Kronik

Nedladenhed forklædt som omsorg

Politikerne har vældig travlt med at ’gøre noget for de ældre’. Men alt for ofte ender det i floskler og fordomme
Ældre diskrimineres på grund af deres alder, når de skal til obligatoriske lægeundersøgelser ved kørekortsfornyelse, efter de er fyldt 70. Til trods for, at ældre ikke fylder meget i ulykkesstatistikkerne, og at ældre i lande, vi sammenligner os med, blot skal skrive under på, at de kan køre bil forsvarligt.

Lars Gejl

Debat
8. januar 2014

I sin nytårstale anbefalede statsministeren, at vi overvejer, hvordan vi omtaler ældre kolleger og medborgere. Måske kunne hun bruge denne nyafslørede indsigt til et par skole-hjemsamtaler med sine kolleger på Christiansborg, for intet sted er ældresproget så nedladende og omklamrende som i den politiske verden.

For et år siden rundede antallet af danskere i folkepensionsalderen – typisk omtalt som ’de ældre’ (op til et valg som ’vore ældre’) – en million. Det er en udbredt opfattelse, at man fra 65-års-alderen træder ind i en ikke nærmere defineret gruppe af stakler. Men betegnelsen ’de ældre’ er en pseudokategori af voksne borgere – som ikke har spor andet til fælles end retten til folkepension.

Ikke desto mindre oplever man sig fra 65-års-alderen pludselig omtalt som en del af en kategori af borgere, som af medier og politikere defineres ud fra behov for ugentligt ’ældrebad’, ’ældremad’, ’ældrepleje’ osv.

Politiske karrierer bliver bygget på at ville ’gøre noget’ for de ældre. Og historier om pleje- og omsorgssvigt er godt mediestof. Men hvorfor skal pleje- og omsorgsbehov absolut gøres til ’ældreproblemer’ – når problemerne kun vedrører 15-20 procent af 65+-befolkningen? De 80 procent klarer sig selv. Og hvad med yngre hjemmeplejemodtagere (omkring 25.000 hjemmehjælpsmodtagere er under 65 år)? Modtager de ’voksenpleje’ frem for ’ældrepleje’?

Der er utvivlsomt kommuner, som kunne forbedre kvalitetsniveauet inden for pleje- og omsorg. Men det hjælper ikke på kvaliteten at gøre pleje- og omsorgsproblemer til ’ældreproblemer’.

Nye ældre – mindre plejebehov

Problemet med ældresproget er, at folk fastholdes i forestillinger om, at alderen i sig selv er direkte årsag til en række problemer. Aldring sammenblandes med sygdom.

Det sker, selv om nye årgange af ældre har bedre helbredsprofiler og er bedre rustet til at klare sig i alderdommen uden hjælp. Det er forskningsbaseret viden. Ikke ønsketækning. Danske undersøgelser (Syddansk Universitet 2013) viser, at nye årgange af 90-årige fungerer kognitivt bedre end tidligere årgange. Og undersøgelser fra Storbritannien, Holland og Sverige viser et fald i forekomsten af demens.

Det er fint, at der rejses berettiget kritik af manglende kvalitet inden for pleje og omsorg. Men lad være med at blande det sammen med aldring generelt. Det sker i hele det politiske landskab fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti: nedladenhed forklædt som omsorg.

Rat og rimelighed

Et af de områder, hvor den nedladende retorik senest har fået fuld skrue, er i debatten om de obligatoriske lægeundersøgelser ved kørekortsfornyelse for 70+-årige bilister.

I vores bog Afskaf alderdommen – bliv i de voksnes rækker (2012) brugte vi et helt kapitel på at argumentere mod lægeundersøgelserne. Så vi er tilfredse med, at den efterfølgende debat nu har ført til et konkret lovforslag. Men det er nedslående, at de fleste politikere fortsat har den opfattelse, at det er legitimt at diskriminere voksne borgere efter alder. For når aldersgrænsen hæves til 75 år, betyder det blot, at diskriminationen er rykket fem år. Der er stadig tale om alderisme.

Alderismen har så meget tag i politikerne, at de end ikke synes, det er nødvendigt at argumentere for, hvorfor netop danske bilister ved en bestemt alder skal til obligatorisk lægeundersøgelse for at få fornyet kørekortet. Selv om bilisterne i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien og de fleste stater i USA kan få kortet fornyet ved ganske enkelt at skrive under på, at de er i stand til at køre bil på forsvarlig vis.

