Kronik

Landsskadelig Schengen-aftale har åbnet Danmark for illegale

Illegale afrikanske indvandrere har altid forsøgt at komme ind i Europa. Tidligere var det primært et problem for de sydeuropæiske lande. Når problemet i dag også er blevet Danmarks, skyldes det, at Schengen har gjort det alt for nemt at passere vores grænser
Omkring 458 bådflygtninge blev den 20. maj i år reddet i land fra denne overfyldte båd af den italienske flåde ud for Siciliens kyst.

Omkring 458 bådflygtninge blev den 20. maj i år reddet i land fra denne overfyldte båd af den italienske flåde ud for Siciliens kyst.

Den italienske flåde

Debat
19. juni 2014

Presset fra afrikanere, som uden gyldig rejsehjemmel forsøger at skaffe sig adgang til Europa, er stort. Det er dog ikke nyt, at denne trafik finder sted, for presset fra Afrika mod Sydeuropas middelhavskyster har været en realitet i umindelige tider – dog har man aldrig set en lignende tilstrømning, som inden for det seneste år, hvor anslået 60.000 er ankommet. Men i tidens løb har tusindvis af enkeltpersoner eller smågrupper forsøgt at smugle sig over Middelhavet og til Spanien – ofte via De Kanariske Øer eller Spaniens enklaver, Ceuta og Melilla, på Marokkos nordkyst – til Frankrig, til Italien – specielt den lille ø Lampedusa, som for tiden er nær bristepunktet – og ikke mindst til Grækenland, der er velsignet med et par tusind større eller mindre øer, som før i tiden snart sagt gjorde landet bevogtningsumuligt.

I de hundredvis af år, hvor denne illegale indvandring over Middelhavet fandt sted, var sagen dog alene en udfordring for de fire nævnte sydeuropæiske lande. Først med Schengen-traktaten – den aftale, som havde til formål at nedlægge grænsekontrollen, og som 26 lande i dag deltager i – er det blevet en sag for andre lande end de sydeuropæiske.

Heftig trafik i Kastrup

I marts 2001 blev det med Danmarks indtræden i Schengen altså også en sag af betydning for os.

Den Dublin-konvention, som skulle afbøde de største problemer med Schengen, idet den indførte reglen om, at det var ankomstlandet, som havde det fulde ansvar for den illegale indvandrer, er nemlig over årene langsomt blevet udvandet og ligegyldig. Dels er der en stor del af de illegale, som skiller sig af med identifikationspapirer, dels er der reelt ingen kontrol med, hvor indvandrerne rejser hen, efter at de først har sat fødderne på et EU-lands jord.

Der siges hver uge at lande mange fly i Københavns Lufthavn lastet med illegale indvandrere fra Italien. De kommer uden papirer, og da der ikke eksisterer paskontrol i lufthavnen, når det gælder ankomster fra Italien, ved de illegale med næsten usvigelig sikkerhed, at de ikke bliver tjekket. Dermed er adgangen til Danmark og de andre nordiske lande fri.

Med andre ord betyder Danmarks deltagelse i det, efter min opfattelse, landsskadelige Schengen-samarbejde, at vi ikke har nogen som helst mulighed for at komme den, angiveligt stigende, illegale indvandring til livs – hverken hvis indvandrerne ankommer med fly fra Italien eller Grækenland, eller hvis de ankommer kørende i busser hen over grænsen fra Tyskland.

EU-løsning, nej tak

Eftersom Danmark altså nu engang er medlem af Schengen, og dermed har forpligtet sig til at holde grænserne åbne, er de bådflygtninge, som sætter over Middelhavet også vores problem, idet Schengen-samarbejdets grænser reelt er vore grænser. Spørgsmålet er nu, hvordan Danmark skal forholde sig til det.

Nogle er af den opfattelse, at det bør være EU, som officielt er ’modtageren’ af de illegale, der skal løse problemet. Ideen skulle så være, at EU skal ’fordele’ dem landene imellem. Så længe Danmark har sit forbehold på retsområdet, vil denne idé heldigvis ikke kunne blive til virkelighed her i landet – det er netop den afgørende årsag til, at Dansk Folkeparti aldrig vil gå med til at ophæve dette forbehold.

