Kommentar

Hverken assimilering eller multikulturalisme virker

Trods vidt forskellige tilgange til det multikulturelle samfund oplever både Frankrig og Storbritannien en fragmentering, der har givet plads til islamismen
Da London efter terrorangrebet i 2005 blev betragtet som den islamistiske terrorismes hovedstad – Londonistan – hævdede franske politikere, at multikulturalismen havde skabt splittelse i stedet for et sæt af fælles værdier og en følelse af nationalt sammenhold i det britiske samfund. Men det ironiske er, at den franske politik fra et helt anderledes udgangspunkt er endt nogenlunde samme sted.

Ole Lind

Debat
17. november 2015

Vi ved endnu ikke, hvem alle de otte mordere, der skabte blodbadet i Paris’ gader fredag aften, var. Francois Hollande har sagt, at drabene blev organiseret i udlandet, men med støtte i Frankrig. Uanset hvem morderne viser sig at være, har problemet med terrorisme i Europa indtil nu især været skabt af hjemlige jihadister. Kouachi-brødrene, der stod bag drabene på Charlie Hebdos redaktion i januar, var født og opvokset i Paris. Det samme var Amedy Coulibaly, som samme weekend gik til angreb på et koshersupermarked i Paris og dræbte fire gidsler. Tre ud af de fire selvmordsbombere, der stod bag angrebene mod metroen og en bus i London i 2005 var født i Storbritannien.

Da London blev betragtet som den islamistiske terrorismes hovedstad – Londonistan – hævdede franske politikere, at multikulturalismen havde skabt splittelse i stedet for et sæt af fælles værdier og en følelse af nationalt sammenhold i det britiske samfund. Derfor blev mange muslimer draget mod islamisme og vold. Franske politikere insisterede på, at en politik, der sigter mod assimilering, undgår multikulturalismens splittende følger, fordi alle bliver behandlet som borgere og ikke som medlemmer af en bestemt race eller kulturel gruppering. Men hvordan skal vi så forklare, at terrorismen også har suget næring i det assimilerende Frankrig? Og hvor forskellige er Frankrigs assimilerende og Storbritanniens multikulturelle politikker?

En stor del af den franske kritik af multikulturalismen var gyldig. Britiske politikere hyldede mangfoldigheden, men forsøgte at styre den ved at putte mennesker i etniske og kulturelle kasser, som definerede deres individuelle behov og rettigheder. Mindretal blev behandlet som særskilte, homogene grupper, hvis medlemmer talte med én stemme, som blev defineret af et specifikt syn på kultur og tro. Konsekvensen er blevet et mere fragmenteret samfund med flere stammer, hvilket har givet næring til islamismen. Men det ironiske er, at den franske politik fra et helt anderledes udgangspunkt er endt nogenlunde samme sted.

Frygt som drivkraft

Det hævdes ofte, at der er omkring fem millioner muslimer i Frankrig, hvilket gør det til det største muslimske samfund i Vesteuropa. I virkeligheden er der fem millioner mennesker af nordafrikansk oprindelse i Frankrig. De fleste er sekulære, men et stigende antal er i de senere år blevet tiltrukket af Islam. Der er dog stadig kun 40 procent, der betragter sig som »praktiserende muslimer«. Kun 25 procent deltager i fredagsbønnen.

Førstegenerationsindvandrere til efterkrigstidens Frankrig mødte – ligesom deres sidestykker i Storbritannien – omfattende racisme. Den anden generation var langt mindre villige, end deres forældre havde været, til passivt at acceptere social diskrimination og politibrutalitet – igen ligesom i Storbritannien. De organiserede sig, hovedsagelig i sekulære bevægelser, og gik på gaden, ofte i voldelige protester. I efteråret 2005 fejede optøjer gennem de franske banlieues (forstæder, red.) og byer, hvor unge og politiet udkæmpede regulære slag – ligesom de havde gjort i Storbritannien to årtier tidligere. I løbet af 1970’erne og i begyndelsen af 1980’erne tolererede de franske myndigheder generelt kulturelle og religiøse forskelle, mens kun få minoritetssamfund udtrykte deres identitet i kulturelle eller religiøse termer. Den daværende præsident François Mitterrand opfandt selv sloganet droit à la differénce – retten til at være anderledes.

