Kommentar

Venstres blinde markedstro

Når Søren Pind (V) vil gøre op med lejeloven, så de almene boliger kan gøres til genstand for spekulation, og huslejepriserne kan slippes løs, bekender han sig til partiets blinde tro på det frie marked. Dermed står han ikke – som Lars Løkke Rasmussen ellers giver udtryk for – alene, men tværtimod helt centralt i Venstres politiske univers
22. januar 2014

Søren Pinds forslag om at afskaffe lejeloven ville betyde, at helt almindelige mennesker ville blive presset ud af de store byer og tvunget til en pendlertilværelse. Det ville også gøre det svært at sikre en prismæssig overkommelig bolig for helt almindelige danskere med lav- og mellemindkomster.

Pinds forslag er skævt, fordi det gør dem, som i forvejen ikke har råd til at købe deres egen bolig, mere udsatte. Fordi det risikerer at gøre vores storbyer til rigmandsghettoer, og fordi det skaber utryghed for almindelige mennesker. Jeg synes ikke, markedet skal ikke bestemme, hvem der har mulighed for at bo i byerne. Og jeg vil under ingen omstændigheder deponere vores fremtid i en blind tro på et marked, der har bevist, at det kan løbe amok, hvis det er uden regulering og opsyn.

Ud over at jeg er politisk uenig i Pinds forslag, er det interessant at lægge mærke til hans argumentation. For Pind er pointen, at markedet skal have »lov til at tale«. Og her er vi ved kernen af vores politiske uenighed og min anke mod Venstres politiske program.

For det første har Pind et naivt forhold til markedskræfterne, som han gerne vil slippe løs på det boligområde, der er helt afgørende for danskernes tryghed. Men det er de samme markedskræfter, som løb løbsk i nullerne og skabte en boligboble, der stadig tynger dansk økonomi.

For det andet er markedet aldrig et mål i sig selv. For mig er målet altid et bedre samfund – et samfund, der passer på sine svageste, giver alle mulighed for at realisere deres potentiale, og som tør fordele nogle af rigdommene, fordi økonomisk lighed beviseligt skaber mere tilfredse og trygge borgere.

Markedet som mål i sig selv

Venstre har været hurtig til at isolere Pinds forslag, men i virkeligheden ligger det fint i tråd med Venstres politik om, at markedskræfterne skal slippes løs på så mange områder som muligt. Det kan genfindes både i deres holdning til sundhed og uddannelse, og det står helt centralt i Venstres politiske program. Det er betænkeligt, fordi det vel aldrig er et bestemt styringsredskab, der er bærende for vores politiske visioner og drømme.

Da Venstre ville indføre brugerbetaling på uddannelser, var det tanken, at »når man har selv har betalt for en vare, så strammer man sig ekstra an«. Med andre ord var det vigtigere at få etableret markedslogikken for de studerende end at sikre den lige adgang til uddannelse uanset økonomisk formåen.

Og da partiet selv sad i regering, var det så vigtigt for Lars Løkke, at markedet skulle slippes fri på sundhedsområdet, at han var villig til at overbetale private sundhedsklinikker, så det var ekstra lukrativt at udkonkurrere de offentlige sygehuse. Igen overtrumfede den blinde tro på jagten efter profit ethvert ønske om, at alle danskere har krav på en ordentlig og hurtig behandling i sundhedsvæsnet.

Markedet skal tæmmes

Selv om de tre eksempler meget præcist viser Venstres ideologiske kærlighed for og tro på, at markedet løser alt, kan alt og er altings mål, er det i partiets politiske program, at det står klarest:

»Fri markedsøkonomi er et ubetinget gode – både fordi den mest effektivt kan opfylde menneskers individuelle ønsker og behov og (…) giver vækst i såvel materielle som ikkematerielle værdier.«

Det er en tro, Venstre blindt holder fast i, selv om historien gang på gang har vist, at det utæmmede og uregulerede marked kan skabe store problemer – lige fra den finansielle krise, vi netop har gennemlevet, og krakket i 1929 til miljøkatastrofer som Bhopal i Indien og et skævvredet sundhedssystem i USA.

