Kronik

Hvad er forklaringen på jihadisternes ondskab?

Afkoblet fra de moralske rammer, der engang styrede antiimperialisterne, bebor islamistiske grupper i dag et alternativt moralsk univers. Her er det en pligt at begå de mest umenneskelige handlinger i kampen med Vestens altomfattende monster
Dagen før de seneste terrorangreb i Paris dræbte to selvmordsbombere mindst 40 mennesker i en shiamuslimsk bydel i Beirut.

Bilal Hussein

Debat
28. november 2015

Dagen før blodbadet i Paris dræbte to selvmordsbombere mindst 40 mennesker i en shiamuslimsk bydel i Beirut. En uge efter tog andre selvmordsbombere i Nigeria 49 mennesker med sig i døden. Sådan fortsætter det …

Stillet over for de gentagne grusomheder kan vi ikke gøre stort andet end at gribe til adjektiver som ’barbarisk’, ’sindssygt’ eller ’ondt’. Men hvad får nogle mennesker til at begå så ’barbariske’, ’sindssyge’ og ’onde’ handlinger?

»Langt de fleste onde handlinger,« skrev Hannah Arendt i The Life of the Mind, »begås af mennesker, der ikke har truffet forudgående beslutning om at være hverken gode eller onde.«

Marc Sageman, tidligere CIA-agent i Afghanistan og nu forsker og konsulent i terrorbekæmpelse, siger noget lignende om dagens jihadister:

»Vi finder trøst i den forestilling, at mennesker som disse må afvige meget fra os, når de kan begå så onde handlinger. Den beklagelige sandhed er, at det gør de ikke.«

Når vi kalder en handling ’sindssyg’ eller ’ond’, gør vi mere end at udpege den som i særlig grad afskyelig. Vi trækker samtidig en moralsk grænse. Ofte kan vi være uenige om de mest grundlæggende moralske spørgsmål. Nogle ser f.eks. eksempel tortur som forkasteligt under alle forhold, mens andre mener, at tortur under bestemte omstændigheder kan være en acceptabel metode til fremskaffelse af vigtige oplysninger. Hver især kan se den anden som umoralsk. Alligevel vil begge sandsynligvis være enige om, at deres uenighed handler om rammerne for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.

Sagde nogen derimod, at ’tortur af andre mennesker altid er 100 procent godt’, ville kun de færreste opfatte dette som et moralsk udsagn overhovedet. De fleste ville afvise påstanden som ’ond’.

At tale om ondskab er med andre ord ikke kun et spørgsmål om at udpege en handling som særligt ond. Det handler også om at definere rummet, inden for hvilken vi kan føre en meningsfuld debat om rigtigt og forkert og om godt og ondt.

Islam spiller en rolle

Det, som gør jihadisternes handlinger så uforklarlige, er, at de synes at befinde sig et sted, der ligger langt hinsides det moralske univers, som de fleste af os bebor. Så hvad er det, der får mennesker, som ’afviger’ stort fra os selv, til at krydse de normale grænser for moral?

Mennesker har til alle tider begået sindssyge, onde handlinger, men den konstatering bringer os ikke nærmere en forklaring på, hvad der er karakteristisk for den moderne terrorisme, endsige tættere på et svar på dagens måske mest kontroversielle spørgsmål: Hvorfor forekommer især islamistiske grupper at være så meget mere ondskabsfulde og sadistiske?

For nogle er svaret indskrevet i islam selv. Koranen, hævder de, er et udpræget voldeligt skrift. Muslimer er desuden mere tilbøjelige til at dyrke bogstavelige læsninger af deres hellige bog – og bliver dermed også mere villige til at begå grusomme handlinger.

Islam er indlysende en vigtig faktor. Når David Cameron og Barack Obama insisterer på, at jihadister ikke er ’rigtige’ muslimer, er de på vildspor. Det faktum, at Islamisk Stats tilhængere praktiserer deres religion på en måde, der forfærder de fleste, gør ikke i sig selv deres praksisser uislamiske.

