Kommentar

EL versus Alternativet

Hin ædle kappestrid med mere
26. august 2014

Gode nyheder først: »Hvilket parti har den mest ambitiøse klimapolitik?« Tænk, at spørgsmålet overhovedet stilles. Oven i købet som overskrift på en indbydelse fra Klimabevægelsen i Danmark til et offentligt møde 5. oktober i Jytte Abildstrøms Økologiske Inspirationshus på Allégade i København. Med denne begrundelse:

»Efter flere måneders inkluderende møder og debat fik det nystiftede parti ’Alternativet’ vedtaget et partiprogram – et program som i et dansk partipolitisk perspektiv – fremstår meget grønt … Enhedslisten har indtil nu været betragtet som det mest klima-ambitiøse parti, men synes nu at have fået en politisk allieret til at fremme dette politik-område.«

Hin ædle kappestrid (til forskel fra skummel konkurrence), som blev introduceret her 20. maj i år. Klimabevægelsens indbydelse konstaterer: »Partierne ’Alternativet’ og ’Enhedslisten’ promoverer sig altså som grønne partier. Men hvor ambitiøse er partierne egentlig, når det kommer til Danmarks grønne omstilling, og hvordan adskiller de to partier sig? Disse spørgsmål sætter vi til debat på mødet v. repræsentant fra Alternativet [Navn afventer] og Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten.«

Rigtig godt (skønt man måske burde spørge, om SF og Radikale Venstre da slet ikke længere skal regnes som ’promoverende sig som grønne partier’?). Og mindst lige så godt er det, at der direkte henvises til den første skriftlige, allerede ret dybtgående vurdering af kappestridens foreløbige struktur og status: »Læs en analyse af forskellen mellem Enhedslistens og Alternativets programmer v. Erik Christensen, bragt i netavisen Modkraft.«

Om Erik Christensen er bl.a. at fortælle, hvad han selv gør på sin hjemmeside: »Jeg har tidligere været lektor i samfundsfag på Aalborg Universitet (indtil sommeren 2010), hvor jeg bl.a. har undervist i politisk filosofi. I den forbindelse har jeg i de sidste 20 år skrevet en række artikler og bøger om basisindkomst og bæredygtig udvikling og sammenhængen mellem disse ideer …«

Om kappestriden skriver han sammenfattende:

»Ved at se de to programmer sammen, kan man se at de på en måde gensidigt udstiller hinandens svagheder. Enhedslistens programs styrke er analysen af kapitalismens modsætninger, effekter og skabelse af modstandspotentiale. Programmets svaghed er den rituelle fastholdelse og upræcise brug af flere socialistiske grundbegreber. Se blot her: ’Enhedslisten kalder flertallet for arbejderbefolkningen, lønarbejderne, arbejderklassen, det arbejdende flertal eller almindelige mennesker.’ Alternativets styrke er den større kreativitet i skabelsen af alternative forestillinger. Her fornemmer man også en rituel dyrkelse af nogle grundbegreber (iværksætteri og entrepenant) for den kreative klasse. Se blot her: ’Vi skal have gang i opfindsomheden, virkelysten, vidensdelingen og samarbejdet på tværs af sektorer’. Man kunne godt ønske sig en sprogrensning i begge programmer for rituelle floskler. Det ville give begge partier en bredere modtagergruppe.

Enhedslisten er bedre til at se de strukturelle begrænsninger for forandringer, Alternativet bedre til at se mulighederne for forandringer. Man har brug for begge dele.

Man må sige, at Alternativet virkelig har levet op til den eksperimentalkultur, der hyldes i det nye partiprogram, idet programmet er blevet skabt af mere end 700 mennesker, der tog imod invitationen til at bidrage med konkrete forslag og deltog i de mange politiske laboratorier og workshops, som blev afviklet i løbet af foråret 2014.

Det bliver spændende at se, om de to partier i fremtiden kommer i dialog med hinanden og lærer noget af hinanden. På en række områder kommer de til at konkurrere (kappes! el) om en række (de samme? el) vælgere. Enhedslisten har fået konkurrence (udfordring! el) fra en ny kant.«

Tredje gode nyhed er, at tilmeldingen har sprængt alle rammer for en konference om at overholde rammer.