I Danmark er det lykkedes at skabe et velfærdssamfund, fordi vi har en veluddannet og sund befolkning, der har indflydelse på sit eget liv og arbejdssituation. Og vi har indrettet et arbejdsmarked, som er båret af gensidig tillid og dygtighed. Det er lykkedes, fordi vi har turdet underordne markedet vores politiske mål og har reguleret det på en måde, så det ikke har fået lov til at ødelægge vores tryghed og velfærd.

Så i stedet for at Venstre hele tiden sender nye prøveballoner op for, hvilke områder markedskræfterne skal have lov til at dominere – for derefter at punktere dem, vil jeg opfordre til, at vi tager en åben og ærlig debat om, hvordan samfundet skal se ud i fremtiden.

Og for mig er der ingen tvivl: Velfærdssamfundet og vores fællesskab er målet, og markedet er et middel, der skal være med til at virkeliggøre det.

 

Ida Auken er miljøminister (SF)

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Hans Ditlev Nissen
  • Torben K L Jensen
  • Søren Nielsen
  • Erik Jensen
  • Jørn Vilvig
Hans Ditlev Nissen, Torben K L Jensen, Søren Nielsen, Erik Jensen og Jørn Vilvig anbefalede denne artikel

Kommentarer

Ulemperne ved reglerne er større end fordelene.
Hvorfor egentlig forsøge at drive socialpolitik via boligmarkedet. Derved nedsættes huslejer jo også for de lejere, der fint kan betale. Altså ikke social udligning !!!
Hvorfor ikke bruge sociallovgivning, især når vi har den i forvejen.
Vi har boligsikring direkte til lejeren, beregnet på basis af indtægt.
Pind har ret i denne sag.

Men der er mange andre områder, hvor staten burde bakke ud. Med samme motivering.
Hvorfor skal velhavende mennesker ha` børnecheck ?
Hvor skal millionærer ha` diverse tilskud.
Listen er lang og et nationalt, bureaukratisk mareridt

Det er alt sammen fint nok, men det ændrer dog stadig ikke på det faktum at almindelige mennesker der prøver at udleje deres bolig af nød (for at redde deres privatøkonomi) og ikke af lyst ”kriminaliseres” og straffes.

Det er da heller ikke en menneskeret, at studerende og mindre bemidlede kan bo i de mest attraktive områder i centrum til billige penge, og ej hellere det private markeds ansvar at sikre billige almenboliger. Det er derimod statens ansvar.

Hvor svært kan det være at lave klare regler omkring udlejning, og lave et system der tilgodeser alle, i stedet for altid at tilgodese en part på bekostning af den anden.

Det kan være at Ida også vil forklare os hvem ”almindelige mennesker” er, og hvad der definerer ”almindelige mennesker”?

Niels Duus Nielsen

Leo og Michael, har i aldrig hørt om bolighajer?

Åbenbart ikke, men I er måske lovligt undskyldt, for der er ikke så mange af dem tilbage. Og hvorfor ikke? Fordi lejeloven er et rimeligt effektivt forsvarsvåben mod bolighajerne.

Vil I virkelig afskaffe lejeloven og lade tillade bolighajerne at komme tilbage? At frihedsminister Pind kan få den tanke er kun naturligt for ham, men jeg havde ikke forventet den fra dig, Leo.

Karsten Aaen, Kalle Nielsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Lad dog den Pind leve i fred.

Manden er jo aldeles uden om den mest simple teoretiske viden om markedsøkonomi og markeds-gennemsigtighed. For frie markedskrafter forudsætter markeds-gennemsigtighed, og den findes hverken på lejemarkedet eller andre steder.

Niels - Hvis der er boliger nok og de mindrebemidlede er sikret direkte, kan jeg ikke se problemet. "Hajer" er der på alle områder, hvor der ikke er konkurrence.
Et problem er trængslen i København, som afspejler en ubalance mellem arbejdspladser og boliger. Her skal de måske en vis styring til.
Men ikke i landet i øvrigt.

