Kronik

Utopierne er tilbage i dansk politik

Alternativet bryder med det tabu om utopisk tænkning, som har eksisteret i dansk politik siden Den Kolde Krig. Det er så uvant, at debatten om partiets forslag ofte går fejl af den reelle substans
’Alternativismen – der er efter min opfattelse både tale om en ideologi og en bevægelse – anviser os ikke så meget et bud på et fikst og færdigt bæredygtigt samfund, som et bud på vejen derhen,’ skriver adjunkt Christian Baron. Her er Alternativet på besøg hos Frontløberne på Lynfabrikken i Aarhus.

Joachim Ladefoged

Debat
13. juni 2015

Knap 14 år efter valget i 2001 og Søren Krarups selvproklamerede »systemskifte«, der skulle varsle det endelige opgør med kulturradikalismen og 68-generationens indflydelse på dansk politik, er det sidste nye skrig på Borgen et kulturradikalt venstrefløjsparti, som står til over fire procent af stemmerne i de seneste meningsmålinger. For den uvante læser fremstår Alternativets partiprogram mestendels som en blanding af idéer fra højskole- og hippiebevægelser, tilsat et ikke ubetydeligt skvæt af science fiction. Og hvad mere er, så bryder partiet helt åbenlyst med tabuet om utopisk tækning, som har været vedligeholdt i dansk politik siden Den Kolde Krig.

Set fra Søren Krarups stol (men ikke nødvendigvis vores andres) synes det oplagt at spørge, hvordan det kunne gå så galt. Tidehvervsprædikanten har gjort det til sin livsmission at tordne mod den utopiske tækning, der ofte gøres ansvarlig for nogle af de værste forbrydelser i menneskehedens historie. Endnu mere mærkværdigt synes det, at dette parti er dannet på et tidspunkt, hvor den politiske magt for alvor er ved at blive overtaget af den generation, som Mikael Jalving betegnede 89’erne – de, som voksede op under Den Kolde Krigs afslutning og oplevede sovjetkommunismens fald som teenagere.

Bortset fra at Krarup med sin erklæring helt oplagt gjorde sig skyldig i den hegelske fejltagelse at opfatte sig selv som historiens endemål, er det måske nok værd at stoppe op og spørge, hvordan han (og det meste af det samlede politiske kommentariat) kan være gået så meget fejl af udviklingen. Hvorfor er det netop nu, vi ser den utopiske tænkning bryde frem i dansk politik?

Fortropperne

Hidtidige forklaringer på Alternativets fremkomst har taget udgangspunkt i tesen om en eksisterende politikerlede, som er forbundet med løftebrudsdiskussionen og den tiltagende spinokratisering af den politiske debat. Men disse diagnoser adresserer kun incitamentet til at skabe nye partier – ikke hvorfor de skulle være utopiske.

Allerførst bør det bemærkes, at 89’er-generationen demografisk naturligvis er andet end Mikael Jalving og forvoksede VU’ere fra slutfirserne. Det er også speltmødre og it-nørder, der er gamle nok til at huske internetpionerernes ambitioner om at gøre information frit tilgængelig for enhver. De er ophavsmændene (og især -kvinderne) til den anden store seksuelle revolution i 1990’erne, der har normaliseret fetichmiljøet og gjort, at Kristendemokraternes leder pr. automatik befinder sig i en umulig retorisk situation, hvis han ytrer det mindste pip om homoseksuelle.

Det er også i den generation, man finder de første rollespillere, der brugte en del af deres ungdom på at blive fortrolige med varierende possible worlds (spændende fra magiske fantasiuniverser til teknofetichistiske cyberpunkscenarier). De er, med andre ord, hypermodernitetens fortropper, for hvem ligestilling er en naturtilstand, og retten til at definere indholdet af ens eget liv en selvfølgelighed.