Nemlig: »Den fjerde internationale ’degrowth’- (ned-vækst-, af-vækst-, mod-vækst-, nul-vækst-, minus-vækst-, grænser-for-vækst-)konference om økologisk bæredygtighed og social retfærdighed«.

2.700 deltagere mødes fra 2. til 6. september på Universitetet i Leipzig, hvor løbende forskning, praktiske projekter og politiske forslag præsenteres, afprøves og diskuteres. Lignende konferencer afholdtes 2008 i Paris, i 2010 i Barcelona og 2012 i Venedig og Montreal.

Degrowth (på fransk: décroissance, på spansk: decrecimiento, på italiensk: decrescita) konferencerne stiler i overensstemmelse med naturvidenskabens bud mod samfund uden vækst i forbrug og opbrug af de materielle naturgoder og sanselige mangfoldigheder og diversiteter, der allerede (som f.eks. klodens CO2–absorbering) er overforbrugte eller på vej til at blive det.

Og så den dårlige nyhed (en af dem):

Danmarks Meteorologiske Institut, fredag 22. aug 2014: »Grønlands indlandsis mister 375 kubikkilometer is hvert år, og det er dobbelt så meget, som man tidligere har estimeret, viser et nyt studie.«

Det understreges af, at den forgangne uge har budt på usædvanligt høje smelte-rater i Grønland. Forskerne på DMI blev noget overraskede i denne uge, da de opdagede de høje smelte-rater og den resulterende lave overflademassebalance.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Eva Schwanenflügel
  • Philip B. Johnsen
  • Bill Atkins
  • John Fredsted
  • Jakob Lilliendahl
  • Michael Kongstad Nielsen
  • Niels-Simon Larsen
  • Johannes Lund
Eva Schwanenflügel, Philip B. Johnsen, Bill Atkins, John Fredsted, Jakob Lilliendahl, Michael Kongstad Nielsen, Niels-Simon Larsen og Johannes Lund anbefalede denne artikel

Kommentarer

For lige at rennomere Karl Marx' fremsynethed. Dagens globaliseringen taget på kornet - for 150 år siden:

»Behovet for et konstant voksende marked for dens produkter jager kapitalismen kloden rundt. Den må indynde sig overalt, slå sig ned overalt, etablere forbindelser overalt.
Kapitalismen har gennem sin udnyttelse af det globale marked tilført produktion og forbrug i ethvert land en kosmopolitisk karakter. Til stor ærgrelse for enhver reaktionær har den trukket den nationale grund bort under fødderne på industrien. Alle etablerede nationale industrier er blevet ødelagt eller ødelægges dagligt. De fortrænges af nye industrier, hvis fremkomst bliver et spørgsmål om liv eller død for alle civiliserede nationer, industrier som ikke længere forarbejder indenlandske råstoffer, men sjældne ressourcer udvundet fra de fjerneste områder, industrier hvis produkter ikke blot forbruges hjemme, men overalt på kloden (...) I stedet for den gamle, lokale og nationale afsondrethed og selvtilstrækkelighed, oplever vi samkvem i alle retninger, universel afhængighed nationerne imellem.«
(Det kommunistiske manifest 1848)

Det er bestemt ikke støvet eller spil af tid at læse Karl Marx - og hans analyseapparat er der ikke noget i vejen med.

"Det centrale for den kapitalismekritiken og relterede analyser er dog" ´= Det centrale for kapitalismekritikken og relaterede analyser er dog

Peter Hansen:

Hvad med denne iagttagelse cum analyse, som vel ikke kan være mere relevant for artiklens emne, kan den imponere:

"[A]ll progress in capitalistic agriculture is a progress in the art, not only of robbing the laborer, but of robbing the soil; all progress in increasing the fertility of the soil for a given time, is a progress towards ruining the lasting sources of that fertility...Capitalist production, therefore, develops technology, and the combining together of various processes into a social whole, only by sapping the original sources of all wealth--the soil and the laborer."

Torsten Jacobsen

Claus Jensen et al:

Jeg bliver mere og mere forvirret. Det er ikke nødvendigvis dårligt, det plejer at være en forløber for egentlig forståelse.

Det der nu forvirrer mig mest er den indædte modvilje mod Alternativets eksperiment,som jeg, trods enkelte høflige ønsker om held og lykke på rejsen, fornemmer fra d'herrer og damer. Det er som om der er begået en forbrydelse. En tankeforbrydelse må det være, siden partiet jo endnu knap er etableret.

