Kronik

Modellerne har helt taget magten

I de senere år er de sociale ydelser blevet sat ned, pensionsalderen hævet, efterlønnen skåret – alt sammen for at ’redde velfærden’ og beskytte dansk vækst mod mangel på arbejdskraft. Men de økonomiske prognoser, der lå til grund for beslutningerne, var fejlagtige. Det er på tide, at de økonomerne erkender deres fejl
I Finans- og Økonomiministeriet har man bestemt, at den fulde beskæftigelse er genetableret i god tid inden 2020. Heraf følger antagelsen om, at opsvinget altid er på vej.

Kasper Palsnov

Debat
9. januar 2014

Det er nu mere end 40 år siden, at de første prognosemodeller holdt deres indtog i det danske økonommiljø. Det er mig derfor ubegribeligt, at diskussionen af, hvad økonomiske prognosemodeller kan og specielt ikke kan forudsige, stadig foregår, som om disse modeller var forankret i en uantastelig videnskab.

Lad den viste grafik her på opslaget være et eksempel til skræk og advarsel. I figuren gengives det modelbaserede grundforløb, Velfærdskommissionen tilbage i 2005 benyttede, da den anbefalede at forringe de arbejdsmarkedsrelaterede sociale ydelser for at sikre velfærden i fremtiden.

Til grund for sine ’råd’ havde kommissionen lagt en fremskrivning af dansk økonomi beregnet på modellen DREAM. Beregningerne var baseret på den forudsætning, at dansk økonomi ville vokse med ca. 1,5 pct. om året, hvis der blot var tilstrækkeligt med arbejdskraft.

Men da kommissionen samtidigt regnede sig frem til, at der af demografiske årsager ville komme et dyk i arbejdsudbuddet, var der i modellens præmisser en truende mangel på arbejdskraft, der kunne bremse væksten og dermed finansieringen af fremtidens velfærd. ’Truslen’ bestod i, at økonomien i stedet for at vokse 1,5 pct. om året kun ville vokse ca. 1,3 pct. om året. En trussel, der blev taget så alvorligt af politikerne, at der allerede i juni 2006 blev indgået et ’velfærdsforlig’, som overvejende bestod i forringelser af efterlønnen og forhøjelse af pensionsalderen.

Skudt forbi

Året efter – stadig med Velfærdskommissionens grundforløb som afsæt – blev der gennemført ufinansierede skattelettelser.

De ville ifølge modellen også øge arbejdsudbuddet. Men hvad DREAM overså var, at skattelettelser i 2007 ville være som at kaste benzin på en i forvejen stærkt ophedet økonomi. Af figuren fremgår det, at de faktiske tal for BNP i 2006 lå over væksttrenden.

Nu gik det som bekendt hverken værre eller bedre, end at den danske bolig- og forbrugsboble klaskede sammen som en soufflé i 2009. Mangel på arbejdskraft i fremtiden viste sig at være et alvorligt fejlskøn. Væksten udeblev, dansk økonomi blev sat på skrump. Produktion og beskæftigelse bevægede sig længere og længere væk fra det grundforløb, som Velfærdskommissionen havde benyttet til sin rådgivning.

Denne fejlvurdering var klar for enhver, der hævede blikket fra DREAM-modellen og kiggede på den økonomiske virkelighed. Men økonomerne i Finans- og Økonomiministeriet hævede ikke blikket. De kiggede ikke ud ad vinduet.

Tværtimod vedblev de med at rådgive, som om den økonomiske krise blot var et beskedent bump på vejen mod evig vækst og stigende velstand. 2020-planen udarbejdet i 2011 og genudgivet i 2012 havde fortsat mangel på arbejdskraft som grundscenariet og derfor forøgelse af arbejdsudbuddet som mål for den økonomiske politik. Striben af forslag til, hvordan sociale ydelser kunne forringes for derved at tvinge de arbejdssky danskere til at påtage sig de job, der i modellen stod og ventede på dem, kendte stort set ingen grænser. Ligesom skatten med fordel kunne sænkes yderligere, men for de højeste indkomster, forstås. En politik, skulle det vise sig, der kun havde én sikker effekt: øget ulighed.

Selvransagelsen udebliver

Det, der undrer mig, er, at disse helt åbenbart fejlagtige skøn over den økonomiske udvikling ikke har ført til en grundlæggende selvransagelse i de økonommiljøer, der fremlagde dem.