Og så er de fleste af dem formodentlig godt klar over, at vi ikke kan fortsætte med at udnytte naturen som hidtil. Det er de konstant blevet mindet om, fra de var gamle nok til at kunne følge med i nyhedsstrømmen. Fra 1970’ernes diskussioner om forurening, over Cheminova, Bhopal og Tjernobyl, til nutidens klimaproblemer, er denne generation vokset op i bevidstheden om, at klodens naturgrundlag er ved at gå ad helvede til. Det har sikkert været for meget for nogle, der måske i en periode har forsøgt at gemme sig i Lomborgs eskapistiske optimisme. Men de mere besindige er hurtigt blevet kaldt tilbage til virkeligheden af den pragmatiske realitetssans, som de selv har anset for at være et hædersmærke.

Det er således først og fremmest af nød (og fordi det anses for en nødvendighed), at dele af denne generation er på vej tilbage til den utopiske tænkning.

Rundkredspædagogik 2.0

Læser man Alternativets partiprogram, vil man opdage, at partiet søger at kombinere de væsentligste af de ovenstående elementer i en samlet (utopisk) vision for en bæredygtig udvikling. I denne vision bygger vejen hen imod et bæredygtigt samfund på individuel empowerment under et fælles mål; på frivillighed og iværksætteri; på indførelsen af eksperimentalzoner og politiske laboratorier; og på en ny politisk kultur, der er et opgør med spinokratiet og djøfiseringens magtmonopol.

Alternativismen – der er efter min opfattelse både tale om en ideologi og en bevægelse – anviser os ikke så meget et bud på et fikst og færdigt bæredygtigt samfund, som et bud på vejen derhen. Og denne vej går gennem at gøre politik til en kollektiv læringsproces, der sigter på at bevidstgøre borgerne om deres sociale ansvar gennem medinddragelse i politikudviklingen.

Hvor Anders Fogh ønskede et opgør med rundkredspædagogikken, kan man sige, at alternativisterne ønsker at bygge deres politik på rundkredspædagogikken – eller rettere, på en moderne rundkredspædagogik 2.0, der inddrager teknologiske platforme, entreprenørskab; og borgernes forskelligartede ekspertise – og som ikke tabuiserer hierarkier og ledelse helt på samme måde som 1970’ernes antiautoritære bevægelser. Med et lån fra science fiction kan vi betegne denne samlede vision som en ’kritisk utopi’. Kritisk i den forstand, at alternativisterne er sig bevidste om, at processen hen imod et bæredygtigt samfund er af afgørende betydning for projektets legitimitet, og at de derfor erklærer sig rede til at diskutere præmisserne for denne.

Forkert kritik

I løbet af valgkampen er det imidlertid blevet klart, at offentligheden ikke er særligt rustet til at behandle og vurdere værdien af konkrete utopiske visioner i det hele taget. Det kan da være udmærket, at eksempelvis Kraka søger at regne konsekvenserne af partiets forslag igennem, hvis de alle sammen blev gjort til realpolitik i morgen. Men reelt set skyder en sådan øvelse forbi målet, fordi den ikke tager højde for den tidshorisont, der opereres med i Alternativets utopiske tænkning.

Omvendt går en debattør som Kathrine Lilleør fejl af den reelle substans, når hun behandler Alternativets utopiske tænkning, som om den kun består af luftige visioner for en fjern fremtid. Der er for eksempel hverken noget videre luftigt eller fjernt over partiets forslag om roadpricing eller en to-årig iværksætterydelse. Og tilsvarende er der heller ikke belæg for den påstand, at utopisk tænkning pr. automatik fører til totalitære regimer og massemord. Utopisk tænkning optræder på et eller andet tidspunkt i de fleste politiske bevægelser af betydning og har bidraget til både velfærdstatens udvikling og det danske vindmølleeventyr.

En ædruelig behandling af potentialet i en kritisk utopi må imidlertid tage udgangspunkt i, at den opererer med en forskelligt rettet tidshorisont, der sigter på både den nære og den fjerne fremtid. Og så må diskussionen fokusere på, om og i givet fald hvordan disse to elementer kan forbinde sig med hinanden. Som Niels Helveg Petersen engang har sagt, så er politik at få det langsigtede og det kortsigtede til at hænge sammen.

Christian Baron er adjunkt ved Aalborg Universitet

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Søren Kristensen

Jeg kan godt lide Uffes holdning, selv om han har overstrakte knæ.

