Kronik

Bitre mænds impotente udbrud

De voldelige og nedladende meddelelser til kvindelige debattører, som programmet ’Ti stille kvinde’ kaster lys over, er et åbenlyst udtryk for ressourcesvage mænds magtesløshed. Ytringerne afspejler samfundets skæve fordeling af kulturelle ressourcer og manglen på et ideologisk projekt, der kan give de verbale voldsmænd retning og mening i livet
Debat
21. november 2014
De voldelige og nedladende meddelelser til kvindelige debattører, som programmet ’Ti stille kvinde’ kaster lys over, er et åbenlyst udtryk for ressourcesvage mænds magtesløshed. Ytringerne afspejler samfundets skæve fordeling af kulturelle ressourcer og manglen på et ideologisk projekt, der kan give de verbale voldsmænd retning og mening i livet

iBureauet/Mia Mottelson

I Michael Jeppesens programserie Ti stille kvinde får vi indblik i den flodbølge af trusler og nedladende kommentarer, som kvinder i Danmark lider under, fordi de deltager i den offentlige debat.

Disse mænd, som håner, truer og nedgør kvindelige debattører, kan måske umiddelbart virke dominerende: De truer med vold og taler ned til kvinderne, som var de psykisk ustabile, små piger eller det, der er værre – og kvinderne lader sig selvfølgelig påvirke af angrebene. Det er dog ret tydeligt, at vi i virkeligheden har at gøre med ressourcesvage mænd, som gennem de sociale mediers små sprækker endelig får lov at komme med deres værdiløse indslag. Truslerne og deres råben og skrigen er udtryk for deres egen impotens og manglende evne til at deltage på lige fod med dem, de angriber.

Den perfekte syndebuk

Selve relationen mellem den ressourcestærke kvinde og den ressourcesvage mand er i virkeligheden nok en del af forklaringen på, hvorfor vi endnu ikke er sluppet af med sexismen. Som mand, uden nogen særlige anerkendelsesværdige kvaliteter, er det gamle patriarkalske værdisæt en sidste knage, man kan hænge sin hat på. I dette univers er manden qua sit køn automatisk sat højere end halvdelen af samfundet.

Feministen Simone de Beauvoir beskrev denne funktion, som bevirker, at uanset hvor ringe stillet den hvide mand er, gør racismen og sexismen, at han alligevel kan føle sig overlegen i forhold til kvinderne og de sorte.

Som eksempel på denne modstand mod kvinders frigørelse henviste hun til en mandlig studerende, som skrev: »Hver kvindelig studerende, som træder ind i lægevidenskaben eller jura, frarøver os et job«. Den kvindelige succes bliver en syndebuksforklaring på mandens egen fiasko. ’Hvis bare de holdt sig til deres underlegne position’, synes han at tænke.

Etniske mindretal spiller ofte en lignende rolle som syndebuk, og dermed bliver den kvindelige politiker med den indvandringsvenlige politik den ultimative legemliggørelse af alle de (falske) forklaringer på den ressourcesvage mands fiasko. Det kan forklare, hvorfor hovedpersonerne i de to første programmer har været de unge, stærke og indvandringsvenlige kvinder Johanne Schmidt-Nielsen og Zenia Stampe.

Det minder om en interessant analyse, som den tyske idéhistoriker Jan-Werner Müller gav af det enorme had, der retter sig mod Barack Obama: Obama legemliggør på en og samme tid de to syndebukke i den populistiske ideologi; den etniske minoritet og den veluddannede elite.

Ulighedens konsekvens

Det, vi har at gøre med i denne konflikt, er fordelingen af de kulturelle ressourcer i samfundet. Ligesom den økonomiske fattigdom ofte kommer til udtryk i kriminelle handlinger, kommer den kulturelle ulighed bl.a. til udtryk i disse frustrerede verbale angreb. Begge er forsøg på at tilegne sig det, som individet ikke er givet i samfundets strukturelle fordeling af ressourcer og dertil hørende anerkendelse og selvfølelse.

Dette er ulighedens største problem, om den er af økonomisk eller kulturel art: Frem for at komme til udtryk som en svaghed, vi kan have medfølelse med, kommer den ofte til udtryk i voldelige udbrud, som virker frastødende på resten af samfundet.

Det første der står klart i alle disse hadefulde meddelelser, som programmerne tager fat på – ud over, at de er frastødende, voldelige og nedladende – er deres komplette mangel på debatmæssigt indhold. Der bliver oftest sagt »prøv lige at se på, hvad du selv skriver« eller »hold da kæft, hvor er du dum og uvidende«. Det ligger implicit, at den angrebne kvinde har sagt noget forkert, men man kan godt blive meget i tvivl om, hvorvidt den vrede mand egentlig er i stand til at argumentere for, at kvindens udsagn er forkerte. Det mest iøjnefaldende ved meddelelserne er ikke de verbale angreb og trusler, men det faktum, at de synes at dække over den komplette mangel på evne til at argumentere for et substantielt standpunkt. Truslerne og angrebene er symptomer på det fraværende argument.

Frem for at komme med substantielle argumenter går strategien altid ud på at afskrive personen bag udsagnene (kvinden) som en illegitim deltager i den offentlige debat. Hun er sindssyg, landsforræder, ’skabsmuslim’ (hvad end det er) – eller bare kvinde. Dermed kan man sige, at manden skaber et spejlbillede af sig selv, for det, der i virkeligheden er illegitimt i den offentlige debat, er en, som angriber sin modstanders person frem for hendes argument.

