Kronik

Pegida er et angstsymptom

Hverken hysteriske masser som Pegida eller deprimerede, selvpiskende individer, der søger forløsning hos terapeuten, formår at stille spørgsmålstegn ved det samfund, der påfører dem lidelse. De overser den samfundsmæssige årsag til deres lidelser. Derfor bærer deres modstand ikke frugt
Pegida-demonstration i Dresden. Bevægelsen ville have store problemer med at udbrede sig i Hamborg, der er den by i Tyskland med flest psykisk syge, mener dagens kronikør, for her individualiserer man lidelse og ængstelse.

Pegida-demonstration i Dresden. Bevægelsen ville have store problemer med at udbrede sig i Hamborg, der er den by i Tyskland med flest psykisk syge, mener dagens kronikør, for her individualiserer man lidelse og ængstelse.

Stefan Boness

Debat
10. februar 2015

At høre efter og høre til har en politisk dimension. Det er en handling, en aktiv deltagelse i den andens tilværelse og i dennes lidelser. Først dér forbindes mennesker i et fællesskab. I dag hører vi meget, men vi glemmer evnen til at høre på andre og deres sprog, til at skænke deres lidelse gehør. Enhver er på en eller anden måde alene med sig selv, sin lidelse, sin angst. Lidelse privatiseres og individualiseres. Således bliver den til terapiens genstand, der bakser med helbredelsen af jeg’et og dets psyke. Enhver skammer sig, beskylder sig selv for sin svaghed, angst, utilstrækkelighed. Der oprettes intet forhold mellem min og din lidelse. Lidelsessamfundet overses.

I ingen anden by er der så mange psykisk syge som i Hamborg, Tysklands angiveligt rigeste by. Psykoterapeuten Sabine Wery von Limont fører denne særlige omstændighed tilbage til byens sociale kulde. Menneskene lider under diverse ængstelser, angst for at tabe anseelse, for at blive hægtet af, for ikke længere at kunne forsørge familien. De forsøger krampagtigt at arbejde endnu mere, indtil facaden bryder sammen. Først kommer angsten, så depressionen. I nærmest ingen anden storby er der så mange psykoterapeuter som i Hamborg.

Pegida-bevægelsen ville have store problemer med at udbrede sig i Hamborg, for her individualiserer man lidelse og ængstelse.

Pegida er ikke politisk

I Dresden, Pegidas arnested, omgås menneskerne helt anderledes med deres ængstelser. De gør dem kollektive i stedet for at individualisere dem. Kollektiviseringen af ængstelser ledsages nødvendigvis af den imaginære konstruktion af en kollektiv fjende.

Dresdnerne er på grund af deres DDR-fortid åbenbart anderledes socialiserede. Her har individualiseringen ikke slået så dybe rødder som i Hamborg. De tenderer til at gøre lidelsen eller ængstelserne kollektive. Her gøres islam til den syndebuk, som ængstelser kollektivt kan projiceres hen på. Det ligger lige for, at der i Dresden kun er meget få psykoterapeuter.

Herskabets strategi består i at privatisere lidelsen og derved tilsløre dens samfundsdimension, at forhindre dens politisering. Lidelsen bliver så privatiseret til terapiens genstand. Derigennem afholdes menneskene fra at begribe den som et samfundsmæssigt problem og at gøre politikken ansvarlig for den. Kollektiviseringen af lidelsen afholder sig fra at gøre den til et samfundsmæssigt problem, idet kollektiviseringen finder sted i et imaginært rum og konstruerer en syndebuk. Ligesom privatiseringen af lidelsen forfejler den lidelsens politiske dimension. Begge strategier tilslører det egentlige problem, der ikke kan løses psykologisk, ikke kultisk, men kun politisk. Pegida afleder offentligheden fra politikkens svig.

Politisk handlen forudsætter, at man er klar til debat, til at høre efter og høre til; til at tale med hinanden. Pegida-bevægelsen er ingen politisk protest, fordi den ligefrem afviser debatten. Den stivner i en blind autopropaganda og selvindoktrinering. På den måde er den en kultisk handling. I kulten debatteres der ikke. Syndebukkens arkaiske skema, som den følger, viser hen til dens kultiske karakter. Pegida er i sidste ende imod oplysningen. Hvor der i dag sjældent finder en politisk debat sted, overtager en antioplysende regression pladsen.

Det kollektiv, der ikke hører efter og hører til, er ikke et fællesskab. Det er snarere en døv masse, der ikke er i stand til dialog. Pegida er et massefænomen. Den er langt væk fra fællesskabet, fra den politiske offentlighed. Sociale ængstelser går hånd i hånd med den forsvindende tro på retfærdighed. Ifølge de seneste rundspørger tænker kun knap 25 procent af tyskerne, at det går retfærdigt til i Tyskland. Retfærdighed er en væsentlig bestanddel af demokratiet. Det er i sidste ende kapitalen, det neoliberale regime, der sørger for en massiv social ulighed og skaber diffuse ængstelser.

Det er især eksistens- og nedgangsængstelser, der driver mennesker til Pegida. Man må ikke glemme, at de har en lighed med terroristerne fra Paris. De kommer også fra forstadens ghettoer, hvor mennesker lider under sociale ulemper. Ingen af grupperne har en social identitet. De deler længslen efter fjenden, der tildeler dem en identitet. Hos de radikale muslimer er fjenden Vesten. Hos de ’Patriotiske europæere’ er fjenden islam. De er altså søskende.

Like-fællesskabet

Politisering består i at bringe det private i det offentlige, men i dag opløses det offentlige snarere i det private. At høre efter og høre til er konstitutivt for dannelsen af det offentlige. I dag forfalder offentligheden til privatdrømme.

Den politiske vilje til at danne et offentligt rum, et fællesskab, der hører efter, ja et tilhørsforhold, aftager radikalt. Det digitale netværk begunstiger den negative udvikling. Internettet manifesterer sig ikke som et rum for fællesskabet, for kommunikativ handlen. Det forfalder snarere til jeg’ets udstillingsrum.

Den digitale kommunikation mangler den andens nærvær, der er konstitutiv for dialogen, for det at høre efter og høre til. Uden den andens nærhed ender kommunikation som en fremskyndet udveksling af information. Den frembringer ingen forhold, men kun forbindelser. Hyperkommunikationen umuliggør at høre efter og høre til, som betyder noget helt andet end udveksling af information. Uden nærvær danner der sig intet fællesskab. På den måde befinder vi os i dag i en fællesskabets krise.