Trond Meiring, Robert Ørsted-Jensen, Lene Christensen, Morten Pedersen, Gert Selmer Jensen og Felix Austin anbefalede denne kommentar

politikerlede, nej, ikke kun, snarere økonom-lede, der er ikke forskel på blå og sort, det er på tide med en ny ideologi, og er det Uffe's, ikke nødvendigvis, men vi har brug for at der er nogen, der viser en alternativ vej ift vækstløgnen.

Trond Meiring, Jens Hougaard, Flemming Bruun, Britt Kristensen, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen, Flemming Skovbjerg, Lene Christensen, Preben Haagensen, Gert Selmer Jensen, Felix Austin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Den etablerede politik kalder Alternativet for utopiste og drømmere. Men det gør de udelukkende pga. deres ultra kortsigtede horisont og fordi virkelighedens konsekvenser af menneskets ressource overforbrug og miljøbelastning af Jorden endnu ikke er gået op for dem. I det mindste ikke offentlig.

Som en klog mand en gang sagde "Fremtiden bekymre mig ikke. Den kommer helt af sig selv."

Trond Meiring, John Johansen, Jens Hougaard, Flemming Bruun, Knud Chr. Pedersen, Robert Ørsted-Jensen, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen, Lene Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Herman Hansen

Alternativet kommer ikke til at ændre den politiske dagsorden lige med et. Det er vi vælgere udmærket godt klar over og det forventer vi heller ikke. Men de kan skabe en nødvendig politisk debat og vise muligheden for en anden og mere hensigtsmæssig vej for det gode liv, som kun er forondt de få.

Store forandringer starter i det små.

John Johansen, Sascha Olinsson, Flemming Bruun, Laurids Hedaa, Lene Christensen, Kim Houmøller, Gert Selmer Jensen og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Når han gik sådan op og ned stram i tøjet. og hænderne i begge jakkelommerne, så man løjtnanten endnu. Også på benene, de havde beholdt rundingen fra kavaleriet.

Steffen Gliese

Den eneste utopi, der er tale om, er troen på, at den stadige undergravelse af det, vi har opnået over århundrederne, meningsfuldt kan rulles tilbage for at give plads til en moralsk fallit på højde med jungleloven - samtidig med at facebook fyldes med små videoer, der demonstrerer dyrs empatiske sætten sig ud over egen postuleret natur.

Trond Meiring, Jens Hougaard, Flemming Bruun, Niels-Simon Larsen, morten Hansen, Helene Kristensen, Anne Eriksen og Anders Sørensen anbefalede denne kommentar

I have a dream, and may the alternative party make it real!

Jens Jørn Pedersen

Jeg overværede et interview med Uffe Elbæk. Han er eminent i sin tænkning. Journalisten ville have ham til at respondere direkte på sine spørgsmål. Det endte med, at journalisten ikke kunne forstå Ulffe Elbæk. Se, der jo et problem, at næsten alle lever i det samme paradigmen, som Cand.Scient.Polerne lærer på Universitetet. Når det virkelig kommer et andet paradigmen, så er også vore journalister så stivhjernede, at det ikke er i stand til at forstå, til at følge med i tankerne.
Uffe Elbæk er virkelig anderledes tænkende, ikke revolutionær men evulutionær.

Trond Meiring, John Johansen, Jens Hougaard, Flemming Bruun, Britt Kristensen, Minna Conradsen, Niels-Simon Larsen, Lene Christensen, René Petersen, Preben Haagensen, morten Hansen, Gert Selmer Jensen, Peter Knap og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Thombs up for Uffe!

Herman Hansen

I virkeligheden er det ikke Alternativet, som er utopister, men den etablerede politiske dagsorden. De har bare ikke forstået det endnu ;-)

Trond Meiring, John Johansen, Flemming Berger, Søren Bro, Britt Kristensen, Anders Barfod, Niels-Simon Larsen, Søren Kristensen, Flemming Skovbjerg, morten Hansen, David Zennaro, Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Det er faktisk illustreret fint i en lille bog fra Informations Forlag: Kan du være mere konkret?, hvordan journalister i høj grad er med til at tage livet at visioner.
Okay, det blev måske lidt spidst, men det ville være ønskværdigt med nogle flere nye idéer og visioner i dansk politik. Og dér har vi Alternativets klare berettigelse!

