Kronik

Skolen lærer muslimske børn, at de ikke er danske

’Danmark er et kristent land’, lyder det fra den nyslåede V-regering. Det kommer næppe som en overraskelse for de etniske minoritetsbørn, der i folkeskolen må stave sig igennem undervisningsbøger, som fejlrepræsenter deres religion på det groveste
I undervisningsmaterialet til religionsundervisning i skolen formidles Islam gennem en række stereotyper, og religionen koges ned til primært at handle om lydighed, skriver dagens kronikør.

I undervisningsmaterialet til religionsundervisning i skolen formidles Islam gennem en række stereotyper, og religionen koges ned til primært at handle om lydighed, skriver dagens kronikør.

Tycho Gregers

Debat
6. juli 2015

Kristendom som kærlighedsreligion, og kristne som moderate, vestlige og normale. Islam som lovreligion, og muslimer som ekstreme og fremmedartede. Disse stereotyper støder man på i populære undervisningsbøger til folkeskolens religionsundervisning. Fagets bekendtgørelser lægger vægt på en stærk kobling mellem Danmark og kristendom, der levner så lidt plads i faget til ikkekristne religioner, at de fremstår overfladiske og stereotype.

I mit speciale i religionshistorie analyserede jeg det meget anvendte undervisningsmateriale til kristendomskundskab, serien Liv og religion (skrevet i årene 2000-2009 af medlemmer af Religionslærerforeningens bestyrelse), ligesom jeg undersøgte fagets juridiske rammer. Her blev det tydeligt for mig, hvordan kristendom privilegeres på en måde, så den fremstår heterogen, historisk foranderlig og personliggjort, mens alle andre religioner fremstår homogene, ahistoriske og upersonlige.

Allerede fra barnsben oplæres såvel etniske danskere som etniske minoriteter altså til at tænke i dem og os-kategorier baseret på stereotyper; en tankegang, der hverken er begrænset til nævnte lærebøger eller til folkeskolen, men som hver dag reproduceres i den offentlige debat – det viste valgkampen med al ønskelig tydelighed.

Og Venstre har vist det ved at indskrive i det nye regeringsgrundlag, at »Danmark er et kristent land«. En klar besked til ikke kun det muslimske trossamfund, men også til det mosaiske, til hinduer, buddhister og ateister om, at de ikke rigtigt hører hjemme her i landet.

Bøj dig for Allah!

I undervisningsmaterialet bliver kristendom, særligt lutheranisme, fremstillet som en mild religion (»kærligheden er det vigtigste i kristendommen«) og er stort set forskånet for inddragelse af kompromitterende temaer. Martin Luther fremstilles i et positivt lys som manden, der fandt ud af, at der var noget galt med kirken og derefter insisterede på en reformation til stor glæde for folket. I bøgerne møder vi desuden en række andre personer fra kristendomshistorien, f.eks. Paulus, Benedikt af Nursia, Augustin, Ansgar, Frans af Assisi, Grundtvig og Kierkegaard.

Den ikkekristne religion, der levnes mest plads til i bøgerne, er islam, men den metodiske tilgang til formidlingen er markant anderledes end til kristendommen. De få islamiske foreninger/fortolkere, der omtales i bøgerne, er Osama bin Laden og Hizb ut-Tahrir. Der levnes ikke plads til islamisk historie, og der tages ikke udgangspunkt i religiøse menneskers eget forhold til religion – tørklædebærende kvinder kommer f.eks. ikke til orde, når tørklædet bliver problematiseret.

Islam formidles i stedet gennem en række stereotyper, f.eks. at alle muslimer beder fem gange om dagen, og at sharia pr. definition er »en streng lovgivning«. Muslimer skildres med vægt på den ydre praksis, og religionen koges ned til primært at handle om lydighed (f.eks. under overskriften »Bøj dig for Allah!«).

