Kronik

Fra 1. januar er vi alle stærke

Med kontanthjælpsreformen triller vi ind en tid, hvor vi selvretfærdigt står med pisken i hånden og taktfast nikker til hinanden uden for alvor at fatte ironien i det mantra, vi gentager: ’Vi stiller kun krav til de, der kan selv. Og det kan alle!’
Den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft 1. januar, går væk fra den hidtidige opdeling i dem, der kan, og dem, der ikke kan finde et arbejde og forsørge sig selv. Man kan sige, at den udtrykker et positivt menneskesyn, men måske også, at der findes nogen, der ikke kan – eller har muligheden for det, og at det måske ikke er så positivt at se bort fra dem.

Bjarke Ørsted

Debat
13. december 2013

Da beskæftigelsesministeren på et pressemøde i foråret præsenterede kontanthjælpsreformen, lød den første sætning, at »dem, der kan, skal. Dem, der ikke kan, skal have bedre hjælp, end de får i dag.« Med disse ord ekkoede hun et credo, som står skrevet med store bogstaver henover den danske selvforståelse. Vi hjælper mennesker, der ikke kan selv, og møder kun resten med retfærdige krav.

Grænsedragninger imellem de arbejdsløse, der er ’kunnende’ og de, der er mindre ’kunnende’ har i århundreder været bestemmende for den mildhed, hvormed staten har mødt sine arbejdsløse borgere. Allerede i de tidlige fattiglove opdeltes arbejdsløse i grupper af værdigt og uværdigt trængende, og særligt de uværdigt trængende måtte mødes med skrappe krav.

De kunnende er imidlertid ikke naturgivent adskilt fra de ikke-kunnende. Mennesker er ikke født med en stregkode i panden, der kan aflæses, så man objektivt kan placere dem i én kategori frem for en anden. Politikken har brug for et maskineri, der arrangerer en virkelighed, som den kan handle på ved at trække linjer i sandet og bestemme, at nogle er kunnende, mens andre er mindre kunnende.

I dag er det medarbejderen på jobcentret, der vurderer, om kontanthjælpsmodtageren er kunnende eller ikke-kunnende. Medarbejderen agerer dog ikke i et tomrum, men støtter sig til et lovgrundlag, metodebøger og prædefinerede kategorier, når den arbejdsløse skal kategoriseres. Disse metoder er, lyder den officielle fortælling, udviklet for borgerens skyld. For at sikre retssikkerhed. ’Vi kan ikke være tjent med, at borgeres sager behandles på én måde i Thisted og på en anden måde i Tølløse.’

Ikke kun retssikkerhed

Det maskineri, som bistår kategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere, er blevet reformeret tre gange alene i løbet af de seneste 10 år. Hver gang er det sket under henvisning til, at man ønsker at styrke borgernes retssikkerhed. Et nobelt ærinde. Men under hurraråbene har kategoriseringsmaskineriet gradvist ændret form på måder, der ikke kan forklares ud fra ønsket om øget retssikkerhed alene.

Nyliberale ideer om, at alle mennesker er kunnende, stærke og selvansvarlige, har langsomt kilet sig ind i kategoriserings-maskineriet og trin for trin søgt at udviske mulighederne for, at kontanthjælpsmodtagere kategoriseres som nogle, der reelt ikke kan, og som derfor har ret til ubetinget støtte. Et historisk tilbageblik kan vise denne udvikling.

Da en vejledning i år 2000 for første gang fra centralt hold søgte at systematisere kategoriseringen af kontanthjælpsmodtagere, skete det igennem en opdeling af arbejdsløse i fem forskellige grupper, som beskrev fem forskellige typer af problemer: De, der kun havde arbejdsløshed som problem; de uafklarede; de marginaliserede; de socialt belastede og de helbredsmæssigt belastede. Arbejdsløse skulle således kategoriseres ved at blive forbundet til én ud af fem på forhånd definerede typer af problemer, der kaldte på fem forskellige typer af løsninger.

I kølvandet på den borgerlige regerings store reform, Flere i arbejde, blev kategoriseringssystemet i 2004 grundlæggende forandret. Med reformen blev de fem problemkategorier til fem matchkategorier, hvor borgeren ikke blev vurderet ud fra sine problemer, men ud fra det øjeblikkelige match mellem borger og arbejdsmarked. Fokus skulle nu ikke længere være på problemer, men på ressourcer og muligheder for arbejdsmarkedsdeltagelse. Det blev understreget, at de fem grupper ikke var statiske, men udtryk for ’her og nu’-billeder, der hele tiden kunne forbedres. Snarere end ramt af forskellige typer af mere eller mindre tunge problemer, skulle kontanthjælpsmodtagere fra dette punkt kategoriseres som ressourcebærende væsener. Alle var aktive og på vej fremad imod arbejdsmarkedet.

Socialrådgiveren som konsulent

Med denne udvikling blev kategoriseringsmaskineriet inddraget i den værdikamp, som den borgerlige regering i 10 år førte for at ændre socialrådgiveres faglige tilgang til den arbejdsløse borger. Han eller hun, lød det, skal ikke mødes som én, der er ramt af problemer, men som en stærk og kompetent person med arbejdspotentiale. Det blev formuleret som et positivt menneskesyn, hvor den arbejdsløse skulle mødes med ordene »du kan!«

Socialrådgiveren skulle ikke længere være en behandler, men en konsulent, som aktivt hjalp borgeren videre imod arbejdsmarkedet.

I en særlig polemisk programerklæring hed det, at kulisserne til elendighedens teater – hvor borgere har excelleret i roller som mennesker med problemer – nu skulle brydes ned.

Dette nyliberale syn på mennesket som et selvansvarligt, stærkt og kunnende væsen, trængte i 2004 ind i kategoriseringsmaskineriet og har siden, med gøgeungens flittighed, gradvist fortrængt ’problemer’, ’belastninger’ og lignende negative termer fra det officielle ordforråd, som kan benyttes til at kategorisere den arbejdsløse.

Med 2010-reformen blev målgruppen for kategoriseringen udvidet til også at omfatte mennesker, hvoraf en stor del hidtil automatisk var blevet regnet som uarbejdsdygtige: Sygedagpengemodtagere, mennesker i revalidering og de, der var indstillet til en førtidspension.