Tværtimod benyttes de samme modeller, blot diskuteres det, om vækstprognoser, der angives med én decimals nøjagtighed, f.eks. 1,6 pct. i 2014, burde forsynes med en usikkerhedsmargin på f.eks. +/- 0,5 pct. Men det vil være ren kosmetik, så længe det anvendte modelgrundlag forbliver uantastet. For enhver prognose må ifølge sagens natur være afhængig af modellens kvalitet, der bestemt bør diskuteres.

Det danske modelmiljø er desværre så snævert, at der i realiteten kun findes to modeller, der dominerer. ADAM-modellen, der beskriver konjunkturbevægelser; men med den afgørende tilføjelse, at modellen er programmeret til altid at søge mod fuld beskæftigelse inden for en afgrænset tidsperiode. Tidsperiodens længde kan brugeren af modellen bestemme.

I Finans- og Økonomiministeriet har man bestemt, at den fulde beskæftigelse er genetableret i god tid inden 2020. Heraf følger antagelsen om, at opsvinget altid er på vej. Fuld beskæftigelse er normalen, hvilket forklarer, at ADAM- og DREAM-modellerne giver stort set de samme resultater, når den økonomiske prognose er tilbage på væksttrenden. Heraf følger konklusionen uanset, hvilken af de to modeller der benyttes, at det er mangel på arbejdskraft, der kan holde væksten tilbage, når vi kigger frem mod 2020.

Det var sådan en beregning, Velfærdskommissionen lagde til grund for sine anbefalinger i 2006: At dansk økonomi i et mellemfristet perspektiv ville mangle arbejdskraft. Men siden 2008 – altså inden velfærdsforliget var effektueret – er udbuddet af arbejdskraft faldet med mere end 100.000 personer. Ikke af demografiske årsager, men på grund af mangel på job, og i 2013 er faldet yderligere forstærket af bortfaldet af retten til dagpenge og kontanthjælp.

Det er beklageligt, at Velfærdskommissionen, der havde fem uafhængige økonomiske eksperter i spidsen, ikke deltager i diskussionen af, hvorfor det DREAM-beregnede grundforløb var (og stadig er) så vildledende, når der skal etableres et beslutningsgrundlag for omfattende reformer af arbejdsmarkedet, social- og skattepolitikken.

De mange nedskæringer har ikke øget beskæftigelsen – tværtimod har arbejdsløsheden bidt sig fast, og arbejdsudbuddet er skrumpet.

Man burde forvente, at universitetsansatte økonomer følte en forpligtelse til at korrigere en åbenbar fejlagtig rådgivning, ellers står fagets troværdighed simpelthen på spil.

Politiseret videnskab

Hvis økonomerne havde erkendt deres modellers begrænsninger, så ville de have rådgivet langt mere nuanceret. Figuren viser, at den i dag høje arbejdsløshed repræsenterer et betydeligt uudnyttet produktionspotentiale. Jeg skriver udtrykkeligt potentiale. Hvad dette potentiale burde anvendes til, er et spørgsmål, som økonomer ikke skal besvare; for økonomi er som bekendt ikke en eksakt videnskab, tværtimod er det stærkt politiseret videnskab. Opbygningen af velfærdsstaten var et resultat af en politisk kamp – ikke en økonomisk analyse. Ligesom en anbefaling af mere marked og mindre stat er baseret på politisk ideologi – naturligvis med økonomiske konsekvenser.

Den samfundsøkonomiske udvikling er bestemt af politikken. Der er mange muligheder og kombinationer: reduceret skat, det vil sige flere bøffer og fladskærme, mere velfærd, bæredygtig udvikling eller kortere arbejdstid.

Det er ikke nogen selvfølge, at BNP fortsat skal vokse. Det er blot én af flere muligheder. Hvad der er den rigtige politik, er et demokratisk spørgsmål, hvor man forgæves vil søge svar i de økonomiske modeller. De kan derimod med en betydelig usikkerhed bidrage til at belyse nogle konsekvenser af den ønskede politik. Nedtones modelbrugen, vil økonomernes rolle i samfundsdebatten mindskes tilsvarende og samtidig give dem mulighed for at tilpasse modellerne til virkeligheden, så fejlskønnene måske bliver mindre i fremtiden.