Mens fremstillingerne af kristendom lægger stor vægt på de kristnes individuelle refleksion, moderation og forskellighed, fremstilles muslimer som en ensartet og meget religiøs gruppe. Eleverne opfordres bl.a. til at stille den menige muslim teologiske spørgsmål om begrebet ’hellig krig’.

Til trods for forfatternes til tider fine refleksioner om at undgå fordomme og generaliseringer, giver bøgerne altså læseren et fortegnet og generelt negativt ladet billede af islam. Et andet problem ved bøgerne er deres opstilling af identitetsfællesskaber: det normale/danske og det fremmede/eksotiske. Islam spiller en fremtrædende rolle i et kapitel om kulturmøder, og det antydes, at muslimer i udgangspunktet står uden for »det danske« og følgelig skal integreres heri. I et tema om parallelsamfund bliver et boligkvarter, der er befolket af etniske minoriteter, primært muslimer, f.eks. sat i forhold til omverdenen på følgende måde:

»Heroverfor står det almindelige danske samfund, hvor der naturligvis primært tales dansk, man ser tv-kanaler som DR1, DR2, TV 2 m.fl., og man lever et almindeligt liv på de stille villaveje og i sportsklubberne«.

Ifølge bøgerne er disse »ghetto-beboere« altså ikke en del af det danske normalfællesskab og de lever ikke et almindeligt liv.

Mørklødede i baggrunden

Kristendomskundskab har en livsfilosofisk tilgang til læring, hvilket betyder, at der lægges stor vægt på elevernes egne tanker og følelser og på diskussion af almenmenneskelige temaer som glæde, tilgivelse, døden, etik osv. Med denne tilgang har faget et stort potentiale til at fremme fællesskabsfølelse og samhørighed på tværs af religion og kultur, hvilket tilsyneladende også er et ønske med faget.

Derfor er det problematisk, at disse livsfilosofiske emner i så markant grad illustreres gennem kristne tekster, at man får det misvisende indtryk, at kristendom er særligt egnet til at belyse universelle begreber som tilgivelse og tillid. Her ligger bøgerne i tråd med de juridiske rammer, hvor bibelske fortællinger skal fylde meget i faget, og hvor ikkekristne religioner først skal inddrages efter 6. klassetrin.

Bøgerne er også problematiske i kraft af, at disse almenmenneskelige temaer stort set kun illustreres igennem tegninger af hvide børn. Mørklødede personer er enten passive i baggrunden eller helt fraværende; de fremmedgøres altså fra det ’normale’ og det ’menneskelige’.

De få gange, hvor mørklødede spiller en aktiv rolle i tegningerne, er det enten som kriminelle (øver hærværk mod en bil) eller som religiøst praktiserende (fx i gang med at bede iklædt religiøs påklædning). Mens hvide mennesker altså tænker over livet, bliver forelskede, bliver forældre, bliver bange, ensomme, syge, drømmer og griner, dyrker ’de andre’ deres religion.

Følgende modsætningspar viser afgrænsningen af to identitetsfællesskaber i bøgerne: ’Os’ er lig med hvid (hudfarve), kristendom, dansk, moderat religiøsitet, dynamisk, fri, reflekterende, normal.

’Dem’ er lig med mørk (hudfarve), ikkekristne religioner, ikke-dansk, ekstrem religiøsitet, statisk, ufri, ureflekteret, fremmed.

Fagets bekendtgørelser underbygger denne tendens til at opstille inkluderende og ekskluderende fællesskaber med formuleringer som »vores kulturkreds« og »de fremmede religioner«.

Drop de forældede stereotyper

Det er vanskeligt at forestille sig, at etniske minoriteter kommer til at føle sig ’hjemme’ i skolen (og i Danmark) efter at have læst bøger som disse.

