Kommentar

Islamisk Stat er ikke middelalderlig

Jihadisterne i Irak og Syrien mener selv, at de repræsenterer en autentisk og oprindelig islam, men realiteten er, at deres ideologi er dybt præget af vestlig, moderne tænkning
Debat
16. september 2014

Igen og igen hører vi det synspunkt, at Islamisk Stat ideologisk set skulle repræsentere en eller anden søgen tilbage mod en fjern fortid. Ja ofte hedder det, at gruppen er »middelalderlig« – det udtalte eksempelvis Storbritanniens vicepremierminister, Nick Clegg, for nylig.

Men den karakteristik er misvisende. I visse henseender må man sige, at den islamistiske terrorgruppes terroristtankegang indskriver sig i en moderne og udpræget vestlig tradition.

Den ekstreme vold, herunder halshugninger osv., som IS-krigerne dyrker, gør det forståeligt, at vi forsøger at forstå deres handlinger som en form for radikal ’andethed’, der hører en anden tid til. Men det er problematisk, fordi vi derved kommer til at købe en af den moderne jihadismes centrale påstande – nemlig at IS på autentisk vis griber tilbage til islams oprindelse og guldalder. Som en IS-tilhænger, jeg følger på Twitter, skriver: »Verden forandrer sig, men Islam består«.

Spørgsmålet er mere end akademisk. Det har konsekvenser i virkeligheden. Noget er det, der for mange unge mennesker virker tiltrækkende ved jihad-ideologien, er, at den overfører autoritet og fortolkningsmagt fra en ældre til en yngre generation. Jihadister, og mere generelt islamister, fremstiller sig selv som mere tro imod deres religions inderste kerne, mens deres forældre hævdes nedsunket i traditionalisme og kultur.

I gæld til Europa

Men den moderne jihadisme er ikke en tilbagevenden til fortiden. Den er en moderne og anti-traditionalistisk ideologi, der står i betydelig gæld til vestlig politisk historie og kultur. Da Abu Bakr al-Baghdadi i juli holdt sin berømte tale i Mosul, i hvilken han proklamerede oprettelsen af Den Islamiske Stat og sin egen indsættelse som kalif, citerede han fyldigt fra værker af den indisk-pakistanske tænker Abul A’la Maududi, grundlæggeren af det islamistiske Jamaat-e-Islami-parti i 1941 og ophavsmand til selve det moderne udtryk om en islamisk ’stat’.

Maududis vision for en islamisk stat er stærkt præget af vestlige ideer og begreber. Han knytter an til en vigtig trosætning i islam og flere andre religiøse traditioner, nemlig at Gud er den eneste og den ultimative dommer over enhver person.

Hans idé er nu, at fordi Gud alene besidder domsmagten, har Gud også monopol på politisk ’suverænitet’. Maududi trækker i den forbindelse på en forståelse af den naturlige verden som styret af love, der er udtryk for Guds kraft – ideer, som også var helt centrale for Europas videnskabelige revolution i 1600-tallet. Hvordan kan Guds politiske suverænitet manifestere sig i samfundsindretningen? Det kan den i sidste ende kun, hvis dens orden i alle henseender er funderet på en ’islamisk livsform’.

Staten og det guddommelige smelter således sammen: Gud bliver politisk, mens politik bliver helligt.

En sådan suverænitetsforståelse er fraværende i middelalderens kultur med dens fragmenterede verden og rivaliserende magtinstanser. Dens oprindelse ligger i stedet i det westfalske statssystem og i den moderne videnskabelige revolution.

Franske revolutionstanker

Maududis gæld til europæisk politisk historie er ikke begrænset til hans udvikling af sit suverænitetsbegreb. Central er også hans forståelse af den franske revolution, som han mener tilbød menneskeheden et løfte om en »stat, der bygger på et sæt af principper« og ikke på en nation eller et folk. For Maududi visnede dette potentiale i Frankrig. Dets realisering måtte afvente grundlæggelsen af en genuin islamisk stat.