Jesper Jespersen er professor i økonomi ved Roskilde Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Steffen Gliese

Al økonomisk udvikling vidner om det: der er ikke andet end politiske beslutninger og konsekvenserne af dem.

Susanne Kaspersen, Torben K L Jensen, Rasmus Kongshøj og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Kristoffer Larsen

Så sent som i 2006 kunne Nationalbanken ikke se nogen boligboble og AE Rådet mente ikke, at der var grund til at holde igen med finanspolitikken. Der er mange der har fejlet.

"Er de stærke prisstigninger så tegn på en prisboble, der er ved at sprænges? Næppe generelt. Med udsigt til fortsat høj beskæftigelse er der ingen grund til at vente, at boligpriserne vil styrtdykke. Ud over den gunstige udvikling i beskæftigelse og realindkomster kan prisstigningerne indtil nu i hovedtræk forklares med den lave rente, nye låneformer, herunder lån med afdragsfrihed og rentetilpasning samt stærke ønsker om at bo i bestemte områder, hvor udbuddet af boliger er begrænset. Endelig er der fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, som især har haft betydning for priserne de særligt attraktive steder, hvor den progressive ejendomsværdiskat har eller ville få betydning.

http://www.nationalbanken.dk/dndk/publikationer.nsf/side/Kvartalsoversig...$file/kap06.htm

http://raeson.dk/2013/gjorde-vk-krisen-dybere-duel-christen-sorensen-vs-...

Modellerne kan ikke tage højde for konjunkturtilbageslag eller boligbobler. Hvad sker der f.eks, med dansk økonomi hvis Sverige kastes ud i en dyb krise efter fald i boligpriserne - IMF advarsel - og hvad med Tyskland der mangler arbejdskraft og investeringer og hvor erhvervslivet er hårdt beskattet,

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Bill Atkins, Per Torbensen, Rasmus Kongshøj, Peter Lang, Erik Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Man skal vist være økonom for ikke at være klar over, at politikken i 00erne var aldeles uholdbar. Alting grasserede, og folk blev bare dummere og dummere, fordi de ikke havde andet end bevidstløst forbrug i hovedet. Alt, hvad der betyder noget, veg for alt det, der er så flintre hamrende ligegyldigt for os som samfund og som art.

Susanne Kaspersen, Peter Wulff, Anne Eriksen, Henning Pedersen, Rasmus Kongshøj, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, Tommy Knudsen, Kim Rohde, Laurids Hedaa og Jørn Sonny Chabert anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Man skal vist være økonom for ikke at være klar over, at politikken i 00erne var aldeles uholdbar. Alting grasserede, og folk blev bare dummere og dummere, fordi de ikke havde andet end bevidstløst forbrug i hovedet. Alt, hvad der betyder noget, veg for alt det, der er så flintre hamrende ligegyldigt for os som samfund og som art.

Niels Engelsted

Man burde forvente, at universitetsansatte økonomer følte en forpligtelse til at korrigere en åbenbar fejlagtig rådgivning, ellers står fagets troværdighed simpelthen på spil.

Den var meget god, Jespersen!

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Bjarne Riisgaard, Bill Atkins, Stig Bøg, Henning Pedersen, Peter Ole Kvint, Per Torbensen, Lars Dahl, Kalle Nielsen, Bjarne Andersen, Anders Kristensen, Rasmus Kongshøj, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, Jette Sørensen, Erik Jensen , Torben Kjeldsen, Einar Carstensen, Torben Nielsen, Laurids Hedaa, Steffen Gliese og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Kan ikke lade være med at gentage at fænomenet "Technological unemployment" vil få datidens industrielle revolution til at blegne.

Digitalisering, internet, kunstig intelligens kombineret med robotter og maskinel vil overflødiggøre størsteparten af folk i den arbejdsdygtige alder.

IT teknologien har i årtier fordoblet kapaiciteten og halveret prisen hvert andet år.
I dag fås en kraftig computer indmad (en adroino) til 200 kr. tilføj lidt sensorer og en motor og du har en robot der kan klare næsten enhver manuel opgave med avancere software og trådløst. Altså til ingen penge.
Hertil kommer at de vidensbaserede opgaver digitaliseres i massivt omfang.

Min påstand er, at vi ikke har en "sædvanlig" finanskrise men en længerevarende accelererende og permanent beskæftigelseskrise.