Da spændingerne i nordafrikanske mindretal blev mere åbenlyse, og da Front National opstod som politisk magtfaktor på højrefløjen, blev droit à la differénce skiftet ud med en hård assimilationstilgang, hvor de nordafrikanske mindretal »forskellighed« blev betragtet som deres problem. Kun få af de unge, der gjorde oprør i 2005, betragtede sig selv som muslimer. Men myndighederne fremstillede optøjerne og den utilfredshed, de var udtryk for, som et tegn på en voksende trussel mod Frankrig – en trussel fra islam – snarere end som en reaktion på racisme. I princippet afviste de franske myndigheder Storbritanniens multikulturalistiske tilgang, men i praksis blev de nordafrikanske indvandrere og deres efterkommere behandlet på en meget »multikulturel« måde: Som afsondrede, »muslimske« mindretal. Islam blev symbolet på de bekymringer om værdier og identitet, der nu plager Frankrig.

En undersøgelse fra 2013 viste, at halvdelen af den franske befolkning mener, at Frankrigs såvel økonomiske som kulturelle forfald er »uundgåeligt«. Under en tredjedel mener, at demokratiet fungerer, mens 62 procent betragter de fleste politikere som korrupte. Rapporten beskrev »et knækket Frankrig«, der er opdelt i stammesamfund, hvor indbyggerne er fremmedgjorte af mainstreampolitik, mistroiske over for deres ledere og vrede på muslimerne. Det, der driver det franske samfund, er frygt, lød konklusionen. Politikerne har forsøgt at genvinde en mistroisk og frakoblet offentligheds tillid med begrebet om en fælles fransk identitet. Men da de ikke har formået at definere de idéer og værdier, der kendetegner nationen, sker det især ved at skabe fjendtlighed mod symboler på fremmedhed, navnlig islam.

Det ironiske er, at ikke blot er Frankrigs nordafrikanske befolkning overvejende sekulær, men selv de praktiserende muslimer har relativt liberale synspunkter. Men i stedet for at inkludere nordafrikanere som fuldgyldige borgere har fransk politik haft en tendens til at ignorere den racisme og diskrimination, de møder, og dermed institutionaliseret marginaliseringen.

Splittede samfund

Mange franskmænd betragter ikke deres medborgere af nordafrikansk oprindelse som »arabere« eller »muslimer«. De unge generationer i de nordafrikanske mindretal er ofte lige så fremmedgjorte over for deres forældres kulturer og skikke samt mainstreamislam, som de er over for det franske samfund. Kouachi-brødrene voksede op i Gennevilliers-forstaden nord for Paris. Cherif Kouachi, som udtænkte operationen, kom kun sjældent i moskéen og var ikke specielt religiøs, men snarere drevet af fremmedgørelse. Ifølge Mohammed Benali fra den lokale moske tilhørte han »en generation, der følte sig udelukket, diskrimineret og ydmyget«. Ifølge Benali blev Kouachi mest fornærmet, når imamen insisterede på, at det er vigtigt at engagere sig politisk: »Da imamen sagde, at alle skulle lade sig registrere som vælgere, så de kunne stemme og udfylde deres rolle i samfundet, sagde Kouachi, at han ikke var borger i Frankrig og ikke ville have noget med den demokratiske proces at gøre. Så gik han.«

Det ligner Mohammad Sidique Khans historie, lederen bag terrorangrebet i London i 2005. De er ikke – som det ofte hævdes – fanget mellem to kulturer, men mellem ingen kulturer. Derfor bliver nogle tiltrukket af jihadismen, som tillader dem at udtrykke deres vrede gennem vold.