I det revolutionære Frankrig skaber staten sine borgere. Intet må stille sig mellem borgeren og staten. Hvordan denne ’republikanske’ arv lever videre viser sig f.eks. i det forhold, at det i dagens Frankrig er forbudt at indsamle og registrere data om borgernes etniske og religiøse baggrunde, fordi disse tilhørsforhold ikke må stå i vejen for fællesskabet mellem stat og borger.

Ideen om den universelle borger, som tænkes adskilt fra alle konkrete lokale, nationale eller historiske fællesskaber, er central for Maududis vision om ’medborgerskab i islam’. På samme måde som den revolutionære franske stat skabte sine borgere, vil også den islamiske stat skabe sine. Og dette skal ske med afsæt i Maududis ellers uforståelige argument om, at det kun er muligt at være ægte muslim i en islamisk stat.

Forestillingen om en borger, der er utænkelig uden for sin stat, finder vi ikke i Koranen. Her må vi ty til den franske revolution, der igen kan anskues som den sekulariserede udgave af den europæiske kristendoms begreb om extra ecclesiam nulla salus (uden for kirken gives ingen frelse) – en idé, der ved de moderne europæiske staters fødsel blev transformeret til extra stato nulla persona (uden for staten findes ikke personer i juridisk forstand).

Moderne vold

Også IS’s vold er moderne. IS-krigerne søger ikke bare at dræbe. De vil også ydmyge, hvilket vi så i sidste uge, da de gennede syriske reservister af sted til døden kun iført underbukser. De skamferer og vanærer også ligene af deres ofre, især ved post mortem-manipulationer – en dehumanisering vi kender fra andre krige i moderne historie. Disse manipulationer sigter på at ødelægge den dræbte som singularitet. Det individuelle lig bliver en manifestation af en kollektivitet, der skal udraderes. Hvad der engang var et menneske, skal gøres til en ’hæslig fremmedartet’ ting.

IS gør krav på at stå for den sande muslimske arv. ’Kalif’ al-Baghdadis klædestil vidner om det samme. For at gendrive påstanden må vi fremdrage de kilder i vores egen tid, hvoraf gruppens vold også udspringer. IS kan på ingen måde forstås som en tilbagevenden til islams oprindelige kerne, uanset hvor meget gruppens tilhængere har forelsket sig i denne tro.

Kevin McDonnald er professor i sociologi

© The Guardian og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Interessante pointer omkring Den islamiske Stat.

Dog må jeg anfægte det sidste punkt. Ydmygelse og lemlæstelse i krig er bestemt ikke et moderne fænomen. Det har altid eksisteret, og er en af de terrorvåben, krigsførende parter anvender mod både soldater og civilbefolkning. På samme vis som voldtægt af civile kvinder altid har været en del af krigens logik, både som bevidst terrortaktik, og som spontane udskejelser blandt de adrenalinpumpede soldater.

Navnlig Mespotamien har en berygtet tradition helt tilbage fra bibelsk tid for denne slags udskejelser. Således er der en sær form for logik i, at det stadig lever i bedste velgående i det moderne Syrien og Irak.

/O

Meget interessant artikel med en ny vinkel på det der sker i Mellemøsten, hvor et IS på fremmarch vil skabe et religiøst Kalifat styret af guds stedfortræder.

Vist er de offentlige halshugninger skrækkelige i vestlig forstand, - men hvad er det at regne for efter 10 års krigstilstand fra vestens side, begrundet i en stor planlagt Amerikansk løgn om masseødelæggelsesvåben, - en delvis mørklagt krig hvor ofrene rækker lige så langt ud i det Irakiske rige og deres familier, som under Saddam Hussein.

Det skønnes at 10 - 100.000 af familier er direkte berørte af krigens rædsler fra Amerikansk side af krigen, og endnu flere indirekte berørt via familieskab.

Alt hvad der kunne smadres i Irak blev smadret enten administrativt eller militært, og sandelig om ikke meget blev smadret blot for underholdningens skyld af de menige i deres jagt på suset fra krigens granater og eksplosionen af monumentet, statuen osv..