Men hvis det ikke giver mening at ville forstå jihadisme ved at løsrive den fra islam, giver det lige så lidt mening at ville forklare jihadisternes ugerninger ud fra islam alene. Det store flertal af muslimer afskyr Islamisk Stats handlinger og ville ikke kunne give moralsk begrundelse for dem.

Folkelig kamp

Der synes ikke desto mindre at være et magtfuldt potentiale i islam, der ophidser til terror og forfølgelse. Den moderne radikale islam er simpelthen blevet den religiøse form, igennem hvilken en særlig form for barbarisk raseri udtrykker sig.

Hvis vi vil forstå, hvorfor jihadisterne lader sig trække ind i et moralsk univers, der får dem til at hylde umenneskelige handlinger, må vi først forstå, dels hvorfor den politiske vrede mod Vesten antager så nihilistiske, barbariske former, og dels hvorfor radikal islam er blevet det foretrukne medium for dette enorme raseri.

Jihadisterne ser sig selv som krigere, der er i kamp mod vestlig imperialisme. Alligevel ville anti-imperialister fra tidligere generationer næppe kunne genkende jihadister som ideologisk beslægtede.

Der findes en lang tradition for at føre folkelige kampe mod kolonialisme og imperiemagter. Men selv om sådanne bevægelser ofte brugte vold til at forfølge deres mål, var de sjældent ’antivestlige’ i eksistentiel forstand. Snarere arbejdede de inden for en universalistisk moralsk ramme, hvor frihed og frigørelse for hele menneskeheden var de mål, der blev betonet.

I løbet af de seneste årtier er disse antiimperialistiske traditioner imidlertid visnet væk. De nye bevægelser, der er opstået i deres sted, har rødder i religiøs eller etnisk identitet og er sekteriske eller separatistiske i deres form.

Skiftet hænger sammen med den bredere tilbagegang for progressive sociale bevægelser, med tabet af tro på universalistiske værdier og med udskiftningen af ideologisk politik med identitetspolitik.

Moralske normer er blevet tribalistiske frem for universelle. Politiske kampe for en bedre verden er blevet afløst af identitetsdrevet raseri uden sammenhængende program.

Moralske linjer

Hvorfor er radikal islam blevet lynafleder for al vreden? Dels på grund af de vilkår, der har muliggjort islamismens opblomstring, og dels på grund af den ​​fundamentalistiske tros karakter i en tid, hvor politiske idealer eroderer.

De sekulære regimers fiasko i lande med muslimsk flertal og deres forfald udi det brutale og autoritære har fået mange til at associere sekularisme med undertrykkelse, hvad der igen har givet større troværdighed til den islamistiske opposition.

Vestens kyniske støtte til autoritære regimer, når det passede os, har også opflammet antivestlige lidenskaber. Vildledte militære interventioner har bidraget til at ødelægge civilsamfundet, skabt trivselsbetingelser for islamister og forstærket antivestlige følelser.

Det er ikke kun i muslimske lande, at sekteriske oppositionsbevægelser er opstået i opposition til autoritært styre. Men i ikkemuslimske lande – fra Myanmar til Den Demokratiske Republik Congo – er sekterismen sjældent flydt ud over landegrænserne. Det er islams globale karakter, der har forvandlet de sekteriske bevægelser til et verdensomspændende fænomen.

Hvis lokale herskeres handlinger og konsekvenser af vestlig udenrigspolitik har bidraget til at skabe et tomrum, som islamismen har fyldt, har tilbagegangen for progressiv politik skabt yderligere ét.

De traditionelle oppositionsbevægelsers implosion har fået mange til at se sig om efter alternative former for kamp ​​og skabt længsel efter gudgivne moralske linjer. Islamismen med dens krav om kamp for oprettelse af et alternativt system styret af guddommeligt sanktionerede regler har fyldt tomrummet for mange.

Illusionen om ​​guddommelig sanktion har gjort det muligt for jihadister at retfærdiggøre deres handlinger, hvor groteske de end måtte være.

Produkt af tiden

Jihadisterne forestiller sig at føre krig mod Vesten. Men Vesten er i deres øjne ikke så meget et sæt af specifikke nationer, der er ansvarlige for specifikke handlinger, men et næsten mytisk, altomfattende monster – den moderne version af kimæren eller basilisken og kilden til alle former for lidelse og dårligdom. Imod et sådant monster bliver næsten enhver handling acceptabel.

