Kronik

Vores religioner har svigtet os

Kristendom og islam har givet mennesket carte blanche til at drive rovdrift på Moder Jord. Det har hjulpet den globale klimakrise på vej. Men i disse år spirer en ny grøn vækkelse frem
Oversvømmet kirke i det nordøstlige Brasilien.

Paulo Whitaker

Debat
22. maj 2015

»Vores myter, religioner, filosofier og overbevisninger har svigtet os … Hvis vi skal overleve, har vi brug for en ny historie, en ny myte og en ny religion … Vi er nødt til at skabe en religion, der inkorporerer alle arter, og som etablerer naturen som hellig.«

Ordene stammer fra amerikaneren Paul Watson, der er en af den radikale miljøaktivismes godfathers. Lad mig tilføje, at jeg er rørende enig med ham.

En diabolsk kombination af et gargantuask overforbrug, en titanisk udledning af drivhusgasser og en fortsat skyhøj befolkningstilvækst gør, at vi i dag befinder os på en ensporet motorvej mod et økologisk ragnarok.

Et populært filmtema er intergalaktiske aliens, der kommer til Jorden for at destruere alt liv. Den frygtelige sandhed er, at det på afgørende måder er et spejlbillede af os selv. Vi roser os gerne af en højtstående civilisation, men faktum er, at vi er den mest destruktive kulturform, der nogensinde har eksisteret på planeten.

Økologisk er vi et regulært masseødelæggelsesvåben.

Medskyldige religioner

Hvis man definerer et lands religion som den ideologi, der sætter dagsordenen i samfundet, så er der ikke tvivl om, at det er forbrug, penge og vækst, der er vor tids guder par excellence. Medfølelse, omtanke og ansvar har de fleste deponeret i en natsort kælder. Men også religion i traditionel forstand har lidt skibbrud.

I folkekirken er det ikke de dødsensfarlige klimaforandringer eller det igangværende massemord på vilde dyr, der får præster op i det røde felt. Det er ægteskab mellem forelskede homoseksuelle og en forståelig tvivl om en afdød sektleders opstandelse.

Mange muslimer er ikke bedre. Her er det karikaturtegninger af en for længst hedengangen profet, der kan få folk til at opføre sig som om, Armageddon er nær. Ikke at den globale klimakrise kan føre til menneskehedens undergang.

Problemet er ikke blot en oprørende passivitet over for nogle af verdens allerstørste kalamiteter i dag. Problemet er tillige, at de dominerende religioner har et historisk medansvar for fremkomsten af miljøkrisen og klimaforandringerne, ja, for vort økologisk højproblematiske menneske- og natursyn i dag.

Menneskets ødelæggelse af vild natur og overtagelse af jorden indledes for alvor med agerbrugsrevolutionen for 11.000 år siden. Det er det første store økologiske syndefald. Med Bibelens diktat om, at menneskene skal herske over dyrene, underlægge sig jorden og brede sig ud over den, får agerbrugets antropocentrisme en guddommelig legitimering.

Men der sker mere end det.

Religiøse tabuer

I de jæger-samlerkulturer, der udgør langt størstedelen af vores historie, såvel som i tidlige agerbrugskulturer blev dele af naturen opfattet som bolig for guder og ånder. Derfor var de som regel genstand for respekt og beskyttelse.

Men med Bibelen indtræffer en skelsættende dualisme mellem det guddommelige og verden. Ikke blot er skaberguden afgørende forskellig fra det skabte. Jesus siger som bekendt også: »Mit rige er ikke af denne verden.«

De religiøse tabuer, der havde været knyttet til omgangen med verden, falder derfor bort. Den natur, der tidligere blev anset for at være fyldt med levende subjekter, der i større eller mindre grad skulle agtes, bliver efterhånden til et dødt objekt, der kan udnyttes 100 procent efter forgodtbefindende. Det er det andet store økologiske syndefald.

Islam overtager på væsentlige områder disse forestillinger, og med den globale udbredelse af kristen og islamisk kultur bringes en udtalt antropocentrisme og dualisme mellem naturen og det guddommelige ud til alle verdenshjørner. I denne proces udryddes, marginaliseres eller konverteres et utal af naturorienterede indfødte folk verden over.

Med den industrielle revolution bliver det imperiale menneske- og natursyn kombineret med opfindelsen af højeffektivt maskineri. Dertil kommer en omsiggribende kapitalisme og konsumerisme, og dermed sættes scenen efterhånden for en udnyttelse og voldtægt af Moder Jord uden fortilfælde i menneskehedens annaler. Det er det tredje store økologiske syndefald. Resten er historie.

Grøn vækkelse

Alt er imidlertid ikke mørke i dag. Faktisk er der lys forude på religionsfronten.

Grøn religion og spiritualitet breder sig i disse år verden over. Det er blevet kaldt for en af de vigtigste religiøse innovationer i moderne tid.

En international topforsker i fænomenet har optimistisk talt om, at religionerne er på vej ind i »deres økologiske fase«. I verdens største organisation for religionsforskning IAHR er nogle gået et skridt videre og har betegnet fænomenet som »den miljøaktivistiske vending i religionerne«.

Overdrevet eller ej, så gør det sig gældende på flere fronter.

For det første arbejder miljøbevidste tilhængere af bl.a. kristendom, islam, jødedom og buddhisme på at reformere deres religioner i økologisk retning. Dertil kommer, at en del af dem arbejder med naturbevarelsesprojekter og deltager i miljøaktivisme.

For eksempel har en række religiøse ledere i Australien i 2014 rettet indtrængende fællesappeller til verdens ledere om at omlægge energiproduktionen i bæredygtig retning. Flere af dem har også deltaget i menneskeblokader.