For os er og bliver det en uhyrlig tanke, at Danmarks udlændingepolitik, og retspolitikken som sådan, vil skulle lægges ind under EU’s kontrol. Vi er dog ikke i tvivl om, at det at forlægge udlændingepolitikken til Bruxelles netop er ønsket hos flertallet af folketingspolitikerne – for så véd de, at de aldrig mere behøver at forholde sig til den, for dem, besværlige udlændingedebat.

Forstærk kontrollen

Mens vi i Dansk Folkeparti altså ikke vil være med til at acceptere at skulle påtage os at tage imod de illegale indvandrere, som har fundet vej over Middelhavet, vil vi positivt overveje, om Danmark, såfremt der skulle opstå et ønske herom fra Spanien, Frankrig, Italien eller Grækenland, bør hjælpe disse lande med at forstærke kontrollen over Middelhavet.

Ligeledes bør Danmark overveje, hvorvidt man på forskellige måder vil kunne hjælpe med til, at landene på Afrikas nordkyst – specielt Marokko, Libyen, Tunesien og Algeriet ved deres sydgrænser – kan foretage præventive skridt for at forhindre tilstrømningen til Europa.

Det er jo i den forbindelse vigtigt at fastslå, at det i høj grad er fra tredjelande – altså fra lande i Centralafrika – at de illegale indvandrere kommer. Blandt de helt store leverandørlande er i dag Mali, Den Centralafrikanske Republik og Somalia, og der er i hundredvis af rædselsvækkende beretninger om, hvordan et tusindtal afrikanere er omkommet – mange af tørst og sult – på deres vej gennem den frygtelige Sahara-ørken, ligesom adskillige tusinder er druknet i Middelhavet eller på vej over Gibraltarstrædet i elendige eller uegnede fartøjer. Det antages, at hen ved en snes tusinde har mistet livet.

Bag de ulykkelige skæbner gemmer sig uappetitlige menneskesmuglere, som har fået en glimrende forretning stablet på benene. Det siges, at gennemsnitsprisen for en ’billet’ til en bådtransport over Middelhavet er 1.000 dollar – altså knapt 6.000 kroner. I de lande, hvorfra tilstrømningen kommer, er det en formue. Ofte har man måttet sælge familiens hus og ejendele for at kunne finansiere rejsen. Typisk er det en søn, der rejser, og når han lander på Europas forjættede kyster, har han til opgave at sørge for familiens fremtidige underhold; en svær opgave, for de fleste af de illegale ender på samfundets bund.

Hjælp til hjemsendelser

Alt i alt er det i alles interesse at forsøge at standse den ofte ulykkelige trafik. De flygtninge, som slipper ind i en af de spanske enklaver, Ceuta eller Melilla, sendes på et tidspunkt videre til selve Spanien.

Her kommer så efter nogle måneder den endelige udvælgelse: asyl eller udvisning. Det er relativt få, som opnår asylstatus, idet alle landene i Schengen opererer efter FN’s spilleregler, der fastslår, at man skal være personligt forfulgt som følge af race, etnicitet, politisk overbevisning eller religion for at kunne opnå status af flygtning. Men langt de fleste er jo fattigdomsflygtninge og opnår således ikke flygtningestatus.

Asylcentrene i de sydeuropæiske lande siges at have nået bristepunktet, og man arbejder i Italien særligt febrilsk på at skaffe aftaler med de afrikanske lande om hjemtagelse af egne borgere. Også på dette område bør Danmark tilbyde partnerne i Schengen assistance i forsøget på med forskellige gunstige ordninger at hjælpe de afrikanske lande til at kunne genhuse de hjemsendte.