Debattens undertrykte

De sociale mediers kommentarfelter har skabt en mærkværdig underskov af offentlig opinion. Her finder man de holdninger, der er presset ud af vores offentlige debat, fordi der er store begrænsninger på, hvilke ytringer og indslag vi tillader. I en vis forstand er det den offentlige debats undertrykte, som vender tilbage til os i en frastødende form.

Derfor bør man også være opmærksom på, at disse verbale voldsudbrud udspringer af samfundets egen voldsudøvelse: For det første den strukturelle vold, som placerer visse grupperinger med dårlige muligheder for at opnå de tilstrækkelige sociale, økonomiske eller kulturelle ressourcer til at gøre sig gældende i samfundet. For det andet i kraft af den symbolske vold, hvormed vi udelukker de individer, som ikke slår til sprogligt og uddannelsesmæssigt, fra den offentlige debat.

Dette læner sig op ad, hvad sociologen Pierre Bourdieu kaldte ’loven om voldens bevarelse’. Med den henviste han til, at samfundet ikke kan udøve eksempelvis strukturel vold, uden at den vil vende tilbage som vold i en anden form, eksempelvis kriminalitet.

Imidlertid står ingen på spring for at hjælpe disse mennesker. For det første fordi deres aggressive adfærd virker frastødende, for det andet fordi det kan virke enormt vanskeligt at gennemskue, hvordan man bedre omfordeler de kulturelle ressourcer i samfundet.

Savner den store fortælling

Det hævdes af nogle socialfilosoffer, at vor dages fremvækst af racisme og fremmedhad skal forklares som et resultat af det, de kalder den postideologiske konsensuspolitik. Denne politik henviser til den måde, hvorpå vi i dag tager afstand fra de store ideologiske projekter for i stedet at skrue lidt på de administrative knapper for bedst muligt holde samfundet over vande i den globale konkurrence. Ifølge disse filosoffer medfører denne politik, at den sociale utilfredshed over ulighed og usikkerhed kommer til udtryk i racismens irrationelle udbrud. Et bevis på det kunne være at henvise til, at racismen især spreder sig i den socialklasse, som tidligere udgjorde den faste opbakning til socialdemokratiets ideologiske projekt.

Hvis man tager denne analyse for pålydende, kan det overvejes, om de sociale mediers underskov af sexisme og racisme i virkeligheden udspringer af en mangel på politiske projekter, der kan vise de ressourcesvage mænd vejen til større sikkerhed og mening i deres tilværelse. Umiddelbart går det dog imod enhver intuitiv reaktion på en gruppe af nedladende mænd på nettet.

Kristian Thorup er studerende

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Wow !!!! Jeg maa tilstaa at jeg ikke synes maend var vaerd at samle paa indtil jeg fik mine "egne" 2 soenner. .. Det fik mig til at taenke paa, at det er nok ogsaa os moedre, der har noget at goere med hvordan drengene bliver som voksne maend.... og at opdrage vores drenge til at synes, vi er lige gode. Det gjorde jeg saa... og det virkede rigtigt godt. Jeg maate indroemme at maend er jo ogsaa en slags mennesker !!!! - - Man kan altsaa som pige godt saette et godt eksempel paa at kunne klare tilvaerelsen... fint !!! Og at vi alle har vaerdi some mennesker.... men at vi er forskellige; maend og kvinder ser forskelligt paa mange ting, reagerer forskelligt paa mange situationer... og da jeg ikke altid kan forstaa hvor forskellige vi er, saa spoerger jeg sommetider mine nu voksne sonner om raad. !!!!! Min grund opfattelse er at vi skal vaere lige for loven, vi skal have lov at vaere her alle sammen... vi skal laere at respektere himanden og at vi ER alle forskellige, vi er alle mennesker .... og jeg tror ogsaa, hvis vi laerer at hold af hinanden og se det gode I hinanden, faar vi det meget bedre alle sammen.

Janus Leth, Anne Eriksen, Steffen Gliese, Anders Jensen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Mordragen og far gorillaen er det usunde forældre overjeg, som rigtig mange bære rundt på.

Mordragen spinder net, skammens net, meget li jorden er giftig lejen fra barndommen og hun bruger dem til at tryne med, de kan få katastrofale konsekvenser, som vi ser det på børn og ungeområdet, hvor mænd storset ikke kan fungere og ungerne derfor mister manderoller i deres opvækst.

Far gorillaen er de brutale konsekvens skarpe sværd.

Hvis Mordragen med sine skammens net får far gorillaen sendt ud i skyggen bliver far gorillaen mere og mere bestialsk og når den vender tilbage vil den være livsfarlig, det samme er tilfældet for mordragen.

Både Mordragen og far gorillaen har vi fået af vores forældre og man kan sektens have fået dem begge fra mor hvis hun havde både den stærkest drage og den stærkeste gorilla.
De er mentale konstruktioner og kan med få kognitive værktøjer, relativt nemt tranformeres til en velsignelse fra den forbandelse de i dag udgør i vores samfund.
Og det starter som altid med mennesket i spejlet.
Er hvad jeg har erfaret.

På sociale medier og i debatter
er opskriften meget enkel - muligvis svær
- at holde sig til emnet.
I skænderier med familiemedlemmer, kolleger, børn og andre
er opskriften også enkel: kritisér det, som personen har sagt og/eller gjort,
ikke hvordan personen ER!
Bare min erfaring.....