Ændrer ikke ulykkesrisikoen

Danske Seniorer holdt i oktober 2013 en høring på Christiansborg, hvor det – igen – fremgik, at der ikke er det ringeste statistiske eller forskningsmæssige belæg for, at obligatoriske lægeundersøgelser giver større trafiksikkerhed. Lande, der nøjes med en tro og love-erklæring, har ikke flere trafikulykker, hvor ældre bilister er involveret, end vi har her i landet. I samtlige lande er det unge mænd mellem 18 og 25 år, der udgør den største sikkerhedsrisiko i trafikken. Det kommer ikke bag på nogen. Alligevel afslører debatten en stribe irrelevante argumenter for at opretholde en aldersgrænse.

Et af de mest populære argumenter er, at reaktionstiden svækkes med årene. Men reaktionstiden er kun et problem, hvis den udfordres. Og igen er det oftest unge mænd, som overvurderer deres egen reaktionsevne, når de kører for hurtigt, tager chancer, taler i mobiltelefon eller kører med alkohol eller stoffer i blodet. Hvorimod ældre bilister generelt i langt højere grad har et realistisk billede af deres egne evner, og derfor indretter deres kørsel efter omstændighederne. De kører forsigtigt og tager ingen chancer.

Selvfølgelig er der ældre bilister, som kører dårligt – ligesom der er yngre og midaldrende bilister, der kører dårligt. Men det er vigtigt at understrege, at de ældre bilister, som er til fare for sig selv eller andre i trafikken, er blevet godkendt ved det obligatoriske lægecheck. Man kan endda argumentere for, at lægechecket er blevet en sovepude, fordi det fritager den enkelte bilist eller vedkommendes pårørende for at være opmærksomme på helbredsmæssig svækkelse. Lægen har jo sagt, at det er i orden.

Den gamle onkel

Det bliver helt grotesk, når yngre folketingsmedlemmer i ramme alvor begynder at advare mod at afskaffe lægeundersøgelsen med den begrundelse, at det kan føre til en stigning i antallet af spøgelsesbilister. Det er naturligvis meget farligt, når en bilist forvilder sig ned i den forkerte bane på en motorvej, men det sker ikke ret tit, og når det sker, er det næsten altid i forbindelse med spritkørsel. Og igen: Hvis bilisten er over 70 år, har vedkommende været hos lægen og er blevet godkendt.

De fleste af dem, der vil beholde lægeundersøgelserne med henvisning til en gammel onkel, som de ikke tør køre med, glemmer, at onkel har været til den obligatoriske undersøgelse.

Selvfølgelig skal folk med svigtende syn eller lidelser, der gør dem usikre bag et rat, ikke kunne bevare deres kørekort. Ligegyldigt om de er 32, 56 eller 75 år. Hvis de ikke selv erkender det, må deres pårørende eller læge skrue bissen på. Hvis bilisten ikke vil aflevere sit kørekort, vil lægen fortsat have indberetningspligt i de tilfælde, hvor sygdomme medfører en sikkerhedsrisiko i trafikken.

Det er måske en biting, men det er heller ikke gratis at få kørekortet fornyet. De mere end 200.000 70+-årige danskere betaler tilsammen over 100 millioner kroner om året til de praktiserende læger. Oven i det kommer administrationsudgifter hos kommuner og politi. Penge, som kunne anvendes bedre til at styrke trafiksikkerheden.

At argumentere for, at 70-års lægechecket er en god lejlighed til en hyggelig snak mellem læge og patient, som fungerende formand for Praktiserende Lægers Organisation, Bruno Melgaard Jensen, gjorde det ved Christiansborghøringen, er direkte fornærmende. Som om 70-årige lever så indholdsløse liv, at de bliver nødt til at gå til lægen for at få en hyggesnak.

Men PLO-formanden er nok – ligesom så mange politikere – faldet durk i alderismen. Den alderisme, der gør, at man stadig i 2014 kan opretholde en lov, der ikke bygger på forskning eller statistik, men udelukkende på fordomme. Når en befolkningsgruppe selektivt pålægges en lægeundersøgelse, som ikke er evidensbaseret, er der tale om diskrimination. Og den slags er forbudt her i landet.

Vi vil have rat og rimelighed. Og også gerne respekt!