Trond Meiring, Flemming Bruun, Niels-Simon Larsen, David Zennaro og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Maarten Bijl

Der går en klar rød tråd fra Attac bevægelsen fra 1998 og Occupy bevægelsen fra 2011 til Alternativet.

Flemming Bruun, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen, morten Hansen, Steffen Gliese og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Joh, men det er næsten altid med hænderne i lommen (strakte knæ) - når man ser ham.
Vi har ikke brug for mere hjernespind, omend nok så fascinerende og optimistisk - vi har brug for at handle os ud af morasset.
I Folketinget vil en sådan tilgang drukne i endnu flere diskussioner og kalkuler - ikke i ændringer - den skal måske komme nedefra/ udefra.

Trond Meiring, Peter Donslund, Flemming Berger, Vibeke Rasmussen, Karsten Aaen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Jeg glæder mig til at kommentere så uhæmmet på krop og udseende, som visse kommentatorer her i tråden gør, næste gang det er en kvindelig politiker, der vises frem med billede.

Trond Meiring, Bo Carlsen, Niels-Simon Larsen, Kim Houmøller, Morten Pedersen, morten Hansen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Michael Kongstad Nielsen - Du misforstår mig, jeg er bedøvende ligeglad med udseendet (Uffes) - det er de signaler, man sender med en sådan kropsholdning.
Jeg havde endda overvejet at stemme på Alternativet, men jeg tøver.
Det er helt nødvendigt at prøve at vende den politik, som tilsyneladende holder alle politikerne fast.

Holger Madsen

Kære Uffe.

Vær realist, - gør det umulige.
Desværre har mit parti, Enhedslisten, Ikke formået dette. :-(

Trond Meiring, John Johansen, Flemming Berger, Niels-Simon Larsen, David Zennaro, Michael Kongstad Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvis folk holder igen, Anne Eriksen, sker der slet ikke noget, så får vi bare allesammen en begmand på valgdagen.

Trond Meiring, Flemming Bruun, Niels-Simon Larsen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Knud Bjarne Gjesing

Tilsyneladende også med forbindelse til religiøs utopisme. I hvert fald med så himmelvendte øjne, at man gerne lader sig finansiere med penge skabt gennem investeringer i bl.a. slagteri- og tobaksindustrien og gennem valutaspekulation. Hvad bryder den forfløjne sjæl sig om sine forslidte sko? Se http://gallerisvinestien.dk/?p=16612

Grethe Preisler

Åh, gå hjem og vug din gamle mor i en teske, Michael Kongstad Nielsen,

Det er synd for Uffe Elbæk og Morten Østergaard, at de er så lidet fotogene, og at pressefotograferne ikke tager nær så meget hensyn til deres forestillinger om, hvordan man tager sig bedst ud på pressefotos, som de tog til Margrethe Vestagers, når hun stillede op til fotografering. Måske var den mandlige talentmasse, der var tilbage i RV efter Marianne Jelveds exit fra formandsposten bare ikke større.

Så vidt jeg husker, blev fru Jelved forresten heller ikke skånet for morsomme (mandlige) bemærkninger om sit ydre, når det var hendes foto, der var der var blikfang i avisartikler. Men hun var da ophøjet ligeglad med, hvad andre mente om hendes ydre og stillede aldrig op til fotosession i heltepositur.

Trond Meiring, Vibeke Rasmussen, Felix Austin og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Ja, måske var mine personlige vurderinger ikke relevante her - Peter Hansen.
Jeg er bare bange for, at vi får en begmand alligevel - at det, der skal til - ikke er til at finde i det etablerede system (folketinget).

Steffen Gliese

Det tror jeg heller ikke, Anne Eriksen, et meget stort problem er det, at regering og folketing for længe har regeret ved hjælp af folkets penge i stedet for at finansiere folkets aktiviteter med dem. Det var jo, hvad den grønne strategi ved sidste valg ville bringe os væk fra i en vis forstand; men jeg tror, at man er nødt til at give Alternativet indflydelse, hvis man rent faktisk ønsker, at initiativerne skal komme nedefra, sådan som det er meningen i vores i udgangspunktet flade magtstruktur.