Det ville klæde Danmark at opfostre en generation af borgere med en viden om kultur og religion, som ikke er baseret på forældede stereotyper. Desuden ville det gavne fællesskabet i Danmark at bløde op på de skarpe mentale opdelinger af mennesker baseret på etnicitet og religion. De førnævnte bøger er et eksempel på en problematisk tendens, som desværre er langt større end bøgerne selv – bøgerne efterlever bogstav og ånd i fagets bekendtgørelser og er således politisk understøttede.

Anden forskning dokumenterer problemstillingen fra andre vinkler. Blandt andre antropolog Laura Gilliam har vist, hvordan etniske minoritetsbørns skoleerfaringer forstærkede deres identitet som ikkedanske.

Lad os få nuanceret bekendtgørelserne og reflektere lidt over, hvad institutionel etnocentrisme egentlig indebærer.

Cecilie Kudal er cand.mag. i religionshistorie og underviser på HF

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg troede faktisk forlængst faget "kristendomskundskab" var omdøbt til "Religion". Når man ikke engang ønsker at forgive at have en moderne tilgang ved at ændre navnet, er fagets indhold selvsagt derefter.

Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen og Christian Curdt-Christiansen anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Man har kunnet blive fritaget for kristendomsundervisning i skolen i mange, mange år.

Christian Curdt-Christiansen

@Mi Phuna, jeg er ret sikker, på at fagets navn hed religion en gang i halvfjerdserne, men at det blev ændret for nogle årtier siden.

Martin Madsen

Navnet var så vidt jeg husker, en godbid til DF, for at støtte V's økonomiske vanføre, sidst de var i regering.

Annabella Withington

Da vi har religionsfrihed her i landet, må vi også sørge for at den litteratur, børnene læser er helt up to date, når det handler om emnet Religion. Det er så let at puste til ilden gennem en fejlslagen undervisning i folkeskolen. Ja, faget skal da kaldes Religion eller religionshistorie, for det er ligeså væsentligt at få indblik i de forskellige religioners opståen, udbredelse og betydning for deres troende som fagene historie og dansk f.eks. Desuden skal man da som lærer tale om de konflikter religiøsitet har givet gennem historien. Vi har bare glemt som samfund, at Religion har en meget væsentlig betydning for de fleste mennesker på denne jord ! Det må vi forholde os til uanset, hvad vi som enkeltindivider mener om religion !

Jørn Petersen

Religion skal ud af skolen og over i foreninger på lige fod med skakklubber.

Carsten Wienholtz, Lene Kruhoffer, Mark Strøm, Martin Schou, Thomas Christensen, Toke Andersen, Steffen Jørgensen og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
odd bjertnes

Forældre og familie lærer etc....
Offentlige myndigheder lærer etc....
Koranskoler, som vel skulle vide hvad muslimer er og ikke er, gør ...
Så noget er der nok om det.
Så danske folkeskoler informerer om landets officielle religions indhold ? Skandalen er - udover utvivlsomt hyppigt - lærernes kompetencer derudi ! - til at overse, - sarte sjæle, der ikke kan tåle tåbelige læreres fægterier med det ukendte kan endda fritages.

Carsten Hansen

Denne evindelige fokuseren på islam er ulideligt trættende.

Hinduisme , jødedom, ase-tro er kronikører som Cecilie Kudal bedøvende ligeglade med. Kun Islam og muslimer fanger deres interesse.
Denne gennemførte kulturrelativisme er i høj kurs i visse kredse.

Drop religions-undervisning i folkeskolen. Eller også tag det hele med. Speciel leflen for kristendommen og Islam frabedes.

Eventuelt kan man lade forældrene vælge aktivt til, i stedet for at vælge aktivt fra.

Martin Hansen

Måske fremstiller folkeskolen kristendom og islam forskelligt, ikke fordi skolen vil være ondt ved børnene, men fordi kristendom og islam er forskelligt - kunne det ikke være en forklaring?