 

Lone Kühlmann er journalist og forfatter. Henning Kirk er aldringsforsker, dr.med.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Christensen

Hmmmm........skulle man undlade at kommentere på dette område, hvor det jo er aldrende eksperter (at dømme ud fra fotoet), som giver den gas i denne kronik. Hvorfor?

Undrer mig såre over hvor meget plads de bruger på spørgsmålet om obligatorisk lægeundersøgelse - helbredstjek ved kørekort forlængelse.

At skære alle over én kam, er forkert i de fleste tilfælde uanset om det er unge eller gamle vi taler om, mener jeg.

Vi (nogen) har i landets kommuner valgt at kalde hjemmeplejen, altså den borgernære omsorg og aldomshjem/plejehjem/ældreasyl for "ældreplejen", men forfatterne - som ikke er novicer, burde involvere endnu mere klare emner hvis de ønsker FOR ALVOR at rykke noget!

Det mest sindsyge jeg lige kan komme med er, at man som menneske i Danmark med varigt nedsat erhvervsevne kan opnå førtidspension - på vilkår som står i et rimeligt (læs nogenlunde) niveau, så man fortsat kan leve sit liv uden at stå udenfor de aldersvarende sociale fællesskaber mv.

Når man så opnår alderen og får ret til den danske almindelige Folkepension (aktuelt 65 ½ år),ja - så er der ikke længere grundlag for at få den ellers højere førtidspensionudbetaling.
Mange af disse tidligere førtidspensionisters situation er den, at de ikke har haft mulighed for selv at spare op til alderdommen via arbejdsmarkedspensionordning som os andre.

Det må da kaldes for urimelig forskelsbehandling på grund af alder!

Gad vidst om det overhovedet er lovligt?

For mit eget vedkommede er jeg "selvforsørgende", og har ikke selv direkte aktier i mit spørgsmål, jeg forudsættes at skulle arbejde mindst til jeg er 64 før jeg eventuelt kan trappe ned, eller gå på efterløn 3 år før min folkepensionsalder som er 67år.

Jeg beder de 2 kronikører have en smule respekt for de mennesker der ikke først er trådt ind i trædemøllen efter endt akademisk/mellemlang uddannelse - vil vil være "derude" minimum frem til 2030. Så sagen er mere nuanceret end det billede som kronikørerne tegner.

Der er fortsat mange der er slidt op af et hårdt arbejdsliv og livets slid i krop og sjæl i almindelighed. Disse mennesker får ikke pludselig en masse ressourcer fordi i selv kan spille golf dagen lang.

Har nogen prøvet om ovennævnte drastiske overgang fra førtidspension til folkepension - juridisk set, er ulovlig forskelsbehandling på grund af alder?

At ledige skal kontrolleres af statens håndlangere - mindst hver 3.måned er OK, men at billister med lavt "stelnummer" skal lægetjekkes, gøres til et ideologisk felttog. Det forstår jeg ærligt talt ikke.

Problemet med billister med "blød hat" er, at de i nogen grad overvurderer deres egne evner, men også at deres liv er afhængigt af at kunne komme fra a til b.
Nedskæringer har jo ikke medført at det offentlige transportsystem er blevet ført der ud hvor de svagtseende og andre svækkede aldrende borgere bor.

Skal de pårørende eller personens (livs)læge så være politibetjent i situationen?

I min optik i grunden ligegyldigt - når blot der ikke kører menesker rundt i trafikken som er til fare for sig selv og andre.

Ældrebyrden er først og fremmest (dog ikke udelukkende!) talt op af Venstre og konservative, for at skære i velfærdstatens ordninger - og man ligger nu som man har redt!

Forfatterne glemmer desuden den kendsgerning, at opfattelse af alder afhænger af hvem man selv er.

For mit eget vedkommende, at skulle forestille mig hvordan jeg skal kunne komme helt frem til folkepensionen med helbred og energi i behold - virker nærmest surealistisk.
På samme måde som - at en 30 årig er gammel i et børnehave/skolesøgende barns perspektiv.

Oprør fra midt/højre: "Vi kører som vi vil!"

Tak for kaffe.

God dag der ude

John Christensen

alderssvarende (ups!)

