Kronik

I et lige samfund er ingen fredet på forhånd

Identitetspolitikkens kritik af Charlie Hebdos tegninger genindfører i lighedens navn hudfarve, etnicitet og køn som kriterier for, hvem der må komme til orde om hvad i den offentlige debat. Men derved opgiver den i praksis lighedstanken
’Der findes racisme, sexisme og forskelsbehandling, men ikke desto mindre har vi stadig som samfund det ideal, at alle bør behandles lige,’ siger dagens kronikør.

Miguel Gutierrez

Debat
28. januar 2015

KRONIK – For nylig påpegede ekstern lektor Dennis Meyhoff Brink i Information, at den identitetsdyrkende del af venstrefløjen går helt galt i byen, når den beskylder Charlie Hebdos tegninger for at være båret af både racisme, islamofobi og homofobi. Men hvordan kan det være, at et velkendt venstreorienteret og magtkritisk magasin som Charlie Hebdo overhovedet bliver skydeskive for sådanne anklager? Hvis man skal svare på det, er det nødvendigt at forstå identitetspolitikkens fejlslutninger.

På modkraft.dk slår Bue Rübner Hansen kategorisk fast, at det hverken er »sjovt eller sofistikeret, når hvide mænd gør grin med muslimske autoritetspersoner; det gøres langt bedre af eksempelvis muslimske kvinder«, og i forlængelse heraf supplerer Michael Nebeling Petersen i Information: »Når heteroseksuelle tegnere gør grin med homoseksualitet, bliver det aldrig satire for mig.«

En nærlæsning af sådanne passager afslører kernen i den identitetspolitiske tankegang: Det er selve det faktum, at Charlie Hebdos redaktion bestod af hvide, sekulære – eller i hvert fald ikkemuslimske – og, så vidt vides, heteroseksuelle mænd, der gør, at deres satiretegninger af f.eks. profeten Muhammed er racistiske, islamofobiske og homofobiske. Det er med andre ord ikke tegningerne i sig selv, der udløser disse diskvalificerende betegnelser, men derimod tegnernes hudfarve, køn, seksualitet og (manglende) religiøse tilhørsforhold.

Med andre ord en omvendt racistisk og sexistisk argumentation, der i sin logik ligner den måde, hvorpå kvinder i den offentlige debat bliver udskammet på grund af deres køn, som f.eks. DR2-dokumentarserien Ti stille kvinde for nylig viste. En sådan identitetsreduktionistisk logik siger, at dit køn, din hudfarve og din seksuelle orientering afgør, hvad du må sige hvornår. Og hvis du alligevel siger noget, må du indstille dig på, at du bliver bedømt – ikke på, hvad du har tegnet eller skrevet som sådan – men først og fremmest på, hvilken identitetskategori du som afsender kan presses ind i. I lighedens navn bliver alle på paradoksal vis tvunget ind i adskilte identitetsgrupperinger.

Identitetsmæssigt tunnelsyn

Det triste ved denne tankegang er, at den i udgangspunktet fornuftige idé om, at enhver udtalelse/holdning skal ses i sin kontekst (hvem taler, hvor og hvornår) er blevet til et identitetsmæssigt tunnelsyn stift rettet mod hudfarve, køn og seksualitet som enerådende parametre for, hvordan man forstår, taler og tænker om verden.

Ifølge den doktrinære identitetslogik er vi alle fanget i hver vores etniske, kønsmæssige eller seksuelle kategori, og resten af verden skal derfor indordne sig på en måde, så man undgår at blive krænket ud fra disse parametre. Det er et verdensbillede, der har inddelt virkeligheden i på forhånd fastlagte kasser, hvor nogle pr. definition er undertrykte og udsatte ofre, mens andre alene qua deres hudfarve, køn og seksualitet (først og fremmest hvide heteroseksuelle mænd, men muligvis også andre i såkaldt privilegerede positioner) er rubriceret som privilegerede undertrykkere.

Det er selvfølgelig indlysende rigtigt, at ens køn, kulturelle tilhørsforhold, seksuelle orientering osv. influerer på, hvordan man tænker og udtrykker sig. Men vores verdensforståelser er altid formet af et dialektisk samspil mellem individuelle erfaringer og fælles socialt skabte betingelser. Identitetspolitikken gør imidlertid de sociale betingelser til en enerådende instans, der menes at determinere, hvem du er, og hvordan resten af verden vil se på dig.

