Kronik

Kapitalismekritikken skal tilbage i centrum

Kystbanesocialisterne kan skælde ud på landsbytosserne i DF, og multikulturalisterne kan ’gå islamisternes ærinde’ fra nu af og til dommedag – det er ikke den slags identitetspolitisk ’arrogance’ eller ’knæfald’, der sender socialismen i graven
Kystbanesocialisterne kan skælde ud på landsbytosserne i DF, og multikulturalisterne kan ’gå islamisternes ærinde’ fra nu af og til dommedag – det er ikke den slags identitetspolitisk ’arrogance’ eller ’knæfald’, der sender socialismen i graven

iBureauet/Mia Mottelson

Debat
15. august 2015

Der er gået mode i at mene, at alskens identitetspolitiske bevægelser har ødelagt venstrefløjen: at antiracisterne, multikulturalisterne, de politisk korrekte, feministerne, Butleristerne, sågar de autonome har kuldsejlet den hæderkronede socialistiske tradition ved at spænde den for en relativistisk og regnbuefarvet postmodernisme.

Anklagen høres især fra frafaldne venstreorienterede, der i frustration over venstrefløjens ’manglende svar’ på integrationsproblemer eller overdreven hensyntagen til forkælede storbyakademikere, har set sig tvungne til at søge eksil hos rigmændene og populisterne i den borgerlige lejr.

Men også inden for venstrefløjens egne rækker optræder anklagen i form af krav om ’nødvendige selvopgør’. Fælles for disse anklager er, at de søger at erstatte en given identitetspolitik med en anden: Det er krav om en ’ansvarlig udlændingepolitik’ eller en større orientering mod ’almindelige lønmodtageres hverdag og værdier’, frem for mod kulturel diversitet og kønsneutrale pas.

Problemet er imidlertid, at det hverken er særligt plausibelt eller venstreorienteret at hævde, at det tyvende århundredes på en gang mest succesfulde og katastrofalt mislykkede politiske projekt skulle være gået i hundene, fordi nogle studerende på litteraturvidenskab har læst lidt rigeligt queerteori – eller, for den sags skyld, fordi visse humanister (Gud forbyde dem) er kommet for skade at mene, at dét dér med kvindeundertrykkelse og social isolation, det er vist en kulturel praksis, som indvandrerne bør have lov til at udøve. Fra et i bred forstand marxistisk perspektiv kan man kun forstå den slags tektoniske skift i den kollektive politiske bevidsthed med henvisning til langstrakte, makrostrukturelle forskydningsprocesser. Lidt groft sagt, så er venstrefløjens problemer et resultat af tre makrostrukturelle forskydninger.

Globaliseringens vilkår

For det første har en kombination af teknologisk innovation, Kinas åbning mod Vesten, og andre faktorer muliggjort den globale kapitalmobilitet, som Marx forudså allerede i Den Tyske Ideologi. Investorerne råder i dag over en global infrastruktur og enorme mængder billig arbejdskraft, hvilket effektivt har forskudt styrkeforholdet mellem arbejdere og kapitalejere i sidstnævntes favør.

I klar modsætning til årene efter Anden Verdenskrig, hvor kapitalmobiliteten var begrænset af en mere omfattende international regulering, så er konsekvensen af den deregulerede økonomiske globalisering, at kapitalejerne i dag har magten til i langt højere grad at fastsætte vilkårene for den private profitskabelse. Det er den indflydelse, der indirekte gør sig gældende, når politikerne taler om at ’forbedre virksomhedernes rammevilkår’ – hvilket reelt blot betyder, at investorerne skal have en større bid af kagen mod at fastholde arbejdspladser i ’højomkostningslande’ som Danmark, på bekostning af almindelige lønmodtagere. Med andre ord er de strukturelle mulighedsbetingelser for socialistisk politik voldsomt forringede under globaliseringens vilkår.

Den største triumf

For det andet tog Stalins tvangsindustrialisering af Sovjetunionen ikke blot livet af millioner af kulakker og andre ’klassefjender’, men også af enhver tro på, at nationaliseringen af produktionsapparatet er en tilstrækkelig forudsætning for at realisere et socialistisk samfund. Ingen kan længere tro på, at Lenins vej fører til et frit og fornuftigt samfund; den totalitære statssocialisme er ikke noget moralsk forsvarligt alternativ.