Med det positive menneskesyn blev denne udvidelse af målgruppen gennemført som et opgør med en forældet idé om, at kun bestemte grupper af mennesker har ret til at få deres potentiale forløst på arbejdsmarkedet. Der blev mindet om, at »helbredelse ofte går via arbejde.« De fem matchgrupper blev barberet ned til tre, og de sværeste arbejdsløse skulle ikke længere beskrives som »uden match med arbejdsmarkedet«, men blot som »midlertidigt passive.«

Kærlige pisk

Den reform af kontanthjælpssystemet, som vi nu står overfor, forandrer nok engang kategoriseringen af arbejdsløse. Den må beskrives som det positive menneskesyns endelige triumf.

Når reformen træder i kraft 1. januar 2014, kan kontanthjælpsmodtagere kun kategoriseres som ’parate’. Jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

Det formuleres som et svar på centrumvenstre-politikeres sociale indignation: Ingen skal kunne kategoriseres som ’midlertidigt passive’, for alle mennesker skal »have mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet og realisere det potentiale, som alle mennesker har.«

Med den nye kontanthjælpsreform elimineres det ikke-kunnende ganske enkelt fra det reservoir af kategorier, som arbejdsløse forbindes til.

Dermed sammenstøber kategoriseringsmaskineriet den virkelighed af arbejdsløse, som politikerne skal handle på. Fra nu af er alle mennesker kunnende væsner, som berettiget må mødes af krav.

Det umiddelbart appellerende positive menneskesyn former på den måde en virkelighed af borgere, som ikke skal mødes med hjælp, men af den både billigere og mere håndfaste ’hjælp til selvhjælp’.

Vi triller umærkeligt ind en tid, hvor vi selvretfærdigt står med pisken i hånden, og taktfast nikker til hinanden uden for alvor at fatte ironien i det mantra vi gentager: ’Vi stiller kun krav til de, der kan selv. Og det kan alle!’ Endestationen er den positive virkelighed af selvansvarlige borgere, som alle må puffes fremad med kærlige skub.

Det kræver blot at øjnene, der ser, knibes sammen på den rette måde. Så dukker den op, denne virkelighed med stærke væsener, som alle er kunnende. Her må håndfaste midler tages i brug for at sikre aktivitet fra alle. Vi er jo Velfærdsdanmark.

 

Mathias Herup Nielsen er ph.d.- stipendiat ved Institut for Statskundskab, AAU

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

Der er endnu ikke mange som taktfast (nok) har spurgt,
om der er andre retninger at kærligtskubbe de evigt kunnende mennesker i,
end de 2 gængse retninger:
enten retning mod arbejdsmarkedet,
som ikke vil ansætte dem,
eller den endelige udgang
- i en etværelses med låg.

Reda Ammari, Carsten Søndergaard, Per Hansen, Søren Roepstorff, Claus Høeg, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Kirsten Andersen, Britta Pedersen, Jack Jönsson, Marianne Rasmussen, Claus Jørgensen, June Beltoft, Tue Romanow, Henning Pedersen, Elisabeth Andersen, Jan Pedersen, Peter Taitto, Flemming Scheel Andersen, Lise Andersen, Karsten Aaen, Jette M. Abildgaard, Rasmus Kongshøj, Hanne Koplev og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

"… dem, der kan, skal. Dem, der ikke kan, skal have bedre hjælp, end de får i dag …"

… til fa'enta'mig også at 'kunne'.

Reda Ammari, Janus Agerbo, Claus Høeg, Britta Pedersen, Henning Pedersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Kim Young Min Stigsen

Endnu et grelt eksempel på new speak fra mette-minister, som kommer til at rydde endnu flere forsider i 2014 med tragiske personlige skæbner. Det vil så blot være vand på de utraliberale ført an af joakim og hans ligemænd - det kan man i mere end en forstand tale om social deroute. :/

Janus Agerbo, Claus Høeg, Uffe Illum, Claus Jørgensen, Elisabeth Andersen, Tove Lodal, peter fonnesbech, lars abildgaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Jens Overgaard Bjerre

Danmark er blevet et ledt og beskidt land at leve i. Et elitært system, hvor man ikke har brug for de som ikke kan arbejde. Men at et tidligere arbejderparti nu svælger i den rå liberalismes tomme ordkalorier og lette begreber er så ulækkert og dumt, at det må blive husket for eftertiden. Aldrig så meget som et kontanthjælpsbudget har disse beskyttede dukker og duksedrenge tænkt sig at kikke på. Sig det dog som det er: der er os og dem, og vi er fuldstændig ligeglade med "dem". Det er et forræderi bakket op af forædte og grådige oppustede fagforeningsschefer. At Enhedslisten ikke vælter den socialdemokratiske liberalisme er en gåde. Smid dem på porten og lad dem sidde og rode i alle deres pengetanke og fonde. Men lad som om du ikke ser dem. For det er de ikke værd.

Janus Agerbo, Carsten Søndergaard, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Per Hansen, Søren Roepstorff, Benny Larsen, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Michael Madsen, Kim Houmøller, Britta Pedersen, Jack Jönsson, Heinrich R. Jørgensen, Dan Johannesson, Claus Jørgensen, Jakob Lindberg, Uni Machanga, Tue Romanow, Henning Pedersen, Else Damsgaard, Elisabeth Andersen, erik winberg, Troels Kirk, Tove Lodal, Peter Taitto, Per Torbensen, David Zennaro, Karsten Aaen, peter fonnesbech, lars abildgaard, Jette M. Abildgaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

... NB. Det var faktisk præcist samme dag, som kontanthjælpsreformen blev fremlagt, at Mette Frederiksen i et interview (vistnok i den sene version af Deadline) sagde de magiske ord: "at alle kan".

Syllogismen har altså hele tiden været klokkeklar, og for dem, der kan høre, har det også hele tiden været klart, hvem den indignerede tone var henvendt til.

Per Hansen, Flemming Scheel Andersen, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Jette M. Abildgaard

Lise Lotte Rahbek,

Du skriver bl.a. ''...i en etværelses med låg.''