Dette snævre ideologiske fokus overser for det første, at disse betingelser ikke er enerådende – de indvirker på min horisont på linje med andre og måske lige så vigtige aspekter af det at være mig: mine personlige erfaringer og interesser, indflydelse fra venner, familie, rejser, uddannelse, job … (fortsæt selv listen).

For det andet er identiteter og spørgsmålet om minoritet/majoritet, magt/afmagt variable i forhold til kontekster. Som Rune Lykkeberg for nylig fremhævede i Politiken (den 17. januar), kan man som f.eks. imam være en marginaliseret minoritet i det danske samfund, men en magtfuld autoritet i lokalsamfundet. Eller som etnisk dansk mand ansat i børnehave kan man være en kønsmæssig minoritet i arbejdssammenhæng, men en del af en national majoritet på samfundsplan osv. Identiteter er fleksible og indlejret i mange forskellige strukturer.

Privilegeret sprogpoliti

For det tredje fortaber identitetspolitikken sig i et ideal om en form for renhed i sprog- og symbolverdenen, der vil bortradere alle former for race- og kønsmæssige stereotyper og potentielt krænkende sproglige og billedlige udtryk ud fra en idé om, at virkeligheden skabes gennem sprog og symboler. Risikoen er her, at det venstreorienterede projekt reduceres til et privilegeret sprogpoliti, hvis sprogfiksering risikerer at overse mere konkrete former for undertrykkelse, f.eks. i form af social og økonomisk ulighed. For det fjerde gør identitetspolitikken vores sociale vilkår til en ideologi og opgiver dermed lighedstanken.

Som mennesker kan vi reflektere over både vores egen og andres situation og derigennem også bestræbe os på at forstå andre, der ser anderledes ud, lever på en helt anden måde og har haft helt andre betingelser i livet. Og vi kan vel at mærke indrette en stat, der som princip har at bestræbe sig på at se og behandle alle som ligeværdige borgere – frem for først og fremmest at se dem som identitetsgrupper (hvide, sorte, kristne, muslimer, mænd, kvinder, heteroseksuelle, homoseksuelle osv.). Det er selvfølgelig et ideal. Alle bliver ikke behandlet lige. Der findes racisme, sexisme og forskelsbehandling, men ikke desto mindre har vi stadig som samfund det ideal, at alle bør behandles lige.

Ingen er fredet på forhånd

Denne lighedstanke indbefatter også, at alle kan blive udsat for ytringer eller tegninger, der kan virke krænkende. Ingen er i princippet fredet på forhånd, men derfor kan man godt medtænke magtrelationer og konteksten – især hvis man husker at tage de identitetspolitiske briller af først. Satiren er historisk set en kritik af magten, og den tradition fører Charlie Heb-do videre. Her er konteksten vigtig, da Charlie Hebdo en del af en fransk tradition for uhæmmet satire med udgangspunkt i 1960’erne, der gør grin med alt og alle, og 70’ernes antiautoritære tradition.

Gennem tiden har det især været Front National (og i særdeleshed Le Pen-familien) og den katolske kirke, der er kommet under satirisk behandling (bladet har fået 20 sagsanlæg fra den katolske kirke og kun ét fra muslimske organisationer). Når Charlie Hebdos satiriske tegninger alligevel bliver udråbt som racistiske og islamofobiske overses denne kontekst fuldstændig. Kritik af religionen gøres lig med en forhånelse af bestemte befolkningsgrupper, der hermed tvinges ind i den grovkornede og krænkbare identitetsgruppe: muslimer.

Derudover blandes islamisme som ideologisk bevægelse sammen med det store flertal af moderate muslimer. Billedet er dog langt mere komplekst. Det er rigtigt, at mange muslimer er del af en udsat gruppe i det franske (og danske) samfund, men samtidig er islam også en global magtfaktor. Som en verdensreligion udøver islam magt, og islamisme som en forvrænget fundamentalistisk fortolkning af islam forvolder død, ødelæggelse og terror i store dele af verden. Alt dette reducerer identitetspolitikken til forhånelse af et mindretal i en snæver national kontekst.

