Kommentar

Bekendelser fra troldmandens lærling

Økonomistudiet er for mange omgærdet med mystik, mens andre ser det som synonymt med ensidig profitmaksimering eller liberal indoktrinering. I virkeligheden er økonomi et forsøg på at forstå fænomener, der i høj grad er præget af tilfældighed. Vi arbejder kun med antagelser og forbehold, aldrig sandhed
Debat
23. juni 2014

Hvad økonomer laver, er for de fleste lidt af et mørkeland, hvor moderne alkymister prøver at skabe værdi ud af den blå luft, mens de spår om fremtiden. Man forestiller sig let de økonomiske vismænd i trance med tarotkort og stearinlys, mens de messer »vækst, vækst, vækst« i forsøget på at forudsige BNP i 2020. I mørkelandet findes ud over vismændene også Finansministeriets ’regnedrenge’, Danmarks Statistiks ’talknusere’ og bankernes vulgærliberale finanstrolde. Med det billede af økonomer bliver man næsten overrasket over, at økonomistudiet hverken kræver kendskab til det okkulte eller involverer nærmere studier af Tolkiens samlede værker.

Økonomi som videnskab er for mange synonymt med et virkelighedsfjernt, neoliberalt monster. Der skal nytteoptimeres, profitmaksimeres og udgiftsminimeres til ukendelighed. Frihandel er det bedste, skatter er skidt, og så længe BNP vokser, er alting godt. Man frygter let, at økonomistudiet er rendyrket indoktrinering bestående af ubestridelige falske sandheder og øvelser i at svinge spareknive på den mest brutale måde. Dette er langtfra tilfældet.

Vi arbejder ikke med sandhed

Der er mange måder at forklare, hvad man som økonomistuderende egentlig laver. Der findes næppe to helt ens opfattelser af det, hvilket nok følger direkte af, at økonomi på ingen måde er en eksakt videnskab. Min forklaring er, at økonomi er en blanding af antagelser og sandsynligheder. Antagelserne er reelt en række forudsætninger, der beskriver, hvordan man tror, at verden grundlæggende hænger sammen. Ud fra antagelserne opbygger man modeller, der forsøger at beskrive sammenhænge, hvorved antagelserne bliver til teorier.

Med brug af statistik og specielt sandsynlighedsregning kan man sammenholde sin teori med empiri og forholde sig til, om variationen i data stemmer overens med teoriens forudsigelser. Man skal også forholde sig til, om fejlkilder eller andre kausale forhold har indflydelse på resultatet. På baggrund af dette kan man så enten forkaste eller undlade at forkaste sin teori, men aldrig acceptere den som værende sand. Der vil altid være en sandsynlighed for, at resultatet er drevet af tilfældigheder. Det eneste, man som økonomistuderende har at arbejde med, er derfor mere eller mindre meningsfyldte teorier, der i højere eller lavere grad stemmer overens med empiri.

Vi arbejder ikke med politik

Det, som vi reelt set lærer på økonomi, er metode og forbehold. På studiet findes der ingen eviggyldige sandheder, kun udsagn betinget af bestemte antagelser. Teorier holder, indtil de bliver afvist, og antagelserne er til for at blive anfægtet. Det er derfor, økonomi kan være så ufatteligt svært at formidle. Man kan sagtens sige, at BNP vil vokse med 2,3 pct. i 2020, men det kræver så, at der redegøres for, hvilke antagelser der ligger til grund for udsagnet, hvis det skal give nogen mening. Ellers kunne man lige så godt kaste med runer eller se på håndflader for at spå om fremtiden.

Økonomistudiet anklages ofte for at være et moralfilosofisk projekt, der ønsker at skabe et samfund efter liberalt forbillede. I virkeligheden er det et metodetungt studie, hvor man konstant må forholde sig til nye antagelser, forsimplinger og aggregeringer samt konsekvenserne heraf. Mange tror, at vi lærer en sand lære om, hvordan samfundet skal skrues sammen, og fløden skummes. I virkeligheden er økonomistudiet et forsøg på at beskrive og forstå fænomener, der i høj grad er præget af tilfældigheder, og være bevidst om konklusionernes forudsætninger. Hvordan man synes, at samfundet bør skrues sammen, det overlader vi til politik.

Mads Rahbek Jørgensen studerer økonomi på 4. semester på Københavns Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Mange tror, at vi lærer en sand lære om, hvordan samfundet skal skrues sammen, og fløden skummes".
Måske er problemet mest af alt at det er DJØFerne selv som er de "Mange" som tror.
Godt indlæg.

Steffen Gliese

Denne helt gængse akademiker-faglighed er desværre absurd i sit omfang og den interesse, den påkalder. I bedste fald er den uden anden betydning end det, magthavere tillægger den, i værste fald ødelægger den samfund i den verden, vi sammen bebor - og intet er mere bekymrende end viljen til at agere på utilstrækkelige eller forkerte antagelser.

Steffen Gliese

Jeg er begyndt at læse en ganske anderledes nyttig bog, Øjvind Larsens "Modstandens Etik", der på et langt mere overvejet og troværdigt grundlag analyserer samfundene for det, de er.