Hvori består deres brøde? Jeg forestiller mig følgende muligheder (andre er naturligvis mulige):

- Alternativet er at ligne med en form for kritisk-utopisk socialisme (jvf. Det Kommunistiske manifest). Forbrydelsen er her (ud over den oplagte at man ikke har tilegnet sig en passende terminologi), at man tror sig højt hævet over al klassetænkning, og dermed uundgåeligt vil nå frem til de forkerte løsninger:
De afviser derfor enhver politisk, særlig enhver revolutionær aktion, de vil nå deres mål ad fredelig vej og forsøger at bane vejen for det nye sociale evangelium ved små eksperimenter, der naturligvis mislykkes, ved eksemplets magt. (kilde: Det komministiske partis manifest, 1848)

- eller er det fordi Alternativet i virkeligheden blot er endnu en manifestation af bourgeoissocialismen, og dermed forsinker det endelige opgør med kapitalismen?
Sit helt rammende udtryk får bourgeoissocialismen først, når den bliver en ren og skær retorisk frase. Frihandel! I den arbejdende klasses interesse. Beskyttelsestold! I den arbejdende klasses interesse. Fængselsreform! I den arbejdende klasses interesse. Det er bourgeoissocialismens sidste ord, det eneste, den mener alvorligt. (ibid)

- Eller er det fordi Alternativet er nået frem til mange af de samme løsningsforslag, som en marxistisk analyse peger i retning af? Og at vejen til dette sammenfald er gået af helt andre stier, og at man har glemt at købe patentet? Jeg får jo det indtryk at det i sig selv er dadelværdigt at mene noget som helst om noget af det marxismen beskæftiger sig med, om man er enig eller uenig, hvis ikke man først har købt og tilegnet sig hele pakken. Som et eksklusivt kaffestel, der under ingen omstændigheder sælges stykvis.

Jeg ved det ikke. Jeg ved at man skal være blind for ikke at se sammenfaldet mellem de tanker der luftes i Alternativet, og så visse tanker Marx har gjort sig. Denne tråd er spækket med citater, der underbygger den påstand. Så hvorfor al den vrede? Det kan ikke (kun) være irritation over at skulle strække sig helt ned på de intellektuelt mindre bemidledes niveau?

Man skal tage højde for, at verden er en anden end i 1872 og først og fremmest, at der ingen revolutionær vilje er i arbejderklassen udover at få sine materielle behov opfyldt. Det er kapitalisternes mindste kunst, men det efterlader selvfølgelig den ægte revolution: viden, indflydelse, selvstændighed til det meget lille mindretal, der synes det er uendeligt meget vigtigere end en 100 tommers fladskærm.

Jeg kan ikke se at verden er en anden end i 1872 med hensyn til muligheden for begrænsning af kapitalismens uhensigtsmæsigheder: cykliske kriser, akkumulation af jord, kapital og merværdi, vigende demokrati, falden lønninger, stigende udnyttelse af naturen til fødevareproduktion. (1) ressourcekrige, og kolonisering via diktaturer osv.

ad (1) Fødevareproduktion skyldes angiveligt befolkningstilvæksten, men som så igen skyldes kapitalismens stadige behov for udvidelse af markedet hvilket kræver en arbejdskraftsreserve, som hentes fra landbrugsområderne ind til storbyernes slumområder i takt med at disse landbrugsområder inddrages til industrilandbrug. I øjeblikket driver 10.000 vis af mennesker rundt i Middelhavet. Det er ikke fladskæme der er behov for, men elektricitet, rent vand, sanitet, jord, arbejde og trygge boligområder.

Torsten Jacobsen

Ja, hvor havde vi dog ikke været uden hele det marxistiske analyse- metode- og handleapparat?

Men NU dages det brødre, det lysner i øst?