For det andet kan nævnes nyhedenske religioner, bl.a. Wicca, gudindedyrkelse, neoshamanisme og grupper, der forsøger at rekonstruere specifikke kulturers oldtidsreligioner, f.eks. neodruider og Forn Sidr. De fleste af dem mener, at naturen er fyldt med guder og væsner, og at det derfor også er en religiøs pligt at behandle naturen med respekt og tilbageholdenhed.

Endelig skal fremhæves en vifte af spirituelle bevægelser og strømninger, for eksempel dybdeøkologi, der sætter alle levende væsner på lige fod; gaianisme, der opfatter Jorden som en levende organisme; radikale miljøgrupper, der prioriterer naturen over alt andet; og populærkultur centreret om film som Ringenes herre og Avatar.

En grundpræmis i megen grøn religion og spiritualitet er, at klimakrisen har dybe rødder i vores antropocentriske verdenssyn og værdier. Og hvis udryddelsen af naturorienteret religion udgør en af de historiske hovedårsager til klimakrisens udvikling, kan en tilbagekomst af naturorienteret religion i dag måske blive en af hovednøglerne til dens afvikling.

Uanset om man er enig i det eller ej, er det altafgørende at erkende, at det ikke er forbrug, penge og vækst, der er hellig. Det er tværtimod det, som denne uhellige treenighed systematisk lægger øde, nemlig naturen. Det skyldes ikke blot, at naturen er selve den gren, som vi sidder på, men også at egetræet, anemonen, pindsvinet, skovsøen, havørnen og alt muligt andet liv bør have ret til at eksistere for deres egen skyld.

Andet er udtryk for et megalomant magtmisbrug og en utilgivelig artsegoisme og kynisme over for vores børn.

Paradis er ikke i himlen

Teknologiske løsninger er naturligvis vigtige, men ikke tilstrækkelige. En økocentrisk omvurdering af alle værdier er påkrævet. Dropper vi ikke forbrugsorgiet og vender tilbage til en lige så nøjsom levevis som vore oldeforældre, overlever vi næppe på længere sigt.

Som vist er denne omvurdering allerede i gang – religion og spiritualitet, der sætter naturen i centrum, breder sig som ringe i vandet – selv om der er lang vej endnu.

Den tidligere præsident for Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, har sammenfattet vigtige elementer af den grønne vækkelse på denne vis:

»Jeg tror på kosmos. Vi er alle forbundet med kosmos. Så naturen er min gud … Træerne er mine templer, og skovene er mine katedraler.«

Medstifteren af miljøgruppen Earth First!, Dave Foreman, har udtrykt mange naturreligiøses holdning til naturen endnu mere elokvent: »Jeg prøver ikke at skaffe mig selv en plads i himlen, jeg er der allerede.«

Jens André Herbener er adjunkt ved Syddansk Universitet og forfatter til den netop udkomne bog ’Naturen er hellig: Klimakatastrofe og religion’

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Hvis vi skal redde verden, må vi ofre kristendommens syn på, at Gud har skabt verden og ikke omvendt, dvs. at mennesket har skabt Gud. I Danmarks tilfælde vil det betyde, at den trosbekendelse, som folketinget bestemmer over gennem sin binding til folkekirken, må kasseres. Det er der, hunden ligger begravet.

Svend Erik Sokkelund, Ervin Lazar og Ib Jørgensen anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

Det er opløftende, at denne debat om religionernes rolle i forhold til klimakrise etc. nu er ved at komme op i omdrejninger. Her kan også nævnes teologen Jakob Wolfs netop udgivne bog "Det Guddommelige" i hvilken han konkluderer således:
»Det hellige er et universelt fænomen, der unddrager sig det moderne samfunds rationaliseringsproces. Det tilhører ikke fortiden, men er en vigtig del af ethvert samfunds opretholdelse og udvikling. Uden sansen for det hellige bliver et samfund til et samfund, hvor ikke bare alt er til salg, men alt er allerede solgt til Djævelen. Uden sansen for det hellige er der ingen garanti for, at rationaliteten ikke slår om i barbari. Uhæmmet vækstøkonomi og en rationalisering af produktionen, der er grænseløs i forhold til naturen og mennesket, truer med at ødelægge alle vitale balancer i mennesket og i naturen. Vi lider under en uudviklet sans for det hellige. De følelser, hvormed vi er forbundet mec kosmos og det hellige, forkrøbler i os af mangel på opmærksomhed og kultivering. De skal dyrkes og udvikles igen. Det kan finde sted i den ugentlige gudstjeneste.«
Med sin omtale af djævelen og gudstjenesten begrænser han sig uheldigt og unødigt. I modsætning til Jakob Wolf mener jeg, at det hellige i princippet skal dyrkes og udvikles alle steder, hvor mennesker mødes og tager beslutninger, som har betydning for dem selv og alle, som berøres af disse beslutninger. Dette implicerer, at vi alle - troende som ikke-troende - engagerer os i den vanskelige læringsproces, som består i at vi først finder frem til, hvad vi betragter som helligt, og derefter i videst mulige omfang indretter vore handlinger derefter.
Jeg har en længere kommentar til Wolf her www.dethellige.blogspot.dk

Niels Duus Nielsen, Niels-Simon Larsen, yusuf bych, Kaj Spangenberg og Mette Eskelund anbefalede denne kommentar
Lilli Wendt

Jeg er 100% enig i, at vi er på vej ud over kanten, og vi som art må se at få vendt skuden, før det hele synker, og vi drukner i affald, sult nød og forurening. So far so good...

