Kronik

Danmark er svineproduktionens u-land

Dansk svineproduktion lider af samme u-landssyndrom som Mali. Vi sælger råvarer til minimumpris og hæfter for omkostningerne, mens forarbejdningen af kødet og dermed arbejdspladserne og den væsentligste fortjeneste er flyttet ud af landet
Danmark er blevet en svinefabrik, uden at produktionen bidrager til vores egen økonomiske udvikling og beskæftigelse

Sofie Amalie Klougart

Debat
29. oktober 2014

Den største og mest dominerende sektor i dansk landbrug er svineproduktionen. Det skyldes, at man i mere end hundrede år har satset målrettet på produktion af svin. Kigger man på effektiviteten og produktiviteten, er vi blandt de dygtigste i verden til netop det. Vi er et lille land, der hvert år formår at producere i omegnen af 29 millioner grise.

Strategien i dansk svineproduktion har været masseproduktion frem for kvalitet. Langt hovedparten af de svin, vi producerer, eksporteres levende, halve eller udskårne – uden nogen væsentlig værditilvækst. Den andel af eksporten, der udgøres af levende smågrise, er i løbet af de seneste år steget markant. Efterhånden er det en tredjedel af alle de svin, vi producerer, der fedes op og slagtes i udlandet.

På dansk jord foregår der kun en minimal værdiforædling af svinekødet, og gevinsterne i form af indtjening og jobskabelse flyttes over grænsen. Så på trods af vores dygtighed udi en højeffektiv svineproduktion, siver arbejdspladserne i landbrugssektoren stille og roligt ud af landet.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mens der i 1999 var 22.800 årsværk beskæftiget med svineproduktion, er det i dag kun 12.500. Det samme gælder beskæftigelsen på de tilhørende svineslagterier. For ikke mange år siden blev svin fra danske stalde slagtet på danske slagterier. I 2001 kunne 14.000 danskere kalde sig svineslagteriarbejdere. I dag er der kun ca. 5.000 slagteriarbejdere tilbage på Danish Crowns svineslagterier.

Svineindustriens betydning for dansk økonomi er efterhånden også til at overse. Eksporten fra svineproduktionen er på ca. 30 milliarder kroner. Hele den danske svineproduktion udgør dermed kun 3 procent af Danmarks samlede eksport på omkring 1.000 milliarder kroner. Fratrækkes den tilhørende udgiften til import af svinefoder m.m., er nettoværdien af eksporten under 20 milliarder kroner.

Økonomien hos mange svineproducenter har i rigtig mange år været usund. Man har haft underskud, fordi det har været vanskeligt at få forretningen til at løbe rundt. Gælden i svinesektoren beløber sig efterhånden til ca. 100 milliarder kroner. En virksomhed med underskud betaler ikke skat. Svinelandbrugets bidrag til velfærden er altså ubetydelig.

U-landstilstande

Groft sagt har vi i Danmark fået rollen som råvareproducent af svinekød, mens de afledte arbejdspladser på slagterier og i fødevareforarbejdningen i stigende grad ligger i udlandet. Parallellen til u-landene er slående: Tag f.eks. Mali, der producerer bomuld til minimal eksportværdi, men overlader al værdiforædling og dermed fortjenesten til andre lande. Selv står Mali tilbage med de utallige problemer, som råvareproduktionen medfører.

Det samme gælder dansk svineproduktion. Danmark er blevet et landbrugsmæssigt u-land, hvor vi skal konkurrere på lave løn- og produktionsomkostninger med en stigende produktion i andre lande. Vi er blevet overhalet indenom. Vi er blevet en svinefabrik, uden at produktionen bidrager til vores egen økonomiske udvikling og beskæftigelse. Og, ligesom Mali, står vi tilbage med de mange negative konsekvenser af råvareproduktionen. For svineproduktionen sætter et voldsomt aftryk på efterhånden alle dele af vores lille land. Danmark er det mest opdyrkede land i verden, og fire femtedele af landbrugsjorden bliver brugt til at producere dyrefoder. Den ensidige dyrkning af højintensive monokulturer i form af foderafgrøder, har omdannet vores landdistrikter til gyllestinkende foderørkener, hvor det ikke er attraktivt at bo. Foderet bliver produceret med ét mål for øje: størst muligt udbytte, og det indebærer store mængder gødning og sprøjtegifte. Begge dele skader natur, dyr, miljø og drikkevand. I dag er hver fjerde danske drikkevandsboring således forurenet med sprøjtegifte.

Den fabriksagtige svineproduktion går også hårdt ud over dyrenes velfærd. Grisene bliver så syge, at de skal pumpes med antibiotika, fra de er tre uger gamle. Det har fået antibiotikaresistensen til at eksplodere – også blandt mennesker, hvilket allerede har kostet liv. Alt i alt må man konstatere, at dansk svineproduktion samfundsmæssigt er blevet en kolossal underskudsforretning.

Ensidig satsning

Der er naturligvis flere årsager til, at vi er endt i dette morads.

Det skyldes dels, at brancheorganisation Landbrug & Fødevarer ensidigt har satset på mere af det samme: endnu mere effektiv svineproduktion, endnu mere gødning, men absolut ingen nytænkning. Reelt har den strategi kun gavnet de banker, der i deres rådgivning og lånepolitik har opført sig helt uansvarligt og nu har milliarder til gode hos et landbrug på randen af konkurs.

Det skyldes også, at politikerne har manglet mod til at gøre op med den forfejlede produktionsstrategi. I stedet har de holdt liv i en falleret sektor ved at slække på miljøkrav og se igennem fingre med et antibiotikaforbrug, der for længst burde være standset.

Endelig skyldes krisen, at det landbrug, som engang var baseret på andelstanken, i dag er domineret af blot tre selskaber, der agerer multinationalt uden hensyn til dansk beskæftigelse, økonomi og miljø. Selv Danish Crown, der formelt er ejet af danske landmænd, flytter slagteriarbejdspladser ud af Danmark, når det ikke lykkes at presse de danske lønninger nok. I Tyskland får kolonnearbejdere på slagterierne helt ned til 65 kroner i timen. Det giver en konkurrence, Danmark ikke kommer til at vinde.

Udvikling frem for afvikling

Svineproduktionen kunne være en succeshistorie. I Danmark har vi formidabel landbrugsjord og godt klima. Vi har dermed gode forudsætninger for at skabe et velfungerende landbrug, der kunne bidrage med liv og arbejdspladser på landet og blive en betydelig sektor i vores økonomi. Men hvis det skal blive en realitet, er vi nødt til at skifte strategi. Vi er nødt til at kunne tilbyde andet og mere end billige råvarer. Vi skal tilbyde kød af en særlig høj kvalitet, som andre lande vil betale mere for end i dag. I den forbindelse er det værd at få øjnene op for, at økologisk svinekød har en eksportværdi på omtrent det dobbelte af traditionelt svinekød. I Kina betaler de op til det firdobbelte. Hvis kødet desuden forarbejdes bedre inden eksporten, vil det få kiloprisen til at stige yderligere.

En mulig vej ud af krisen i dansk svineproduktion er altså at turde tro på, at vi har en væsentlig rolle at spille på det globale marked for økologiske produkter. Et marked, der netop har rundet 350 milliarder kroner. Til sammenligning eksporterede Danmark økologiske produkter for blot 1 milliard kroner i 2011. Der er altså potentiale til meget mere. Samtidig bliver vi nødt til at forholde os til, at mens vi får mindre end 20 milliarder kroner i nettoeksportindtægter fra svineproduktionen, vokser vores udgifter til import af fødevarer med rygende hast. I 2012 til over 33 milliarder kroner. Langt hovedparten er produkter, vi selv kan producere. Af hensyn til handelsbalancen er det oplagt, at vi i stedet for at producere foder til dyr, skal bruge vores landbrugsareal til at sikre bedre selvforsyning med fødevarer til mennesker.

Ingen af disse tiltag indebærer, at vi skal afvikle eller lukke dansk landbrug. Tværtimod; vi skal udvikle det. Vi skal omstille sektoren, så Danmark går fra at være et landbrugsmæssigt u-land til at være i front med kvalitetskød og grøn, økologisk omstilling. Det vil gavne både natur, biodiversitet, drikkevand og også vores beskæftigelse og økonomi.

Maria Reumert Gjerding er folketingskandidat for Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Langt hovedparten af de svin, vi producerer, eksporteres levende, halve eller udskårne"

Uhyggelig dyremishandling.

Lene Santora, Per Torbensen, Niels Duus Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Inden for alle andre områder i industrien er Danmark førende.
Hvad angår design, produktudvikling, miljø.
Men indenfor svineproduktion er udviklingen sat helt i stå.
Stop svineproduktion i Danmark.
Det er en underskudsforretning.
Og ødelægger miljøet.

Hvad angår undertegnedes forrige indlæg.
Kom vist til at misforstå en sætning.
Men på den anden side.
Man ved jo aldrig, hvad svineproducenterne kan finde på.

Lene Santora, Steffen Gliese, Jeppe Brandtoft, Lars B. Jensen, Bodil Waldstrøm, John Hansen, Lene Christensen, morten Hansen, Janus Agerbo og Jes Elnif anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Nu skal man så lige være klar over hvilke politikere der især dominerer landbruget.
Det er primært partiet Venstre, så det kommer ikke bag på nogen at langtidsplanlægning, nytænkning og udvikling er sat i stå.
Hele AFR/Løkke perioden var præget af mangel på nytænkning og fremsyn.
Andelstanken er blevet kvalt og bønderne er blevet misinformeret af bankernes regnedrenge.
Såfremt bagstræbets mand kommer til magten igen vil ikke kun landbruget men formentlig resten af Danmark blive et u-land indenfor miljø og bæredygtig udvikling.
Desværre er socialdemokratiet også blevet inficeret af "mere af det samme vækstpolitikerne" og kyniske regnedrenge ( tilhængere af konkurrencestaten)
Konkurrencestaten er en sikker afvikling af velfærdsstaten, idet konkurrence giver få vindere og mange flere tabere.

Bjarne Andersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Helge Lydeking-Olsen, Mikael Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Keld Sandkvist, Tue Romanow, Steffen Gliese, lars abildgaard, Michal Bagger, Claus Jørgensen, Poul Sørensen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, Bodil Waldstrøm, Nanna Wulff M., Lene Santora, Tor Brandt, Britt Kristensen, Lene Christensen, morten Hansen, Niels-Simon Larsen, Rasmus Knus, Janus Agerbo og Svend Erik Sokkelund anbefalede denne kommentar

Selv for en der kender systemet indefra er denne artikel gennemført relevant, sober og præcis! Hvordan lader det sig gøre at ændre den afvikling af dansk svineproduktion, som 'de tvistede hjerner' indenfor erhvervet nærmest determineret arbejder på, til den udvikling artiklens forfatter efterlyser?
Intet mindre end et paradigmeskift i tænkemåder, hos politikere og producenter, kan forhindre svinesektoren i at udslette sig selv i dens aktuelle form!
Med en Fødevareminister optaget af nationalretter og andre ligegyldigheder, har det nok desværre lange udsigter?

Bjarne Andersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Lise Lotte Rahbek, Tue Romanow, Christel Gruner-Olesen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Simone Bærentzen, Michal Bagger, Claus Jørgensen, Britta Hansen, Anne Eriksen, Britt Kristensen, John Hansen, Lene Christensen, morten Hansen, Niels-Simon Larsen, Torben Selch, Rune Petersen, Rasmus Knus, Svend Erik Sokkelund, Leif Høybye, Carsten Pedersen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Svend Erik Sokkelund

Spørgsmålet er, om svinebønderne og deres regnedrenge kan se konsekvenserne af den nuværende produktion og tør tænke nyt, INDEN DET ER FOR SENT!
Her i huset er vi for flere år siden holdt helt op med at spise svinekød, med mindre det er økologisk.

Tak til Maria Reumert Gjerding for en meget klar analyse af en meget kritisk situation.

Bjarne Andersen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Poul Sørensen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen, John Hansen, Lene Christensen, morten Hansen, Rune Petersen og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Hvorfor er man så meget efter de arbejdsløse, når det er i den anden ende problemerne er?
Man retter bager for smed!
Der bliver ikke investeret nok!
Og hvis man investerer, så er det de forkerte steder!
Man følger ikke med udviklingen!
Der skal investeres i bæredygtigt landbrug, og i landbrug som kan levere sunde, økologiske fødevarer!
Det er jo håbløst tilbageskuende at beskære de arbejdsløses ydelser, når fremtiden ligger i højt forarbejdede fødevarer.
Det er højt kvalificeret produktion, der er brug for.

Steffen Gliese, Jørgen Malmgren, Michal Bagger, Per Torbensen, Flemming Scheel Andersen, Jens Falkesgaard, Anne Eriksen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Enig i kritikken. Alternativerne går så på økologisk produktion. Også på selvforsyning med fødevarer. Kvalitetskød, men stadig kød (!).

Øget selvforsyning, økologisk, vil være det mest samfundsforandrende i det projekt, altså i det øjeblik, at det bliver sat ind i en samfundsforandrende ramme mht. arbejde, løn, indtjening, organisering og ejerformer.

Det er det, der skal sømmes op på væggen. Visionerne om noget bedre. Det gælder klimasamfundet og intet mindre end klimamennesket, så uhyggeligt det end må lyde i tradtionelle øren. Der skal nye livsidealer til. Derfor er fremstilling af fødevarer kun en biting, om end en nødvendig biting.

Derfor mangler jeg i kronikken noget mere om, hvordan det samfund ser ud, som Enhedslisten vil frem til. Tipoldefar Marx kunne kun give et par enkelte pip om, hvordan det ville være at leve i det socialistiske samfund. Det overlod han til os.

Kom ud af busken, Maria og EL, og fortæl historien om fremtidens (ønske)samfund. De fleste af os ved nemlig godt, at det nuværende er helt ad h. til.

Jens Østergaard Petersen

Hvor kan man stemme på kronikøren?

Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard, Johannes Lund og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Tak for en veldokumenteret og velargumenteret artikel om et af dagens varme emner: konventionel svineproduktion. Der er jo ingen grænser for hvor betydningsfulde, de konventionelle landmænd; herunder også svineproducenterne tror de selv er. Men Maria Reumert Gjerding har på en indsigtsfuld måde blotlagt sandheden om dansk konventionel svineproduktion. Tak for det, Maria. Og til @Nils -Simon Larsen. Du skulle tage og læse nogle af de forelæggende og tidligere indlæg fra Marias pen, så kan du se hvorhen pilen peger. Eller endnu bedre Enhedslistens nye principprogram; det er skåret ned til at omfatte 10 sider nu.

Carsten Søndergaard, Bill Atkins og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Jeg er så enig i artiklen, det er rystende, hvad der foregår i dansk landbrug, og endnu mere rystende at Løkke Rasmussen på Bornholmer mødet foreslog at udvide svineproduktionen !! jamen hvor har den mand hovedet henne. Der er ingen tvivl om at fremtiden må ligge i økologisk produktion og langt højere dyrevelvældfærd, jeg vil stærkt opfordre alle med interesse og arbejde for landbruget at se dokumentaren "Så meget godt i vente". Der r meget at hente og lære der om kvalitet og respekt for landbruget.

Carsten Søndergaard, Steffen Gliese, Anne Eriksen og Nanna Wulff M. anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Længe Leve Konkurrencestaten!

Længe Leve Venstre!

Længe Leve Venstres formand som får ekstra bistandshjælp fordi han både kan og vil...

Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Man behøver ikke at være et svin for at være et svin!
Det er levende væsener, det her drejer sig om - Danmark har travlt med at gøre sig til på verdens lykkeligste, laveste korruptionsrate - alt godt fra "havet".
Sandheden er, at primitive profithensyn scorer alle tiltag til at gøre landet sundere, mere bæredygtigt og velfungerende og det kan vi takke det etablerede politiske system for!
Så hvad gør vi i fremtiden - og jeg mener ikke Venstre!
Eller nuværende førende socialdemokrater...

Poul Sørensen

Kunne det måske også blive en artikel om kyllinger....når nu vi er i gang med, at røre rent i krogene. Sikke dog en enighed der er blandt dem der har kommenteret siden...:-)

Steffen Gliese, Britta Hansen og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar

Maria Reumert Gjerding glemmer at nævne, at der i svineproduktionen også bruges tungmetaller, som kobber og zink.
Disse metaller kan ligeledes skade natur, dyr, miljø, drikkevand samt ikke mindst menneskers sundhed.

Når danske neurologiske patienter testes af speciallæger, med udenlandsk efteruddannelse i test og behandling af kronisk tungmetal-forgiftning, er det snarere reglen end undtagelsen, at der diagnosticeres en kronisk (kumulativ) kobberforgiftning.
Desværre behersker det offentlige danske sundhedsvæsen endnu ikke viden om test af kronisk kobberforgiftning, hvorfor denne lidelse overses,.... til stor gene fra patienterne, som derved fratages muligheden for relevant behandling.

Læg så de samfundsmæssige omkostninger for MRSA smittede til regnestykket, så har vi det vi i det private erhvervsliv kalder, en dårlig forretning.

Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, Hanne Koplev og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jeppe Brandtoft

Så må vi have Fair-trade til de danske svinebønder. Marx Havelaar kom på banen!

Niels-Simon Larsen

@John Hansen: Jeg vil hellere have, at du kommer frem med nogle af godterne fra posen. Her har du lejlighed til at få os alle sammen til at stemme på EL. Bare prøv!

Georg Pedersen

Jeg er landmand og er da sikker på vi som bor i "udkants Danmark" også gerne vil have arbejde.
På min gård er der pt. 2 lastbilchauffører og en dyrlæge, desuden har jeg en mand som kører og pløjer. Alt sammen arbejde som bliver udført af dansk arbejdskraft, ja så er jeg her jo også selv, lever og arbejder i ro og mag på min egen gård.
Fortæl de 4 mennesker som jeg pt. beskæftiger at deres job er værdiløs, især for samfundet, jeg skal nok klare mig jeg kunne jo drosle ned og tage traktoren selv.
Men jeg forstår ikke hvad en folketingskandidat, som er i den grad er arbejdssøgende, sælger ud af vores arbejdspladser, vil med denne artikel. Lukke Danmark endnu mere ned?
Det er så flot at Information ikke tager et spejlbillede af samfundet, men derimod et spejlbillede af en enkeltpersons holdning, og en salgstale for en arbejdsplads i Folketinget.
Hmm ja det var hvad der sker og rør sig på en gård på Lolland.

Preben Rasmussen

En af de klareste og letlæste analyser af dansk landbrugs elendighed anno 2014.

Det er ufatteligt dansk landbrugs lobbyister godt hjulpet af naive politikere, stadig forsøger at overbevise om, at dansk landbrug er en guldgrube for det danske samfund.
Hovedproblemet er en som nævnt, at dansk landbrug producerer en bulkvare ( svin ) og at forarbejdningen ( værditilvæksten ) sker i udlandet.
Det kan ingen tjene penge på idag. Parallelen til Mali er slående og illustrativ.
Dansk landbrug er så dybt forgældet og produktionsformen så forældet, at kreditgiverne ( bankerne ) står til enorme tab hvis industriproduktionen skal omlægges.

Janus Agerbo, Rune Petersen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Man kunne starte med et forbud mod transport/eksport af levende dyr.
Dernæst påbud om, at eksportvarer skal være forarbejdede, klar til forbrugerne.
Går produktion og salg, og dermed indtjening, derefter ned, må det være sådan.
Men hvorfor tro det. Ethvert andet erhverv er underlagt markedsvilkår og produktionsomkostninger. Virkeligheden kan ikke fornægtes.
Måske slagteriarbejderne skal ned i løn.

Lise Lotte Rahbek

Georg Pedersen
Somme tider er det en god ide at læse artiklen, inden man kommenterer.
Der står ikke noget om at nedlægge landbrug eller arbejdspladser.

I øvrigt er jeg forbløffet over at en enkelt gård kan beskæftige 2 fuldtids lastbilchauffører.

Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, Carsten Søndergaard og Jørgen Bjerring anbefalede denne kommentar

Kære Preben. Du omtaler pænt politikerne som naive. Det er de ikke. De er kriminelle. At forsøge at videreføre et sådant erhverv, der er én af de største trusler mod Danmarks økonomi. Det er kriminelt. EEn ting som kronikken IKKE omtaler er landbrugets årlige eksternaliteter. De beløber sig til mindst 50 mia OM ÅRET. Det er det beløb skatteyderne betaler for at holde dansk landbrug flydende. Dansk Landbrugs Primærproduktion har været et stort underskud de seneste 10-15 år. Landbruget forsøger selv at skjule det ved ustandseligt at nævne deres produkters store eksportværdi. Men når nu deres egne udgifter i rigtigt mange år har været større end eksportværdien. Så er det ensbetydende med et UNDERSKUD. Og så blander de altid FØDEVAREKLYNGENS resultater ind i deres eksport - ellers ville det også se mere end sort ud.
Her er så eksternaliteterne: Direkte støtte 7 mia (EU), indirekte Støtte 10 mia ( Ingemann Ålborg Universitet), tab af biodiversitet 4 mia (EU). luftemission 17 mia ( JP). ødelæggelse af vandboringer ½ mia ( DANVA) , opgradering og vedligeholdelse af veje ½ mia (KL). tilskud til diesel 1 mia, bankpakker og rentestigninger pgra krakkede banker ( der havde for stor eksponering mod landbruget), usælgelige huse på landet og i landsbyer i landzone grundet stank, gift, grise og gylle. Overalt i Gylland står der huse, der har været til salg i mere end 10 år. De er værdiløse.
Og da bønder notorisk ikke betaler skat, ( "for enhver krone betalt i skat er en spildt krone") så er det alle os andre der betaler for hele den offentlige sektor. Hvem har flest fripladser på friskoler og Efterskoler ? Rigtigt! Landbobørn! Og nu kommer så de stejlt stigene udgifter til sundhedssektoren ind i billedet. MRSAcc398 koster allerede nu hundrede af millioner. Snart runder det den første milliard.
Så forstå det dog kære politikere. Corydon, Sass og andre i vækstforblindede. Omlæg landbruget til at skabe højværdiprodukter, så de igen kan blive stolte af deres erhverv og tjene penge til sig selv og til Danmark. At et erhverv , der skulle være så vigtigt, har en gæld på 360 mia og en udskudt skat på 80 mia, det turde sige alt om dets indtjeningsevne. Utroligt at så mange partier ser et så stort potentiale i et underskudsgivende erhverv. Ingen nævnt ingen glemt. ( Altså nu undtagen EL)

Jens Høybye, Niels Duus Nielsen, Rune Petersen, Rasmus Kongshøj, Simon-Matti Hørlyck Campbell og Jørgen Bjerring anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

"Til landmanden Georg Pedersen fra udkantsdanmark."
Det er den moderne industrialiserede svineproduktion der skal ophøre. Den er jo et relativt nyt fænomen, selv om den kalder sig "konventionel", men Venstre kalder sig jo også "liberalt"
Selvfølgelig skal der etableres en økologisk og bæredygtig produktion af grise i udkantsdanmark.
Så skal der også høre lokale slagterier til så vi undgår de lange transporter. Det vil give endnu flere lokale arbejdspladser end den nuværende ulands-produktion, så du får brug for mange flere medarbejdere. Hvis man samtidig lader industribønderne bære samtlige omkostninger inklusive afhjælpning af forurening og samtlige transportomkostninger forbundet med produktionen skal du nok blive konkurrencedygtig.
Vi er et rigt land, så de fleste kan nok overbevises om at bruge lidt flere penge på mad når de ikke bliver direkte syge af det de spiser. Specielt når industriprodukterne bliver pålagt de ekstra forureningsudgifter med mere.
Hvad angår kyllinger er økologi ikke tilstrækkeligt. Kampylobakter er et større problem ved den økologiske produktion end ved den industrielle, så her er et udviklingspotentiale for dygtige landmænd.