Klumme

Jamen, er der noget alternativ til kapitalisme?

Må man nok spørge – med to professorer og op til Enhedslistens nye principprogram i bededagsferien
Debat
13. maj 2014

Det undrer den engelsk-amerikanske geograf David Harvey, at der er så mange begejstrede studenter til hans forelæsninger rundt i den vestlige verden om kapitalismens indre modsætninger. Når en politisk studenterbevægelse – svarende til den, der i sin tid rejste 1968-oprøret – samtidig i dag i den grad glimrer ved sit fravær!

»Der er en lurende utilfredshed med den måde, kapitalismen fungerer på, alligevel har venstrefløjen ikke udviklet alternativer eller nye visioner. Det undrer mig,« sagde David Harvey til Information i lørdags under overskriften ’Det sidste marked er udtømt’ og i anledning af sin nyeste bog Seventeen Contradictions and the End of Capitalism (»Sytten modsætninger og enden på kapitalismen«): »Folk spørger med god ret, hvor er alternativet, hvad er jeres bud?«

De tre sidste modsætninger, Harvey skriver om, er ’de farlige modsætninger’.

»Den første er kapitalens indbyggede behov for accelererende vækst. Den anden er om forholdet til naturen. Og den tredje er om fremmedgørelse og inhumanisering af både os selv som individer og samfund. (…) (1) Den accelererende vækst truer vores livsbetingelser i forhold til klima og destruktion af økosystemer. (2) Der sker en voldsom kommercialisering af naturen ved at udstyre selv de fineste porer af celler og gener med bytteværdier (penge-prisfastsættelser og -vurderinger, el). (3) Kapitalen absorberer naturen og vores livsverden i sig. (…)Harvey mener derfor, at miljøbevægelsen – når den går ud over det kosmetiske og afværgetiltag – må være anti-kapitalistisk.«

Den franske økonom Thomas Piketty fremdrager i sin for tiden uhyre omtalte nye bog, Capital in the Twenty-First Century, nok »fantastiske data for den ulighed, neoliberalismen har skabt, og som jo er, hvad den går ud på. Men fordi han er socialdemokrat, foreslår han blot en beskatning af disse rigdomme. Problemet er, at denne klasse kontrollerer politikken, finansverdenen, medierne og universiteterne«. Så det er for geografen åbenbart ikke sagen. Hvad er da det overbevisende alternativ til kapitalisme?

Og hvorfor kan i dag hverken studenter- eller miljø- eller politiske bevægelser tilsyneladende opbyde noget, der ligner slagkraftige, egentlig systemændrende svar på det spørgsmål? Når der ellers overalt kan registreres »en lurende utilfredshed med den måde, kapitalismen fungerer på«.

Har den italienske miljøøkonom Ugo Bardi mon noget af svaret på det udeblevne svar? Når han her i bladet i fredags erklærer: »Hvis omstillingen kommer, er det ikke politikernes fortjeneste – Vi er bundet af mentale overbevisningssystemer, som er selvopretholdende og stritter imod forandring. Derfor bliver det presset fra ressourceknaphed og teknologisk innovation snarere end parlamentariske beslutninger, der baner vej for omstilling.«

Bardi viser grafer, der fortæller om en femdobling af olieprisen i perioden 1995-2013, en femdobling af prisen på kobber i tiden 1983-2011, en femdobling af prisen på platin etc. Afhængigheden af de stadig mere svært tilgængelige råstoffer undergraver økonomien, siger han. »Det er meget behageligt at leve i et velstående vestligt land med velstanden bygget på naturens mineralske ressourcer. Men udtømningen ødelægger langsomt alt, hvad vi har opbygget. (…) Vi kan ikke stoppe olieudvindingen her og nu, vi må nedtrappe gradvist, og vi må bruge indtjeningen fra olien til at investere i vedvarende energi«. Og øge genanvendelsen af råstoffer, arbejde frem mod en cirkulær økonomi og lukkede kredsløb. Men samtidig være klar over, understreger Bardi, at også genanvendelse er underlagt loven om faldende udbytte: jo højere genanvendelsesgrad, desto mere omkostningsfyldt – i både penge og energiforbrug. Derfor er ressourceeffektivisering og besparelser lige så afgørende.

Man skulle tro, der var løgn

Håbet er altså, at kapitalismen – ved udtømning af naturens materielle ressourcer – ødelægger alt, hvad vi har opbygget, men trods alt gør det så betids, at der overhovedet er noget tilbage at bygge videre på. Når så den mentale og praktiske omstilling omsider måtte sætte ind.

Det håb er for et erklæret anti-kapitalistisk parti som Enhedslisten åbenbart for – håbløst! Fremgår det af det forslag til nyt principprogram, som hovedbestyrelsen foreslår vedtaget i denne uges bededagsferie:

»Den store udfordring i de kommende årtier bliver at vise, hvordan vi kan sænke det samlede materielle forbrug, samtidig med at livskvaliteten øges. I stedet for at gøre kagen større i håbet om, at alle får et stykke, er der brug for en radikal omfordeling af forbruget (Informations kursivering), for at verdens fattige – inklusive fattige mennesker i rige lande – kan få hævet deres levestandard. I Danmark såvel som i de andre rige lande må vi først og fremmest gøre livet bedre gennem kortere arbejdstid, mindsket spild, bedre og mere holdbare produkter samt vækst i ikke-materielle goder (Informations kursivering) som natur, viden og færdigheder, sundhed, sociale relationer og kulturel udfoldelse«.

