Klumme

Abort er også for de sunde og raske

Hidtil har kun regeringer i katolsk dominerede EU-lande vovet at foreslå indskrænkninger i den legale abort. Men nu undermineres også norske kvinders ret til abort. Det giver mig kuldegysninger
4. marts 2014

Min yngste kusine var en overraskelse. Ingen vidste, at faster Annie var gravid før den sommerdag i 1965, da hun var på besøg hos farmor og farfar i sommerhuset og pludselig fik veer. Farmor blev først forskrækket, og dernæst vred og klar i pæren. Hun sendte farfar op til købmandens mønttelefon, og snart efter kom ambulancen og kørte Annie afsted til fødeklinikken.

Min faster var på det tidspunkt 33, fuldtidsarbejdende – dvs. 48 timer om ugen – mor til to børn i førskolealderen og gift med en mand, der sandsynligvis end ikke overvejede at deltage i husarbejdet. Da hun fik afslag på sin ansøgning om abort med ordene: »De er jo ung, sund og rask,« reagerede hun med en skrap afmagringskur, et korselet og løse bluser. Som om hun troede, at det uønskede kunne ties ihjel.

Masser af gravide kvinder handlede lige så desperat, fordi loven ikke gav dem mulighed for at handle rationelt og få den abort, de brændende ønskede sig: De gik til kvaksalvere og satte deres helbred på spil med en illegal abort eller bortadopterede deres barn med livslange samvittighedskvaler til følge.

Erindringen om min ulykkelige faster dukkede op, da jeg i lørdagens Information læste, at den norske regering nu vil give læger ret til at nægte at henvise gravide til abort. Den regel vil i praksis svække Norges 35 år gamle lov, som understreger, at abort er den gravides valg, og at sundhedsmyndighederne skal bidrage med oplysning og hjælp i den forbindelse. I byer, hvor man kan vælge mellem flere læger, er problemet begrænset, men i det enormt langstrakte lands små bygder er det svært ved at tiltrække læger, og der er sjældent mere end en. Dér får unge kvinder ikke længere et reelt valg, hvis lægen er en såkaldt ’reservationslæge’.

Forslaget er fremsat af koalitionsregeringen Højre-Fremskridtspartiet, men har rod i regeringens støtteparti, Kristeligt Folkeparti, hvis leder, Knut Arild Hareide, påkalder sig lægernes menneskerettigheder, herunder retten til religionsfrihed. Hereide giver lovens modstandere ret i, at kvinden er den svageste part i mødet med den praktiserende læge. Men han fastholder lægens personlige ret til at se og forsvare fostret som den svageste part i en abortsag – og derfor lægens ret til at nægte at henvise kvinder til abort af samvittighedsgrunde.

Det giver mig kuldegysninger, at offentligt ansatte lægers samvittighedsproblemer får lov at trumfe kvinders lovfæstede ret til abort i et skandinavisk land. Især fordi det ligner et stød fra de reaktionære, kristne vinde, der blæser over Europa. Malta og Irland har totalforbud mod abort. Da Sovjet mistede grebet om Øst- og Centraleuropa afskaffede Polen fri abort – nu er det kun tilladt, hvis kvindens liv er i fare. I maj 2013 var der ved førstebehandlingen i Litauens parlament flertal for at forbyde abort undtagen i tilfælde af voldtægt, alvorlige fosterskader eller risiko for kvindens liv. Og lige før jul fremsatte den spanske regering forslag om at forbyde abort undtagen i tilfælde af voldtægt og risiko for kvindens liv.

Det er næppe alene de kristne dogmer, der trænger sig på, når politikerne griber ind overfor de ulykkelige gravide. Situationen begynder at minde om sidste gang et faldende befolkningstal vakte bekymring hos de europæiske magthavere, nemlig i 1930’erne, hvor de autoritære regeringer i henholdsvis Syd- og Østeuropa skærpede straffen for aborter, forbød prævention, og præmierede mødre med mange børn osv. Dengang var begrundelsen krigsudsigterne og behovet for en stor befolkning, der kunne tjene som kanonføde – i dag frygter politikerne, at de europæiske kvinders fødselsstrejke vil resultere i fremtidig mangel på arbejdskraft.

Da faster Annie blev gravid i 1964, kunne danske kvinder få abort, hvis graviditeten indebar risiko for deres fysiske eller mentale helbred. Ansøgningsproceduren var sådan her:

Kvindens sociale, personlige og familiemæssige situation blev belyst ved samtaler med socialrådgiver, dels i Mødrehjælpen, dels ved besøg i kvindens hjem. Der blev altid foretaget gynækologisk/somatisk undersøgelse, og i en stor del af tilfældene også psykiatrisk undersøgelse. Når undersøgelserne var afsluttet, blev sagen afgjort i det socialt-lægelige samråd. Dommen: »De er jo sund og rask,« var en katastrofe for mange andre end min faster.