Det er netop det man kan se udefra Lise Lotte og, det er lige netop det der goer vort land til noget der ikke burde vaere et land laengere.....

Et system hvor man draeber hinanden i stedet for at hjaelpe hinanden........:(:(

Verden graeder Danmark...virkelig graeder...hvad I goer har intet...absolut intet at goere med at vaere ''lidt haard'', lidt ''smart'' eller hvad Jeres politikere ellers har lyst at kalde det...det har med direkte ondskab at goere...og i et samfund der ikke behoever ondskaben...fy for helvede DanmarK!!!!

Per Hansen, Søren Roepstorff, Heinrich R. Jørgensen, Jan Pedersen og Tove Lodal anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Kontanthjælpsforringelserne er endnu et grelt eksempel på hvad positiv tænkning kan misbruges til, for man skal jo kun kradse en lille smule i overfladen på det dejlige menneskesyn, der præsenteres af borgerlige politikere, før den mest modbydelige reaktionære fattigdomspolitik pibler frem.

Når alle kan, så må det jo betyde at dem, der alligevel ikke gør, gør det med vilje. På den måde er der i virkeligheden ingen uoverensstemmelse mellem den socialdemokratiske ordflom, og så højreekstremisterne i Liberal Alliance, der siger de fattige selv er ude om det. Den eneste forskel er blot at der er hældt et tykt lag brun sovs ud over den socialdemokratiske version af Liberal Alliances politik. Den positive retorik gør måske politikken mere spiselig for socialdemokratiets vælgere, der trods alt må formodes at være ordentlige mennesker, men ude i virkeligheden er det hip som hap om det er Mette "Hjorth" Frederiksen eller Joachim B. Olsen, der er lejrkommandant for underklassen.

Men lad os nu ikke fortabe os i striden mellem Rød Klovn og Blå Klovn på Christiansborg, eller gå op i de retoriske spidsfindigheder hos levebrødspolitikerne. Lad os i stedet holde fokus på det væsentlige, nemlig at kontanthjælpsforringelserne slår bunden ud af velfærdsstaten, vil erstatte rigtige arbejdspladser med retsløst tvangsarbejde på kontanthjælp og vil føre til større fattigdom, flere hjemløse, mere ulighed og katastrofe for tusindvis af familier.

Janus Agerbo, Carsten Søndergaard, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Jesper Wendt, Per Hansen, Jakob Silberbrandt, Søren Roepstorff, Benny Larsen, Jens Falkesgaard, Bente Simonsen, Uffe Illum, Britta Pedersen, Per Jongberg, Claus Jørgensen, Uni Machanga, Tue Romanow, Henning Pedersen, Elisabeth Andersen, Else Damsgaard, erik winberg, Lone Christensen, Jan Pedersen, Henrik Klausen, Dennis Berg, Vivi Rindom, christel gruner-olesen, Jens Overgaard Bjerre, David Zennaro, Flemming Scheel Andersen, Poul Eriksen, Karsten Aaen, Eva Bertram, lars abildgaard og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg spekulerer på,
hvordan vi danske borgere egentlig klarede os og "overlevede",
før DK begyndte at blive "en velfærdsstat" - i løbet 1960-erne!

Maria Steensen, Markus Hornum-Stenz, Frans Kristian Randlev Mikkelsen, Heinrich R. Jørgensen og Torben Pedersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ellen Nielsen

Det gjorde alle vel heller ikke.
Er det den socialdarwinistiske udvælgelse af dem som klarer sig,
og dem som går til grunde,
du gerne vil have genindført?

David Adam, Janus Agerbo, Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Jesper Wendt, Per Hansen, Benny Larsen, Tue Romanow, Henning Pedersen, Elisabeth Andersen, lars abildgaard, Henrik Klausen, Vivi Rindom, Rasmus Kongshøj, David Zennaro, Dana Hansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Jette M. Abildgaard

ellen nielsen,

Mig bekendt har Danmark aldrig foer slaaet sine egne ihjel som det goer nu i 2013...tvangs medicinering, efterfulgt af ''fejl''-medicinering saa folk ved en ''fejl''tagelse mister livet.......og, diverse andre ''fine'' metoder!!?????

Og...hvorfor er det saa lige dette sker mon??? Kunne det vaere fordi der sidder nogle super ''intelligente'' embedsmaend/politikere i lander, der ikke kan finde ud af at skafe job til Danskerne....

Du maa meget undskylde Ellen, men lige netop saadan ser det ud baade indefra og udefra og, jeg havde sgu alddrig troet jeg skulle have oplevet en saadan...galskab (det eneste ord der blot tilnaermelsesvis daekker) fra Danmark ...

Ingen Ellen...ikke et eneste menneske paa denne planet og, da slet ikke i et rigt land som Danmark, har nogen som helst ret til at tage andre menneskers liv......og, mennesker der tager beslutninger som noget saa usselt Ellen...de skal stoppes....jeg lover dig, at jeg vil goere alt for at stoppe de psykopater, der i Danmark goer saadanne ting ....blot det at kunne finde paa det Ellen...deet kraever en mental-undrsoegelse.....

Og..de Danskere der overlever denne masakre...om nogen...de boer huske paa,. at ingen kan have med dem at goere bagefter....ingen.....nogle ting kan man ikke koebe for Jeres aah saa elskede penge Ellen!! Hvad der sker i Danmark nu har intet med velfaerd at goere...det har med total vanvid at goere!!!!

Fy for helvede Danmark!!

Per Hansen, Kim Houmøller, Tove Lodal og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

'Disclaimer', som det vist hedder på nudansk: Min kommentar (13.23) var ikke et udtryk for min egen opfattelse, og som sådan håber jeg ikke, at den bliver opfattet. Den var et – kan jeg se nu, ret kikset – forsøg på ironiserende at afslutte Mette Frederiksens udtalelse med et "alle skal tvinges til at 'kunne', og det hvad enten de rent faktisk 'kan' eller ej."

Lise Lotte Rahbek

Bare rolig, Vibeke Rasmussen, jeg forstod dig godt.
Og - håber jeg - andre også.

Nogle gange er de bare så skærende idiotiske,
de politiske beslutninger der træffes, fordi de fuldstændig udelukker det (med)menneskelige aspekt ud fra en 'nytte'betragtning.
Dér fattes ord.