Også information anskaffer jeg mig i dag fra nettet. Jeg går ikke længere i det offentlige rum for at skaffe den; jeg lader den komme til mig. Den digitale kommunikation sætter mig i et netværk, men samtidig gør den mig isoleret. Den tilsidesætter ganske vist distancen, men skaber ingen nærhed.

Dræbende healing

På Facebook nævnes ingen problemer, som vi sammen kan diskutere. Der sendes reklamer, der ikke behøver nogen diskussion, og som kun tjener til profileringen af afsenderen. Der kommer man ikke i tanke om, at andre kunne have sorger. I like-fællesskabet møder man kun sig selv eller sin lige. Der er ingen debat, ingen protest mulig.

Det politiske rum består af andre, hvor jeg møder og taler med andre, og skænker dem gehør. Politiseringen er afhængig af såvel nærværet som af tilhørsforholdet. Dagens digitale kultur er for så vidt afpolitiserende, idet den ødelægger såvel nærværet som tilhørsforholdet.

Hvis lidelse privatiseres, tilsløres dens samfundsmæssige dimension. Lidelsessubjektet modtager individuelle terapitilbud. Du skal ændre dit liv, optimere dit liv. Den maksime afleder os fra nødvendigheden af at sætte spørgsmålstegn ved det samfund, der lader sådanne lidelser opstå. Du skal ændre dit samfund, burde det lyde.

Healing er den amerikanske rådgiverlitteraturs trylleformular. Den betegner den selvoptimering, der skal helbrede enhver funktionel svaghed. Den permanente selvoptimering, der er sammenfaldende med systemets optimering, er destruktiv og fører til mentalkollaps. Selvoptimering viser sig som total selvudbytning. Healing er Killing.

Hverken ud af isolerede depressive individer eller af hysteriske masser hæver der sig en revolutionsmasse, der sætter spørgsmålstegn ved det samfund, hvorunder de lider. Såvel privatiseringen som kollektiviseringen af lidelsen tilslører dens samfundsmæssige årsag. Kun lidelsen som samfundsfænomen kan danne begyndelsen til en mulig modstand. Dannelsen af nærvær og tilhørsforhold er første skridt i den retning.

Byung-Chul er professor i filosofi ved Universität der Künste Berlin i Berlin. Han er forfatter til bestselleren ’Træthedssamfundet’.

Oversat fra tysk af Marianne Kjær Klausen.

© Marianne Kjær Klausen 2015

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

'De deler længslen efter fjenden, der tildeler dem en identitet. Hos de radikale muslimer er fjenden Vesten. Hos de ’Patriotiske europæere’ er fjenden islam. '

Hvis professoren har ret heri, er der altså lagt i kakkelovnen til strid og ballade, eller det der er værre, i Europa i de kommende generationer. Eller hvorfor ikke århundreder? Dette skisma er jo på ingen måde nyt.

'Den politiske vilje til at danne et offentligt rum, et fællesskab, der hører efter, ja et tilhørsforhold, aftager radikalt. '

Det er ikke nemt at danne 'fællesskab' i et parallel samfund, der jo er fællesskabets modsætning.

Michael Skaarup

Det han siger uden 10 meter ekstra akademisk tungetale, er at Pegida, er en sund modstand imod et usund politisk system. Dette selvom at Pegida, i sig selv er usund.
Dvs, at det politiske system har fejlet, idet systemet har ignoreret og bagatelliseret, problemerne som indvandringen har skabt .

Spørgsmålet er så, om vi nået forbi et( eller flere) point(s) of no return. Og som Ole Olsen skriver"(..) er der altså lagt i kakkelovnen til strid og ballade, eller det der er værre, i Europa i de kommende generationer"

Pegida skyldes en forfejlet politik i EU, som overlader de overflødige til sig selv.

Ole Brockdorff

Pegida-demonstranterne i Tyskland og Danmark med flere er ganske almindelige mennesker med en pragmatisk tankegang, der på fredelig vis demonstrerer mod den efterhånden omfattende islamisering af deres landes institutioner på alle niveauer, hvor det hele tiden er de etniske befolkninger med førstefødselsret til deres fædrene jord gennem hundredvis af år, der skal tilpasse sig troende muslimer fra alverdens mislykkede totalitære islamiske regimer, hvoraf langt de fleste ønsker demokratiet og folkestyret erstattet med religiøs sharialovgivning.

I stedet for at blive mødt af forståelse og dialog fra de politiske magthaveres side, bliver de lagt for had af magteliten med blandt andet forbundskansler Angela Merkel i front, der i sin nytårstale karakteriserede 35.000 demonstranter i Dresden som ”fordomsfulde individer med kulde og had i deres hjerter”, og nu bruger den politiske magtelite i Tyskland en underlødig professor Byung-Chul Han til at sammenligne dem psykisk og åndeligt med de muslimske drabsmænd fra Charlie Hebdo i Paris.

Hvor dybt kan man synke i den offentlige debat?

Ja, Pegida er på alle måder et angstsymptom, men det er vel og mærke for den politiske magtelite, der ryster i bukserne ved tanken om, at millioner af almindelige europæere i fremtiden, herunder os danskere, løbende strømmer ud i gaderne med et latent krav om, at politikerne èn gang for alle stopper indvandringen i ly af diverse flygtningekonventioner fra FN og EU, der tillader millioner af fattige u-integrerbare muslimske borgere, at komme til fredelige civiliserede lande med demokrati og sekulære love.

Lige siden starten på Pegida-demonstrationerne i Dresden har den politiske magtelite og medierne i Tyskland forsøgt at brændemærke demonstranterne som nazister, fascister, islamofober og højreekstremister, skønt der ikke er bare èt sted i de 19 programpunkter fra Pegida, der indikerer nogle som helst racistiske holdninger imod muslimer generelt, men blot en klar modstand over for islamiseringen af Tyskland og Danmark.

Pediga ønsker at bekæmpe muslimske hadprædikanter af enhver art, og de vil have indført nultolerance over for kriminelle indvandrere og flygtninge. Man ønsker konsekvent at forbyde parallelsamfund med ghettoer, hvor der praktiseres sharialovgivning af imamer. Ligesom man ønsker at bekæmpe radikale og religiøse politiske bevægelser og hadprædikanter af enhver art, kort sagt mennesker, der er hamrende ligeglade med demokratiet som politisk styreform med sine personlige frihedsrettigheder for borgerne.

Hvorfor er venstrefløjen herhjemme imod disse programpunkter?