Thomas Wiben Jensen er lektor ved Syddansk Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

randi christiansen

Robert, jeg må bare gentage, at eet af vestens store fejlgreb ifht den arabiske verden var linealdelingen i 1916. Hele mellemøst politikken har også efterfølgende været ansvarspådragende konfliktskabende med den uretmæssige indblanding i landenes interne affærer, som ikke kan forsvares med argumentet om egne strategiske og energipolitiske interesser.

Vesten fører ikke krig mod den afart af islam, som markedsføres under dække af religiøst vanvid (og som i grunden ikke er så meget mere mærkelig og verdensfjern end den mysteriereligion, som hævdes af det danske præsteskab, hvilket det ikke bliver bedre af, men måske perspektiveres interessant af) men mod de oprindelige arabiske samfunds suverænitet. Det reageres der nu voldeligt imod. Islamisterne adapterer og opererer i den grænseoverskridende, globale virkelighed. Og nu syns de altså, at det er pay back time - whether you like it or not.

Og mht ytringsfrihed, så bevæger jeg mig vist med disse udtalelser i faretruende nærhed af at påkalde mig uønsket interesse fra visse instanser, som er sat i verden angivelig for at beskytte os, men som med deres overvågning begrænser vores frihed. For islamisterne en ren win win.

randi christiansen

Og skyldfølelse er ikke konstruktivt, så nej - men at påtage sig ansvaret for sine handlinger, bør være en selvfølge.

Og naturligvis er denne reformationsproces, hvad islam må igennem. Det er indlysende, men den proces hjælpes ikke på vej ved at provokere islamisterne udover, hvad de evner at håndtere på nuværende tidspunkt - og dermed ovenikøbet give dem en undskyldning for at angribe. Ungdommelige brushoveder duer ikke til at håndtere så delikate affærer, her må voksent og velovervejet diplomatisk snilde og tålmod bringes i anvendelse.

Du kan forsøge, så meget du vil, at løfte ansvaret for de arabiske landes kaos bort fra aktørerne i den kolonialistiske imperialisme, men du får det ikke til at gå væk med dine 'bullshit' besværgelser.

Robert Ørsted-Jensen

ja enig men islam er ansvarkig for islamismen - ingen andre - helt ligesom mit mødrende land selv var ansvarlig for deres Hitler.

Robert Ørsted-Jensen

Dine og visse andres konstante forsøg på at tage ansvaret væk fra de arbiske og andre muslimske lande og deres indbyggere og kultur, og efterfølgende lægge ansvaret på England, Frankrig og andre tidligere koloniherrer, indeholder i mine øjne et elememt af en form for omvendt racisme. Du ender som Ahmed også gjorde dig opmærksom på tidligere, med at gøre muslimske befolkninger til værgeløse mere eller mindre underbegavede flokkeaf kvæg dirigeret af vesten. Det er både et bedrag og indeholderelementer af stærke fordomme som så teilmed generaliseres.

Det første skidt mod racisme er generaliseringen af samfund, kulturer og etniske grupper, og det bliver ikke bedre af at de skildres som flokke af umælende kvæg der ikke evner at tænke og handle selvstænding, men er fuldkommen determineret og afhængig af "Vesten" og ikke af deres egne evner, beslutninger og handlinger. det er ikke i mine øjne end sund tilgang.

Steffen Gliese

Vesten fører i den grad ideologisk krig imod Islam, Robert Ørsted-Jensen. Som venstreorienteret hører du ikke, hvad de væsentligste indvendinger er - nemlig den antikapitalistiske tankegang, der ligger i forbuddet imod renter, f.eks. Kristendommen har haft det samme forbud, men det har man jo forklaret sig bort fra.
Islamismen er en reaktion på Vestens indflydelse i Mellemøsten, det er der altså ingen grund til at betvivle - ligesom man jo skal være opmærksom på, at Ba'athpartiet med dets relative sekularistiske tilgang er inspireret fra de fascistiske bevægelser.

Steffen Gliese

Man har en tendens til at glemme, at Mellemøsten var radikalt anderledes som indflydelsesområde under imperialismen, fordi Det osmanniske Rige bestod frem til slutningen af Første Verdenskrig. Der var med andre ord et eget, muslimsk imperium, der måtte se sig tvangsopløst af vestmagterne. Og det er ikke engang hundrede år siden.

Robert Ørsted-Jensen

Nul Peter - islamismen er ikke en reaktion på vesten - det er en reaktion mod modernismen - og det er noget ganske andet.