Den tredje og sidste årsag til venstrefløjens krise er paradoksalt nok den demokratiske socialismes største triumf: nemlig, den delvise transformation af et forarmet masseproletariat til en bred og økonomisk relativt uafhængig middelklasse – en middelklasse der dog kun vil betale skat, så længe den ikke går til at finansiere en socialistisk politik. Middelklassen har realkreditlån og forlængede weekender til New York, der skal finansieres, og den udbredte (og på mange måder korrekte) opfattelse af slunkne statskasser og global konkurrence på løn og arbejdsvilkår har udmøntet sig i en kedelig tendens til ’velfærdschauvinisme’, hvor alt fra kontanthjælpsmodtagere til syriske flygtninge og gældsplagede grækere bliver reduceret til en byrde på de offentlige finanser.

Dermed har den demokratiske socialismes ikke blot opsplittet sit traditionelle ’historiske subjekt’ – det proletariske interessefællesskab – men med skabelsen af en ’patrimonial middelklasse’ har den også skabt en permanent interessekonflikt i dens potentielle vælgergrundlag, mellem en kapitalejende og skattebetalende middelstand (ejendom, pensionsopsparinger) og et kapitalløst og velfærdsafhængigt pjalteproletariat, der også i høj grad står uden for arbejdsmarkedet.

Ondets rod

I det store billede kan kystbanesocialisterne skælde ud på landsbytosserne i DF, og multikulturalisterne kan ’gå islamisternes ærinde’ fra nu af og til dommedag – det er ikke den slags identitetspolitisk ’arrogance’ eller ’knæfald’, der sender socialismen i graven. Venstrefløjens problemer skyldes langt mere fundamentale strukturforskydninger i den kapitalistiske samfundsorden, der har angrebet både de strukturelle mulighedsbetingelser for socialistisk politik, socialismens ukritiske statsbegejstring, såvel som dens folkelige forankring og vælgergrundlag.

Og så igen: måske deler såvel de identitetspolitiske bevægelser som kritikken af dem en mere grundlæggende uoverensstemmelse med socialismens traditionelle selvforståelse. Siden Marx har den centrale tråd i det socialistiske projekt været, at det har orienteret sig mod den langsigtede udvikling i samfundets grundstruktur. Hvis man skal finde en årsag, der har rod i den politiske bevidsthedsudvikling som sådan, til venstrefløjens eksistentielle krise, så er det snarere i det mere generelle tab af den orientering, at hunden ligger begravet. Set i det lys er kritikken af den identitetspolitiske bølge dog selv i nogen grad med til at køre det socialistiske tog af sporet, fordi det konsekvent fokuserer vores opmærksomhed på et epifænomen frem for ondets rod.

Krævende projekt

Lad mig slå fast: Min hensigt her er ikke at afvise identitetspolitiske hensyn som sådan, ej heller at forkaste alle dimensioner i kritikken af de forskellige identitetspolitiske bevægelser, der de sidste årtier har domineret venstrefløjen. Tværtimod har jeg stor personlig sympati for dele af antiracismen, feminismen, LGBT- og queerbevægelsen samt forståelse for dele af kritikken.

Men den demokratiske socialismes grundlæggende projekt har altid været at forsøge at outsmarte kapitalismen på dens egen banehalvdel – at indføre stadig mere social lighed og demokratisk selvbestemmelse uden et fundamentalt opgør med kapitalismens bærende institutioner: den private ejendomsret og markedet. Det er et vanvittigt krævende projekt, men hvis det skal have en fremtid, så kræver det som minimum, at vi, der sympatiserer med det socialistiske projekt, på ny orienterer os mod at forstå og udvikle en socialistisk politik i lyset af kapitalismens langsigtede udviklingstendenser.

Socialismen genvinder kun fordums styrke ved at sætte kapitalismekritikken tilbage i centrum.

Malte Frøslee Ibsen er ph.d.-studerende i politisk teori fra Goethe University i Frankfurt am Main

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Felix: For mig er disse tråde som markedspladser, hvor vi faldbyder vore meninger og fx anbefaler et parti. Man skal så at sige have noget at komme med. Har man ikke det, råber man nok ikke for højt, for hvorfor skulle man det, man kan jo nøjes med at lytte. Det skal være spændende at være her, for det skulle nødig gå hen og blive grædekonernes forsamling.