Pediga-bevægelsen går oven i købet ind for et frit valg af seksuel orientering, hvilket man skulle tro LGBT-organisationerne i Europa ville klappe i hænderne over i relation til, at homoseksualitet er totalt forbudt inden for islam, og som i de islamiske stater medfører dødsstraf med blandt andet udsmidning fra sjette etage i en beboelsesejendom. I stedet holder deres talsmænd sig langt væk, skønt mange homoseksuelle deltager i Pegida-demonstrationerne på grund af muslimernes behandling af dem i hverdagen.

Det værste er imidlertid, at den godt organiserede venstrefløj i Tyskland – samt Danmark og Sverige – har valgt at være nyttige idioter for de islamiske samfund, hvis ledere må sidde og klaske sig på lårene af grin over, at glødende ateistiske kommunister og socialister farer rundt i gaderne i moddemonstrationer over for Pegida-demonstranterne. Alt imens den politiske magtelite i EU dukker hovedet i fejhed og usselhed over for enhver konfrontation med den internationale magtfulde islamiske lobby, der mere eller mindre styrer de europæiske nationaløkonomier i kraft af deres oliemilliarder i statsobligationer og realkredit m.m.

Personligt kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange af de danske moddemonstranter fra venstrefløjen, der egentlig har læst de 19 programpunkter fra Pegida, ligesom jeg godt kunne tænke mig at spørge dem om jeg skal forstå deres protester mod Pediga derhen, at de går ind for islamiseringen af Danmark, hvor det endegyldige mål er ophævelsen af demokratiet og de personlige frihedsrettigheder, samt efterfølgende indførelse af kalifatet med politisk og religiøs enhed under tvang.

Men indtil jeg kan få et svar på dèt kan jeg nøgternt konstatere, at når islamistiske organisationer herhjemme som Hizb ut-Tahrir og Kaldet til Islam, der ønsker kalifatet og hylder barnemorderne hos Islamisk Stat, går deres årlige demonstrationsmarcher gennem Nørrebrogade i København, ja, så er Antifascistisk Aktion og venstrefløjen samt fagforeningernes medlemmer fuldstændig væk i gadebilledet med hensyn til humanistiske moddemonstrationer.

Lider venstrefløjen også af angstsymptomer over for radikale muslimer?

Peder Kruse, Michael Skaarup, Preben Haagensen og Bodil Marie Sørensen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

De formår ikke at stille spørgsmålstegn ved det samfund, der påfører dem lidelse. De overser den samfundsmæssige årsag til deres lidelser. Derfor bærer deres modstand ikke frugt.

Men det samme gælder iøvrigt for dem, der formår at stille spørgsmålstegn og ikke overser den samfundsmæssige årsag til deres lidelser. Heller ikke deres modstand syntes at bære frugt.

Henriette Bøhne, Mads Berg, Jens Falkesgaard, Kurt Nielsen, Philip B. Johnsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Hvis 'kollektiviseringen finder sted i et imaginært rum og konstruerer en syndebuk', er det da noget jeg bilder mig ind, at der er nogen, som ikke er mit kollektiv, der overvåger dem her og bomber dem der?

Emil Eiberg-Jensen

Pegida er en social vækkelse af Europa som demokratiets og oplysningens verdensdel.

Oven i hatten kommer, at invasionen af overvejende muslimske flygtninge fra mellemøsten og Afrika til Europa først har set sin begyndelse. For fremtiden risikere Europa, at blive overskyldet af særligt økonomiske flygtninge i millionvis grundet forældede FN flygtninge konventioner fra 50'erne, som oprindeligt var tiltænkt det Europæiske nærområde for at imødekomme flygtninge intern i Europa efter 2. verdens krig.

Philip B. Johnsen

Fattigdom er en sprængfarlige størrelse, på et tidspunkt rejser de undertrykte sig i fælles modstand, imod undertryggerne, uanset konsekvenserne, de rige vil altid søge, at sætte de fattige op mod hinanden, sådan har det altid været, derved beholder de rige magthavere altid magten.

Fra artikel:
"Retfærdighed er en væsentlig bestanddel af demokratiet. Det er i sidste ende kapitalen, det neoliberale regime, der sørger for en massiv social ulighed og skaber diffuse ængstelser."

Der er ikke langt fra fattigdom og frygt til ondskab!

Mads Berg, Jens Falkesgaard, Rune Petersen, Kurt Nielsen, Rasmus Kongshøj og Michael Skaarup anbefalede denne kommentar

I den fragementerede/splittede menneskegruppe er det ”dem” det der skaber et ”os”, men det ”os” er ikke et selvbærende ”os” og problemets rod er det fragementerede/splittelsen .
Fra politisk side har man over en længere årrække gravet grøfter (fragmentringen/splittelsen)mellem mennesker og nu kommer så turen til at rejse hegn og mure for at beskytte sig mod det uvæsen poletikken selv har skabt.

Mobbekulturen giver tilbageslag.

Pegida er historie. Se denne kommentar fra Spiegel.de om bevægelsens undergang:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-das-ende-der-bewegung-k...

Steen Sohn:

Pegida er efter artiklen historie. Men artiklen skriver også:

'Alles gut also? Natürlich nicht. Die Unzufriedenheit und die Themen, derentwegen aus Pegida kurzzeitig eine regionale Massenbewegung wurde, bleiben. Wer die Demokratie verachtet, wird weiter Beweise für ihr angebliches Versagen entdecken. Die Flüchtlingszahlen nehmen zu, die Islamisten machen weiter.'

Ole Olsen
Ja netop. Og kommentaren roser også politikerne for at have lukket luften ud af bevægelsen ved at tage bekymringerne alvorligt. For at ignorere den Hitler-imiterende leder og gå i dialog med de menige deltagere.

Steen Sohn:

'..tage bekymringerne alvorligt'. Hvad skulle det betyde? Der er intet der er eller bliver ændret. Hvad skulle det i givet fald være? Jeg er bange for at jeg læser artiklen anderledes end du gør, og der er ingen grund til optimisme. Tværtimod.

'Alles gut also? Natürlich nicht.'

Ole Olsen.
Jamen, der kan jeg ikke være uenig. Men faktum er, at den omtalte bevægelse, der også tiltrak folk fra det ekstreme højre, og gav dem vande at fiske i, er på vej væk. Og det er vi vel enige om er en god ting?