Afkoblet fra de moralske rammer, der engang styrede antiimperialisterne, formet af sort/hvide værdier, som i deres bevidsthed har guds velsignelse, og drevet af raseri mod ikkemuslimer og troen på en kamp på liv og død mellem islam og Vesten er jihadisterne kommet til at bebo et andet moralsk univers, hvor de ser sig forpligtede til at begå de mest umenneskelige handlinger og ser disse som retfærdige.

Intet af dette undskylder jihadisterne eller deres handlinger. Men det viser, at den ’ondskab’, vi i de seneste dage har set udfoldet i Paris, Beirut, Nigeria og Mali, ikke kan afskrives som et evigt aspekt af menneskenaturen. Den er i høj grad et produkt af vores egen tid.

© The Guardian og Information.

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ivan Breinholt Leth

'"Muslimer er desuden mere tilbøjelige til at dyrke bogstavelige læsninger af deres hellige bog – og bliver dermed også mere villige til at begå grusomme handlinger......Når David Cameron og Barack Obama insisterer på, at jihadister ikke er ’rigtige’ muslimer, er de på vildspor. Det faktum, at Islamisk Stats tilhængere praktiserer deres religion på en måde, der forfærder de fleste, gør ikke i sig selv deres praksisser uislamiske."
I en europæisk kontekst har Kenan Malik formentlig ret. Mig bekendt findes der ingen voldelige kristne organisationer i Europa, men uden for Europas grænser er der en del eksempler. Hvem kan påstå, at Lord's Resistence Army i Uganda ikke kan finde belæg for deres ideer og deres handlinger i Biblen? Og The Department of Christian Defense i Californien tager det gamle testamentes og Paulus' ord om mord på homoseksuelle helt bogstaveligt.
Historisk set er de værste uhyrligheder begået i Jesu navn - de fleste af dem dog i det som vi i dag betegner som den tredje verden, hvorfor vi har en kedelig tilbøjelighed til at glemme dem. Urgamle skrifter af næsten enhver art rummer elementer, som vi i dag finder moralsk forkastelige, og derfor skal man omgås dem med en vis skepsis. Det er der både muslimer og kristne, som har svært ved at finde ud af. Heldigvis udgør de et mindretal.

Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Religion som syndebuk igen igen for psykopatisk geo-politik.
Kan nogen huske Lars Løkke Rasmussen i 1976 med en Kalasnikov arm i arm med Muhajedin i Afghanistan ?
Her blev de ideologiske frø sået i Afghanistan af CIA og Lars Løkke til alle senere Jihadister. Muhajedin skildte sig til Taleban og Al-Qaida. Al-Qaida skildte sig til ISIS og El-Nusra.

Medens CIA's chefer gerne indrømmer, flæber europæerne løs.
https://www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw

Michal Bagger, Dennis Hauge og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Man skal vist ikke længere end et par årtier tilbage i Irland for at møde virkelig voldelige kristne.

Jørn Stjerneklar

@Tommy Jensen
Der er ingen der kan huske Lars Løkke Rasmussen med en Kalashikov i 1976. Der var Lars Løkke kun 13 år gammel og i øvrigt blev Afghanistan først besat af Sovjet i december 1979, så det…er en ommer.

Grethe Preisler

jeps - det var en ommer, Jørn Stjerneklar. Det var nemlig først i 1988 den unge Lars Løkke Rasmussen lod sig forevige med afghanerhue og kalasnikov i selskab med mujahedinkrigere i Afghanistan.

Jørn Stjerneklar

@Tommy Jensen
Lars Løkke var faktisk kun 12 år i 1976, jeg retter mig selv inden andre gør det…

Han var i Afghanistan i juli/august 1988 for anden gang, det er der billedet er taget. Manden på billedet der står på LLR s højre side er Asmat Mojadeddi, søn af Sibghatullah Mojaddedi, præsident i Afghanistan i 1992 og leder af Afghan National Liberation Front, den mest liberale af de mange modstandsgrupper i landet der bekæmpede de sovjetiske imperialister. Asmat bor ligesom Lars Løkke Rasmussen i Danmark.