Aspekter af såvel multikulturalismen som assimileringstanken er værdifulde, og der er skadelige aspekter ved begge tilgange. Man burde kombinere det gavnlige – hylde mangfoldigheden og behandle alle som borgere – men i praksis har både Storbritannien og Frankrig institutionaliseret det skadelige. Konsekvensen er, at det er blevet mere splittede samfund, hvor islamismen har fået rum til at vokse.

Kenan Malik er forfattter og samfundsdebattør

© The Guardian og Information

Oversat af Mads Frese

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Så det er måske økonomiske og geopolitiske forhold?

erik mørk thomsen, Anne-Marie Krogsbøll og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Det er naivt at have den tro at folk fra andre kulturer og religiøse baggrund kan fuldstændigt assimileres. Assimilation er en ønskedrøm. Ønskedrøm som ikke er realistisk. Når du går på gaderne i London eller i Marseille møder du mange kulturer.
Muslimerne er forankret på troen på Islam. Og de mødes for at dyrke deres fælles identiteter og kulturelle normer.
Folk som tror at kulturelle assimilation er vejen frem tager fejl. Assimilation betyder at du skal indordne dig i flere tallet normer og kulturer og dermed også religiøse ståsted.
Europas historie har voldsomme mørke skygger. Nazityskland er et eksempel. Jeg er alvorlig bange for at Europa i fremtiden vil gentage uhyrligheder.
Derfor skal Europa tage stilling til muslimske indvandring. Hvordan skal integrationen udformes?
Hvor mange mennesker med muslimsk baggrund kan Europa huse.

Per Torbensen, Trond Meiring og Bent Nørgaard anbefalede denne kommentar
jens peter hansen

Gør du det ene er det galt, gør du det andet er det også galt og gør du ingenting er helt galt. Man stille sig spørgsmålet: I begge lande er der andre etniske mindretal hvis rødder er anderledes end den muslimske: budister, hinduer og konfutsianere alle med forbindelse med væsentlige selvstændige stater med en kolonial fortid. Hvorfor er disse grupper som sandt for dyden ikke har været behandlet særlig godt af kolonimagterne ikke besat af den samme blodskudte vrede som muslimerne ? Det kan gerne være at islamismen ikke har greb i alle, men radikale grupper har også kun brug få for at de selv kan svømme i havet. Hvorfor er en bydel i Belgien fyldt med muslimske indbyggere en fiasko, hvorfor er det ikke en succes, når indbyggerne har ret til skolegang og uddannelse, når deres vietnamesiske landsmænd klarer sig strålende ? Hvorfor siger alle uden undtagelse at en ghetto med muslimske indbyggere på forhånd en trussel og et eksempel på dårlig integration. Vietnamesiske indvandrere er dårligt integrerede, men vældig tilpassede og deres børn fuldt integrerede, mens folk med nordafrikansk, mellemøstlig baggrund klarer sig dårligt i undervisningssystemet. Hvorfor klarer folk fra Sri Lanka sig fint i Danmark, mens folk fra Marokko klarer sig dårligt ? Det had der ulmer hele tiden næres formentlig af egen fiasko, men hvorfor griber man ikke de uddannelsesmuligheder som de europæiske lande stiller til rådighed med grådighed og lyst i stedet for hele tiden at spille offerkortet ? Vi må på at den succes som pigerne er godt på vej til få i uddannelsessystemet kan trække drengene med og ikke som nu gøre dem endnu mere vrede og radikale.

Tina Sommer, johnny bravo, hans lemming, Torben Pedersen, Preben Haagensen og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar

Intet nyt under solen:
"Der har været konflikter langs brudlinjen mellem den vestlige og den islamiske civilisation i 1300 år. Efter grundlæggelsen af islam standsede den arabiske og mauriske bølge først ved Tours i 732. Fra det 11. til det 13. århundrede forsøgte korsfarerne med forbigående held at føre kristenheden og kristent herredømme til Det Hellige Land"

http://www.helikon.dk/frame.cfm/cms/id=515/sprog=1/grp=1/menu=1/

Forskellige civilisationer har forskellige mål, også i dag. De økonomiske interesser spiller en ikke ringe rolle og dertil demografien.