Robert Ørsted-Jensen

facismen var iøvrigt ikke sekulær overhovedet - du bør studere denne bevægeses historie i italien og Spanien - fascisme og det ekstreme katolske højre er en og samme ting

Robert Ørsted-Jensen

Peter "vesten" fører ikke krig mod islam - den holder ikke vand. Derimod fører islamismen krig mod vores værdier og metoder - det er en kendsgerning - det er det jeg mener ed at de fører krig od det moderne. Men deres fascistlignende ideer om at genoprette landsbysamfundets værdier samlet under et nyt kalifat . vil ikke bringe dem lykke

Steffen Gliese

Mussolini havde ikke andre, han følte sig i gæld til, end Machiavelli, og konkordatet var blot en smart taktik til at sikre den totale opbakning om partiet. Der er intet katolsk i fascismen - falangismen ser sig selv som katolsk, men overser rask væk, at den katolicisme, der prækes, var mindre end 100 år gammel, da Franco bekendte sig til den.

Steffen Gliese

Robert, vesten fører krig imod Islam. Ellers kunne Vesten jo bare holde sig væk og overlade Mellemøsten til indvånerne og se, hvad det udviklede sig til uden pres. Under sultanerne gik det jo meget godt med en gradvis sækularisering.
Vesten - den ateistiske og megalomane liberalisme - vil ikke acceptere en indstilling, der fornægter det økonomiske kredsløb og arbejdets disciplinerende gavn.

Jens Thaarup Nyberg og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Robert, det er en forbløffende fragmentarisk historieopfattelse, du som historiker har. Et markant nedslag i vores kosmiske historie var biggur bangur - og så kender du vel stort set resten. Du kan da udmærket uddele skyldsdiplomer til tyske husmødre og deres entourage, til islamistiske ptsd udadreagerende 'hellige' krigere osv - men det bringer os nowhere.

Et islamistisk monster er opstået i vor midte - vask du endelig dine hænder, det blir de ikke rene af. At uddelegere eneansvar til kaotiske samfund, som bl.a. takket være vestlig indblanding er smadrede i deres grundvold, er ikke en løsning.

randi christiansen

det er dumt at tro
man kan få en grøntsag til at gro
fordi man hiver i den
dog, med den rette pleje
vil alt levende vokse
og gå lysets veje

Robert Ørsted-Jensen

Jamen du da lov at mene Peter at der føres krig mod islam, uanset at du næppe kan dokumentere dette. Jugoslavien var et forsvar for muslimer, Afghanistan en indgreb in en 30 årig borgerkrig som resulterede i et forsvar for visse muslimer mod overgreb fra sndre (og den borgerkrig startedes ikke af hverken Sovjet eller USA, men derimod af den iranske revolution). Saddam var ikke en muslimsk leder, han var en fascistish¨despot som havde gennemført flere folkemoderiske angeb på shiaer og kurdere - så også her blir resultatet ikke krig mod muslimer men derimod et forsvar for terroriserede shiaer og kurder.

Vi kan som jeg vende os imod disse indgreb og debattee den idiotiske måde de er blevet gennemført på, men det ændrer stadigvæk ikke ved det faktum at der ikke er tale om krig mod islam.

Mere interessant på denne streng er det at vi er debatterer angreb på vestens godt nok begrænsede ytringsfrihedsrettigheder, Rusdie affæren alene dokumenterer at dette problem ikke opstår som en provokation fra vesten som du og Rndi så gerne vil ha, men derimod som resultat af shia or senere sunni agression og trusler mod en europæis forfatter som ikke nærede ønske om at krænke nogen.

Steffen Gliese

Nej, Afghanistan var jo ophørt med borgerkrigen, da Taliban tog over, fra mujahedinerne, der med held havde overvundet russerne.
Den eneste grund til angrebet på Afghanistan var 9/11 - og den eneste grund til 9/11 var USA's støtte til det saudiske monarki.

Carsten Hansen

En støtte til ytringsfriheden.

http://nyhederne.tv2.dk/2015-01-10-fredsdemonstrationer-danskerne-viser-...