Og jeg synes,
at vore politikere - mænd som kvinder -
på ingen måde skal finde sig i verbale overgreb og trusler på de sociale medier!
Ansæt en frivillig til at slette disse totalt uvedkomne udgydelser....
og bevar en givende meningsudveksling/kritik/gode forslag...m.m.

"den kulturelle ulighed"

Kan man værdisætte kultur?

Er ens kultur "bedre", hvis man kender til Pierre Bourdieu og Simone de Beauvoir, end hvis man forstår sig på offside regler og tændrørs glødetal? Det tror jeg ikke Bourdieu ville mene ;)

Jeg tror mere han ville kalde det snobberi med "finkulturen" højt hævet og hovedet...

En modeguru i medierne, Jim Lyngvild, hedder han, sagde for ganske nylig ganske syrligt til en avis, at tv-kokken Camilla Plum skulle tage og ælte med patterne.

Det væltede ikke frem med beskyldninger om dybt kvindenedgørende retorik.

Jim Lyngvild er i øvrigt bøsset på en ret bøsset måde og elsker vist fint porcelæn. Er det derfor, han tilsyneladende gerne må? Ligesom en anden rapkæftet kvinde også måtte. For en kvinde i debatten kan jo ikke være kvindenedgørende i debatten.

Forestil dig, hvor anderledes og prompte reaktionen ville være, hvis det var Niarn eller Uffe Holm.

Vibeke Hansen, Kristian Rikard, Børge Rahbech Jensen, Anne Eriksen, Rasmus Kongshøj, Morten Jespersen, Tue Romanow, Kurt Nielsen og erling jensen anbefalede denne kommentar
Lennart Kampmann

Den intellektuelle tilgang til at forstå mændenes følelser må og skal fejle.

Det er ikke god tone at slippe kontrollen i det offentlige rum, og derfor ses der ned på de grove verbale udfald. Det er også det letteste at få øje på og så undgår man behændigt at forholde sig til andre mere subtile sproglige voldsmetoder. De findes, men er sofistikerede.

For eksempel er ordet "lønmodtager" er magtord. I ved godt hvorfor.

Med venlig hilsen
Lennart

Christian Harder, Troels Ingvartsen, Rasmus Kongshøj og Morten Jespersen anbefalede denne kommentar

Det kan også være at mændene, som skriver hadske og kvindefjendske mails til fremtrædende kvinder blot er nogle røvhuller. Gode gammeldags røvhuller.

Gert Selmer Jensen

White trash.!

Marianne Mandoe

Undskyld... men den var simpelthen for nem.
Vi læsser lorten videre over på de mindre uddannede mænds skuldre, børster vores hænder og pudser vores glorie.

Den holder ikke. Den er for nem.
At påstå det udelukkende er uuddannede eller svagt begavede mænd med få ressourcer der kan finde på at nedgøre kvinder på nettet, er ikke bare eskapistisk... det er til en vis grad også selvglorificerende.
Hvis vi kigger på stærke, veluddannede mænd som Blackmann, Åmund, Don Ø og andre ganske prominente mandlige og fremtrædende skikkelser, der, helt offentligt, synes det er OK at køre agendaen "Kvinderne tilbage til kødgryderne, og skal de være på arbejdsmarkedet så skal de fandme være lækre og villige".
Læg dertil den sortblå neo-liberalisme, der for det første taler til veluddannede (mænd) og der ud over ikke mener at ligestilling er noget der skal tages stilling til... ja så når vi frem til en konklusion der ser noget anderledes ud end den skitseret i artiklen.

Nemlig at den ikke holder mere vand end en si, og at det er en ommer.

Det kan godt være at Blackmann, Åmund og Don Ø et al er mere subtile, men de er toneangivende og lægger fundamentet til de udgydelser som mænd i alle aldersgrupper og alle indkomstgrupper, helt anonymt, kan slynge om sig på nettet.

maria lindbaum, Lis Kyllikki Turunen Pedersen, Vibeke Hansen, Søren Roepstorff, Michal Bagger, Sabine Behrmann, Anders Jensen, Hanne Ribens, Britta Hansen, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, June Beltoft, Elisabeth Andersen, Troels Ingvartsen, Dorthe Jørgensen, Rasmus Kongshøj, David Adam, Majbritt Nielsen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
ulrik mortensen

For nogle år siden blev Bitterfissen Bethany kult på nettet (220.000 besøgende om måneden på sin blog). Hun skrev i starten anonymt, og det blev gættet vildt på hvem der stod bag bloggen. Flere mente, at det simpelthen måtte være en mand, der stod bag så grove og grænseoverskridende skriverier (læs f.eks. Johannes Aagaards fine indlæg her (20. marts, 2012 - 16:27): http://www.information.dk/296482#kommentarer ). Men det viste sig jo senere at være en 39 årig kvindelig kontorassistent fra Farum ...

Børn siger nogen gange: 'Prut' ..... 'prut. prut, prut, prut, prut'.

Så man til sidst er ved at blive desperat. Sker det fortsætter de måske med: 'Røv' ..... 'røv, røv, røv, røv, røv'. og fniser lyksaligt.....

Hmmm?