Michael Kongstad Nielsen

Niels-Simon:
Nu skal du huske, at under socialismen, er markedspladsen lukket.

...ja den anbefaling var så afgjort en fejl.

Niels-Simon Larsen, du har udråbt dig selv til "miljøsocialist". Hvad er det, der med baggrund i dine uargumenterede angreb på socialismen, gør at du alligevel føler det vigtigt at kalde dig miljøsocialist?

Niels-Simon Larsen

Bill: Det bliver nok også noget du regner for 'uargumenteret', så det afholder jeg mig fra.
Og så siger jeg tak for denne gang.

:-/

Det er jeg ked af Niels-Simon Larsen, jeg havde ellers glædet mig til høre om Alternativets projekt med at lave det ny menneske Homo Sovjeticu... nåh nej Homo Alternativicus :-)

Michael Kongstad Nielsen

En miljøsocialist er selvfølgelig en person, der lader fællesskabet og hensynet til miljøet gå hånd i hånd. I modsætning til en miljøkapitalist, der giver kapitalen forrang for miljøets velbefindende.
Det samme er tilfældet for de socialistiske statskapitalister, der giver fællesskabet forrang for miljøets velbefindende, således som det skete under miljøkatastrofen med Aralsøens tørlægning i USSR.

MKN ret usammenhængende begrebslogik, lige indtil der hvor du kommer til det med bortsprængningen af bjergtinderne i Appalacherbjergene ...jeg har bare rigtig svært ved at se hvad det vedkommer socialismen.

Michael Kongstad Nielsen

Grethe Preisler, 19. august, 2015 - 09:22

"Jeg kender Dyrehavsbakkens Stærke Hansen,
ham der går med Damen uden Underkrop,
de går på femte år.

Der er det meget rørende og menneskelige ved det:
Der gik de første fire år, før han lagde mærke til det
(Kumbel)"

Javel, men Mozart var også bare en buste, lykkeligt gift, men fru Mozart var ikke lykkelig, for hun gik hele vejen ned til gulvet.

Michael Kongstad Nielsen

Bill Atkins, det vedkommer socialismen på den måde, at det er ægte socialisme.

Michael Kongstad Nielsen 21:14 ...ik' forstået

...men jeg har forstået at kaptalismekritik føles meget provokerende i alternativistiske kredse.

Michael Kongstad Nielsen

Så har du ikke forstået noget.

Niels-Simon Larsen

når alle ord skubbes til side, hvad stemmer du så?

Man kan vælge sofaen, og det er ikke forbudt, men ikke interessant.

For mig er disse tråde som markedspladser, hvor vi faldbyder vore meninger og fx anbefaler et parti.

. Man skal så at sige have noget at komme med. Har man ikke det, råber man nok ikke for højt, for hvorfor skulle man det, man kan jo nøjes med at lytte.

Det drejer sig om, hvem der skal have den politiske magt.

Det skal være spændende at være her, for det skulle nødig gå hen og blive grædekonernes forsamling.

Som jeg allerede har skrevet, så har jeg det helt fint med at stemmeafgivelse er hemmelig, fordi jeg ikke ser det som en god ting at folks stemmeafgivelse kan være udsat for pres eller endog påvirkning i forskellige former, såsom økonomisk eller social.
Jeg mener at individdets stillingtagen er det vigtigste, og hvordan dette sker og under hvilke påvirkninger er den enkeltes afgørelse, bevist eller ubevist.
Det mener fordi jeg mener at det er vigtigt ikke at svække den kollektive intelligens ved at enkelte forsøger at overtage stillingtagen og problemstillinger.
I den henseende er en ensidig medieverden problem nok for holdningsdannelsen.

Jeg kan derfor godt blive lidt pikeret, hvis nogen skulle have den forestilling at et partimedlemsskab eller en vedkendelse til et parti skulle gøre deres holdninger mere eller mindre værdifulde eller mere legale end andres holdninger der hellere måtte lytte end at deltage.