Vibeke Rasmussen

Endelig! tænkte jeg, er der nogen, der tager fat på og afdækker politikernes himmelråbende hykleri og leflen for 'ældre' – når det menes at kunne betale sig. For politikeren selv vel at mærke. Ja! tænkte jeg, da jeg læste,

"… intet sted er ældresproget så nedladende og omklamrende som i den politiske verden …"
Og
"… typisk omtalt som ’de ældre’ (op til et valg som ’vore ældre’) …"
Og
"Politiske karrierer bliver bygget på at ville ’gøre noget’ for de ældre."
Og
"Det sker i hele det politiske landskab fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti: nedladenhed forklædt som omsorg."

… og så viser indlægget sig til min store skuffelse, alene at munde ud i en protest mod de obligatoriske lægeundersøgelser for 70+-årige bilister.

Hvad med hykleriet fra hele spektret af politikere fra DF til EL? Der er rigeligt at tage fat på lige fra menige folketingspolitikeres udmeldinger til Statsministerens nytårstale. Rigeligt!

Og hvad med mediernes ukritiske eftersnakken/kolportering af samme hykleri? Også dér er der rigeligt at tage fat på.

For indlægget kan da ikke kun være blevet aktuelt og relevant, fordi Lone Kühlmann selv fylder 70 næste år, vel?

Ivan Mortensen, Marianne Rasmussen, Brian Pietersen, Maj-Britt Kent Hansen, Christian Pedersen, Elisabeth Andersen, Anne Eriksen, Torben Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Anders Reinholdt og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Lad os slå det helt fast. At dette ubekvemme befolkningsoverskud, som man forsøger at spare ihjel på smagsløse og ulækre langtidsholdbare madordninger, og sløvende overmedicinering på plejehjemmene, - dette menneskelige affald har faktisk bragt Danmark til det, det er i dag.

Dem der nu er gamle, har f.eks.bygget samfundet op efter 1.000-års riget, der tømte alle værdier. Og de har ændret et landbrugssamfund over et industrisamfund til nu et servicesamfund, hvor ganske få sveder i deres job.

Og disse overfødige underborgere har slidt og slæbt sig skæve i kroppen for at skabe uddannelser på fine universiteter og højskoler, så nutidens "proletariatets herremænd" og Cepos-diciple kan nyde livet fra deres fine administrationskontorer, medens de nedgør de ældre, og udtænker nye nedrige besparelser for dem.

Jeg har oplevet min gamle mor på et københavnsk plejehjem for blot få år siden, og jeg er rigtig glad for, at jeg har valgt at bo uden for denne bananrepublik.

Helge Rasmussen, Keld Sandkvist, Henning Pedersen, Marianne Rasmussen, Brian Pietersen, Lars Dahl, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen, Anne Eriksen og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar
anker fjeld simonsen

Det er helt enkelt,min käre Watson. Med den overv'äldende danske ökonomiske liberalisme, med 3 liberale partier der tilsammen har flest antal välgere, er der i Danmarkl
så overväldende en opfattelse af, at graden af sygdom er omvendt proportional med pengeindtjeningen, altså at man er syg hvis man ikke tjener penge, at äldre betragtes som syge, der kun kan kvalificere sig til at höre hjemme blandt de raske, ved at bestå pröver f.eks. med henblik på at köre bil.
Mentaliteten kommer til at brede sig til andre felter, så kontrollörernes fagforening vil komme til at hjälpe med til at nedsätte arbejdslösheden, inden for forskellige kategorier af äldrepleje, retten til at gå over gaden for grönt, til at låne på bibliotekerne hvis de bruger briller, til at skovle sne uden autorisation, og flere meget vigtige andre forsög på at undgå at få sat folk i arbejde. Dette vil virke dobbelöt på arbejdslösheden, direkte ved ansättelse af sneskovlere og privatchaufförer og gennem ansättelse af unge rakse i kontrolinstansen.

Jacob Egeskov

@Gert Romme... Tak for indsparket!

Hvis vi forsøger os med et objektivt perspektiv, ville det mest humane vel være likvidering ved det fyldte 65. år... Som en ny 65 ordning!

Tænk blot, udover at kunne spare folkepensionen, ville det betyde enorme besparelser på sygehusområdet...

Så kan vi rigtig sparke gang i væksten, ved at financierer endnu et umådeholdent, såvel privat som offentligt, forbrugsorgie...

Og ja ja, det kan så godt være at det kun holder på den korte bane, men der er vel heller ikke rigtig plads til de lange mere...