Kim Houmøller, Anne-Marie Krogsbøll, Preben Haagensen, Dennis Iversen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Hvis CNNs analyser er korrekte, er emnet mere broget. I dag blev fortalt, at nogle angribere ikke er radikaliserede muslimer, men kriminelle, der er uddannet i Islam. For eksempel blev nævnt, at en terrorist havde dræbt før, men det var i et opgør om narko. Det blev omtalt som bekymrende, fordi kriminelle er vant til at undgå politiet og ved, hvor de kan skaffe våben.

Denne artikel minder mig om den sociale fragmentering af det danske samfund og sandsynligvis også bl.a. det britiske og franske samfund. Kultur er også andet og mere end etnisk oprindelse. Indkomster, omgangskreds, familieforhold, bopæl, uddannelse og meget andet har også kulturel indflydelse, som ignoreres, når begrebet "multikulturel" kun bruges om etnisk oprindelse.

For mig var det endnu mere skræmmende at høre om, hvad der skete med mennesker, når de blev radikaliserede. En konsekvens var en ensporet tankegang, hvor de var overbevist om, de var part i en krig mellem Islam og den vestlige verden. Det mindede mig om noget, jeg havde set flere gange i danske debatter bare fra den anden side, hvor danske nationalister viste samme tankegang.

Jørgen Malmgren, Anne-Marie Krogsbøll, Frederikke Nielsen, Erik Feenstra, Trond Meiring, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Karsten Aaen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Der vil altid være ensporede mennesker, det er set i århundreder. Det har bl. a dannet baggrund for krige.
Mit link var Samuel P. Huntington: CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD?
Artikel i Foreign Affairs, 1993
Som jeg finder giver et meget godt billede, også af forholdene i dag.

Så hvor lykkes det at inkludere muslimer uden problemer?

Mit bud er lande uden en stor velfærdsstat. I lande hvor folk i lediggang kan bruge meget energi på at sætte ord på deres rodløshed mens overlevelsen er sikret pr. fast overførsel, der går det ualmindeligt ringe stort set alle steder.
Når man derimod er presset til at sikre sin familie økonomisk skaber det når det lykkes, som det overvejende gør, vellykket integration. Problemet er at vi ikke rigtig ønsker at se folk i reel fattigdom og nød i vores del af verden. Men så er det at vi får problemerne.

Hvis vi fik muslimerne i almindelighed ind på det arbejdsmarked så var meget løst. Men kvalifikationerne i forhold til at "indtjene" timelønnen på 110 er ofte ikke til stede, og hvad gør man så? Indslusningsløn kaldes af venstrefløjen usolidarisk og angreb på den danske model. Hvad er så forslaget? Tvinge firmaerne til at ansætte på kvoter, og dermed risikere at de rykker ud af landet?

Jeg har ikke svaret, men frustreres over at vide at vi bringer vores børn op i en farligere og mere urolig fremtid end vi selv fik lov at opleve. Og at man ikke kan engang kan få lov at stoppe tendensen med mislykkes indvandring

hans lemming, Kim Houmøller, Asiya Andersen og Lasse Reinhold anbefalede denne kommentar
Henning Nielsen

Gensidig assimilation, hvor begge parter assimilerer med hinanden. Det må virke, da alle er indstillede på at opnå integration, til trods for at det for majoritetens del mere er en slags extegration...
Vi skal alle gøre, som Jebus sagde: "Hvis de beder om et brød, så giv dem to".

Egentlig er det rigtigt, hvad der står - og alligevel?

Jeg anerkender, at Kenan Malik mere end de fleste er multinational, men trods dette tror jeg, at man lige skal klappe hesten lidt. For jeg har helt andre erfaringer end Kenan Malik giver udtryk for i The Manchester Guardian, som jeg i øvrigt har tillid til, selv om det ikke er min mediesmag. Men jeg mener, han blander tingene på en urigtig måde.