Rasmus Kongshøj, Per Hansen, Heinrich R. Jørgensen og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Ellen Nielsen,

Det kan du sagtens få at vide. Du kunne jo begynde at læse bøger af folk, der har levet tæt nok på medlemmerne af den danske underklasse, før Danmark blev en velfærdsstat, til at vide noget om det.

F.eks folk som lægesønnen Hans Kirk (Skyggespil) eller muesumsdirektøren og husmandssønnen Peter Riismøller (Sultegrænsen).

Er de for 'venstreorienterede' efter din smag, er der også Hans Lyngby Jepsen (f. så sent som i 1920), der voksede op blandt "taberne" uden selv at høre til taberne.
Hans far var forstander på 'Fattiggården i Aalborg', efter Kanslergade-forliget i 1933 omdøbt til 'Arbejdsanstalten i Aalborg'.

Spørg på biblioteket - det er stadigvæk muligt at låne bøger fra kælderdepoterne.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Per Hansen, randi christiansen, Benny Larsen, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Heinrich R. Jørgensen, Tue Romanow, Henning Pedersen, lars abildgaard, Henrik Klausen, Tove Lodal, Henrik Bjerre, Rasmus Kongshøj, Kalle Nielsen, christel gruner-olesen, Per Torbensen, Karsten Aaen, David Zennaro, Dana Hansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Man må prøve at fatte hvad det overordnede design er.
Der foregår en re-feudalisering af de vestlige "demokratiske" samfund. Der var en fase p et halvt hundrede år eller lidt mere, hvor det var i magthavernes interesse at køre et "rigt" samfund. Det var nødvendigt for at skabe et opsving til mere kontrol og mere centralisering af både magt og midler. Hvis vi f.eks. ikke alle havde købt computere og mobiltelefoner ville de aldrig have kunnet blevet udviklet i den grad de har. Nu er kontrolapparateet næsten på plads, og det er tiden til at driver alt rakket tilbage på den plads det kom fra. Middelklassen skal elimineres og underklassen skal tvinges til at arbejde og leve under de samme usle uhumske usikre vilkår som i tidligere århundreder. Det kan man ikke bare sådan gøre fra den ene dag til den anden. men denne hjælp til de arbejdsløse til enten at svømme eller synke er da et bravt stykke arbejde i den retning.

Per Hansen, randi christiansen, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Henning Pedersen, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Når et samfund skal bedømmes på hvorledes det behandler sine svageste, så kan det offentlige Danmark være lykkeligt for ikke at være udsat for en form for PISAundersøgelse på dette område.
Målt op imod andre mere solidariske og ægte velfærdssamfund ville Danmark, takket være en Socialdemokratisk ledet regering, tordne ned af i tabbellen, til skam og skændsel.

Søs Dalgaard soesdalgaard@gmail.com, Per Hansen, Uffe Illum, Jack Jönsson, Claus Jørgensen, Rasmus Kongshøj og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Man kan egentlig efterhånden kun håbe på, at en hel masse ressourcestærke mennesker bryder med den nuværende kyniske og ulighedsskabende samfundsmodel og nægter at arbejde i det offentlige og det traditionelle erhvervsliv. Det kunne måske skabe netværk og nye solidariske organisationer fokuseret på reel økonomisk lighed for alle. Lige muligheder for at skabe vores liv - måske trænger vi bare til at flere folk går sammen og gør det. Så må det offentlige og det traditionelle erhvervsliv jo leve deres.

Johannes Lund, Søren Roepstorff, Per Hansen, randi christiansen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

Hvorfor ikke give socialrådgiveren en Smith & Wesson i hånden, så man kan skaffe sig af med dem, som man ikke kan sætte -Parat på?

Og er det kun mig, der synes, at rådgiverdelen i titlen Socialrådgiver, efterhånden er blevet misvisende? En ny titel vil imho være mere passende.

Michael Madsen, Jack Jönsson og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

http://www.youtube.com/watch?v=ZTYvgdwV9T4

Jeg er bums, for fanden mand!

Hvil i fred Jan.

Rasmus Kongshøj

@ Peter Taitto:

Eller hvad meden skål med cyanid-kapsler på skranken, så man stadig kan bevare illusionen om frit valg?

Angående en ny titel til socialrådgiverne, så kunne de man jo kalde dem for Excess Population Managers - det er også meget smartere, fordi det er på engelsk.

Per Hansen, Jesper Wendt, Jack Jönsson, Heinrich R. Jørgensen, Jan Nygaard, Peter Taitto og Henrik Klausen anbefalede denne kommentar

I 2007 blev der lavet en film om dette emne, jeg blev dybt forarget, da jeg troede jeg skulle se en sjov dansk film, den var på ingen måde sjov.

Den hedder Hvordan vi slipper af med de andre, med bla. Søren Pilmark i hovedrollen.

Ved en gennemgang af de offentlige registre finder en embedsmand, at en lille gruppe mennesker i Danmark står for størstedelen af samfundets udgifter på social- og sundhedsområdet. Det ender med, at regeringen i sine bestræbelser på at sikre fortsat fremgang og velstand i Danmark, indfører "De nye Københavner-kriterier", som skal vurdere alle de borgere i samfundet, der har modtaget mere fra det offentlige end de har ydet, mhp. en evt. henrettelse. Det drejer sig blandt om folk, der er førtids- og invalidepensionister, invalide og kontanthjælpsmodtagere, kriminelle, sociale bedragere, men ikke folkepensionister. De skal interneres, og filmens hovedpersoner John, Gerda, Nancy, China og Melanie, er kun en enkelt samtale væk fra at blive henrettet, da vi møder dem i ventesalen. MF'eren Folke Rasmussen og major Christian Andersen interviewer dem og skal beslutte, hvem af dem, der skal aflives.

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Jens Falkesgaard, Michael Madsen, Heinrich R. Jørgensen, Jan Nygaard, Karsten Aaen, Per Torbensen, Jette M. Abildgaard, Lise Lotte Rahbek, Bill Atkins og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg har endnu ikke forstået hvordan det er lykkes reformerne at blive gennemført, uden at de pågældende regerings-ansatte er blevet retsforfulgt - og smidt i den skraldespand de kaster andre i:

Vi ved jo alle, at reformerne er grundlovsstridige - ikke?