Lis Kyllikki Turunen Pedersen og Morten Jespersen anbefalede denne kommentar
Majbritt Nielsen

Kurt Nielsen
21. november, 2014 - 22:48
Ja det har du så ret i. Forskellen på børn og mænd. Er at mænd har styrken til at gøre alvor af deres trusler. Man skal ikke længere end til Mariager, hvor et ægtepar er blevet chikaneret ud af byen. ----Af en mand.

Og det kan godt være at han har ment prut, prut og røv røv.
Men det lykkeds ham da at jagte ægteparret ud af byen.
Da han begyndte at gå efter deres børn også.
Hvis du fik voldtægts trusler og lort sendt til dig på daglig basis. Ville du så stadig være lige så ligeglad?

Sabine Behrmann, Kurt Nielsen, Ib Hansen og Dorthe Jørgensen anbefalede denne kommentar

Kristian Thorup:

Det at du ser Ti stille kvinde og forudsætter, at dine læsere også gør, siger så meget mere om dig end oplysningen, at du er studerende.

"Ansæt en frivillig"

Ellen Nielsen, den frase siger så meget mere om dig end selv den mest dybtgående viden om din kønslige orientering.

Jeg føler mig lidt ambivalent her. For hvor ville det dog være komfortabelt, hvis vi konkret kunne pege på den type person, som skriver kommentarer i den misogyne genre. Og at det så endda er den type person, som er en mand, der jo faktisk i virkeligheden bare er ynkelig og svag og stakkels.

Jeg køber den bare ikke.

Ingen tvivl om, at en del af de mennesker som skriver den slags verbal gylle hører til den resourcesvage del af samfundet. Dét kan måske forklares så simpelt som at den slags hårde sprog ikke i lige så høj grad ses hos velformulerede (veluddannede?) personer. Så hvad med de magtfulde, stærke mennesker, er de alle hellige equalister? Kunne vi lige få klasket nogle flere aspekter på bordet, tak?

Fokuset på den ekstremt hårde tone fjerner fokus fra de velformulerede, ikke-frustrerede, velafbalancerede magtfulde personer (begge køn) som er med til at reproducere forestillingen om den underlegne kvinde. Det behøver ikke engang være en person, det kan være en diskurs i medierne. Men det er en anden snak, for det hér handler jo om at få udpeget den misogyne synder. Og så er der, hvad jeg tror Michael Jeppesen ville kalde ‘hygge-sexisme’. Uhensigtsmæssig sexisme. Noget, som ser helt ærligt uskadeligt ud, men som er enormt nedladende og utvilsomt møntet på køn.

Kort sagt, hvis man vil gøre alvor ud af at komme misogynien til livs, er det måske vigtigt at gøre sig selv i stand til at genkende den mere implicitte nedladenhed overfor kvinder i den offentlige debat. Jeg siger bare, pas på med at gøre det for simpelt, ‘måske' stikker den strukturelle sexisme dybere.

Så lad nu lige være med at reducere debatten om kvindehad til klasseforskel og taber-mænd med penisser der ikke kan komme op at stå. Suk.. :)

Lis Kyllikki Turunen Pedersen, Hanne Ribens, Anne Eriksen, Lise Lotte Rahbek, Kurt Nielsen, June Beltoft, Elisabeth Andersen, Marianne Mandoe, Rasmus Kongshøj og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Refleksioner anno 2014: Bitre mænds impotente udbrud

Refleksioner anno 1974: Bitre kvinders hysteriske udbrud

- Hver tid sin kamp...

Den straffened forælder indlæring.
Den ene skal fandeme fløjtene nok tage ansvaret for at banke dig nogen på skrinet så du kan lærer at blive et ordenligt menneske, implicit du er en idiot. Seniaret er voldsomt selvmodsigende.
Den anden skal fandeme fløjtene nok tage magten over situationen så du ikke render rundt og laver noget lort, Seniaret er voldsomt selvmodsigende.

Der er en stor tragedie gemt i dette - og det er den, at disse forhold blev erkendt allerede i 70erne og 80erne, og kun den reaktionære bølge, der har rullet stort set alle fremskridt tilbage for menigmand i løbet af 90erne og 00erne, har ført os tilbage i dette morads.
En væsentlig årsag har også været udviklingen i skolen og uddannelserne, hvor man ikke har holdt fast i de klassiske krav, uden hvilke nye klassers mulighed for uddannelse ikke fører til den ægte frigørelse, der var meningen. Der springes i vores samfund altid over, hvor gærdet er lavest for at forcere udviklingen; men det lader sig ikke gøre, man giver folk stene for brød og udsætter os alle og vores samfund for faren ved pøbelvælde. Kun en grundig oplysning af den brede befolkning kan give ægte frihed, lighed og indbyrdes samhørighed.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Er impotent det samme som magtesløs i den sammenhæng?
Hvis man bruger ordet 'impotent' er det vel med direkte henvisning til en manglende specifik maskulin præstation. Jeg har svært ved at forestille mig formuleringen "Bitre kvinders impotente udbrud". Og så er vi i gang med at italesætte på samme præmisser som med "de hysteriske kællinger" eller hvad det ellers måtte være.

Disse ynkelige mænd, der kun har det svageste identifikationspunkt med andre magtfulde mænd, er jo blot kanonføde for disse, når de skriver ubehjælpsomt, hvad de andre udtrykker, som var det ridset på stentavler af Guds egen hånd. De forsøger jo blot at gøre deres hoser grønne dér, hvor magten er - i stedet for at identificere sig med dem, de har interesser tilfælles med: de grupper, som magtfulde, hvide, heteroseksuelle mænd pisser på. De piger, som disse underklassedrenge ikke kan score, bliver taget af dem, hvis krig de fører.