@ Pórto Qisuk,
Jeg har faktisk været ansat i en årrække i en stort fransk dækproducent - både medens hovedkontoret var i Paris, og efter det blev flyttet ud. Og vi havde mange udenlandsk ¨fødte ansat. Min nærmeste chef var armensk-tyrkisk rom, havde læst på Université Paris-Sorbonne og været fransk kamppilot. Hans sekretær var nordafrikaner og klarede 8 sprog perfekt. Desuden var der nordafrikanere overalt på kontor, i produktion og i samfundet, og det gav faktisk slet ingen problemer.

Efterfølgende var jeg ansat hos en stor italiensk dækproducent med hovedkontor i Milan, og her havde man hentet omkring 60% af de ansatte på kontoret ind fra stort set hele verden - især Nordafrika, Mellemøsten, Tyrkiet og Latinamerika, og alle fungerede faktisk rigtig godt sammen.

@ Anne Eriksen
En meget stor del at korstogene - og næsten alle i 2. og 3. periode gik faktisk ikke til det "hellige land". Det var såmænd den nye katolske tros krigsmænd, der ville nedkæmpe de ortodokse i det østromerske rige, fordi disse ikke ville anerkende de katolskes udgave af den ortodokse tro som "den sande lære".

Min erfaring er, at man skal holde religion udenfor, og koncentrere sig om at skabe et ligeværdigt samfund for alle samfundsborgere. Og disse terrorister påberåber sig, at religionen påbyder dem at handle, men i praksis har deres "handlinger" intet med religion at gøre - tværtimod.

Og hvis man ser på Isis, så er det et 12-13 år gammelt produkt af de enorme uligheder, der var og fortsat er i Syrien, delvis Persien samt Iraq, - og nu også Egypten og Libyen m.fl. I øvrigt startede Isis som en al-Qaida-modreaktion mod Israels behandling af Palæstina. Og nu kæmper al-Qaida og Isis mod hinanden.

Og al dette had, der er opbygget, skyldes bl.a. verdenssamfundets ligegyldige "tilbagelevering" af Iraq og Afghanistan, hvor man har accepteret, at regeringer kommer til magten ved åbenlys svindel, og at de kun fungerer som samfund overfor enkelte befolkningsgrupper, medens de direkte bekæmper andre.

Og radikaliseringen - den sker fortrinsvis via nettet og meget lidt via moskeerne. Jeg rejser meget, og jeg besøger altid moskeer, hvis jeg har tid, og ofte slår jeg mig ned på uderestauranterne om formiddagen, når de gejstlige fra de 3 typiske religioner sidder og drikker stærk kava sammen. Og intet tyder på, at noget Hodja er Isis-agent - tvært om. I stedet kan man se på Isis net propaganda, der består af tusinder af hjemmesider, der kun har til formål at promovere selve idéen. F.eks.: "Er du pige og muslim, så kom med (til) os og gift dig med en kriger, så får du både bolig, børn, tryghed og et netværk".

Christel Gruner-Olesen, Jørgen Wassmann, Niels Duus Nielsen, Janus Agerbo, Anne-Marie Krogsbøll, David Zennaro, Frederikke Nielsen, Anne Eriksen, Shafi M. og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Muslimer bliver helt generelt stigmatiserede, dæmoniserede og problematiserede, i de vestlige lande. Ikke at der ikke findes problemer af forskellig art. Men, jeg tror at muslimerne, set over det generelle plan, i det store og hele, gives dårligere odds, end så godt som alle andre grupper af udlændinge med deres familier og efterkommere.
Og, mange muslimer ser også på europæere, "amerikanere",kristne og jøder, med skepsis, mistænksomhed og had. Dette er vel hellere ikke så mærkelig, historien ifra korstogene, kolonitiden, piraterne, missionærer, verdenskrigene, og nu de aktuelle kriger som NATO og EU fører i Mellemøsten og Afrika. Meget ofte er det nu i virkeligheden interventioner, med det formål at sikre kontrol over landområder og naturressourcer, ikke mindst olje. Og med tragisk resultat.
(Og ikke for at forsvare nogen form for "terrorisme", racisme, fundamentalisme eller noget. Hvis nogen skulle læse det sådan. Blot som en rationel forklaring.)
Bush hissede til hævntogt mod Irak og Afghaistan og religiøs krig mod militante islamister, og masser af andre, formodede eller sansynlige "radikaliserede" grupper og individer.
Og, mange naboer og andre har jo selvfølgelig blevet dræbt af bomber, miner, droner m.m.
Meget dette solgt fra Europa og Nord-Amerika. Og ikke kun Rusland!!!
Salam!
Shalom!