Pegida er ikke kun en protest mod islamisering. Det er også en protest fra folket mod magt elitens undergravning af almindelige menneskers eksistens gennem kraftige nedskæringer af sociale goder og arbejdsbetingelser med finanskrisen som undskyldning. På velfærd og arbejdsmarkedet er forholdene sat 100 år tilbage for almindelige mennesker. Udelukkende til fordel for en økonomisk magt elite skjult bag demokratiets uigennemsigtige gardin.

Sandheden begynder så småt, at gå op for det almindelige menneske og det er Pegida et udtryk for. Og det er derfor den politiske elite i bl.a. Tyskland anført af Angelika Merkel er vedat være meget nevøse og bruge kraftfulde ord og formaninger for at slå bevægelsen i jorden. Pegida har muligheden for at udvikle sig til en folkelig demokratisk opstandelse mod Europas finansielle og politiske magt elite.

Og det er der efterhånden også brug for. Ellers bliver den Europæiske lønmodtager løbet over enden.

Steen Sohn:

Bevægelsen er formentlig, efter artiklen, på vej væk. Baggrunden for den er ikke. Som artiklen også klart siger.

Ole Olsen
Ja, det siger sig selv, men emnet her var Pegida-fænomenet.

Det enkelte individs formåen måles kun i den organisations univers.
20% af en befolkning er bange for "noget", og det er rigtigt at "demokratiet" har spillet fallit ved ikke at dæmpe angsten. Selv Paul Nyrup Rasmussen kunne ikke synliggøre hvorfor han mente at DF aldrig blev stueren. DF er folketingets holdeplads for de der er bange for "muslimerne" og før da var kommunisterne holdepladsen for de der var bange for kapitalisterne og nazisterne var holdepladsen for dem der var bange for kommunisterne.

Den "islamisering" nogen finder de kan få øje på, er blot en karikatur af den ufrihed og undertrykkelse vi i forvejen har i vores system. I svømmehallerne er der nu forhæng foran brusekabinerne og enkeltpersons omklædningsrum og personalet formår ikke at dæmme op for de "muslimer" der ikke vil vaske sig nøgne i bruserummet og nu er det formaliseret at børn af andet køn maks må være 7 eller 8 år og stadigvæk følges med forælderen i omklædningsrummet.

Men spoler vi tiden tilbage til før pesten, da kirken ikke havde fat i vores angst, så var offentlige badestuer med fælles afklædning og fælles nøgenbadning og vilkårlig synlig sex mellem vilkårlige mennesker trods ægteskabelig status og sociale forskelle, helt almindelige.

Sammenligner vi dagens Danmark, med kønsopdelt omklædning og tvangstildækning af den sexualiserede krop, så er det kun nuance forskelle mellem den islamiske udgave af krænkelse af friheden og den der er indgroet i vores nedarvede kultur.

For mig er forbitrelsen den samme og muligheden for at sige fra lige fraværende. Men indsigten om problemets ægte rod er meget meget forskelligt for de 20 % af befolkningen, der ikke kan abstraherer ud over egne fordomme.

En anden åbenlys udstilling af at mennesket er ufrit er at alkohol er fordømt af den ene gruppe og hash af den anden gruppe.

Begrebet "æresdrab" skal nærmest legalisere den ene gruppes konflikter og undertrykkelses mekaniser, mens den anden gruppe blot kalder sine drab for "affekt drab".

Æredrab forstås meget bedre som undertrykkelse men affekt drab er det samme.
I Danmark begås der ca. 300 "affekt drab" om året hvor der kun begås æresdrab cirka en gang hvert andet år.

Sammenligningen mellem nutidens flygtninge og de tyske flygtnige i Danmark efter krigen er ikke rimelig. De tyske flygtninge blev behandlet meget råt, nærmest som fanger og slet ikke så anstændigt som i dag. Den massive forskel i dødshyppigheden taler sit tydelige sprog.

Så tales der om grupper der ikke kan intregreres som om få års problematik straks kan overføres som en endegyldig sandhed. Jeg husker stadigvæk de meget fremmede og primitive Vietnameser også de skræmmende og formummede næsten sorte gæstearbejdere fra tyrkiet, hvor vi nu henholdsvis 30 og 20 år efter enten ingen problemer har med dem eller meget få.

Dernæst sammenlignes flygtningenes tramatiserede adfærd med den adfærd som de vil have, når de er faldet til ro. Ja der er lidt højere rate af voldsomt udadreagerende flygtninge, men faktisk i mindre grad end samme reaktion fra vores unge mænd der har været udsendt som soldater i samme områder.
Den angst som man tillader sig selv at have, er ikke tilladt hos flygtningene?
Hvorfor den her umenneskeliggørelse af nogen bange børn?

Så kalder man gerne skadefro og bekræftende af ens fordomme flygtningene for mere kriminelle end danskerne. Ja målt på en procentskala er det jo helt rigtigt. Men det er ynkeligt at gøre af to grunde.

1. 20 % af flygtningene er kriminelle. 20 % af 300.000 = 60.000
10 % af danskerne er kriminelle. 10% af 5 mio. = 1.000.000
Samtidig falder kriminaliteten helt vildt i Danmark. Flere og flere fængsler lukker og indbo
forsikringspolice prisen er faldet igennem de sidste 10 år.
2. Bød man danskerne samme muligheder for selv realisering som man byder flygtningene ville
den danske kriminalitet stige til samme procentmængde som hos vores flygtninge.

Så var man i stand til at se igennem sin egen angst, som kun er opstået pga. fordomme og allerede eksisterende angst indpodet af et samfund der i forvejen undertrykker sine borgere.
Så ville man kunne se mennesket der står bange og sulten og frysende og ringer på døren.

Og kunne man i sin undren over FN og FN's flygtninge konvention sætte sig ind i præmisserne og forudsætningerne for eksistensberettigelsen, så ville man kende de holdninger og argumenter og handlingsplaner og krav førende amerikanske politikere og ledere havde til de førende politiske ledere i europa og derved forstå hvad målene var og derved mere ægte kunne vurdere om man har nået målene med de værktøjer, frem for blot at påstå at værktøjet er forældet.

Jeg kan anbefale at man læser verdens første videnskabelige afhandling om fred, der sjovt nok hedder "Om krig" og så kan man nok bede sin bibliotekar om at finde nogen mere moderne fredsforskningsprojekter. Når man så har sat sig ind i præmisserne og forudsætningerne for hvordan man skaber fred. Så vil angsten forsvinde.