Impotent betyde magtesløs, Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér! Præfikset im- betyder uden, "potere" betyder at kunne - hvilket giver betydningen "ikke kunnende", oversat til "magtesløs". "Impotens" er en lægelig eufemisme, der er blevet universel. "eu-" betyder god (ligesom i "euangelion", godt budskab) og "-femisme" er i familie med "feme", =ord, mens -isme/ismos understreger ordets karakter af begreb.

Alle folk, der udtaler sig offentligt og måske endda kontroversielt, skal regne med at blive svinet til på de digitale medier - uafhængig af køn. Dette fænomen er i mindre grad et spørgsmål om sexisme og i højere grad et spørgsmål om, hvordan kommunikation, der foregår foran et skærm, påvirker den skrivende. Internettets anonymitet forsyner os med den frihed at formulere os på måder, vi ellers ikke tør gøre brug af, og at give udtryk for holdninger, der ellers er tabuiseret.

Det er derfor, at jeg undrer mig over, hvorfor det indtil videre i debatten straks er blevet accepteret som åbenlyst, at det diskuterede emne handler om kvindeundertrykkelse. Måske ligger der et interessant spørgsmål i forskellen på hhv. mænds og kvinders digitale negative omtale. Måske. Men dette spørgsmål er formentlig sekundært ift. den centrale problemstilling, der fortjener mere opmærksomhed, som er, at mennesker, der indtager en offentlig position, er udsat for angreb på deres person.

Claus Jensen - 22. november, 2014 - 00:51

Har du selv
overhovedet nogen holdning/mening til/om artiklens emne?

Lise Lotte Rahbek

Jeg anbefaler Claus Jensens kommentar for 2. del
med kritik af anden kommentar om
"Ansæt en frivillig".
Det er jo rigtig set en absurditet, formodentlig som en konsekvens af kommunal/offentlig fjendtlige overtagelse af frivillig ulønnet arbejdskraft.

@Morten Balling

Nej fin-kulturen er ikke bedre, problemet er at den ogsaa har vaerdi, men samtidig ikke kommer af sig selv. Hvis du vil have et litteraert miljoe med navne som de du naevner, bliver du noedt til at have en organisation - typisk offentlig finansieret - hvor du betaler for 100 fuldstaendig uinteressante forfattere (og hvad vaerre er, laese nogle af deres boeger og hoere paa dem og deres omtaler i TV). Det er rasende dyrt at have en elite - men den betaler sig nogen gange og savnes i den grad i lande der ikke har den. Her i Rosendal i Norge hvor jeg pt. arbejder ligger landets eneste herregaard - (en soelle en ganske vidst) - men rigtig mange Nordmaend siger: "Jamen det er den eneste vi har af den slags!" (Saa har de saa meget andet Henrik Ibsen, Roald Amundsen etc. men det er en anden historie).

Artiklens karakter kan sidestilles med en artig pige som gerne vil have et rødt flag for sin stil af læreren. Endnu en automatisk popskive .

Børge Rahbech Jensen

David Wedege:

"Jim Lyngvild er i øvrigt bøsset på en ret bøsset måde og elsker vist fint porcelæn. Er det derfor, han tilsyneladende gerne må? Ligesom en anden rapkæftet kvinde også måtte. "

Det tror jeg desværre ikke. Han afviger på to måder fra de mænd, artiklen refererer til: De skrev det ikke som kommentarer på sociale medier, og de skrev det ikke direkte til den person, de talte om. Moralen må være, at oplæg gerne må være krænkende og provokerende, så publikum kommer op ad stolene, men publikums kommentarer må ikke være det.

Det sjove er på nogle netaviser, at debatoplæg, som ikke giver anledning til mange, følelsesladede reaktioner, ofte giver anledning til, emnet forlades, mens debatoplæg, som giver anledning til mange reaktioner, hurtigt tages op igen i andre debatter. Det kan observeres på fx. jp.dk, hvor bloggere som Jens Balle fylder mindre end bloggere som Morten Uhrskov Jensen, Mikael Jalving og Henrik Gade Jensen.

Jeg foreslår, i ligeberettigelsens navn, at vi erstatter "broderskab", sådan som jeg har gjort det her, med "indbyrdes samhørighed".

Lise Lotte.
frivillig ulønnet arbejdskraft

Som folkepensionist er det tilladt at lave frivilligt arbejde - både lønnet og/eller ulønnet ....
Studerende og andre må det samme,
så tilføjelsen ULØNNET er alene DIN...

Lise Lotte Rahbek

Ja, selvfølgelig, Ellen Nielsen, er det min tilføjelse.

Jeg har aldrig hørt om lønnet frivilligt arbejde.
Enten er man ansat på kontrakt og får løn for at udføre et stykke arbejde,
ellers er man frivillig og får ikke løn eller kontrakt for at udføre opgaven.
Hvor er du truffet på frivilligt lønnet arbejde?

Nåhja, så findes der naturligvis også ufrivilligt lønnet arbejde i form af samfundstjeneste, nyttejobs, praktikjob og andet statsligt påfund i straffe- og beskæftigelseslovgivningen, men det er noget andet.