...eller "de ældre"!?!?

Marianne Rasmussen, Brian Pietersen, Kim Rohde, Flemming Scheel Andersen, Anne Eriksen, Søren Johannesen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Hvad mon de 20 til 50 årige ville sige til en lignende generel omtale :
Trafikbøller alle til hobe. Materialistiske fråsere. Narkohælere. Drukmåse. Skattesnydere. Sociale bedragere. Økonomisk uansvarlige. Dårlige børneopdragere. Politiske analfabeter og alt mulig anden analfabetere.
Og hvad har vi.

Statsministeren lefler forståeligt nok. Hendes vælgerskare uddør jo.
Kan vi ikke få en målermand til at udregne, hvornår S er nede under spærregrænsen, når de ikke mere får hjælp fra ældrebyrden og kun de tro partisoldater er tilbage.

Brian Pietersen, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen og Peter Andersen anbefalede denne kommentar

Da jeg så overskriften , troede jeg artiklen handlede om Mette Frederiksen.

Uni Machanga, Jan Pedersen, Keld Sandkvist, Carsten Mortensen, Hugo Barlach, Michael Madsen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

"Hvis vi forsøger os med et objektivt perspektiv, ville det mest humane vel være likvidering ved det fyldte 65. år... Som en ny 65 ordning!"

Enig. I det mindste kunne det være et tilbud. Desværre er lang levetid også blevet et mål, vist fordi lang middellevetid forbindes med høj velstand. Dermed er vi i en slags "catch 22", hvor det er lige galt, om vi dør tidligt el. sent.

Torben Nielsen

Hvad fanden er det dog for et dysfunktionelt samfund?

Peter Andersen

Fremtiden er fantastisk, man kan forestille sig hvad som helst.
F.eks at man får tilbudt 300.000,- ved 65, hvis man vil æde pillen ved 78.

Brian Pietersen, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen, Torben Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Torben Knudsen

Lone er meget tilbageholdende i omtalen af omtalen af ældre.
'Ældrebyrden' er ligesom forsvundet lidt, men ikke helt.
På enhver journalist' tastatur blev 'æl' automatisk til ældrebyrden i effektivitetens navn i en lang periode, men indrømmet, det er et stykke tid siden, jeg har set udtrykket..
Så kan man undre sig over at et fænomen, som omtale af ældre og måske også behandling-kørekort tja!, lidt kontrol må der være. Der er en del, som ikke skulle have haft det fornyet, de kører som regel 80 i midterbanen på motorvejen.!
Når man kigger ind ved forbifarten i ydre bane, er det altid en meget 'koncentreret' ældre, der kører bilen!.
Men undre sig over at et fænomen, der kommer til alle, hvis de ikke springer ud fra Rundetårn forinden behandles som om nogen har en evig ungdom!.
Her er der noget mærkeligt,.nu er det dog ikke alt og alle der har en nedladende tone, men de, der har, regner de ikke selv med at blive 'ældre'?
Foregår der stadig et opgør med fortiden, hvor de ældre sad på de yngre i mange af livets forhold eller er det helt passe?'
I perioder, hvor man f.eks. forlænger tiden på arbejdsmarkedet ved at skrue på folkepension etc. er de ældre lige pludselig knanp så gamle, så fat mod Lone, det er et spørgsmål om, man skal tage sig af det!.

Ældre er sådan en dejlig anonym fællesbetegnlse og ufarlig. Så kan man både "hjælpe" og kræve "nedskæringer" inden for samme segment.
Hvis der derimod var tale og sygdomsramte, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, så var det knap så nemt!

Lise Lotte Rahbek

Anne Eriksen
...ahva'. Tager du gas på os?

Javist er diskrimination noget fanden har skabt, og det gælder ikke kun den aldersbetingede som beskrives her, og alene grundet i en mytedannelse, der ikke er ført faktuelt bevis for.

Som det også nævnes i artiklen er der bestemt andre grupper der til sammenligning er værre end ældregruppen, på forskellige områder, men kogt ned er det vel egentlig ikke aldersdiskriminationen der er den vigtige parameter, - men derimod mytedannelserne der intet faktuelt belæg er for!

De er faktisk værre en umiddelbart antaget, for det lader til også at have grebet om sig i et sådant omfang, at det næsten er ubeskriveligt, og efterhånden mange steder i samfundet, såvel politisk, debatmæssigt, uddannelsesmæssigt osv., at det nærmest er blevet en samfundssyge.