Men, når det er sagt, så er religionerne skabt at mennesker, og den menneskelige grådighed går derfor igen i gudsbilledet, og samtidig er den menneskelige grådighed også uafhængig af religionen.

Det tidligere a-religiøse Sovjetunionen var således ikke kendt for sit grønne økologiske miljøfokus. Det undrer mig også, at der kun tales om 2 af de gamle monoteistiske religioner som ansvarshavende. Det nuværende Israel har ikke været kendt for økologisk dyrkning, mig bekendt, eller for mangel på vækst fokus. Ligeledes er der totalt økologisk kaos i mange asiatiske lande, hvor forurening af jord, luft og vand er ekstrem. Disse asiatiske lande har en blandet religiøs og ikke-religiøs tilgang.

Så når det kommer til stykket, så bør vi nok erkende, at vejen frem mod et bedre miljø på jorden og respekt for naturen er tung og lang og kræver politisk og økonomisk indsats. Det vil kræve tid at ændre indstillingerne, og tid til at vende "Titanic" fra undergang. Mest af alt vil det kræve en meget større regulering af det finansielle marked, af energiforbrug, af landbrug globalt, af virksomheder, og dertil en miljøorienteret uddannelse af de kommende generationer. Det skal være dyrt at forurene, meget dyrt! Det bør være langt dyrere end i dag at fragte varer med tungt energiforbrug. Flypriserne skal også justeres, så de afspejler den forurening, der sker. Der skal "nudges" og der skal debatteres. Der skal søges løsninger, der skal innoveres. Der bør også pålægges afgifter på miljøbelastende forbrug, ligesom forbrugsvarer med lang levetid og recyclingsmulighed skal fremmes. Der skal ses på finansieringsmuligheder på langt sigt og ikke kun på kort sigt.

Vigtigst af alt er så også at få stoppet diverse krige og blodsudgydelser, og at forebygge social uro gennem at fordele goderne bedre, så ingen lider nød.

Ak, det har lange udsigter, men Pandora lod jo håbet blive tilbage i æsken, så måske bliver vi en dag kloge nok.....

Gregers Reimann, Niels-Simon Larsen, yusuf bych, Laurids Hedaa og Ulla Enevoldsen anbefalede denne kommentar
Ulla Enevoldsen

Hvorfor bliver Herbener ved med sit vrøvl om kirken? Bare for at tage en af tingene, nemlig denne påstand: Herbener skriver "I folkekirken er det ikke de dødsensfarlige klimaforandringer eller det igangværende massemord på vilde dyr, der får præster op i det røde felt. Det er ægteskab mellem forelskede homoseksuelle og en forståelig tvivl om en afdød sektleders opstandelse." Jo, det er lige præcis klimaforandringer og dyrs rettigheder, der i høj grad er fokus på i folkekirken: se selv her: http://www.gronkirke.dk/ eller spørg lektor, cand. theol, i dyretik Mickey Gjerris eller lektor Jakob Wolf eller K. E. Løgstrup (f.eks.: https://www.saxo.com/dk/mennesket-i-universet_jakob-wolf_haeftet_9788771...), som kan modbevise Herbeners påstande. Hvorfor lyver Herbener? Sagen er, at han ikke ønsker at fortælle sandheden om den almindelige moderne folkekirke, den har han nemlig så meget ubegrundet imod, at han opfinder en kirke, som ikke findes. Hvorfor? For at få sine overfladiske - og netop -dualistiske (natur overfor kirke) påstande til at fungere som et modbillede, et skræmmebillede, og i den anledning har han brug for at male en ond kirke frem, en kirke, der antages at befinde sig i den mørke senmiddelalder. Men hey, ærlig talt, hvis du vil kalde dig for en rigtig forsker/ akademiker skal du måske fakta-tjecke lidt. Det vi præsenteres for her er demagogi. Der ER homoægteskaber i folkekirken! Hvor meget skal der stilles falske modsætninger op for at få regnestykket til at gå op? Pinligt.

peter schoubye, Karsten Aaen og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

ulla e@ kristendommen har århundreder ment, at kun mennesket var var noget specielt og at dyrene blev givet til menneskene osv. Det er muligt, at der er nogen "grønne" kristne, men derude hvor folk for alvor går i kirke, der er økologi humbug og dyrene har ingen følelser.
Biblen kan tolkes på mange måder, men det står fast den først og fremmest prædiker, at kristne skal indordne sig under biblen og dens gud. Den samme gud som førhen har gået under navnet "slagteren" fordi folk har haft svært ved at forstå hvorfor der ustandselig skulle slagtes mennesker på slagmarken både i biblen og i verden....Verden bære ikke præg af at at gud lavede en ny handle med Jesus. Hvis folk ikke dør af krig, så dør de for en stor del af uvidenhed, fattigdom og big business som kirken er med til at velsigne.
- Det er måske Hebnener's opfindelse med kirkens hekseprocesser, forfølgelsen af Darwin, jøder osv. Det er gud og biblen der er pinlig.

Poul Sørensen

Næste valg kommer forhåbentlig til at handle om tre ting Klima, klima og klima ikke mindst fordi venstre folk har været ude meldinger om at de ikke støtter havmølle parkerne.... Havmølleparkerne og alternativ energi koster i snit en gennemsnits familie ca. 50 kr. om mdr. men så er 48% af vores el energi også grøn energi.... Jeg gav gerne 100 kr. om mdr. for at få omstillet 100% til grøn el energi.