Det vil hjælpe lidt på det hvis man ændrede forsvarsministeriet til at hedde sikkerhedsministeriet eller udenrigssocialministeriet og tydeligegøre at den sum på ca 70 mia. kr. man bruger på at sikre freden i Danmark er en bred vifte af værktøjer som strækker sig fra indenrigs ordenspolitiet til udenrigs ordenspolitiet (den gamle hær) til socialhjælp til interne borgere og socialhjælp til eksterne borgere (ulandshjælp). Genhusning af eksterne borgere hos os er for at tynde ud i det opkogte blod i konfliktområder, lidt som når man tager sin brors børn på ferie, når denne ligger i skilsmisseforhanlinger eller er på druk eller tvangsindlagt med sine dårlige nerver.

Hjælp til flygtninge har samme effekt som hjælp til vores egne udsatte og arbejdsløse. Det holder dem væk fra gaderne og det holder dem væk fra kriminalitet.
Husk at en fængelsesplads koster 600.000 kr. om året mens bistandshjælp koster 130.000 kr. om året.
Husk at 300.000 flygtninge i Danmark koster 2 mia. kr. om året mens 400 soldater i Afghanistan koster 1 mia. kr. om året.

*Det kan da ikke være svært at forstå at fredsbevarende tiltag, herunder håndtering af flygtninge er langt langt billigere end at have krig.

Tænk folk er bange for freden?
Tænk at folk er bange for deres egen undertrykkelse?

Husk hvor få år siden det er at EU fik Nobels fredspris. Husk hvor få der forstod præmisserne og forudsætningerne. Det betød at der kom vilde protester. Igen angsten?

Men denne gang som alle de andre eksempler i virkeligheden angsten for at at man intet forstår?
Angsten for at sætte sig ind i tingene i stedet for at nøjes med TV2NEWS og EKSTRABLADETS angstfokuserende nyhedsformidling?

Angsten for intelligens?
Einstein udtalte;"Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke har forstået det godt nok." Så jo ovenstående simple udredning er rigtig. De angste mennesker er blot dumme.

"Sund fornuft er samlingen af fordomme erhvervet som attenårig". Som jeg skriver Jeres angst for den fremmedes undertrykkelse er ikke anderledes end den eksisterende undertrykkelse.

Den, der kun læser aviser, er ligesom en ekstremt nærsynet person, der nægter at bruge briller. han er fuldstændig afhængig af tidens fordomme og modeluner, fordi han aldrig ser eller hører andet. Hvad en person tænker på egen hånd er i bedste fald sølle og monotont.

Morten Pedersen, Mads Berg og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar
Emil Eiberg-Jensen

Med afsæt i Byung-Chul Han's artikel kan vi roligt slå fast,
at i en by som Hamborg,
hvor 15 procent af byens borgere er indvandrer,
falder befolkningens almene tryghed så meget,
at en stor del af befolkningen bliver psykiske syge.

Byung-Chul Han henleder opmærksomheden på:

- at i Dresden hvor der ikke bor så mange indvandrer,
at de i kraft af fremmede kulturer, værdier og adfærd,
kan gøre værtsbefolkningen eksistentielt utrygge,
at værtsbefolkningen begynder at tvivle på sin egen hverdags adfærd,
og begynder at udvikle angst,
- der reagerer befolkningen mentalt sundt,
ved fredeligt og at rejse en demokratisk debat om de bekymringer som befolkningen i Dresden har fået,
ved at iagttage politisk bestemte forhold i storbyer rundt om i Tyskland...

Folk i Dresden ser fx at befolkningen i Hamborg,
hvor 15 procent af de omkring 1,7 millioner indbyggere i øvrigt er immigranter,
- der rette befolkningen deres bekymringer over deres livssituation indad,
og bliver psykisk syge...

En Dansk konklusion på forholdene i Tyskland må så blive at Pegida er en sund reaktion på en politisk bestemt mentalt usund kultur demografisk udvikling.

Se Dresden:
http://da.wikipedia.org/wiki/Dresden

Se Hamborg:
http://da.wikipedia.org/wiki/Hamborg

@ Emil Eiberg-Jensen,
Med afsæt i øvrige empiriske undersøgelser af byer med store etniske blandinger, er der ikke grundlag for at konkludere at ansten og den psykiske sygdom kom med de "fremmede".
Den var der i forvejen. Danmark har dobbelt så mange indvandrere end Tyskland har.

USA har masser af byer med etniske enklaver uden at befolkningerne bliver "syge". Spanien har hele bydele også med danskere uden at de lokale bliver "syge".
Om noget skulle havde gjort tyskerne "syge" var det den sovjetrussiske undertrykkelse.

I sydamerika bliver hverken den sorte eller den hvide befolkning "syge".

Tesen om sygdom forklarer at et symptom bliver synligt så alle i den samme kultur kan se at der er noget galt. Det har hele tiden været galt med undertrykkelsen. Det har bare ikke været synligt og man har skyldt skyld på andre ting og årsager.

Tidligere var årsagen til arbejdsløshed at man var faglig eller personlig svag eller at markedet var ugunstigt, eller at man var "uheldig". Nu er det de fremmedes skyld eller de politikere der dækker over de fremmede.

At sætte sig ind i tingene forudsætter rigtigt nok at man har et sundt demokrati. Men når man sætter sig med armene over kors med næsen i sky og nægter at indse verdens sammenhæng, så bliver man selvfølgelig kørt over og bliver radikaliseret i forsøget på at nægte at få indsigt og ændre sine indgroede fordomme.

Hele debatten er afspejle af at man tager en sok omvendt på hånden og påstår at det man ser er virkeligheden.
F.eks. er bekvemmelighedsflygtninge blevet et skældsord, trods at de mest ressourcestærke flygtninge alt andet lige må være de mest interessante at få ind i landet. De er innovative og intelligente. Danmark har tidligere og også nu haft ordninger for at lokke ressoucestærke til Danmark. Der har været bølger af indvandring fra f.eks. Holland og Jøder syd fra.
Dernæst så har Danmark jo selv haft sine bekemmelighedsflygtninge. Alle jøderne der flygtede til sverige betalte i dyre domme for at komme over sundet med fiskerbåd og dem der ikke kunne betale kom enten ikke med eller en fælle betalte for dem. Skulle svenskerne havde stukket en hånlatter op og udvist dem fordi det var "rige" flygtninge?
Det er da en underlig logik at forhåne bekvemmelighedsflygtninge. Alle de ressorcestærke er da altid dem der forlader et land på bedste vis. Det ville i også selv havde gjort.
Der var en båd fuld med "bekvemmelighedsflygtninge" fra Tyskland der var fyldt med hoverige jødiske tysksere, der havde betalt med deres sidste penge for at komme med, der blev nægtet kaj anlæggelse i USA og alle andre steder de derefter prøvede at komme til, så de måtte vende tilbage til Tyskland og de alle blev sendt i koncentrationslejr og omkom vel på et tidspunkt.