Det er simpelt hen så godt, at man skulle tro, det var løgn. Men det er ikke engang en højesteretsgodkendt nødløgn. Det er faktisk sandt. Og ikke engang særlig venstreorienteret, endsige kapitalistisk.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Erik Rolfsen Nissen
Det er at stikke blår i øjnene på folk, at tro det er omkostningsfrit, at omlægge til vedvarende energi, at regulere og gennem regulere finanssektorens gælds cirkus, så sektoren, bliver til fordel for den brede befolkning og ikke kun de få, og for ikke, at blive modarbejdet i omlægningen til vedvarende energi af finanssektoren samt, at ekspropriere olie, gas og kul ernergisektoren, for effektiv afvikling af den sektor, det er et opgør med kapitalisme og profit til de få, på den brede befolkningens bekostning, det er at stikke blår i øjnene på folk, at tro det er omkostningsfrit.

Men alternativet, den udvikling vi har i dag, at fortsætte på olie, gas, kul og økonomisk undertrykkelse, af den brede befolkning, for ekstrem profit til de få, uden det ender i global fattigdom, krig og klimakatestrofer, bliver resultatet, det er også, at stikke blår i øjnene på folk.

Ejvind Larsen, Erik Nissen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Erik Rolfsen Nissen

Den helt store opgave bliver, at få forståelse for omlægning, starter i vores del af verden, det bliver ikke i Indien og Kina, det er vilkår der virkelig koster, alt andet vil være, at stikke blår i øjnene på folk.

Men er der tid til et alternativ.

Niels-Simon Larsen

The tipping point i omstillingen er, når dem fra blå blok erkender, at vi ikke kan fortsætte som hidtil og dem (os) fra rød erkender, at ingen af de gamle fædre kan hjælpe os nu - og at vi selv må tage den politiske ske i egen hånd.

Der bruges alt for megen tid på at tale om, hvad den rigtige socialisme er, i stedet for at 'grave hvor man står', som det engang hed sig. Jeg vil give et eksempel: Der er nogle, der eksperimenterer med, hvad vi kan spise fra den strand, hvor man bader. De har fundet ud af, at man kan spise tang med stor fornøjelse. Så sidste weekend plukkene jeg selv noget tang og lavede grøntsagssuppe med tang. Det smagte fortrinligt - sagde ofrene.
Nu skal det ikke forstås sådan, at tangspisning alene kan redde verden, men der kommer jo flere ting frem, des mere der graves, og når der ingen ende er på opfindsomheden, så ændres livet omkring os lige så stille. Man bliver fredelig af at opfinde. Det kræver koncentration, og det er det mindst CO2 belastende overhovedet. Over suppen kan man så føre en beleven samtale om verdenssituationen og strategien for den store omstilling.

Vejen til højrefløjen går gennem munden og maven. Det er jo det, den går mest op i.

John Fredsted

Politik og økonomi uden psykologi og filosofi fører i mine øjne til intet nyt. Sålænge vi i det offentlige rum ikke diskuterer og udstiller, hvad det er, der (dybt inde) driver os rundt i manegen, så vil enhver magtstruktur, der eventuelt måtte falde, bare afløses af en anden (aggressiv) magtstruktur. Sålænge det ikke er åbenlyst for flere, at dem, der brovter mest, normalt er dem, der har mindst mod til at erkende, hvad der foregår inde i dem, så kommer vi ikke ud af stedet.

Holger Madsen, Michael Kongstad Nielsen, Jørgen Malmgren, Ejvind Larsen, Torsten Jacobsen, Niels-Simon Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Martin Nygaard

ET ALTERNATIV KUNNE VÆRE

1) Glem for en stund myterne om materiel lykke. 2) Betragt i stilhed en stjernehimmel 1-2 timer. 3) Gør plads til store tanker og følelser (den er god nok, du har det i dig). 4) Gentag flere gange om ugen.

Med tiden vil du se andet, end egne behov og færden i verden. Det er en tilstand af ydmyghed, empati og respekt for naturen. Altså det modsatte af Kapitalisme.

Mere homo sapiens mindre konkurrence bullsh*t

Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen og John Fredsted anbefalede denne kommentar
Ejvind Larsen

overvældet af alle jeres kommentarer, indbyrdes bemærkninger, anbefalinger (og det modsatte), hele engagementet i 'tråden' her, ihukommende, hvad Den Danske Ordbog beretter om 'bede' (fra latin: beta 'strandbede'): »plante med glatte, ofte liggende stængler, brede blade og ofte en opsvulmet, næringsrig rodknold«, ønsker jeg alle jer næringsrige rodknolde er rigtig god bededagsferie.
Jeres ærbødige Ejvind

Erik Nissen, Michael Kongstad Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
John Fredsted

I lige måde Ejvind, god bededagsferie, i overmorgen.
Bedste hilsener fra en rodknold med jord i hovedet :-).

Det dybdeborende københavnske dagblad, At Tænke Sig - informerer om det nye partis program:

NYT PARTI: SLUT MED SYLTETØJSMADDER

Fhv. Uffe Heltvæks nye parti Alternaivitet er i denne uge kommet nogle skridt videre med udarbejdelsen af et partiprogram. Her er de nye punkter:

Hver dansker må maks. spise 75 gram kød om dagen med en fedtprocent på under 5.

Hver dansker må højst udlede 1 kubikcentimeter metangas daglig.

Syltetøjsmadder må kun indtages søndag morgen.

Det danske bruttonationalprodukt skal være økologisk.

Flere af programpunkterne her:
http://politiken.dk/bagsiden/atsbagsiden/ECE2291558/ats-vor-loekkequiz/

Sider