Forandringerne går så stærkt at de færreste kan nå at efteruddanne sig til de evt. få job der vil blive.

Der er kun en vej. Arbejd mindre og fordel arbejdet.
Og det er jo i grunden ikke så galt.

Susanne Kaspersen, Bill Atkins, Anne Eriksen, Thomas Krogh, Henning Pedersen, Peter Ole Kvint, Rasmus Kongshøj, Helene Nørgaard Knudsen, Michael Madsen, Carsten Mortensen, Anders Reinholdt, randi christiansen, Michael Reves, Erik Jensen , Torben Nielsen, Karsten Aaen, Carsten Svendsen, Kim Rohde, Laurids Hedaa og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

"Der er kun en vej. Arbejd mindre og fordel arbejdet. Og det er jo i grunden ikke så galt."

Så længe der er 5 - 6 mia i verden der ikke har basale velfærdsydelser som mad, kloakering, rindende vand, velfungerende sundhedsystem, medicin, boliger osv. så er der masser af arbejde der skal udføres.

Så længe 40% af vores samlede energiforbrug går til opvarmning af vores boliger ( Danmark) er der masser af arbejde.

Osv. osv

Rikke Nielsen, Jens Overgaard Bjerre, Lars Dahl, Kalle Nielsen, Henrik Bjerre og Poul Borup-Andersen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Også underligt at pressen, som til tider kaldes kritisk og uafhængig, har tilsluttet sig og formidlet de økonomiske modellers konklusioner uden forbehold. Det svækker troværdigheden af påstande om, at pressen er uafhængig af økonomiske og politiske interesser.

Dan Johannesson, Henning Pedersen, Peter Ole Kvint, Lars Dahl, Rasmus Kongshøj, Jacob Egeskov, Henrik Christensen, Carsten Søndergaard, Anders Reinholdt, Elisabeth Andersen, Peter Lang, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, Erik Jensen , Lise Lotte Rahbek, Torben Kjeldsen, Dennis Berg, HC Grau Nielsen, Steffen Gliese, Niels Engelsted, Lene Christensen, Brian Pietersen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

jeg betaler ikke skat for øknomernes skyld...men for at have et fungerende samfund...

nogle gange er der plus andre gange minus...det ødelægger man ikke andre menneskers liv for.

hvornår opstiller man en dynamisk ligning (model) for menneskers trivsel i et samfund....alt inkluderet ??

Susanne Kaspersen, Henning Pedersen, Espen Bøgh, Kalle Nielsen, Rasmus Kongshøj, Bjarne Andersen, Carsten Søndergaard, Peter Lang, Michael Reves, Karsten Aaen, Steffen Gliese og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

Er ren købmandsregnskab det her??..

Bliver vi bare hyldet ind i komplekse udtryk og regler mv. så man ikke kan gennemskue at man betaler en masse penge til nogen der reelt ikke tilføjer vores samfund nogen værdi, faktisk det modsatte?

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Henning Pedersen, Espen Bøgh, Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, Peter Lang, Michael Reves, Karsten Aaen, HC Grau Nielsen og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

**Er det ren købmandregnskab det her ??

Philip B. Johnsen

Modeller der skaber vækst!

Vil borgerne leve efter en økonomisk model, "skal" skabe vækst, så er det bare, at fortsætte som i dag, men borgerne må give finansmagten al magt og droppe demokrati, så er der velfærd til de stærkest, dem der har mulighed for, at trække flest nye overforbrugere til sig.

Nye modeller for økonomi tak!

Der er brug for nytænkning, for det er bydende nødvendigt, med en afskaffelse af overforbrug, underlødige produkter, berigelse på andres bekostning inklusiv miljøet og samtidig holde gang i økonomien.

Det er skrammende for politikkere, at sælge andet end vækst, for en hver pris, men er det hvad fantasien rækker til, når det handler om et godt liv for borgerne.

Susanne Kaspersen, Rasmus Kongshøj og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

For mig er det store spørgsmål:
Er økonomerne virkelig i god tro?

Efterfulgt af:
Og hvis de ikke er?