Rasmus Kongshøj, Michael Madsen, Karsten Aaen, Jette M. Abildgaard og erik winberg anbefalede denne kommentar

Kan vi ikke som folk få dem prøvet ved retten;

Folket mod fascisterne, om respekt for loven?

Hvorfor ikke stemme på Lars Løkke ved næste valg, som så kan drikke Danmark ihjel, mens han gokker den af til national-sangen sunget af naturlige kvinder

Alt dette selvfølgelig på første klasse, mens det nedre Danmark leder efter Løkkes brugte sko

Mads Bech Madsen, Rasmus Kongshøj, Jesper Wendt, Peter Taitto, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

Jeg skal gøre opmærksom på at ovenstående er skrevet af en af de mange lovløse der strejfer, da kommunerne jo ikke nøjes med at at følge reformerne - de fortolker dem yderligere, som en præst der har set sig lun på egen vinding.

Man kan jo ikke sige fascisme gange to, men nu står det der.

Per Hansen, Paul Peter Porges, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Henrik Danstrup

Tjaaa... lidt indignation fra Inst for Statskundskab --- det var der såmænd også i 80erne, da undertegende slog sine folder i Rosenborggade.

Jeg forstår bare ikke alternativet til at forsøge at hjælpe folk til at få et mere selvforsørgende liv - er det bedre for nogle parter blot at stikke en pose guld ud uden nogle krav ?
Jeg tvivler........."ret til ubetinget støtte" kunne måske også være hjælp til at komme videre i stedet for livslang parkering på offentlige ydelser.

Hvis man skal hjælpe andre, skal man have noget at tilbyde.

Reformerne er ikke en hjælp til de udsatte, men en hjælp til at komme af med dem.

Og husk der er melodigrandprix, hvor der som ved et tryllesalg blev fundet millioner,

Her kan de der råd til licens, høre uddrag fra tonesystemet fra før vi fandt ud af bruge det.

Når råddenskaben truer, bygger man bare oven på den.

God jul, røvhuller

Rasmus Kongshøj, Anders Kristensen, Lars Jensen, Henning Pedersen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Julen er hjerternes og kontanthjælpsreformernes fest.

I går bragte DR1 et interview med informationschefen i Frelsens Hær, Lars Lydholm for at høre, hvordan det gik med hærens årlige indsamling af julehjælp til de fattige, vi stadig har iblandt os.

Lydholm benyttede lejligheden til at fortælle, at det nu er kommet så vidt, at sagsbehandlerne i de kommunale socialforvaltninger opfordrer klienter med et dokumenterbart og åbenlyst behov for en akut økonomisk håndsrækning til at henvende sig hos Frelsens Hær og andre private hjælpeorganisationer. Ikke af ond vilje eller mangel på empati, men fordi de i forvejen har flere ansøgninger under behandling, end de kan nå at køre hele vejen gennem udrednings- og kontrolsystemet, før skaden er uoprettelig og ansøgeren med familie er røget ud over kanten og endt i de hjemløses hær.

Der er mange måder at knække arbejdsløshedskurven på. Hvad mon beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har planlagt at pakke i julekurven til de arbejdsløse, næste gang vi skal fejre frelserens fødsel og være gode mod hinanden?

Foreløbig ser det ud til, at det bare bliver mere af det samme, med mindre det af økonomiminister Margrethe Vestergaard forventede økonomiske opsving indfinder sig i god tid forinden.

Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Paul Peter Porges, Søren Roepstorff, Uffe Illum, Michael Madsen, Dan Johannesson, christel gruner-olesen, Henning Pedersen, Per Torbensen, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Bill Atkins og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Åh nej - det er jo ikke Vestergaard, men Vestager, hun hedder - finansgeniet som lytter til eksperterne.

Michael Madsen, Henning Pedersen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

Det er på høje tid at alle, som synes grænsen for galskab er nået i folketinget, går på gaden i flok og i klartekst fortæller dem derinde, at dette er vi ikke med på længere... Hvor fanden skal vi ende ellers? Det virker virkelig som om al anstændighed er forsvundet... Det har historisk vist sig at det eneste der virkelig kan forandre kurs i samfundet, er en masse vrede mennesker i flok... det kommer i hvert fald ikke ad de politiske kanaler!

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Jesper Wendt, Jakob Silberbrandt, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Marianne Rasmussen, Jette M. Abildgaard og Vivi Rindom anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg tillader mig lige at gøre opmærksom på, at der på torsdag d. 19/12,
er fakkeltog i København, Svendborg, Faxe/Haslev, Bornholm (Rønne vil jeg tro) og Horsens indtil videre, mod kontanthjælpsreform og gensidig forsørgelsespligt for kærester.

Vis utilfredsheden på gaden - og at juletid ikke kun er en forbrugsfest for de, som har.:)

Ervin Lazar, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Søren Roepstorff, Jesper Wendt, Jens Falkesgaard, Uffe Illum, Kim Houmøller, Marianne Rasmussen, lars abildgaard, Henning Pedersen, Karsten Aaen, Troels Kirk, Bill Atkins, Philip B. Johnsen, Jette M. Abildgaard og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Klara Liske 15. december, 2013 - 06:06

Danmark har ingen politisk regerings prøvet oppostions!

Socialrådgiveren skal man kun, mental undersøge borgeren for manglende retskaffen liberal tilgang til tilværelsen, ellers indlægges på mentalsygehus for politisk fjendtlig indstilling.

Liberalistisk totalitarisme.

PS. Fat mod, du er ikke alene, der er mange, der vil det noget andet, sammenhængskraft rigtig medmenneskelighed.

Per Hansen, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jette M. Abildgaard

Naar I nu gaar i gaderne d. 19/12.......saa mind idioterne/psykopaterne om, hvordan det var folket behandlede de aegte forraeddere da WW2 stoppede......

Folket glemmer ikke og, folket kan sagtens igen....og igen og igen!!!

I et sandt demokrati hjaelper man hinanden og, aegte kaerlighed har intet...absolut ingenting med penge at goere!!!!