Grethe Preisler

"Og jeg vil under ingen omstændigheder deponere vores fremtid på et marked, der har vist, at det kan løbe amok, hvis det er er uden regulering og opsyn" (miljøminister Ida Auken SF)

Så fatter man ikke, at miljøministeren og hendes folketingskolleger og partikammerater i SF ikke interesserer sig lidt mere for, hvad Mr. Corydon har gang i med en markedsaktør som Goldmann Sachs i forbindelse med salget af DONG-aktier. En markedsaktør der gang på gang har bevist, at man ikke alene kan men også vil udnytte enhver mulighed for at løbe amok og rage til sig uden hensyn til andet end selskabets egne profitinteresser.

Er dette debatindlæg fra miljøministeren en stråmand, der skal bortlede interessen fra DONG-skandalen? Eller har MF Søren Pind fået sat sig i den grad på tværs i fru Aukens univers, at hun ikke kan se, hvor ligegyldigt hans forslag om liberalisering af det danske boligmarked er i forhold til risikoen for Goldmann Sachs' overtagelse af kontrollen med det danske forsynings-net?

Når ikke en gang Venstres ledelse officielt har andet end et irriteret skuldertræk til overs for Søren Pinds boligmarkeds-liberaliserings-forslag, kan diskussionen af det sikkert uden skade vente til en anden og bedre lejlighed.

(vær så god fru Auken - så er banen fri igen til at bede bestyreren af denne debattråd om at slette 'en stødende kommentar' til deres læserbrev i dagens udgave af dagbladet Information)

@Michael Kamp

"men det ændrer dog stadig ikke på det faktum at almindelige mennesker der prøver at udleje deres bolig af nød (for at redde deres privatøkonomi) og ikke af lyst ”kriminaliseres” og straffes."

Hvad mener du...straffes? Det er da ikke ulovligt at udleje sin bolig.

Mvh.

Kristoffer Larsen

Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk bedst stillede lejere har de største gevinster ved huslejereguleringen. Huslejereguleringen indebærer yderligere, at boligmarkedet fungerer dårligt, og der derfor bl.a. opstår køer til lejeboliger, og priserne på ejerboliger presses op. Huslejereguleringen bør derfor afskaffes. Ejerne af udlejningsejendomme vil få en kapitalgevinst i forbindelse med ophævelsen af huslejereguleringen. Via beskatning af kapitalgevinsten kan det offentlige dog helt eller delvist inddrage den opståede kapitalgevinst .
Det er teknisk muligt at ophæve huslejereguleringen samtidig med, at de nuværende lejere, der tilfældigvis har fået en økonomisk gevinst ved huslejereguleringen, kan fastholde denne, hvis det er et politisk ønske at undgå fordelingsvirkninger.

http://www.dors.dk/graphics/Synkron-Library/Publikationer/Artikler_og_kr...

Rasmus Kongshøj

Regulering af huslejer er et effektivt værn mod ghettodannelse. Allerede i dag er mange områder regulære rigmandsghettoer. En afskaffelse af huslejereguleringen vil blot føre til øget adskillelse mellem befolkningsgrupperne, større udgifter for lejerne og øget økonomisk ulighed.

En forøgelse af boligsikringen vil sikkert kunne afhjælpe nogen af de sociale skadevirkninger, men det er jo ikke det, Pind foreslår. Og selv hvis man samtidig øgede boligsikringen, ville det jo blot betyde at alle skatteydere skulle betale mere i tilskud til udlejerne.

At en Venstrepolitiker taler for at forgylde vennerne og sponsorerne i overklassen kommer ikke som en overraskelse. Derimod må man undre sig over at i øvrigt forstandige personer som Leo Nygaard hopper på vognen.

Der er brug for det stik modsatte af hvad whiskeybælte-politikerne i Venstre foreslår. Der er brug for mindre marked og flere sociale hensyn. For eksempel bør man målrettet arbejde for at en større del af boligmassen omdannes til almennyttige lejemål, da disse er styret af beboerdemokrati fremfor simpel profitoptimering. Samtidig bør man give de nødvendige tilskud - eventuelt financieret af en skat på de dyreste ejendomme - for at sikre at der kan bygges gode billige almene boliger i velhaver-ghettoerne.

Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Anders Kristensen og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Kalle Nielsen

Sig mig - mangler boligspekulanterne nye Ferrari'er?

