Kronik

Politikernes forræderi mod folket

Danmark er nu på vej ud ad det samme New Public Management-spor, som Sverige allerede har begivet sig ud ad – og her er det gået rigtig galt
Institutionerne får udbetalt deres bevillinger pr. færdigeksamineret kandidat, hvilket ansporer til at sænke de faglige krav, således at et studiegennemløb kan afvikles så gnidningsfrit som muligt.

Reimar Juul

Debat
5. maj 2015

KRONIK – I Sverige gennemlever vi en proces, der gennemgribende ændrer det svenske samfund og forløber i stilhed uden for nogen politisk debat: Hele vores syn på den offentlige sektor forandrer sig. Forandringerne påvirker alle dele af velfærdsstaten og forholdet til borgerne, og de indebærer et angreb på selve den moderne demokratiske stats grundlag. De påvirker ytringsfriheden og kommunikationsfriheden og dermed de grundlæggende love, der sikrer demokratiet.

Den ændring, jeg taler om, drives frem af en bestemt ledelsesfilosofi inden for samfundsvidenskaberne – New Public Management (NPM) – der har vundet indpas i de politiske partier såvel til højre som til venstre. I Sverige hyldes NPM således af både de borgerlige partier og Socialdemokraterna, uden at nogen af dem har fundet det umagen værd at spørge deres vælgere. Og i Danmark har den socialdemokratisk ledede regering for nylig besluttet, at man fra 2015 vil implementere endnu stærkere elementer af NPM i den offentlige sektor. Danmark risikerer således at havne i den samme fælde som os.

Borgerne betaler

NPM er en neoliberal filosofi om, hvordan den offentlige sektor skal styres. For at forstå, hvad transformationen går ud på, må vi først se på, hvordan den moderne demokratiske stat er bygget op. Centralt i dens opbygning står ​​en offentlig sektor og statsforvaltning, som bygger på professionalisme og embedsmandsetik, på demokratisk kontrol og gennemsigtighed, og hvor der skal anlægges neutrale objektive vurderinger af de offentlige tjenester, således at alle borgere er stillet lige i adgangen til disse. I modsætning til førmoderne tider, da embeder var privilegier, som Kongen tildelte, rekrutteres den moderne embedsmand efter kompetence. De forskellige professioner med specialiseret fagviden har lige siden været garant for, at tingene ville blive professionelt håndteret. Vi kan f.eks. ikke stemme om sygdomsdiagnose – den skal vurderes af en læge. På denne måde var fagprofessioner – læger, universitets- og skolelærere, politibetjente osv. – centrale aktører i opbygningen af det offentlige apparat. Embedsmanden skulle pr. definition tjene offentligheden. Dette er ’den klassiske model’, som vi kender den fra den tyske sociolog Max Webers definitioner. Det er også den model, vi havde i det meste af 1900-tallet. Nu er den under hastig afvikling.

Igennem de seneste 25 år er vi i stedet gradvis skiftet til en model, der er management-inspireret og bygger på helt andre værdier og præmisser. Kort sagt: på en helt anden ledelsesfilosofi. Karakteristisk for den nye model er, at den offentlige sektor skal styres som en samling af virksomheder. Disse virksomheder opdeles så i resultatenheder, der skal være selvbærende og helst også rentable og profitorienterede.

Nøgleordene er privatisering og korporatisering, managementtænkning og målbarhed i evalueringer. Ideen er for så vidt helt enkel: Den offentlige sektor skal forstås som virksomheder, der leverer tjenesteydelser. I den forstand bliver den til en producent. Borgerne betaler så for disse tjenester, når de bruger dem, og bliver derved til forbrugere. Således kan de samme besparelses- og rentabilitetsstrategier, som findes i den private sektor, også indføres i den offentlige.

Sovjetisk kontrol

I praksis har NPM ført til ødelæggelse af den offentlige sektor. Det korrumperer alle andre værdier ved at konvertere dem til økonomiske. Fordi alt skal måles og vurderes, skal alle aktiviteter og enhver adfærd omdannes til kvantitative pakker og enheder, der modtager en numerisk og dermed økonomisk værdi. En politiudrykning, en blindtarmsoperation, en vejledersamtale – alt skal kunne måles i antal.