Torsten Jacobsen

(Og det håber jeg, som tidligere nævnt, i mine mere lyse øjeblikke vitterligt at det gør - men jeg sætter samtidig pris på at f.eks Alternativet prøver sig frem med en plan B)

Peter, "ingen revolutionær vilje" ...det kan du for så vidt have ret i - hvis du tænker på væbnet revolution, men det skyldes primært at kapitalismen har vundet den kolde krig, og kun hvis de undertrykte erobre nogle kilder til naturrigdom, har de mulighed for at bevæbne sig, nu Sovjet er væk. Eksv. Venezuela. At russerne havde et momentum i 1917 skyldtes jo, at arbejderklassen var bevæbnet til tænderne for at slås i skyttegravene, men de valgte at vende våbene mod den krigeriske overklasse, som iøvrigt var relativt ubeskyttede i forhold til magthaverne i dag. (Dette sidste - 'magthavernes egenbeskyttelse' er til gengæld en udvikling som er markant anderledes i forhold til 1872)

Med hensyn til en 'ikke væbnet revolution' mener jeg ikke du har ret. Det rykker og presser alle steder i samfundet og Alternativet hævder jo også at være en del af den folkebevægelse, selv om de tilsyneladende bruger mest tid på at være anti-marxstiske.

Jeg synes desværre ikke, at det rykker og presser, Bill Atkins. Jeg synes, at den almindelige lønarbejder har købt al propaganda om at blive nasset på af de arbejdsløse, syge og kontanthjælpsmodtagere.

Hov jeg glemte min konklusion: Jeg er ikke stødt på at Marx mener at en ændring af samfundsforholdene absolut skal være voldelig. Marx koncentrere sig om at fortælle os om mekanismerne i samfundet. Kapitalismens bevægelseslove. Og alt tyder på at vi på vej mod det som Marx beskriver som, at "Arbejderne betales en løn på eksistensminimum, til gavn for kapitalisternes merprofitten". Sådan var det også i første halvdel af industrialiseringen 1800-1917 !!!

Peter, du er meget lokal i dit verdensbillede, det er måske også derfor at vælger det slavofobiske syn på borgerkrigen i Ukraine.

Grethe Preisler

@Peter Hansen,

Hvis det, som du påstår, er 'kapitalisternes mindste kunst' at opfylde 'arbejderklassens' materielle behov, hvordan kan det så være, at 'kapitalisterne' stadig gør sig al den ulejlighed for at undgå at betale dem, der ikke har andet end deres arbejdskraft at sælge, mere end højst nødvendigt for at få dem til at producere alt det overflødige isenkram, 'kapitalisterne' profiterer af at prakke hinanden og 'arbejderklassen' på?

Vil 'kapitalisterne' anno 2014 virkelig ikke deres eget vel? Og hvis ja, er det så ikke dem frem for 'arbejderklassen', du som medlem af 'den kreative klasse' (det meget lille mindretal, der ved at evighedsmaskinen er opfundet og bare venter på at blive taget i brug) du burde lade dit lys skinne for og belære om den 'alternative' revolutions velsignelser?

Her på Bjerget lader det jo til, at du kaster dine perler for svin ;o)

Grethe Preisler, fordi det går fra deres indtjening, uden at de får arbejdskraft til gengæld. Det er irrationelt, men desværre er det vist sådan, de tænker.

Grethe Preisler

Go tell it on The Mountain, over the hills and everywhere;
go tell it on The Mountain, that Jesus Christ is born!

Det var jo nok det jeg frygtede Peter, du er og bliver en Gæst på Jorden ;o)

Syndflod i sigte

Som Lenin sagde: “Kapitalisterne vil sælge os det reb, vi vil hænge dem med” – eller gør de? – thi for øvrigt er marxismen nært beslægtet liberalismen, at I ved det, så er den ged barberet – og alle nærværende debatister og -tanter kan indstille ’debatten’ og gå hjem og nyde det gode vejr så længe det varer – eller som vi ved storm fra sydvest med påtaget ængstelighed spurgte hinanden på Fanø: Skyller verdenshavet nu op over digerne og drukner alle os syndere? …

http://www.information.dk/290069

Michael Kongstad Nielsen

Til kritikerne af Alternativet: - ro på. Alternativet "foragter" ikke marxistisk analyse, men er bare ikke besat af den. Og Alternativet er ikke Mccarthyisme, helt ærligt, den beskyldning er langt ude Claus Jensen (kampagne mod kommunistisk infiltration af statsadministrationen i USA 1950-54). Og Alternativet er ikke kaospiloterne, taler ikke om "røde lejesvende", og er ikke "grønne legetanter" fuld af tomme løfter og varm luft. Kom nu. Det er helt ok at holde fast i EL, men hvorfor denne uvederheftige kritik af Alternativet?