Flemming Bruun, Laurids Hedaa og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Knud Bjarne Gjesing - eller muligvis er vi bare ude i det der med, at penge lugter ikke - heller ikke af tobak eller stald - men er pokkers rare at have. Især hvis de kan kanaliseres over til egen eller mandens bankkonto.
Måske er det mig der er en gammel kyniker, men jeg får altid sådan en sær fornemmelse af skuespil, når jeg ser Alternativets mester.

Karsten Aaen

Alternativet er ikke et venstrefløjsparti.......de er et kulturradikalt parti, som går ind for en vis form for kapitalisme, nemlig den form for kapitalisme, der hedder cirkulær økonomi. Som altså er en form for kapitalisme hvor varerne bliver produceret lokalt. Og handles lokalt. Man kunne måske også - med en hilsen til Sverige i de her dage :) - sige at det er en Astrid Lindgren økonomi. Hvor man producerer landbrugsvarer mm. lokalt. Og sælger dem på det lokale marked......

Baron over også helt, at Katrine Lilleør tilhører samme del af folkekirken som Krarup og Katrine Winkel Holm, nemlig Tidehverv. Og Tidehverv mener nemlig at utopier, altså det at drømme om en bedre verden som almindelige mennesker og så lave den, er i dyb modstrid med Bibelen. Fordi Bibelen, Paulus og Luther, sådan som Tidehverv læser den, og Paulus og Luther, mener, at kun Gud kan lave en bedre verden. Fordi ellers sætter mennesket sig i Guds sted. Og det kan mennesket ikke, fordi mennesket i bund og grund er ondt. Og altid vil fejle/synde her. Og derfor mener Tidehverv, at utopier fører lige lukt til nazisme, fascisme, kommunisme mm. Og totalitære regimer....

Gert Selmer Jensen, Flemming Berger, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen, Anne Eriksen, morten Hansen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Aaen - hvad er et venstrefløjsparti?

Felix Austin

Halleluja.
Bare man tror nok på det, så går det nok.

Michael Kongstad Nielsen

Grethe Preisler (19:29),
ja - det er altid svært at redde en kommentar, der udspringer af, at hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.
Jeg synes nu ikke de herrer er så ufotogene, men smag og behag ... Jeg glæder mig nu oprigtigt over, at det er blevet ok, at boltre sig i kommentarer om politikernes kropslige udtryk, deres udseende og måden de udstiller det på, det skal blive rigtig sjovt.

Gert Selmer Jensen

Tidehverv min bare ...

Karsten Aaen

@ Gert

Ja ja - men jeg har altså læst adskillige artikler - og også en del bøger (uddrag af bøger) som Krarup har skrevet. Og jeg har læst en del artikler som Winkel Holm har skrevet. Og uanset hvad man mener om Tidehverv mm. så er det altså sådan de fleste indenfor Tidehverv tænker. Derfor er Krarup også meget imod menneskerettighederne, thi de sætter mennesket ind på Guds plan. Som Herre. Og det må man ikke - for Krarup og for Tidehverv...

Og hvad et venstrefløjsparti er? Tjah.... traditionelt er det et parti der mener at ejendomsretten over produktionsmidlerne skal tilfalde fællesskabet.....Og det oplever jeg bestemt ikke at Alternativet mener...

Steffen Gliese

Men, Karsten Aaen, det er jo en pervertering af den udogmatiske oprindelse til Tidehverv.

Michael Kongstad Nielsen

Karsten Aaen (22:43):
Hvor mange partier i Rød Blok mener du går ind for at ejendomsretten over produktionsmidlerne skal tilfalde fællesskabet?