Vi lever i såkaldt demokratisk land med frihed, så alle går vel frivilligt på arbejde for løn...

Vi lever i et land med en efterhånden overtreven feministisk kultur, som gennemsyre de fleste centrale områder af landet. Så det kan vel ikke undre, at der efterhånden er ved at opstå en fuldt berettiget mandebevægelse mod denne feminisme.

- Hvornår lærer vi mennesker mod at få lidt ligevægt på vægtskålen i såvel stort som småt, frem for nytteløs triumf?

At debatten så måske til tider ikke er politisk korrekt er en anden sag. Det var og er kvindbevægelsen bestemt heller ikke altid. Men feminismen ser ikke ud til at stoppe ved ligevægt på vægtskålen. Nej den vil triumfere. Manchuvinismen skal jævnes med jorden og er i dag nærmest blevet politisk ukorrekt bare at omtale.

- Men det er ved at være slut nu.

Manden siger stop nu. Ikke kun i Danmark, men verden rundt. Mandebevægelsen vil de kommende år vokse sig større og større som modvægt på feminismens triumftog.

- Og det er kvinderne selv skyld i.

Jeg forstår ikke helt, hvad den bevægelse skulle ville opnå, Kjeld Hansen! Når mændene er i overtal på universitetet og på direktørgangene, er det aldrig noget problem, åbenbart, men når kvinderne kommer i overtal, er samfundet feminiseret.
Men det er vel ikke værre, end at det er patriarkalsk?

Britta Hansen, Herdis Weins og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Hvor er du truffet på frivilligt lønnet arbejde?

I Provinsen...
Vi er nogle pensionister, der som medlemmer af en venneforening til en institution laver/udfører frivilligt arbejde. De fleste opgaver er ulønnede, men vi er et par stykker, som med jævne mellemrum laver aftalte, lønnede opgaver....

Derfor min kommentar.
Jeg kunne naturligvis ha brugt ordet 'aftalt' i stedet for 'ansat',
når der er debattører, som kun indgår i debatten
for at kritisere andres udtalelser og blande alt muligt uvedkommende ind,
men slet ikke selv har noget at byde på, i forhold til emnet!

inger margrethe thora møller

At politikere, som mange andre i vores samfund, ikke altid taler i vores øjenhøjde, begrunder og tillader vel ikke at vi sviner hinanden til, ej heller de mænd i medierne, der sviner de kvindelige politiker til, når de har lyst. Hvor er det ulideligt nemt! Alt for nemt!! Omkostningfrit!
Det er primitivt - lavt og dumt, hvad kan vi dog bruge det til?
Men OK, det er måske den 'stil' der nu engang hersker, 'at verbal svineri', stadfæster en slags berøring af en form for indre svinehund, der skal til, for at få gang i debatten, en slags tilfredsstillelse, at det er DET der skal til for at få os af stolen. Hvor det det nemt .. alt for nemt!
Der bliver en form for afmagt tilbage, for hvad nytter det? - Dybest set er der vel ingen af os, der vil bryde os om at blive svinet sådan til, at være 'udhæng' på Nettet, og det gælder vel også politikerne.

Peter Hansen
22. november, 2014 - 18:26

Hvad ville kvinderne opnå med kvindebevægelsen? Ligestilling vel sagtens. Men efterhånden har feminismen fået overtag frem for ligestilling i det danske samfund. Den mandlige natur og kultur er igennem de seneste år tier forsøgt afviklet i ikke mindst daginstitutioner og folkeskolen. Det vil naturligvis fremprovokere en modreaktion før eller siden. Og det er det vi ser en begyndelse på nu.

Misforstå mig ikke. Jeg ønsker ligestilling og ligeværdighed mellem kønnene. Men jeg ønsker ikke triumfering af nogen af parterne. Men feminismen ser ikke ud til at stoppe ved ligestilling. Derfor vil der naturligvis komme en modreaktion fra manden.

- Manden er hverken resignerende eller impotent, men tålmodig. Men han har altså også grænser.

Tag f.eks. debatten her. Der er ikke særligt mange kvinder, som forsvare manden.

- Er det ikke noget ensidigt?

inger margrethe thora møller

Kjeld Hansen:
Det drejer sig ikke om at forsvare kvinden, frem for manden. I forskellige debatter og medier, fremstår ofte det modsatte, kvinder bliver absolut ikke skånet. Tværtimod!
Hvad er der at forsvare, når kvindelige politikere bliver svinet til på deres email eller på medierne af 'mænd', som det vises i TV lige nu. Måske er det mere ensidigt at du ser det sådan, her i debatten, - mænd er ikke værre end kvinder, men det fratager dem ikke ansvaret, når de sviner andre til.

Lise Lotte Rahbek

Men Ellen Nielsen dog.
Der er ingen grund til at blive fornærmet og passiv-aggressiv over at blive afspurgt om forhold, som du ved om, og som jeg ikke kender til.

Gå du bare direkte til biddet, når du bliver sur over at blive spurgt ud.
Det andet, indpakkeriet, er snart lige så tarveligt som de bitre mænds impotente udbrud.

Jeg er mand, jeg er hvid, jeg er arbejdsløs, jeg er single, ressourcesvag og taberagtig. Alligevel kan jeg overhovedet ikke genkende mig selv i det portræt, Kristian Thorup har tegnet her.

