Kronik

Moralismens nederlag

SF’s udtræden af regeringen afslører venstrefløjens dybe krise: den tvetydige holdning til marked og demokrati
Siden murens fald har venstrefløjen været ude af stand til at vinde momentum, selv efter en kapitalistisk finanskrise. I stedet er venstrefløjen faldet tilbage i en moralisme, som i følge dagens kronikør er medårsag til SF’s nedsmeltning omkring salget af Dong. På billedet ses Ole Sohn (SF), der om nogen har været på en rejse siden østblokkens sammenbrud, og som for nyligt kaldte partiets splittelse for pinlig

Siden murens fald har venstrefløjen været ude af stand til at vinde momentum, selv efter en kapitalistisk finanskrise. I stedet er venstrefløjen faldet tilbage i en moralisme, som i følge dagens kronikør er medårsag til SF’s nedsmeltning omkring salget af Dong. På billedet ses Ole Sohn (SF), der om nogen har været på en rejse siden østblokkens sammenbrud, og som for nyligt kaldte partiets splittelse for pinlig

Bax Lindhardt

Debat
1. februar 2014

SF’s udtræden af regeringen er tragisk tydelig illustration af den misforståede retning, som den såkaldte venstrefløj, den socialistiske strømning i dansk – og i vid udstrækning international – politik, har fulgt det seneste halve århundred, og som i det seneste årti i betydelig udstrækning har anbragt de socialistiske og semisocialistiske kræfter på sidelinjen i europæisk politik.

Miseren drejer sig om to nøglepunkter og centrale temaer for enhver samfundsanalyse: Demokrati og marked.

Med udgangspunkt i socialisme, marxisme og kommunisme blev der i hele forrige århundred etableret en stærk og kontroversiel kraft i europæisk og international politik. Afsættet var en mere eller mindre konsistent marxistisk analyse, der på videnskabeligt eller semividenskabeligt plan hævdede, at den fremtidige samfundsudvikling ville blive hæmmet af den kapitalistiske eller ’fri-marked’-økonomi, der var brudt frem i kølvandet på de ’borgerlige’ revolutioner i USA og Europa fra slutningen af det 18. århundred og frem. Markedet måtte udskiftes med politisk fordeling.

Med den erklærede socialistiske revolutions sejr i Rusland i 1917 fremstod en indre splittelse i den socialistiske bevægelse, som kom stærkt til at præge de næste 70-80 år i international politik. Sovjetimperiets implosion sidst i 1980’erne var et nyt skæringspunkt og en massiv udfordring for den socialistiske strømning. De fleste europæiske socialister meldte hus forbi, og understregede – korrekt – at de i mange årtier havde lagt afstand til den ’russiske statskapitalisme’ og den stalinistiske brutalitet. Men venstrefløjen undervurderede, hvor radikalt et nederlag for planøkonomien – det vil sige frimarkedsfornægtelse – der var tale om. Og hvor massiv en udstilling af den leninistiske kadre-strategis uholdbarhed, der samtidig kom til syne.

Katastrofale fejlvurderinger

Både kadre-strategi og planøkonomi var bygget på forestillingen om, at et særligt oplyst og godhjertet mindretal burde overtage styring af økonomi og samfund, indtil resten af befolkningen var moden til det (proletariatets diktatur). Det var katastrofale fejlvurderinger.

Det frie marked og demokrati er dybt forbundne. Der findes ikke på kloden noget velfungerende demokrati, der ikke som en forudsætning har et rimeligt velfungerende frit marked. Det unikke ved begge organiseringsmodeller er, at der er tale om selvorganisering: Det er systemer med helt afgørende iboende feedbackmekanismer. Det er det, som gør disse styringsmodeller overlegne. Demokratiet er godt, ikke fordi det genererer politisk korrekte beslutninger, men fordi dets processer fremmer repræsentation af alle væsentlige strømninger og interesser i befolkningen og fører til forhandling og kompromisdannelse. Ingen andre styringssystemer vil i den grad præmiere fornyelse og kreativitet som demokrati og det frie marked.

Men den erkendelse blev aldrig venstrefløjens. I stedet udvikledes en moralisme, som kunne videreføre en voldsom væmmelse ved kapitalisme og markedsøkonomi og et meget problematisk forbehold over for demokrati – samt et afgørende tab af strategisk perspektiv.

Europæiske socialdemokratiske partier kom dog frem til en øget markedsaccept, som prægede 1990’erne, hvor Gerhard Schröders Neue Mitte, Tony Blairs Tredje vej og Nyrup-Lykketofts pragmatisme var med til at sikre en markant socialdemokratisk dominans i europæisk politik i denne fase. Men konfronteret med finanskrisen sidst i det nye årtusinds første årti, blev venstrefløjens nye strategiske armod udstillet. Selv om der udvikledes en massiv kritik af mange finansielle aktørers ageren op til krisen, og selv om et stærkt billede af, at en moralsk forkastelig grådighed spillede en aldeles dominerende hovedrolle, gav det ikke de socialistiske/socialdemokratiske partier i Europa fremgang – tværtimod.

Det blev tydeligt, at venstrefløjen ikke havde noget reelt strategisk alternativ til kapitalismen, og befolkningerne viste i megen stor udstrækning, at deres tillid til en borgerlig, markedsvenlig forvaltning af krisens efterspil var størst. Den folkelige visdom erkender, at markedet altid er i risiko for at udvikle bobler, som punkteres, og at grådighed er en drivkraft, som bedst håndteres ved at gøre den til motor for effektiv produktion og distribution på et frit marked – trods de tilbagevendende kriser.

I modsætning til 1990’erne har vi i dag borgerligt styre i langt de fleste europæiske lande.

Evig moraliseren

Som en følge af den slående mangel på strategisk perspektiv på venstrefløjen, har moralismen taget over. I forlængelse af en mange hundrede år gammel europæisk tradition for farisæisme og ikke mindst religiøst begrundet selvretfærdighed, har venstrefløjen især markeret sig med moralsk fordømmelse af markedsøkonomien – og i øvrigt konkret politisk: offentlig forargelse over den massive folkelige bekymring over nedbrydelse af nationale og etnisk-kulturelle fællesskaber (som i øvrigt er langt de mest succesrige underlag for både demokrati og redistribuering af indkomst).