Ib Jørgensen

"ulla e - jeg venter stadig på at høre den første præst stå op og sige, at kapitalismen er blottet for hellighed ! Det skete vistnok i et vist omfang i visse dele af befrielsesteologien (ca. 1970-80), men også de stemmer er stort set blevet tavse. Men jeg kan da ikke udelukke, at der et eller andet sted sidder en præst, som advarer sine sognebørn mod kapitalismens fristelser. Det er bare ikke slået igennem på samfundsplan - endnu? Og hvad med alle vore politikere, som - med få undtagelser - har travlt med at forsikre læserne af Kristeligt Dagblad om deres kristne overbevisninger? Det hellige spiller vist en meget lille rolle, om nogen, i deres daglige politiseren.

"Kapitalismen er et usundt system, der får kirkens velsignelse til at udnytte folk. Man bryder og tramper på folkefællesskabet, så livets goder fordeles uretfærdigt. Det er dette system, NATO er med til at beskytte og værne ... Socialismen kan ikke slå igennem, før kongehuset er afskaffet."

(Sognepræsten Harald Søbye, 1964)

Niels Duus Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Ole Falstoft

For mig er det stadig et problem hvordan man kan forene en rationel forståelse af miljøproblemer med en religiøs tro.
Religiøse dogmer har det med at være uforanderlige og udenfor diskussion - mens en rationel forståelse består i løbende diskussion og kritisk dialog
Når man påstår at 'naturen er fyldt med guder og væsner' står jeg f.eks. af.
Hvordan vil man overbevise mig og andre 'ikke troende' om at vi skal tro på dogmer som dette?
Måske skule man i stedet satse på 'rettigheds' princippet. Ligesom der er menneskerettigheder burde der også være 'naturrettigheder'. D. v. s. at alle levende væsner har ret til at leve et naturligt liv som udgangspunkt.

Michael Bruus

” I de jæger-samlerkulturer, der udgør langt størstedelen af vores historie, såvel som i tidlige agerbrugskulturer blev dele af naturen opfattet som bolig for guder og ånder. Derfor var de som regel genstand for respekt og beskyttelse. ”

Det er der rigtig meget der taler for, og der er også rigtig meget der taler for, at vi, med vores daværende redskaber udbyttede naturen, (se den australske urbefolkning (de VED at jorden er hellig, de VED at ALT levende har ÅND og alligevel udbytter de naturen)) lige som vi i dag udbytter naturen, nu blot med endnu mere virksomme værktøjer.

Altså; problemet udbytning har været der hele tiden. Det er fra vores oprindelige overlevelsesstrategi,( der var ikke overskud til andet). Den strategi undslipper vi IKKE ved at gå tilbage til et stadie hvor den ikke var, for den har være der hele tiden.

Vi undslippe udbytter stradegien, ved at bevæge os frem og blive beviste om den og derfra ender stradegi.

At begynde at pege finger af religionerne ER en faldgrube, religionerne er det grundlag (ikke ufejlbarlige grundlag, men grundlag på godt og ondt) som vores industrielle samfund bygger på og som vi er nød til at transender og inkluder på vejen til erkendelsen af udbytter stradegien.

Altså; glem alt om at rejse tilbage i tid og udvikling, forløsningen ligger i øget bevidsthed.

IKKE I LAVERE BEVIDSTHED.

Ulla Enevoldsen

Poul: 1) For at de løse påstande ikke skal blive en trend kunne jeg godt tænke mig dokumentation for dit udsagn "derude hvor folk for alvor går i kirke, der er økologi humbug og dyrene har ingen følelser." Hvor er det og hvem er de mennesker? Det må du kunne redegøre for, ikke mindst at det statistisk gælder. Jeg går selv i kirke, spiser grønt og økologisk og ønsker naturligvis total grøn omstilling. Som jeg sagde check Mickey Gjerris, K.E. Løgstrup og Jakob Wolf, ellers kan man påstå hvad som helst uden hold i virkeligheden. Man må som det mindste undersøge om man har taget fejl.
2) Du skriver desuden: "Biblen kan tolkes på mange måder, men det står fast den først og fremmest prædiker, at kristne skal indordne sig under biblen og dens gud". Hvor står der at 'kristne skal indordne sig under bibelen og dens gud" - og hvorfor skriver du det? Hvilken relevans har det?
Kristendommen har et svagt gudsbillede, dvs. en taber på et kors, der appellerer til mennesker om at elske deres medmennesker. Bibelen er en bog, der består af mange skrifter. Først og fremmest findes der 'det gamle testamente'. Også 'det gamle testamente' består af en række af hinanden uafhængige skrifter fra forskellige tidsaldre, forskellige traditioner, skrevet af forskellige forfattere for 2 - 3000 år siden. Det ny testamente er så et andet skrift, det er de første kristnes bidrag til samlingen/ bibelen.
Verden så helt anderledes ud dengang og det var mellemmenneskelige relationer, der var i fokus. Naturreligioner har i øvrigt været meget brutale overfor mennesker, med menneskeofringer og en frygt for mange ånder, der har fået folk til at forfølge og ekskludere de anderledes. I Ghana tror mange mennesker for eksempel, at gamle mennesker er hekse, derfor ekskluderes og frygtes de. Det er rigtigt, der har været hekseprocesser i den 'kristne' verden i 1500 tallet, men det var ikke med henvisning til specifikt kristne ideer, derimod blev de udført af patriarkat i den daværende 'kristne' verden. Ligeledes med korstog. Jesus af Nazareth ('guden') gik netop ikke ind for vold.