Folket glemmer ikke...glemmer ikke...glemmer ikke...glemmer ikke!!!

Naar et land begaar Folkedrab, da er det sidste sted man kan gaa...til landets regering da det altid - ALTID - er dem der er de skyldige!!

I er noedt til selv at goere det...ingen andre kan .... STOP dem NU!!!

Danmark er toppen af folkedrab i EU......Danmark skal STOPPES!!!!!

Henrik Danstrup

Nogle gange bliver begreber som folkedrab misbrugt til ukendelighed, Det tjener nok dybest set ikke sagen, men den slags proportionsforvrængning.... nok snarere tværtimod.

Maria Steensen, Jakob Silberbrandt og ellen nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Klara Liske 15. december, 2013 - 08:25

Hi hi den der med "God jul, røvhuller" jeg forstå dig.

Hvis du mener noget med jul, så kan du gå i kirke, jeg er temmelig sikker på, han ikke gik al den lidelse igennem, for dem der sender andre på gaden!

Matthæus 19,21 Jesus sagde til ham: "Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!"

Matthæus 19,22 Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

Matthæus 19,23 Og Jesus sagde til sine disciple: "Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget.

Matthæus 19,24 Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.«

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Jette M. Abildgaard og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Eller gjorde han det!

Det er vel ikke en menneskeret, at kunne leve for andres penge.
Om vi så ved grundloven, har givet hinanden løfte derom og især betingelsesløst, er jeg ikke den rette til at afgøre.

Men med de sidste stramninger overfor store dele af befolkningen, hvoraf også dem der åbenlyst ikke selv kan, rammes.
Må vi snart forvente at se, grupperinger i samfundet der kraftigt sætter sig udenfor de gældende love, for derved at kunne støtte hinanden, også økonomisk.
Muligvis endda fordi de, ellers slet ikke vil kunne overleve i dette velfærdsland!!

Grethe Preisler

Man kan godt blive lidt træt i hovedet af at høre på beklagelser fra alle dem, der stemte på S og SF ved det seneste folktingsvalg. i forventning om at der ville komme andre boller på velfærdssuppen, når 'det alternative flertal' tog over og høvlede de værste knaster af VKO-regeringens økonomiske reformer.

De må da godt nok have sovet i timen, når de kunne overhøre 'alternativets' udmelding fra det sorte tårn på Amager om, at udgangspunktet for den nye regerings politik var "en videreførelse af VKO-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand". Herunder en videreførelse af de reformer af social- og arbejdsmarkedspolitikken, som et flertal, der inkluderede De Radikale,havde fået strikket sammen og vedtaget et halvt års tid før valget blev udskrevet.

Det ene kan vel dårligt tænkes uden det andet.

Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, som de siger over there.
Af skade bliver man klog, men sjældent rig. Husk det næste gang I skal til stemmeurnerne.

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Søren Roepstorff, Uffe Illum, Heinrich R. Jørgensen, Claus Jørgensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

- Henrik Danstrup

For det første stiller kommunen allerede krav til dig, hvis du modtager kontanthjælp. Du skal søge arbejde, og kan du ikke leve op til sagsbehandlerens individuelle vurdering af om du har søgt intensivt nok, mister du din kontanthjælp. Du skal i aktivering eller have opkvalificerende uddannelse (aka jobsøgningskursus) efter et halvt år i kontanthjælpssystemet. Og hvis du siger nej til et job eller aktivitetstilbud fra jobcenter, mister du din kontanthjælp.

Da man ikke må have formue eller noget af værdi (f.eks hus eller bil) for at modtage kontanthjælp. Og hvis du er blevet sanktioneret, altså har mistet kontanthjælpen, så må du heller ikke modtage økonomisk hjælp af kommunen. Du har dermed hverken råd til at betale husleje eller mad. Og undersøgelser har vist, at der er fejlbehandling i op til 95% af sagsbehandlingen, når kontanthjælpsmodtagere sanktioneres.

Efter kontanthjælpsreformen vil man blive vurderet som jobparat eller aktivitetsparat. At være jobparat betyder at du er i stand til at varetage et job. Men hvis du ikke har fundet arbejde efter tre måneder, skal man i nytteindsats, dvs feje gader el. lign. (og kontanthjælpsreformen understreger at nytteindsats ikke behøver være med henblik på at gøre dine muligheder for at få et job bedre). Du skal, under tvang, varetage et fuldtidarbejde for 10.355 før skat. I mit tilfælde efterlader det mig et rådighedsbeløb på 1300 kr, som skal dække mad, tøj, transport mm. Og jeg er en af de priviligerede...

Dem som kontanthjælps-reformen for alvor rammer, er de langtidssyge og de unge.

Arbejdsløse under 30 vil få ca 4600 efter skat. Beskæftigelsesministeren mener at det er muligt at leve af en kontanthjælp på SU-størrelse, men glemmer helt at studerende i modsætning til arbejdsløse kan tage SU-lån og supplere SU`en med et studiejob.

Hvis du er under 30 og bor sammen med en kæreste, som har arbejde, skal han/hun forsørge dig. Beskæftigelsesministeren mener at det sidestiller papirløse sammenlevende med ægtepar, men glemmer helt at ægtepar kan bruge deres skattefradrag, og dermed få ca 2000 kr mere om måneden.

Beskæftigelsesministerens råd til kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan få det til at løbe rundt, er at finde en billigere bolig, selvom landets byer har skreget op om manglen på billigere boliger i årevis. Og nu advarer Sammenslutningen af private udlejere deres medlemmer mod at leje boliger ud til kontanthjælpsmodtagere, da de ikke regner med at de kan betale huslejen efter 1. januar.

Og manglen på billige boliger vil selvfølgelig vokse, når kontanthjælpsmodtagere presses til at flytte fra kæresten og tage en uddannelse.

Hvis du er blevet alvorlig syg, er røget af sygedagpenge efter perioden på et halvt år, har solgt dit hus og din bil, og flyttet fra konen/kæresten, kan du se frem til at modtage den svimlende sum af 8300 kr efter skat de næste mange år af dit liv. (4600 kr efter skat hvis du er under 30.) Det er sikkert okay, hvis du er en af de 7 danskere, som ikke har gæld til banken, skat eller SU...