I Sverige er dette mest synligt i sundhedssektoren, hvor stadig flere læger og sygeplejersker protesterer og gør oprør mod det kyniske købs- og salgssystem, som gør visse patienter rentable og andre ikke. I Sverige tvinges lægerne til at arbejde med lange lister, som pointsætter forskellige diagnoser, hvilket kommer til at påvirke de forskellige afdelingers økonomi. Ud over deres lægefaglige vurderinger skal læger foretage en økonomisk vurdering, der følger en forudbestemt skabelon med tilhørende pointsystem. Er økonomien dårlig, kan man rette op på det ved at stille andre diagnoser. Mistanker om korruption af diagnosticeringspraksisser er allerede opstået på nogle hospitalsområder. Fremgangsmåden nødvendiggør også en kæmpeadministration, der skal bygges op til at registrere, måle og evaluere alle aktiviteterne med henblik på at påvise deres effektivitet. Vi får altså mere bureaukrati og mindre pleje. Mere økonomisk rationalitet, men mindre sund fornuft.

Det samme princip med dettes mani for at kunne fremvise statistikker påvirker politiarbejdet. Tid og ressourcer, der kunne være brugt til at efterforske forbrydelser eller patruljere og være synlig i lokalsamfundet, går nu i stedet til at indkode og afrapportere arbejdsdagen i diverse computersystemer, således at alt kan måles og evalueres. Tilsvarende for skolelærere og alle andre embedsmænd. Den samlede virkning af alt dette er rent ud sovjetisk. Alle faggrupper og professioner infantiliseres til fordel for bureaukratiske kontroller.

Også på universiteterne er effekten ødelæggende. Hvert enkelt kursus, hver enkelt forløb skal indkodes i systemet, således at evaluering af al aktivitet reduceres til den behavioristiske målbare adfærd hos de studerende. Institutionerne får udbetalt deres bevillinger pr. færdigeksamineret kandidat, hvilket ansporer til at sænke de faglige krav, således at et studiegennemløb kan afvikles så gnidningsfrit som muligt. For at modvirke den effekt har man så måttet opbygge en administration med rapporter, undersøgelser, selvevalueringer og evalueringer. Resultatet er, at vi har fået en indadvendt evalueringskultur, der dyrker en forvanskning af de klassiske pædagogiske værdier, der engang eksisterede på de vestlige universiteter. I realiteten er der tale om et angreb på den grundlæggende idé om universitetet. Et yderligere skridt i retning af dette var en autonomireform, der blev indført i 2011 og skabte autonomi for rektorerne, men ikke for akademikere. Resultatet er blevet en afvikling af den kollegiale styring, hvilket betyder, at mange svenske universiteter ikke længere opfylder UNESCO’s krav til videnskabelig uafhængighed.

Ytringsfriheden er truet

En fællesnævner for hele bestræbelsen er en afprofessionalisering af alle fagkompetencer – fra læger til politifolk og lærere. Netop dette er en af de bærende ideer i NPM. En anden er politisering med politisk udnævnelse af skoleledere, direktører, virksomhedsledere, ja, nogle gange sågar museumsledere. I stedet for kvalificerede fagfolk får vi politisk loyale kommissærer. Kompetence bliver mindre relevant og loyalitet stadig mere relevant.

Selv ytrings- og kommunikationsfriheden trues. Når myndighederne pludselig fungerer som virksomheder, begynder cheferne at kræve loyalitet over for autoriteterne i stedet for embedsmandsetik. Eksemplerne hober sig op fra steder som Lunds Universitet og Gävle Universitet, der drives som virksomheder, samtidig med at kritiske professorer trues og knebles.

Managementfilosofien undergraver ideen om medborgerskab ved helt at opløse ideen om samme. I stedet for borgere, der møder en offentlig sektor, får vi kunder og forbrugere. Og i sidste ende er denne trend udtryk for politikernes forræderi mod folket og demokratiet.

I Sverige er der omsider kommet gang i en offentlig debat om, hvordan vi ønsker, den offentlige sektor skal styres, og den nye regering har åbent kritiseret NPM. I Danmark derimod har regeringen besluttet at gå i retning af mere NPM. Det er op til danskerne selv at afgøre, om de vil lytte til en advarsel fra Sverige.

Dr. Jens Stilhoff Sörensen er Research Fellow ved det svenske Utrikespolitiska Institutet og lektor i Peace and Development Studies på Göteborg Universitet samt medlem af Academic Rights Watch.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Et dobbeltnegeret udtryk? Du er et produkt af tilfældigheder - lev med det.