Ulla Enevoldsen

Ib Jørgensen, du skal ikke vente længe: Kapitalismen er blottet for hellighed! Jeg tilføjer: og værre er det med neoliberalismen ;-), se i øvrigt min kronik i dette dagblad for en måneds tid siden: http://www.information.dk/530736

Karsten Kølliker

Jeg har lidt svært ved at finde hoved og hale i det her. Når vi taler om de store religioner, som kom efter jæger/samlerkulturenes animistiske religioner, hvoraf blandt andre hinduismen, buddhisme, judaisme, kristendom, islam stadig er udbredte, så var hver af disse religioner vel netop kulturbærende fordi de indførte begrænsninger for den utæmmede udfoldelse af menneskets basale drifter. Og de indførte disse begrænsninger gennem nogle fortællinger om mennesket og kosmos som må antages at have været i så dyb samklang med, hvad menneskene genkendte som sande, at disse fortællinger og dermed begrænsninger på den enkeltes utæmmede udfoldelse blev internaliserede, og netop derved skabtes et fundament for århundreders kulturelle udvikling. Var det derfor ikke i første omgang på sin plads at konstatere, at den utæmmede udfoldelse af menneskets basale drifter, som vi i dag er vidner til, og som godt på vej til at lægge vores planet øde, at denne udfoldelse netop skyldes at mennesket har frigjort sig fra de begrænsninger, som religionerne tidligere pålagde dem?

Var det derfor ikke samtidig på sin plads, på baggrund af denne åbenlyse utæmmede udfoldelse af menneskets drifter, at anerkende hvilken rolle det religiøse har spillet og formentlig til alle tider vil spille? Men da menneskets bevidsthed og følelsesliv og forståelse hele tiden udvikles, må religionerne konstant anstrenge sig for at udvikle sig, så fortællingerne om mennesket og kosmos til stadighed vækker denne samklang med, hvad menneskene genkender som sande. Det er en kæmpe udfordring for ethvert trossystem, det gælder for den sags skyld også for fx politiske, økonomiske og videnskabelige trossytemer, og så snart præsteskaberne (indenfor alle kategorier) forfalder til dogmatik, så underskriver de det pågældende trossystems dødsdom.

Jens André Herbeners tre økologiske syndefald virker velbegrundede, men jeg forstår ikke hvorfor han ikke henfører disse syndefald til det oprindelige syndefaldsbegreb. Personligt tror jeg, at masser af mennesker på dette punkt af historien lider under deres sikre viden om, at vores levemåder er ved at lægge planeten øde. Hvornår var der vel en bedre case for at gøre gældende, at det er vores viden og kundskaber som fordriver os fra paradisets have? Og her mener jeg i første omgang ikke alle måderne ved hvilke vi manipulerer med naturen, jeg tænker på at vi hver især kan stå med et vilkårligt produkt i hånden eller nyde en bestemt forlystelse og simpelthen vide, at dette produkt eller denne forlystelse bidrager til at lægge planeten øde. Vi lever med så enorme mængder sort samvittighed. Sort samvittighed er ’den mørke energi’ i vores univers.

Og fordi vi så igen og igen vælger at undertrykke og fortrænge den sorte samvittighed, opstår der en slags trodsig tilstand, hvor vi nærmest svælger i at gøre det modsatte af hvad samvittigheden fortæller at vi bør gøre. Hvorfor ellers disse uforholdsmæssige billige flyrejser, hvorfor de mange SUV’er og andre køretøjer med helt overdrevne ydeevner, hvorfor denne villighed til at nyde fødevarer fløjet ind fra alle egne af planeten? Selvfølgelig ligger vi alle under for ønskerne om at fremstå attraktiv overfor andre (mest det andet køn), men hvordan kan det være, at der er etableret en kulturel konsensus om at mængder af ødslende levemåder bare er helt ok?

Jeg vil påstå, at vi konstant vælger fornægtelsen og fortrængningen, og dette er det egentlige syndefald, som jeg gætter på et langt stykke af vejen er i overensstemmelse med det syndefald Biblen forsøger at sætte ord på. Og det næste er så, at i samme øjeblik vi hver især skulle vælge at leve i overensstemmelse med sin samvittighed, så tror jeg ikke det sværeste bliver at få orden på vores forbrugsvaner og vores måder at håndtere naturen, jeg tror det sværeste bliver at stå ved impulserne fra samvittigheden overfor andre mennesker. Altså at samvittigheden er indrettet sådan, at den løbende giver os vejledninger i, hvordan vi kan skabe værdi sammen med eller overfor andre mennesker vi møder på på vores vej, selv helt forbigående, men tør vi det? Tør vi tage andre menneskers liv ind på den måde?

Sådan lidt polemisk vil jeg påstå, at den dag vi tør tage det spring, så kommer vores forbrugsmønstre og naturforvaltning på plads nærmest af sig selv. Vores største udfordring består i fornægtelsen og fortrængningen af vores medfølelse overfor andre mennesker.

Stefan Skjerning, Niels Duus Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Ole Falstoft
Du skriver "For mig er det stadig et problem hvordan man kan forene en rationel forståelse af miljøproblemer med en religiøs tro."

Det er fordi du sætter religiøs overbevisning lig med institutionelle religioner, som netop indeholder dogmatik.
Der findes et helt hav af religiøse mennesker derud, som ikke tilhører en kirke eller en institution, som ikke forlanger kanonosering og som ikke har bøger og dogmer og ritualer,
men som erkender at alt liv er en del af et hele.

Religiøse instiutioner kan meget vel være en del af problemet. Derfor forholder jeg mig også skeptisk til forsøget på at føre klima-kamp ind i de religiøse institutioner.
Man burde istedet føre planetens problem med menneskesvineriet UD af kirkerne.