Du kan nu forberede dig på et liv i ensomhed, angst og fattigdom, alt imens at kommunen ydmyger dig og tvinge dig til at gennemgå utallige arbejdsprøvningsforløb, samt de absolut billigeste behandlingstilbud i kommunens regi, alt imens kommunen modtager refusion fra staten. Det skaber hverken nye arbejdspladser, eller forbedre den syge kontanthjælpsmodtagers situation, men til gengæld får kommunen gratis arbejdskraft og en bedre økonomi.

Dagpenge-reformen, sygedagpenge-reformen, førtidspansions-reformen og nu kontanthjælps-reformen er sammenlagt det største overgreb på velfærdsdanmark i årtier. Det vil skabe større hjemløshed, ulighed, og fattigdom. Og det vil ganske sikkert koste menneskeliv.

Hvis du er i tvivl, så tag en tur rundt på nettet, og læs de mange beretninger fra syge og fattige borgeres møde med systemet. Det er grotesk og rystende læsning.

Brian Klysner, Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Søren Roepstorff, Jens Falkesgaard, Bente Simonsen, Uffe Illum, Peter Wulff, Kim Houmøller, christel gruner-olesen, Tue Romanow, Poul Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Jette M. Abildgaard, Karsten Aaen og Troels Kirk anbefalede denne kommentar

"Hvis du er under 30 og bor sammen med en kæreste, som har arbejde, skal han/hun forsørge dig. Beskæftigelsesministeren mener at det sidestiller papirløse sammenlevende med ægtepar, men glemmer helt at ægtepar kan bruge deres skattefradrag, og dermed få ca 2000 kr mere om måneden"

Ja, dette er korrekt, bortset fra at det gælder for alle som er på kontanthjælp, altså også hvis man er 45 år og tjener f.eks. 25.000 kr. brutto. og bor sammen med en kæreste, som er på kontanthjælp. Og nej, Mette Frederiksen - og Venstres arbejdsmarkedsordfører - ved da udmærket godt, at dette er er fuldt at ligestille papirløse samlevende med ægtepar. Og Mette Frederiksens udtalelse til Jyllands-Posten og et skriv som Venstres arbejdsmarkedsordfører har fået offentliggjort i JP handler kun om en eneste ting:

Staten vil nu tvinge folk til at gifte sig! Hvorfor ved jeg egentlig ikke, men jeg gætter på at der måske? har været nogle amerikanske konsulenter inde over? som har rådet de danske politikerne til at gøre sådan her? fordi USAnerne mener at det moralsk er bedst at være gift? (vil jeg gætte på - altså det med hvor konsulenterne kommer fra...)

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller, Claus Jørgensen, Jette M. Abildgaard og David Adam anbefalede denne kommentar
Jette M. Abildgaard

Henrik Danstrup,

Du skriver bl.a. ''Nogle gange bliver begreber som folkedrab misbrugt til ukendelighed''

Mere end 6 millioner draebte Europaere fra 2001 til nu........er det ''bare en fejl''...altsaa ikke folkedrab.....flere mennesker end Danmarks befolkning....''bare en fejl''...????

Hvor mange doede under Holocaust Henrik??? Det var folkedrab, ikke sandt? Men, altsaa ''noget andet'' end det der sker nu??

Og, naar man ''bare'' slaar lidt over 6 millioner af sine egne ihjel over 12 aar...jamen, saa er det ikke folkedrab, men ...''bare en fejl''.....er det det du proever at fortaelle mig Henrik???

Og nej...de 6 milliioner har IKKE brugt dine eller andres penge Henrik.....de har faaet stjaalet deres helt egne penge, deres personlige ejendele etc. etc. etc......''bare en fejl'' ...???? Ioevrigt slagter man ikke andre mennesker for penge...eller for noget andet Henrik!!

Det er Henrik....intet andet end Folkedrab....korrekt, maaske ikke udfoert som saa mange andre folkedrab andre steder paa jorden hvor det er sket, men det forhindrer det ikke i at vaere et folkedrab....korrekt!?

Jeg har lige vaeret ude til frokost med en Amerikansk veninde...lige ankommet fra en tur til Koebenhavn........

.....hendes kommentar....'' Danskerne er soede...altsaa dem der stadig er i live og, Koebenhavn er ufatteligt dyr og, stemningen........tam og jeg fik gaasehud....som om alle er bange Jette.....''

...men ok Henrik..det er ogsaa bare de Amerikanere.....eller???? Jeg spoerger dig, for jeg er der ikke...heldigvis...for hvis jeg var, da ville jeg miste livet.....jeg har ingen...absolut ingen ambitioner om dette Henrik og, slet, slet ikke for et land, der draeber baade sine egne og andre.....for penge!!??

Men, maaske det er helt ligegyldigt hvordan man bliver rig paa penge Henrik??

Husk...man kunne meget let gaa hen at blive en person/folk som ingen andre vil have med at goere......ingen, fordi man er blevet det mest utrovaerdige individ overhovedet....

Som en stor del af verdens befoking allerede nu siger om Danmark...de har faaet mig/os til at miste troen paa menneskeheden!!!!!

Jette M. Abildgaard

Og...naar I nu alle gaar i gaderne d. 19/12...saa taenk paa hvem I goer det for:

I boer goere det for Jer selv...

Og, I boer goere det for alle disse her, - det er jo dem der skal foere planeten - inklusive Danmark - videre...ikke sandt:

1. Hende her og hendes motivation til at foere menneskeden videre: http://politiken.dk/poltv/nyheder/indland/ECE1644165/se-kommunens-voldso...

2. Smil og ligeledes motivation hos alle disse alt for alvorlige boern http://www.information.dk/fotobloggen/480374#!

3. Motivationen for disse foraeldre og deres nu kun ene barn, til at have lyst til at besoege Danmark i fremtiden http://www.independent.ie/irish-news/lack-of-remorse-by-killer-driver-is...!

4. Haabet og lysten til at drive planeten videre for disse unge mennesker http://www.piercasotti.com/spleen/home.html#!

Hvis ikke I synes I skylder Jer selv at faa vort land tilbage paa menneskelig vej, da skylder I det til disse boern og unge mennesker og, ikke mindst til Jeres egne boern og boerneboern!