@Jørn Stjerneklar
Jeg kender danskernes forkærlighed for at svømme rundt til evig tid i alt mulig andet end lige præcis det sagen handler om.
Ja Jørn, det var i 1988. Jeg indrømmer det.

Klart, det at Løkke og danskerne i 1988 som værende "mellem de førende" var med til at så Jihad-ideologien der i dag spreder sig som cancer verden over og det således ikke har en skid med religion at gøre, er af mindre væsentlig betydning for en dansker end at fluekneppe sig igennem samtlige medier over et forkert årstal.

Der findes ikke noget i virkelighedens verden der hedder "de mest liberale.." og " de mest moderate rebeller.." Jørn Stjerneklar.
Det er en godhedsillusion du laver inde i hovedet

En sidste ting.
Jeg nævner ikke eksemplet med Lars Løkke i smålig dansk person blå/rød kamp, men blot som eksempel på at vi selv har sået Jihad frøet, selv har vandet og plejet Jihad frøet, og jrf, Fogh og Bamma selv kontrollerer Jihad planten i dag.

Hvem og hvilke kraefter nyder mest af "islamiske" terror-gerninger: 9/11, Madrid, London, Ankara, Paris m.v...
9/11 førte til den nuvaerende katastrofe og kaos i Mellemøsten.
Madrid og London førte til yderligere opbakning og disciplinering om 9/11 politikken.
Ankara førte til at et pro-vestligt moderat-islamisk parti genvandt magten i Tyrkiet.
Paris fører til xenofobiske, autoritære og øvrige endnu ikke vidste tilstande i Europa's navle...

Jeg mener aldeles ikke at tidligere tiders heroiske kampe mod neo-imperialismen fortjener den mindste sammenligning med hvad middelalderens mørke kræfter foretager sig nu om dage.

Jørn Stjerneklar

@Tommy Jensen
Ked af at jeg skriver om facts, men at kalde det for flueknepperi, synes jeg måske er lidt for kækt? Revisionisme er jo en god gammel kommunistisk disciplin som mange konspirationsteoretikere ynder at bruge i deres 'analyser' af tingenes tilstand, men personligt foretrækker jeg at holde mig til historiske kendsgerninger og samtidig holde dem i den kontekst de skete i.
Hvis du allerede i 1979 kunne se, at den amerikanske støtte til de afghanske frihedskæmpere ville få både Taliban og AQ til at opstå, så respekt. Men så skulle du nok have råbt lidt højere dengang.
At negligere de meget store politiske forskelle på fraktionerne i den afghanske frihedskamp er groft utilstedeligt og fortæller mig, at du mangler grundliggende indsigt i krigen. Ahmad Shah Massoud og Gulbuddin Hekmatyar var ens i deres mål og ideologier?
Det er endnu engang en ommer, Tommy Jensen...

Grethe Preisler

Hvorfor så beskeden, Jørn Stjerneklar? Du kunne jo lige så godt med det samme have oplyst Tommy Jensen om, at den kontekst, du henviste til, er at det var dig og ingen anden, der tog det famøse snapshot af daværende VU-formand Lars Løkke Rasmussen forklædt som frihedskæmper i Afghanistan 1988. - d.v.s. før Sovjetunionen (ondskabens imperium) trak sig ud af den afghanske borgerkrig og amerikanerne fortsatte, hvor russerne slap, med at lære de vilde afghanske indfødte, hvordan væbnede tropper i civiliserede stater fører krig mod hinanden.

Niels Duus Nielsen og Jørn Stjerneklar anbefalede denne kommentar
Jørn Stjerneklar

@ Grethe Preisler
Det har aldrig været en hemmelighed, at jeg tog billedet af Lars Løkke Rasmussen i Afghanistan. Tværtimod har jeg da skrevet kronikker, bagsider mv. om billedet og situationen omkring dets opståen - og er pt. i gang med en radiodokumentar til P1 om billedet. Det er ikke et udtryk for beskedenhed eller mangel på kontekst, det var bare en overflødig oplysning. Men man kan da læse lidt mere her fra februar 2009:
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE656137/i-afghanistan-med-lars-loek...