Meningsmålingerne antyder, at op mod en fjerdedel af befolkningen har holdninger, som domineres af denne moralisme, som dog altså er dominerende inden for den dagsordensættende klasse af intellektuelle.

De samme intellektuelle hylder vedvarende medlemsstyrede partier som SF, selv om dette medlemsstyre har rod i avantgarde/kadre-tænkningen og dybest set er demokratisk tvivlsomt, når den direkte vælgerindflydelse gennem frie, hemmelige valg tilsidesættes eller sættes under administration af kadrerne med partikortet i lommen.

Det er den markedsfjendtlige moralisme, der har vendt sig mod den famøse kapitaltilførsel til Dong, samtidig med at det medlems’demokrati’, der indsatte den inkompetente SF-leder, i næste omgang fældede samme leder og gennemtvang udvandringen fra ministerkontorerne.

SF’s markante veteran og miljøforkæmper Steen Gade har fuldt ud støttet kapitaltilførslen også fra Goldmann Sachs. Han erkender, at den politiske udøvelse af ejerskab til statsligt grundlagde og delvist offentlig finansierede selskaber står over for helt nye krav på et globalt marked. DONG var i en finansieringskrise, og hvis selskabet skal virkeliggøre sin avancerede ’grønne dagsorden’, er der næppe nogen vej uden om at alliere sig med kyniske, trænede markedsoperatører med risikovillig kapital i stor målestok. Men det globale markeds udfordringer til en centrum-venstre-regering, hvis målsætning er at sikre velfærdssamfundets overlevelse på et globalt marked under stadig, dynamisk forandring, optager ikke den dagsordensættende klasse. I stedet har den større personligt, psykologisk udbytte af at opbygge egen selvretfærdighed ved offentligt artikuleret forargelse over alle andre, end ved at deltage i løsningen af ovennævnte udfordring.

Det sørgelige for det brede fællesskab er, at kritiske ressourcer, der kunne mobiliseres til at sikre velfærdsstatens overlevelse, demobiliseres, mens det politiske initiativ på det operative felt helt monopoliseres af centrum-højre.

Erik Meier Carlsen er journalist og forfatter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Intet velfungerende demokrati, noget sted på kloden, uden et velfungerende marked, konkludere Erik Meier Carlsen i sin asociale politiske analyse ovenfor.

Hvor er der et velfungerende marked uden kriser, akkumulering af rigdom, arbejdsløshed og fattigdom ?
Hvor er der et velfungerende demokrati, uden korruption og nepotisme ?
Hvor er der et velfungerende samfund med en retfærdig fordeling af de fælles skabte værdier ?

Erik Meier Carlsen må indse, at der stadig brug for socialismen ... og klassekampen forsætter ufortrødent.

Rune Lund, Poul Genefke-Thye, Carsten Mortensen, Jan Pedersen, Brian Klausen, Espen Bøgh, Dennis Lyngbæk-Førsterling, Torben Arendal, Tuomas Sihvonen, Mona Jensen, Kalle Nielsen, Lene Christensen, Tilde Klindt, Lars Peter Simonsen, Jakob Trägårdh, Carsten Søndergaard, Mikael Velschow-Rasmussen, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen, Uffe Illum, HC Grau Nielsen, Dennis Berg, Rasmus Knus, Henrik Klausen, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Flemming Scheel Andersen, Lise Lotte Rahbek, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvor meget kan man tage fejl? Samfundets problemer skyldes den neoliberale vending, der indtraf for små 30 år siden.
Og hele det demokratiske samfund kan kun bygge på en begrænsning af markedet og dets indflydelse - for markedet er ikke demokratisk. Demokrati er nødvendigvis en udjævning af forskelle mellem menneskers frihed, men markedet binder folk til forbrug og begær - narkomani i større eller mindre grad - og derfor er det i vejen for folkestyret, fordi det afsporer den interesse og den tid, beslutninger om samfundets indretning og retning i et demokrati skal fylde.
Demokrati er ikke den enkelte for sig, det er den enkelte som del af en mængde, et folk, som sammen styrer. Det praktiseres ikke så mange steder, i Danmark var det meget udbredt og populært indtil helt op i 90erne, hvor det ligesom blev slået omkuld af nye, centralt dikterede agendaer. Det har den almindelige danske befolkning ikke fået bedre forhold af - men det virker ikke, som om det er så simpelt at tage udfordringen op og tilbageerobre sin retmæssige plads i flokken.

Rune Lund, Carsten Mortensen, Espen Bøgh, Dennis Lyngbæk-Førsterling, Torben Arendal, Lene Christensen, Lars Peter Simonsen, Carsten Søndergaard, Mikael Velschow-Rasmussen, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen, Uffe Illum, HC Grau Nielsen, Rasmus Knus, Henrik Klausen, Bill Atkins, Rasmus Kongshøj, Andreas Trägårdh og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Hvor står Carlsen mht. Miljøproblematikken og klimaet? Han kan kun mene, at der ikke er noget i vejen, for ellers havde han vel angivet det som et tyngdepunkt. Og hvor ligger Carlsens egen moral? Neg synes ikke, han bidrager med noget ud over borgerlighed.