Skulle det være en almindelig vedtaget og accepteret holdning, at partivedkendelse eller medlemsskab er nødvendig for en holdninger kan forstås og optaget til overvejelse, så vil jeg da gerne og glad ophøre med min aktivitet her på sitet, men det nægter jeg da at tro på.

At de som har bekendt kulør om hvilket parti de nu finder for godt at stemme på, skulle have særlig værdifulde holdninger at dele ud af, og at de skulle være forenelige med ovenstående citater, har jeg svært ved at se hvis man kan undlade at hæfte sig ved selve grundlaget for om noget som helst er gennemførligt med følgende:

Alternativet er ikke afklaret i de tunge spørgsmål, så det må man leve med foreløbig.

Michael Kongstad Nielsen, nu kan enhver jo gå tilbage i tråden og se at I erklærede alternativister konsekvent imødegår socialistisk/marxistisk kapitalismekritik med uargumenterede påstande vedrørende socialismen.

Ikke et eneste kapitalismekritisk indlæg kommer fra hverken Niels-Simon eller dig Michael. Så der er ikke noget at forstå - kun noget at konstatere.

Felix Austin, Niels-Simon Larsen har det meget dårligt med ikke at kunne båse sine kompatanter. Jeg har meget svært ved at forstå hvorfor han ikke bare kan tage folks ord for pålydende.

Grethe Preisler

Det er et kendt og yndet trick i al politisk polemik at dutte folk en mening på,hvis galskab alle kan forstå. - Ergo:

Hvis man stiller sig skeptisk an over for 'Alternativets' rundkredspædagogiske eksperimenter med at konstruere flyvemaskiner, mens fuselagerne hænger og svæver i luften, og mener, at der må være bedre metoder til at afværge de værste akutte følger af børsspekulanternes pyramidespil og kasinometoder til at berige sig uhæmmet på bekostning af dem, der skabte værdierne og betalte den skat, der skulle til for at at også de svageste og mest udsatte i samfundet havde en chance for at overleve de stadigt hyppigere tilbagevendende og mere og mere langvarige "økonomiske kriser" finansspekulanterne adfærd bevirker, så er man enten

1) for dum eller uoplyst til at fatte, hvor genialt det er at prøve at opfinde den dybe tallerken igen, mens suppen står og koger over af sig selv på komfuret, eller

2) antidemokrat og i virkeligheden tilhænger af væbnede revolutioner med henblik på at hænge skikkelige næringsdrivende op i lygtepælene, beslaglægge deres huse og varelagre til at bestikke 'pøbelen' med og derefter indføre et marxistisk-leninistisk-stalinistisk-maoistisk-pol-pot-istisk etc. ad nauseuam rædselsregime værre end selv det regime, det lykkedes Adolf Hitler at stable på benene i Tyskland i 1930-erne, før USA forbarmede sig over europæerne og kom dem til undsætning under anden verdenskrig.

Ærlig talt - hvem gider blive ved med at 'debattere' noget som helst på de præmisser?

Jens Thaarup Nyberg, Bill Atkins og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Michael Kongsted Nielsen,

En enkelt tosse kan spørge om mere end ti vise kan svare på. Så det gælder om at 'frame sine argumenter' rigtigt over for dem, man gerne vil have i tale (læs sælge en nyt politisk parti til, de kan beære med deres stemmer) med det 'argument' at de først må lære at 'tænke ud af boxen' og begive sig hen i sektens missionshus og 'lytte med åbent sind' til det, profeten prædiker for menigheden der, for at fatte en hujende klejne af, hvor genialt det er.

Og hvis nogen efter at have fulgt dette kærlige råd siger, at det har de alt sammen hørt før, og peger på, at det ikke er andet end en cocktail rystet sammen af levnede sjatter i glassene fra de riges forladte festbord, profeten serverer for menigheden, så er de enten dumme eller duer ikke til deres embeder og burde holde deres mund, når voksne folk taler.

For nok er det et 'åbent forum' (eller laboratorium) hvor hver fugl synger med sit næb. Men der er dog grænser for, hvad nyankomne aspiranter til optagelse i Alternativets alternative politiske menighed kan tillade sig af uforskammetheder.

