Klumme

Hvad går der af os?

Når vi nu pludselig er blevet et flertal, der har fået nok og siger nej til større forbrug – jamen, så er kloden jo reddet! Eller hva’?
Debat
8. april 2014

Og det er søndag, og der er mere end forår i luften, og så står verden ikke længere. For hvad er det, der står? »Danskerne takker nej til forbrugsfesten!«

Jamen, hvor står dog sådan noget? Ikke på en sms fra FBDGA, Foreningen af BioDynamiske GulerodsAvlere, men af alle steder på forsiden af Berlingske: »Virksomheder, politikere og økonomer skal ikke regne med, at danskerne vil tage del i den forbrugsfest, som skal trække Danmark endegyldigt ud af krisen. Blot hver femte dansker har lyst til at øge forbruget.«

For at det ikke skal være løgn, henvises derefter til Business!

Oven på de sidste tiders mange alarmerende konstateringer fra naturvidenskaben, for eksempel at menneskehedens naturmateriealeforbrug herunder drivhusgasudledninger bare stiger og stiger i takt med, at samme menneskehed holder stadig flere internationale topkonferencer om, at det hurtigst muligt må, bør og skal falde, er budskabet, at vi danskere omsider har fået nok, næsten ikke til at tro. Men det står der virkelig: »55 procent af danskerne: Vi har fået nok!« Gallup har spurgt, og 55 procent har svaret: »Jeg har ikke behov for større forbrug!« »Og det er ikke en holdning,« skriver Berlingskes Business-journalister, »der er forbeholdt økoflippere og venstredrejede. Faktisk er Konservative og Venstre-vælgere dem, der er mest tilbøjelige til at mene, at de har, hvad de skal bruge. Kun omkring hver femte regner med at bruge flere penge på f.eks. rejser, boligudstyr og restaurationsbesøg i det kommende år, mens hver tiende forventer at bruge mindre. Resten forudser et uændret forbrug.« Det kan ikke være bedre.

Ligeglade med miljø

Ovenpå en regering, der for godt et par år siden kom til magten ved bl.a. at love grønnere politik og økonomi end den foregående, men siden har halveret landbrugets randzoner og nedsat erhvervslivets grønne afgifter til et stykke under VK(O)-regeringens, alt sammen under henvisning til ’nødvendigheden’ af at øge DØV, Den Økonomiske Vækst, og det materielle forbrug, kommer nu folkeflertallet og erklærer sig uinteresseret. Det har simpelt hen fået nok. Nok af det, der ifølge naturvidenskaben truer naturgrundlaget for evolutionært højerestående planter og dyr og menneskelige civilisationer. Kan det være bedre?

Ja. For dykker man ned i Berlingskes artikel, viser det sig hurtigt, at hensynet til naturvidenskabens klima- og øvrige økologi-advarsler tilsyneladende ikke spiller nogen synderlig rolle for Gallup-tallene. På spørgsmålet om danskerne bør forbruge mere for at sætte gang i væksten, er det kun 13 procent, der erklærer sig uenig. (Formentlig hovedsageligt delt mellem Enhedslistens, SF’s og Alternativets vælgere). Der er langt fra de 13 op til de 55 procent, som ikke gider mere (materiel) forbrug. Og hele 31 procent erklærer sig enig i, at danskerne bør forbruge mere for at sætte gang i væksten. Mere end halvdelen, 56 procent, er hverken enig eller uenig eller ved ikke.

Og direkte på det økologiske klima-udsagn »Jeg mener, at danskerne bør forbruge mindre, da vi forbruger for meget,« fordeler svarene sig således: Helt uenig: 8 procent, uenig: 21 procent. Kun 3 procent er helt enig, og 10 procent er enig. Altså de samme ovennævnte 13 procent. Og endnu engang er 58 procent hverken enig eller uenig eller ved ikke.

Mæt af forbrug

De adspurgte er altså røvligeglad med både naturvidenskabens klima-økologi og de blå og røde regeringers DØV-økonomi.