Nu har jeg skrevet under som stiller for Alternativet til næste FV. Jeg håber nemligt inderligt, at de kommer til at bjæffe med under valgkampen - også gerne at de kommer ind. Der er nemlig brug for så som mulige anderledes bud på, hvordan samfundet skal udvikle sig og hvordan, vi skal tage vare på hinanden og de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed. På lige præcist det punkt er jeg ikke det mindste imponeret af EL - der ellers har mange gode pointer. Jeg vil gerne bevare Uffe Elbæk på Borgen, som den lille dreng der påpeger kejserens nøgenhed. De gælder for alle de gamle partier, at deres repræsentanter har været gennem en lang udvælgelsesprocedure i partiet, hvor de alt for ofte har fralært at tænke selv, men til gengæld er blevet vældig gode til at gentage floskler - fuldstændigt uafhængigt hvad journalisterne spørger om, og hvor ofte, de beder politikerne konkretisere, hvad de mener.
Angående "grønne legetanter" - jeg føler mig til enhver tid mere tryg ved folk, der har udviklet kaospiloter og er engagerede i AFUK end regnedrengene fra CBS, cand. scient pol'er " en masse".
Jeg er en større fan af Groucho Marx ( den gamle provo) og Harpo Marx (der fik sagt så meget uden ord) end Karl. Omend jeg medgiver, karl havde nogle gode pointer - men jeg kan ikke klare folk, der mener, marxistisk analyse er den rene, skinbarlige, indiskutable sandhed.

Søren Blaabjerg, Steffen Gliese og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Nu har' Alternativet' vist fået p.r. nok for pengene i nærværende nyheds-medium for denne gang. Resten må være op til de kandidater, de får valgt ind i folketinget, hvis de når at samle underskrifter nok, før regeringen kaster håndklædet i ringen, og statsminister Helle Thorning udskriver valg.

Søren Blaabjerg

@Claus Jensen
Helt ærlig, så må jeg tilstå, at vi alle her på en eller anden måde er "håbløse" drømmere. Jeg har ikke fundet løsningen på, hvordan vi når frem til den samfundsform, vi gerne vil have, hvordan vi bliver af med den græsselige kapitalisme, sikrer en bæredygtig økologisk fremtid osv. Så vidt jeg kan skønne er der der heller ingen andre her i dette forum, samt i hverken EL eller Alternativet, der p.t. er i besiddelse af en sådan løsning.

Men jeg ved i hvert fald så meget, at ved blot rutinemæssig at gentage de til lede velkendte århundredgamle socialistiske kliche-formuleringer, da undgår man med sikkerhed at få majoriteten af befolkningen med på ens side (den "rtigtige") i den nødvendige kamp både på kort sigt og på lidt længere sigt.

"Alternativet "foragter" ikke marxistisk analyse, men er bare ikke besat af den."

Bevis det, MKN, prøv at snakke om noget andet bare i 5 minutter.

"jeg ved i hvert fald så meget, at ved blot rutinemæssig at gentage de til lede velkendte århundredgamle socialistiske kliche-formuleringer, da undgår man med sikkerhed at få majoriteten af befolkningen med på ens side (den "rtigtige") i den nødvendige kamp både på kort sigt og på lidt længere sigt."

Det er meget muligt Søren Blåbjerg, men hvad har det med mig eller EL at gøre?

Søren Blaabjerg

@Claus Jensen

Vist ikke så lidt endda. Men det er klart, at hvis man går med en vis slags farvede briller, hvorigennem alting ses, så mister man til sidst evnen til at se at ens virkelighedsbillede (og udtryksmåder med) er farvet.

Så kan du selvfølgelig påstå, at det er mig selv, der bærer farvede briller, mens du aldeles IKKE gør det. Har du forresten prøvet Aros´s arrangement på toppen af museet, der netop illustrerer dette fænomen meget godt, idet udsigten skifter farve alt efter hvilken retning, man vende blikket hen. Ser man noget tid i samme retning, så bliver man blind for den pågældende slags farvethed

Søren Blaabjerg:

Een ting er ikke afhængigt af perspektiv, og det er at disse luftige påstande og vage antydninger, som nu dit "Vist ikke så lidt endda" er lige så gratis, som de er uunderbyggede og indholdsløse.