Jørgen Wassmann, Ole Frank, David Zennaro, Shafi M., Erik Feenstra og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Isis er/var en gudinde i den gamle egyptiske religion (mytologi.)
Gert Romme, du mener vel helt sikkert ISIS. Lad os nu ikke blande gamle Isis ind i den
her pærevælling...

Problemet er vel den forkerte parring af strategi og samfund: et multikulturelt samfund (i realiteten et samfund med en masse subkulturer) kræver en fælles velfærdsstat, mens et assimilerende samfund slet ikke kan fungere, fordi det bryder med det grundlæggende princip i et demokrati om den enkeltes autonomi.

Multikulturelle og multireligiøse samfund kan tilsyneladende fungere fint med protestanter, katolikker, budister, hinduer, jøder, scientologer, mormoner o. l. - f eks er USA verdens største økonomi og (endnu i et par årtier ) supermagt nr 1.

Muslimerne har et problem med Koranen og efterlevelsen af profetens gøren og laden.

Der er stærke voldelige passager i koranen og i profetens adfærd, så de ortodokse super-korantro muslimer kan med henvisning hertil hævde , at de fredelige, moderne og oplyste muslimer er frafaldne og dermed vantro,

Og hvis de "moderne" muslimer, der anerkender ligestilling mellem mænd og kvinder, accepterer seksuelle afvigelser fra det heteroseksuelle, afviser barbariske straffemetoder , går ind for demokrati o s v debatter med de fundamentalistiske muslimer, så får de med henvisning til passende "skriftsteder" m v at vide, at de ikke gør som profeten ville have gjort ( - og dermed er de "vantro").

Muslimerne har idag et mega-stort problem - måske det samme, som "kristendommen" engang havde med jagten på kættere , hekse o s v ?

Vi må i Danmark ( og i andre lande i vores egen kulturkreds) stå fast på, at menneskerettigheder , ligestilling, ytringsfrihed, demokrati m v IKKE er til forhandling - giver vi ind på disse punkter så svigter vi os selv og de muslimer, der er i takt med virkeligheden.

Britt Kristensen, Kim Øllgaard, Preben Haagensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Gert Rømme, integreret og assimileret er to vidt forskellige begreber. Folk vil helst bevare deres kulturelle rødder. Kultur og normer er forbundet med madkultur omgangsformer, sprog og temperament. Jeg bor i Sydfrankrig og har gode bekendtskaber med englændere og skandinaver og gode franskmænd.
Assimilation er mærkeligt udtryksform. Jeg er tilhænger af ordet gensidigt tolerance. Assimilation er en drøm som ikke kan realiseres.
Muslimerne tror på Islam og dermed kulturer som er forbundet til troen. Det vestlige menneske har andre normer og kulturer og trosmæssigt hører mere til den kristne etik.

Britt Kristensen, Anne Eriksen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

halvmånetoge og korstoge
muslimske og kristne koloniseringer af Afrika

mellemøstligt ørkenørl væltet ud over den halve klode.......
Og ingen religioner er kommet fra Europa. Ingen druidetro i Teheran m.m..