Og hvor i verden ser man en kristen udgave af ISIL? Taliban? Buko Haram? Eller bare et Saudiarabien, hvor folk bliver halshugget af staten for brud på Sharia (islamisk lov) for forbrydelser som homoseksualitet. Hvilket kristent land henretter folk for homoseksualitet, hekseri eller frafald?

Skal sådan noget - verdens mangfoldighed - holdes skjult for skoleelever?

Søren Ferling, Preben Haagensen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar
Jesper Hansen

Faget bør ændre navn til mytedannelse, fordi det centrale i faget er spørgsmålet om, hvordan alle disse myter dog kan opstå.

Kim Houmøller

Kald faget OVERTRO i stedet. Nok mere passende!

Nils Bøjden

Differentiering mellem "dansk" og "muslim" er nu ikke noget børnene lærer fra bøgerne. Den lærer de fra de andre børn.

Min datter i 4 klasse har lært denne differentiering af en stor gruppe af muslimske piger i klassen, en gruppe der dels "ikke leger med danskere" dels selv har udbredt semantikken om at beskrive mennesker i samme sætning ud fra religion og ud fra statsborgerskab.

Og indtil videre ser det ud til at mine formaninger om at man både kan have en religion og være dansker er spildte gud ord på Balle-Lars.

Carsten Hansen

Den dag muslimske lærde/foreninger/imamer i fællesskab proklamerer at man vil droppe betegnelsen "Vantro" og anderledes troende og fuldt ud vil acceptere konvertering væk fra Islam, den dag bør andre overveje at betegne islam som andet end den lovreligion den er.

Indtil da er man nødt til at kalde en spade for en spade. Man skal ikke bilde skolebørn ind at islam er en religion på linie med f.ek . Forn Sidr., som er alt andet end en lov-religion.

Som ateist mener jeg at alle religioner er tåbelige, men samtidig mener jeg at islam er den tåbeligste af dem alle.

Carsten Hansen

PS: Og så tager jeg i den grad afstand fra Venstres tanke om at Danmark "Er et kristent land".

Bare fordi vi endnu ikke er modne nok til at adskille stat og kirke og træde ind blandt de moderne sekulære stater, så er det noget af en tilsnigelse at betegne landet som helhed at være kristent.
Vi er dog temmelig mange der ikke tror en døjt på det pjat.
Ren overtro fra en svunden tid bør ikke nævnes i forbindelse med oplyste samfund.

Nils Bøjden

"Og så tager jeg i den grad afstand fra Venstres tanke om at Danmark "Er et kristent land"."

Det er ikke en tanke men en konstatering af grundlovens indhold.

odd bjertnes

Woüber mann nicht sprechen kann, muss mann schweigen'.:

Man kan ikke undervise i islams 'vidunderlighed' - det ville være et oplysningsmæssigt svigt.
Man kan ikke undervise i at islam er en 'religion ligesom andre religioner' - det ville være et oplysningsmæssigt svigt.
Man 'kan' kun vanskeligt spørge muslimen - slet ikke barnet det ville være ondt : 'Nå, HVORFOR er du så blevet muslim ? HVORDAN foregik det ?'
Håber I finder ud af 'et. Ateistisk fingerknipsning fjerner intet. .

Søren Ferling, Preben Haagensen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

"Og hvor i verden ser man en kristen udgave af ISIL? Taliban? Buko Haram? Eller bare et Saudiarabien, hvor folk bliver halshugget af staten for brud på Sharia (islamisk lov) for forbrydelser som homoseksualitet. Hvilket kristent land henretter folk for homoseksualitet, hekseri eller frafald?"

Utallige eksempler på ovenstående gennem historien?
"Kristendoms faget" burde hedde religions historie, og kvaliteten af denne undervisning burde, tilsyneladende i nogle tilfælde, hæves.

Martin Hansen

Martin, så det du siger, er, at islam hænger fast i fortiden?

odd bjertnes

Martin T.: din apologetisme-sammenligning er elendig :
Der er ingen dogmatisk hjemmel i kristendommen for at 'henrette folk for homoseksualitet, hekseri eller frafald'. De muhammedanske aktionsgrupper har al profetens anvisning, tradition og praksis at læne sig op ad.
Men du kan have ret i at et historisk samlet baggrundsbillede er væsentligt, og at det er skolens primære opgave på dette punkt. Sagen - den hele her - er bare at det - ralle-jammer !!!! - er så uflatterende for islam.
Kvaliteten af undervisningen - som jeg ikke kender meget til i praksis - har jeg vist allerede udsagt min fordom om ovenfor..

Søren Ferling, Preben Haagensen, Martin Hansen og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar
Carsten Hansen

Niels B.

At dette latterlige faktum, at kristendommen stadig er indskrevet i grundloven, bruges af naive mennesker til at påstå at Danmark er et kristent land , undrer mig ikke.

Og det undrer mig slet ikke at borgerlige mennesker stadig hænger fast i dette tåbelige billede af Danmark. Nogle mennesker hænger vare uhjælpeligt fast i sølet.

Og hvis nogen tror at kristendommen er sandheden, bare fordi den er indskrevet i vores grundlov, så er den da helt gal med disse mennesker.

Carsten Hansen

For øvrigt er der sekulære lande hvor indbyggerne er langt mere kristne end folk flest er i Danmark.

Så hvad skal vi dog bruge denne latterlige gummi-påstand om "at Danmark er et kristent land " til ?
At vores grundlov er anakronistisk på flere punkter, er ingen vel i tvivl om ?

Peter Hansen

Martin Hansen

"Martin, så det du siger, er, at islam hænger fast i fortiden?"

Hvilken religion hænger ikke fast i fortiden?

odd bjertnes

Carsten Hansen, nok gør individder i forskellig grad en eller anden forskel ved deres fiften med armene en stakket tid, menhvis nogen tror at en stat / et land pr definition er summen af de folk der tilfældigvis er havnet der i deres studsede liv, - 'så er den da helt gal med disse mennesker' ;).

Karsten Aaen

Når der i den tråd spørges om hvilke kristne lande der henretter folk for homoseksualitet, vil jeg da gerne nævne både Uganda og Nigeria. I Uganda har præsidenten underskrevet en lov, der giver dødsstraf for at være homoseksuel :( . Og i Kenya staten sætter vist homoseksuelle i fængsel. Og er Rusland da ikke et kristent land eller? Godt nok henretter man ikke folk for at være homoseksuelle i Rusland, man forhindrer dem bare (ved lov) i at udtale sig om deres seksualitet.

I mange afrikanske lande tror man stadig på hekse; mange ældre mennesker, især kvinder, bliver henrettet af staten for at hekse. Det samme gør mange børn. Med direkte rod i Bibelens ord om at en 'troldkvinde [heks, red.] skal du ikke lade leve.'

Verden er ikke så sort og hvid som nogle vil gøre den til....

Hvad angår kristendomsundervisningen i folkeskolen så underviste jeg for nogle år siden i kristendom i en 6.klasse. Og jeg blev noget forbavset, dels fordi bøgerne som blev brugt (de samme bøger som er nævnt i artiklen) fortalte de samme, set fra min side, løgnehistorier om hvordan Luther fik sin vision om at han skulle gøre op med den katolske kirke som jeg fik fortalt da jeg gik i skole. Og dels fordi bøgerne bl.a. er skrevet af en vis Niels Iørn Cappelvogn, daværende sekretær for Bibelselskabet i DK. Og der blev jeg faktisk en temmelig smule sur.....Bøger der skal forestille at være neutrale.....er skrevet af medlemmer af Bibelselskabet....

Jeg så gerne at kristendomsundervisningen helt kom ud af folkeskolen. Og at man i stedet i 8. og 9.klasse havde et filosofi-lignende fag, hvor man skulle lære om de store civilisationer i verden; den kinesiske, den persiske, den græske, den romerske, den sumeriske. Og ja, også den islamiske. Og de afrikanske og mellemamerikanske civilasationer også. Fordi så kunne vi måske komme væk fra eurocentrismen engang for alle, også herhjemme....

Carsten Wienholtz, Lene Kruhoffer og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Svend Erik Sokkelund

En betydelig mere tolerant formidling til børn af forskelligheder kan opleves i den amerikanske tv undervisningsserie for børn, 'Sesame Street', specielt i Raafi Peers pakistanske version, 'Sim Sim Hamara', som jeg oplevede i studierne i Lahore for et par år siden.
Kan findes på bl.a.Daily Motion.

Hvorfor fanden er der altid magtsyge galninge, der vil bestemme, hvad andre skal tro, tænke & føle, hvilke sexuelle preferencer, der er legale og hvilke, der skal forfølges med vold, bål & brand? ISIS, inkvisitionen, Boko Haram, amerikanske abortmodstandere ...

Carsten Hansen

Men for at vende tilbage til undervisning i hvad Islam er for en størrelse, så er der intet vundet ved at lyve overfor de muslimske elever.

Islam er og forbliver en lov-religion. En religion der halter grusomt efter hvad angår modernisering og reformation.
Det dur ikke at bilde de muslimske elever ind at Islam er en religion som alle andre.
Måske skal man ikke fortælle dem at Islam er den tåbeligste af alle tåbelige religioner (Som undertegnede ynder), men blot være ærlige og fortælle dem at Islam halter efter.

Alternativet er ikke at fortælle noget som helst !

Carsten Hansen

PS:

Derimod vil eleverne have godt af at vide , at der findes mange forskellige slags troende indenfor enhver religion.

Slappere og strammere og meget ind imellem.

Martin Hansen

Karsten,

hvad får dig til at tro, at der er dødsstraf for homoseksualitet i uganda? Det er der ikke.
Men du har ret i at der er dødsstraf for homoseksualitet i Nigeria - dog kun i de nordlige muslimske delstater, hvor der er indført sharia, ikke i de sydlige kristne delstater.

Martin Hansen

peter hansen,

der er forskellige ting i fortiden man kan hænge fast i. islam synes at have holdt fast i profetens eksempel.

Søren Ferling, Britt Kristensen og Preben Haagensen anbefalede denne kommentar

hvorfor er min kommentar om sammenligning af DK og Iran slettet?

Karsten Aaen

Nå, jeg troede at der var dødsstraf for homoseksualitet i Uganda. Det er der så ikke, men ellers så se her: http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/02/ugandan-president-sign-anti...

Og vi tager et lille citat:

"Yoweri Museveni on Monday signed the bill, which holds that homosexuals be jailed for long terms, outlaws the promotion of homosexuality and requires people to denounce gays."

Loven indeholdt oprindeligt et forslag om at der er dødsstraf for homoseksualitet i Uganda. Men efter stærkt vestligt pres, blev dette skrottet. Nu kan man "kun" komme i fængsel på livstid. Og man er, ved lov, tvunget til at udlevere sine homoseksuelle venner.

Pointen er altså stadig den, at mange kristne nationer og stater anser homoseksualitet på samme måde som visse islamiske stater. Og med det mener jeg selvfølgelig hvor et flertal af beboerne i de her nationer og stater er enten kristne eller muslimer.

Peter Hansen

At leve som aktiv homoseksuel er en synd og fordømmes af den katolske kirke i et nyt dokument, som blev offentliggjort i går i Vatikanet. Der er ikke noget nyt i budskabet, men dokumentet anses for at være et forsøg på at stramme op omkring usikkerhed i den katolske kirke selv og sende et kraftigt signal til de lande, der overvejer at legalisere homoseksuelt samliv.

Dokumentet er på cirka 10 sider og er underskrevet af en af pavens mest magtfulde teologer, Konrad Ratzinger, formand for rådet for den rette lære. I dokumentet slår han fast, at ægteskabet mellem mand og kvinde er den rigtige ordning for mennesker, at kirken skal vise medmenneskelighed over for homoseksuelle, men at det aktive samliv klart skal afvises som umoralsk, unaturlig og skadelig.

Martin Hansen

Karsten,

bare så vi begge er med - du fandt ikke et eksempel på et kristent land, hvor der er dødsstraf for homoseksualitet.

"Pointen er altså stadig den, at mange kristne nationer og stater anser homoseksualitet på samme måde som visse islamiske stater"

Du fordrejer - få kristne lande anser homoseksualitet som mange islamiske lande - det ville være et rigtigere udsagn.

Og så er der også en forskel på begrundelserne - islamiske lande henviser til deres religion, visse afrikanske lande forbyder homoseksualitet ikke med henvisning religion, men med henvisning til det skrider mod deres sædelighed og er import af vestlig dekadence.

Humlen er, at skolen i stedet for at undervise i religionshistorie fra et moderne progressivt standpunkt udøver kristen forkyndelse, iblandet muslim-bashing.

Debatører der støtter op om dette er reaktionære idioter. Mere langhåret er det såmændt ikke.

Carsten Hansen

Mi Pluma.

Det er aldrig anbefalelsesværdigt at kalde andre for "idioter".

Og specielt ikke når man skyder med spredehagl. Sæt venligt navne på de du mener er idioter.

Ole Rasmussen

Carsten Hansen. Vi kan jo starte med at nævne landets nye videnskabsminister, som siger gud har skabt jorden, eller de andre i Venstre og DF, som mener Helligånden styrer. Det er da antage vi er en samling idioter, hvor nogle mener det omvendte er tilfældet, og det er vel dybest set det Mi Plumas indlæg handler om!

Carsten Hansen

Ole Rasmussen.

Som ateist mener jeg naturligvis, at der IKKE skal forkyndes kristendom i folkeskolen.
Omvendt mener jeg ikke at det er "Muslim-bashing" at fortælle eleverne at islam er en lovreligion, der glimrer ved fravær af reformation og anser f.eks. homoseksualitet som kriminelt.

Hvis undertegnede hører ind under det som Mi Pluma betegner som" idioter", så vil jeg egentlig gerne vide det. Så ved jeg hvor jeg har Mi Pluma.

Ditte Jensen

Min tyrkiske kæreste har boet her i landet i mere end 30 år og er frafalden muslim. Han har sagt til mig (på et bekymrende perfekt dansk, som normalt kun betroede kontraspioner behersker) at hvis jeg, som dansk statsborger med mit lyse hår og mine blå/grønne øjne, rejser til Tyrkiet, vil jeg som minimum blive 'set skævt til' og i nogle områder af landet vil jeg blive tvunget til at tage et tørklæde på, konvertere til islam - eller skride.

Muslimer skal være taknemmelige for den gæstfrihed vi viser dem, med vores religionsfrihed. Deres religion skal de bestemt have lov til at have i fred for dem selv, men hvilken kultur og religion der er den fremherskende her i landet skal de blande sig udenom.
Vi har religionsfrihed, men ikke religionslighed.

Lennart Kampmann

Som ateist er jeg lykkelig over vores folkekirke. Her er et trossamfund underlagt et sekulært ministerium, der kan fortælle præsten hvem han skal eller ikke skal vie. Kun nogle få rabiate går egentligt op i dogmerne, resten nyder kirken som baggrundskulisse i forbindelse med de fire vigtige begivenheder, fødsel, overgang, bryllup og død.
Folkekirken er et de facto dødsstød til religiøse bøgers uanfægtelighed. Jeg hylder det.

Med hensyn til religion, bør alle børn beskyttes imod det og selv tage stilling når de bliver 18 år. Religiøse samfund der praktiserer udstødelse, fortjener ikke min respekt.