Med venlig hilsen
Lennart

Felix Austin

Mikkel Dahl

Hvordan vil du undgå en subjektiv opfattelse af diarre og er der ikke forskel på din og min??

Mikkel Dahl

Felix,
Diarre er et ord nogle mennesker bruger til at beskrive en række patologiske processer i kroppen på dyr, som regel forårsaget af bakteriel ubalance i tarmen.
Det er en udbredt vedtagelse at benævne disse processer og ubalancer som diarre, men mange mennesker kalder det noget andet, fx mylderbæ eller [ ] - indsæt selv et passende asiatisk eller arabisk tegn.
Begreber er vedtægter, ikke sandheder.

Randi Christiansen

Ok lennart, grammatiske spidsfindigheder hører med til din tilfældige respons - det sq i orden, og interessant at du - og andre? - har ophævet tilfældigheden til overordnet - man kan vel ikke ligefrem kalde det for et styrende - princip? Har udraderet enhver form for bevidst valg i dit liv, fordi alt er et produkt af tilfældigheder?

Et hint : alt vokser i phi - hvorfor mon? Jo, fordi det er hensigtsmæssigt for overlevelse. Alt kommunikerer - og man kan sige, at kosmos er ved bevidsthed. En tilfældighed? Bevidsthed opstået ud af sin modsætning, noget kommer af ingenting? Eller kan man antage, at bevidsthedskimen er tilstede i ursuppen? Det spørgsmål har du ikke afklaret. Det er stadig et spørgsmål om tro.

For mig giver det egl også mere mening at studere den tilstedeværende bevidsthed i det 'skabte', i den evige væren, om du vil, og på den måde gennem erkendelse øve mig i samklang med mig selv og mine omgivelser.

Felix Austin

Mikkel Dahl

Det er jeg da enig med dig i, men også begreber opfattes forskelligt f.eks. i forhold til hvor længe siden man selv har skidt tyndt og hvor meget, så erindringens påvirkning farver begrebets betydning også.
Så begreber indeholder nok heller ikke den absolutte sandhed.
Eller også gør de netop fordi begreber ligesom alt andet er os, vor verden og vor opfattede sandhed??

Jens Thaarup Nyberg

@Lennart Kampmann
"Igen falder du i den aristoteliske fælde: enten-eller.
med venlig hilsen
Lennart"
Nej, netop ikke; problemt er sat i enten-eller, men du foreslår både-og, á la kvantemekanikken, og jeg spørger: er både-og en løsning på problemet,

"Er det så løsningen på problemet Euripides lader en af Kvinderne fra Troja udtrykke (nogenlunde) således : Oh Zeus, er du et af vor sinds skabninger, eller er du en af naturens kræfter."

PS.: "Selv Feynmann forklarer dig at ingen forstår kvantemekanik, men det er sådan naturen opfører sig: ..."; det mener du vist ikke, eller rettere: hvad vil det sige at forstå kvantemekanik.

Jens Thaarup Nyberg

@Lennart Kampmann
"Igen falder du i den aristoteliske fælde: enten-eller.
med venlig hilsen
Lennart"
Nej, netop ikke; problemt er sat i enten-eller, men du foreslår både-og, á la kvantemekanikken, og jeg spørger: er både-og en løsning på problemet,

"Er det så løsningen på problemet Euripides lader en af Kvinderne fra Troja udtrykke (nogenlunde) således : Oh Zeus, er du et af vor sinds skabninger, eller er du en af naturens kræfter."

PS.: "Selv Feynmann forklarer dig at ingen forstår kvantemekanik, men det er sådan naturen opfører sig: ..."; det mener du vist ikke, eller rettere: hvad vil det sige at forstå kvantemekanik.

Lennart Kampmann

@ Jens Thaarup Nyberg
https://www.youtube.com/watch?v=w3ZRLllWgHI
Ingen slår Feynmann ;)

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Bliv du bare ved med det du nu gør. Måske er kvantemekanik for meget arbejde?
Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ Jens Thaarup Nyberg

"Er det så løsningen på problemet Euripides lader en af Kvinderne fra Troja udtrykke (nogenlunde) således : Oh Zeus, er du et af vor sinds skabninger, eller er du en af naturens kræfter."