Michael Kongstad Nielsen

EL har jo nu holdt hånden under en regering i tre år, der har været stærkere i støtten til kapitalismen, end VKO ville have kunnet være. EL satte ikke trumf på, og gjorde ikke vigtige spørgsmål til kabinetspørgsmål. Man kan undre sig over EL´s langmodighed, måske er de selv "borgerlige" i deres trang til status qvo. Måske kæmper de for deres egne huslån og samtalekøkkener. Men når der så kommer en flok u-studerede røvere ind fra gaden, og kaster et program på bordet, som EL må skule misundeligt til, så vågner den slumrende garde og siger "en garde", pas på, vi bliver overhalet af handlingens kraft.

Søren Blaabjerg

Nøgleproblemet som både EL og Alternativet (i lidt mindre grad måske) slås med og vedblivende vil have i nogen tid fremover (så vidt jeg kan se) er ikke så meget indsigt i tidens problemer og årsagerne til dem som deres evne til at kommunikere til andre end den i forvejen "frelste" lille skare af retfærdige. Skuespillere har et udtryk: Man skal kunne komme "ud over rampen". Men samtidigt må det hverken være på en populistisk banaliserende måde eller via en påtaget (og temmelig let gennemskuelig) leflen for arbejderromantisk "folkelighed".

Søren Blaabjerg

@Claus Jensen
Jeg vil trygt overlade det til læserne her selv at bedømme, i hvor høj grad du anskuer virkeligheden og formulerer dig om den på en hensigtsmæssig objektiv måde.

Hurra, der var lidt kød på første halvdel af MKNs indlæg 22.34, som desværre omgående degenerede til spekulation og barnagtighed. Alternativ analyse måske?

Men Søren Blaabjerg, det er da muligt, der er noget om det, du siger, det er ikke til at vide, for det er stadig lige gratis og uunderbygget. Du kan måske linke til noget på YouTube, hvor en af EL's søde, unge, moderne piger (hvilket også er forkert, for det er vel, som du siger "let gennemskueligt" blikfang for de gamle, gråskæggede stalinister, som sidder i baggrunden og trækker i deres tråde.) bruger al taletiden på at citere Lenin, synge Internationale, hylde heltene fra 1917 eller spå om proletariatets snarlige diktatur iført baret og maosutter? Så ville vi have noget at forholde os til.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg kan desværre ikke gengælde dit hurra, Claus Jensen, da jeg ser nogen seriøs substans at forholde mig til.

Grethe Preisler

Michael Kongstad Nielsen: "EL satte ikke trumf på, og gjorde ikke vigtige spørgsmål til kabinetspørgsmål."

Ergo er det EL's ansvar at S,SF,RV-regeringen kunne slippe af sted med at "støtte kapitalismen bedre i tre år", end VKO-regeringen havde kunnet, hvis den var blevet siddende på taburetterne.

Altså:
En regering bestående af to 'venstrefløjspartier' (S & SF) plus et borgerligt 'midterparti' (RV) havde været ude i tovene, hvis det eneste 'venstrefløjsparti' udenfor regeringen (EL) havde rumpet sig op til true den med en mistillidsdagsorden, hver gang regeringen ikke makkede ret og indgik forlig om vigtige spørgsmål med EL i stedet for at indgå forlig med 'centrum højre' partierne i salen?

Tror du selv på den, så er der - pardon my French - ikke ret mange huller i din uvidenhed om, hvordan man tæller til halvfems for ikke at få et flertal imod sig i landets lovgivende forsamling og blive nødt til at 'udskrive valg i utide'.

Grethe Preisler

P.S. Jeg kan næsten ikke venter på at se, hvad der sker, hvis Alternativet får mandater nok til at vælte en regering af en hvilken som helst farve, hvis klimapolitik ikke huer de 10 retfærdige, der if. Det gamle Testamente altid skal være på jorden for at frelse menneskeheden fra Jehovas vrede og syndfloden.