Og så er vi der henne, hvor du - Michael Kongstad Nielsen - som har valgt dig selv til dirigent i 'den ædle kappestrid' om stemmekvægets gunst , lukker af for dét punkt på dagsordnen med bemærkningen: "Så har du ikke forstået noget" - jf. din replik af 19. ds. kl. 19.24 til Bill Atkins.

Nice try Pinocchio, your nose is growing ...

Jens Thaarup Nyberg, Bill Atkins og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Felix Preisler, der handler ikke om at vedkende sig til et parti, men at det er igennem partimedlemskabet - dog desværre nu i stærkt svækket udgave - at man kan deltage i udformningen af partiets politik og mål.
Hvor langt vi er ude, kan man se i Deadline fra i går, hvor Bjarne Corydon ligesom for åben skærm demonstrerer, at han ikke aner, hvad det vil sige at være socialdemokrat.

Leo, er det et debataffejende argument at du igennem mange år har opdyrket en verdensfjern liberal snuptagsløsning på kapitalismens samfundsundergravning, og at du nu ser et parti med den samme liberale holdning til kapitalismens samfundsundergravning.

Det er tydeligt at I der et tilhængere af miljøliberalisme og kognitiv kapitalisme har det endog meget svært med den fri debat. Det tyder ikke godt hvis jeres slags får magt i fremtiden.

Leo, du afgør hvad der er "midten" og hvornår argumenter er "stivnet beton" ... jeg kan kun gentage mine betænkeligheder 11:00

Grethe Preisler

Vær så venlig, Leo Nygaard,
Bliv du bare stående midt på motorvejen og ræk hånden frem med HER VOGTER JEG-skiltet. Lige til gulddrengene fra finanssektoren kommer drønende i deres armerede bæltekørertøjer og verfer dig af kørebanen, hvis du ikke hummer dig hurtigt nok ned i grøften på dine gamle ben.

Så kortegen med herskabets limousiner ikke bliver bliver forsinket på vej til festbanketten i Davos, næste gang de skal ned og networke med hinanden om, hvad der skal indføres af "nødvendige reformer" for at reducere antallet af proletarer med ondt i sinde, når de har trukket den sidste skilling op af lommerne på rakket. Denne uvidende hob som passende kunne lægge sig til at dø med anstand, før der bliver for mange af dem til, at der både er råd til at holde liv i dem og deres elendige afkom, og til at 'vækste' et stadigt accelererende forbrug af kaviar og champagne til "medlemmerne af verdenseliten" og deres retmæssige legitime arvinger.

Du regner jo tilsyneladende med at du selv kan leve godt til dine dages ende af afkastet af ekspropriationsgodtgørelsen for den grund, det parcelhus, dine børnebørn engang skal arve, er placeret på. Og hvor de til den tid vil flytte huset hen, når den nye grundejer siger lejekontrakten op, må blive deres egen sag sag.

Vi lever jo i et frit land og er gud ske tak ikke så lidt klogere på tingenes rette sammenhæng end "de dovne grækere".

Grethe Preisler

LN - hvis De vil vide mere om Aternativets alternativ til kapitalismen og Georgismen, så slå op på deres egen hjemmeside på nettet, hr. lærer. Det er det, man har internettet til.

m.v.h.

LN: Min midte går imellem liberalkapitalister og socialister, dvs ca. 85/15 pct.s split. Se det er forskellen på en borgerlig propagandistisk vurdering og en politisk videnskabelig vurdering.

Med hensyn til "miljøliberalisme" hvordan befinder du dig så modsat?

Grethe Preisler

Leo Nygaard: "men den (din grunde til at stemme på Alternativet uden at "forlade" Georgisternes rækker) mangler jeg ikke.

Dem har du meget godt gjort rede for i dine indlæg på Foreningen BIENS hjemmeside, som i modsætning til det ikke længere eksisterende retsforbunds hjemmeside er let at finde ved at google ordene 'ubetinget baisindkomst' på nettet.

Grethe Preisler

@Bill Atkins - hvis du mod forventning ikke allerede har været der, så skulle du prøve at gå ind på Foreningen BIENS hjemmeside.

Min egen netforbindelse er desværre handicappet p.t. (kontaminere af spam) på grund af min 'EDB-støttepædagogs' midlertidige bortrejse til Island, så jeg kan ikke linke til den for dig. men mon ikke du kan finde ud af det på egen hånd?