På handelsskolerne har man i mange år undervist i, at de ældre medarbejdere er løntunge og også nærmest mindre produktive, så det var god latin at afskedige dem både tidlig og silde.

Noget faktuelt belæg for denne tese findes ikke, hverken opgjort som udført arbejde og indtjening i forhold til andre aldersklasser med samme job indtil for nylig, hvor en undersøgelse godtgjorde, at de ældre medarbejdere ofte løste opgaverne bedre og på kortere tid en mange yngre medarbejdere, hvilket skyldtes deres lange erfaring igennem arbejdslivet.
- "Måske er de alle pengene værd alligevel for en virksomhed"!

På den baggrund kan man undre sig over handelsskolerne ikke selv langt tidligere har taget problematikken under behandling, og undervist sine HR elever i noget mere faktuelt om virkeligheden, og ikke tankeløst undervist i myter uden faktuelt belæg.

Så er den politiske gren, som igennem 00'erne primært har regeret efter liberale teser(selvopfundne sammenhænge uden faktuelt bevis), og som det lader til denne regering også benytter sig mere og mere af.

Der er vel ikke nogen der har glemt ordene fra dengang med VKO regeringen; "der er altid arbejde til dem der vil arbejde"!
- Jo, der var 2.000 ledige stillinger, men 150.000 ledige, så det hænger jo ikke sammen!

Dertil kom svineren fra VK regeringen; "raske mennesker der går derhjemme", om efterlønnerne og de ledige, som stadig stod over for problemet med de 2.000 ledige stillinger til 150.000 - 180.000 ledige.

Man havde jo håbet på at regeringsovertagelsen S, SF, og R havde bagt en tiltrængt fornyelse i forhold til den liberale stil, og ikke mindst i forhold til den "gudbenådede økonomiske DREAM model", med den ligevægtsprincipper, der havde vist sine svagheder gang på gang igennem de allerede forløbne 10 år.

- Men NEJ, regeringen tog ikke selvstændige kritiske standpunkter overfor dette "gudbenådede" økonomiske værktøj eller dets præmisser for beregninger af den økonomiske udvikling ud fra de politiske handlinger.

For et par måneder siden havde Information en artikel der kritisk gennemgik netop denne problemstilling omkring DREAM-modellen, og påviste at vores økonomi uden denne ligevægtsmodel i DREAM-modellen havde være et tocifret beløb bedre uden DREAM-modellen ligevægtsprincipper.

Endvidere læste, eller hørte jeg i radioen, ligeledes for nylig, at universiteterne i flere år ikke havde undervist i de tidligere klassiske økonomers tænkning og teorier, men alene i den "moderne" økonomi, der vist var besværlig fordi der ikke fandtes empiriske værdier som var holdbare, men, nærmest, alene hvilede på hvilken tanke man i nuets øjeblik fik et indfald af.
- Altså med andre ord løse tanker af tilfældigheder!

I samme "ombæring" blev det udtrykt, at de mange nye økonomer var fantastiske til at regne nærmest umulige scenarier ud af næsten enhver slags, og det kan være udmærket hvis det er det der er brug for.
- Det er der vist ikke når man skal lede et lands økonomi med sine færdigheder, og som der betales i dyre somme lønmæssigt for?

I mange år tidligere blev landet ledet på baggrund af faktuel viden, og det gik slet ikke så skidt endda, - tværtimod(!), vi klarede os egentlig ganske godt å det grundlag.

Siden vi kom ed i EU er grundlaget skredet ganske betragteligt, og senest bliver vi bundet den historie på ærmet, at en frihandelsaftale med Amerika vil skabe mio. af arbejdspladser, - men er det nu også sandt?
- Der er ingen der ved det med sikkerhed, men det giver en produktpolitisk indflydelse på vor politik i EU som Amerikanske virksomheder vil have omkring deres produkter, og det kan f.eks. være garantien, sikkerheden osv..

Igen ser vi teser og myter blive brugt politisk uden faktuelle beviser.

Keld Sandkvist, Carsten Svendsen, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Henning Pedersen, Brian Pietersen, Lars Dahl, Kim Rohde, Flemming Scheel Andersen, Torben Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Espen Bøgh

Glimrende indlæg

Grethe Preisler

Hvad er min ret, og hvad er min pligt - og vice versa? Suk!