Dog er tallene fundamentalt opmuntrende. I går omtaltes her i avisen udkastet til rapporten fra FN’s klimapanels IPCC’s naturvidenskabelige arbejdsgruppe III. I den »hedder det, at de samlede globale udledninger af drivhusgasser fra energisektoren, transportsektoren, land- og skovbrug ifølge de fleste af de gennemregnede scenarier må reduceres med 40-70 procent i 2050, regnet fra 2010. For OECD-landene (herunder Danmark) skal væksten i udledninger stoppe allerede om ca. fem år, i 2020, og derefter begynde at falde hastigt.«

Tænk, trods eliten, alle vores førende økonomer, politikere og øvrige forstå-sig-på’ere, er flertallet af danskere åbenbart til at tale med, når det gælder erkendelsen af, at nu er nok nok. Selv om det øjensynligt ikke udspringer af noget grønt, naturvidenskabeligt eller naturelskende engagement. Men snarere af stresset, bøvsende overmættelse. Man behøver ikke at være inkarneret biodynamisk gulerodsavler for at føle lede ved bare at skulle blive ved med at forbruge mere og mere. Når vi allerede har tilstrækkeligt af det, og det meste af det i øvrigt bare skal smides væk igen, for at noget nyt kan produceres og smides væk.

Nu står den verden ikke længere. Nu venter vi kun på, at nogen begynder indretningen af den ny. Det er der for så vidt og ofte omtalt her i bladet også nogen, der er i gang med. Det er bare ikke gået op for den politiske, økonomiske, samfundsvidenskabelige elite.

Endnu.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

"Nu venter vi kun på, at nogen begynder indretningen af den ny".
Den er for så vidt allerede i gang, men hvor mange penge skal man sætte på hesten, dvs. på sin ønsketænkning?

Nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg satser på Alternativet, idet jeg deltager i nogle arbejdsgrupper, der forbereder partiprogrammet. Jeg spekulerer på, hvor store chancerne er for at få indflydelse: Fortæller vi, hvad der bør gøres, vil alt for få stemme på os, og fortæller vi kun det, som folk kan lide at høre, så kan vi måske komme ind, men hva' fa'en sku' vi det for. Man kan gå mellemvejen og sige både det ene og det andet og hverken eller, altså den sædvanlige sløreteknik, og når der kommer en og sætter revolveren for brystet kalde det en nødvendighedens politik. Nødvendig for de pågældende politikeres overlevelse, forstås.

Holder vi os på dydens smalle sti: floskelfri tale, og trykker på den byld der hedder nedgang i overforbruget, nyt syn på arbejde og løn, basisindkomst, et jordbrug drevet af dem der elsker jorden og ikke af dem, der bare udnytter den og mere af den slags, tja, kan man så lige så godt blive hjemme?

Forvandle desillusion til nødvendig illusion. Her synes jeg nemlig godt, at man kan tale om nødvendig politik. Hvis ikke man tør være lidt naiv og tro på noget bedre end det, man ser udfolde sig til daglig, må vi jo bare fortsætte barbariet og naturødelæggelsen.

Der er to måneder til Folkemødet på Bornholm, hvor partiet skal fremstå som et bæredygtigt politisk parti. Indtil da er der ikke rigtig noget at diskutere i det offentlige rum, og det, jeg er fremkommet med her, er mine personlige betragtninger. Vi får se....

John Fredsted, Torben Nielsen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar
Ejvind Larsen

Hvis ikke man tør være lidt naiv og tro på noget bedre end det, man ser udfolde sig til daglig, er det jo ikke til at holde ud. Så vi holder bare ud – og held og lykke, Niels-Simon, med arbejdet hen imod Bornholm...

Michael Kongstad Nielsen, John Fredsted, Torben Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Henrik Danstrup

For blot at bekræfte nestoren Larsens fornemmelser: det rager os en skid - vi forbruger, det vi gider, så kan jorden gå under i morgen, om 10 år eller måske aldrig - who bloody cares ?!

Niels-Simon Larsen

Det må være på sin plads her at citere netop dette digt af Inger Christensen:

Et samfund kan være så stenet
at alt er en eneste blok
og indbyggermassen så benet
at livet er gået i chok.

Og hjertet er helt i skygge
og hjertet er næsten hørt op
til nogen begynder at bygge
en by, der er blød som en krop.

Ejvind Larsen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvad går der af os?