Irak er uden reel ledelse og administration i dag, og er derfor særdeles sårbar for grupperinger som et IS der løber som en steppebrand over Mellemøsten, både som en protest for vestens fortsatte indblanding som kolonialist for vestens gode moral, etik, religion og demokrati, som ikke passer til befolkningen i Mellemøsten, og derfor indgår i kamp imod dette.

Det er det "spøgelse" som Amerika selv har skabt med sin krig i landet, der nu hjemsøger Amerika igen, og spørgsmålet er om det kan bekæmpes, for der trods alt også tale om en selvstændighedserklæring fra vestlig ideologi i denne kamp.

Karsten Aaen, Torben Nielsen, Rune Petersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

"IS gør krav på at stå for den sande muslimske arv. ’Kalif’ al-Baghdadis klædestil vidner om det samme."
Specielt Omega uret til 40.000 kr.

Peter Ole Kvint, Espen Bøgh og Jens Haushøj anbefalede denne kommentar

Aha! Så vold kan ligefrem være "moderne".

Hvad er det man søger at gøre klart med denne artikel? At IS er en eller anden perverteret mutation af tidligere tiders Europa?

Og hvad så?

Menneskelig ondskab og tyrani er at finde på alle hylder i historien, og meget af behøver egentlig ikke at være genstand for større analyse -Bøller og skolegårdstyraner er ret simple.

Det rene professorale ordskvalder. At være inspireret af vestlig middelalder gør jo netop islam endnu mere middelalder.
"Men den moderne jihadisme er ikke en tilbagevenden til fortiden." ???
Alle vestligt udviklinger i araberland er fjernet af ekstremister med fortidig tankegang.

Lars Kristensen

Når IS halshugger mennesker for åben webside, viser det, at de mangler en klar menneskelig fornuft og derfor må betegnes som værende mennesker der har brug for hjælp.

Hjælp til at kunne håndtere deres egne krigstraumer, således at de kan få en for mennesker en menneskeværdig tilværelse.

De der styrer IS er mennesker der udlever deres liv med PTSD som grundsubstans og som derfor er til fare for sig selv og sine omgivelser.

IS og dets handlemåder er et symptom på, at den globale verdensorden ikke fungerer på en menneskeværdig og -fornuftig måde, da den globale verdensorden i dens måde at fungere på, er med til at skabe forhold i diverse befolkningsområder, som skader mennesker mentalt og giver dem PTSD.

Den globale verdensordens ledere udlever selv et selvbedrag, som får dem til at tro, at den globale verdensorden er et gode for menneskeheden, når den globale verdensorden i bund og grund er et onde.

Hvori er det at den globale verdensorden er et onde?

Et af de mest synlige steder, hvor den globale verdensorden er et onde, det er eksempelvis den måde det globale økonomiske system køres på.

Det frygteligste er, at de mennesker der er dybest ramt af den skadelige mentale "virus" også er dem der er verdens ledere og dermed dem der styrer den globale verdensorden.

Menneskeheden står derfor med en global verdensorden der styres og ledes af mennesker der selv lider af psykiske traumer og derfor gennemlever deres liv med et PTSD, hvorved de ikke ænser at det de gør, gør mere skade på menneskers liv end det gavner.

Faktisk er vi en hel menneskehed der lider af PTSD, hvad er med til at ligegyldig hvem vi sætter til at styre den globale verdensorden, at så vil den skade mere end den gavner og derigennem vedblive med at skade mennesker mentalt med PTSD.

Vi står som menneskehed i en rigtig dårlig situation, for hvem skal vi sætte til at styre og lede den globale verdensorden?

Jens Jørn Pedersen

Denne artikel er ikke et reelt argument mod, at tænkningen er middelalderlig.
Når vi begynder at gå i detaljer teologisk på den måde, så er det også at tage IS alvorligt.
De skal tages alvorligt som et problem. Det er et oprør/en terror organisering, der ikke respekterer hverken internationale love eller Islam.

Problemet er, at de har samlet ressourcer til at kunne føre en krig på et ret højt niveau. Derfor er det nødvendigt at spille tilbage på et højt niveau.

Det positive er, at de har formidlet et samarbejde mellem stater, der ofte har været på konfliktkurs!

Jørgen Malmgren

Jeg må som PTSD ramt på det aller skarpeste tage afstand fra, at man bruger PTSD som en forklaring på noget man ikke forstand på. Mennesker med PTSD er IKKE sindssyge, voldelige eller afstumpede, snarer tvært imod.

Inger Hansen, Martin Andersen, Henrik Christensen, Niels Mosbak, Karsten Aaen og Jan Mogensen anbefalede denne kommentar

IS har ellers lige forbudt undervisning i idræt, samfundsfag - og overraskende - matematik - i de områder af Syrien, de kontrollerer. Naturlove, eksempelvis evolution er udtryk for Allah's vilje "I stedet skal lærerne fortælle eleverne, at fysikkens love og kemi »skyldes Allahs regler og love«.
kilde: http://www.bt.dk/udland/is-forbyder-matematikundervisning

Og for mig at se er dette altså en middelalderlig idé; en ide, som vist oprindeligt stammer fra højmiddelalderen i 1300-1400tallet, hvor den katolske kirke netop lærte at alt er fra Allah, eh Gud. Og at samfundsindretning er bestemt af Gud og at det vi i dag kalder fysik og kemi og naturlove er styret af Gud.
I 1500 og 1600tallet bliver Gud så den ubevægede bevæger....

Skæbnens ironi er det da vist at IS forbyder matematik når nu al-ge-bra er et arabisk ord.....Og islam har fostret mange berømte matematikere, bl.a. Al-Khwarizmi. Citat fra wikipedia:

"The study of algebra, which itself is an Arabic word meaning "reunion of broken parts",[5] flourished during the Islamic golden age. Al-Khwarizmi is, along with the Greek mathematician Diophantus, known as the father of algebra.[6] In his book The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing Al-Khwarizmi deals with ways to solve for the positive roots of first and second degree (linear and quadratic) polynomial equations.[7] He also introduces the method of reduction, and unlike Diophantus, gives general solutions for the equations he deals with.[6]" kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_in_medieval_Islam

Inger Hansen, Martin Andersen og Jørgen Malmgren anbefalede denne kommentar
christian christensen

Ak ja, en sten kan ikke flyve og morlille kan ikke flyve, derfor er morlille en sten. Universiteterne understreger næppe deres eksistensberettigelse ved at bringe den form for Erasmus Montanus logik til torvs, hvad Holberg påpegede allerede for 300 år siden. Intet nyt under solen!

JWR - Jeg opfattede PTSD i LK`s indlæg betegnelsen kollektiv og ikke individuel : "Faktisk er vi en hel menneskehed der lider af PTSD, ..."

Lars Kristensen

@Johnny Winther Ronnenberg,

mennesker med PTSD er rigtignok ikke sindssyge og ej heller afstumpede, men de kan være voldelige ligesom alle andre mennesker kan være det.

PTSD kan være lettere psykiske lidelser og kan være stærkt invaliderende psykiske lidelser, hvor det sidste kan være så svære lidelse, at mennesket ikke selv kan erkende sin lidelse.

Mennesker med stærkt og dybtliggende PTSD kan have nogle dybtliggende traumatiske oplevelser der gør, at de kan komme ud for at gøre handlinger der er voldelige, hvor handlingen er en reflekshandling og hvor mennesket med PTSD først bliver bevidst om handlingen bagefter.

Der er mennesker med PTSD der efter en voldelig reflekshandling ikke kan erkende den voldelige reflekshandling som værende voldelig, men det er et fåtal og primært mennesker der har været udsat for rigtig kraftige traumatiske oplevelser og som ikke kommer under behandling.

Ordet sindssyg er et misvisende ord, for ingen mennesker er sindssyge, men derimod lider mennesker af psykiske lidelser som derfor er en sygdom eller rettere sagt symptomer på noget der giver mennesker psykiske lidelser og derfor er psykiske lidelser en sygdom, ligesom en kropslig lidelse er en sygdom.

Sygdomme er faktisk symptomerne på noget der skader enten kroppen eller psyken og som derved skaber en lidelse, enten kropslig eller psykisk.

At man bruger ordet "sindssyg" er mig ubegribelig, for der er heller ingen der bruger ordet "kropssyg", når ens krop er syg.

Jeg har aldrig hørt folk spørge en der er forkølet eller har anden kropslig sygdom, om de er kropssyg eller siger at han/hun selv er kropssyg. Jeg har derimod hørt at folk spørger om man er syg eller den og den siger, at de er syg.

Brugen af ordet "sindssyg" skal væk, for det er misvisende og bliver alt for tit brugt nedladende og stigmatiserende på mennesker der lider af en psykisk lidelse eller som har en psykisk skade.

Ligesom orden åndssvag også er misvisende, for der er ingen der er åndssvag og heldigvis er det ord ved at forsvinde ud af sproget, hvad ordet sindssyg tilsyneladende efterhånden også er det.

Mennesker med krigstraumer, det være sig de mennesker der har udført en soldaterrolle eller mennesker der ikke har væren involveret direkte i krigshandlingerne, men er blevet berørt af dem. Disse mennesker kan få PTSD i svær grad og derfor kan gøre handlinger der er voldelige, dersom de ikke kommer under en lægelig behandling.

Mange mennesker i Mellemøsten har i årtier været udsat for krigshandlinger og som de enten selv har været involveret i eller ikke været involveret i og har fået PTSD som ikke er kommet under behandling. De vil i deres ikke behandlede krigstraumatiske PTSD kunne gøre handlinger der kan være svært voldelige, uden at de er dem bevidste, men gør dem i en form for trance eller en slags reflekshandling og som de anser som værende en for dem rigtig handling, netop på grund af en ikke behandlet krigstraumatisk PTSD.

Derfor er min brug af PTSD ikke forkert.

Du lider af PTSD og du får din PTSD behandlet på en psykisk god måde, mens der er millioner af mennesker i Mellemøsten, der lider af krigstraumatisk PTSD og som ikke får behandling og derfor netop gør de handlinger du synes ikke passer på mennesker med PTSD, som vel at mærke får en behandling for deres PTSD.

Jeg vil gerne respektere dig som det menneske du er og respektere din PTSD, men du bliver også nødsaget til at respektere, at der er mange millioner mennesker i Mellemøsten, der lider af krigstraumatisk PTSD og som slet ingen behandling får og derfor gør handlinger som du langt fra vil komme til at gøre, netop fordi din PTSD bliver behandlet på en menneskelig respektfuld måde.

IS folkene er derfor i mine øjne mennesker der lider af krigstraumatisk PTSD der ikke er kommet under behandling.

De er derfor mennesker der skal hjælpes og ikke bekæmpes. Er der noget der skal bekæmpes, så er det deres krigstraumatiske PTSD og det gøres ikke ved hjælp af kugler og krudt.

Jørgen Malmgren

Lars Kristensen
17. september, 2014 - 23:16

Jeg tror du trænger til et lynkursus i hvad PTSD gør ved mennesker. Jeg ved, at det ikke er tilladt linke til en personlig blog, så dette indlæg bliver hurtigt slettet. Jeg har kun delt det i min PTSD gruppe og kommentarerne stammer fra denne. Jeg har aldrig delt det på min FB væg, fordi jeg ikke ønsker at mine børn, min eks, min bror eller andre skal vide sandheden.

Men er er det:

http://etsygtsamfund.dk/index.php/stress/at-leve-med-ptsd/

georg christensen

Den islamiske stat er overhovedet ikke middelalderlig. Vi behøver bare at tænke få år tilbage, medens tyskernes Nazister forsøgte, med u uholdeligt " magtbegærd" at styre Europa. Det er noget lignende "muslimerne" i dag i Mellemøsten oplever medens vi Europæerne især tyskerne igen lukker øjnene. Selv om, jeg selv føler mig som halvtysker og halv danske, er jeg alligevel hel EUROPÆER. Et samlet folk, som ønsker, at "arbejdspladserne" kommer til dem, og ikke omvedt, at hver enkelt individ, selv bør finde vejen. En tankegang, som intet med socialismen har at gøre, men kun forøger kapitalismens "grådigheds tankegang".

Philip B. Johnsen

Johnny Winther Ronnenberg

Tak for din ærlige beretning, dem ser man for sjældent, en artikel fra information om PTSD generelt, men gerne i forbindelse med vores mange hjemvendte veteraner, vil være gavnligt for forståelsen af PTSD og de har fortjent det, skulle jeg mene.

Pas på med alkoholforbruget, en dag om ugen, kan dog anbefales, hvis du kan holde det der.

Georg, Muslimer er ikke et folk, og kan ikke sammenlignes med et folk.

georg christensen

Til alle uden fortående, desværre alt for ofte højt uddannede "ego" trippere, har jeg et svar:

De tyske "nazister" opførte sig på samme måde, som "IS" i dag opfører sig. Hvad en såkaldt oplyst verden dengang gjorde?. Ingenting, det samme, som i dag, oplysning har åbentlyst ingen betydning i forhold til religøse og politiske "prædikanter`s" "værdiløsheder".

NB: I grunden, skammer jeg mig over mit Europæiske medlemskab, med forståelse af at kun ved at være med , er muligheden tilstede, hvis ændring ønskes.

De er da i fuld gang med at intervenere; udstyre de irakiske styrker og uddanne moderate oprørere til kamp mod IS. Så lidt sker der da trods alt. Kunne man få russerne til at fjerne dem i Syrien, så ville man undgå megen mudderkastning. Men det harmonere selvfølgelig ikke med synspunktet, om et politisk kursskifte i Syrien. Plus Kurderne modtager penge og våben.

Farcen er lidt, at Tyrkiet og olie-konglomeraterne, ikke har bidt til bollen endnu. Man kan jo håbe - Obama, lægger pres på.

Philip B. Johnsen

Personlig syntes jeg Danmark, som aktiv på begge sider af konflikten, burde gå forrest og få klarlagt precist, hvorfor det er, fra Danmark, i forhold til danmarks befolkningstal, levere "de fleste" udefra kommende krigere.

Jeg tænker ikke kun, på selve den religøse radikalisering, men også på, hvem de var før og om der er, andre sammenhæng mellem dem, der føre dem i krig for, den religøse stat de tilsyneladende ønsker.

Der kunne også tænkes, at nogle af dem der ikke interessere sig for den sag, men har andre grunde til at gå i krig.

Hvad er det, der får danskere til, at gå i krig?

georg christensen

Obama har i grunden kun udviklet sig som USA´s udstillings figur, værdiløst ikke, men en sundhedsreform er alt for lidt, det har Europæerne især nordeuropæerne forlængst klaret, og i dag desværre i privatiserings processen også ved at miste.

Samfund og privatisme hører sammen, men kun så længe klart diffinerede målsætninger er tilstede og overholdes, i fuld offentlighed.

Noget som selv "OBAMA" ikke har været i stand til at klare, dog må jeg tilføje, at han har turdet gå imod "finansindustriens ludomanier", hvilket , hos europæiske politikere stadig er en mangelvare, som nok bare skyldes, at alt for mange "ego" trippere stadig er på landevejene.

Peter Ole Kvint

Omega uret til 40.000 kr. er en gave. Der var nogen som ville købe oplysninger, men de ville ikke give ham våben eller penge. Så fik han et ur i stedet for på den betingelse at han bar det offentligt.

Er der nogen som tror på denne historie?! Ja, den er meget sandsynlig.

Philip B. Johnsen

Man må heller ikke glemme, at denne konflikt kan tænkes, at blive opfattet nogle steder, som bliver brugt politisk her hjemme til, at legitimere apartheid politikken, hvor de fattige skal gøres fattigere, det er bedst for det rige Danmark.

Det kan gøre ondt værre.

Phillip B - Du må meget gerne uddybe din sidste kommentar, jeg kan ikke være den eneste, som ikke forstår de brede penselstrøg.

Philip B. Johnsen

Jens Haushøj det vil jeg gerne, men det er svært, at gøre på nogle få linjer, men det skal ses i lyset af ungdommens frustrationen generelt og socialtudsatte i særdeleshed, hvem er jeg? Har jeg samme mulighedder, som mine klassekammerater? Hvad er mine værdier osv.

Læs evt. mere her link: http://www.information.dk/comment/920057#comment-920057

ISIS/ISIL/IS indfører sharialove i områder, de erobrer, i Syrien og i irak:

I 2011 ankom en stor gruppe Al Qaeda relaterede libyske oprørere fra Benghazi til den jordanske by Al-Mafraq for at være med til at støtte oprør i Syrien, og der blev transporteret tonsvis af våben fra Libyen til oprør i Syrien i 2011. I 2012 var der samlet 20.000 bevæbnede fremmede jihad oprørere i Al-Mafraq i Jordan, hovedsageligt fra Libyen, som skulle støtte oprør i Syrien, fortæller den undersøgende journalist Christoph Lehmann, den 4. februar 2014, i The US Independent. (US weapons for Syria mercenaries arrive in Al-Marfraq)

Senere har denne Al Qaeda relaterede oprørsgruppe, som opererer både i Irak og i Syrien, rekrutteret flere tusinde jihad oprørere fra mange lande i Europa og i Mellemøsten, fortæller en tabel i en artikel i The Economist den 30. august 2014 (European jihadists. It ain’t half hot here, mum)

Nye jihad oprørere modtages i tyrkiske lufthavne og køres til sikre huse i tyrkiske lufthavnsbyer, herfra køres de med busser over den syriske grænse på steder, anvist af det tyrkiske militær, uden syrisk grænsebevogtning. Nye jihad oprørere forsynes i Tyrkiet med våben først og fremmest betalt af Qatar og Saudiarabien, fortæller den undersøgende journalist, Patrick Cockburn, The Independent, den 24. august 2014. (An obvious first step – close the jihadis highway)

Jihad oprørere i Syrien og i Irak får militær træning i lejre i Jordan og i Tyrkiet, fortæller journalisten, David S. Cloud, i Los Angeles Times den 21. juni 2013.

Den irakisk kurdiske leder, Masoud Barzani, fortæller den 10. august i The Washington Post, at ISIS/ISIL/IS har stjålet mange nye militære køretøjer og nye våben fra de irakiske sikkerhedsstyrker i Nordirak.

FN’s Sikkerhedsråd har den 15. august 2014 enstemmigt vedtaget en resolution, FN Resolution 2170, som fordømmer ISIS/ISIL, Al Nusra og andre Al Qaeda relaterede oprørsgrupper, som hærger i Irak og i Syrien.

Alle FN medlemslande pålægges at hjælpe med at inddæmme ISIS/ISIL og andre Al Qaeda relaterede oprørsgrupper, ved at forbyde finansiering, rekruttering, udrustning, træning, gennemrejse.

Både Iraks og Syriens regeringer støtter FN Resolution 2170. Begge lande ønsker at medvirke til aftale om praktisk implementering af inddæmning af ISIS/ISIL og andre Al Qaeda oprørsgrupper i Irak og i Syrien, som beskrevet i FN Resolution 2170, støttet af alle andre FN landes forbud mod støtte til disse grupper.

Philip B. Johnsen

Jens Haushøj i forlængelse af frustrationen.
Min kommentar 30.10.2013

"Hvad hverken Martin Henriksen eller justitsministeren forholder sig til i behandlingen af flygtninge fra Syrien er, hvordan vi behandler vore medmennesker, vil definere vores fælles fremtid og det vil undre mig, hvis EU og den omkringliggende verden, slipper for repressalier, fra mange tusinde unge våben bærende mænd, hvis familier vi ikke i Danmark og EU, strakte os for, at brødføde eller hjælpe, men lod dø af sult, sygdom eller sorg, og kun diskuterede, hvordan vi i den rige del af EU, fik mindst mulig ulejlighed af den syriske civilbefolkning.

Jeg deler faktisk jakob scharf, chef for Politiets Efterretningstjenestes bekymring, om hjemvendte krigere og deres erhvervede færdighed i krig.
Danmark bør, hvis ikke for andet, så for fornuftens skyld hjælpe alt, hvad vi kan."