Alle partier viser deres støtte til ytringsfriheden og til Charlie Hebdo.

randi christiansen

Igen Robert, begrænser din historiske horisont sig til for snævert et udsnit. Nej, ingen her påstår, at 'rushdie affæren opstår som en provokation fra vesten', men derimod at rushdie affærens forløb er prædestineret af historiske fejlgreb, som har resulteret i dysfunktionelle arabiske stater. Hvilket ikke fritager det 'vanartede barn af historien' for egetansvar, men nødvendigvis bør medregnes i den strategiske kalkule, som anlægges for fremtidige beslutninger.

Steffen Gliese, Toke Andersen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Rushdie foregik på et tidspunkt med en noget anden magtkonstellation og andre interesser. Man må i sagens natur påpege, at han som tidligere om nogen havde retten til at blande sig. Som bekendt var det jo også en anden situation, fordi det var shiitterne i Iran, der reagerede - det var netop ikke billedforbuddet, men formodentlig anfægtelsen af Koranens ufejlbarlighed.

Jens Thaarup Nyberg

@Robert Ørsted-Jensen
" ... hvordan du vil forhindre folk i et frit samfund i at ptovokere, hvilke love skal ændres?"

Ja, man kan vel kun henvise til almindelig fornuft og hensyn; Rushdi fik sig en fatwa, Westergaard mødte øksemanden og Hedbo fik besøg af dødsengle.
Jeg hørte her i Tv (dr 2?)argumentet, at det er opbrud med deraf følgende uro i mellemøsten, med "overløb" i Vesten, vi ser i de tre tilfælde nævnt; så, at provokere er nok ikke nogen god idé - der er ingen grund til at invitere mellemøstlige uroligheder til landet.
Eller, er der ?

Carsten Hansen

Jens T.N.

De uroligheder er her allerede og har været det længe.

Theo van Gogh blev myrdet i 2004.
Jeres "Given efter for bøller" er beskæmmende.

Heldigvis støtter ingen partier den kurs.
Og heldigvis er danskerne blevet klogere; Hele 65 % mener nu at JP´s tegninger var på sin plads.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/01/20/0120055540.htm

Robert Ørsted-Jensen

Peter - Nej nu må du altså lige læse dig til lidt viden inden du går i blæhuset. Borgerkrigen i Afghanistan kørte stadig i fuld flor. Det var netop derfor at alqaida og taliban hurtigt iscenesate et attentat og myrdede lederen af deres militæe modstander. Et af Bush fejlgreb var at han troede at han kunne undgå at sætte landtropper ind og bare stætte talibans muslimske modstandere. Men Taliban er i realiteten ekstremister fra det folkerige Pakistan.

Robert Ørsted-Jensen

Jens Thaarup Nyberg du mener altså at det er ok og at man skal bøje af for muslimsk fascisme selv i tilfældet Rusdie som havde jort intet for at provokere?

Robert Ørsted-Jensen

Randi "Nej, ingen her påstår, at 'rushdie affæren opstår som en provokation fra vesten', men derimod at rushdie affærens forløb er prædestineret af historiske fejlgreb, som har resulteret i dysfunktionelle arabiske stater. Hvilket ikke fritager det 'vanartede barn af historien' for egetansvar, men nødvendigvis bør medregnes i den strategiske kalkule, som anlægges for fremtidige beslutninger." d

du'it brug af fremmedord dækker over fraser og din manglende lyst til at se sagens kærne i øjnen. Angrebet og terroren mod Rusdie er dikteret af entet andet en en slet skjult forsøg på at få den vestlige verden til at underlægge sig en censur som er levende kun i Iran og en række andre mulimske diktaturer. Hvis i har lyst til det er i velkommen men det blir uden mig - og her har i s¨jeres problem i en nøddeskal.

Der vil nemlig altid være marxister og andre der som jeg hader religion og mener at enhver censur her ikke er til at leve med. I har kun et valg, enten forsvarer og beskytter i os, eller også kan i klappe når fascisterne skærer vores hoveder af

Carsten Hansen

Hele ideen om en samlet "strygen Islamismen med hårene" er ikke alene forkert og kujon-agtig; Den er ligeledes et luftkastel uden lige.
Men naturligvis er det helt legalt at have den holdning og at ytre den.

De religiøse fanatikere vil altid kunne finde en lejlighed til at blive "krænket".
Der er rigeligt af typer som f.eks. Lars Hedegaard, derude omkring i alle lande.

Carsten Hansen

Og selvfølgelig skal og bør også (og endda måske specielt) socialister tage afstand fra en hver form for fascisme.
Det ligger lige til højrebenet.

Robert Ørsted-Jensen

Det synes ret tydeligt at Peter Hansen sætter lighedstegn mellem at bekrige islamisme med at bekrige islam - herved ender han så med at optæde som støtte for islamismen - de eksreme sorte højrekræfter i islamiske samfund.

Jeg er glad for at selv EL har indset at kurderne bør have støtte i deres kamp mod islamisk stat og at de får den støtte også selvom store dele af den kommer fra USA

Robert Ørsted-Jensen

Det synes ret tydeligt at Peter Hansen sætter lighedstegn mellem at bekrige islamisme med at bekrige islam - herved ender han så med at optæde som støtte for islamismen - de eksreme sorte højrekræfter i islamiske samfund.

Jeg er glad for at selv EL har indset at kurderne bør have støtte i deres kamp mod islamisk stat og at de får den støtte også selvom store dele af den kommer fra USA

randi christiansen

Robert - "angrebet og terroren mod Rusdie er dikteret af entet andet en en slet skjult forsøg på at få den vestlige verden til at underlægge sig en censur som er levende kun i Iran og en række andre mulimske diktaturef."

Og skal man anlægge en intelligent strategi til imødegåelse af disse ekstreme, dysfunktionelle dynamikker, gør man klogt i at undersøge deres historiske vækstlag. Først - og derefter basere strategien på de følgende psykologiske indsigter.

Og robert, jeg lider - som de fleste andre - af ww1+ww2+al historisk lidelsesbetinget epigenetisk ptsd, så jeg befinder mig nødig i krydsild - det betyder ikke, at jeg frivilligt underlægger mig andres urimelige adfærd. Forstå nu, at du og co ikke har fundet de vises sten, ifht hvorledes man bør adressere den islamistiske afvigelse.

Robert Ørsted-Jensen

de vises sten jo da - der er kun en ting at gøre og det er at stå fast og beskytte sine egne værdier (forsvar for ytringsfriheden er central her - men også respekt for homosexuelle etc etc der kan ikke gås på kompomis her) og stille klare og tydelige krav til enhver ansøger om statsbogerskab om at acceptere dette som en fundamental premis. Samt slå hårdt ned på enhver der i tale offentligt truer andre mennsker på livet for deres ytringer.

Robert Ørsted-Jensen

dysfunktionalitet i de fleste arbiske stater skyldes først og fremmest deres egen kultur og manglende evne til at frigøre sig fra middelalderlige religiøse bånd. Det er sandt for dyden ikke penge man mangler på den sydlige arbiakse halvø, men viljetil modernisering og penge der flyder for let

Steffen Gliese

Måske, Robert Ørsted-Jensen, oplever langt de fleste arabere, at det egentlig går meget godt, og at Allah er dem nådig med den enorme velstand, han lader springe op af deres ørkensand, og som andre henter op for dem?

Steffen Gliese

I et lige samfund gælder den gyldne regel dobbelt stærkt: "gør imod andre, hvad du ønsker, andre skal gøre imod dig", eller den negative formulering: "gør ikke imod andre, hvad du ikke ønsker, andre skal gøre imod dig."

Robert Ørsted-Jensen

Jep og hvad er det så?

De kræfter der slår ihjel for at undergrave vores begrænsede men hårdt vundne ytringsfrihed skal fandeme ikke have indrømmelser af nogen art.

At give dem det svarer til at vi gjorde som salig Chamberlain, som solgte Tjekkoslovakiet til Hitler for at kunne gå hjem til jolly England i 1937 og sige se ”here is the paper” med ”the signaturs of Herr Hitler” nu vil vi ”never to go to war with one another again”. Det er en dybt fornedrende og komplet umoralsk position som ikke kan forsvares.

Robert Ørsted-Jensen

De henter selv den olie op, så sto det nonsens

randi christiansen

Ja robert, du stempler kun dig selv med din pubertære tilgang til et velvoksent problem.

Det er ikke ligegyldigt, hvem der har skabt monsteret. Selverkendelse er den første vej til forbedring, og her har du endnu et stykke vej at gå.

De korrupte og impotente arabiske styrer er skabt af og vedligeholdes af vestlige interesser, og det er håbløst naivt og må være mod bedre vidende at tro, de er på egen befolknings side.

Rushdie trådte på uhyrets hale og løb bagefter hjem til far med den store skyder, de store armbevægelser og den minimale (selv) indsigt. Med den slags venner, behøver vi ingen fjender. Den nørrebrobaserede kåre bluitgen lokkede bonderøvene i nordjylland til at sætte ild til en meget større bombe, end de troede. Og martyrerne i paris kæmper heroisk men asymmetrisk. Situationen kan sammenlignes med, da PH skrev 'man binder os på mund og hånd, men man kan ikke binde ånd'.

Du og dine meningsfæller opildner til strid og trækker os ned på et niveau, hvor vi ikke behøver at være. Det er endvidere påfaldende, at du kun anerkender historiske referencer, når du mener, at de underbygger dit eget standpunkt. Det er dog mit indtryk, at der trods alt er ved at være almindelig forståelse for det hensigtsmæssige i at navigere med finesse, når man bevæger sig i mineret område, hvilket - må jeg vist hellere gentage - ikke er det samme, som at underlægge sig despoti. Det er dumt at tro, man kan bevæge sig lineært i en fraktal verden. Grow up.

Robert Ørsted-Jensen

Problemet med dig Randi at du med djævlens vold og magt ikke vil indse at monstret er skabt af islamisk kultur og dennes manglende livtag og krampagtigt holden fast i middelalderlige religiøse forestillinger som ikke lader sig bringe i samklang med moderne globale udfordringer. Det er det du ikke vil indse, det skal være vores skyld. Kolonitiden (her glemmer du i øvrigt at de første store kolonister var Tyrkerne med Osmannerriget) etc Det der med vores skyld vil du så krampagtigt at du ender op i ubehagelige generaliseringer af muslimer som om der var tale om en race og derefter en indirekte nedgøring af deres intelligens og dømmekraft. De er tilsyneladende bare kvæg eller børn der ikke selv kan overskue sittage beslutninger.

Det hele svarer ret nøje til at frikende Tyskland for ansvaret for Nazismens svøbe, det var alle de andres skyld.

Robert Ørsted-Jensen

Vi andre kan ikke holde noget regime oppe uden dette regimes egen kultur. Det Saudiske styre ville forlængst være skvattet sammen havde det ikke væres for islamisk kultur og religion. USA og o andre er nødtvunget tilat indgå strategiske alliance med bla Saudiarabien og andre korrupte styre. Vi kan ikke gøre andet, vi er afhængig af deres olie. Men disse styrer overlever ikke afden grund alene, det er islamisk kultur og en manglende islamisk reformation der er hovedproblemet

Robert Ørsted-Jensen

Der er en fundamental mangel på almen logik i den argumentattion der siger at "vesten" opretholder regimer mod folkenes vilje alene med penge. Hvis det var sådan hvorfor var griber man så til militær intervention hele tiden? Det er en gang ævl Randi.

Desuden, hvis USA besluttede sig til at de netop ikke ville opretholde men gribe ind og afsætte de der korrupte styrer med en rask lille regime change, så ville du og folk som dig være de første til at råbe op om krigsforbrydelser og lignende. Der er ganske enkelt ikke logisk sammenhæng i den der argumentation. I mange år var Saddams regime med på jeres liste over forbryderieske regimer som holdtes oppe alene af US dollars. Men USA har aldrig været istand til at udsulte Saddams styre ud af eksistensen alene med økonomiske midler, det er forlængst dokumenteret, at det var or er nonsens.

Jeg er ganske enig i kritikken af USAs udenrigs og økonomiske politik og også jeg hader de der korrupte regimer og ønsker mig at der blev gjort mere for at støætte deres interne modstandere. Men når det af og til lykkedes at finde støtte til at støtte sådanne økonomsk og militært, hvem er det så der protesterer mest højlydt? Igen er det vanskeligt at se logikken i visse menneskers argumentation. Et folks frihed bør være dets eget værk, men visse regimer er så tunge at dere kræves hjælp og støtte udefra, men vil du være med til at yde denne økonomiske og militære hjælp? - næppe!

randi christiansen

Det, der er problemet med dig robert, er, at du ikke vil indse, at "monstret [som] er skabt af islamisk kultur og dennes manglende livtag og krampagtigt holden fast i middelalderlige religiøse forestillinger som ikke lader sig bringe i samklang med moderne globale udfordringer." som alt andet er historisk baseret - en historie, som vestlige aktører ikke har nogen flatterende og uskyldig andel i. Og at krigerisk konfrontation ikke er måden at forsvare frihedsrettigheder overfor mennesker, som anvender vold, terror og selvmordsaktioner. De er komplet ligeglade med din strammerkurs. Opgaven går derimod ud på at fjerne motivationen for 'hellig krig' og vækstlaget for 'hellige krigere'.