Her har man gået og glædet sig som et lille barn til juleaften til et gensyn med Lone Kühlmann i Informations spalter, men dette her er ærlig talt en tynd kop te.

Skulle man ikke blive udsat for værre ting fra lovgivernes side i sin alderdom end kravet om et årligt lægecheck til 500 dask som betingelse for at beholde sin licens til at føre motorkøretøj, var skaden til at overse.

Thi selv om man er frisk som en havørn og stadig erhvervsaktiv som 70+-årig, har man nemlig også ret til modtage folkepensionens grundbeløb på ca. 6000 skattepligtige dask pr. md. Så en merudgift på 500 kr. årligt til et obligatorisk lægebesøg er da billigt sluppet. For alle andre end dem, der tilhører den privilegerede klasse af erhvervsaktive oldinge med en årlig arbejdsindkomst på over en halv mio., hvor folkepensionens grundbeløb nedskrives til nul komma nul dut.

Og de udgør trods alt stadig en minoritet blandt os, der er gamle nok til at nyde godt af retten til at modtage folkepensionens grundbeløb. Og helt berettiget også føler os for åndsfriske til at blive behandlet som idioter af de barnerøve, som med vælgerflertallets velsignelse sidder og lovgiver med hovederne under armen og blikket stift rettet mod, hvad de selv vil få mest ud af på den lange bane - sådan rent økonomisk og karrieremæssigt.

Jeg har med fornøjelse læst Lone Kühlmann og Henning Kirks bog:" Afskaf alderdommen - bliv i de voksnes rækker", så jeg så frem til en ramsaltet, slagkraftig artikel om den svinske måde, medborgere over 65 omtales og behandles på.

Og så handler det bare om, at de skal have lov til at trille rundt på landevejene uden opsyn, til de skvatter sammen bag rattet.

Lise Lotte Rahbek - Øh, mente at de grupper ville kunne fremføre flere direkte årsager til deres problemer, f.eks nedskæringer.
Måske ævlede jeg bare...

Lise Lotte Rahbek

Anne Eriksen
Heh. så er jeg rolig igen. :)

Grethe Preisler

Så længe man er rimeligt rask og rørig og i besiddelse af sine sansers og sin forstands fulde brug er det slet ikke så tosset at være 70+ i DK.

Det går lidt langsommere med at få de trivielle huslige gøremål fra hånden, end det gjorde, mens man var sin ungdoms vår. Men har man ikke andre end sig selv at servicere, opvejes det rigeligt af, at man ikke længere behøver at bruge min. 42 timer ugentligt incl. transport på et lønnet job for at få råd til mad på bordet, tøj på kroppen og tag over hovedet. Så det ...

Kære Lone Kühlman.

Det er da dejligt for dig at du er frisk, rask og rørig som 70 årig. Fortæl det til min fars syersker! Mange af dem er sikkert i samme aldersklasse som Lone Kühlmann - men de har altså problemer med deres skuldre, deres ryg og deres arme mv. Og det på trods af min fars kjolefabrik har været lukket i mere end 22 år! Og mange mennesker omkring 65-75 års alderen har altså kun deres folkepension og atp; dette ved Lone Kühlmanna udmærket godt!

Mange moderne mennesker tror ikke på det, når vi der ved noget om undervisning mv. fortæller dem, at helt op til omkring 1970/1975, var det almindeligt, at man gik ud af skolen i 7.klasse, og kom ud og tjene! Og helt op til omkring 1985/1990 var det almindeligt at man gik ud af skolen med en 9.klasses eller 10.klasses eksamen. Og fik ufaglært arbejde! Og som altså er nedslidt efter 40 eller 50 års arbejde....

Per Torbensen, Lise Lotte Rahbek og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Brian Pietersen

Karsten

der bliver mange der bliver slidt op af arbejde som akademikere rundt omkring... de optimere hinanden i et væk.

ordentligt psykisk arbejdsmiljø får de præmier for vha. spørgeskemaundersøgelser....

Så er det lidt sjovt at betragte det pågældende psykiske arbejdsmiljø.. en verden i harmoni :-)

Niels Martin Madsen

Et godt indspark og et sundt menneskesyn, som er mange politikere undt. Men det er lidt uheldigt at man i sit opgør med diskriminationen af én befolkningsgruppe samtidig diskriminerer en anden - i artiklen omtalt som "de unge".