Det der i den grad er brug for, det er at boligen løsrives fra 'miiin!' universet - langt flere solidariske boligformer, hvor huslejen holdes så lav som mulig, hvor vedligeholdelsen er professionel og rettidig, hvor administrationsomkostninger holdes lave og dyre advokater og bestyrelsesmedlemmer aldrig får sin gang - og naturligvis skal ethvert overskud resultere i efterfølgende huslejeeftergivelse.

Jeg er meget enig med Rasmus Kongshøj ovenfor. Der er brug for mere lighed, flere fælles-bygninger og billige boliger. Det er jo absurd, at det offentlige i dag er nødt til at betale boligsikring til mange for at skjule, at mange danskere ikke har råd til at bo til de nuværende priser. Private udlejningsejendomme burde opkøbes og demokratiseres hurtigst muligt. Udlejningsbebyggelse skal tænkes som fælles infrastruktur og være en del af fællesskabet.

Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Anders Kristensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

@ Niels
Du må da være godt firkantet, hvis du tror jeg ikke kender til problemet med bolighajer. Men at tro at så latterlig en lov som lejeloven er løsningen, er da hul i hovedet. Bolighajer er kun en del af problemet på boligmarkedet, forældrekøb er en anden, lejeloven i dens nuværende form er en tredje, manglen på almene boliger er en fjerde. Alle er med til at presse priserne op, og gøre det sværere at få en bolig til fornuftig penge. Hvad med at vi for en gangs skyld prøver at se alle aspekter i stedet for at stirre sig blinde på enkelte ting.

Georg Christensen

Nu mener venstre toppen åbenbart, at alle danske bonderøve, skal omdannes til aktieselvskaber for at overleve, og fremover kun virke som "profit idioter" på bedst billigst måde.Jeg tror og håber ikke på at venstres bagland er villige til at følge med.

Som nuværende pensionist,også engang lønmodtager og også selvstændig, håber jeg ikke at venstre toppen, ikke kun på grund af optimering bare fuldstændig ødelægger den danske landbrugs kultur.

Til utilfredse venstrefolk, og jeg formoder, at der derude er mange, find vejen til Enhedslisten eller Dansk folkeparti. To partier med en smule forståelse for hinanden, istedet for venstre og socialdemokraterne som i forening stadig kører videre på samme opslidte spor, med SF og LA i hælene.

Nytænkning, som med fortidens erfaring, i nutiden tør finde nye "veje",for i nutiden at være med til, at skabe en anden fremtid, en fremtid hvor alt "LIV",finder ligeberettigelse og det´s arbejdsydelse belønnes efter den reelle ydelse, og ikke længere belønnes efter politisk magtbegærd. Så til venstrefolket, her kan jeg kun anbefale dem at stemme på DF eller Enhedslisten.De radikale,som sosialdemokraterne SFog Venstre er forlængst afsporet, og landernok en dag i gryften sammen med de konservative.
.

@ Lars

Nej det er ikke ulovligt at udleje sin bolig, men det kan ikke være rigtigt at man skal tvinges til at udleje den til en kunstig lav pris.

Selvfølgelig vil I socialister i yderste konsekvens nationalisere alle boliger, statsstyre huslejerne, udjævne sociale forskellige og flytte borgere fra Hellerup til Avedøre og omvendt.
Jeg vil gå modsatte vej. Sælg alle boliger til beboerne, demokratiser derved boligmarkedet og fjern statens sorte hånd. Så er hajerne og andre, der lukrerer på systemet, fjernet.
Men det er desværre også urealistisk.
Mit budskab er : Driv socialpolitik direkte til borgerne og ikke gennem alle andre økonomiske forhold. Det giver bare skævheder og uoverskuelighed.

@Michael

Nu er der jo ingen, der tvinger nogen til noget. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt - og det er det heldigvis heller ikke - at man, hvis man er kommet i økonomisk uføre pga. sit boligkøb, eller har belånt sin bolig for at få en bil eller en safaritur eller whatever, blot kan tørre sit underskud af på en lejer. Som så kan sidde og værdiforøge ens ejendom, mens man selv kan bruge sine penge på noget andet. Det ville jo medføre, at lejen blev afhængig af udlejerens livsførelse og behov for lommepenge.

Mvh.

Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Jeg kan simpelthen ikke forstå din tankegang.
Hvorfor er det altid med jer at i behandler boligejere (er ikke selv en) som om de er uansvarlige, har en ”kriminel” dagsorden eller er styret af grådighed. Nu er det langt fra alle der køber bolig, der er grådige spekulanter, eller har planer om at leve over evne ved belåning af boligen. Men nogle ting man ikke er herre over, kan resulterer i at man er nødt til at leje sin bolig ud, og det er her jeg mener at der opstår et problem. Folk er simpelthen for forkælede. Hvis vi ser på de fleste af de sager der har været, så har der været tale om primært studerende eller unge mennesker, der af lyst gerne vil bo centralt i en lækker lejlighed og selvfølgelig til ingen penge. Det hænger ikke sammen. Og det på trods af at der er ledige boliger andre steder i byen.

Man burde i stedet begrænse private til kun at eje en bolig ad gangen (dermed kommer du de værste bolighajer og forældrekøb til livs), lægge en årlig loft på huslejestigning, og prissætte m2 prisen logisk således at attraktive byområder ikke koster det samme som ”ghettoer” at flytte ind i.

Kristian Løwenstein

Jeg er heller ikke selv fan af den vandrende Pind og hans nogle gange half-baked løsninger og mærkelige, modsatrettede ideologiske udfald i krydsfeltet mellem frihed og autoritet, der virker til at bunde i hans uforløste, liberal-konservative ungdomsforelskelse i Reagan og Thatcher.

Men i det mindste prøver Sølvpinden indirekte (tror jeg) med sit eget simple forslag at åbne op for en særdeles samfundsnødvendig diskussion om politikken på et boligmarkedet hvor politikerne for det meste har siddet på deres hænder i mindst 30 år og ladet situationen gradvis blive værre og værre for både lejere og ejere, gamle som nye, hvis de da ikke direkte har været med til at underminere hele markedet gennem den katastrofale bolig- og skattepolitik i nullerne.

Men í stedet for at hilse denne diskussion velkommen som afsæt til ny og bedre handling (også bedre end pindens), så kommer Ida Auken bare med en masse billige pointer i håbet om at frygten for Venstre vil skræmme vælgerne over til SF og S som den gjorde i 1998, og bruger hele sit politiske indlæg på at tilsværte modstanderen uden at byde ind med noget selv andet end flotte ord og begreber, der hurtigt bliver til tomme floskler fordi regeringens politik på mange centrale punkter blot har været en fortsættelse af den elendige kurs fra 00'erne, hvilket også gælder landets boligpolitik, hvor det foretrukne politiske motto stadig er SEE NO EVIL HEAR NO EVIL.

I øvrigt det skrækscenarie hun forsøger at tegne op, dvs. det frygteligt der ville ske, hvis Pinds forslag blev til virkelighed, i form af fri lejefastsættelse, voldsomme prisstigninger, der betyder at almindelige mennesker med lav- og mellem indkomster langsomt men sikkert ville blive presset ud af storbyerne, og måtte pendle længere og længere til arbejde mens byerne langsomt bliver omdannet til rigmandsghettoer, dyre butikker og 8-16 forretningskvarterer ...

Det er jo allerede VIRKELIGHEDEN hun beskriver for mange danskere, studerende, lav- og mellem indkomst grupper, unge og gamle, offentlig og privat ansatte. Hvorfor tror hun fx at trafikproblemerne ind og ud af Hovedstadsområdet bare bliver værre og værre? Har hun hørt om de studerendes og deres vedvarende boligproblemer? Tror hun det bliver værre eller bedre fremover med regeringens uddannelsesmål? Har hun hørt om Nordsjælland, planlov og virkeligheden for børnefamilierne i København og på Frederiksberg med en gennemsnitlig indkomst, og drømmen om mere end to værelser en dag? Det er selvfølgelig ikke alt sammen de danske politikers skyld, men mange af disse problemer kunne være imødekommet meget bedre hvis man havde handlet mere ansvarligt og langsigtet de sidste 30 år.

Jeg er ikke selv boligekspert, bare en tilfældig sur mand på nettet med interesse i boligpolitik, der som regel tager fejl i omkring halvdelen at det jeg siger. Men jeg er stor fan af det koncept der går ud på at finde nye løsninger og snakke seriøst om forskellige ideer, gamle som nye, så når Ida Auken slutter af med at opfordre til en åben og ærlig debat om fremtidens samfund, så syntes jeg folk skal tage hende på ordet og smide boligpolitikken ind i diskussionen.

Et par begynder læseforslag i den forbindelse...

http://www.lejerneslo.dk/asp/vis.asp?Id=23

http://vbn.aau.dk/files/18011934/Den_uansvarlige_boligpolitik.htm

mvh

Jeg ville aldrig have troet, at jeg skulle erklære mig enig med Pind...

Det er galimatias, at fastfryse boligpriserne inde midt i en storby. Naturligvis skal der være sikre, sunde boliger og acceptabel transport for lavtlønnede, men det behøver vel ikke være i de allerdyreste kvarterer - toget er opfundet.

Det fastfrosne prissystem sikrer kun to ting: at folk ikke kan flytte ubesværet, og at en lejer kan besætte en lejlighed for langt under den pris, som andre er villige til at betale, men at de ikke kan score kassen ved at fremleje, selvom de egentlig ikke har brug for den mere. En naturlig konsekvens er, at en boligblok får lov til at forfalde ned til den lave, fastfrosne pris.

Derimod sikrer fastfrosne priser IKKE at boliger udbydes til lav pris til dem, der har brug for at flytte til byen.

Et frit boligmarked (som det amerikanske) har et større spild (flere tomme lejligheder) end det danske, men til gengæld er der aldrig kø - du kan frit vælge en lejlighed samme weekend, du skal flytte. Priserne er bestemt ikke højere (i en sammenlignelig by), for et frit marked gør det mere attraktivt for udlejer, der jo bare kan skrue op for lejen senere, hvis markedet ændrer sig.

Der er mange (dårlige) strategier til at håndtere en knap ressource som benzin og plads og trafik. Hvis vi accepterer pengeøkonomien til at forhandle komfort, så er det oplagt at have frie priser på boliger. Der er rige muligheder for at bygge herberger og andelsboliger, hvis vi skal sætte en bundprop i markedet, men vi skal ikke pille ved priserne på toppen af markedet.

Masser af services virker bedre i et socialistisk system end i et frit marked. Boliger er bare ikke en af dem.

@Michael

Nåda, det er ikke småting, jeg skal have skyld for at mene. Jeg mindes nu ikke at have kaldt nogen for kriminelle og jeg ved slet ikke, "hvad det er med os" - jeg ved ikke engang, hvem "vi" er? Jeg er i al spagfærdighed bare uenig med dig.

Jeg ser sådan på det, at der for handel med fast ejendom gælder et sæt regler. Og i øvrigt er det forbundet med en vis risiko. Hvis det så går galt, fatter jeg ikke lige linket til at kigge sig om efter nogen, der kan betale for sig og kræve ophævelse af et helt andet lovkompleks (lejeloven), der har helt andre forudsætninger og hensigter end at holde hånden under folk, der nok så uforskyldt er røget på røven. Du skriver jo selv indledningsvis, at du vil betænke "mennesker der prøver at udleje deres bolig af nød (for at redde deres privatøkonomi)...", men hvad kommer deres privatøkonomi lejere ved? Skal vi også have en skat på lejeboliger til forhindring af tvangsauktioner?

Mvh.

Niels Duus Nielsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

@Lars: Lejeloven har masser af gode, kommunistiske hensigter om at beskytte den forsvarsløse lejer imod den hensynsløse, hovedrige udlejer. Det er en enøjet og destruktiv måde at skabe et marked på.

En af de skøreste dele er, at en bolig, der sættes på markedet, og straks udlejes til en glad lejer, BAGEFTER kan dømmes til en prisnedsættelse, fordi andre (forfaldne) boliger i nærheden er billigere. I stedet for at lade boligen gå til den, der vil betale den højeste leje.

En anden vanvittig regel er, at eksisterende lejemål kun kan reguleres efter "omkostninger", fx. udlejers svogers håndværkerfirmas regning for "modernisering". I stedet for at lade udlejer genforhandle, når det generelle prisniveau er steget voldsomt.

Det rationelle er at den, der vil betale mest, har ret til boligen. Skrækscenariet er, at den stakkels hjælpeløse lejer ikke har råd til at flytte eller til at blive. Me rent faktisk koster det også udlejer en hel del at skifte lejer.

I virkelighedens verden (USA) er de fleste udlejere villige til at lade eksisterende lejere slippe ret langt under prisen for nye lejere, for at spare besværet. I Uvirkelighedens Danmark findes der skrækeksempler, hvor lejere betaler en brøkdel af markedsprisen, så sort-markeds-prisen for nye familier presses op, og ærlige udlejere mister en formue, og ældre ikke har råd til at skalere ned, fordi det ville koste dem mere, end de giver for en herskabslejlighed.

Danmark er klar til markedsøkonomi for lejeboliger. Danskerne har brug for gummikrykker [Sløk]

Ghettoer, som at børnefamilier selv bestemmer, at de vil købe hus på en vej med andre børnefamilier - ja.

Som at danskere køber hus i en forstad med mange skandinaviske indvandrere - ja.

Som at kinesere køber hus nær kinesiske butikker og restauranter - ja.

Som at mennesker har lov til at vælge den mest komfortable bolig, de har råd til, og at det tit bliver lige ved siden af nogle naboer, som ligner dem selv - ja.

Kan en politisk beslutning sige, at rockere og narkomaner og nynazister og alle andre, som bliver betragtet som "farlige", de skal placeres langt fra børnefamilier - tjah, det er vel et demokratisk valg, hvor man afvejer din personlige frihed overfor andres personlige tryghed...

Kan man politisk vælge at bygge fattigboliger, for at sikre en mindste standard, og så opføre dem langt ude i en forstad i stedet for et rigt og dyrt kvarter? Tjah, det mener jeg faktisk godt. Og det er vel mest det, du mener med "ghetto"?

Ghettoer er ikke en slags racehygiejnisk ondskabsfuld konstruktion; det er menneskers helt naturlige tendens til at gruppere sig efter smag og interesser og behov og økonomi.

@uffe

Jeg lever ikke i din virkelighedens(?!?) verden. Dér for mange, der har gjort op med sig selv, at de helst vil være hjemløse eller fattige - eller døde, for min smag.

Mvh.

Mange års boligpolitik har bevidst skabt det marked, vi har i dag.
Socialdemokraternes tankegang om det universale princip er også her slået igennem.
Hvad betyder det så ?
Markedet reguleres med den gode hensigt at skaffe billiger udlejningsboliger.
Men lejere er forskellige. Den fattige får muligheder, ok. Den bedre stillede kunne betale mere, men får alligevel det samme "statstilskud" (almene- og andelsboliger). Sidstnævnte bliver herved en slags bolighaj, der nyder godt af den støttede lave pris.
Dette viser at skattepengene bruges forkert, fordi de ikke er målrettede til de økonomisk svagest stillede.
Det er boligsikringen derimod, da denne udregnes pga lejerens indtægt.

Princippet kan sammenlignes med børnecheck til velhavere !

Men hvad betyder det for de privat ejede udlejningsboliger.
Afhænger helt af om der i området er mangel eller overskud.
En ejendom, der kører med en dårlig økonomi, uden mulighed for at sætte lejen op, bliver dårligt vedligeholdt og passet i det daglige. Skader alle lejerne og påvirker de bedre stillede til at flytte væk fra "ghettoen". Var det hensigten ??
Er der en mangelsituation ift efterspørgslen vil prisen naturligt stige generelt i området - og omvendt.
Elementære markedsvilkår.

En målrettet samfundsindsats vil være at påvirke hjem/arbejdsplads forholdet. Placering og udflytning af arbejdssteder fra områder med pres på boligmarkedet - og forøgelse af boligudbuddet nær ved arbejdspladser og uddannelsessteder. Et langt, sej træk, naturligvis, som skal forkorte pendlerafstandene.
Tankevækkende, at vi har gjort det modsatte i trafikpolitikken, gennem dårlig kollektiv trafikpolitik og gennem befordringsfradrag for billister.
Dèr var den igen : Også velhavere får fradrag, som endda pga højere marginalskat favoriserer den velhavende !! Det skadelige, socialdemokratiske, universale princip, som hele folketinget desværre har støttet.
Men heldigvis får flere øjnene op for - presset af samfundsøkonomien - at en ændring i tankegangen er nødvendig.