Majbritt Nielsen

Du skriver: *Hvis du fik voldtægts trusler og lort sendt til dig på daglig basis. Ville du så stadig være lige så ligeglad?'

Hvad er det, der får dig til at tro, at jeg er ligeglad? Er det noget jeg skriver, eller er det fordi jeg har brugt tid på at læse artiklen og de efterfølgende læserindlæg og omhyggeligt anbefalet de indlæg jeg finder det passende at anbefale?

Eller er det fordi jeg har udeladt den obligatoriske besværgelse: at jeg finder mord- og voldtægtstrusler og tilsvarende chikanerier uacceptable?

Eller er det fordi jeg pure nægter at lade angsten for slige drenge-(m/k)streger tage tænkeevnen fra mig?

Eller hvad?

Jeg er nysgerrig.....

Lise Lotte Rahbek

Stig Henriksen
Hvis du aldrig har skrevet den slags angreb på kindelige kommentatorer, så er der vel heller ikke noget at genkende.
Personligt er jeg styrtende træt af disse evindelige kategoriseringer af mænd og kvinder, arbejdsløse og arbejdende, 'tabere' og vindere, svage og stærke, osv osv osv og ikke mindst bliver jeg så sindssygt træt af, at disse kategoriseringer er blevet mere almindelige end røde lys i trafikken og at de færreste kan afvise at bruge dem, inkl mig selv.

Herdis Weins, Kjeld Hansen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Gå du bare direkte til biddet, når du bliver sur over at blive spurgt ud

Lise Lotte.
Jeg vil fremover forsøge at holde mig fra at svare på spørgsmål, som intet har med emnet at gøre....
og slet ikke spørgsmål fra debattører, som ingen mening har om emnet....

Thomas Østergaard

Det kunne være interessant at høre, hvordan sådan noget som dette læserbrev i Politiken rangerer på skalaen over forhånelse og truen af debatører i den offentlige debat - godt nok den amerikanske debat, men vi lever jo i globaliserede og amerikaniserede tider - i særdeleshed når der tales sociale medier.

Hvis vi lige opsummerer kort, er læserbrevet en opfordring til organiseret hetz, kulminerende i "et fælles møgfald af de helt store" af en amerikansk, mandlig politiker, der har begivet sig ud i udtalelsen "If I was a woman over 50, I wouldn't need gynecological services." - vistnok i forbindelse med en debat i USA om størrelsen af offentlige tilskud til underlivsundersøgelser.

Så vidt jeg kan forstå, er hetzen retfærdiggjort derved, at udtalelsen kan defineres som rasende sexistisk og misogyn. Interessant nok, dvæler de kvindelige kommentarer til læserbrevet i betænkelig grad ved mandens potens og ynglepind/diller

Zenia Stampe har - ligeledes i politiken - tidligere gjort sig lystig over at en amerikansk antagonist og homofob takket være " kreativitet + humor + Google" blev associeret med "den skum-agtige blanding af glidecreme og afføring, som nogle gange er et biprodukt af analsex."

Det er ikke svært at se, hvorfra Kenni & Co. har fået den opfattelse, at der er givet grønt lys for primitiv forhånelse, med stærke sexuelle undertoner, af debatører der offentligt fremkommer med synspunkter som man er uenig i af indirekte, egennyttige, og fordelingspolitiske årsager.

Disse kommunikationsmæssige neanderthalere mangler dog stadig at lære at organisere sig i slagkraftige, internationale enheder/interessegrupper, hvor der piskes en stemning op omkring specifikke udtalelser, og at gøre brug af de statsstøttede medier som platform, så de undgår at fremstå som ressourcesvage individer og kommer ind i kampen om prioriteringen af samfundets økonomiske ressourcer.
Samt naturligvis at bruge deres sociale og økonomiske position til at definere sig til retten til shaming.

Men selv om de ikke er alt for tynget af såkaldt "social intelligens", skal de såmænd nok komme efter det før eller siden.

Mordragen eller mor-grammofonen, kværner løs døgnet rundt, den taler om alt det farlige, den taler når du hører den og når du ikke hører den, den taler når du sover og når du er vågen.

Den er summen af hele familiens kvindegruppes skepsis/ tvivl/utryghed/mistillid/angst mm.
Den er også alt det der ikke blev sagt: Hvordan skal hun da klare sig med den næse, vokser hun sig mon nogensinde fra det overvægs problem, bare hun ikke bliver ved med at være så lille, bare hendes hår ikke bliver ved med at være så tjavset, får hun nogen sinde lært at tale så andre kan holde hende ud, listen er næsten uendelig.

Kvinden med mor-grammofonen, beskytter sig med net, net omkring sig selv, net omkring børnene, net omkring manden, net i sociale sammenhænge, net i samfundet, net på nettet osv.
Daglig lider mennesket nederlag til mor-grammofonen og nederlagene bygger op når der så kommer en tv udsendelse som ”tydelig” viser at mor grammofonen har ”ret”, bliver nederlagene udtrykt med nederlagets sprog hævne mod manden, fordi kvinder instinktivt ved at andre kvinder er langt farligere for dem end mænd, hvilket fodre fargorillaen som vokser sig endnu stører, både i hende selv og i manden.