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Peter Nielsen, Karsten Kølliker, Bjarne Riisgaard, Henning Pedersen, Espen Bøgh, Lars Dahl, Carsten Søndergaard, Anders Kristensen, Rasmus Kongshøj, Michael Madsen, Per Torbensen, Elisabeth Andersen, randi christiansen, Claus Oreskov, Henrik Darlie, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, Lise Lotte Rahbek, Tue Romanow, Torben Kjeldsen, Einar Carstensen, John Rohde Jensen, Torben Nielsen, Sven Elming, Philip B. Johnsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

"Bliver vi bare hyldet ind i komplekse udtryk og regler mv. så man ikke kan gennemskue at man betaler en masse penge til nogen der reelt ikke tilføjer vores samfund nogen værdi, faktisk det modsatte?"

For nogle hundrede år siden sendte man hæren eller fogeden; i dag anvender man økonomisk woodoo til at holde pøbelen nede samt begunstige de besiddende og villige.

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Lars Dahl, Rasmus Kongshøj, Peter Lang, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, HC Grau Nielsen, Brian Pietersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg forstår dit spørgsmål, Niels Engelsted, og så dumme man kan næsten ikke tro, at akademisk uddannede mennesker er. Her vil jeg dog minde om den erfaring, vi er mange, der har med læger: de forsøger at diagnosticere nogle bekendte, man har, men først sent i forløbet opdager de den banale sygdom, man selv havde gættet på, der var tale om.

Jørn Sonny Chabert

Jeg lavede denne i en anden forbindelse men syntes den passer her

http://dansketegneserieskabere.dk/debat/download/file.php?id=5137&sid=16...

Philip B. Johnsen

Man skal være uintelligent, hvis man tror, når kampen står om devisen "rag til dig" og så skulle ønsket fra kombattanterne være, at der skal være regler.

Finanssektoren var i 00'erne klar over, fremgang i BRIKS landene, det var skrevet i kortene, det vel at mærke, en selvborgen fremgang, der ikke skulle nogen hjælp fra vesten, de gamle økonomier var overflødige, væksten var ved at flytte, det så man allerede i 00'erne, men regeringen har ikke til dato ikke reageret på gældsætningsproblematikker skabt for ti år siden.

Regningen for manglende lovgivning og fra finanssektorens vedkommende manglende professionalisme og bonus fest, sendes til de gældsatte, der i mellemtiden i stort omfang, er blevet teknisk insolvente.

Det var en kynisk handling af finanssektoren, at gældsætte Europa for en flygtig vækst.

Susanne Kaspersen, Lars Dahl, Rasmus Kongshøj, Michael Reves og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

Tingene går op og ned, og i realiteten er der meget lidt indflydelse at få, i en verden så kompleks, at det ligner strukturerne for 'kaos'.
Jeg har langt inde en dyb følelese af at det hele kun er et spørgsmål om hvem der kan gøre sig mest 'vigtig'.

Disse teknokrater kunne i realiteten lige så vel gå til en spåkone, og bede hende om at kigge i krystalkuglen. De kunne også lægge et spil tarot.

Susanne Kaspersen, Enriquo Longo og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

Peter Hansen
**....så dumme man kan næsten ikke tro, at akademisk uddannede mennesker er.**

min erfaring siger mig ... at alt hva der har med mennesker at gøre, er nedprioriteret i universitetsverdenen..

samtidigt kommer hovedparten fra: skole --> gymnasie --> uni..... æhmm....hvor skal erfaringen komme fra?? den vil ihvertfald være lille og samtidigt er der mange der gerne vil "forme" dig... jojo... det er et super system vi har..

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Henning Pedersen, Kim Houmøller, Michael Reves, Torben Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Modellerne og økonomerne er ideologiske skruebrækkere. Formålet er ikke at rapportere og forudsige virkeligheden, men istedet at levere argumenter for en allerede forudbestemt politik.

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Dan Johannesson, Ole Henriksen, Karsten Kølliker, Henning Pedersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Michael Madsen, Anders Reinholdt, Per Torbensen, Claus Oreskov, Michael Reves, Thorbjørn Thiesen, Torben Nielsen, Peter Jensen, Lise Lotte Rahbek, John Rohde Jensen, Carsten Svendsen, Steffen Gliese og Sven Elming anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

ved ikke, om det er relevant, men jeg fandt lige denne debat på engelsk om dansk og svensk økonomi:
http://www.themoneyillusion.com/?p=25716 .