Hvis det multikulturelle var reelt og udtalt herhjemme, ville grønlændere jo også være som både hare krisha og Scientology og græskortodokse,m.m. og afghanere også både være som hinduer og budister og det flyvende spaghettimonster, og danskere som shintoister og janismetro m.m. og vietnamesere være både som agnostikere og Calvinister m.m. osv. og alt dette selvsagt på kryds og tværs og på alle leder og kanter. Hvis man snakker om det multikulturelle som positivt så er det bare at komme i gang. Folk kan godt lide at være på modtagersiden, men mindre på giversiden.
Og hvis man går ind for det multikulturelle, og ser det som positiv værdi, så husk at man jo gør det implicit for hele kloden. Pygmæsamfund skal fyldes op med canadiere og svenskere og chilenere. Saudiarabien skal fyldes op med letter og mexikanere og russere. Kina skal fyldes op med argentinere og gambianere og nordmænd. Vatikanstaten skal fyldes op med iranere og koreanere og bolivianere.

johnny bravo, Asiya Andersen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar

Jeg læste en kronik i Jyllandsposten af Else Lidegaard, som faktisk kommer med nogle gode ideer. Send dem på højskole, oversæt Hal Koch til arabisk. Giv dem den kulturelle ballast med i bagagen, så de forstår, hvorfor vores samfund har de værdier, som vi har. Et tre måneders højskoleophold og kombineret med en praktikplads på en virksomhed med job bagefter, så er der håb om en bedre fremtid selv for de, som ikke har lyst til at tage en rigtig uddannelse. Pengene vil hurtigt tjene sig ind, tror jeg.

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8219315/Giv-flygtninge-inspirat...

Niels Duus Nielsen, David Zennaro og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det kræver etymologisk akrobatik i verdensklasse og/eller ideologiske vrangforestillinger, at få omformuleret blandingsforholdet 90 % / 10 % til noget som helst "multi". Den konkrete aftapning, i monokulturelle enklaver, er det ganske umuligt at få øje på magien i.

Bortset fra, Peter Olesen, at også den oprindelige befolkning jo er opdelt i utallige subkulturer.

Hannover i undtagelsestilstand efter bombefund. Ved ikke om den var tiltænkt multikultimutti Merkel på stadion. Merkel sagde 2004, at det multikulturelle var grandiøst fejlslagent. Fik hun en del flak for dengang.
IS, formentlig, spiller den bombe ud lige efter stade de france, og oveni flygtningekrise m.m.........

jeg foreslog tidligere, at man skulle lade indsatte og arbejdsløse, herunder nye flygtninge og indvandrere, indscanne tekst digitalt, da vi har et enormt teksthav far Guttenbergs tid af. Arbejdsløse folk med mellemlang eller høj uddannelse kunne kategorisere, opbygge databaser etc.
Man tager ikke job fa nogen, og det kan friholdes af den normale arbejdsmarkedsmodel.
Fordele: man skal stå op til noget, og børnene skal ikke se forældre være derhjemme inaktive. Og det er ikke meningsløs aktivering. Man socialiserer med andre, og lærer sprog. Kan føre gradvist over i uddannelse. Og vigtigst af alt: fok har ikke tid til at tænke. Tænke sort.

Jørgen Wassmann og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Keld Albrektsen

Porto Qisuk skriver:
"Muslimerne tror på Islam og dermed kulturer som er forbundet til troen. Det vestlige menneske har andre normer og kulturer og trosmæssigt hører mere til den kristne etik."

Bum! Så er det slået fast, og vi behøver ikke diskutere mere...

Eller er verden alligevel en smule mere nuanceret? :-)

Pudsigt nok, så har samtlige de muslimer, jeg er stødt på, dels på universitetet (som vejleder) og på teknisk skole (hvor jeg selv var "voksenelev") været nøjagtig lige så danske, som alle de andre studerende og elever. Måske en smule mere motiverede og engagerede end flertallet.

Hvis jeg skal gætte på hvorfor, så bliver det nok, at der ikke var/er udprægede "ghettoer" i de områder, hvor universitet hhv. teknisk skole lå.
En umiddelbar konklusion kunne være at hvis "fremmede" skal indgå på lige fod i et samfund, så skal de "spredes ud"?