Søren Espersen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

odd bjertnes

Dette er ikke nyt for nogen.
Og jeg skal ikke kritisere Søren Espersen for at nå til samme konklusioner hen ad vejen som jeg har forfulgt siden jeg stemte nej til Schengen ..
(hvis man kunne, det erindrer jeg ikke - jeg stemmer af princip altid nej til EU-ting - fordi der indtil videre altid er nok der stemmer ja alligevel, hvis noget derfra er værd at samle på, og jeg hader at fortryde begejstring, men skepsis kan man bare opgive uden 'regrets' som ikke-magthaver).

Derfor er det lidt spændende om denne tråd vil komme videre end til diskussioner om hvor lødigt det er at Søren Espersen er enig med én eller ej. Kommer sikkert her nedenfor ?

Flemming Scheel Andersen, Troels Ingvartsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Niels Mosbak

Ja, ja Søren Espersen - de Sydeuropæiske lande har for længst fået logistisk støtte via "Frontex" til overvågning af farvandene, så der er såmænd iværksat tiltag for at begrænse tilstrømningen.
Afstanden mellem Tyrkiet og visse græske øer, er nogle steder 800 m, og en ganske stor del af de afrikanske og andre flygtninge, kommer til EU via Tyrkiet.
De ankommer i udrangerede plimsollere, der dårligt kan holde sig flydende, og kaptajnen ombord er sjældent en "menneskesmugler" - men en flygtning som alle de øvrige, der mod at styre båden, har fået plads på denne.

Men det er noget vrøvl når man hævder, at der ikke foretages kontrol af ankommende fly fra f.eks. Grækenland.
Jeg har tre gange været udsat for paskontrol på ruten Athen - Amsterdam, der lander i Schiphol ved middagstid, hvor høflige hollandske betjente sikrede sig, at de foreviste pas var ægte og tilhørte den person, der var i besiddelse af det.

Men ja, mange er "fattigdomsflygtninge" der søger et bedre liv, og eftersom reklamefilm fra BMW, Mercedes, Nokia, Apple og Coca-Cola er tilgængelige selv midt i den arabiske ørken, kan man jo dårligt bebrejde de mennesker der sætter livet på spil, for at få del i de goder, som tilsyneladende er tilgængelige for enhver europæer - det bliver jo fremstillet som om Europa flyder med "mælk og honning".

Karsten Aaen, Christel Gruner-Olesen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Ljudmila Trojanova og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Politiet sigter et sted mellem 500 og 1000 personer om året for ikke at have lovligt ophold i Danmark. Det synes jeg ikke er så mange, at det gør noget.
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/17784861
Ingen ved, hvor mange personer, der lever illegalt i Danmark, det har i Berlingske været anslået til et sted mellem 20.000 og 40.000, men ingen ved det, da de jo ikke er registreret noget sted. Men der arbejdes hele tiden med at udsende folk, der opholder sig ulovligt i landet.
http://www.ft.dk/samling/20131/spoergsmaal/S1025/index.htm?i=2014-02-26T...

Efter min mening, må Danmark tage sin del af strømmen, og vel fastsætte en årlig kvote for, hvor mange vi vil give opholdstilladelse, selvom de ikke er flygtninge i konventionens forstand. Under alle omstændigheder vil vi få meget færre ind, end Middelhavslandene får. Overordnet er den eneste langsigtede løsning, at EU forhandler nogle ordentlige frihandelsaftaler med Afrika og giver dem gode muligheder for et etablere bedre levevilkår hjemme, så lysten til at udvandre mindskes.

ellen nielsen

.....siden jeg stemte nej til Schengen ..

Schengen-aftalen
har ikke været til folkeafstemning!!!

Kristian Rikard, Flemming Scheel Andersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Ja, her på indre nørrebro er der stadig flere østeuropæiske og afrikanske flaskesamlere, tiggere og parklogerende, som forretter deres nødtørft i buskadser, på gade og vej. Helt klart i stigning efter landsforræder schengen aftalen - men hvis df vil indgå i den diskussion, må de anlægge et større perspektiv på problemet og se på årsagssammenhænge > hvis man ikke lykkes med at forhindre den herskende nationale og internationale, neoliberale udbytterøkonomi, vil fejlslagne stater og heraf følgende flygtningestrømme i stigende grad være dagens uorden. Økologisk økonomi er den eneste bæredygtige løsning - også på det problem.

