Kronik

Har staten købt verdens dyreste forsikring af Goldman Sachs?

Problemet ved den indgåede aftale om salg af 19 procent af aktierne i DONG er, at den kræver, at DONG’s værdi i gennemsnit falder med mere end to procent pr. år frem til børsnoteringen, før aftalen giver et bedre afkast, end man kunne have opnået gennem et statsligt indskud af kapital i DONG
Note figur 1: Figuren viser statens absolutte afkast af aftalen med Goldman Sachs, PFA og ATP fratrukket det afkast staten havde fået under et tilsvarende indskud af statslig egenkapital. Denne forskel er vist for en række af årlige vækstrater i DONGs markedsværdi. Den garanterede rente til investorerne er sat til CITA rente kurven plus 2.25%, regeringens låne rente er sat til 1% og investeringsperioden er sat til 4 år. Volatiliteten af optionen er sat til 25%.


	Note figur 2: Figuren viser den simulerede fordeling af statens afkast på aftalen med Goldman Sachs, PFA og ATP jf. det afkast staten havde fået under et tilsvarende indskud af statslig egenkapital. De daglige forrentninger af egenkapitalen trækkes fra den historiske fordeling af vækstrater på de 13 største europæiske børsnoterede elektricitetsselskaber selskaber (2000-2013). Investeringsperioden er sat til 4 år. Volatiliteten af optionen er sat til 25%

Note figur 1: Figuren viser statens absolutte afkast af aftalen med Goldman Sachs, PFA og ATP fratrukket det afkast staten havde fået under et tilsvarende indskud af statslig egenkapital. Denne forskel er vist for en række af årlige vækstrater i DONGs markedsværdi. Den garanterede rente til investorerne er sat til CITA rente kurven plus 2.25%, regeringens låne rente er sat til 1% og investeringsperioden er sat til 4 år. Volatiliteten af optionen er sat til 25%.

Note figur 2: Figuren viser den simulerede fordeling af statens afkast på aftalen med Goldman Sachs, PFA og ATP jf. det afkast staten havde fået under et tilsvarende indskud af statslig egenkapital. De daglige forrentninger af egenkapitalen trækkes fra den historiske fordeling af vækstrater på de 13 største europæiske børsnoterede elektricitetsselskaber selskaber (2000-2013). Investeringsperioden er sat til 4 år. Volatiliteten af optionen er sat til 25%

Debat
27. januar 2014

Med aftalen om kapitaltilførsel til DONG Energy mellem staten, Goldman Sachs, ATP og PFA har staten indgået en aftale, som under konservative antagelser har et forventet tab på 2,5 mia. kroner i forhold til, hvad man kunne have opnået gennem et indskud af statslig kapital.

Problemet ved den indgåede aftale er, at den kræver, at DONG’s værdi i gennemsnit falder med mere end to procent pr. år frem til børsnoteringen, før aftalen giver et bedre afkast, end man kunne have opnået gennem et statsligt indskud af kapital i DONG.

Staten holder hånden under investorerne

Statens aftale med Goldman Sachs giver, ud over en lang række former for mindretalsbeskyttelse, investorerne mulighed for efter en børsnotering at sælge deres aktier i DONG til markedspris. Desuden kan investorerne i et scenarie, hvor DONG ikke børsnoteres, og selskabets værdi falder tilstrækkeligt, sælge 60 procent af deres aktier tilbage til staten til købsprisen forrentet med en forholdsvis høj rente. Dette er en såkaldt put-option.

De resterende 40 pct. skal handles til markedspris. Denne konstruktion betyder, at staten holder hånden under investorernes potentielle tab, mens investorerne tager hele gevinsten, hvis tingene går godt. Fordelen ved at bruge private investorer er, at risikoen ved højst risikable energisektor deles, men med put-optionen begrænses den fordel væsentligt.

Statsligt indskud i DONG

Et åbenlyst alternativ er et statsligt indskud af kapital i DONG: staten kan selv indskyde de 11 mia. kroner og finansiere det ved at udstede lavt forrentede statsobligationer. 

Et relevant spørgsmål er derfor, hvilken model der ud fra et økonomisk synspunkt var den bedste for staten. To spørgsmål er afgørende: (1) Blev DONG handlet til dagens markedspris? og (2) hvad er den fremtidige udvikling i DONG’s markedsværdi?

Hvorvidt DONG blev handlet til markedspris, er svært at afgøre. For det første kræver det en indsigt i DONG og energimarkederne, som kun få besidder. Danske Bank har ifølge finansministeren afgivet en såkaldt ’fairness opinion’, men vi kan hverken få adgang til alle deres antagelser og beregninger eller til de interne oplysninger, Danske Bank måtte have modtaget fra DONG.

Det fremgår heller ikke, hvilke metoder Danske Bank har benyttet til at analysere put-optionen. Ydermere kan en beregnet markedspris afvige fra en faktisk salgspris, hvis der f.eks. er relativt få interesserede investorer.

I vores beregning vil vi anlægge det (konservative) synspunkt at DONGs markedspris lå under den pris DONG blev handlet til. Årsagen til dette er, at investorerne som led i handlen fik den ovenfor nævnte put-option med i købet. En sådan option har en værdi, estimeret ved hjælp af Black-Scholes-ligningen (et nøgleresultat fra finansieringsteori) og må dermed fratrækkes salgsprisen for at finde DONG’s reelle markedspris.

Vi har estimeret put-optionens værdi til 2,5 mia kr., hvorfor DONG’s reelle markedspris før kapitaludvidelsen, som afspejlet i aftalen, bliver 24,5 mia. kr. (83 kr. pr. aktie). Det er 0,47 gange DONG’s bogførte egenkapital. Det skal sammenlignes med en markedsværdi på 1 til 1,5 gange egenkapitalen for europæiske energiselskaber.

Tab relativt småt, men gevinsten stor

Hvordan den fremtidige markedsværdi for DONG udvikler sig, er den anden afgørende forudsætning og afhænger af mange usikre forhold. Vi kan dog godt kigge på forskellige mulige scenarier for forrentningen på DONG’s markedsværdi og udregne forskellen mellem den gevinst, staten får under den indgåede aftale, og den gevinst staten ville have opnået gennem et direkte kapitalindskud.

Figur 1 viser denne beregning. Som det ses, skal værdien af DONG i gennemsnit falde med mere end minus to pct. pr. år, før den indgåede aftale giver et bedre afkast, end hvad man ville have opnået gennem et statsligt kapitalindskud. Vokser værdien af DONG med mere end minus to pct. pr. år, så taber staten på aftalen i forhold til gevinsten under et statsligt indskud af kapital. F.eks. taber staten 1,2 mia. på aftalen i det scenarie, hvor DONG’s værdi i gennemsnit vokser med fem pct. pr. år.

Figur 1 illustrerer også den begrænsede styrke i argumentet om, at aftalen er en forsikring imod tab ift. et statsligt kapitalindskud. Staten opnår godt nok en gevinst i situationer, hvor DONG’s værdi udvikler sig negativt, men denne gevinst er meget lille i forhold til den gevinst, staten går glip af i situationer, hvor DONG’s værdi vokser. Spørgsmålet er derfor, om staten ikke har købt forsikringen for dyrt? Er det ikke værd at løbe risikoen for et lille tab, når tingene går skidt, hvis man dermed kan få en stor gevinst, når tingene går godt?

Statens forventede tab på aftalen kan udregnes til 2,5 mia. kroner under rimelige forudsætninger. Specifikt har vi simuleret udviklingen i DONG’s markedsværdi 10.000 gange under den antagelse, at den fremtidige udvikling i DONG’s markedsværdi trækkes fra samme sandsynlighedsfordelingen, som børsnoterede europæiske elektricitetsselskaber fulgte i 2000-2013. Ud fra denne simulering kan det forventede tab udregnes. Det forventede tab bliver endnu større, hvis man i stedet anvender sandsynlighedsfordelingen fra europæiske olie- og gasselskaber.

Figur 2 illustrerer hele den beregnede sandsynlighedsfordeling på statens forventede gevinst på aftalen I forhold til gevinsten under et statsligt indskud af kapital. Sandsynligheden for, at staten vinder på aftalen, er ca. 50 pct., men problemet er, at det afkast, staten får, når den vinder på aftalen, ikke opvejer det tab, staten får, når den taber. Man kan naturligvis stille spørgsmål ved vores antagelser om DONG’s afkastfordeling. Pointen fra figur 1 er dog, at det kræver endog meget negative forventninger, før aftalen har en positiv værdi.

Det forventede tab på aftalen er ikke småpenge. 2,5 mia. kr. er ca. 0,1 pct. af det danske bruttonationalprodukt og til sammenligning i omegnen af den estimerede pris af den kommende elektrificering af strækningen Vejle-Struer og Aalborg-Frederikshavn (2,4 mia.)  eller den kommende udvidelse af Herlev Hospital (2,3 mia.).

Hvad ved Finansudvalget?

Vores beregninger giver anledning til en række spørgsmål: Hvorfor har staten valgt at indgå den aftale, fremfor selv at skyde kapital ind i DONG? Blev Danske Bank bedt om at sammenligne aftalen med et statsligt kapitalindskud? Hvis ja, hvad var resultatet? Og hvorfor har Finansudvalget ikke forlangt at se sådanne beregninger, før de stemmer om aftalen?

Der kan naturligvis være gode svar på alle disse spørgsmål. Men det er vigtigt for kvaliteten af den offentlige debat, at regeringen er åben omkring detaljerne i sine beregninger og rationaler.

Niels-Jakob Harbo Hansen er cand. polit, MPhil og ph.d.-studerende i nationaløkonomi (Stockholms Universitet), og Guan Yang, er BA. polit, MPhil og ph.d.-studerende i finansiering (New York University)

Serie

Hvem vinder, når en amerikansk finansgrib bliver storaktionær i DONG?

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i februar 2014 en børsnotering af den danske energigigant Dong. Det giver den statsejede virksomhed en indsprøjtning på 11 mia. kroner, men til hvilken pris?

Køberen er den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Selv om de i de senere år har været storinvestor i den grønne omstilling og flytter deres investeringer fra kul til vedvarende energi, så blev de i ruinerne fra finanskrakket kaldt for en »vampyr-blæksprutte«, fordi investeringsbanken har tradition for at suge værdier ud af selskaber uden at sikre deres levedygtighed.

Staten har med 60 pct. af ejerskabet stadig aktiemajoritet i DONG, men har i aftalen med Goldman Sachs givet banken særdeles fordelagtige vilkår og vetorettigheder over afgørende strategiske beslutninger.

Det har fået en usædvanlig alliance af kritikere på banen. Dansk Folkeparti har sammen med Enhedslisten presset på for, at banken ikke får sine usædvanlige særrettigheder i forbindelse med købet, eller at energiselskabet splittes op i to selskaber. Indtil videre står finansminister Bjarne Corydon (S) dog fast på, at aftalen ikke kan ændres.

Et afgørende spørgsmål er imidlertid, om vi overhovedet bør sælge ud af DONG og give en amerikansk investeringsbank med tvivlsom moral råderet over en af fremtidens vigtigste strategiske ressourcer – energi.

Hvis det er så attraktiv en forretning for finansvirksomheden Goldman Sachs at eje en femtedel af aktierne i DONG Energy, hvorfor er den samme aktiepost så ikke også en god forretning for den danske stat?

Seneste artikler

 • Danske politikere burde have lært af amerikanernes katastrofale energisalg

  1. februar 2014
  Vil det delvise frasalg af DONG Energy til Goldman Sachs kompromittere forsyningssikkerheden og fordyre taksterne? I USA skræmmer sporene fra privatiseringer af energisektoren – med Enron-affæren som et skoleeksempel
 • USA: Banker bør ikke eje energiselskaber

  1. februar 2014
  Risiko for markeds-manipulation og økonomiske kriser får den amerikanske centralbank og kongresmedlemmer til at varsle indgreb mod investeringsbanker som Goldman Sachs’ ejerskab til energi- og råstofvirksomheder
 • Eksperter: Staten udvander sin ejerandel i DONG for meget