Det hele er et skisma af dimensioner.

Politikerne har travlt med at putte folk ned i kasser og endda i færre og færre kasser.
Samtidig ved alle godt at folk slet ikke passer ned i kasserne.

Det der er desperat brug for, er den personlige hensyntagen til folk, der jo som skrevet ikke passer ned i kassen.
Men er det overhovedet muligt ?. Nej ; Eftersom en personlig hensyntagen vil ske ud fra den enkelte sagsbehandlers vurdering. Og sagsbehandlere er som bekendt ikke ens.

Skulle der her findes findes en person der kan løse dette skisma, så kom frem med den; Der er hårdt brug for en brugbar model !

Rasmus Kongshøj, Uffe Illum, Claus Jørgensen, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

PS: Og nej; der findes folk der ikke er stærke. Der findes folk der aldrig bliver det.
Disse mennesker skal ikke jages og udsættes for krav. Helt OK at der fortsat ydes hjælp til disse mennesker; Men lav ikke lovgivning i forventning om at der sker mirakler !

Rasmus Kongshøj, Jack Jönsson, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

I et sandt demokrati hjaelper man hinanden og, aegte kaerlighed har intet...absolut ingenting med penge at goere!!!! - Jette M. Abildgaard

Ikke penge? Hér tales ikke om andet!

Men jeg er ret enig i dit ovenstående udsagn!

Det gjorde man bl.a. efter WW2 og til "velfærdsamfundet" overtog ansvaret for 'hin enkelte' i løbet af 1960'erne og fremover!
Jeg ved udmærket, hvorledes bl.a. Martin Andersen Nexøs opvækst i DK var,
men jeg er selv opvokset i efterkrigstiden, hvor ingen af de mange nuværende udskældte sociale og velfærdsgoder fandtes,
hvor alle i et landbo-samfund var 'mindrebemidlede', men ingen råbte op om "fattigdom" i tide og slet ikke i utide!
Man hjælp hinanden, hvor man kunne!
Vi skolekammerater havde alle madpakker med i skolen hver dag, gik i gammelt lappet eller omsyet tøj,
og oplevede det som et privilegium at få lov til at gå i skole - og mange GIK, da nogle først fik cykel i konfirmationsgave!
Jeg er rigtig glad for at være vokset op i dén tid, før velfærdsamfundet "befriede" mange fra et medansvar for eget liv!

Jeg siger medansvar for eget liv - ikke "din egen lykkesmed"!

Frans Kristian Randlev Mikkelsen, Heinrich R. Jørgensen, Jette M. Abildgaard og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Er de for 'venstreorienterede' efter din smag....
Spørg på biblioteket - det er stadigvæk muligt at låne bøger fra kælderdepoterne.

Grethe Preisler.
Jeg vil anbefale dig
at bruge dine "gode råd" på dig selv!
Jeg tror faktisk, at de vil gøre mere nytte og gavn dér!

Jette M. Abildgaard

Tak ellen nielsen,

Det er saa sjaeldent vi er enige i noget, saa naar vi er, saa faar du lige et stort TAK ;)

Jeg er jo ikke i landet, saa jeg ved ikke helt hvad der tales om...om noget... udover altsaa penge som du siger her...

De seneste gange jeg har vaeret der, er det gaaet op for mig, at man ikke laengere maa tale med folk paa gaden...altsaa folk man ikke kender, saa jeg er helt udenfor...mest fordi jeg jo ikke kan tie stille Ellen og, fordi jeg stadig (din generations datter kan jeg forstaa..) ikke kan forstaa hvordan i alverden man kan komme til at kende mennesker hvis man ikke maa tale med dem ..og, jeg kan ikke goere for det, men jeg elsker altsaa mennesker og, elsker at moede nye af slagsen...ogsaa Danskere...;)

Carsten Hansen, jamen, du skriver det jo selv: der er ikke andet end den enkelte socialrådgivers bedste skøn indenfor de givne rammer. Det er det, de i hvert fald i sin tid blev uddannet til at foretage - i positiv ånd, ikke som en pisk over nakken.
Og vi havde heller ikke i samme grad folk, der hang fast i det sociale hængedynd, da der kunne iværksættes skræddersyet hjælp, f.eks. i form af revalidering, uddannelse og meget andet. Dengang var man mere fokuseret på, at alle familier i landet havde bidraget til staten, om så det enkelte familiemedlem havde brug for hjælp - det var det offentlige, der overtog en forpligtelse, og måtte løse den mindst så godt, som den enkelte familie ville kunne.
Man kan ikke strukturere sig til virksom hjælp, der er kun den enkelte med den enkeltes unikke problemer, og da vi er et lillebitte land med ganske tætte indbyrdes bånd, kan det selvfølgelig lade sig gøre. Men mange dårlige beslutninger har øget de sociale spændinger, ikke mindst på boligmarkedet, hvor kommunernes frække annektering af den almennyttige sektor er på grænsen til nationalisering. Kommunerne burde ikke have solgt ud i egen ejendomsportefølje, det er der kun kommet manglende evne til at løse en vital opgave i bistandsloven ud af: boliganvisning til boligløse.

Peter Hansen.

Desværre har rigtigt mange oplevet at blive udsat for sagsbehandlere der troede de administrerede egne penge eller sagsbehandlere der blev presset af ledelsen til at holde igen med hjælp hvor økonomi spiller ind. Nogen står bedre imod pres end andre.

I den bedste af alle verdener vil alle blive behandlet ud fra egen situation, uanset hvilken sagsbehandler man så bliver udsat for.
En verden jeg gerne så, men tvivler på findes !

Dog ser jeg hellere en sagsbehandling der tager udgangspunkt i det enkelte individ, end en sagsbehandling hvor individer presses ned i en af få kasser.

Rasmus Kongshøj, Jakob Silberbrandt og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Personer i trang skal absolut ikke have deres fremtidige indkomst afgjort af en anden persons personlige skøn, men faste rammer der fastsættes for og til personer i vedkommende situation.

I fremtiden afgøres fattigdomsramtes fødeindtagelse af menuen ente hos Kirkens korshær eller Frelsens hær...

Sider