Kommentar

Sådan går det til, når mennesker udrydder arter

På kun 40 år har Jorden mistet halvdelen at sit vilde dyreliv, og intet tyder på at vi kan bremse masseudryddelserne, der ikke blot fattiggør os alle ved at svække den biologiske mangfoldighed – de truer også de økosystemer, vi selv er afhængige af
Debat
17. august 2015

Det lader sig ikke betvivle, at Jorden nu for sjette gang er på vej ind i en masseuddøen af arter. Og den første siden den katastrofe, der for omkring 65 millioner år siden førte til dinosaurernes udslettelse. Ifølge en nylig undersøgelse uddør der for tiden arter i et tempo, der ligger mellem ti og flere tusinde gange højere end på noget andet tidspunkt i stabile perioder af planetens historie. Samtidig forsvinder populationer inden for enkelte arter i et tempo, der er yderligere mellem hundrede og tusind gange hurtigere. Jorden skønnes at have mistet halvdelen af sit vilde dyreliv inden for de seneste 40 år. Ej heller er der tvivl om årsagen til dette: os selv.

Vi er i gang med at tage livet af vores eneste kendte medskabninger i universet, mange af dem smukke – alle indviklede og interessante. Tragedien rammer også de mennesker, der er ligeglade med tab af dyreliv. For de arter, der så hurtigt forsvinder, yder os uundværlige økosystemtjenester: De har egne roller at spille i regulering af klimaet; opretholdelse af jordens frugtbarhed, bestøvning af afgrøder og forsvar mod skadedyr, og er med til at filtrere ferskvand og give os mad på bordet.

Årsagen til accelerationen i tab af planetarisk biodiversitet er ligeledes velkendt: hastigt ekspanderende menneskelige aktiviteter drevet frem af forværret overbefolkning og stigende forbrug pr. indbygger. Vi ødelægger levesteder for at gøre plads til landbrug, græsgange, veje og byer. Vores forurening smadrer klimabalancen og forgifter jord, vand og luft. Vi transporterer invasive organismer rundt i verden og overhøster kommercielt eller ernæringsmæssigt værdifulde planter og dyr.

Kvalmende giftig gryderet

Jo flere vi bliver, jo flere af Jordens produktive ressourcer skal vi mobilisere til vores underhold. Flere mennesker betyder, at mere vild natur skal sættes under plov eller vige for bymæssig infrastruktur, der kan understøtte byer i hastig vækst som Manila, Chengdu, New Delhi og San José. Flere mennesker betyder også større efterspørgsel efter fossile brændstoffer, hvilket igen betyder flere drivhusgasser i atmosfæren. I mellemtiden vinder hydrofrakturering frem i USA og flere canadiske landskaber ødelægges for at trække lavkvalitets-råolie ud af tjæresand.

Flere mennesker betyder også produktion af ​​flere computere og flere mobiltelefoner, hvilket igen betyder øget minedrift for at fremskaffe de sjældne metaller, der er nødvendige i produktionen. Det betyder endvidere flere pesticider, detergenter, antibiotika, lim, smøremidler, konserveringsmidler og plast, der i vidt omfang indeholder forbindelser, der ligner pattedyrshormoner. Konsekvensen bliver flere mikroskopiske plastikpartikler i biosfæren – partikler, der selv kan være giftige eller ophobe giftstoffer på overfladen. Som resultat bliver alle levende ting – os selv indbefattet – kastet ud i en kvalmende giftig gryderet, hvor de organismer, der ikke kan tilpasse sig, må forgå.

For hver ny person, der kommer til, forværres problemet. Da mennesker er intelligente, vil de gå efter at udnytte de lettest tilgængelige ressourcer først. De vil bosætte sig på den frodigste, mest produktive jord, drikke det nærmeste, reneste vand, og anvende de nemmest tilgængelige, mest effektive energikilder.

I takt med at nye mennesker kommer til, må fødevarer produceres på stadig mindre frugtbar, mere skrøbelige jord, og vand transporteres over stadig større afstande eller renses, mens energi må fremstilles ud fra stadig mere marginale kilder.

Kort sagt, for hver ny person, der føjes til den globale befolkning, udsættes planeten for et uforholdsmæssigt større pres, der igen forårsager desto flere miljøskader og artsudryddelser.