Med venlig hilsen
Lennart

Carsten Hansen, nu er der jo også en del kristne præster, der deler holdningen til homoseksualitet, så at give én religion skylden for denne intolerance rangerer på niveau med manipulation og misinformation.

Ditte Jensen, nu ER vi jo ikke Tyrkiet, og skal ikke absolut opføre os præcis som de gør. Religionslighed er ikke relevant i en stat, hvor religion og stat er adskilt - dér er religion en privatsag og fondes også af private interessenter. Staten holder sig helt udenfor sålænge landets sekulære love overholdes.

Lad os dog nu får adskilt stat og religion!

Carsten Hansen

Rikke Nielsen.

Det er et faktum at kristendommen har gennemgået en reformation. At den danske folkekirke tillader homo-ægteskaber. At kristendommen tillader konvertering væk.

At der findes rabiate kristne er vi enige om; men at relativere dette til at ligge på linie med islam i almindelighed, er forkert.

Islam halter bagud. Islam ER en lovreligion. Islam indeholder groteske straffe der endda stadig praktiseres og anerkendes mange steder.

Så i min optik er kristendommer noget skidt; islam noget forfærdeligt skidt.

Ditte Jensen

@ Kampmann : "Med hensyn til religion, bør alle børn beskyttes imod det og selv tage stilling når de bliver 18 år."

Jeg kan heraf udlede at du er imod omskæring af drengebørn ?

Ditte Jensen

Rikke Nielsen,

Du har fuldstændig ret. Vi er ikke i Tyrkiet og vi opfører os absolut ikke som de gør. For hvis vi opførte os ligeså intolerant som tyrkerne, så ville størstedelen af muslimerne her i landet være blevet tvunget til at konvertere til kristendommen, tage tørklædet af - eller skride.

Så altså, vi må ikke kritisere hjemlige reaktionære tendenser, hvis der findes et eller andet sted på kloden hvor det står værre til? Det argument er altså hinsides al logik.

(Det var en kommentar til Ditte Jensen 08. juli, længere oppe i tråden)

Carsten Hansen

Mi Pluma.

Altså er det så også i orden at kritisere Islam.
Både her og der.

Men lad os høre dit bud på hvad folkeskoleelever skal lære om islam, hvis det står til dig.

Ditte Jensen

Reaktionære tendenser ? Du kan kritisere og du kan brokke dig over dette land. Men du kan ikke påberåbe dig, at du ved bedre, og at din skik, religion og kultur er bedre end min. Jeg ved ikke hvilket land du kommer fra, men de fleste muslimske lande har et mantra om, at hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så kan man skride.

Her i landet har vi religionsfrihed og fred være med den. Så vær taknemmelig ! For det er lige præcis der kæden hopper af: mangel på værdsættelse af den frihed der hersker her i landet. Nogle muslimer tror at de kan misbruge friheden, til at tvinge deres kultur og religiøse skikke ned over hovedet på den danske befolkning. Hvorfor skulle vi finde vi os i det ?

Lennart Kampmann

@ Ditte Jensen
der skal være gode medicinske grunde før man overvejer at skære i børn og voksne....
Religiøst begrundede angreb på kroppen ... nej tak.
med venlig hilsen
Lennart

Carsten Wienholtz, Ditte Jensen og Carsten Hansen anbefalede denne kommentar
georg christensen

Misbrug af "enkeltheders" intelligens , er netop problemet, som de fleste "religioner" i alt for mange år i en form for "dvale tilstands fornemmelse" har affundet sig med. Det er på tide, at LIVET får lov til at gro, i forståelsen af, at (det andet) kommer af sig selv, og ikke af "prædikanter" af alle mulige og umulige arter bare soler sig selv i deres foragt overfor livet i deres egen tilbedelse af "det", de selv ikke forstår.

Sider