Trond Meiring, Niels-Simon Larsen, Steffen Gliese og Herman Hansen anbefalede denne kommentar

Christian Baron. Jeg kan ikke være enig med dig i, at grundlaget for at vælge et parti som Å er en ikkevidenskabelig tilgang til tilværelsen. Det er ikke nødvendigvis en teknologisk tænkning, men teknologi er ikke videnskab, selv om den er et derivat af denne.
Jeg vil prøve at illustrere:
Du kender eksemplet med riskornene på skakbrædtet, hvor en fodobling på hvert felt blev til en astronomisk mængde.
Brug nu det samme matematiske princip på en årlig vækst på 2,5 %, det har været den årlige vækst i energiforbrug gennem mange år.
Med min støvende gymnasietiden finder jeg frem til en fordoblingsprocent log (2)÷log (1,025) = 28 år. Det er gammel viden, men jeg mener det er korrekt beregnet.
Nu kommer så det du kalder utopisk tænkning, men som jeg mener har solid basis i videnskabelig tænkning.
Forestil dig 64 perioder på 28 år og at energiforbruget fordobles i hver periode. Efter 28 × 64 år = 1792 år vil menneskets energiforbrug have nået astronomiske højder.
Der er forskel på at ønske et simpelt liv i pagt med naturen og en erkendelse af, at vækstfilosofien uundgåeligt vil føre til en katastrofe.

Trond Meiring, Britt Kristensen, Jens Kofoed, Laurids Hedaa, Felix Austin og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

PS. Læs interviewet med Ross Jackson i JP og bliv klogere.

Kim Houmøller

Utopi var det også da Tvindmøllen begyndte at snurre. Den rene kommunisme mente mange. Visioner mente nogle få fantaster. Uffe er fantast!

Trond Meiring, Flemming Bruun, Britt Kristensen, morten Hansen, Niels-Simon Larsen og Peter Knap anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

En stor anlagt artikel, hvor Søren Krarup bliver sat op på et eller andet mærkeligt, hvor han ikke hører hjemme.
En lærd kan føle stor øvelse i at skrive således. Alle, der har læst de samme økonomiske bøger de sidste mange år, lever i et fastlåst paradigme, som de ikke kan se sig ud af.
Journalister og bl.a. Kraka vil have Alternativet ind i deres paradigme, men målene passer ikke. Det er som at ligne Rundetårn med et tordenskrald, hvad er højest?
Alternativet er meget mere jordnært. De italesætter netop det, som vi andre går og ønsker.
Mogens Lykketoft skrev for nogen tid siden, at det er nødvendigt at finde et andet økonomisk paradigme, hvis vi skal overleve på sigt. Alternativet er en god start på skiftet.
Alternativet vil et godt liv for mennesker.
Vi skal tale ordentligt til og med hinanden.
Vi skal ville klodens overlevelse.
Vi taler ikke revolution, men evolution.
Vi taler sindelagsskift!
Vi skal væk fra, at to middelmådige mennesker (læs Helle og Lars) står og skændes om, hvem der er bedst.
Vi skal væk fra pengepugeriet blot for pengepugeriets skyld!
Vi skal væk fra, at få finansfyrster skal bestemme, hvorledes vi skal leve vort liv.
Vi skal væk fra, at vi alle arbejder r.... ud af bukserne for samle ressourcer til et mindretal.
Vi skal væk fra, at politikerne siger, at vi er dovne.
Politikerne skal repræsentere menneskene i almindelighed.
Vi skal tilbage til en bred offentlig debat/samtale om, hvorledes vi vil leve vort liv.
Etc. etc. etc.
Vi taler ikke om Utopia, men om Realita!
Utopi er et helt forkert udtryk at bruge i den sammenhæng.

Trond Meiring, Morten Pedersen, Flemming Bruun, Britt Kristensen, Keld Albrektsen, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen og Flemming Skovbjerg anbefalede denne kommentar
Michael Bruus

Jeg sidder med en fortegnelse over bevidsthedsudviklingen (forskelige paradigmer og deres indbyrdes størrelsesforhold) i Europa og ifølge den skulle et parti som Alternativet kunne få mellem 6-9% af stemmerne ved et folketingsvalg.

Reaktionerne på alternativet er ren tekstbogs reaktioner:
Læs Ken Wilber: Teorien der forklare det hele.

Ole Falstoft

Utopier er bydende nødvendige i den nuværende situation

Trond Meiring, Flemming Berger, Robert Ørsted-Jensen og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar
Benjamin Bach

Hey har I hørt om det dér parti "Enhedslisten" ?