Peter Hansen

men at det er igennem partimedlemskabet - dog desværre nu i stærkt svækket udgave - at man kan deltage i udformningen af partiets politik og mål.

Det er lidt underligt at nogle få bevarer en stædig tro på den medlems baserede partidemokrati, når enhver med et minimum af indsat kan overbevise sig selv om det modsatte gennem medierne, og ved at undersøge konstruktionen for statsstøtte til partierne.

Alle partier er idag topstyrede i mere eller mindre grad, de fleste i mere, fordi partierne ikke længere er afhængige af medlemsøkonomien og helt tydeligt giver fanden i medlemmernes meninger og partiernes historiske grundlag.

Hvis nogen skulle være så naive at forsøge sig ud i politikkens "svære" kunst ligesom undertegnede, så vil man finde ud af at det er uendelig let at indgå forskellige rævekager om personspørgsmål i honorargivende placeringer, som der så også bruge oceaner af tid på at afklare og udrede.
Derefter skal frokosten, kaffen, evt. øl og vin fortæres, det prioriteres også i top.

Men politik er der ingen der gider beskæftige sig med, med mindre nogen har jokket så meget i spinaten at en post der giver adgang til honorar kan komme i fare.
Politikken er jo alligevel afstukket fra toppen, så den er der INGEN der interessere sig for, undtaget dog når den bliver så tåbelig at den vanskeliggør de vanlige nedskæringer.

Hvis man har rygrad i den rette konsistens og en blindt øje at sætte kikkerten for, skal selv det mindste talen dog nok komme endog meget langt i dansk politik.

Jeg må konstatere at jeg ikke rigtigt egner mig.

Anne-Marie Krogsbøll

Den største grøft er nok den gyldne midtergrøft.

Anne-Marie Krogsbøll

"dybeste" - selvfølgelig....

Grethe Preisler

ja det skal guderne vide, Anne Marie Krogsbøl.

Den gyldne muddergrøft er et hus med mange boliger, hvor der altid er plads til en til, der bruger håndsæbe.

Leo, jeg har naturligvis læst Alternativets program og det bygger udelukkende på frivillighed, eksv. "Virksomheder og borgere skal arbejde for en bæredygtig omstilling"

..se nu har jeg jo fulgt Enhedslistens kamp for at få virksomhederne til at tage et socialt ansvar og eksv. oprette elev- og lærlingepladser...

Leo, hvordan tror du virksomhederne modtager den opfordring?

I den dybeste grøft skal der være plads til alle borgere, fordi de fleste gik op i konsensus , frem for den rigtige politik??

Massegrave??

Anne-Marie Krogsbøll

Ikke desto mindre en grøft, Leo. Lige så svær at komme op ad (eller hedder det "af"?), og se det større perspektiv for nogle mennesker (eller hedder det "nogen"?) .....

Leo, høhø - har du glemt Retsforbundets valgtal ...men ok, at du føler dig hjemme i den store liberale flok, og ganske forudsigeligt at du som flertallet i denne flok besmykker dig med sociale fjer...

Grethe Preisler

Næste gang de drømmende Alternative aktivister holder sommermøde, kan de passende henlægge det til den nedlagte regeringsbunker i Rold Skov (Regan Vest) som nu er omdannet til koldkrigsmuseum.

Jeg er sikker på, at de vil føle sig vældigt godt hjemme der i selskab med alle de andre gode danske mænd og kvinder, som nok ved, hvor de skal finde "folkets og demokratiets fjender" når kaptajn Rasmussen råber: ALLE MAND PÅ DÆK - FJENDTLIG UBÅD I SIGTE!

Grethe Preisler

Så må det jo nok være, fordi BIEN har linket til retsforbundets midlertidigt nedlagte site, sidst jeg var der i anledning af dine skriverier i en anden tråd (før alternativet fik samlet underskrifter nok til at opstille under eget navn) Leo Nygaard.

Da linkede jeg til den for Randi Christiansen, som ikke kunne bevæge dig til at hjælpe hende med at finde den for sig på trods af dine idelige anbefalinger af den.