Der er åbenbart slet ingen grænser for hvordan den indre svinehund søger at "intellektualisere" og ansvarsforflygtige og bortforklare sin racisme og fordomme og had og ansvarsforflygtige årsagen til sin egen angst.

Knud Hisler:

"Æredrab forstås meget bedre som undertrykkelse men affekt drab er det samme.
I Danmark begås der ca. 300 "affekt drab" om året hvor der kun begås æresdrab cirka en gang hvert andet år."

Hvor får du dine tal fra?!

Læs lidt om virkeligheden her:

http://www.dkr.dk/drab

I øvrigt er der ingen lighed mellem et drab begået i affekt, og et "æresdrab". Et affekt-drab er en lokal, psykisk nedsmeltning hos et enkelt individ, som ikke har nogle kulturelle strømninger at tage udgangspunkt i, hvorimod et "æresdrab" og "æresvold" ganske ofte involverer køligt overlæg og planlægning hos flere af offerets familiemedlemmer, som tydeligvis tager udgangspunkt i en tradition/kulturel strømning.

Læs fx. her, hvor ni personer er involveret:

http://www.tveast.dk/artikler/aeresdrab-domme-stadfaestet-i-hoejesteret

Og hvis du mener at "æresvold" er i aftagende, bør du måske lige klikke her:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/eksplosion-i-sager-om-aereskonfli...

Og her:

http://www.lokk.dk/

Hvis du har mod på endnu mere virkelighed, så læs her:

http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?c...

eller her:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nye-indvandrer-tal-hver-fjerde-be...

Jeg fastholder at flygtninge/indvandring er et værktøj til at sikre fred og velstand og det er det billigste værktøj.
Det svarer jo til at børn bliver bange for den vagthund man har købt. Børn der er opdraget ordentligt ville ikke være bange for vagthunden om det så var en løve.
Der er jo helt klart noget i vejen hvis et barn har "angst" for Gud og hver ting det møder.

Spørg dog en psykolog om hvor "angst" kommer fra. Det indprintes af forældre og øvrige omverden er på ulogisk vis selv er bange for et eller andet.

Alle pædagoger ved så hvordan man håndtere den "angst". Man belærer og demonstrerer og selvtillids opbygger det bange barn.

Problemet med demokratiet er så at de bange børn er voksne og jævnfør demokratiets principper så er deres angst deres ansvar og det er deres ansvar at søge oplysning om hvad præmisserne og forudsætninger er for de valg demokratiet har valgt.

Det er derfor vi bruger milliarder af kroner på folkeoplysning via blandt andet folkebiblioteker, tilskud til nyhedsmedier og "gratis" undervisning.

Så let dog den dertil indrettede tunge fordoms bagdel og forhold jer på en voksen måde til demokratiet. I har pligt til at gøre det hvis I ønsker at bruge jeres stemme.

Flygtninge og indvandring er et værktøj til at give jer tryghed, fred, frihed og velstand. Det er internationale sikkerheds politiske effektive værktøjer. Og de penge man bruger på det er minimalt i forhold til de udgifter vi så ville havde haft til hæren.
Hæren er alt andet lige også blot et værktøj til at give jer tryghed, fred, frihed og velstand.

Alt andet lige antager jeg at andelen af Informations læsere der har en vidergående teoretisk uddannelse er høj.
Hvordan kan nogen med en vidergående uddannelse lade sig sidde overhørig at ingen der er med i debatten om flygtninge- og indvandrere har læst faglitteratur?
Hvordan kan man få sig selv til at åbne munden uden at havde læst faglitteratur?
Hvordan kan man overhovedet tro på selv at man er opdateret på samfundet, fordi man læser en avis og ser tv-nyheder, jævnfør ovenstående citat fra Einstein?
Bare det at jeg behøver at nævne det.. Hvem af jer ville kunne gå til en eksamen i et fagligt emne hvor der ikke er referencer til anderkendt faglitteratur?
Hvordan ville en bedømmer vægte kilder der alene er "tv-nyhedder og Aviser"?

I er totalt blinde i jeres had og jeres fordomme og jeres angst. Enhver form for realisme er totalt væk. et totalt klassisk eksempel på ægte angst. Angst er ikke rationel, angst giver ikke rationel adfærd, angst giver forringet livskvalitet, angst kan udløse panik adfærd så selv ens redningsmand kan blive trukket med ned og drukne, angst kan udløse drab (på folkeslag).

Vi har jo set det før. Angsten for den grusomme pest gav afløb i hekse afbrændinger og forfølgelse af jøder som var datidens "fremmede indvandrere". og samme angst for pesten har givet forfølgelse og udryddelse af religiøse minoriteter.

Heldigvis har tyskerne en god vane med at dokumentere rigtigt meget så en forsker satte sig til, for et par år siden at studere retsprotekollerne for alle de hekseprocesser han kunne finde. Og heldigt for ham, så kunne han finde rigtigt mange. Og hans konklusion var at de fleste processer var "heksen" åbenlyst uskyldig, men de fleste havde interesse i at "heksen" døde, for største delen af magteliten i byerne skyldte "heksen" penge!.
Ingen trylleri, kun behændighed...

Men kunne man spille på hobens "angst" for noget de ikke selv forstod? ja det kunne man.
Selvfølgelig kan man mene at magteliten selv er skyld i at hoben har "angst" for de undertrykker jo i forvejen hoben, blot fordi at magteliten står sammen, også kan man drage paralleller til i dag.

Og hertil vil jeg følge kritikken af nuværende situation. Men det betyder blot at I skal rette kritikken mod magteliten på de punkter hvor de narrer jer og ikke på andet.
Jøderne, de sorte og katolikkerne og heksene og indvandrene og flygtningene er altid uskyldige og de nemme ofre.

Den almindelig hob er selv skyld i at de er en hob. De fornægter muligheden for at sætte sig ind i tingene istedet for at se "x-faktor" og "vild med dans" og drikke kaffe og få citron måne.

Hvad er så sandheden over at befolkningerne i dag føler sig "økonomisk" pressede?
Tja det meste af den vestlige verden kopierede den nazistiske økonomiske model efter krigen, da man jo kunne se at den virkede og gældsatte sig selv, deres børn og deres børnebørn også (er der nogen der kan genkende Knud Heinesens advarsel? Nå nej ingen af jer gider jo gå på biblioteket eller huske bare 20 år tilbage i tiden uden fornægtelsens ulidelige solbriller)

Og ja det er Knud Heinesens advarsel der gik i opfyldelse.
Så hvem er i virkeligheden skurkene? Dem der gældsatte landet?
Dem der finansierede Danmarks udvikling til et industrialiseret velfærdssamfund vha. af gældsætning?

De fleste i en familie hvor forskellige medlemmer har mulighed for at tage af kontantkassen mod at ligge en sedel om at man har taget x kroner, vil nok nemt kunne regne ud, at den der bruger flere penge end man ligger er uansvarlig over for sin familie. De fleste kan nok regne ud at man i det mindste ville forvente en rimelig forklaring på hvad pengene er gået til?

Men frem for at konfrontere de skyldige, som i øvrigt har mægtigt travlt med at ligge røgslør ud over at de er skyldige, så siger man til naboens unger der kommer ind for at få lidt mad eller lidt tryghed fordi deres egne forældre slås, "vi har ikke råd til jer fordi i nasser på os".

Sådan er virkeligheden kære venner.

Hver dansker har i perioden 1959 - 1992 stemt på skiftende blokke blå som rød der alle har haft flertal for deres finanslove med gældsætning som finansiering frem for skatteindtægt.

Hver evigt eneste måned i de 33 år har hver dansker betalt 2.000, kr. for lidt i skat.
I perioden 1992 - 2013 har staten valgt at tilbagebetale den gamle gæld. Det har med renters rente gjort at hver dansker har betalt 5.000, kr. pr. md i merskat..

Forstil jeres situation med 5.000, kr. mere udbetalt pr. måned i dag?
Så hvad er angsten egentlig om? At man er bange for ens fremtid fordi man ikke har økonomiske midler til at opretholde en levestandard man syntes er rimelig og man ved heller ikke hvordan
ens alderdom bliver, for man har jo igen penge, og samtidig kommer alle de fremmede stormende og skal have husly, mad og tøj og arbejde?

Kan I nu se hvor angsten kommer fra, hvad angsten er?

Det sjove er jo også, hvis man vrider sit virkelighedsbilled lidt.
Der er 200.000 arbejdsløse i Danmark samtidig med at 130.000 gæstearbejdere fra EU arbejder i DK.
Samtidig er ca. 75% af de 200.000 arbejdsløse jo indvandrere altså reelt er der "kun" 15.000 etniske danskere arbejdsløse?
Af dem er over halvdelen kvinder som bare for få år siden jo ikke kunne blive registreret som arbejdsløse så reelt er der kun 5.000 reelt arbejdsløse etniske danskere?

Det kan vi så jo sammenholde med at der ud over nuværende "nyere" mængde indvandrere/flygtninge jo er over 500.000 borgere i Danmark som maksimalt er anden generation i landet.

Så hånden på hjertet. Uden indvandring i stride strømme, så ville der være massivt mangel på arbejdskraft. Fødelsesårgangene rasler ned og kun indvandringen har opvejet at vi kan holde folketallet konstant. Der mangler 400.000 unge og det bliver værre og værre. Jeg garanterer jer at dem der skal vaske jeres numser på plejehjemmene om 10 år er en indvandre eller en maskine.

I fatter ikke hvad jeres angst for hvem der har stjålet jeres penge fører med sig. Det er i vertfald ikke land der give jer en tryg alderdom.

Emil Eiberg-Jensen

Nu er der 2 faktorer i min argumentation der forklarer de mange psykisk beklemte/syge i Hamborg i forhold til Dresden.

1.
Andelen af fremmede i Hamborg set i forhold til Dresden.

2.
Og at indvandrerne har fremmede kulturer, værdier og adfærd,
som gør værtsbefolkningen eksistentielt utrygge,
så værtsbefolkningen begynder at tvivle på sin egen hverdags adfærd,
og begynder at udvikle angst.

Knud Hisler:

I dit raserianfald mod almuens postulerede stupiditet, overser du endnu en gang virkeligheden:

http://politiken.dk/indland/ECE2196193/ikke-vestlige-indvandrere-koster-...

Philip B. Johnsen

Knud Hisler
Bekvemmelighedsflygtninge bliver brugt i nedsættende og negativ sammenblanding, af flygtninge der søger asyl og politisk tilladt indvandring, personligt er jeg, ikke tilhænger af blandingsordet bekvemmelighedsflygtninge i den kontekst, men din pointe er god og så har ordet bekvemmelighedsflygtninge positiv focus på konstruktiv, fremadrettet og resultatsøgende tilgang til virkeligheden udfordringer.

Tak for framragende læsestof.

Knud Hisler. Det er en meget simpel ting at anklage dem, som står på den anden side af hegnet.

Knud Hisler. Pegida bevægelsen har ikke noget som helst at gøre med stueren eller ej. Det har noget at gøre med mennesker i nød og en presset situation i et samfund, hvor de ressourcestærke efterhånden kun har nok i sig selv. Det er bunden af samfundet, som er kommet under et enormt pres i den globaliserede liberalistiske konkurence verden. Ikke middelklassen i de gode faste velbetalte stillinger med en solid pension. Alle har ret til at forsvare sig. Også bunden af samfundet.

@ Emil Eiberg-Jensen.
Jeg afviser at angsten udvikles af de fremmedes kultur.
Angsten var der i forvejen som et resultat af eksisterende
undertrykkelse.
Præcis samme mekanisme som når folk ikke kan tåle at se porno
og bliver vrede over nøgne mennesker, fordi de selv (på helt
naturlige vis) godt kan lide at se på sex og lide at se porno.
Men da de er undertrykt af især deres mor, skal de nu forholde
sig til det grimme minde og sorgen over undertrykkelsen
og bruge en masse energi på at undertrykke det naturlige behov igen.
Og fordi de der dyrker sex og er nøgne udløser denne længsel og sorg
over den frihed man ikke har, så bliver man vred og endda meget vred.
Fuldstændig efter lærerbogen om undertrykkelse.
Angst kommer af undertrykkelse.
Jeg har nu anskueliggjort det og du bør selv søge faglitteratur om det.
Så længe du ikke har gjort det, så er det blot mudderkastning om fordomme.
Du kan gentage dig selv og jeg vil ikke din troll mere.
Husk de to citater jeg har lavet fra Einstein.

@ Peter Olesen, Nej jeg har læst artiklen og det er godt der kommer tal på.
Du bør dog notere dig de subjektive negative ord der er i artiklen som derved
mister en stor grad af sin vederhæftighed og i samme sætning dukker DF op som
Danmarks redningsmand. Det er en dybt manipulerende artikel, der bevidstløst kører
DF's dagsorden.
Bemærk at der ikke med eet ord nævnes at udgiften er et led i international konflikt
håndtering og fredsbevarende effekt som kommer Danmark til gode for milliarder.
Peter Olsen, du bekræfter jo blot tesen om almuens stupiditet. Jeg henviser til
Einstein igen. Du bruger en avis som kilde? Almue snak.
Du nægter at opsøge de kilder om fredsforskning og konfliktinddæmning jeg omtaler, der
er udarbejdet af professorer fra hele verden de side 200 år?
Igen er der dømt almue.

@ Philip B. Johnsen, Tusind tak for den posetive tilbagemelding, hvor du hæfter dig
ved min mening og ikke ved min fattige formuleringsevne. Tusind tak.

@ Herman Hansen. Ja du har frygteligt ret i at det er simpelt at anklage dem som står
på den anden side af hegnet. Det er derfor jeg altid stopper op når nogen gør det og
undersøger sagerne.

@ Hermann Hansen, Pegida bevægelsen har rigtigt nok ikke direkte noget med bemærkningen
"stueren" at gøre, men jeg så tråden i kommentarerne gerne vil kæde DF sammen med Pegida
og her står jeg af.
Pegida er blot en anden manifestation af angst som DF er det. Forskellen er minemal.
Og jeg medgiver dig at kernen af menneskerne der støtter DF og Pegida er mennesker i nød i
et presset samfund, hvor de ressourcestærke har nok i sig selv.
Og du har heltl ret i at det ikke er middelklassen eller overklassen der er presset men
arbejderklassen og det giver den helt naturlige forklaring på hvem det er der tilslutter sig
Pegida og DF.

Men min pointe er netop at presset ikke skyldes den globaliserede liberalistiske konkurrence verden,
men at ingen tør huske befolkningen på hvad Knud Heinesen sagde:" I gældsætter jeres egne børn og børnebørn."
Citat slut.
Hver dansker har siden 1992 - 2013 betalt 5.000, kr. pr. måned i "overskat" fordi
den del af befolkningen der i perioden 1959 - 1992 var 21 år ikke gad betale deres
egen skat. Så presset på underklassen kommer faktisk fra middelklassen og overklassen som
har horet og drukket og festet alle pengene op!
Med lidt fingerregning kan alle regne ud, at den sande skurk er vores egne bedsteforældre og dem som snart
går på pension. Så det er nøjagtig som i Tyskland under heksejagterne. Magteliten peger på en tilfældig
svag fjende for at stikke af fra sin gæld så de kan fortsætte med at leve i sus og dus.

Og alt jeg beder jer om, er at gå på biblioteket eller slå op på internettet i det midste og læs om den gæld jeg taler om, og
Knud Heinesen.
Alt er tilgængeligt, hvis bare i holder op med at tro at sandheden er i aviserne og i tv-kanalerne.
Nyheder er manipulation for at mele en bestemt klikes udlægning af historien. Og køber man den..
ja så får i bare en ny Hitler, denne gang er han ikke ufaglært postkortmaler men ufaglært støvsugesvinger.
I får de demokrati I selv er ude om. Velbekommen.

@ Peter Olesen,
Tak for din gennemgang af begrebet æresvold, og det var helt bevidst at jeg overdrev. Det giver en
pædagogisk effekt, lidt som når DF fyrer halve sandheder af. Sjovt nok møder jeg ikke samme indsigtsfulde modargumenter fra nogen kilder overhovedet i forhold til hvorfor at FN flygtninge konvention eller hvorfor at EU er en god forretning der sparer os for virkelig mange penge.

Men du har bestemt ret i at jeg mangler begrebet "affekt drab" i min udredning og det er godt nogen kan holde lidt i hanke med at debatten ikke løber af sporet.
Jeg forbeholder mig nu min kunsteriske frihed for at opnå en visualisering.
Jeg mener det er måden man når det formummede dyr "pøblen" der har vænnet sig til dramatiske formuleringer og effekter i TV og i avisernes overskrifter. Desværre når de jo ikke meget længere end at huske de dramatiske overskrifter.

Jeg tillader mig tillige at korrigere på begrebet "affektdrab" En med dansk kulturhistorisk baggrund vil føle sig vred over en forulempelse på et værtshus og i affekt begå drab.
En udlænding vil være sig meget bevidst om at hans ære var krænket og han ville af den grund begå drabet.

Skal vi gå endnu dybere ind i definitionen (og det er sundt nok for at klarlægge hvad ordene og adfærden betyder, så vi kan møde den uden fordomme og ikke lader os skræmme af forkerte sensationssultne overskrifter).
Så vil en æreskrænkelse give så meget affekt at familiemedlemmer presser andre til drab. Affekten kan vare ganske længe, således at en vis systematisk planlægning kan gennemføres.

Og her kommer den danske definition af affekt drab til kort, for det er ikke affekt hvis man ikke i et kort øjebliks ophidselse er i sine følelsers vold og kommer til at gøre noget uoverlagt.

Men er soldaters drab ikke også affektdrab, hvor politikere igennem længere tid har hjernevasket befolkningen vha. af en alt for velvillig nyhedsliderlig presses uintelligente medløberi?

Vi var jo nogen der sagde at de amerikanske argumenter om kemiske våben i Irak var uvederhæftige, men stort set hele den danske verdenspresse åd det råt. De åd det så råt at regeringen bagefter påstod at regeringen aldrig i nogen udtalelse til pressen har udtalt at tilslutningen til krigen fra regeringens side skyldes den amerikanske oplysning om kemiske våben?
Altså en dansk presse var i affekt og løgn eller overdrev eller manipulerede i sine overskrifter og ophidsede befolkningen til krig og drab på uskyldige og i hvertfald fik en forblændet fordummet befolkning til at tilslutte sig regeringen på falske præmisser?`

Jeg har derfor slet ikke noget problem med at opfinde og fordreje defninitionen på ord, sålænge at den danske presse siger undskyld for deres blodrøde hænder.

Lidt ironisk prøver nogen at dræbe tegnere der har tegnet muhammed, selvom det slet ikke er forbudt i koranen og muslimerne selv talrige gange har afbildet muhammed.
Og ville de endelig virkelig have fat i nogen der har gjort dem ondt, skulle de finde de chefredaktører der lod uvederhæftige "eksperter" stå uimodsagt i deres aviser.