(ikke nævnt en eneste gang i artiklen)

Niels-Simon Larsen

Skal vi have økosocialisme eller grøn kapitalisme?
Da min far i sin tid gav mig 25 øre for at feje havegangen, var han så kapitalist - han ejede jo kosten.
Social farming er en form for moderne økoliv. Man kan kalde det socialisme, selvom det ikke hedder det.
Men hvorfor kalde det noget, når vi har det så forbandet svært med ordene? Lad nogle gå foran og praktisere deres visioner, så kommer navnet af sig selv.

Mange gode indlæg i denne tråd.

Trond Meiring, Morten Pedersen og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar
Per Dørup Jensen

Utopisk?
Enhver med sund fornuft kan vel forstå, at menneske og natur skal leve i harmoni med hinanden, da det ellers vil medføre den ene klimakatastrofe efter den anden - som vi ser nu.
Logik for burhøns.
Det er ren matematisk logik, at kloden derfor skal gå i minus-vækst i en række år, indtil denne balance er genoprettet. Ligeså logisk er det, at værktøjet hertil naturlig ikke er fortsat anarkisk markedsøkonomisk vækst, som enhver uansvarlig politiker plæderer for, men modsat overordnet politisk styring, altså en global planøkonomisk styring. Hvordan skal kloden ellers på en rationel måde få styr på CO-2 udledningerne?
Og et sådan ansvarligt og fornuftigt skridt hænger naturligvis også sammen med at (over)produktionen, og dermed arbejdstiden skal reguleres ned på et bæredygtigt plan.
Og enhver, der bruger sin sunde fornuft, kan vel også se, at det - som en udløber af den klimafjendtlige vækst - ser skrækkeligt og perverst ud med al den massebilisme overalt!

Trond Meiring, Flemming Berger, morten Hansen, Tommy Mortensen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Michael Bruus. Hold endelig bogen åben. Hvis du lukker den har du ingen tekst at holde dig til, og så risikerer du at tro, at jorden er gået under.

Michael Bruus

peter knap.

Tak for advarslen, men for sent, jeg har lige afleveret den på biblioteket og pyha, verden gik ikke under...endnu..D:

Tommy Mortensen

"Utopierne er tilbage. .." - Som om de nogensinde var væk. Drømme er også en slags virkelighed, især når de realiseres.

Trond Meiring, Flemming Berger, Flemming Bruun og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Interessant!! Ugebladet Mandag Morgen erklærer i dag, at "videnskaben ville vælge alternativt" (partiet).
mm.dk

Fusk, @Kim Larsen. Det, der står, er: "Hvis verdens klima- og miljøforskere skulle opstille et partiprogram, ville det efter al sandsynlighed minde om Alternativets."

@ Steen Sohn
Som fanden læser Biblen??

Men bortset fra det, fru Kammerherreinde: Så går det godt! Så går det godt (i Verden)!!

Sascha Olinsson

Ja, jeg har da også meget svært ved at se at det skulle være så utopisk. Mange af Alternativets forslag er hentet direkte ud af den sidste forskning. Det er ikke drømmerier- det er realiteter, og konkrete forslag til hvordan disse kan føres ud i livet.
Jeg har personligt undret mig meget over hvordan gode forslag i pressen bliver behandlet som om de var tåbelige. Tag for eksempel Nutella og Citronmåne debatten.
Flere of flere mennesker lider af fødevare allergier, vi kan snart ikke reproducere os selv naturligt pga lav sædkvalietet og børn kommer til verden med slemme allergier. Syntes derfor at det er et rigtigt godt forslag at forbyde diverse e-numre med mere i vores mad. Hvorfor skal vi være forsøgsdyr for industrien? Ville det ikke give rigtig god mening at ingen tilsætninger må puttes i vores mad medmindre det beviseligt ikke er skadeligt for os? Mere respekt for menneskers liv og sundhed tak! Og en politik der rent faktisk vil takle dagens og klodens store problemer istedet for at sværme om den laveste fællesnævner.

Trond Meiring, Knud Chr. Pedersen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar