Kommentar

Et sort lærestykke

Det er ’en helt bred erkendelse’ i holbergske højder at læse Videnskab.dk’s interview med uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen
3. februar 2015

Spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R): »Skatteyderne og den globale olieindustri betaler millionbeløb til danske universiteter for forskning i olie- og gasudvinding. En række forskere mener, at den verdensomspændende olieindustri på den måde får en teknologi og en knowhow, der gør det muligt at udvinde meget mere olie og gas. Derfor bidrager forskningen til, at den globale, grønne omstilling bliver mere vanskelig at gennemføre. Hvad siger du til sådan et argument?«

Sofie Carsten Nielsen: »Det, synes jeg, er en mærkelig måde at stille det op på. Vi investerer massivt i grøn omstilling. Vi har sat klare mål for, at Danmark skal være fossilfri i 2050. Jeg har ingen ambitioner om at begrænse den enkelte forskers frihed eller sige, at der er nogen forskningsemner, man ikke må vælge.«

Spørgsmål: »Heller ikke hvis det gør verdens mål om at holde den globale opvarmning under de to grader vanskeligere?

Svar: »Vores mål som regering er, at vi skal være omstillet i 2050. Det arbejder vi globalt for, at andre lande skal følge. Du spørger mig, om jeg vil sætte begrænsninger op for den enkelte forskers frihed, eller om man skal sige fra politisk hold, at de her emner ikke må forskes i. Det ville være grænsende til det ganske ubehagelige i et samfund, hvor vi har fri forskning.«

Spørgsmål: »Kunne man ikke forestille sig typer af forskning ved danske universiteter, som ville være etisk forkert?«

Svar: »Jo. Det er vigtigt, at forskningen er ansvarlig. Det er der lavet et etisk kodeks for, som både private og offentlige forskningsfonde og institutioner har tilsluttet sig. Selvfølgelig skal forskningen være etisk forsvarlig. Og så er det jo altid, at diskussionen går på, hvad der er det. Jeg synes ikke, at forskning i olie og gas i Danmark hører under den kategori.« (…) »Jeg må jo gå ud fra, at den enkelte forsker gør sig den overvejelse. Og det, synes jeg, er rigtig glimrende. Jeg syntes ikke, vi har et problem, men jeg hører gerne om det, hvis forskerne har den oplevelse.«

Spørgsmål: »Men en del forskere har jo allerede udtalt til Videnskab.dk, at der er et problem?«

Svar: »Jo, jo. Men nu forholder jeg mig til det, du siger. Du spørger til, om der er en mere generel problemstilling, og det er ikke min oplevelse. Men jeg synes i alt fald ikke, det er min opgave at gå ind og sætte begrænsninger for den enkelte forskers frihed.«

Spørgsmål: »Nordsøfonden, som er ejet af den danske stat, har sammen med internationale olieselskaber investeret én milliard i et nyt forskningscenter ved Danmarks Tekniske Universitet. Centret skal forske i, hvordan man kan hive endnu mere olie og gas op af undergrunden. Hvorfor er staten gået ind i denne type forskning?

Svar: »Der skal ikke være nogen tvivl om, at for os i regeringen, så skal Danmark være blandt de allerforreste, når det kommer til grøn omstilling og miljøbeskyttelse. Det investerer vi massivt i. Men vi har jo også en helt klar vision om, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler i 2050. Omstillingen sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Og hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder, for vi har stadigvæk brug for det. Det er en helt bred erkendelse, og derfor synes jeg heller ikke, at der er noget i vejen for, at man forsker i, hvordan en større andel af olien og gassen kan indvindes. Det synes jeg ikke, at jeg skal sætte begrænsninger for.«

Erkendelsen op i luften

Denne helt brede erkendelse lader vi ikke stå et øjeblik. Den kaster vi op i luften.

Så kan den falde ned og slå sig selv.

F.eks. på professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Frede Hvelplund. Som gør opmærksom på, at »hvis bare vi bruger de i forvejen allerede kendte reserver af olie og gas, vil den globale opvarmning overstige de to grader, som verdenssamfundet er blevet enig om, at vi skal holde os under. Derfor er forskning i at finde mere olie og gas fuldstændig spild af samfundsressourcer. Man søger efter noget, man alligevel ikke må bruge«.

Da FN’s Klimapanel som bekendt har lavet beregninger, der viser, at størstedelen af verdens olie-, kul- og gasreserver simpelthen skal blive i jorden, hvis målet om en maksimal temperaturstigning på 2 grader skal nås.

Til dette svarer Danmarks uddannelses- og forskningsminister, at hvis vi ikke selv bliver bedre til at udvinde olie og gas, så bliver vi jo nødt til at købe det andre steder. Sofie Carsten Nielsen kalder det oven i købet for en helt bred erkendelse.

At man sgu da bare skal skide på, hvad den åndssvage naturvidenskab påviser. Især, åbenbart, hvis man er radikal uddannelses- og forskningsminister i en rød regering, der kalder sig selv for specielt grøn.

Og så er det vist på tide at kreditere Videnskab.dk’s Andreas Abildlund for dette mesterlige lærestykke udi holbergsk komik. (Og tragedie, for ministeren har jo ret i, at hvad hun har bag sig, er hele den brede kompakte majoritet.). Her skal Abildlund og Videnskab.dk hyldes og citeres for deres serie. Der ikke alene med anmassende ret bærer titlen Den sorte forskning, men i sin opbygning og komik selv er sort.

Så sort, at man må frydes derved.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Peter Jensen
 • Torsten Jacobsen
 • Erik Nissen
 • ulrik mortensen
 • Philip B. Johnsen
 • Michael Kongstad Nielsen
 • John Fredsted
 • Steffen Gliese
 • Toke Andersen
 • Niels-Simon Larsen
 • Jan Weis
Peter Jensen, Torsten Jacobsen, Erik Nissen, ulrik mortensen, Philip B. Johnsen, Michael Kongstad Nielsen, John Fredsted, Steffen Gliese, Toke Andersen, Niels-Simon Larsen og Jan Weis anbefalede denne artikel

Kommentarer

Bunden er for længst nået

Er der nogen, der fornuftsmæssigt kan forklare, hvordan en sådan politisk ignorant og RV-figurantbudding kan dukke op i et så vigtigt ministerium – og det med et våsende organ, som straks får TV-fjernbetjeningen til, helt af sig selv for at overleve rent mentalt og ikke gå i udu, øjeblikkeligt at skifte kanal - det må være udtryk for skæbnens uransagelige skrumplede veje til alles ruin og den sorteste form for humor iblandet alt for meget sadisme – lige til Klods-Hans … ;-)

Peter Jensen, Erik Nissen, Holger Madsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Hvis jeg skal vurdere de radikales politik på dette område, så vil jeg hellere have, at de arbejdede for at holde temperaturen under to grader, frem for at gøre Danmark fossilfrit. At 2050-planen bliver gennemført kan jeg ikke bruge til noget, hvis isen er smeltet, havene er steget og landbrugsarealer er oversvømmet.
Jeg må finde et parti, der satser alt på at standse temperaturstigningen. Det er ikke nok at gøre Danmark fossilfrit.

Sofie Carsten Nielsen og sandsynligvis majoriteten af vores repræsentanter på tinge, befinder sig - hvor absurd og tvivlsomt det end kan lyde; i de højere cirkler af nationens intelligentsia.

Dette burde udgøre en væsentlig kilde til frustration og bekymring i almenvældet. Da det naturligvis er svært, grænsende til det umulige, at bevare et realistisk håb for fremtiden når selv en højt begavet, højt uddannet minister med et kæmpe videns- og efterretningsapparat til sin rådighed, kan udtale sig så imponerende ignorant og uansvarligt, om noget så kritisk.

Som en anden skrædder i helvede har hun fundamentalt misforstået(eller aktivt fortrængt) den grundlæggende problemstilling og udgør således selv en væsentlig hindring for progression.

Peter Jensen, Erik Nissen, Ejvind Larsen, John Fredsted og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Problemet med nullerne i forskningsministeriet opstod jo først, da de begyndte at ville styre deres område, hvad der aldrig var meningen: universiteterne havde jo selvstyre.

Vi lever i en komplet absurd verden. Alt imens klimatruslen bliver stadig mere overhængende, fortsætter man i det store og hele ufortrødent ad netop den vej, der har bragt os hertil. Her i lille Danmark med det politiske vrøvleri, som portrætteret af nærværende Frie Ord. På den anden side af Atlanten, har Kongressen godkendt Keystone olierørledningen; kun Obamas veto kan bremse den endelige vedtagelse, men hvad vil der ikke ske, hvis der efter et kommende præsidentvalg bliver indsat en republikansk præsident i Det Hvide Hus? James Hansen har kaldt det for "game over" for klimaet, hvis Keystone bliver bygget.

De gigantiske underskud og nedskrivninger, som finanskrisen udløste, gør det ganske åbenbart umuligt (det synes i hvert fald at være argumentet) at finde penge verden over til Den Store Omstilling. Først skal økonomien 'tilbage på skinnerne', hvilket nu har været forsøgt i 6-7 år til ingen større nytte (og det kommer heller ikke til at lykkes, er min forudsigelse), før der kan blive råd til at lægge om, er det tilsyneladende logiske, men i virkeligheden rablende vanvittige, argument. Og alt imens belønnes, helt surrealistisk, den sektor, der frem for alt var årsag til finanskrisen, ejerboligsektoren, med lån til stadig lavere renter, nu endda F1-lån med negative renter, så man kan tjene penge på at optage lån til sin ejerbolig.

Erik Nissen, Michael Kongstad Nielsen, Ejvind Larsen, Niels-Simon Larsen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Forskningen skal være fri, siger ministeren.
» ... jeg synes i alt fald ikke, det er min opgave at gå ind og sætte begrænsninger for den enkelte forskers frihed.«
Men forskningen er ikke fri, når den delvist betales af internationale olieselskaber. Det er ligesom med medicinsk forskning, der delvist betales af lægemiddelindustrien.

Det bedste ville være, af de frie forskere fandt frem til, at det ville være etisk uforsvarligt at forske videre i, hvordan man mest effektivt fik hevet den sidste olie og gas ud af jorden. Så kunne man lukke det forskningsspor.

Og politikerne kunne indlede overgangen til den fossilfrie verden ved at afbryde efterforskning og udvinding af skifergas og - olie, ligesom Skotlands hjemmestyre lige har gjort.
http://ing.dk/artikel/skotland-saetter-foreloebigt-stop-fracking-173790

Niels-Simon Larsen, Holger Madsen, Palle Bendsen, John Fredsted og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

I det nye Center for Olie og Gas på DTU "... skal der forskes i forskellige typer af EOR f.eks. gasbaserede og vandbaserede EOR-metoder"
http://www.oilgas.dtu.dk/Forskning/Enhanced-oil-og-gas-recovery-processe...

Gasbaseret EOR (Enhanced Oil Recovery) er indtil nu fortrinsvis baseret på at injicere CO2 (eller naturgas eller kvælstof).

MEN: En livscyklusvurdering for CO2-EOR viser, at for hvert ton CO2, der injiceres i forbindelse med CO2-EOR, så udledes der mellem 3,7 og 4,7 ton CO2 til atmosfæren. Det er CO2 der hidrører fra produktion, transport, raffinering og forbrænding af olien. EOR er derfor ikke et middel til at reducere CO2 emissioner og vil derfor stride mod klimamålene. Se NOAHs CCS-hjemmeside: http://ccs-info.dk/co2-eor.html

I regeringens/Erhvervs- og Vækstministeriets "Danmark i arbejde - Vækstplan for energi og klima" fra 2013 står:
"Fortsat olie- og gasindvinding i Nordsøen er ikke i modstrid med en ambitiøs klimapolitik. Dette skyldes, at den globale klimapolitik ikke sætter begrænsninger på energiproduktionen. Meget af reguleringen på klimaområdet handler derimod om at begrænse udledninger fra forbruget af energi. En øget olie- og gasindvinding i Nordsøen påvirker dermed ikke regeringens målsætninger om at reducere brugen af fossile brændsler til fordel for vedvarende energi.
Dertil er olie og i særdeleshed gas relativt renere brændsler sammenlignet med kul. I mange lande, herunder i Asien, er der en stor og stigende anvendelse af kul. Et skifte fra anvendelse af kul hen imod olie eller gas vil give en mindre klimaskadelig energiproduktion og en mere klimavenlig overgang til vedvarende energi. Dansk indvinding af olie og gas i Nordsøen vil kunne bidrage til dette skifte. Desuden sker indvindingen af fossile energiressourcer i Nordsøen forholdsvist effektivt sammenlignet med andre steder i verden, hvilket gør dansk olie og gas mindre klimaskadelig."
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2013/2013-publikationer/08-10-13-vaeks...

Forstå det hvem der kan. Det kræver nok som ministeren siger en helt bred erkendelse.

Niels-Simon Larsen, John Fredsted og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvorfor kan politikkere og økonomer ikke forstå, at når kapitalistisk investering dræber, så er handelsværdien irrelevant og børsnotering skadelig, befolkningen bør overtage de investeringer, for effektiv afvikling, der ikke kan modarbejdes, af interesser for kortsigtet gevinster.

Fra link.
"Danske universiteter har modtaget mindst 275 millioner kroner af olieindustrien fra 2009 til 2014."

Link: http://ing.dk/artikel/olieindustrien-betaler-danske-universiteter-finde-...

Niels-Simon Larsen

Forskningen har fået lov til at ødelægge verden, og det får den stadig. Den hæves op i gudeklassen helt uden grund. Eksempel: Novo prises for deres diabetes 2 medicin. I stedet skulle man forhindre, at folk blev syge. Det var politikernes sag, men de har ingen rygrad. Befolkningen vælger de politikere, der gør den syg og er glade for de firmaer, der profiterer af dens sygdom.
Det hele er sygt, og selvfølgelig lider samfundet også af den sygdom, der ikke vil indse det.

Niels-Simon Larsen

På en vittighedstegning sidder en psykiater og en patient over for hinanden. En mand stikker hovedet ind ad døren og råber (i en talebobbel): "Hvem af jer er sindssyg?" Under tegningen står der: "Nu gælder det om at pege først".

Sådan har jeg det med mange, bl.a. S.C.N. Jeg kan ikke forstå, at de ikke kan se, at vi står over for det ultimative skred ud over miljøkanten. For 5 år siden lavede NOAH et forslag, der netop hed Fossilfri i 2050, og nu har de radikale så fået en lys ide.

Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan standse temperaturstigningen. I forvejen har vi en hel hær, der fornægter at temperaturen stiger.
I USA er der meget mere gang i protestbevægelsen, men det er måske ikke så underligt, når man tænker på, at mange republikanere mener, at en kærlig gud styrer vejret.
Her tager vi det afslappet - det går nok alligevel alt sammen.
Det er meget mærkeligt.

Det er vanskeligt for ens psykiske tilstand og stiller store krav til ens udholdenhed at læse den slags. Man må gøre sig klart, at omstillingen til bæredygtig energi, herunder sikringen af, at vi kan holde temperaturstigningerne under 2 grader, stiller store krav til energiforbruget, så store krav, at de i øjeblikket slet ikke kan dækkes af den energi, der leveres af de vedvarende energiformer. Det betyder med andre ord, at den begrænsede brug, vi fremover vil gøre af den fossile energi skal målrettes den nødvendige omstilling. Når man opstiller en havvindmølle eller bygger en elektrisk bil anvendes der energi, og denne energi kan i dag - og ikke i overskuelig fremtid - leveres af vedvarende energikilder. Energi retur på energi anvendt (EROEI) er simpelthen ikke høj nok, og i hele transportsektoren (incl. landbrug), ligger omstillingspotentialet ikke lige for. Det er derfor uhyre vigtigt, at hele indsatsen rettes mod at sikre, at omstillingen til bæredygtig energiforsyning og sikring af 2 graders grænsen som ultimativ opprioriteres markant, og inden vinduet lukkes, fordi klimasituationen gør, at man ikke længere kan anvende fossile energiformer til at gennemføre denne omstilling. Samtidig må man gøre op med vækstideologien og sikre, at de ressourcer, samfundet råder over, fordeles på en anstændig måde. Den gode radikaler, som jo ellers er ung og må formodes at have et langt liv foran sig, vil på sine ældre dage måske erfare, at klimaet er brudt sammen; at samfundet er i fare; at arten trues; at madforsyningen svigter. Hun kan så sidde der og fundere over, hvorledes forskningsstrategien under hendes politiske ledelse blev håndteret med det formål at sikre hendes selv og hendes efterkommere et godt liv. Tjah.

John Fredsted, Kurt Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Kurt Nielsen (03. februar, 2015 - 23:59)
du skriver:
"- Og Niels Bohr og atombomben...."

Det var jo et eksempel på forskning, der var banebrydende og vigtig, men også farlig. Atomfysikken var grundforskning, og fuldstændig oplagt for mennesket at kaste sig over, men Bohr indså jo tidligt, hvilke risici og farer, der var forbundet hermed. Skulle man afholde sig fra at forske videre? Nej, men Bohr sagde det rigtige, at alle burde være delagtige i, og samarbejde om den nye viden, og være enige om at tøjle de forfærdelige kræfter, den kunne realisere. Naivt måske, men et forsøg.

Moderne forskning har lidt tilsvarende problemer. Fx forsøgene på at skabe liv. Dernæst længere nede i "fødekæden" genteknologi, GMO, men måske også oplagring af skadelige stoffer såsom radioaktive rester eller aktuelt co2. Fremtidens kernekraft, eller den vi modtager fra den store Sol, vil også kunne være farlig for os selv, hvis vi ikke tænker os om. Alt i alt er der god brug for etiske råd til at rådgive demokratierne, så disse kan styre og regere samfundene sikkert ind i fremtiden, uden at lade markedskapitalismen gøre det.

Philip B. Johnsen

Nu har jeg aldrig hørt, en dansk politikker sige, der efter 2050 ikke vi blive solgt dansk olie eller, Danmark stopper import, produceret på fossile brændstof, så den grønne omstilling, er mest politisk sminke og kunstigt hår, CO2 reduktion er noget man pynter landets renomme med, men det tages ikke alvorligt, hvilket vel ikke kommer bag på nogen, Danmark er en konkurrence stat og sådan fungere det internationale marked, EU diktere det og det kan Danmark ikke gøre noget ved, så skulle EU muligvis også til, at stoppe skatteundragelse for alvor, hvilket ingen kan forestille sig, hvor ville det stille The City of London på det internationale marked.

Det er gas det hele og Danmark spiller med.

Torsten Jacobsen

Holbergsk komik? Er vi ikke snarere ude i noget absurditet a la Ionesco?

Man kan jo i sit stille sind spekulere på, om ikke Sofie Carsten Nielsen godt selv kan se den manglende sammenhæng, den ulidelige tomgang i sine svar til den tålmodige journalist. Hun er jo dog trods alt først og fremmest menneske, af forsynet udstyret med to småbørn (hvis fremtid også er på spil), og en mand der skriver kloge bøger om hvordan man bedst anvender 33 forskellige grønsager i det danske køkken i et nyt årtusinde.

Rigelige forudsætninger for udøvelsen af en rig form for 'Menschlichkeit', skulle man mene, men et eller andet er åbenbart kikset for vor Uddannelses- og Forskningsminister. Men hvad?

Måske er svaret at finde i hendes, i visse kredse anset som imponerende, CV? Lad os se:

Uddannelse:
2000-2001: Master i europæisk politik og administration, Europakollegiet i Brügge, Belgien
1995-2002: Cand.scient.pol., Københavns Universitet
1994-1995: Studieophold på Albion College, Michigan, USA

Erhverv:
2010-2011: Politisk chef, Ingeniørforeningen, IDA
2004-2009: Souschef, Ligestillingsministeriet
2002-2004: Politisk konsulent, Europa-Parlamentet

En opskrift på af-dannelse?

Torsten Jacobsen

Det er da forøvrigt interessant at bemærke sig, At Sofie Carsten Nielsen synes at komme fra et hjem med klaver, hvor begge forældre i deres arbejdslive tilsyneladende (med forbehold for navnesammenfald) har beskæftiget sig med det man med en for tidsånden sigende eufemisme kalder strategisk kommunikation.

Niels-Simon Larsen

Hvis man nu spurgte Sofie, hvad hun mente om Keystone XL-projektet, ville hun nok svare, at hun ikke ville blande sig i USAs indre anliggender, og det selvom hun i realiteten også blev forurenet af det. Det er så at sige hende forbudt at reagere ud fra sine sundhedsinteresser, fordi hun er minister. Alle, der er valgt til en opgave, er tvungne til at varetage denne opgave og se bort fra deres sande interesser og menneskehedens interesser (naturen spiller ingen rolle). Derfor står Jorden ikke til at redde, med mindre den enkelte står fast på, at man er menneske først.

Chockdoktrin V2.0

De nuværende nye tider med ’et nyt Information’, mellem brugere kaldt Chockdoktrin V1.0, efter at de bedste guldaldertider frem til januar 2013 brutalt blev gjort til en saga blot, bliver sandsynligvis endnu dårligere for gratisterne, da også Ejvind Larsens fortræffelige tirsdagsklummer vil blive amputerede midt i teksten, brutalt halshugget af en ny digital redaktør med flg. notits -

Du skal have et digitalt abonnement til information.dk for at kunne læse resten af artiklen.

Så de fleste gamle debattanter her på platformen kan godt allerede nu begynde at forberede sig mentalt på igen at skulle kæmpe mod nye tider i skyggen af det blå FB-univers fyldt med den hjernemasseædende bakterie ’digitalis populi’, hvor de fleste analoge miljø- og klimaforkæmpere, efter hårdnakkede rygter, stadig skulle opholde sig – altså i skyggen … ;-)

Michael Kongstad Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Måske er jeg som naturvidenskabsmand inhabil, men jeg mener ikke, at det er naturvidenskaben i sig selv, der ødelægger verden. Er det ikke snarere det, at næsten al viden kan bruges både godt og ondt, og at vi som art tydeligvis slet ikke magter at tøjle os selv, så vi kun bruger viden i det godes tjeneste?

PS: Jeg har været borte fra min PC i et par dage. Derfor er jeg først tilbage nu.

Philip B. Johnsen

Jeg mener ikke, det er, som du skriver "vi som art tydeligvis slet ikke magter at tøjle os selv"
Det er nærmere kapitalismen, som system, demokratiet tydeligvis slet ikke magter at tøjle.

PS. Velkommer tilbage.

Niels-Simon Larsen

@Philip: Glem nu ikke, at bag kapitalismen står alle kapitalisterne. Bag et system står alle systemopbyggerne som igen står på ryggen af alle slaverne.
Demokratiet er bare en sart plante, og så snart den sætter et blad, klipper nogle det af, så demokratiet er for det meste et underjordisk foretagende.

@Philip: "Det er nærmere kapitalismen, som system, demokratiet tydeligvis slet ikke magter at tøjle."

Jeg er såmænd ganske enig med dig i, at demokratiet ikke magter at tøjle kapitalismen, men hvem er det lige, der har skabt kapitalismen til at starte med? Det er os mennesker, netop fordi vi er ude af stand til at tøjle os selv, vil jeg mene. Kapitalismen er ikke noget, der er faldet ned fra himlen af; kapitalismen er og forbliver rent menneskeværk.

PS: Tak for at have mig tilbage :-).

Niels-Simon Larsen

@John: Den frie forskning kan nok ikke ødelægge verden, men det kan den frie forsker til gengæld. Man kan heller ikke være imod videnskaben, men vel nok imod nogle af dens frembringelser. Jeg ved ikke, om det blot er et spil om ord. Er det kristendommen, der er noget i vejen med eller bare de kristne? Kommunismen eller bare kommunisterne? Osv. osv.

Niels-Simon Larsen

Jeg har skrevet til forskellige radikale topfolk for at få et svar på Ejvinds klumme. De svarer ikke. De danner vognborg, og så slutter demokratiet på sædvanlig måde der. Det er for farligt at indgå i en dialog.

Kurt Nielsen, John Fredsted og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

@Niels-Simon: Måske er jeg naiv, men jeg forestiller mig, at indsigt i naturen - matematisk-fysisk, biologisk, kemisk osv. - ikke i sig selv er årsagen til destruktion af verden. Destruktionen bliver i for sig først rigtig mulig, når en sådan indsigt omsættes til teknologi, for det er med teknologien, at vi får magt over det materielle, der omgiver os.

Niels-Simon Larsen

@John: Enig!
Men - hvis du og jeg en dag fandt ud af, at vi kunne lave guld, kunne vi så lade være med at lave det? Det er rigtigt, at indsigten er forskellig fra udførelsen, men i den praktiske virkelighed vil jeg sige, at det smelter sammen.
I stenalderen skar en mand sig på en flintsten. Oh, ho, tænkte han, det må man kunne bruge til noget.
Men det er da godt at kunne skille tingene ad. Det bør man. Det er der, vi står med et moralsk problem i dag. Nogle vil lave kunstige mennesker, men bør vi tillade dem at gøre det?

@Niels-Simon: Det centrale spørgsmål for mig, hvorvidt noget bør føres ud i livet eller ikke, er todelt: 1.) gør jeg dette eller hint for at forsøge at minimere mit ubehag ved at leve?, og 2.) vil jeg gøre andre ondt ved at gøre det? Hvis svaret til begge er bekræftende, så forsøger jeg at tørre livets - eller rettere, mit livs - ubehag af på andre, og med en sådan aggressiv handling vil jeg bidrage til den samlede sum af vrede og had på denne planet. I så fald bør jeg rettelig genoverveje det. Viden må gerne omsættes til teknologi, hvis det falder udenfor den kategori af adfærd.

Michael Kongstad Nielsen

Fri forskning er et must, men alligevel altid begrænset i et eller andet omfang. Der skal penge til. Hvem leverer dem? Fra de tidligste samfund var ejendomsophobningen, herremanden, fyrsten, gejstligheden, klostrene, kirken, kongen, penge- eller kapitalmagten arnestedet for al forskning. Ellers havde ikke råd til at bruge tid på det "pjat". Kirken tvang forskningen i en bestemt retning, og dermed var den ikke fri. Efterhånden frigjorde forskningen sig fra kirken, i oplysningstiden encyklopædi lagde man direkte afstand til kirkemagten, men hvem betalte så for Diderots, Voltaires og Rousseaus arbejder? Og for Newtons eller Leibniz´? Det gjorde vel i nogen grad universiteterne, der var den verdslige kongemagts, og til dels var betalingsinstitutioner, hvor kun adelens eller det rige borgerskabs børn havde råd til at gå. Var det fri forskning?

Næh, fri forskning vil altid være begrænset. Det bedste instrument er i denne som så mange andre samfundssammenhænge demokratiet. Demokratiet kan bevilge de penge, kongen, kirken, fyrsten, herremændene bevilgede i gamle dage, men fri os fra markedet, fri os fra kapitalmagten, fri os fra "fra forskning til faktura".

Demokratiet kan stille de betingelser op, som universiteter skal styre efter. Heri indgår alle hånde betragtninger, ikke mindst etiske. Hvad har vi brug for?, fx energi på en bæredygtig måde, og hvad vil vi ikke gå videre med?, fx fossil afbrænding.