Denne hæslige og umyndiggørende fremgangsmåde, viser klokkeklart, at alt andet end kvindens selvbestemmelsesret er værre, når det gælder abort.

Pia Fris Laneth er forfatter og foredragsholder

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Troels Ken Pedersen
 • Robert Kroll
 • Heidi Pedersen
 • Lene Houmand Kristensen
 • Malan Helge
 • Ingrid Uma
 • Grethe Preisler
 • Carsten Pedersen
 • Sabine Behrmann
 • Esben Nielsen
 • Lise Lotte Rahbek
Troels Ken Pedersen, Robert Kroll, Heidi Pedersen, Lene Houmand Kristensen, Malan Helge, Ingrid Uma, Grethe Preisler, Carsten Pedersen, Sabine Behrmann, Esben Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne artikel

Kommentarer

Martin Madsen

Det er mærkeligt det her:
Norge er det land der er længst fremme med køns kvoter.
Dvs at ca. halvdelen af alle beslutningstagere er kvinder, og alligevel kommer sådanne forslag frem?
Frænde er frænde værst..

Martin Madsen, hvad i alverden får dig til at tro at 'Alle Kvinder' mener det samme -
om noget som helst ? Har du aldrig været alene med en 3-4 stykker af dem i mere end 30 sekunder ?

'i dag frygter politikerne, at de europæiske kvinders fødselsstrejke vil resultere i fremtidig mangel på arbejdskraft.'
Ja, eller også frygter de at befolknings-tallet daler så meget at de er nødsaget til at importere mennesker fra De Varme Lande - Og det rykker altså flere stemmer end abort-spørgsmålet, i det mindste i de Nord-Europæiske lande .

Men selvfølgelig skal en eller anden tilfældig læges personlige holdninger ikke afgøre hvem der kan og hvem der ikke kan få abort - Det er jo ikke lighed for Loven .

Sabine Behrmann

Det er altid nemmere at tvinge kvinder til at føde børn end at skabe forhold, der gør det muligt og ønskeligt for dem at få nogle flere af slagsen.

Norge har nok Klodens bedste barsels-orlovs ordning, både for kvinder og mænd -
Så jeg tror helt ærligt ikke på at det er de mere økonomiske forhold der er årsag til 'fødsels-strejken' ..

Toke Andersen

Strengt taget er Norge jo et tilbagestående og stræbende land på mange områder. Den høje frekvens af kvindekvoter er et rigtigt fint eksempel herpå.

Der er næppe noget mere fornærmende eller undergravende for respekten mod kvinder og accepten af deres kompetencer end kønskvoter.

Jeg er helt med PFL - Det er rystende...Norge vågn op !

Dette sagt bør vi dog også huske at det danske system er under al kritik.
Vi har ikke fri abort i Danmark, ikke engang tæt på. Og dette på trods af at enhver med 3 aktive hjerneceller kan sige sig selv at fri abort er absolut eneste rimelige løsning på den bagvedliggende udfordring.

Jesper Hansen

Toke Andersen: "Vi har ikke fri abort i Danmark, ikke engang tæt på."
Jo, det har vi da !?!
...indtil 12. uge, ihvertfald.

Torben Knudsen

Vi skal åbenbart helt unødigt og ungdommeligt trækkes tilbage til Pias familie i spørgsmålet!!.
Helt irrelevant!
For det første vil jeg gerne vide om Pia selv har prøvet at beslutte og har fået en abort? at slå et foster ihjel. Jeg synes man skal bruge det sidste begreb, det er ligesom mere forståeligt.
For det andet vil jeg spørge om Pia er opmærksom på, at det at få en abort kan medføre en livslang depression, barnet man ikke fik og hvordan det var blevet, havde set ud og hvor dets sjæl er nu?
Af soldater, der sendes ud og har taget andres liv i fredens tjeneste kommer over halvdelen hjem til en livslang depression.
Abort idag, med de midler vi har for at undgå graviditet, bør også i Danmark forbydes.
Diskret ophold på landet er overstået og babyer er velkomne på cafe' latten.
I Kina står de i kø for at adoptere lyshårede skandinaver!
Et sådant koldt indlæg om rettigheder skyder 100% ved siden af det centrale, fosterdrab og moderens (faderen hvis han er kendt) psykiske udvikling derefter.

Toke Andersen

@Jesper Hansen
Du siger det jo selv. Indtil 12.uge!
Begrænsningen påvirker da frihedsgraden - og ikke kun sprogligt. Dertil bør det nævnes at de 12 uger, i sig selv udgør en yderst arbitrær grænse. Man kan kalde den pædagogisk, men det er grundlæggende en umyndiggørelse uden reel saglig begrundelse.

I et mere filosofisk perspektiv har vi valgt at sætte en grænse for voksne menneskers suverænitet hvorefter en myndighed træder ind og varetager den "korrekte" eller "bedste" løsning på deres livsvalg.
Det kan man mene hvad man vil om, men frit er det ikke!

Mit personlige udgangspunkt er at den bedste løsning på disse konkret menneskelige og private spørgsmål altid findes med dialog og oplysning og IKKE begrænsninger eller love, hvor end velmente.
Som mange allerede har pointeret er der absolut intet let eller omkostningsfrit ved en abort. Antagelsen at kvinder(eller mænd!) vil smide alle hensyn i et parringsorgie af helt nye dimensioner eller hvad det nu er modstanderne frygter vil ske når vi civiliserer abort og gør den reelt fri, er i bedste fald tvivlsom.

Jesper Hansen

Geert Larsen citerer: 'Abort idag, med de midler vi har for at undgå graviditet, bør også i Danmark forbydes.'
Men hvem citerer du Geert? Det da ikke Toke, som tilsyneladende har den stik modsatte holdning.

Toke Andersen

@Geert
Så må du jo kalde mig løgner, for vi har ikke fri abort i Danmark. Det vil kræve 30 gradbøjninger af begrebet fri, at få det til at passe bare sådan semi, på nuværende (s)tilstand. Den slags fordrejning siger ofte mest om dem der forfalder hertil.

I øvrigt har jeg vist aldrig sagt at abort ikke var fosterdrab. Synes måske det er en unødigt sentimental beskrivelse, men sådan sat på spidsen er det resultatet - Måske Jeg har færre moralske problemer med at mennesker og dyr dør, nogle som gange som produkt af aktiv handling, end dig m.fl.

Jeg finder ingen årsag til at pålægge andre, mine personlige moralske forestillinger og valg, men forundres over den lethed hvormed så utroligt mange lader sig føre af denne vej.

Jesper Hansen

Geert Larsen: "Eller det er måske kun 'frit' hvis hun kan vælge det helt ind i 36. svangerskabsuge ?"
Det kan man vel TEORETISK godt mene. Derfor er det vel også lige skingert nok at kalde Toke løgner.
Du burde kunne nøjes med feks. propagandist :-)
Men faktum er dog at kvinder i Danmark kan få abort indtil 12. uge, selv hvis begrundelsen er at man såmænd blot er utilfreds med fosterets øjenfarve. Det bør man retteligt og meningsfuldt kunne kalde fri abort, efter undertegnedes ydmyge mening.

Diktatorer, fascister, religiøse demagoger m v har til alle tider trynet kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og seksualitet .

(Kontrollere man kvindernes "dyd" er det relativt let derefter at indføre andre begrænsninger i vores personlige frihed og påtvinge alle en autoritær ideologi eller religion.)

Vi må være på vagt ovre for den snigende tendens til på finurlig vis at gøre religiøst ( direkte eller indirekte ) baserede motiver/hensyn til grundlag for vores lovgivning.

Henrik Scheel

Jeg har aldrig forstået den konsensus der gør abort acceptabelt. Det handler vel om at beskytte dem der har mest behov for beskyttelse, nemlig de ufødte? Hvorfor er det forældrerne der skal bestemme om et barn har ret til at blive født? Forældre kan jo heller ikke slå et født barn ihjel hvis de får lyst, hvorfor så et ufødt?

Af samme grund kan jeg ikke være medlem af den danske folkekirke der totalt svigter på det her område. Antallet af mord på ufødte er siden aborten blev fri i DK på 750.000!

Toke Andersen

@Torsten
Det er ikke mit indtryk at du lider af mangel på tolerance eller for snævre grænser. Men du har nok et andet fokus på god debattone end jeg.
Jeg vedstår gerne en hård og provokerende tone i mange af mine indlæg - Jeg er en vred mand med en svær overfølsomhed for idioti og en aversion mod eufemismer.
Jeg går dog aldrig til angreb uden grund og jeg slår aldrig første slag.
I mine øjne høster Geert Larsen som han selv har sået.
Jeg prøver jo ikke at trække mine overbevisninger ned over hovedet på ham eller andre. Jeg forbeholder bare min ret til at handle ud fra egne overbevisninger i mit eget liv.

Toke Andersen

Hov den her røg også lige. Ville sætte pris på hvis nogen kunne udpege det stødende i følgende
@Jens
Det står enhver frit for at danne sin egen mening. Problemerne opstår først når nogle mennesker forsøger at trække egne personlige forestillinger og valg ned over hovedet på andre.
Det er det jeg har svært ved at forstå og tolerere.

Hvorfor er du ikke bare tilfreds med at passe dit og benytte egne moralske vurderinger, i eget liv, i den udstrækning du ønsker. Og så lade os der ikke deler dine forestillinger passe vores ?
Hvor kommer denne trang til at blande sig i andres valg fra ?

Jeg har stor respekt for menneskers evne til at danne mening og tage egne beslutninger, men absolut ingen tolerance for forsøg på at påvirke mine valg med andet end dialog og oplysning.

Henrik Scheel

@Toke, man kan jo ikke bare gøre som man har lyst hvis det har konsekevenser for andre. Man skal udfolde en adfærd som ikke sætter andres liv og forlighed på spil, dog åbenbart ikke hvis det er spørgsmålet om abort, her må man gerne se bort fra andres rettigheder, og det er mig en gåde.

Ved en abort er der et offer hvis interesser ikke inkluderes i den samlede vurdering, og det fatter jeg simpelthen ikke. Grundlæggende må det være noget med 'ude af øje ude af sind.'

Og jeg er totalt uenig i at andre skal have lov til at se anderledes på det. ligesom jeg ikke mener det er ok at fx rockere terroriserer og slår ihjel blot fordi de har et anderledes syn.

Rikke Nielsen

Uhyggeligt som religiøs moraliseren altid har en tendens til at virke undertrykkende på andre.

Hvorfor er det så svært, for nogle, at acceptere, at kun én kan have ansvaret for en krop, og den ene er kroppen selv. En kvindes krop tilhører ingen andre en kvinden selv. Punktum!

Vi ser de samme undertrykkende tendenser i diskussionen om aktiv dødshjælp, hvor andre med (selvtaget) monopol på etikken gerne vil tage råderet over et menneskes ret til døden. Dette stinker også af religiøs moraliseren, som i et land med religionsfrihed slet ikke er relevant at diskutere.

Der er i det hele taget en tendens til at blive religiøse omkring andre mennesker kroppe. Bare se på diskusisonerne om fedme, rygning, alkohol, motion osv. Alt sammen emner, der kan starte de skrækkeligste debatter op omkring retten til selv bestemme over andres kroppe.

Vi lever i meget religøse tider.

Jeg kan kun sige: Lev dit eget liv, og bland dig HELT udenom andre menneskers individuelle beslutninger omkring egen krop.

Jesper Hansen, Sabine Behrmann og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Toke Andersen

@Jens
Det er en selvfølge at vores personlige frihed stopper når vi med handling eller adfærd udsætter andre for unødig skade, risiko eller besvær.
Men et foster "tilhører" ikke den almene sfære, det fælles rum, hvor sådanne hensyn er nødvendige - Et foster er 100% underlagt sin mors(og måske fars) villighed og evne til at gennemføre graviditeten, overleve fødslen og efterfølgende tilbyde det nødvendige niveau af omsorg, beskyttelse og næring i minimum 3-10 år, afhængig af kulturelle, demografiske og klimatiske forhold.
Det er absurd, ud over enhver rimelig grænse, at nogle mennesker forestiller sig ret eller - guderne hjælpe det - pligt, til at gribe ind i andres private, livs-definerende valg og udfordringer.
Og så er vi tilbage ved den grundlæggende problemstilling, heldigvis for det er sgu blevet sent; hvordan får vi oplyst og uddannet alle det ansvar og den tillid det kræver at eksistere i et nogenlunde civiliseret moderne samfund.
Vi kæmper med betydelig social inerti, men bevægelsen er der. Kære Jens m.fl, den fører nok også dig med sig en dag. God nat.

Josephine Lehaff

Abort er et sørgeligt resultat af komplicerede omstændigheder. Jeg tror ikke der findes mange pro-choicere, som mener abort er en god ting. Men der kan opstå situationer hvor der er et nødvendigt onde og værd at nævne er også, at abort ikke forhindres af at blive ulovliggjort. Derimod tvinges kvinder uden adgang til lovlig abort ud i farlige og ukontrolerede alternativer. Man forhindrer ikke abort ved at kriminalisere udbydere eller kvinder som benytter sig af ydelsen. Man forhindrer abort ved at sikre adgang to effektiv prævention, viden om sikker sex fra en tidlig alder, og et stærkt økonomisk sikkerhedsnet, som sikrer at kvinder og par ikke straffes økonomisk for at få børn.