Michael Kongstad Nielsen

Grethe Preisler,
Nogle af os debattører har det skidt med den vedholdende mobning af Alternativet, som eksekveres af dig og din adjudant. Derfor får I visse reaktioner, som ikke kan undre andre end jer selv. Det bør dog ikke få jer til at miste modet, kun til at tænke efter, hvad demokrati går ud på.

Et demokrati, hvor Alternativet har særstatus og er fredet for kritik indtil de engang får taget stilling til de store linier??

Goda mand økseskaft

Michael Kongstad Nielsen

Felix Austin,
- hvad er det for en særstatus og fredning for kritik?

Michael Kongstad Nielsen, du har ikke forstået hvad det går ud på. Alternativisterne ignorere de vestreorienteredes politiske kommentarer og istedet angribes de venstreorienteredes politiske bangrund, tilhørsforhold, uden at I levere politiske argumenter. Måske ganske forståeligt. Den eneste gang du selv leverede et politisk indslag her i tråden skrev du, at det ikke var dit indtryk at danskerne var særlig engagerede i klassekampen...

Det gælder absolut ikke arbejdsgiverne i disse år. Klassekampen presser danske lønmodtagere bagud hver eneste dag, dagpenge og kontanthjælpsforringelser, løndumping, Rayanair, arbejdsløshed, sulteløn, job-eksport osv ...

Er det et udtryk for alternativisternes almindelige indsigt i de faktiske forhold i jernindustrien?

John Christensen, Jens Thaarup Nyberg og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Bill Atkins siger til mig (22:24):
- du har ikke forstået hvad det går ud på.
I lige måde, må jeg sige.

MKN. :-) ..uargumentert som sædvanlig.

Grethe Preisler

Jamen, hvis MKN nu virkelig ikke forstår det, Bill Atkins?

Det kunne jo muligvis tænkes, og ingen er som bekendt forpligtet over sin evne ;o)

Jens Thaarup Nyberg

@Michael Kongstad Nielsen
19. august, 2015 - 16:02
Jens Thaarup Nyberg, i går - 23:52;
"Desværre tror jeg ikke drømmen holder ved nærmere eftersyn."
Hvad er det for dømme du taler om ?
"Ved overgang til fælles ejendomsret (til produktionsmidlerne, går jeg ud fra) vil der stadig være ejendom, produktion og midler til at frembringe den." , det ville være unaturligt andet - ?
"Denne ejendomsmængde vil være ejet af fællesskabet (eller en delmængde heraf) "
- hvorfor en delmængde ? -
"og derved skal fællesskabet træffe de samme typer af beslutninger over godet, som katalisten skulle." - og ? . kan det forvirre dig ? - ( og måske bliver det ikke de helt samme typer - men jeg er træt og kan ikke uddybe på det nu ) -
"Fællesskabet bliver den nye kapitalist", yes, her har du fat i noget; men du må så også indse, at der er sket et skift fra privatkapitalisme til fælleskapitalisme, et skift fra ensidig planlægning af produktion, med henblik på profit for én virksomhed, til planlægning af produktion med henblik på de udmeldte behov i fællesskabet.

"Og staten bliver ikke arbejdsløs."
Jo, den form for stat, der regulerer forholdene mellem de ejendomsløse og kapitalister ( slaver, proletarer ( dig - ? - og mig ) vs Mærsk Møller, Goldman Sachs osv. ); vor placering i økonomien, hvor produktionen nu er rettet mod behov, og ikke profit, bliver anderledes, men magtens tredeling vil da være helt fornuftig at videreføre, al den stund der stadig vil være tyveknægte, sabotører, mordere o.lig., vi kunne forveksles med ;-)

Jens Thaarup Nyberg

Alternativister forfulgt af bier og katte - tihi !

Jens Thaarup Nyberg

@Niels-Simon Larsen
19. august, 2015 - 14:08
"Længsler efter paradis er der nok af, og der er skrevet mange sange om det."
Det er der sikkert, men de der kender fortællingen om paradis vil vide, at leve livet forbudt.

Anne-Marie Krogsbøll

Der er et rigtigt godt debatindlæg i dag om nedprioriteringen af fællesskabet og det ensidige fokus på økonomi: http://politiken.dk/dit/articlelimit/anonymous?articleType=1&articleId=2...

Sider