Eller her fra 2001: http://journalisten.dk/afghaner-lokke

Underholdende og informerende...

Grethe Preisler

Tak for linket til 'Journalisten.dk" fotograf Stjerneklar,
Så skulle Den Afghanske Gedepels med Løkke vist være behørigt barberet i denne runde af Venstrevikingernes Saga.

Jørn Stjerneklar
Du render stadig rundt med lup og gør det hele til et spørgsmål om personlige godhedsholdninger, situationer og forskelle. Du må længere op i helikopteren Jørn.
USA startede støtten til Muhajedin alene for at bekrige Rusland. CIA opfandt den ideologiske medicin der skulle samle og styrke Muhajedin bevægelsen i Afghanistan, dels ved Jihad ideologien, dels ved "eradicate the infidels" conceptet, dels ved træning af guerilla taktik, dels ved levering af moderne våben.
En del af paletten var trykning i USA af millioner af Jihad ABC der skulle udleveres i de Afghanske folkeskoler https://supportdanielboyd.wordpress.com/usa-printed-textbooks-support-ji... .

Her kommer Lars Løkke og Kalasnikov'en ind som et eksempel på hvordan Danmark bevidstløs hjalp udspredningen af Jihad ideologien ved at støtte Muhajedin, og dermed er medskyldige i det lort der foregår i dag.

Så undskyld det ikke handler om dine korrektur læsninger og dit personlige forhold til Løkke og andre notabiliteter, men om hvordan Jihadisterne blev Jihadister og hvorfor de er onde, som netop er artiklens tema.

Jørn Stjerneklar

@ Tommy Jensen
Det er fint Tommy….

Men du bør nu alligevel sætte tingene i kontekst, synes jeg.

Eller lade være...

Hvis du havde råbt op i 1979 eller '80, respekt. Her 35-36 år efter, set i bakspejlets klare skær, kan du så mene om den måde man førte krig på mod kommunismen på, men det var en legitim og rigtig kamp dengang. Med de midler der åbenbart skulle til. Jihad er altså ikke noget CIA har opfundet, så vidt jeg husker er det en del af koranens opfordringer. Eller hvad?

Og Løkke-projektet gik bl.a. ud på at få de skolebøger der blev brugt, skiftet ud. Men skidt, lad os ikke gå i detaljer om indhold, facts og lignende, det er flueknepperi, når der skal males med den store brede pensel. Fact er dog at krigen i Afghanistan knækkede Sovjet, det er derfor Ahmad Shah Massoud er blevet kaldt 'manden der vandt den kolde krig'. Og hvis du ellers husker, blev han sprunget i luften af to selvmordsbombere den 10. september som opstart til den 11. i New York 2001. Af AQ, så det...

Bum bum.....rigtigt dengang? Det kan enhver jo komme og sige.

Vi er nok lidt uenige om forudsætninger, mål og midler dengang. Bl.a. mener jeg ikke Massoud "knækkede Sovjet". Sovjet knækkede sig selv fordi det stive system ikke virkede punktum.
Muhajedin var nul og niks indtil CIA pustede dem op. Afghanistans historie taget i betragtning har de stadig et styre tilgode der ikke henretter og myrder.

Men hvad vi, dig, mig, Løkke m.fl. kunne gøre er at lære af den historie.

Se tyren i øjnene, indrømme at CIA via egne bøger lod millioner af Aghanske børn gennem 20 år lære Jihad, knive og geværer og drab på "infidels" i folkeskolerne af geo-politiske strategiske hensyn og at det ikke var skide smart.

Og så derfra udforme en strategi for at rulle filmen tilbage så denne Jihad frø bliver forgiftet og ødelagt, i stedet for at fortsætte løgnene med "tørklæde undertrykkelse", "side 736 i Koranen dræb dem, medie bashing af muslimer" etc. der skal skjule at det i virkeligheden var os selv (Vesten) der satte det hele i gang.