Den er tilsyneladende afledet af Paul Krugmans besøg i Danmark i denne uge.
http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/27/melancholy-danes/

På det private plan er det ikke forbudt at bruge sin sunde fornuft og være skeptisk over for eksperterne. Da de fordelagtige lån kom på banen, advarede jeg mine voksne børn i etableringsalderen. Spænd ikke jeres økonomi for hårdt, få styr på forbruget.
Den ene fulgte rådet og er glad for det i dag.
Den anden gjorde ikke, og hænger på den med to gode indtægter. Indtil videre !
Hvad skal vi med prostituerede rådgivere.

Jeg håber Corydon og Co satser på fornuften.

Philip B. Johnsen

Jeg spørger mig selv, hvilken pris vil jeg betale, for vækst i Danmark?
Skal banken overtage alle teknisk insolvente borgeres boliger?

Grethe Preisler

Apropos "videnskabsbaserede" sandheder om økonomi.

Den franske cartoonist Siné har begået en tegning, jeg desværre har forlist, som illustrerer striden mellem de "økonomiske eksperter" om, hvilken af deres regnearks-modeller til at spå om fremtiden, der er den mest pålidelige.

Tegningen forestiller fem akademisk uddannede katolske patere i fuldt ornat (ankellange sorte kjoler, knapstøvler og bredskyggede paterhatte) som sidder på en palmeklædt ø ved foden af et kæmpemæssigt opklodset processions-krucifiks og grinende peger fingre ad en flok halvnøgne "vilde", der danser rundt om en bemalet og udskåret totempæl.

"Af kærlighed de fleste snøvsen taber/så kloge folk blir tossede som aber/men Fanden være klog med skidt humør/så hel're være avekat og skør" (Johannes Dam)

Rasmus Kongshøj, Michael Reves og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
anker fjeld simonsen

Adam Smiths ökonomiske model er snart lige så gammel som protestantismen. Begge regner med troende og ikke-troende, men lever i deres egen lukkede verden uden at tage höjde for, at ateisterne også tror på noget - på ikke at tro eller videnskab -, henholdsvis statsstötte, kontanthjälp mv måske forbundet med sort.
Med Gud eller Adam Smith som ikon og idol, eksklusivt ikon og idol, er der ingen som helst kompromismuligheder for de dyrkende, f.eks. at bringe andre kredslöb ind i mo-dellerne end de officielle, hvor mange NObelpriser der nu end er uddelt i sådanne spörgsmål i sand liberal ånd siden 60erne, da prisaen oprettedes.
Den klassiske model er sikkert ministeriets grundlag siden Arilds tid, og en revolution på det område er der alt for mange politiske strukturer der vil forhindre, for at opret-holde den klassiske models (manglende) trovärdighed.
Var der nogle der sagde DOGMATIK ?

Brian Pietersen

Leo

det kan jeg kun give dig ret i.. det samme gælder for staten... jeg er ved at lære at modellere mekaniske systemer og det er svært, og det er uden tvivl svært at gøre det for et samfund...

Jeg synes bare at det virker som alt skal optimeres i forhold til økonomi... og et sådan samfund synes jeg slet ikke det er ved at betale skat til, det kunne være de har alt for få parametre med i de modeller som reelt gør det her til et ønskværdigt samfund.. det økonomerne indtil nu har gjort, er at opstille en model for et produkt der maks holder garantiperioden ud..det er uholdbart og værdiløst for mig.

Poul Borup-Andersen

Tilbage til artiklen:
Hvis BNP ikke vokser? Hvis ikke der kommer tilstrækkeligt med penge i statskassen, (og den er hel gal i øjeblikket) ?
Hvis der investeres i vedligeholdelse, og vejreparationer etc., som ikke har eksport som mål, hvad er så konsekvensen? Skal vi blive ved med at gældsætte os med ca. kr. 100 millioner i døgnet?
'Vækst', har vi bruge for, for at kunne fortsætte det enorme ressourceoverforbrug, som vi har i VESTEN, og som ikke er bæredygtig på sigt!
Hvornår skal vi rette?

Poul Borup-Andersen

Hvornår skal vi rette ind?

Poul Borup-Andersen

Sådan kan man eksempelvis komme af med sin gæld:
http://www.dagens.dk/nyheder/med-et-h%C3%A5ndtryk-er-myanmars-g%C3%A6ld-...
Det indebærer dog at andres tilgodehavende mistes.

Ole Chemnitz Larsen

Når fakta/virkeligheden ikke tåler dagens lys,

er det da bekvemt, at modellerne/abstraktionerne kan begrave/mørklægge-

virkeligheden

Susanne Kaspersen, Michael Reves, Dennis Berg, Torben Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Marianne Christensen

Det er menneskeligt at feljle, men dumt at fremture med sine fejltagelser.

Det har de nok ikke lært på økonomistudiet, for de både fejler, fortsætter deres fejltagelser og benægter deres fejltagelser.

De har nok haft for lidt humaniora.

Susanne Kaspersen, Anne Eriksen, Søs Jensen, Enriquo Longo, Henning Pedersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Elisabeth Andersen, Steffen Gliese og Michael Reves anbefalede denne kommentar
Marianne Christensen

Ikke feljle men fejle:-)

Apropos min tidligere kommentar om teknologisk arbejdsløshed beskriver artiklen i Computerworld med titlen " Digitalisering vil koste millioner af job i de kommende år" problemstillingen (se linked
http://www.computerworld.dk/art/229518/digitalisering-vil-koste-millione... )
I modsætning til modellernes forudsigelser om mangel på arbejdskraft og dermed behov for at øge arbejdsudbudet vil det modsatte være gældende.

Anne Eriksen, Enriquo Longo, Rasmus Kongshøj, Karsten Aaen, Anders Reinholdt, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Ole Vagn Christensen

Svært ved a se modellerne har taget magten.
Når man går ud og sparer 1 milliard på en kontanthjælpsreform. Så for an på papiret en milliard. Men de samme mennesker som viser det papir, har ikke ansvaret for konsekvenserne. Det får nogen andre og når Adam og Dream ikke bliver fodret med de reelle konsekvenser så skal det gå galt. Se på hvor mange fejl skønnede milliarder er systemet Stats/finansminister blevet fejlinformeret om af ressource ministrene. Ministre som ikke mener de har pligt til at fortælle hvad er konsekvenserne af mine handlinger over for andre områder.

ulrik mortensen

Grethe Preisler 15:42: Er det denne tegning af Siné? http://rocbo.lautre.net/illus/sine/img/religion/charliehebdo720050406.png

Georg Christensen

Danmark trænger til en grundlæggende oprydnings proses i finans,økonomi og skatteministeriet, med kun et spørgsmål til "rigsrevissionen", som med både indenlandske som udenlandske øjne ser på: Hvordan forvalter disse 3 grundlæggende ministerier deres administrative og lovgivnings opgaver overfor det "Danske folk"?.

NB: Det giver nemlig ingen mening, at vi skal til at "pille" hinanden i "røven", for at forhøje vores (BNP).
( en madpakke med hundelort istedet for en leverporsteg mad er den nuværende regering i fuld gang med at servere for os). Mit svar er: Nej tak!, så spiser jeg hellere hjemme, som i dette fælleskøkken.

Morten Sørensen

"Man burde forvente, at universitetsansatte økonomer følte en forpligtelse til at korrigere en åbenbar fejlagtig rådgivning, ellers står fagets troværdighed simpelthen på spil."

Måske er det her, hunden ligger begravet: Har man forudsagt noget og brugt en hulens masse kloge-åge tid, penge og smartenheimer-modeller på varm luft og leflen for regenten og hoffet, så skal det for enhver pris holde, hvis man ikke selv vil miste hovedet.
Intet nyt hos de skriftkloge narrehatte og deres endeløse idioti.

Susanne Kaspersen, Henning Pedersen, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Ulrik Mortensen, Tak for linket til tegning af Siné:)

Nej ikke helt den samme, men samme tema, og pointen var den samme. - Der var færre patere og flere 'vilde'.-Og de vilde så meget gladere ud. Men så var det jo heller ikke en frygtindgydende Mother Goddess, de dansede om, men en mere fredsommeligt udseende totempæl.

randi christiansen

Stem på Enhedslisten - de eneste der ikke køber propagandaministeriets eksekutivmodeller. De dårligste undskyldninger for at de, der administrerer og kontrollerer fællesskabets ressourcer, ikke magter opgaven, og derfor åbenbart foretrækker at udsulte de underpriviligerede, i stedet for at indrømme deres egne eklatante fejltagelser. Eller de er måske købt til at gå i marken med disse modeller, som enhver idiot kan regne ud, er fup og fiduser. Forfaldets tid - især sørgeligt, når nu det ikke er nødvendigt.