Rune Lund, Carsten Mortensen, Jan Pedersen, Kirsten Bende Lund, Olav Bo Hessellund, Dennis Lyngbæk-Førsterling, Aleksander Laursen, Mona Jensen, Kalle Nielsen, Jens Overgaard Bjerre, Lene Christensen, Torben Kjeldsen, Lars Peter Simonsen, Niels-Holger Nielsen, Carsten Søndergaard, Niels Mosbak, Mikael Velschow-Rasmussen, Bente Simonsen, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen, Uffe Illum, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Rasmus Knus, Jens Carstensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jens Østergaard Petersen

Det er jo rigtigt, at moralisme er noget hø, men det er vel fordi moralisme følger en idé uformidlet, ukonkret, ikke så meget fordi dens synspunkter er baseret i det man normalt forbinder med ordet "moral". Er Erik Meier Carlsens absolutte brug af idéerne "demokrati" og "marked" ikke moralistisk i denne forstand? Og dækker de her over andet end Corydons virkeliggjorte socialdemokratisme? Alle markeder og demokratier er vel i et eller andet omfang "formynderiske", se bare hvordan man i USA søger at begrænse spekulationsbankers indflydelse i energisektoren (i dagens avis). Er det amerikanske senat mon en forpost for den danske venstrefløjs moralisme? Erik Meier Carlsen ser vist ikke at der var ganske saglige grunde til at modsætte sig salget, udover, det erkender jeg, motivationer der grundlæggende var moralistiske.

peter tind sørensen, Peter Ole Kvint, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh, Karsten Aaen, Uffe Illum, Henrik Klausen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Meier Carlsen mener at venstrefløjen har ignoreret 'det frie marked' og 'demokrati' samt forbindelsen herimellem. Men man kan da ikke ignorere noget som ikke eksisterer. Liberalismens 'frie marked' er ren ideologi. Den faktiske økonomi er præget af gigantiske firmaer, umådelige magtkoncentrationer, oligopoler og sammenfletninger af økonomisk og politisk magt. Og hvad demokratiet angår , så er det under den fortløbende neoliberalistiske omstrukturering degenereret til et post-demokrati med en konkurrencestat.

Vi har lige oplevet hvorledes en lille elite af toppolitikere og erhvervsfol tromlede en beslutning igennem hen over befolkningen og mod et flertals tilkendegivne ønsker. Ikke en gang de menige folketingsmedlemmer var ordentligt orienterede om det de som kvæg sad og stemte om.

Anti-demokraterne her er de toppolitikere og erhvervsfolk der vedvarende på tværs af alle demokratiske spilleregler maser en politik igennem som gavner de økonomisk stærke og går ud over de svageste. Alene ordet og begrebet 'nødvendig politik' er dybt udemokratisk. Så er der jo ikke noget at føre demokratisk diskussion om.

Anti-demokrat. Det kan du sgu selv være.

Carsten Mortensen, Jan Pedersen, Olaf Tehrani, Martin Karlsson Pedersen, Erik Maaløe, Olav Bo Hessellund, Dennis Lyngbæk-Førsterling, peter tind sørensen, Carsten Pedersen, Torben Arendal, Tuomas Sihvonen, randi christiansen, Mona Jensen, Kalle Nielsen, Lene Christensen, Janus Agerbo, Tue Romanow, Lars Peter Simonsen, Dorte Sørensen, Jakob Trägårdh, Niels-Holger Nielsen, Stig Bøg, Simon Trøjgaard Jepsen, Jørgen Mathiasen, Carsten Søndergaard, Klara Liske, Henrik Darlie, Niels Mosbak, Anders Reinholdt, Mikael Velschow-Rasmussen, olivier goulin, Bente Simonsen, Torben Kjeldsen, Karsten Aaen, Uffe Illum, Niels Engelsted, Lars Dahl, Dennis Berg, Henrik Klausen, Rune Aagaard, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Torben K L Jensen, Rasmus Knus, Poul Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Per Torbensen, Jan Weis, Steffen Gliese og Jens Østergaard Petersen anbefalede denne kommentar
Allan Nørgaard Andersen

Det er da helt på sin plads at revse venstrefløjen for at famle i blinde i disse år. Og det er da godt at Carlsen tager på sig at advare os mod at erstatte analyser og realistiske visioner med feel-good-synspunkter og bedreviden.
Men det er besynderligt at iagttage den attitude, hvormed kritikken fremføres. Carlsen fører sig frem med en mine, som var han en fandens karl, der godt tør tale Roma (kultur-eliten) midt imod. Imidlertid er hvert et ord han siger sød musik for de det globale samfunds virkelige økonomiske magthavere. Carlsen minder om en lille dreng, der frygtløst sparker den andre børns sandslotte omkuld, mens storebrors tæskehold står i baggrunden og griner bifaldende.
Det ville være befriende hvis kommentatorer som Carlsen brugte intellektuel energi på at analysere og kritisere kapitalismens mange ødelæggende "collateral damages" og på den måde udfordre venstrefløjens angivelige monopol på systemkritik.

Jan Pedersen, Lene Christensen, Lars Peter Simonsen, Henrik Danstrup, Carsten Søndergaard, Mikael Velschow-Rasmussen, Bente Simonsen, Torsten Jacobsen, Henrik Bjerre, Karsten Aaen, Uffe Illum, Rasmus Knus, Rasmus Kongshøj og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar
Allan Nørgaard Andersen

Det er da helt på sin plads at revse venstrefløjen for at famle i blinde i disse år. Og det er da godt at Carlsen tager på sig at advare os mod at erstatte analyser og realistiske visioner med feel-good-synspunkter og bedreviden.
Men det er besynderligt at iagttage den attitude, hvormed kritikken fremføres. Carlsen fører sig frem med en mine, som var han en fandens karl, der godt tør tale Roma (kultur-eliten) midt imod. Imidlertid er hvert et ord han siger sød musik for de det globale samfunds virkelige økonomiske magthavere. Carlsen minder om en lille dreng, der frygtløst sparker den andre børns sandslotte omkuld, mens storebrors tæskehold står i baggrunden og griner bifaldende.
Det ville være befriende hvis kommentatorer som Carlsen brugte intellektuel energi på at analysere og kritisere kapitalismens mange ødelæggende "collateral damages" og på den måde udfordre venstrefløjens angivelige monopol på systemkritik.

Carlsen på ’det frie marked’ for borgerlige figuranter er et eksemplarisk tilfælde på folk med betænkelige antidemokratiske holdninger …

Den forhenværende Store Søvngænger i SF forvekslede dét at være tålt med dét at være accepteret – og undervurderede sine politiske modstandere –de ideologiske arvtagere af fascisme og med relancering af samme gamle pest – nu med et menneskeligt ansigt – påstår man da selv - og lader som om dette – uden mindste mål af moral og etik - er fuldstændig demokratisk legitimt …

At kunne få figuranterne i borgeligheden til at grine fjerner ikke deres ideologiske antisocialisme kombineret med deres antidemokratiske holdninger – som nu igen er på fremmarch …

SF’s kollaps vil trække spor mange år fremover – og forhåbentlig skabe en ny bevidsthed hos mange – også hos alle ofrene for denne fascistoide neoliberalisme i kapitalens villige tjeneste – hvor nærværende Carlsen på en vis måde også kan betragtes som et offer – dog et selvforskyldt …

Mona Jensen, Heinrich R. Jørgensen, Lars Peter Simonsen, Jens Thaarup Nyberg, Carsten Søndergaard, Niels Mosbak, Per Jongberg, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Uffe Illum, Rasmus Kongshøj og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Jeg er enig i pointen om, at der er en stor del af venstrefløjen som er forfaldet til at være, hvad jeg har labelet som 'moral highgrounders'. Folk som, efter min mening står mere i vejen for en modanisering af venstrefløjen, mere end de bidrager konstruktivt til processen.

Og resultatet i SF er at de unge markante profiler flygter fra partiet. Med den seneste udvikling er 'moral high groundernes' success i SF total. Hele vejen ned mod spærregrænsen....

Når det så kommer til DONG sagen, mener jeg ikke at Eric Meier Carlsen helt forstået at det ikke er specielt 'free marked like' at sælge dele af et defacto energiproducerende, energi transporterede statsmonopol til en privat investeringsbank, der endda også er en energy trader.........
Hele DONG salget er komplet hul i hovedet...

// Jesper

Henrik Bjerre, Tue Romanow, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar

Alle disse overvejelser er helt ude i betydningsløsheden - for andre end de involverede i sandkasselegen - når det sammenholdes med den måde landet styres/ledes af - af den store kompakte politiske majoritet.
Majoritetens kompakthed vil naturligt benægtes af deltagerne. Hvis ikke, ville de jo miste kant til hinanden, og dermed miste grundlaget for det TV transmitterede slagsmål om magten.
Befolkningen bedrages og forsynes med brød og skuespil.

Tue Romanow, Lars Peter Simonsen, Niels Mosbak, Lise Lotte Rahbek, Uffe Illum, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Per Torbensen, Flemming Scheel Andersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Niels P Sønderskov

Selvfølgelig bryder kommunisterne sig ikke om demokratiet og stik imod Grundloven synes de da at den lovgivende forsamling (den lille elite) skal rette ind efter en uvidende populistisk strømning. På den anden side er det frie marked ikke frit nok for dem. Go daw do!

Jan Weis

Den forhenværende Store Søvngænger i SF forvekslede dét at være tålt med dét at være accepteret – og undervurderede sine politiske modstandere –de ideologiske arvtagere af fascisme og med relancering af samme gamle pest – nu med et menneskeligt ansigt – påstår man da selv - og lader som om dette – uden mindste mål af moral og etik - er fuldstændig demokratisk legitimt …

Man kunne næppe bede om en mere - sikkert ufrivillig - rammende illustration og bekræftelse af Carlsens pointe end netop det afsnit der.....

Jørn Boye og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar

"Hvor står Carlsen mht. Miljøproblematikken og klimaet? Han kan kun mene, at der ikke er noget i vejen, for ellers havde han vel angivet det som et tyngdepunkt."
Rigtigt, Niels-Simon Larsen - når Carlsen overhovedet har værdiget emnet en tanke, har han konsekvent givet Lomborg ret i dette og hint. Selv om han vel nu og da alligevel bekymrer sig lidt ved tanken om, at sneen måske risikerer at smelte i Himalaya.

Men et andet tyngdepunkt, jeg trods alt savner i en så bredpenslet historisk analyse som "Moralismens nederlag", er Reagans og Thatchers deregulering af kontrollen med internationale kapitalbevægelser tidligere i firserne. De fremstod om noget som moralsk begrundede i jernladyens og præsidentrollens retorik. Men liberaliseringen var så meget mere end moral, og ikke mindst peger det direkte frem mod finansinstitutioners aktuelle hærgen og spillen lande ud mod hinanden.

Lene Christensen, Janus Agerbo, Lars Peter Simonsen, Carsten Søndergaard, Karsten Aaen, Uffe Illum, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er ufatteligt, Niels P. Sønderskov, at du synes, du kan tillade dig at have så uanstændig en opfattelse af andre mennesker i dette samfund! Et demokrati er intet uden bred folkelig opbakning - uden folk- er folkestyre ikke-eksisterende. Frit marked har til gengæld intet med demokrati at gøre, tværtimod.

Jan Pedersen, Carsten Pedersen, Niels Duus Nielsen, Enriquo Longo, Lene Christensen, Lars Peter Simonsen, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh, Mikael Velschow-Rasmussen, Bente Simonsen, Karsten Aaen, Uffe Illum, Rasmus Knus, Rasmus Kongshøj, Laurids Hedaa, Per Torbensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Gyllespredning er normalt forbudt på denne tid af året, hvis der er risiko for at gyllen kan rende ned af, på den frosthårde jord.

Derved kan den komme til at forurene tilstødende vandløb og deres livsbetingelser.

Gyllespredning foretages bedst lige før en vækstperiode hvor der er størst behov og hvor gyllen kan opsuges og omsættes hurtigt til gavnlige afgrøder, og hvor stanken derfor er minimal.

Noget lignende gælder sikkert for gyllespredning i landbruget.

Enriquo Longo, peter tind sørensen, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh, Karsten Aaen, Rasmus Knus, Rasmus Kongshøj, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Peter Hansen

Det er ufatteligt, Niels P. Sønderskov, at du synes, du kan tillade dig at have så uanstændig en opfattelse af andre mennesker i dette samfund! Et demokrati er intet uden bred folkelig opbakning - uden folk- er folkestyre ikke-eksisterende. Frit marked har til gengæld intet med demokrati at gøre, tværtimod.

Hvad nu hvis folket på demokratisk vis afviser planøkonomi og vælger markedet i stedet for?

Flemming Scheel Andersen

Thomas

Hvad nu hvis folket på demokratisk vis afviser planøkonomi og vælger markedet i stedet for?

Hvilket de jo gør fordi "de forenede partier" , eller "de syv søsterpartier" og deres politikere er fikseret i den retning , sammen med "den frie presse", også kaldet "den danske Pravda"

Hvis du vil forsvare demokratiet må du anvise valgmuligheder?

Dan Johannesson, Enriquo Longo, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Neeej, Peter Hansen - Eksempelvis : Hash marked er ikke frit, fordi det er ulovligt og kun nogle få handler. Omvendt er hash markedet frit, hvis flertallet af befolkningen på trods af loven handler.
En lov, der ikke accepteres af flertallet, er ikke demokratisk. Den er bare ikke fjernet endnu !
Demokratiet bestemmer og sætter grænser for det frie marked. Altså et frit marked findes ikke.
Så det "frie" marked har altså noget med demokrati at at gøre.

Lars Peter Simonsen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Så det "frie" marked har altså noget med demokrati at at gøre.

Det frie marked findes så bare ikke, da det altid er reguleret af det samfund det opererer i.

Enriquo Longo, Andreas Trägårdh, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Erik Meier Carlsens infantile mudderkastning er lysår fra de overvejelser, der nødvendigvis må gøres under hensyn til den fremtid vi står overfor. EMC er håbløst tilbageskuende, og jeg vil på det kraftigste advare venstreorienterede i at bruge energi på EMC's mere eller mindre ubevidste vildspor.

Fremtiden ligger gemt i de fremskridt, blandt andet på det transhumane område, som de enorme kapitalkoncentrationer ude i verden bereder for os ...- eller nogle af os. Fremskridt som beskrives i anmeldelsen af Steve Fullers bog: Preparing for Life in Humanity 2.0 http://www.information.dk/486607.

Sjovt nok er superliberalisten (i gammeldags forstand) Steven Fuller - i modsætning til neoliberalisten Erik Meier Carlsen - helt bevidst om, de venstreorienteredes store indflydelse på menneskehedens politiske bevidsthed, og det er da også de venstreorienterede, han henvender sig til, når han bruger udtryk som: 'Omfordeling' og 'Social retfærdighed'.

Problemet er blot, at den fremtid, som blandt andre Google og Singularity University er primus motor for, intet har med menneskeheden som helhed at gøre, men derimod udelukkende tilgodeser en stenrig elite, som i forvejen nyder godt af konkurrencestaten og den akkumulerede pengemagt.

Steve Fullers fremtid er udtryk for en total afkobling mellem elite og masserne - og hans bog er dels en begejstre beskrivelse af mulighederne, men også en advarsel om at udviklingen kan medføre totalitaritet og negativ livskvalitet for masserne. Det er nu op til de venstreorienterede med deres marxistiske baggrund at analysere og forhindre en negativ udvikling i tide. Lakajerne har ingen rolle at spille her.

Jan Pedersen, randi christiansen, Lars Peter Simonsen, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh, Jens Thaarup Nyberg, Lennart Kampmann og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig, Flemming. Skal vi ikke bede Peter d 1. være lidt mere nøjagtig.

Flemming

Hvilket de jo gør fordi "de forenede partier" , eller "de syv søsterpartier" og deres politikere er fikseret i den retning , sammen med "den frie presse", også kaldet "den danske Pravda"

Folk får da i større og større omfang deres informationer fra det væld af muligheder, der er på bl.a. nettet. Det har jo ikke vendt kajakken. Opbakningen til den samlede venstrefløj - endda inkluderende S + SF der jo eller bliver opfattet med ganske meget foragt og mistro i de mest frelste kredse - ligger kun lidt over 1/3 af vælgerne.

Kunne det ikke tænkes at der rent faktisk ikke er nogen særlig lyst til at genoptage tidligere tiders hæslige planøkonomiske mararidt?

Hvis du vil forsvare demokratiet må du anvise valgmuligheder?

Nej, jeg skal bare anvise at folk selv kan danne de partier, bevægelser og medier de har lyst til, hvis de mener der er brug for alternativer.

Curt Sørensen skrev:
"Meier Carlsen mener at venstrefløjen har ignoreret 'det frie marked' og 'demokrati' samt forbindelsen herimellem. Men man kan da ikke ignorere noget som ikke eksisterer. "

Jeps, og det er så åbenlyst at selv New York Times har opdaget det:
"Piketty, a professor at the Paris School of Economics, does not stop there. He contends that capitalism’s inherent dynamic propels powerful forces that threaten democratic societies.

Capitalism, according to Piketty, confronts both modern and modernizing countries with a dilemma: entrepreneurs become increasingly dominant over those who own only their own labor. In Piketty’s view, while emerging economies can defeat this logic in the near term, in the long run, “when pay setters set their own pay, there’s no limit,” unless “confiscatory tax rates” are imposed."

http://www.nytimes.com/2014/01/29/opinion/capitalism-vs-democracy.html?_r=0

Anyway, Erik Meyer Carlsen er dansk politiks svar på en talende pruttepude. Noam Chomsky beskriver ganske fint hans type her: http://www.youtube.com/watch?v=ocPTdtXEKD8

Stig Bøg, Carsten Søndergaard, Andreas Trägårdh, Niels Mosbak, Jens Thaarup Nyberg, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Uffe Illum, Bill Atkins og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Thomas

Kunne det ikke tænkes at der rent faktisk ikke er nogen særlig lyst til at genoptage tidligere tiders hæslige planøkonomiske mararidt?

Jo man kan da forestille sig så meget, så længe situationen ER, at "de syv søsterpartier" kan fungere uden andre reelle valgmuligheder. men ligesom i Sovjettiden kan vi jo kun gætte.

Nej, jeg skal bare anvise at folk selv kan danne de partier, bevægelser og medier de har lyst til, hvis de mener der er brug for alternativer.

Hvilket man jo også gør ALT for at indskrænke muligheden for

Niels Duus Nielsen, Carsten Søndergaard, Karsten Aaen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Demokratiet bestemmer og sætter grænser for det frie marked. Altså et frit marked findes ikke.

Den største forhindring for et frit marked, er ikke demokratiet - som oftest vil beskytte de mindre markedsaktører - men derimod de markedsdominerende multinationale monopoler, som eksv. olieselskaberne ...

... for lige at få virkeligheden skruet på plads i de liberalt indoktrinerede hjerner.

Jan Pedersen, randi christiansen, Kalle Nielsen, Carsten Søndergaard, Jens Thaarup Nyberg, Steffen Gliese, Uffe Illum, Jesper Frimann Ljungberg og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Tidens borgerlige regression - som vanligt fremført af EMC.

Olav Bo Hessellund, Andreas Trägårdh, Jens Thaarup Nyberg, Steffen Gliese, Uffe Illum, Bill Atkins og Rune Aagaard anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Bill Atkins

Du misforstår med vanlig omhu.

Grundlaget for om der overhovedet tillades et marked og på hvilke præmisser er samfundets bestemmelse, hvorefter artørerne kan påvirke det efter evne.

For lige at få virkeligheden på plads i de komunistisk ensporede hjerner

Flemming, der er altid et marked, men ikke altid en stat.

Bill Atkins

" de venstreorienteredes store indflydelse på menneskehedens politiske bevidsthed"

Vor Herre bevare os, - er du ikke nået længere ? Har du endnu ikke opdaget, at planøkonomi og kommunisme er gået fallit ?

Undskyld, men du puster dig op, - det er ikke nok for dig at skrive om nationens politiske bevisthed, nej her er det hele menneskehedens politiske bevidsthed.

Ærlig talt, du minder mig lidt om Jehovas Vidner, istedet for "det glade budskab", sælger du det "Marxistiske budskab", men forskellen er ikke stor, for det samfund der beskrives, er utopi og imod den menneskelige natur.

Holger Madsen, ellen nielsen og Thomas Krogh anbefalede denne kommentar

Såvel "demokrati", "planøkonomi", "et frit marked" og flere andre eksempler er alle blot midler, som moralister og ideologisk formørkede af forskellig observans har gjort til mål i sig selv!

Måske er en stor del af forklaringen på de mange fiaskoer blot, at det sjældent giver gode resultater at "spænde vognen for hesten"?

Flemming Scheel Andersen

Bill Atkins

Jeg skrev samfund ikke stat.

Hvis der er et marked, så er der et samfund i en eller anden form og det indretter sig efter regler i en eller anden form, der angiver markedets muligheder.

Vor store fejl som samfund i øjeblikket er netop at tilpasse samfundet til markedet og benytte markedets mekanismer til at vurdere mennesker, istedet for de humane indstillinger vi kunne finde på ved hjælp af moral og etik.
Samfundet skal altid være villig til at sætte rammerne for markedet, ikke omvendt.

Rigtige beslutninger kan ikke fundamenteres i økonomiske resurser.

Simon Trøjgaard Jepsen, Carsten Søndergaard, Claus Jensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Nic Pedersen

Du mener ikke "demokrati" er et mål??

Flemming, jeg mener at samfundene idag tilpasser sig de multinationale virksomheders interesser frem for de nationale virksomheders interesser. Goldman/Dong i hu. Og det virker endnu mere grotesk når Dongs kunder er stavnsbundet til Dong, men det er en anden sag.

Jan Pedersen, Carsten Søndergaard, Steffen Gliese og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Flemming,

Nej, jeg mener, det er et middel, en måde at drive en statsmagt og styre et samfund på. Intet mere!!

Og et middel måles i sidste ende på, hvad dets brug fører til.

De tænkere, som overvejede dette tilbage i 1800-tallet og før, hvor der var mere sund tvivl om mangt og meget, som Kierkegaard og Tocqueville er god læsning i den sammenhæng. Den sidste er vist for resten lige udkommet på dansk omsider.

Heinrich R. Jørgensen, ellen nielsen, Stig Bøg og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Meier Carlsen's angreb på moralisme er lige så stråmandsagtigt, som Stjernfeldt og Eriksen's angreb på 'de anstændige'.
Ved at tale om 'moralisme' undgår Meier Carlsen at tale om moral. Og dermed forlader han den del af demokratiets indhold, der er den væsentligste modspiller til kapitalismens iboende anarki, nemlig - som der stod i handelsskolens bøger - at eneste hensigt var at øge profitten.
Et af vores problemer i dag er, at de, der regerer landet ikke har nogen praktisk erfaring med at leve i det samfund, vi har. De har gået i skole, og siddet i magtens kontorer og skubbet papirer rundt. Kontanthjælpssatser og skatteprocenter er bare tal i regneark, og omsættes aldrig i leverpostej eller skolesko.
Disse mennesker har ingen livsoplevelser eller -erfaring, der kan fortælle dem noget som helst om, de menneskelige konsekvenser af forskellige livsmuligheder. Således også levemandsjournalisten Erik Meier Carlsen.

Niels Duus Nielsen, Kalle Nielsen, Lene Christensen, Tue Romanow, Jens Thaarup Nyberg, Carsten Søndergaard, Curt Sørensen, Torsten Jacobsen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Uffe Illum og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Demokratismen - det vil sige flertallet bestemmer og der lægges ingen hindringer i vejen for vestlig kapital - er den lære som Vesten, i lighed med middelalderens korsfarer, går i krig for. Og den lære Vesten trækker ned over hovedet på de "indfødte", uanset om, de med deres kultur og levevis kan kapere demokratismen eller ej. I nogle tilfælde har der været andre stabile styreformen i de lande vi kaster os over i hundreder af år. Men vi tror i vores umådelige selvtilfredshed, at disse folk lider af en særlig underdanighed - som vi i Vesten absolut ikke har - hvis altså vi ikke lige står overfor en dollarmilliardær.

Hvis samfundet bygger på stærke kulturelle grundværdier med en høj grad af sandhedsværdi, bibragt gennem en lang og grundfæstet kulturel visdom, så vil vi have et rimeligt samfund, næsten uanset hvilken politisk-ideologisk etikette vi påklistrer det, eller hvilken styreform vi bruger.

Bill. Jeg startede denne og må svare.
"jeg mener at samfundene idag tilpasser sig de multinationale virksomheders interesser frem for de nationale virksomheders interesser."
Ja og hvorfor det ? Fordi staternes demokrati ikke fungerer godt nok af den ene og den anden grund. Svage og korrupte politikere - eller søvnige borgere, der er totalt ligeglade.
Jeg gentager : "Demokratiet bestemmer og sætter grænser for det frie marked".
Demokratiet skal naturligvis udøves internationalt - Når du nu vil anskue det globalt.

Jeg har lige hørt, at Goldmann engang benyttede deres frihed til at forstyrre det frie marked ved at opkøbt aluminium for at styre prisen. Penge magtmisbrug, som rette stater kunne ha` forhindret.

Carsten Søndergaard, Bill Atkins, Steffen Gliese og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Leo, det undre mig at neoliberale (uden hentydning til nogen bestemt) ofter er meget lokale i deres økonomiske virklighedopfattelse, mens de er meget åbne overfor internationale kapitalister og det globale marked.

De multinationale virksomheders metoder er lige så sofistikerede som spaniernes metoder var det overfor de amerikanske indianere.

Udnyttelse af monopoler, uigennemskuelige investeringspapirer, undergravning af nationale økonomier, højfrekvente børsalgoritmer, osv. osv

Jeg sidder lige med bog på 700 sider: 'International Transfer Pricing 2011' udgivet af revisionsvirksomheden Price Water Coopers. Den handler om skatteforhold, virksomhedskonstruktion og bankhemlighed i samlige verdens lande med fokus på skattely, herunder advarelser mod risiko for aftaler med oprindelseslandene.

Vi er oppe imod en overmagt som folk nægter eksistensen af. UGH UGH

randi christiansen, Carsten Søndergaard, Torben Kjeldsen og Uffe Illum anbefalede denne kommentar

Flemming

Jo man kan da forestille sig så meget, så længe situationen ER, at "de syv søsterpartier" kan fungere uden andre reelle valgmuligheder. men ligesom i Sovjettiden kan vi jo kun gætte.

Der er da rig mulighed for at stemme på andre. Til Folketingvalg Enhedslisten f.eks. Hvad forlanger du mere?

Hvilket man jo også gør ALT for at indskrænke muligheden for

Hvordan? Vi har- og har haft - en gigantisk understrøm af alternative partier og bevægelser, medier, fora, forlag,... u name it. Det er da ikke andres - "Statens" - ansvar at opbakning og interesse for dem ikke er der?

Flemming Scheel Andersen

Nic Pedersen

Hvis ikke demokrati kan være et mål for et samfund, hvad kunne så være et mål og hvordan skulle det opnås?+
I dine øjne forstås. Ikke Kierkegård eller Marx. De er ikke til at få svar ud af.

Bill

Hvis samfundet bygger på stærke kulturelle grundværdier med en høj grad af sandhedsværdi, bibragt gennem en lang og grundfæstet kulturel visdom, så vil vi have et rimeligt samfund, næsten uanset hvilken politisk-ideologisk etikette vi påklistrer det, eller hvilken styreform vi bruger.

Er du sikker på det? Jeg tror du undervurderer effekten af en styreform ganske voldsomt. Tag Korea, der før delingen af eet af de kulturelt og etnisk mest homogene i verden. Efter Koreakrigen har de to Korea'er udviklet sig i stik modsatte retninger, med nok verdens mest vanvittige styre nord for 38. breddegrad.

Erik Meier har en pointe, netop fordi der hos SF har været et meget stort fokus på, at det er netop GS, man handler med. Men som alle andre politiske kommentatorer har han tilsyneladende ikke fattet en dyt af DONG-sagen. Der er saglige indvendinger mod DONG-salget, uanset hvor markedsfundamentalistisk man måtte være, og uanset hvem man stemmer på. Helt uden at nævne finanskrise og GS.

1) Aftalen har en elendig down-side risiko for staten. Den såkaldte risikovillige kapital er så begrænset, at den er ligegyldig for staten. Husk, at når almindelige mennesker investerer i selskaber som aktionærer, så skal forrentningen slå den risikofri-rente. I DONG-sagen er GS garanteret en risikofri rente på 60 % af kapitalindskuddet svarende til ca. 600 mio. kr. over fire år. Plus altså de 60 % (4,8 milliarder).
2) Det er åbenlyst hykleri at ville bekæmpe skattely og så indgå denne aftale. Det kan enhver se.
3) Finanskapitalismens moderland ønsker nu at forhindre, at investeringsbanker kan eje energiaktiver, fordi det skævvrider adgangen til information og indebærer systemiske risici. Til fordel for markedet kan man altså indvende noget direkte imod denne handel.
4) Der er en berettiget frygt hos mange for, at GS ikke kun vil lukke et hul i kassen, bidrage til forbedret rating, sikre gode investeringer i havvindmøller og det øvrige DONG. Det kan tænkes, at nogle elpriser bilver unødvendigt forhøjet pga. GS's afkastkrav og vetoret.
5) Netop vetoretten åbner for spm. om, hvem der har begået forligsbrud. Har regeringen, fordi man tillader vetoret til den samlede strategi for andre end staten, eller har DF, fordi man smutter i 11. time?

Disse argumenter mod salget og FOR et statsligt kapitalindskud er gyldige nu i 2014, uanset hvor godt det måtte gå DONG under GS's ledelse - som der bliver de facto tale om. Vi må se, hvordan det kommer til at gå, og hvad DONG's eventuelle succes kommer til at involvere. Handlen er i 2014 politisk og økonomisk totalt rådden.

Hilsen et medlem af socialdemokraterne, som har indset, at partiets venstrefløj aldrig mere kan kæmpe en troværdig kamp ift. den finansielle sektor, fordi den grundlæggende er en meget, meget marginaliseret position i S. Den politiske kamp må finde sted på andre punkter - der er masser af andet at gå op i, men S i DK kommer aldrig til at gå forrest for grundlæggende forandringer i finansøkonomien. Ændringerne kan kun komme fra USA og det øvrige EU. Og måske støtter DK så op, måske ikke.

randi christiansen, Kalle Nielsen, Søren Rehhoff, Lars Dahl, Niels Mosbak, Jesper Frimann Ljungberg og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Thomas

Der er da rig mulighed for at stemme på andre. Til Folketingvalg Enhedslisten f.eks. Hvad forlanger du mere?

Kan det virkelig passe at jeg ser dig skrive, at EL er det eneste alternativ til den sammenspisthed, der gør at vi alle kan se magten lukke sig om sig selv og fratage borgerne fra at have forskellige politiske muligheder at vælge imellem??
Det er dog den dummeste strategi man kan vælge , at tvinge de utilfredse der altid opstår, til at placere sig på de yderfløje man selv påstår ikke er mulige at samarbejde med, fordi man selv opfører sig udemokratisk.
Det kan man da virkelig kalde at arbejde imod egne interesser??

Du behøver forresten ikke spille uvidende om de hindringer der reelt og konstitutionelt eksisterer for at skabe nye levedygtige alternativer til "de forenede partier", Om du vil anderkende dem eller ej, så er de der som fakta for alle andre, uden at det måtte være en diskussion værd.
Diskussioner om sådanne selvfølgeligheder er kun med til at indsnævre og afspore debatten og dermed gøre den ufrugtbar og det synes jeg emnet er for vigtigt til at jeg vil deltage i.

Jeg kan så forstå at du ønsker at forsvare det bestående, i stedet for at komme videre og gøre det bedre.
Det er din egen sag, hvis det forholder sig sådan, men jeg håber at du respekterer andres interesse i en bedre fremtid på samme måde, at du ikke blot morer dig som matchspoiler

Niels Duus Nielsen, Henrik Darlie, Niels-Holger Nielsen, Carsten Søndergaard, Claus Jensen, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jo, Thomas Krogh, det er statens problem, at det er blevet gjort meget svært at opstille nye partier til Folketinget, at valgmulighederne altså aldrig kommer til at fremgå.
Da du og jeg var børn og unge, kunne en myndig person give sin underskrift til så mange partier, han eller hun ville. Sådanne stramninger er der indført, at man nu rent faktisk putter med det, hvis nu der faktisk skulle komme det nye demokratiske parti, man vil ærgre sig over ikke at kunne støtte.
Selvfølgelig skal det være folks suveræne ret at bestemme, om deres underskrift skal bruges til at lade partier opstille, det kan man vel som liberal ikke være andet end tilhænger af.

Flemming Scheel Andersen

Thomas

>i>Er du sikker på det? Jeg tror du undervurderer effekten af en styreform ganske voldsomt. Tag Korea, der før delingen af eet af de kulturelt og etnisk mest homogene i verden. Efter Koreakrigen har de to Korea'er udviklet sig i stik modsatte retninger, med nok verdens mest vanvittige styre nord for 38. breddegrad.

Vel ikke en forskel der er opnået helt uden "hjælp" fra omverdenen?? Vel??

Thomas, i forhold til den økonomiske undertrykkelse - fattigdom, undertrykkelse og arbejdsløshed - der findes i større og mindre omfang i langt størstedelen af verdens lande - med og uden demokrati - så er Nordkorea en mindre ekstremitet.

Flemming,

som mål videst mulig grad af selvbestemmelse for individet og begrænsning af "overmagter" med tvangsmidler (det være sig i statslig, selskabs- eller flertalsform).

Det handler ikke om at kunne vælge eller udskifte ridefogeden. Det handler om at afskaffe ham/dem!

Og der er lang vej til det mål. Vores "demokratisme" fører snarere væk fra det.
Det gør -ismer nok generelt!?

Det var så mine øjne, men et kinesisk inspireret bud som "Harmoni" er da også et validt bud på et samfundsmål.
De har tænkt en del på de kanter.

Bill, 18.14 - Ja , det er jo det jeg siger - med et andet ordvalg. At det er svært, gør det ikke forkert.
Men i vores lille andegård kan vi gøre meget, hvis vi vil. Corydon vil ikke. Men han får udgangspas næste gang. Så må vi håbe at folkesjælen stiller krav til afløseren i valgkampen.
Håb har vi lov at ha`.

Flemming Scheel Andersen

Nic Pedersen

Jeg er, som du sikkert ved, arg modstander af "ismer",men jeg synes du snyder lidt på vægten når du tilkender tilhængere af demokratiet en hjemmegjort "isme".

I forhold til ikke at kunne udskifte ridefogden, er den demokratiske ret til at kunne netop det, en umiskendelig værdi??
Hvis denne ret udbygges med jævnlige "eksamner" for ridefodens politik og man åbner for et direkte demokrati, uden "ismernes" frasigtning af holdninger og ideer, og vi samtidig undværer denne form for del og hersk, så synes jeg vi har begået fremskridt af betydning??

Eller har du selv bedre bud, måske mere konkrete end "harmoni"??

Flemming,

jeg ved ikke lige hvor hjemmegjort begrebet "demokratisme" er?!
Jeg har i hvert fald ikke lavet det.
Bill Atkins har også lige brugt det i denne tråd. Og jeg kan følge ham langt i det indlæg.

Og nej, erfaringen har lært mig, at udskiftning af ridefogeden - skal vi kalde ham Rasmussen f.eks. - med en anden ridefoged ikke fører til andet end højest en ny farve på hesten. Så værdien af det er begrænset.

Men hvis vi bare kunne komme så langt som et system a la Schweitz, så ville jeg være glad. Uden dog at påstå de har nået Paradis der heller.

Sider