Mor-grammofonen er et helvede og den taler i fordomme, men bag alt det den fortæller, ligger der faktisk evnen til at se klart og når man kommer derhen er den blevet forvandlet til hele familiens kvindegruppes evne til at se og den bliver helt tavs og ser verden omkring sig ufatteligt tydeligt.
Det samme er tilfældet for far-grammofonen.
Og når de begge er blevet forvandlet holder de uendelige skænderier i hoved helt op og du er fri af forælder skyggerne og kan begynde dit eget liv.

Er hvad jeg har at tilføje.

Jeg har ikke skrevet om far gorillaen i detaljer, fordi den er trængt noget væk fra informations artikler.
Og jeg tror tiden er helt ideel til at se på mordragen, nu den flyver i flok og har spytte noget af sig galle ud og derfor ikke er helt så farlig.

I 40 år har ultra-feminismen taget mænd og medsøstre som gidsel med stor succes.
Og så undrer man sig ! De svinerier, der løber ind på det uundværlige snakke apparat, kunne slettes og ignoreres. I stedet går ofrene på TV med martyrudsendelser, styret af selvpromoverende journalister og deres arbejdsgivere. Nåh ja, der er snart valg.
De stakkels ofre forstår slet ikke, at civiliseret kritik af deres adfærd er meget mere vigtig - og farlig - for deres sag.
Gør som Espersen - Luk for den lokumsspand.

Lise Lotte Rahbek

Leo Nygaard
Altså du foreslår, at de forulempede skal bruge timer hver dag på at redigere alle de svar, de får. Det er mange, kan jeg betro dig. Hundredevis af kommentarer af større eller mindre omfang, eller også skal de afskære sigselv fra at ytre sig på sociale medier?
Det svarer vist lidt til at opfordre kvinder til at holde sig væk fra gaderne om natten eller tage en burka på, for ellers må de jo tage hvad der kommer.
Jeg er imponerende uenig.
Det er dem, som gør noget forkert, som skal ændre adfærd !

Marianne Mandoe, Kurt Nielsen, inger margrethe thora møller og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Lis Kyllikki Turunen Pedersen

Tak til Kristian Thorup for hans "kloge" indlæg, Også tak til alle øv-RIGE skribenter/ bidragydere. Jeg kom til - efter læsningen af ovenstående- at tænke på.... hvem kender I hver især, der er jer underlegne? vælg selv inden for hvilket område. Forstil dig så, hvordan en times sam-tale imellem jer kommer til at forløbe??

I øvrigt er jeg vild med Mia Mottelsons tegning et STORT tak for den ytring.

Nej, selvfølgelig skal svinerne ændre adfærd, LLR. Det er ikke alternativer, du sammenholder.
Hvad vil du forslå, når svinerierne bare fortsætter.
Jeg bruger ikke Facebook mv, og ved ikke hvor nemt eller besværligt, det er at slette.
Men jeg går ud fra at det man læser, kan man slette straks ?
Du må da gerne kommentere det væsentlige i mit indlæg.

Lise Lotte Rahbek

Dine ord: "I 40 år har ultra-feminismen taget mænd og medsøstre som gidsel med stor succes.
Og så undrer man sig ! De svinerier, der løber ind på det uundværlige snakke apparat, kunne slettes og ignoreres. I stedet går ofrene på TV med martyrudsendelser, styret af selvpromoverende journalister og deres arbejdsgivere. Nåh ja, der er snart valg.
De stakkels ofre forstår slet ikke, at civiliseret kritik af deres adfærd er meget mere vigtig - og farlig - for deres sag."

Du opfordrer mig derefter til at kommentere det væsentlige i dit indlæg.
Jeg er lidt i tvivl om, hvilken del af det du mener. Er det det om ultrafeministerne? Jeg ved ikke hvem du tænker på som ultrafeminister og hvad de har begået i 40 år. Jeg er dog en anelse overrasket over, at du kun angiver 40 år. Suffragetterne begyndte allerede deres hærgen i starten af 1900-tallene.
Så nævner du martyrudsendelser. Jeg ved ikke om du har set udsendelserne, men de kvinder der optræder deri, har næsten allesammen været i tvivl om, om de overhovedet skulle deltage da en hel del mennesker (m/k) ville kalde dem martyrer for at så meget som berøre emnet. Og det fik de så ret i.

Omkring Facebook, så føkger jeg blandt andre Johanne Schmidt-Nielsen, og når hun skriver en opdatering, så er der mange gange 50-100 kommentarer efter en times tid. Både af tilhængere og modstandere. Der ud over så foregår det jo ligesom det foregår her. Vi har allesammen andre gøremål og forlader skærmen i timer, halve dage eller i dagevis. Derfor er det relativt umuligt, ligesom her, at sidde og redigere og slette indlæg efterhånden som svinerierne tastes ind.
Og ligesom her, er det overordentligt ubehageligt at have svinere hængende på ens personlige visit i timevis - ligesom en snotklat, som ikke bliver tørret af. Så nej, detder med at slette kommentarer, det er ikke helt realistisk og det vil stadig være temmelig grænseoverskridende, at mennesker skriver truende somme tider voldtægtstruende indlæg og ønsker ens død og ødelæggelse, fordi man har en mening om et politisk emne. Og så tror de, at det opfattes som FOR SJOV?

Hvad der kan og skal gøres ved uvæsnet?
Det er jo det vi skal diskutere og finde ud af, nu hvor mange har fundet ud af, at problemet findes. Men der skulle lissom først åbnes for æsken, så det er muligt at se omfanget og konsekvenserne.

Britta Hansen, Kurt Nielsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar

Sider