Michael Kongstad Nielsen

Grethe Preisler, det spørgsmål har været endevendt tusind gange også her i Information. Se også Preben Wilhlems indlæg om emnet. Efter min mening skulle EL på et tidspunkt have stoppet ydmygelserne og sat regeringen stolen for døren. Det kunne have været under skatteforligsforhandlingerne med den "blå" SF-minister, eller under DONG-sagen. Ikke for at vælte regeringen, men for at presse bedre løsninger igennem.

Søren Blaabjerg

@Claus Jensen
Jeg må desværre melde pas, så din sarkasme kan du altså godt spare dig. Lad mig forøvrigt for en sikkerheds skyld minde dig om, at vi som udgangspunkt er på samme side med hensyn til en ønskværdig fremtidig udvikling. Jeg efterlyser bare en frugtbar strategi. Vil du ud fra dit personlige kendskab mene, at alt p.t. er ok i den retning, bl.a. fra EL´s side? Vil du igen ud fra dit personlige kendskab mene, at Alternativet stort set repræsenterer et overflødigt initiativ og et uønskeligt forsøg på at skabe splittelse på venstrefløjen?

Måske skal man bare gøre arbejderen klart, at en samfundsforandring vil lade ham forblive i sit hus, uden at skulle betale banken lånet tilbage? :-)

@Claus Jensen: 'John Hansens, "det er ikke kognition, der tæller, det er følelser" dræven, med Texas accent og det hele?': Det hedder jeg ikke. Få venligst det noteret.

'Her en elitær hilsen til dig, John - det gør ikke noget, hvis du ikke forstår den rent "kognitivt", du kan nøjes med at føle, du er til grin': Det er på grænsen af debatreglerne, http://service.information.dk/%5Bcat%5D/144439, hvis ikke ligefrem over dem. Jeg ville ikke tøve med at trykke på 'Stødende kommentar', hvis din ringeagt var gået ud over andre end mig selv.

Søren Blaabjerg:

Jeg har gentaget mig selv p[ det punkt mange gange nu. Det er strålende med Alternativet og mange af deres ideer, men hvorfor skal man partout profilere sig mod EL hele tiden og udelukkende?

Jeg får ikke svar på det spørgsmål, bare en ny smøre om marxisme fra folk, der - for at sige det venligt - ikke er så velbevandrede på området.

Af et parti, der kun lige har flikket partiprogrammet sammen, har Alternativet allerede en forstemmende Danmarksrekord i de sædvanlige politikerdiscipliner i disse spalter: Angrib til venstre, og svar helst ikke konkret på noget.

Kan du svare på, hvad ideen er med hele tiden at udfordre EL til "ædel kappestrid", venskabelig udveksling af ideer osv , når man, som du kan se her, tænker så ringe om deres idegrundlag og deres måde at formidle det på?

Hvorfor lige EL hele tiden?

Peter, selvfølgelig skal spekulation i privatboligmassen under offentlig kontrol. Det ville stabilisere dansk økonomi og familiernes økonomi markant...

http://www.information.dk/68910

...men de borgerliges angreb de almennyttige boliger og andelsboligerne peger jo stik modsat. Heldigvis blev angrebet på de almennyttige boliger ignoreret af lejerne. Rigtig mange andelsboligejere fortryder i dag at de hoppede med på spekulationsbølgen.

PS. Godt at se du ikke intellektualiserer din brug af begrebet ”arbejderne”, debatten her har ikke været uden værdi.

Hvorfor EL?

Fordi EL er den sidste flok på venstrefløjen, som er en torn i øjet på borgerligheden, og hvis tilslutning ikke ser ud til at ville lade sig decimere – men de naive årsunger i S og SF er det omsider lykkes for konerne i RV – især den seneste landflygtige fra RV og tidligere forsøgt ekskluderet af S og SF, der er besat af den forsmåede elskers dybe negative følelser – at reducere til rene politiske parodier – et sådant et gammelt nag er ikke sådan at komme af med igen – slet ikke for nogen af kvindekøn …

Nu har konerne så skubbet et fænomen med et troskyldigt barneansigt frem i forreste front – med et lyssværd og forlegne ansatser til et fuldskæg – men stadig med de samme politiske fjender og med de samme perlevenner i borgerligheden – nu omsider konfirmeret nede i EU med et passende medlemskab af den liberalistiske front – muliggjort af endnu et forbavsende træk fra en S-leder, der næppe har opfundet den dybe politiske tallerken …

Sider