Niels Duus Nielsen, Felix Austin og Ib Jørgensen anbefalede denne kommentar
Ulla Enevoldsen

Rahbek: hvad er det for nogle 'religiøse institutioner' og hvorfor og hvordan er de en del af problemet? Jeg savner en begrundelse.
Jeg savner også specifikke begrundelser for hvorfor og hvordan dogmatik antages at være en hindring/ problematisk i forhold til grøn omstilling. (se evt. mine kommentarer ovenfor, så der ikke skal opstå gentagelser).

Ole Falstoft

@Lise Lotte: Jo men hvordan skal jeg kunne tage et argumentet om, at der bor 'ånder' i et træ, som begrundelse for, at det ikke må fældes, alvorligt?

Lise Lotte Rahbek

Heh, Ole Falstoft, fordi du er et tænkende menneske,
som godt kan omformulere problematikken og overveje, om træet BØR fældes ud fra nogle æstetiske, praktiske eller etiske præmisser, som ikke handler om 'ånder', men om det rimelige i at lægge en skov ned, for at folk kan lave spiseborde af træet.

Ulla e har helt ret, når hun peger på K E Løgstrups teologi (f.eks. de suveræne livsytringer). Han nytænker Luther, der påstår, at naturen er skabt. Når noget er skabt, er det noget bestemt. Vi har derfor ansvar for ikke at ødelægge det. En af Løgstrups elever, Ole Jensen var i 70 erne meget inde på forurening.

Lise Lotte Rahbek

Ulla E
Og jeg savner, at folk har røv nok i bukserne til at stå ved deres meninger ved fulde navn i en debat.

H.C. (Hans Christian) Ebbe, Karsten Aaen og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Ib Jørgensen

så så Lise Lotte - Ulla har jo henvist til en artikel - der forventer jeg at få det fulde navn. Men Ulla, de religiøse institutioner er f.eks. Pavekirken, de mange forskellige evangeliske, lutheranske, mm som ikke er synlige i samfundsdebatten som modstandere af kapitalismen. Helt fint at du er det, men du har formentlig trosfæller som er tilhængere og måske stortforbrugende hedonister (som de fleste af os :-( ) Hvordan har du det med det?

Ib Jørgensen

trossamfund (manglende ord)

Poul Sørensen

ulla e@
Det er anslået, at der er 55000 børn bare i Nigeria som af kristne prædikanter er blevet stemplet som heksebørn og som udsættes for udstødelse og endda mord....og det sker i Jesus Kristi navn ... og det er bare i Nigeria, hvis man tager alle de andre lande med, så snakker vi sandsynligvis om flere hundrede tusinder børn, som både kirken og gud åbenbart er revende ligeglade med.... og husk det er børn fra en aldre af tre år der udsættes for umenneskelig tortur. Endvidere vil mange hospitaler ikke hjælpe børn der i Jesus Kristie navn er stemplet som et heksebarn.... velbekomme....så hekseprocesser er ikke en gammel sag. I Sydamerika blev en kvinde brændt som heks af en kristen menighed og det menes at hun langt fra er den eneste ....

Poul Sørensen

ulla e@
I øvrigt sagde Jesus at han ville komme tilbage med sværd... men det er måske bare heksebørnene i Afrika som han har haft tænkt på .... eller det er måske os andre vantro og syntes du det er i orden?...

Michael Kongstad Nielsen

Dr. theol., tidligere domprovst Ole Jensen er i bogen "På kant med klodens klima" inde på de samme overvejelser - om vores brutale natursyn, og hvordan vi kan ændre det. Og det er ikke nok med naturvidenskab alene, den kan ligeså godt bruges til det forkerte (GMO fx.), der skal følelser med også (Ole Jensen foreslår "agtelse", jeg vil tilføje "respekt"), eller nogle af de kulturelle overvejelser, Lise Lotte Rahbek foreslår.
http://www.information.dk/266539

Lise Lotte Rahbek

Ib Jørgensen
Jaja, godt ord igen. :)
men når 'ulla e' tilsyneladende ikke ved hvad religiøse institutioner er eller hvordan dogmatik i religionerne er en del af begrundelsen for at skamride naturen, som både artiklen og Ole Falstoft er inde på, og derforuden 'savner begrundelser' for al muligt OG åbenbart mener sig så kendt, at man kan gætte sig til hendes navn,
så bliver jeg lidt vrissen. Beklager.

Felix Austin

Religioner, specielt statsreligioner, har vel traditionelt det problem at de stort set altid støtter det bestående efter princippet om ikke at bide den hånd der fodrer.
Skulle der opstå nye religioner, så overtager de lynhurtigt den konservative, konforme systembevarende rolle på det stabiliserede leje, og udvikling standser så der.

Du kan ikke tjene både Gud og Mammon, så en folkekirke kendt for sin snerpethed og sit sikre økonomiske grundlag, gennem at prædike for magtens cirkler og velsigne dens våben, glemme kirkens forbrydelser mod menneskeheden incl. fordummelsen, kan vi ikke forvente noget positivt af. Spirituelle mennesker er ikke religiøse.

Lennart Kampmann

Artiklen er noget pjat. Den er fyldt med stråmænd, men der er naturligvis en bog på vej, der skal sælges.Bogen er udgivet af Informations forlag.
Ja, vi er helt der ude...