Eksistentiel trussel

Lad os for at anskueliggøre fænomenet se på olieindustrien. I den første brønd i Pennsylvania i 1859 skulle der blot bores 20 meter ned i jorden, før man stødte på olielagene. Til sammenligning begyndte Deepwater Horizon, som eksploderede og forliste i Den Mexicanske Golf i 2010, at bore halvanden kilometer under vandets overflade og fandt først olie et par kilometer yderligere nede i havbunden. Processen krævede enorme mængder af energi, og da oliebrønden røg i luften, blev det langt sværere at inddæmme de deraf resulterende store og vedvarende skader på den biologiske mangfoldighed i Golfen og de tilstødende kyster, foruden på mange af de lokale økonomier.

Situationen kan opsummeres således: Verdens voksende befolkning konkurrerer med populationerne inden for de fleste andre dyrearter (undtagelserne omfatter bl.a. rotter, kvæg, katte, hunde og kakerlakker). Med vores udvidelse af landbruget har vi nu konfiskeret godt halvdelen af den energi, som kloden får fra solen, og som før gik til at producere fødevarer til alle dyr – og vores behov er kun voksende.

Når verdens mest dominerende dyr beregner halvdelen af kagen til sig selv, er det ikke så sært, at millioner af de tilbageværende arter, som må kæmpe om resten, er begyndt at forsvinde i hastigt tempo. Dette er ikke blot en moralsk tragedie. Det er en eksistentiel trussel. Masseudryddelsen vil berøve os mange af de økosystemtjenester, som vores civilisation er afhængig af. Vores befolkningsbombe har krævet sine første ofre, og de bliver ikke de sidste.

Paul R. Ehrlich er professor i befolkningsstudier på Stanford Universitet, mens Anne H. Ehrlich er direktør og koordinator for Center for Conversation Biology sammesteds.

© Project Syndicate og Information. Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Liliane Murray

De tre største trudsler mod jorden og alt levende på den, er klimaforandringerne, det moderne landbrug og overbefolkningen.
Arterne uddør med en hastighed hidtil uset, og f.eks. er vores bier truet med udrydelse af det moderne landbrug, skulle bier dø ud, vil resten af verden dø ud, men lad os være ligeglade, nach mir die sintflut.

I mange lande findes der ingen social sikring, og derfor er børn forældrenes sikring i alderdommen, og ved sygdom, og jo flere børn, jo bedre er du sikret. Desuden er det sådan at jo fattigere mennesker er, jo mere frugtbare er de også, og det gælder både mænd og kvinder, hvor der hos de sidste løses langt flere æg, og i stærk modsætning til vesterlændinges efterhånden meget ringe sædkvalitet.

Nøjsomhed må og skal blive en del af vores fremtid, hvis vi vil have en fremtid.

Politikernes snak om budgetter og reformer, frem og tilbage, er efterhånden ved at blive ret ligegyldige, for gør vi ikke snart noget ved de problemer vi står overfor, så bliver alt andet end ren overlevelse, fuldstændigt ligegyldigt, og verden vil se et kaos med selvtægt, vold og dø til følge, hvor hund æder hund og man kan blive dræbt for bare en dåse majs.

Morten Lind, Benta Victoria Gunnlögsson, Felix Austin, Palle Yndal-Olsen, Mikael Nielsen, Jane Nielsen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

En undersøgelse fra år 2000 viser, at ca. 880.000 familier i Danmark holder et eller flere kæledyr.

Hvis bare en der af de ressourcer som bliver til kæledyr globalt set kunne bruges til at beskytte naturens vildt levende dyrearter ville meget være vundet.

Misforholdet mellem omsorgen for kæledyrene og de vilde dyr i naturen er grotesk, og hvis vi ikke gør mere for sidstnævnte, fortjener vi heller ikke at være her på planeten.

Morten Lind, Dennis Berg, Palle Yndal-Olsen, Asiya Andersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Selvom jeg ikke er helt sikker på, hvad du mener med din 2. paragraf, så er jeg sikker på at vi er enige. Man burde udvise lige så stor omsorg (nok lidt mere) for naturen og de dyr der findes i den.

Vi konkurrerer dog ikke med kæledyrene, ligesom de ikke konkurrerer med naturen, og de er en stor og vigtig del af mange menneskers liv, mennesker for hvem livet ikke giver megen mening, hvis de ikke havde deres kat eller hund.

Er man empatisk, skelner man ikke mellem hverken dyr eller mennesker, man sætter ikke det ene levevæsen over det andet, og man hjælper ligeså gerne nært som fjernt.

Liliane Murray

Danske kvinder har i gennemsnit, med eller uden deres partners viden (for dem der lever i et forhold/ægteskab), for ca. 60.000 kroner tøj og sko i klædeskabet?!!!

Liliane Murray

PS. Kvinder lyver gerne om hvor meget de bruger og hvad det enkelte indkøb har kostet. (Nu skal jeg nok blive slagtet, but it takes one to know one)

Liliane Murray

Det er skuffende få der har anbefalet og kommenteret på dette debatoplæg, og det må ellers siges at være den allervigtigste debat vi burde have her og nu.

Morten Lind, Benta Victoria Gunnlögsson, Dennis Berg og Mikael Nielsen anbefalede denne kommentar
Asiya Andersen

Så længe vi driver verden efter kapitalismens orden så er der intet lys forude. Vi er simpelhen hjernevasket af den propaganda reklamebranchen fylder os med. Den kæmpe kø af mennekser som I dag står foran en ny elektronikbutik er et meget godt billed på dette.
Hvis man begynder at læse ingrediensliste på de færdigvare og kosmetikprodukter butikshylderne bugner med vil man hurtig opdage hvor meget af det, der indeholder palmeolie. Den billige palmeolie er skyld i at regnskov bliver fællet og dyrearter mister deres hjem.
På en måde synes jeg det er en hån mod planeten at artiklen kalder mennesket for intelligent, alle vores handlinger virker meget uintelligente. Hvilket intelligent væsen saver den gren over man selv sidder?

Morten Lind, Benta Victoria Gunnlögsson, Felix Austin, Charlotte Ardal, Lise Lotte Rahbek, peter fonnesbech, Liliane Murray, Peter Hansen og morten Hansen anbefalede denne kommentar

@Det er skuffende få der har anbefalet og kommenteret på dette debatoplæg, og det må ellers siges at være den allervigtigste debat vi burde have her og nu.

Jeg er personligt ligeglad. Det er en del af menneskehedens åg, at vi på nogle ganske fatale punkter er uforanderlige. Det eneste vi kan gøre er, at forberede os lokalt til den katastrofe der lurer om hjørnet.

Asiya Andersen

Lilliane ja tøjindustrien er nemlig en rigtig stor synder i det her, så vidt jeg ved er de den 2. Mest forurenende industri, kun overgået af olieindustrien. Kan anbefale dokumentaren "the true cost" som virkelig redegøre hvor beskidt den er.

morten Hansen

Vækst og grådighed er motoren i vores samfund (kapitalismen). Det har vist sig at være uhyre effektivt og har hjulpet millioner af mennesker frem i den moderne tilværelse. Som regel har kapitalismen været brutal og umenneskelig i sin fremfærd og kun gennem forskellige former for fællesskaber har man kunnet få del i de øgede rigdomme, der er blevet skabt.
Men nu er verden nået til et stade , hvor det er tydeligt, at vores samfundsmodel er meget destruktiv. I den yderste konsekvens vil kapitalismen smadre alle fællesskaber og alt miljø.
Naturen har igennem evolutionen afprøvet alle mulige former for liv og egenskaber. Planter kan leve i ørkener, på vand, i vand, på sten, i regnskove osv. Dyr kan leve overalt på Jorden. Dyr kan flyve, synge, grave, leve under vand, bruge ekkolod, sane ting vi ikke aner osv.
Nu afprøver naturen så, det vi kalder intelligens. Er intelligens overlevelsesdygtigt? Er intelligens noget naturen kan bygge videre på? Er intelligens noget for fremtiden?

Jens Jørn Pedersen

Vi får en masse Lomborger! En unificeret art!

Er det nu menneskets skyld at de andre skabninger ikke kan tilpasse sig udviklingen?

Liliane Murray

Den var god Ib, lige til et stand-up show!

Morten Lind, Felix Austin og Mikael Nielsen anbefalede denne kommentar
Mikael Nielsen

kære kære Liliane Murray, tvivler ikke på dine hensigter, eller viden... alt hvad du har skrevet kan uendelige mange læsere , med undtagelse af Ib Jensen, helt sikkert godt nikke genkendende til , men hvad vil du have vi skal gøre? Debattere, argumentere, forsøge at påvirke folk i diverse fora omgangskredse? Jeg er gammel aktivist og har fundet fred med at mennesket følger sin natur. Dette er sådan det skal gå ... Men du har ret, liker gerne og siger" HUN HAR ALTSÅ RET"
BETTER?

Benta Victoria Gunnlögsson og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Det er et af de indslag i avisen, der får en til at lave en lille test, som blot går ud på at lade lyset fra artiklen falde ind over Informations artikler om stort og småt. Så får man måske en fornemmelse af, hvad der er vigtigt og hvad der må prioriteres. Retteligt burde artiklens overskrift være: Sådan går det til, når menneskeheden udrydder sig selv. Og retteligt måtte ethvert ansvarligt politisk initiativ, lokalt, nationalt og internationalt, forholde sig til truslen om egen udslettelse - hvad ellers?

Morten Lind, Lise Lotte Rahbek, morten Hansen og Bruger 179088 anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Tak for din kommentar Mikael Nielsen, du har så evindeligt ret, og jeg er så uendelig træt, for det kan synes at mennesket ønsker blindt at fortsætte ud over afgrundens rand. Vi kan dog hver især starte i det små, nægte at lege med på kapitalens julelege, i vores hverdag som eksempler for andre, men vi må aldrig holde op med at tale om det, selvom om jeg selv er meget tæt på at sige, "gør som i vil, jeg er ligeglad", for i modsætning til de fleste andre, er jeg barnløs og kan være bedøvendes ligeglad, men det er jeg desværre ikke.

Let's not talk the talk, let's walk the walk.

Morten Lind, Benta Victoria Gunnlögsson og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Jeg ville ønske jeg havde helbredet;- http://www.information.dk/542185

Niels Henrik Højbjerg

jeg har en tro der trøster mig.

når vi har udryddet os selv og en masse dyr og planter, skyder der pludselig græs op gennem asfalten og så kan planeten langsomt begynde forfra.
og hvis det skal gå godt, bliver det forhåbentlig med meget få eksemplarer af det dyr, der hedder mennesket.

for mennesket formår ikke at vende skuden.
mennesket styres bl.a af griskhed og dødsangst og dumhed og er ikke egnet til at have indflydelse på planetens skæbne.

nh

Mikael Nielsen, Liliane Murray og Morten Lange anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Deprimerende! Specielt fordi det er uendelig svært at få øje på løsningerne. Homo Sapiens er ved at blive kvalt i sin egen succes. En rask lille atomkrig måske?

Kapitalismen stopper ikke sin akkumulation før den dør. Så enkelt er det.
Og det kunne professorerne lige så godt have sagt lige ud, og dermed klart have formuleret ondets rod.

Morten Lind, Lise Lotte Rahbek og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Måske er det sådan en masseuddøen ser ud - langsom indsnævring af økosystemer og så slut på den æra - så kan det være dinoerne kommer igen. Vi kommer ikke til at se dem ;-)

Lise Lotte Rahbek, Benta Victoria Gunnlögsson og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

De er ved at rydde regnskovene for at dyrke oliepalmer til den vestlige del af verden som efterspørger palmeolie som aldrig før. I Norge har de mange produkter der ikke indeholder palmeolie.
Man kan overhovedet ikke smage forskel. I den danske Nutella er der stadig palmeolie i.

Jeg er rystet over at man stadig har lov til at tage på safari jagtrejser og skyde de vilde dyr for sjov! Så længe man har penge nok kan få lov til at skyde en elefant hvis det skulle være.
Det er helt ufatteligt hvor langt menneskeheden er røget ud i perversioner - jagtrejser for sjov.

Der er allerede flere, der godt kunne tænke sig at udrydde store dele af menneskeheden. Som f.eks den britiske kongefamilie. Prins Phillip har udtalt, at i tilfælde af at han skulle blive reinkarneret, ville han gerne komme tilbage som en dødelig virus så han kunne udrydde store dele af menneskeheden.
De kongelige er af den naturlige opfattelse at de har førsteret til at eksistere på jorden fordi de modtager de mange penge som skatteyderne betaler til dem uden protest.
Til trods for at befolkningen betaler for de kongeliges ophold, er de kongelige ude på at få befolkningen slået ihjel.

Det er b.la en del af menneskehedens dumhed. Vi satser på de forkerte ledere, og saver den gren over vi selv sidder på.
Det er langsomt ved at gå op for os hvor dyrebare vores naturrigdomme er.

Felix Austin, Liliane Murray og Asiya Andersen anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

Nu er Paul Ehrlich ikke Professor Hvem-som-helst. Anne og Paul Ehrlich var dem der overhovedet åbnede vores øjne for overbefolkningsproblemet med deres bog ”The Population Bomb” i 1968. Og uanset at udsigterne blot er blevet værre siden da, så synes jeg der er noget opløftende ved, at Anne og Paul Ehrlich stadig er på banen, og kæmper for at udvide vores forståelse og fremme vores kollektive omsorg for hele eventyrlige økosystem, som vi stadig blot er en del af.

For bare to uger siden var Paul Ehrlich gæst hos Chris Martenson @PeakProsperity. Her et ekstraordinært link til denne samtale:

https://app.box.com/s/v34flqz302fszb0ptts3vro8pxu9kpg9

Benta Victoria Gunnlögsson, Felix Austin og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Jonas Pedersen

"Part of being optimistic is keeping one's head pointed toward the sun, one's feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lay defeat and death."
- Nelson Mandela (Long Walk to Freedom)

Siden mennesket for ca. 5000 år siden begik den monumentale fejlhandling at tro, at mennesket har et ejerforhold overfor den jord vi betræder, er det bare gået hastigt ned ad bakke i en uendelig destruktiv spiral (de seneste par tusind år er det steget eksponentielt i profittens navn).

Så længe det enkelte menneske på planeten ikke fatter, at JORDEN ER TIL LÅNS! - vil vi grave vores egen og arternes grav. I vores ufattelige dumhed fortjener vi ikke bedre, og det er blot et spørgsmål om tid..Og på trods af div. teknologiske landvindinger, er der desværre meget ringe udsigt til at hjælp til vores lillebitte pixel af en prik i det store univers, skulle komme udefra for at redde os...

..fra os selv..

Mikael Velschow-Rasmussen, Liliane Murray og Felix Austin anbefalede denne kommentar

Helt ærligt: Erlichs indlæg er ikke præget af meget dokumentation. Jeg er med på at mennesket ageren fortrænger andre levende organismer, men deres udslyngning af tal er mildest talt ikke seriøst og det synes jeg er synd! For det er på et niveau hvor det ikke bliver betragtes som seriøst af de besluttende kræfter i samfundet ( herunder flertallet af befolkningen).
Og Murrays reference til de stakkels bier er næsten for meget. I Danmark skyldes nedgangen i honningproduktionen primært generationsskifter og manglende afsætning ( bl.a. p.gr.a. Øget konkurrence fra Østen) Og IKKE pesticider (ifølge Miljøstyrelsen )

Rettelse: Fødevarestyrelsen ( ikke som anført Miljøstyrelsen )

Jens Falkenberg

Jeg er såmen ganske enig i artiklen og dens hensigter. Men, det hænger mig lidt ud af halsen når problemet bliver vendt til en kapitalismekritik (kapitalisme gør det måske værre men det er ikke kernen). Problemet er jo i en nøddeskal at folk sidder i deres miljøsvinende tøj, i et stort opvarmet hus, og skriver adspredende kritiske indlæg på en hjemmeside med energispild til følge. Det er i den henseende ligegyldigt om jorden er købt, solgt, eller lånt.
Det reelle problem vi står med er en finite jord og en tilsyneladende infinite befolkning og det kan kun løses på to måder; en mindre population eller en større jord (altså mindre forbrug per capita). Det betyder at enten skal vi være færre hvilket er den kyniske betragtning og ellers skal vi alle bruge meget mindre.
Og det lyder så romantisk med meget mindre materialisme men lur mig om læserskaren ikke begynder at stejle når det betyder at vi ikke kan have ipads, morgenkaffe, og Informations netavis åben 24/7.

Asiya Andersen

Jens Falkenberg jeg er da helt enig i med dig. Jeg er da enormt hyklerisk, når jeg på den ene side råber op om hvor styk og grum kapitalismen er, samtidig med at jeg selv nyder godt af dens goder. Jeg har en masse idealer som jeg ikke selv kan leve op til, det er også derfor jeg altid skriver "vi" når jeg omtaler kapitalismen. Når det er sagt så tror jeg stadig på at vores livsstil og det faktum at vores samfund er afhængige af forbrug/vækst er roden til meget ondt. Selvfølgelig er det de færeste som bare kan droppe mageligheden og flytte ud i en jordhule, men derfor kan vi vel godt ændre vores adfærd bare en smule og ikke forbruge så meget. Ja måske endda give dette ideal videre til de næste generationer, så de ikke bare forsætter i samme spor.

Niels Henrik Højbjerg

der er en ting mere der trøster mig.
de dyr og planter vi udrydder er ligeglade.
det er os der bliver fattigere ikke dem.
så det er os selv det går ud over.

og så er der alt for lidt kynisme i denne verden!

nh

Liliane Murray

Jeg kan altid grine lidt af når folk, når der er tale om en global katastrofe, begynder at tale om Danmark, og hvorfor vi ikke har nogen skyld, i noget der intet har med hverken af varer at gøre, eller generationernes skiften. Vi vil så gerne finde undskyldninger for lige netop vores gøren og laden. Fakta, det moderne landbrug med deres krav til og overdrevne brug af gødning, pesticider og antibiotika forårsager biernes død og fortsætter landbruget som nu så uddøer bierne, og så følger vi meget hurtigt efter, om vi spiser honning eller ej.

I øvrigt mener jeg at vi allerede nu har befundet os i armageddon de sidste par årtier, men kun begyndelsen, det bliver meget værre. Værre end vi kan forestille os.

Når forskere udtaler sig, gør de det som regel på grundlag af egne fund fra egen forskning, det første jeg gør hver morgen, er at stå op og tisse, altså 100%, hvilken anden dokumentation kan jeg give.

Jeg er glad for jeg aldrig har fået børn, for jeg kommer heldigvis ikke til en dag at stå overfor mine børn eller børnebørn, og skal stå til ansvar, når de spørger, "Hvad fanden tænkte i på?". Men det glæder mig, at flere og flere begynder at åbne øjnene, og er i stand til at se at tingene går den helt gale vej, hvis vi skal overleve. Netop det har jeg personligt kæmpet for de sidste år.

Og det er jo rigtigt, som mange siger, dyrearterne der dør ud, de er ligeglade det er os der bliver fattigere, men måske burde det være mennesket der uddøde først og ikke som det bliver, være en af de sidste dyrearter til at uddø, før planeten kan komme videre. Hvad det egentlig er vi er en del, ved jeg ikke, det er der ingen der gør, men i det billede, er planeten jorden, en af milliarder, og det er vores solsystem og vores galakse også, og måske er vores univers sågar også blot et blandt milliarder andre, vi er så ubetydelige at vores gøren og laden nok er relativ ligegyldig.

Jeg tror heller aldrig at vi hverken vil finde eller møde levevæsener fra andre planeter, for det ligger i sagens natur, at en intelligent livsform, højest sandsyndligt vil være uddød, længe før dens teknologiske udvikling er langt nok til at kunne rejse over de afstande der kræves. Så selvom de allerrigeste er ved at forberede deres exit fra planeten jorden, så er det nok spild af mange mange penge, som bedre kunne indsættes til at ændre tingenes tilstand.

Jeg tror ikke på nogen gud eller guder, men jeg er begyndt at tro på religionen, som moralsk og etisk ledesnor, og at netop det er religionens formål, at give os retningslinjer til at leve efter, med gensidigt hensyn, barmhjertighed, gensidig respekt,.....derfor taler bibelen om henholdsvis de syv dødssynder og de syv dyder, hvis nogen er i tvivl, så tjek og se hvilke der styrer os i dag, hvor vi ikke længere har religionen som rettesnor. Tips, det er ikke dyderne.

Benta Victoria Gunnlögsson og Felix Austin anbefalede denne kommentar
Liliane Murray

Noget vi aldrig må glemme;- Dem der kæmper kan tabe, men dem der ikke kæmper, har allerede tabt.

Benta Victoria Gunnlögsson

Liliane, du får mig næsten til at græde, for du har så evigt ret i dine betragtninger.
Jeg er efter hånden en ældre "dame" og har i min tid deltaget i mange demonstrationer, jeg har desværre ikke helbredet mere, men efterlyser mere action i stedet for snak.
Når det så er sagt, så tror jeg desværre ikke der er megen håb mere, mennesket fortjener ikke deres gang på jorden.

Liliane Murray

Tak Benta, jeg hører heller ikke til de yngste mere, og min tid på barrikaderne er for længst forbi, men store dele af befolkningen sover, selv når de er vågne, de er forblændede af bling og billige TV programmer, selv fra vores Public Service kanal sendes der adfærdsregulerende programmer, den adfærd man forsøger at opdrage befolkningen til er dog en meget selvdestruktiv adfærd, ikke blot på det personlige, men også på det nationale og det globale plan.

Liliane Murray

Den bedste måde at bringe befolkningstallet i verden ned, er at sikre alle en indkomst man kan overleve og have et værdigt liv med, en social sikring.

Da jeg var barn var det stadig almindeligt med store børneflokke, 4 var almindeligt - 7 stadig indenfor normalen, - 12 var mange, men helt op til 22 børn, havde vi blot i lokalområdet, hvor jeg voksede op.

Men som borgerrettighederne (eksisterer nogle sådanne endnu?), og det sociale sikkerhedsnet udviklede sig fra 50erne og fremad, forsvandt behovet for store børneflokke og af sig, besluttede befolkningen at få færre børn, og det gik stærkt, så stærkt at man både i 70erne og 80erne begyndte at se de faldende fødselstal som et problem. Dette gjorde sig ikke bare gældende i Danmark, men i hele den vestlige verden.

I den 3. verden så og ser det anderledes ud, den eneste måde at sikre sig på ved alderdom og sygdom, er ved at få børn, børnene er deres social sikring, og jo flere, jo bedre er man sikret, så børn bliver ens forsikringspolice. Fjern behovet for denne form for forsikring, og det ville meget hurtigt (1-1½ generation) kunne ses på verdens befolkningstal, som med sikkerhed ikke blot ville føre til status qou, men til en real-nedgang (det har vi brug for) over tid, og skulle det på et tidspunkt bliver et problem, så kan man jo på flere måder opfordre befolkningerne til at hygge sig lidt mere. Hvis det ikke var for de andre ting der også truer os, så tror jeg der ville gå mange generationer før det ville blive et reelt problem.

Mikael Nielsen

Liliane Murray kunne ikke lade være :0) musik og tema passer måske meget ellers er det jo bare god musik https://www.youtube.com/watch?v=3-oJt_5JvV4 og https://www.youtube.com/watch?v=9lgOo8yEIPs

Nudging er opfundet :
Ordentlige mennesker får bare ikke afkom i 2015.
Kun analfabeter og fascister -
og der arbejdes på at nationalisere udslippet
af mentalhygieiniske grunde.

Sådan det er, Ikke ?
Det tror jeg nok det er.
;-)

Niels Henrik Højbjerg

kære Liliane Murray

du er skuffet over så få der debatterer her.
forklaringen, tror jeg, er den at der ikke er noget at debattere.
der er ikke noget at gøre.
det er håbløst.
vi kører hurtigere og hurtigere mod afgrunden og der er ingen vilje til at gøre noget radikalt ved det.
der var en af debattørerne der foreslog en rask lille atomkrig, for dermed at nedbringe befolkningstallet her på jorden.
jeg er bange for at det skal være en temmelig stor atomkrig, for at det nytter noget.

jeg husker da klimadebatten begyndte.
der var masser af oprørte mennesker, der syntes at NU skulle der ske noget.
sådan er det ikke mere.
vi løfter ikke et øjenbryn.

der bliver afholdt klimatopmøder (som bidrager til at forværre situationen) og med lidt held bliver der enighed om en hensigtserklæring, som vedrører hvordan tingene skal være om 5-10-20 år.
ganske uforpligtende.
men de delegerede har sikkert haft et hyggeligt møde, og der er blevet brugt nogen flere fossile brændstoffer.

vh nh

Lise Lotte Rahbek

Har vi ledere, som tør gå foran og vise det gode eksempel?
Nej.
Kan det enkelte menneske/den enkelte familie selv hitte rede i, hvad der er godt, skidt eller midtimellem at gøre, undlade eller forkaste?
Nej.
Må man flytte ud i en jordhule i skoven?
Nej, for al jord tilhører nogen.

Hvilke handlemuligheder har det enkelte individ, andet end resignation, når nu vi ikke enkeltvis kan gøre nogen forskel?
KAN vi stille en modpol op, som er stærk nok til at bryde den enorme mur af spin, ævl og magtkommunikation?

ja?
Fedest.
Sig hvordan, men lad være at fortælle mig, at jeg skal melde mig ind i en ny systembevarende forening.

Liliane Murray

Jeg vil stadig sige, den der kæmper kan tabe, den der ikke kæmper har allerede tabt.
Men jeg synes nu, at det i de sidste måneder er gået fremad med debatten igen. Forsigtigt optimistisk.