Rasmus Kongshøj, Rune Petersen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
torben - nielsen

Når nu en person, en flygtning, har besluttet sig for at forlade sit hjemland, så står hele verden til rådighed, forstået på den måde, at man så i princippet kan flytte lige præcis derhen, hvor man ønsker.
Det, der sker er, at når flygtningen har besluttet sig for at forlade sit hjemland, så melder det næste spørgsmål sig: hvor skal jeg så tage hen??
Her er det så, at hvis det blot gælder om at komme i sikkerhed for personlig forfølgelse, så vælger man som regel et af nabolandene, da man jo her har en større chance for at kunne tale sproget, kultur, normer og samfund minder måske også mere om hjemlandet, men man bliver ikke forfulgt i nabolandet, sådan som man gør det i hjemlandet. Man kan være i sikkerhed i nabolandene.
Men når nu hele verden står til rådighed, så kan man jo også træffe den beslutning, at flytte til et land som ligger længere væk. Når man således vælger at flytte længere væk, så er det jo et bevidst valg. Man træffer et valg, som betyder at beslutningen om at flytte længere væk, ender med at betyde mere end blot det, at komme i sikkerhed.

Man kan sige, at man ikke så meget flygter fra noget, som at man flygter til noget.

I blandt alverdens lande er Danmark et lille land, tilsammen har lande som USA, Canada, Kina, Rusland, og Brasilien, cirka 1000 gange mere plads end Danmark, endvidere er der ikke nogle blandt vores nabolande som har borgerlige uroligheder eller anden ufred, som gør at indbyggerne flygter derfra. Det vil sige at sandsynligheden for at en flygtning, som blot skal i sikkerhed, havner i Danmark, er meget lille.
Når flygtninge så alligevel kommer herop, så sker det på baggrund af et bevidst valg. Man kan sige, at det at komme til at leve og bo i Danmark, har større betydning for den enkelte flygtning, end blot at komme i sikkerhed i et at nabolandene.

Nu kan man så stille spørgsmålet: Hvilke problemer løser man ved at flytte store dele af verdens befolkning herop? Hvis tilstrækkeligt mange fra samme konfliktfyldte område kommer her op på den begrænsede plads vi råder over, risikerer vi at de tager de problemer med, som oprindeligt udløste den konflikt som der bliver flygtet fra.

Og så er vi lige vidt.

odd bjertnes, Karsten Aaen, Preben Haagensen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Har DF ikke allerede taletid nok i andre fora? Synes at Søren Espersen's debat indlæg er malplaceret i Information. Vil i stedet opfordre redaktionen til at give plads til en kvalificeret analyse af de bagvedliggende problemer i anerkendelse af at det største problem ved irregular migration ikke er for borgere indenfor Danmark's grænser men for de mennesker der ikke har adgang til at krydse grænser.

Karsten Aaen, lars abildgaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Det må være en velsignelse, at være så fuldstændig blottet for empati, som Søren Espersen tilsyneladende er..

Karsten Aaen, Peter Larsen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj og Esben Nielsen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Esben lykke - fattigdomsflygtninge kan ikke bruge din empati til noget, hvis du har tomme lommer - og er det i øvrigt din baghave, de skider i ? Det er den overordnede økonomiske politik, som df skal holdes fast på, og det er her, de svigter - med varmluft retorik, symbolske grænsebomme, populistiske lokumsaftaler med højrefløjen og uopmærksomhed når det gælder > dong aftalen.
Hørte netop på p1 at østeuropæere tager hertil i stor og stigende grad, fordi det er nemt, og fordi et ophold i et dansk fængsel er som et 4 stjernet hotelophold - for dem. Justitsministeren taler så om øget anvendelse af teknologi ved tjek af pas !!! Daaah - effektiv grænsekontrol er jo det eneste, vi ber om.
Og så er det da udmærket at få lejlighed til at gå i dialog med alle observanser - eller er du imod ytringsfrihed?

randi christiansen

Sidste bemærkming er til r olsen