  30. januar 2014
  Når Goldman Sachs, ATP og PFA skyder penge i DONG, får staten sin ejerandel i selskabet kraftigt reduceret, fordi kapitaludvidelsen er blevet meget større end oprindelig planlagt. Aftalen giver ikke mening ud fra et investeringssynspunkt, siger to eksperter
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Engelsted

Siden i torsdags har verdens aktiemarkeder været udsat for kraftige fald. Det kan være begyndelsen på den ventede korrektion af aktiekurserne, der på grund af QE i USA, Japan og Europa længe har været prissat alt for højt i forhold til den historiske P/E-ratio.
At den gigantiske aktieboble er begyndt at sive er måske en yderligere grund til at udsætte salg og børsnotering af Dong til man har set, hvilke ulykker og uventede konsekvenser dette kan medføre. Sidst da den finansielle krise accelererede i 2008 stoppede Løkke Rasmussen jo netop denne privatisering.

Thomas Borghus, Steffen Gliese, John Christensen, Bill Atkins, arne poulsen, Erik Pedersen og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
John Christensen

I 2020 vil vi stå og undrer os over hvordan "vi" kunne handle så idiotisk!

På samme måde som det nærmest er surrealistisk at forstå hvordan finanskrisen kunne få lov til at udvikle sig!
(Set i bagklogskabens ulideligt klare lys)

Det kan stadig lykkes at stoppe fadæsen, men tiden går og går og......

Tak til Niels Engelsted for hans ret præcise kommentar her over.

Ivan Breinholt Leth

Rigtig gode spørgsmål. Her er nogle flere af slagsen: Hvorfor har Goldman Sachs ikke lagt sag an mod Charles Ferguson for de meget alvorlige beskyldninger, som Ferguson har fremført i sine bøger og film?

Kan det tænkes, at Goldman Sachs er ude i samme ærinde, som da de snød den engelske stat for millioner af pund i forbindelse med privatiseringen af Royal Mail?

Hvorfor er Bjarne Corydon og medlemmerne af finansudvalget tilsyneladende så ivrige efter at gå over i historien som en moderne udgave af 'die dumme Dänen', der blev snøret af Wall Street's smarte drenge? Satser de mon på selv at gøre karriere i finanssektoren, når de nu snart er færdige som politikere?

Eva eldrup, Michael Madsen, Erik Pedersen, Henrik Darlie, Henrik Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

John Christensen, jeg forstår ikke, hvorfor folk havde så svært ved at forstå, at finanskrisen uundgåeligt ville komme - og ærlig talt også var temmelig ønsket til at stoppe det uanstændige forbrug og den uanstændige holdning til mennesker, der fik lov at udvikle sig 00erne under indtryk af en total mangel på forståelse for økonomiske strukturer.
Det må også have været et kæmpechok for Fogh, da han blev genvalgt i 2007 efter så omhyggeligt at have lagt alt til rette, så det hele ville eksplodere under en socialdemokratisk regering. Han fik vist temmelig travlt med at få benene på nakken - og det var også ganske tydeligt for enhver, der fulgte bare lidt med.

Michael Madsen

Hvad mon vores regering vil stille op imod flere 100k ret sure borgere , når de sikkert underskriver aftalen ? Mon vi skal til at arbejde under forhold som i egypten ? uden internet , og med konstante blå mærker af gummikugler ? Jeg tror sgu ikke , at hverken thorning eller corydon har tænkt sig at skride frivilligt.. Der virker slet ikke til at være hul igennem til de trance_trippere.

De formelle detaljer og betingelser/garantier i dong handlen er så utroligt ligegyldige. Alle ved at der kun er een der vinder når der handles med goldman-sachs , så det BURDE vores psykopatiske finansfucker OSSE være orienteret om. Jeg bliver meget skuffet hvis der ikke rejses sigtelse mod ham i sekunderne efter underskriften. Helst noget der giver 8-15 år på 8m2!

Michael Madsen

Mvh ;)