Susanne Kaspersen, Henning Pedersen, Ole Hansen, Jan Pedersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Stem på Enhedslisten - de eneste der ikke køber propagandaministeriets eksekutivmodeller. De dårligste undskyldninger for at de, der administrerer og kontrollerer fællesskabets ressourcer, ikke magter opgaven, og derfor åbenbart foretrækker at udsulte de underpriviligerede, i stedet for at indrømme deres egne eklatante fejltagelser. Eller de er måske købt til at gå i marken med disse modeller, som enhver idiot kan regne ud, er fup og fiduser. Forfaldets tid - især sørgeligt, når nu det ikke er nødvendigt.

Torben Nielsen

Ja Randi. Det er fup og fiduser og burde være strafbart. Men Enhedslisten er ikke i mine øjne nogle der skarpt nok fordømmer regeringen. Tværtimod bliver de, som Christian juhl, let uldne i mælet.

Susanne Kaspersen, Søs Jensen, Enriquo Longo, Rasmus Kongshøj og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Men de er jo også "støttepartiet" der ikke tør/vil lægge magt bag kritikken.

randi christiansen

Torben - jeg synes, at EL skal bruge tiden til næste valg på at styrke deres profil. Det er tydeligt, at valgforbundet med de radikale slår s-sf i stykker.

Peter Wulff, Henning Pedersen, Ole Hansen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Torben - jeg synes, at EL skal bruge tiden til næste valg på at styrke deres profil. Det er tydeligt, at valgforbundet med de radikale slår s-sf i stykker.

Torben Nielsen

Jeps. Men det styrker ikke deres profil at ødelægge kernen. Jeg venter stadig på at EL viser de vigtigste signaler. Det er ikke tomme ord og floskler jeg efterlyser.

Som jeg før har skrevet er EL i mine øjne, lige så ansvarlige som regeringen.

randi christiansen

Det bliver i hvert fald stadig vanskeligere at forsvare regeringen, en katastrofe for s - sf at blive væltet, især fordi de så vil være udslettet som opposition. Hvis s sf ikke får rettet op på renommeet, er de færdige, og andre socialistiske miljøpartier må tage over - der er bare ikke nogen, der er rigtig klar - derfor bedre at bruge tiden til næste valg på at blive stærkere - mere klart tænkende og kommunikerende.

Susanne Kaspersen, Henning Pedersen, Torben Nielsen og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

@Peter Hansen og Niels Engelsted

Husk nu lige at det er langt lettere at forudsige hvornaar en flue letter fra en sukkerknald end det er at forudsige samfundsudviklingen - herunder oekonomien.

Hvis man endelig kan forudsige noget om oekonomien - ved en kombination af dygtighed og held - og nogen lader til at kunne - saa kan man altsaa tjene rigtig mange penge paa sine evner ude paa markedet. I fald dette skulle have den konsekvens at de dygtigste til dette ikke ligefrem oensker at bruge livet i et ministerkontor - maa I selv vurdere.

Jeg tror ikke paa en pengeoekonomi, parlament, velfaerdsstat mv. uden nogle habile teknikere i maskinrummet - kan vi ikke lade dem at de trods alt goer deres arbejde - alle er ikke Cezanne.

Anders Poulsen

I noget der kunne ligne et hug, får man nedlagt velfærdstaten og afmonteret både SF og S, det kunne næsten ligne en nøje planlagt strategi udtænkt i en førebunker et sted på den yderste højrefløj.

Hvis S og SF ligger i ruiner efter næste valg ville jeg ikke bliver overrasket over at se en stor del af de "ansvarlige" skifte til enten Venstre eller DF, hvor de i virkeligheden måske allerede høre til.

Eller måske vil S gå en fantastisk fremtid i møde, båret på hænder og fødder af det evigt taknemmelige folk, som ikke kan få armene ned af bare begejstring over #hundelorts_reformen og alle de andre visionære tiltag dette stolte parti har kørt i stilling de sidste par år.

Det manglede da bare.

Susanne Kaspersen, Søs Jensen, Henning Pedersen og Elisabeth Andersen anbefalede denne kommentar

Sider