Amerikanerne erkender det, om de vil gøre noget ved det er tvivlsomt. Våbnet er der jo nu til at bruge til hvad som helst.
Men vi er nød til at erkende det for at se den ægte virkelighed og få samme platform til at udtrykke vores egne holdninger.

Du må hellere få et link så du, Løkke og andre danskere kan se at amerikanerne selv erkender forløbet.
Der vil garanteret gå flere år før danskerne tager hovedet op af busken og for resten altid har været klar over det H. Clinton fortæller.
https://www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw

@Tommy Jensen.
"Sovjet knækkede sig selv fordi det stive system ikke virkede punktum." bum bum punktum?
Begge de to links du har i dine indlæg, både det første noget forvrøvlede og videoen med Clinton fremfører ellers klart at det netop var Sovjets nederlag i Afghanistan der medførte systemets kollaps.
At CIA havde en finger med i spillet ved trykningen af skole bøger med anti Sovjetisk Jihad er da ikke ensbetydende med at voldelig religiøst motiveret Jihad opstod derved ej heller at det ikke eksisterer som en selvstændig faktor uafhængig af "psykopatisk geopolitik"

Det lyder fornuftigt, at islamisk fundalisme er blevet en lynafleder for et voldsomt raseri imod imperialistisk og social uretfærdighed. Ihvertfald i afrika og mellemøsten. Men i USA leverer kristne og liberalistiske grupper kvalmende suppe af moralsk afkoblet raseri.

Vi danskere lever i den nuttede illusion, at den kristne bibel er meget mindre morderisk end den afskyelige koran. Måske fordi der ikke er ret mange danske terrorister, selv blandt bundskrabet i DF?

Herovre vestpå ser vi desværre masser af ekstremister, der fører rent flag i kampen imod ligeret for andre kulturer og racer, i kampen imod sekulære værdier og retssikkerhed, i kampen imod ikke-kristen videnskab.

Den danske folkekirke er en del af den puritanske lutherske bevægelse, der bestemt ikke er særlig moderat herovre.

Mainstream kristendom, fx. den lokale katolske variant, er ikke ekstremistisk, og leverer langt størstedelen af al den velfærd, som USA ikke har fra staten.

I Danmark er det almindeligt, at fantasere om "gode muslimer", der uden uld i mund siger fra overfor afskyelige dele af islam, der bør slettes fra koranen. I USA har jeg endnu tilgode at se en redigeret bibel, hvor de mest morderiske og ondskabsfulde dele er slettet. Og de sekteriske amerikanere har utrolig svært ved at sige fra overfor fejl og mangler i grundloven. De ser det som en glidebane at rette tåbeligheder, for så kan man jo ændre på hvadsomhelst...

Niels Duus Nielsen

Her er "en kontroversiel teori", fremsat af Thomas Piketty, der forsøger at forklare jihadisternes ondskab ved hjælp af en teori om ulighed:

https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/30/why-inequality-is...

Erik Hansen
Jeg finder det ind imellem uhyggelig at diskutere med danskere, ikke på grund af uvidenheden for den er vi alle ofre for, men på grund af at selvfølgelige facts totalt preller helt af på mange danskere.

Rusland hev teltpløkkerne op i Afghanistan og tog hjem, helt udramatisk. Det er helt syret, uanset hvem der siger det at Afghanistan, et fattigt og ødelagt land skulle have knækket Rusland.
I amerikansk kontext blev Rusland knækket i Afghanistan som USA var blevet det i Vietnam, og det var dét der var meningen med USA's involvering.

Hvis USA trykker millioner af skolebøger om Jihad og forestår undervisning og support af Jihad gennem 20 år i Afghanistan og i dag erkender de skabte et ideologisk uhyre, plus i dag støtter og træner og bevæbner ISIS/El Nusra/FSR/m.fl. i Irak og Syrien plus Nato lod Tyrkiet forestå våbenleverancer, oliesalg og indtægter til ISIS m.m., er det så helt umuligt for en dansker at erkende vi har et medansvar i dagens situation ???

Eller er det tørklæderne der skal tage ansvaret for danskerne ?