Med venlig hilsen
Lennart

Stop lidt-İslam er grön,iie fordi jeg vil promerer İslam,men blot indskyde et par fakta İslam paabyder os at vise respekt for HELE skaberværket,altsaa ogsaa dyr, natur,osv. İslam forbyder os at drive vold paa jorden,er imod overforbrug og fastholder maadeholde og den gyldne middelvej som idealet İslam paabyder os at söge efter balance baade i forhold til medmennesker og til jorden som helhed İslam er religionen der sætter maadehold og respekt for Skaberværket i höjsædet,dette fastslaaes med at den rige vil ha meget svært ved at entre Paradis Propheten sagde at vi ville finde en umaadelig stor skat under örknens sand og han bad os undlade at rare ved den skat naar vi engang fandt den (Propheten taler om olie,co2 fossilibrændstoffer) altsaa var vi advaret men lyttede bare ikke Religion er ikke et problem,problemet er mennesket som er blind og döv og ikke efterlever religionernes skrifter religionerne er blevet ''ödelagt'' gennem at lade staten kome ind i det religöse rum og dermed ladet sig prostituere overfor den politiske magt og dette gælder alle religionerne verden over-der er gaaet show i det hele,præster og imamer er statens haandlangere gennem den maanedlige lön-og derfor forlader folk kirken,tro'en paa de religiöse ledere,det er for aabenbart at det er penge og ikke tro der driver det show vi er vidner til i de religiöse rum idag uanset hvad de kaldes,synagoe,kirke,moske,tempel osv Kapitalismen har sejret med sit hjernedöde sataniske budskab,masserne kaster sig hovedlös ud i forbruger ræset og den amerikanske dröm og dermed er kursen sat direkte mod undergang alle disse kloge opraab hjælper intet,masserne har slukket for hjernen,retfærdighed,ansvar,moral,etik osv er lagt i graven til fordel for dansen om den hellige guldkalv med navnet forbrug for forbrugets skyld,det farligste og mest tomme budskab har sejret denne planet og menneskeheden har altid været dömt til undergang,intet i dette univers er uendeligt og evig bestaaende-det syge er at vi selv före slagtkniven-men uanset hvad saa kan vi ikke redde verden fra den endelige undergang men man kunne önske at den sidste vej var kendetegnet ved at vi brugte hjernen og levede for livet og ikke som nu imod det

Jan Bisp Zarghami og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

De gamle natur religioner var nok ikke så tossede endda. De oprindelige mennesker, der levede her først, aboriginerne og indianerne (ihvertfald dem jeg kender til), tilbad naturens ånder, og levede i respekt for naturen i en forståelse af at give og tage.

Så kom alle vores religioner, som skabte krige og ødelæggelse.
Vi mennesker kunne skabe paradis på jorden. Men vi er for grådige og for dumme.
Vi har været dygtige til at effektivisere og fremstille teknologi, men vi kan ikke leve i fredelig sameksistens.
Vi skændes stadig om hvis gud der er bedre end den anden gud. Jeg tror ihvertfald ikke det har været nogen guds hensigt at vi skulle rive hovederne af hinanden, hvad det så end er for en størrelse.
Måske ringen bliver sluttet en dag, og vi vender tilbage til naturen i fornyet form med miljøvenlig højteknologi.
Eller også udsletter vi os selv i forbrugerismens hellige navn.

Anne Schøtt, peter fonnesbech og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Har prøvet den der natur-sanktus -og så begynder de der edderkopper at æde hinanden og for øvrigt sidder jeg i en rådyrlort her på skovbunden og historien er slet ikke slut endnu.

Michael Kongstad Nielsen

Jeg synes det er en frisk, sjov og god artikel, og kan kun bifalde, hvis der kommer noget miljøaktivisme ind i religioner og spiritualitet, så naturen sættes i centrum og værdsættes eller ligefrem gøres hellig.
Ingen tvivl om at det ville rykke noget, hvis danske præster under højmessen, eller til julegudstjenesten, begyndte at harcelerede over menighedernes ødsle frås, deres daglige overforbrug, gaveræs og flerårlige flyferierejser. Og hvis alle DR´s kirkeprogrammer om søndagen handlede om at spænde livremmen ind, passe på naturen og lade bilen stå.

Ulla Enevoldsen

Der er meget anti-intellektualisme og påstande, der fyger og få, der gider sætte sig ind i tingene, inden de antager alt muligt udokumenteret. Jeg kan ikke svare for alle religioner og heller ikke alle kristne retninger, så go ahead, hvis det er dér, vi er, jeg forlader 'tråden' igen. Til Rahbek: jeg skriver mit fulde navn, idet jeg henviser til en artikel her ovenfor, som jeg skrev i april, som du i øvrigt "likede" dengang (http://www.information.dk/530736). Men jeg går ud fra, at det er godt at finde en syndebuk, kirken, så bliver det også enklere at være i verden, så behøver man ikke gøre sig den ulejlighed at tænke sig om.

Frans Josef Meyer

Ib Jørgensen du skriver:

"Men Ulla, de religiøse institutioner er f.eks. Pavekirken, de mange forskellige evangeliske, lutheranske, mm som ikke er synlige i samfundsdebatten som modstandere af kapitalismen."

Ikke? - Det er nu ellers ret dagsordensættende ude i verden:

Kig her: http://www.katidialog.dk/search?q=capitalism

og fx:

In new interview, Francis strongly defends criticisms of capitalism
http://ncronline.org/news/vatican/new-interview-francis-strongly-defends...

Pope Francis’s Challenge To Global Capitalism
http://www.newyorker.com/news/john-cassidy/pope-franciss-challenge-to-gl...

Dear Pope Francis, Catholicism Owes A Debt To Capitalism
http://www.forbes.com/sites/thomasdelbeccaro/2015/04/22/catholicism-owes...