Danmark er i krig.
Danmark er en del af vesten, hvor den økonomiske magtbalance er fraflyttet.
Danmark har en stor del af befolkningen, der er økonomisk afhængig af, en meget lille del af befolkningen, Danmark hat mange er lønmodtager få selvstændige.
Danmark er beliggende tæt på de store klimaforandringer og nordatlantiske orkaner.

Hvad går der af os?

Det er ikke sikkert, at det er årsagen, men mit bud er, meget lidt skal flytte sig, i balancen af samfundet, for rigtigt meget vil forandre sig rigtigt hurtigt, skræmmekampagner er uvirksomme, eller kan have modsat effekt, men det at ingen taler om, de voldsomme problemer vi er i, har muligvis haft stor effekt.

@Niels-Simon Larsen jeg har store forventninger til Alternativet, for mig er det er ikke vigtigt, at Alternativet får mange stemmer eller kommer på tinge, men det er vigtigt, at det rigtige bliver sagt.

John Fredsted

Der er sikkert nogle, der vil kalde mig utaknemmelig, én, der ikke kan stilles tilfreds, når jeg nu må tilstå, at undersøgelsens resultat - at 55 procent af danskerne ikke ønsker mere forbrug - ikke bringer mig nævneværdig fortrøstning. For hvis årsagen er "stresset, bøvsende overmættelse" (Ejvinds formulering), så er holdningsskiftet velsagtens ikke funderet i nogle overvejelser, der rækker synderligt ud over ens eget velbefindende.

Så længe det moderne menneskes liv tilsyneladende overordnet styres af ønsket om selv at have det bedst muligt, altså af at uddrive mest muligt ubehag fra sit eget liv, så vil den psykisk/åndelige parathed, der i mine øjne er en forudsætning for at være villig til at påtage sig (smertefulde) afsavn og byrder i en større sags tjeneste (afværgelsen af klimatruslen), ikke være tilstede. Og så er vi grundlæggende ikke kommet ud af stedet.

Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen, Michael Kongstad Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

John Fredsted

Det er op ad bakke, når politikere ikke fortæller sandheden. Regeringen og oppositionen, med Lars Løkke Rasmussen og co. taler for frihandelsaftale mellem EU og USA og forøget dansk overforbrug, som en ønskelig fremtid.

Det er næsten komisk, hvis ikke det var så tragisk, så lidt Lars Løkke Rasmussen og regeringen, ved om klimaforandringer, i særlig grad Lars Løkke Rasmussen, når man tænker på hans kone er fra Færøerne, hvor der er fuldblods nordatlantiske orkaner, med vindstød på 100m/s der, hvis en sådan ramte, ville den lukke og slukke Danmark.

Det er muligt EU, er en del af problemet i Danmark, regeringen leder ikke landet og er blevet dovne.

EU er ikke demokrati.

Nogen drager fordel af dette, andre betaler prisen.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg er nu heller ikke så imponeret. Danskerne siger nej til forbrugsfesten. Men det er sådan set ikke det, de svarer. De 55 % svarer, at de ikke har behov for større forbrug. Men heller ikke mindre. Altså det samme. Som jo er en forbrugsfest. Den forsætter altså med ufomindsket styrke, kun bliver den ikke forøget. Stormen hverken lægger sig eller bliver til orkan. Nu har folk festet igennem i så mange år, så det kan ikke undre, at der melder sig en vis mathed. Dog ikke mere, end at festen fortsætter imorgen igen. Tju hej.

Jeg kunne godt tænke mig, at de 3 % voksede en anelse. De 3 %, der siger: - »Jeg mener, at danskerne bør forbruge mindre, da vi forbruger for meget,« Hvis dette indlysende budskab greb om sig, ville BNP selvfølgelig falde, og alle mulige forfærdelige nøgletal sammen med det, og regeringen ville rive sig selv i håret og gå frivilligt i terapi, og der ville de møde oppositionen, for hvad har vi gjort forkert, vil de hændervridende spørge terapeuten? - "Ingenting, vil terapeuten sige, menneskene er bare begyndt at tage hensyn til naturen, og dermed sig selv på samme tid."

Ejvind Larsen

Tak til alle kommentarer og alle kommentatorer. Ja, sort ser det ud, men I er sgu en opmuntring. Og den kan I altså ikke tage fra mig ;-)