Steffen Gliese

Den farlige misforståelse er at tro, at der er tale om en gammeldags bevægelse - tværtimod tager den alle træk fra moderniteten til sig og spejlvender dem.

Robert Ørsted-Jensen

Vestlige aktører har ikke fasthold islam I middelaldren, dt har de islamiske state gjort selv. Det er dig Randi der nedvurderer folk af islamisk tro

Robert Ørsted-Jensen

Peter vi taler ikke her om islamismen - men om islam - prøv bare for een gang skyld at forstå at der er tale om to forskellige ting

Du kunne i øvrigt sige det samme on fascismen, det var heller ikke en middelalderlige bevægelse, det var en yderst moderne bevægelse, men den tilstræbte genoprettelsen af middelalderlige landsbyromantistiske idealer med kvinden som mor, øvrigheden indsat af gud, kulurel og etnisk ensartethed etc etc

randi christiansen

Robert - vestlige aktører + miljø-og socioøkonomisk undertrykkelse + smadrede samfund + middelalderlige religiøse fantasier = en giftig cocktail. Selvmordsterrorister er fcking ligeglade med nul tolerance, de har alt at vinde og intet at tabe. Fat det. Det er en bevidsthedsændring ikke trusler, hån og provokationer, der er brug for.

Robert Ørsted-Jensen

du vil drage #vesten" til ansvar men de smadrede islamiske samfund du snakker om smadredes af det ossamanniske kalifat ikke af vesten
det var Ossamannersnes manglende evne til at modernisere deres samfund der er skyld i misæren. Det er fundamentalt ikke den der "vesten"

Hold nu op med at nedvurderer folk bare fordi de er muslimer Randi - de er lige så begavede som os andre

Robert Ørsted-Jensen

uanset hvor pæn du er Randi så vil du aldrig kunne undslippe religiøse galninge - men jo mere forstående du er jo værre bliver det - for de er som fanden - ræk dem en lillefinger og de tage det hele

Robert Ørsted-Jensen

Hvordan vil du fjerne de der korrupte regimer i mellemøsten Randi, uden "krigerisk konfrontation" -n prøv at få lidt sammenhæng i det du siger.

Hvis vi boycottede de der korrupte oliestater ville vi alle go bankerot inden for få uger. Det er ikke så satans enkelt

Robert Ørsted-Jensen

bevidsthedsændringer kommer ikke uden kritik

randi christiansen

Robert - du regner åbenbart ikke linealdelingen af osmannerriget med i ligningen.

Bevidsthedsændring kommer ad mange veje - ikke kun ved kritik, og ikke kun ved een bestemt slags kritik. 'Al kritik er selvkritik' - oscar wilde.

Carsten Hansen

Nogen vil gerne kæmpe alle muslimers kamp for anseelse og for muslimers ret til at leve i frie stater.
Det vil de så gøre ved at føje den rabiate del (islamisterne).

Det skal bl.a. gøres ved at andre sælger ud af deres demokratiske rettigheder (Ytringsfriheden for alle struber) Kun de der kan ytrer sig "pænt" bør ytre sig.

Hvilken narresut at give sig selv.
Utopisk og hovedløst.

Mon ikke de fleste almindelige muslimer beder sig fri fra ovenstående ?
Islamisterne er ikke muslimers talsmænd.

Robert Ørsted-Jensen

Din linealdeling blev i dette tilfælde ikke bare udført af britterne, men var i høj grad også udtryk for magtkampe melem lokale muslimske fyrster som bekæmpede tyrkerne. Der er ikke tvivl om a britisk kolonistyre på mange punkter var noget lort. Men det er vanvittigt at påstå at det er her vi skal finde årsagen til at der i de senere år er opstået en form for islamisk fascisme.

Sider