Jeg siger ikke følgende for at negligere betydningen af artiklen, men hvor jeg dog brændende ønskede at gruppen "de unge" ville modtage samme opbakning. "De unge" er med vore politikeres øjne både dovne (langsomme til at uddanne sig, selvom politikerne selv typisk brugte flere år på deres egne uddannelser), nassere (6 års SU) og nu også skæve eller fulde bilister (indeværende artikel).

Mens jeg fuldt ud anerkender artiklens substans, skriger det himlen at forfatterne selv forekommer lige så fordomsfulde, som dem de påtaler. I min optik ville det være klædeligt fra forfatternes side i stedet at omtale "de unge" som én stor masse, som de XX procent af unge, typisk mænd, mellem 18 og 25 år der udgør en reel trussel i trafikken. Vi andre vil da gerne fritages for at blive omtalt som stofmisbrugende alkoholiske bilister.

I den mere humoristiske ende: var jeg den eneste der fandt følgende sætning morsom:

"Et af de mest populære argumenter er, at reaktionstiden svækkes med årene. Men reaktionstiden er kun et problem, hvis den udfordres"

- Det er vel, omend måske det eneste, solide argument imod afskaffelsen af det obligatoriske lægetjek? Altså jeg sætter da pris på som medbilist, at andre bilisters reaktionstid ikke kun virker i teorien, men også i praksis? Jeg mener, jeg kunne også teoretisk set have sat mig bag rattet som 18-årig og fået bilen til at køre, men jeg er sikker på at de fleste omkring mig satte pris på at jeg havde øvet mig i katastrofeopbremsninger, undvigemanøvre og i det hele taget bare fik lidt indsigt i hvordan bilen fungerer.

Eller er den slags "erfaring" også kun nødvendig, hvis den udfordres? Så kan man jo bare lære det hen ad vejen!

Efter at have været passager med min nu afdøde morfar, kan jeg ikke være mere uenig.

Sund og frisk var han, men bil kunne han ikke køre - det kunne han simpelthen ikke overskue. 75 år tror jeg han var på daværende tidspunkt.

Her 35 år efter kan jeg stadig få nervøse tics ved tanken om vores sidste tur, hvor han blev så overvældet over en lastbil, der skulle igennem samme kryds, at han endte med at køre rundt i ring ude i krydset. Der skete heldigvis ikke noget med nogle, men det var klart for mig, at han overvurderede sine evner bag et rat.

Personligt vil jeg da byde et lægecheck velkommen, når jeg kommer op i den alder(som vi jo alle forhåbentlig gør), så jeg ikke i ren overvurdering kommer til at slå et andet menneske ihjel i trafikken.

Jeg synes ikke argumentet om diskrimination holder ikke længere end at vi så også bør fjerne grænsen for, hvornår en person er stemmeberettiget o. lign.

Til gengæld kunne jeg byde en debat om mere individuelt tilpasset folkepension velkommen, da det, efter min mening, er denne generaliserende mekanisme som er bærer af de andre fordomme om ældre.

erling jensen

En aldeles udmærket artikel.
Som medlem af gruppen af "alderdomssvækkede" borgere, vil mange nok have den opfattelse, at validiteten af mit udsagn skal tages med et stort gran salt. Argumentationen hos Kühlman og Kirk for at afskaffe ældre medborgeres økonomiske og fuldstændigt forvrøvlede forhindringsløb for at få fornyet deres kørekort kan jeg fuldtud tilslutte mig - statistikken taler for sig selv.

Tillad mig at nævne et eksempel på en anden gruppe af trafikanter, som ikke stilles over for øgede krav for at opnå retten til at færdes i trafikken med et motoriseret køretøj. Det drejer sig om motorcykelkørsel. Det har vist sig, at det pr. kørt kilometer er 40 gange så farligt at køre på motorcykel som at køre bil, men ingen kunne finde på at forbyde en så risikabel adfærd. Vi har stadig til gode at se en lignende dokumentation for ældre trafikanters farlighed i trafikken sml. med yngre trafikanter. Jeg er meget overbevist om, at risici ved ældre borgeres bilkørsel vil vise sig at være uendeligt meget mindre.

Alle er yderst velkomne til deres egne holdninger, men ikke til deres egne fakta.

Erling Jensen, cand.jur.