Hvilken mening giver spørgsmålet? Hvad er en løsning? Hvilke kriterier forventer du af en løsning?
Hvorfor er det et problem? Måske har kvinderne fra Troja ikke bedre forestillingsevne, og kan kun opstille to mulige svar. Hvordan kan vi vide at et af dem er rigtigt. Måske er begge muligheder forkerte.

med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
"Et hint : alt vokser i phi - hvorfor mon?"
Hvad er nu dette? En selvopfunden teori, eller noget new age bagage? Er der nogen referencer eller er det blot hvad du lige mener?
med venlig hilsen
Lennart

Jens Thaarup Nyberg

@Lennart Kampmann
"Ingen slår Feynmann ;)"
Det er muligt, men at påstå ingen forstår kvantemekanikken, efterlader en del undren overfor naturvidenskaben.

"Hvorfor er det et problem? Måske har kvinderne fra Troja ikke bedre forestillingsevne, og kan kun opstille to mulige svar. Hvordan kan vi vide at et af dem er rigtigt. Måske er begge muligheder forkerte."

Der er tre muligeheder.

Lennart Kampmann

@ Jens Thaarup Nyberg
Hvilke?
med venlig hilsen
Lennart

Jens Thaarup Nyberg

@Lennart Kampmann
and.or

Randi Christiansen

Nå lennart, du er ikke bekendt med phi referencer? Her fra wikipedia :

"Fi (eller Phi[1]) (stort Φ eller \Phi; lille φ, \phi eller \varphi) er det 21. bogstav i det græske alfabet. På moderne græsk udtales det [f], en ustemt labiodental frikativ (ligesom f på dansk), mens det på oldgræsk fortrinsvist repræsenterede lyden [pʰ], en aspireret ustemt bilabial lukkelyd (svarende til p i dansk puste). I det græske tal-system har det værdien 500.

Det guddommelige tal

Bogstavet bruges inden for matematikken til at betegne det gyldne snits forhold, et irrationalt tal, hvor \phi ≈ 1.618033988749894848204586834366...

Fi anses af nogle for at være det smukkeste talforhold i verden. Mange forskere har nemlig fundet tallet mange steder i naturen, fx den tyske fysiker Peter Richter, som ved sin forskning i ulineære tilstande i naturen igen og igen er stødt på netop phi[Kilde mangler]. Da man netop fandt phi så mange steder i naturen, og mente at det åbenlyst overskred tilfældighedens grænser, antog man i antikken[Kilde mangler], at tallet er forudbestemt af verdens skaber. Deraf navnet den guddommelige proportion. Phi forbindes med et pentagram eller et pentagon

Fi kan udledes af fibonacci-talrækken.

Tallet Fi kan skrives som brøken \frac{1+\sqrt{5}}{2}"

Så du kan jo prøve at finde et sted, hvor dette vækstprincip ikke gør sig gældende.

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Så med andre ord er det bare noget du selv har strikket sammen til at forklare det hele. Så er det også lidt lettere for mig at forstå hvad du (ikke) mener.
med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ Jens Thaarup Nyberg
Svaret er 42.
med venlig hilsen
Lennart

Anne Eriksen

Der findes ikke tilfældigheder - der findes mennesker, som ikke kan erhverve sig indsigten hvorfor.

Videnskaben kan finde og udvikle, men vil hele tiden være nødsaget til at demontere og ændre - der bliver brugt uanede summer på forskning, som udvælges på personlige principper og akkumulerer store fortjenester til få og lidelser til et utal af forsøgsdyr. Sådan er det og der er naturligvis gode og humane formål.
Der ville dog være brug for nogle af pengene til bedre formål formål - til at løse mere jordnære problemer, så balancen var der.

Den dag, vi dør - er måske en opvågning til bedre viden?
Venlige hilsener trives bedst med en venlig retorik - eller er det spildt...