"En målrettet samfundsindsats vil være at påvirke hjem/arbejdsplads forholdet. Placering og udflytning af arbejdssteder fra områder med pres på boligmarkedet - og forøgelse af boligudbuddet nær ved arbejdspladser og uddannelsessteder."

Hvis nu vi taler de større byer - er det her så ikke et paradoks af de større?

Mvh.

Lars - Det mener jeg ikke. Trængselsproblemerne - med alt hvad deraf følger - bør lettes ved at ændre i begge ender - boligantallet i byen og arbejdsstedet væk fra byen, der ud hvor der er (billige) boliger nok.
Det letter på presset på boligmarkedet og dermed på prisen - Altså i situationen at den kunstige prisdannelse er væk.
Og det mener jeg den skal, Niels.
(Men der er vel andre forhold i lejeloven som er værd at bevare ?)

Leo - som i første citat lyder det som om, du på en eller anden måde vil flytte byerne ud på landet. Arbejdsstedet væk fra byen, ud hvor der er boliger nok. Det vil jo nok kræve, at der bliver bygget nogle flere, og tror du så de vil blive ved at være billige? Jeg synes det lyder som en kæmpe demografisk øvelse (og hvad ville de økonomiske konsekvenser af den være), der ikke ændrer noget andet. Jeg forstår nok ikke helt hvad du siger. København ud på heden hvad angår boliger og arbejdspladser? Er det så ikke hurtigere bare at flytte den lille havfrue derud?

Mvh.

Lars - Klart, at mange års udvikling ikke bare sådan lige kan rulles tilbage. Men det betyder vel ikke at man skal fortsætte i samme skure.
Placering/udflytning af offentlige arbejdssteder har været et hot emne i mange år i provinsen (hvor jeg bor).

Der indgår utroligt mange faktorer i hele komplekset.
Det får mig til at vende tilbage til min enkle hoved tese : Socialpolitik skal drives direkte til dem, der har behovet og ikke indirekte gennem et virvar af regler.
Det åbenlyse eksempel er, som nævnt, børnechecken.
Det bør socialistisk indstillede netop kunne indse.

@Leo

Men udflytning af arbejdspladser adresserer jo et andet problem, nemlig arbejdsløsheden i udkantsområderne. Det kan der på sin vis være god mening i, men det er jo ikke noget, der giver svar på, hvorfor lejeloven bør ophæves og hvad det skulle løse. Det vil blot flytte nogle penge fra nogle borgere over til nogle andre borgere. Og gøre befolkningssammensætningen i byerne mere ens...agtig; det er noget, jeg kan give et par andre bidragydere herinde ret i .

Mvh.

Du siger : "Det vil blot flytte nogle penge fra nogle borgere over til nogle andre borgere".
Betyder det at du har fattet min hovedtese i 14.05 og sympatiserer dermed ?
Nemlig at flytte penge fra dem, der kan betale selv til dem, der ikke kan.
Eller hvad mener du ?
Ang. lejeloven har jeg vist forklaret tilstrækkeligt.

@Leo

Jo, jeg har fattet, at du mener, at lejeloven er socialpolitik. Med det jeg i øvrigt har skrevet, skulle det være en smal sag at tyde, at jeg sammen med socialdarwinisterne herinde er overbevist om, at hvis man giver huslejerne fri mens der er voldsom boligmangel, så vil de stige og stige og... ja, stige. Det vil blot flytte nogle penge fra nogle borgere over til nogle andre borgere uden at løse noget som helst. Tvært imod vil det give en række nye problemer.

Mvh.

Lars - Ifølge din opfattelse, skal alle varers pris bestemmes af staten - markederne aflyses og de velhavende nyde godt af det. Socialpolitik så det batter.
At det er svært at komme tilbage efter mange års tilstand, er rigtigt.
Derfor kan jeg foreslå en gradvis afvikling af de kunstige priser.