Pope Francis to Congress: Capitalism Must Change
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-13/pope-francis-to-congre...

og "Francis will present the lawmakers with “the same way of thinking that he expressed” in Evangelii gaudium, his first 2013 encyclical, or major papal writing, according to Maradiaga. In that document, Francis attacked the “idolatry of money” and a financial system “of exclusion and inequality,” adding: “Such an economy kills.”"

"Evangelii gaudium" - den finder man på dansk her: http://www.katidialog.dk/evangelii-gaudium

Michael Kongstad Nielsen

Ja, ham pave Frans er vist ikke så tosset endda. Han er også imod krig. Med eller uden evangelisk glæde.

Jeg hørte engang artiklens Jens André Herbener i et af DR´s utallige kirkeprogrammer diskutere samme tema med Ribes tidligere biskop, Elisabeth Dons Christensen. Hun gav ham delvist ret i, at kirken havde forsømt opgaven med at formidle synet på naturen som ukrænkelig, og som ligeså vigtig som "næsten", altså kærlighedskrævende.

Men gået på klingen kunne hun ikke et øjeblik forestille sig, at det skulle indgå i gudstjeneste og kirkeliv, at vi skulle begrænse os materielt, skære ned på forbrug, flyrejser og bilkørsel. Det ville der ikke kunne prædikes om i kirken, så var den hurtigt tømt for medlemmer.

Det udenrigspolitiske magasin At Tænke Sig kunne forleden oplyse, at pave Frans er blevet kommunist:

Cubas præsident, Raoul Castro, var forleden så begejstret over sit møde med pave Frans, at han erklærede sig parat til at blive katolik. Nu har paven kvitteret for den fremstrakte hånd:

»Jeg har meddelt præsident Castro, at så vil jeg gerne være kommunist«, siger paven, som endnu ikke har overblik over det praktiske i forbindelse med overgangen fra katolicisme til kommunisme.

:-)

Niels Duus Nielsen, Jens Thaarup Nyberg, Felix Austin og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Michael Kongstad : ' Og hvis alle DR´s kirkeprogrammer om søndagen handlede om at spænde livremmen ind, passe på naturen og lade bilen stå'.
... drømmer sig tilbage til den uskyldige periode mellem reformationen og oplysningstiden, hvor borgerinformation og -instruktion foregik fra prækestolen, og fogeder håndhævede mødepligt og fjæsbog..

Michael Kongstad Nielsen

Bjertnes: - stadig har prædikenen en vis betydning. Den er kristendom for dummies. Her får de usikre i troen udlagt teksten, forklaret hvad der menes med de over 2000 år gamle tekster, og der lyttes med andagt og slukket mobiltelefon. Det sidste er et offer, der vidner om hengiven villighed til at være tilstede og lytte, en sjælden tilstand for et moderne menneske. I en så sårbar situation ville det være forfærdeligt at få at vide, at man lever forkert.

Niels Duus Nielsen, odd bjertnes og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Frans Josef Meyer

:-) Mig bekendt -er- Raoul Castro katolik...han overvejer så at praktisere igen... men der er skam en del katolikker der praktisere Despoti, Castro er ikke alene... der var fx også Augusto Pinochet.
Og Josip Broz Tito...

odd bjertnes

Kære Michael Kongstad, jeg tror sandelig også mere det er 'fredagsbønnen' der kulturberiger end minder om statsfoged-kirkelighed, og du kender sikkert gældende kirkelig virkelighed bedre end jeg, der sætter ting på spidsen set lidt udefra og forhåbentligt da fra oven ..
Men det har holdt hårdt at få adskilt OBS fra evangelie, da det hele tiden indenfor monoteismen har været kristendommens ting, og alle sekulære og fundamentalistiske kræfter trak og trækker den anden vej. Det er et punkt hvor der ikke bør gives ved dørene - anbefaler undertegnede i al solidaritet.

Dennis Berg

Religion har i vesten historisk været et kontrolredskab for eliten, og har derfor altid været skræddersyet til at varetage dennes interesser.
Det er derfor meningsløst at klandre religionerne i sig selv. De er løbende blevet opdateret til at tjene dagsordenen, og denne blev på et tidspunkt - og er stadig - at underlægge sig naturen.

Niels-Simon Larsen

Vi skal lige have orden på, om den kristne gud har skabt naturen eller han er et produkt af naturen. Er det ikke mennesket, der har skabt gud? Ulla kan sikkert svare.
Hvis gud er mægtigere end naturen, er det besynderligt, at han lader den gå til grunde.

Ib Jørgensen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Så rigtigt, Niels-Simon, måske kan studenterpræsten ved Roskilde Universitet og University College Sjælland Ulla Pierri Enevoldsen ikke rigtigt svare på det, det skal være hende vel undt, for hvem kan hamle op med Løgstrup og hans disciple, som fx Ole Jensen?

Ib Jørgensen

Alle pavens kritiske ytringer skal naturligvis hilses velkomne - og derefter følges nøje op af granskning i hvorledes f.eks. The Holy Sea ændrer sin finanspolitik !

Ib Jørgensen

The Holy See - sorry ;-)

H.C. (Hans Christian) Ebbe

Skal religionerne nu også have skylden for menneskets dårlige natur... tsk tsk tsk...

Apropos pave Frans. Nu saligkåres så den venstrekatolske, salvadoranske ærkebiskop Oscar Romero, der blev myrdet i 1980:

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-05/oscar-romero-selig...

peter fonnesbech

Talsmænd for de nordamerikanske indianere forudsagde i store træk , hvad der ville ske, hvis de hvide mænd forsatte deres grådige fremfærd overfor naturen.

Poul Sørensen, Anders Petersen, Niels-Simon Larsen og Anne Schøtt anbefalede denne kommentar