Lennart Kampmann

@ Anne Eriksen
Selvfølgelig findes der tilfældigheder. Du opstiller nogle falske sammenhænge og problemstillinger.
Med venlig hilsen
Lennart

Randi Christiansen

Lennart - så når du refererer til wikipedia, er dine påstande dermed videnskabeligt dokumenteret, men når jeg gør, er det noget, jeg selv har strikket sammen ... okay, der fik du lige afsløret dine pseudovidenskabelige misforståelser. Men du skal være så velkommen, du bliver klogere (bemærk, når jeg kopierer din debatstil)

Anne Eriksen

Lennart Kampmann,
Beklager stavefejlene - men ellers er det dig, der opfatter det som en falsk sammenhæng.
Tilfældigheder kan ses som sådant i småting - det hjælper at observere i et længere forløb.
Med venlig hilsen

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Du bad om en definition på gud og jeg pegede dig hen til denstoredanske.dk hvor der er en sådan. Du ville vide hvilken gud jeg afviser.
Herefter postulerer du at alting er phi. Jeg beder bare om en forklaring. Du skal være velkommen til at uddybe om phi indgår i en religion eller noget lignende.
Kvantemekanik er et velbeskrevet område, med klare regler etc., der dog kan være arbejdsomt at sætte sig ind. Din postulerede phi derimod står alene som din kreation, og jeg afventer naturligvis at du præsenterer noget sammenhæng. Kvantemekanik er videnskabeligt beskrevet mens dine pseudoreligiøse betragtninger forekommer grebet ud af luften. Hvis du vil tages alvorligt, må du vove pelsen og fortælle hvad du mener, og holde op med at tro at du afslører os andre. Det eneste du afslører, er din manglende evne til at reflektere. Magter du at gøre arbejdet?

Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ Anne Eriksen
Naturligvis opfatter jeg det som en falsk sammenhæng, fordi det er en falsk sammenhæng.
Jeg skal forsøge at lyde venlig og imødekommende, men det afhænger lidt af hvad der præsenteres.
Med venlig hilsen
Lennart

Anne Eriksen

Det er din optik - og i lige måde...
Du forlanger synspunkter i et "videnskabeligt perspektiv" - hvilket gør en kommunikation umulig.
Derfor ikke mere herfra :)

Randi Christiansen

Lennart, jeg postulerer ikke at alt er phi, jeg påpeger, at alt vokser i et phi forhold, 1,618, hvilket var en selvfølgelig integreret del af fx oldegyptens viden om kosmos. Oldegypterne forstod og respekterede naturens lovmæssigheder, og dene forståelse er fundamentet for deres høje udviklingsniveau indenfor kunst, filosofi, videnskab, læge-og bygningskunst. Kheopspyramiden fx er en skalamodel af den nordlige halvkugle i forholdet 1:84.000 - i alle oldegyptiske bygningsværker, er phi princippet grundlæggende. Phi repræsenterer skabelsens princip, fordi fuldkommen ligevægt er stilstand.

Mine pseudoreligiøse betragtninger? Det må du gerne præcisere, men hvis du hentyder til mine forestillinger om fx bevidsthedskim i ursuppen og kvantemekanikkens implikationer for os "vi er medskabere" (niels bohr), så er de vist ikke mere pseudo end dine egne betragtninger.

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Det du præsenterer er usammenhængende. Vi er for længst forbi det niveau de gamle ægyptere havde. Jeg har tidligere linket til kvantemekanik, det venter på dig.
Med venlig hilsen
Lennart

Lennart Kampmann

@ Anne Eriksen
Det må have været svært at træde ud af en debat fordi den var baseret på noget videnskabeligt?
Virkelig?
Med venlig hilsen
Lennart

Anne Eriksen

@ Lennart Kampmann,
Nej, overhovedet ikke - jeg brød ind i et forløb - og erkender at jeg ikke kan stille noget op mod personer, der skal have beviser for teorier og kontrol for at blive overbevist/ forstå andre synspunkter.

Randi Christiansen

Lennart, så kan jeg kun svare dig på samme måde, som du selv gør - hvis du tror, at vi forlængst er 'forbi' de gamle egyptere, er du meget uvidende. Vidste du fx, at de havde elektricitet? Hvilket dokumenteres af billedrelieffer i denderatemplet, krypt 4. De egyptiske templer anvendtes bl.a. som kemilaboratorier. Kilde : 'Teknik i forntiden' af den svenske ingeniør henry kjellson.

Dine link til kvantefysik forstår du ikke engang selv, og det materiale, som fremstiller emnet på en for ikke fagpersoner forståelig måde, afviser du, selv om det er undervisningsmateriale fra statens filmcentral. Niels bohrs udtalelse gør heller ikke indtryk på dig. Hvad er det egl, du vil have mig til at uddybe vedr kvantefysik?

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Jeg vil invitere og opfordre dig til at undersøge kvantemekanikken og lære at værdsætte dens egenskaber. Du vil finde det oplysende. Måske endog give dig en "aha" oplevelse.
Linkene til kvantemekanik kan selvfølgelig forstås, men det tager frygtelig lang tid. Og det du skal forstå er at siden der er tale om abstrakt matematik, er det den abstrakte matematik man forstår, som et udtryk for det der sker. Det tillader at man kan beskrive det uforståelige.
Men jeg kan kun opfordre dig til det, der er ingen tvang. Du skal ikke nødvendigvis forlade dit eget standpunkt, bare fordi nogle andre fortæller dig at der er mere og større viden andetsteds. Bliv blot siddende hvis det ser ud til at være for meget arbejde. Husk "gevinsten" er lokkende ;)

Med venlig hilsen
Lennart

Mikkel Dahl

Pi er et forhold der kan findes mange steder i naturen.
Dette har naturligvis intet med gud at gøre - gud er en fantasi som nogle uheldig mennesker forveksler med virkeligheden.
Nej, årsagen til at vi finder Pi i mange både organiske og inorganiske former er at cirklen, grundet universets kvantestruktur, er den stærkeste geometriske form der derfor går igen og igen og igen, overalt.

Randi Christiansen

I en ligning, hvor pi er bekendt og 'gud' er ubekendt, kan det ikke afvises, at pi er en egenskab ved gud. Når man siger, hvad gud ikke er, siger man dermed også, hvad gud er, nemlig : ikke dette.

Vi er tilbage ved den ordløse blomsterprædiken, og I mangler stadig at adressere bevidsthedsaspektet.

Og lennart, jeg må bare spørge dig, om du ikke anerkender de referencer, som jeg har givet til baggrunden for min forståelse af kvantefysik - herunder det faktum, at manifestet, muligheden, først vælges - i form af bølge eller partikel - når der sker et bevidst fokus?

Du synes åbenbart, at måden at forholde dig til det, jeg siger, er at henvise til, at studiet af kvantemekanik er langt og omfattende. Jeg må deraf udlede, at du i virkeligheden mener, at vores samtale ikke giver mening, før jeg har foretaget dette studium.

Det er en showstopper, som jeg ikke kan stille noget op med.

Randi Christiansen

Lennart - "Men jeg kan kun opfordre dig til det, der er ingen tvang. Du skal ikke nødvendigvis forlade dit eget standpunkt, bare fordi nogle andre fortæller dig at der er mere og større viden andetsteds."

Jeg har svært ved at forstå dit ocd agtige behov for at gøre mig opmærksom på, at du ikke kan tvinge mig ??? Det er en højst besynderlig adfærd, for en efter egen opfattelse helt rationel person - som tror, han forstår mit standpunkt, hvilket han tydeligvis ikke gør. Eller du kan jo prøve at udtrykke mit standpunkt - ligesom jeg har gjort en stor indsats for at formulere dit, så jeg kunne være helt sikker på, hvad du mener - og så må jeg se, om du også virkelig har forstået, hvad jeg siger.

Anders Hansen

Og debatten var???? Kan I komme tilbage til emnet? Taaak!

Randi Christiansen

Jonas, som tidligere nævnt, så er omdrejningspunktet for min og lennarts diskussion en undersøgelse af kosmos og dermed eksistensens lovmæssigheder - som negligeret afstedkommer store katastrofer, som det ses.

Hvis du er utilfreds med debattens forløb, står det dig frit for at forsøge at byde ind. Du ved - her er moderator gud.

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Du har ret, det er en showstopper.

Med venlig hilsen
Lennart

Randi Christiansen

Den tror jeg, at jeg vil bruge overfor dig fremover lennart : undlade at svare på eller forholde mig til dine udsagn, og bare konstatere, at det har du ikke forstand på, kom igen når du har studeret emnet i et par år. Yeah right lennart.

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Du endte med at have ret...
Med venlig hilsen
Lennart

Randi Christiansen

Jeg fik ret - men i hvad, det er stadig uklart, fordi du er en kylling med professorhat - og du fik fred

Lennart Kampmann

@ randi christiansen
Nogle gange er fred at foretrække. Jeg efterlader dig med den uvisse sejr. Du vinder, men du ved ikke hvad du vinder. Giv dig selv et skulderklap.
Med venlig hilsen
Lennart

Steffen Gliese

Det er tåbeligt at ende i en blindgyde, som ikke kan opklares. Det handler ikke om, hvorvidt der findes en gud eller ej, men om at det er afgørende nødvendigt for et demokrati at lade som om, at der er.

Steffen Gliese

Man skal således huske, at udpegningen af embedsmænd ved lodtrækning i det athenske demokrati jo ikke var vilkårlig, men var lagt i gudernes hænder.

Mikkel Dahl

Peter Hansen,
Fantastisk humor !

Steffen Gliese

Det er bestemt ikke humor, Mikkel Dahl, og det ville du vide, hvis du havde hørt efter i oldtidskundskab.

Lennart Kampmann

@ Peter Hansen
Måske er det vanskeligt for et land med lutheranske traditioner, koblet med noget Grundtvig og Kold at forestille sig at religion i visse tilfælde ønsker at afskaffe demokratiet og erstatte det med en totalitær vision. Demokratiets overlevelse hænger paradoksalt nok sammen med at være tolerant, men kun overfor det tolerante. Intolerance skal ikke tåles. Demokratiet forsvares heller ikke med demokratiske midler. Demokrati er en overensstemmelse med at folket afgiver suverænitet i bytte for tryghed og sikkerhed og visse frihedsrettigheder. Demokratiets styrke afhænger så af muligheden for at se hinanden i kortene og en uvildig dommer.

Debatten om guds eksistens eller ej, er en kamp vi kan have indtil religion lukker den. Lad os nyde hvert et sekund.

Med venlig hilsen
Lennart

Steffen Gliese

Man skal huske, at al offentlig aktivitet i det athenske demokrati byggede på den fælles kult. Selv fordelingen af kød, der byggede på, at overklassen blev udpeget til at finansiere dyreofre, hvis kød så efterfølgende blev distribueret til husholdningerne i byen ved lodtrækning.

Lennart Kampmann

Lad os nu ikke glorificere inklusionen i det athenske demokrati. Du skulle være mand, have aftjent værnepligt, mm. for at kunne stemme.
Kvinder, børn, slaver , fremmede havde ingen stemme.
Så går det nok at man skulle ofre en ged eller et får i ny og næ for at holde borgfreden. ;)
Med venlig hilsen
Lennart

Steffen Gliese

Nej, Lennart Kampmann, demokrati er, at folket TAGER magten og på den måde bevilger SIG SELV tryghed.
Demokrati hviler på, at hvem som helst kan blive udpeget til at udøve offentligt hverv for en tid. Man kan ikke repræsentere mennesker, man kan til nød repræsentere interesser, men det er ikke tilstrækkeligt.
Republikanismen har i 200 år forført den almindelige befolkning til at forveksle demokrati med aristokrati; men i det øjeblik, at styre kræver særlige forudsætninger, er det ophørt med at være demokratisk.

Steffen Gliese

Nej, selvfølgelig havde børn, slaver og fremmede ingen stemmeret - kvinder er et andet spørgsmål. Og man kan ikke glorificere det athenske demokrati nok! Det er det mest succesfulde samfund til dato, og det er det, fordi det håndhæver borgerligheden på en rigid måde, som offensivt forhindrer den enkelte i at tage magten over folket. Kun fordi de autoritære bystater i Grækenland rottede sig sammen, var det muligt at besejre de frie borgere.
Alle deltog i værnepligten, efter økonomisk formåen - det var den store legitimerende faktor, at det athenske militær blev lagt om, så ikke alene overklassen af svært armerede fodfolk og ryttere deltog i forsvaret, hvorved overklassens særstilling bortfaldt.
Det, der kendetegner demokrati, er den enkeltes deltagelse i staten som den første forpligtelse - langt vigtigere end bidrag til samfundet ved lønarbejde.

Lennart Kampmann

@ Peter Hansen
Vi er nok ikke særligt langt fra hinanden i tankerne om demokrati, det er måske bare ordene ...
Der er en grund til at amerikanerne stædigt holder fast i retten til at bevæbne sig. De har erfaringer med Kongemagt... Om det så er lykkedes dem at skabe et demokrati i republikken vil historien afgøre. Der er noget der taler for og noget der taler imod.

Men summa summarum, et ægte demokrati hviler godt på at befolkningen er bevæbnet og kan fortælle staten hvornår den ikke gør jobbet ordentligt. Det er dog forbudt i Danmark. Du må ikke engang foreslå det, hvor andre kan høre det.

Med venlig hilsen
Lennart

Sider