Jeg er helt med på, at det ville være skønt med indscanning af meget mere materiale; men ikke på andet end overenskomstmæssige vilkår.

Jørgen Wassmann og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Det findes ikke et eneste fredeligt multietnisk land i hele verden. Derfor er der ingen grund til at tro, at Danmark skulle blive et fredeligt eksempel.

Derfor er det fantastisk vigtigt, at vi sender alle flygtninge retur, så snart det er muligt. Hvis ikke, så bliver vores ghettoer endnu større end de er i forvejen, og uanset hvad vi gør og hvordan vi prøver at undgå det, så vil der komme til at herske ren sharialovgivning i dem. Det er fuldstændigt uundgåeligt.

Tina Sommer, Kim Houmøller, Preben Haagensen og steen marr anbefalede denne kommentar

Jeg tror, vi alle har gode og mindeværdige oplevelser med andre kulturer og mennesker, der er dybt forskellige fra os - og så alligevel ikke.
Det er en fordel for villigheden til at indgå forbindelser og samarbejde, men kan ikke bruges i denne sammenhæng, hvor der ikke tages individuelle hensyn, kun opdeling.
I dette samfund er selv ikke vi, de indfødte, i stand til at tage særlig mange skridt uden at støde ind i regler og procedurer, der får betydning for den frihed, vi har til rådighed.

Keld A. Skriver at han møder pæredanske muslimer. Det er en modig påstand. Majoritet af muslimer har muslimske forældre. Det betyder at de bliver opdraget i den muslimske tro og skikke. Derfor er lærerens påstande ikke pålidelige.
Du bliver ikke pæredansk på grund af sprog færdigheder. Islam er en lovreligion. Det betyder at muslimer har anden tilgang til samfundsnormer.
Derfor kan muslimer aldrig fuldtud integreres i Vesten og dermed i Vestlige normer.

Tina Sommer, Jørn Andersen, Britt Kristensen, odd bjertnes, Preben Haagensen, Lasse Reinhold og steen marr anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

Du siger præcis, hvad ISIS siger, Pórto Qisuk. Og Lasse Reinhold foreslår at Danmark agerer præcis, som ISIS ønsker, at de europæiske lande skal agere.

Terrorangrebene er ikke primært rettet mod ikke-muslimer i Europa, det reelle mål for terroren er derimod udtrykkeligt moderate eller sekulariserede europæere med muslimsk baggrund. ISIS vil ifølge organisationens officielle organ gøre det umuligt for dem at leve et normalt liv i Europa. De lever i det, som ISIS kalder "det grå", hvilket betyder det moderate, tolerante, sekulariserede, demokratiske samfundsliv. ISIS vil tvinge dem til at vælge side eller forgå, og kommentarer både her og i andre tråde viser, at strategien desværre ikke er uden virkning.

Hvis man vil gøre noget ved den ideologiske skadevirkning fra islam, er man nødt til at fatte at islam er ikke mere 'en religion' end Føtex er 'en boghandel', men politisk ide, der naturligvis ved, at hvis ikke den selv udbyder religion, vil den udfordres af religion på linje med al anden påståelig sekularitet og auto-trosartikel-båret ateisme.
Det er nem religion der sælges i halal-butikken, ingen tvivl om det - filet, ikke fisk.
Men det er ikke den egentlige metier. Tingen er mental markedsdominans via sharia-samfundet. Det er faktisk totalt sekulært.

@Niels Erik Nielsen, min mening om, at flytninge skal sendes retur har intet med terroren at gøre. Det har jeg ment altid, og det skyldes som sagt ikke terror, men at historien har vist, at vi får parallelsamfund.

Parallelsamfundene fås ikke kun ved, at muslimer flytter sammen. De fås også ved, at danskerne flytter væk. Så det er selvforstærkende.

Jeg ville gerne høre, hvad dine spådomme om Danmark er, hvis vi lader samtlige flygtninge blive. Hvordan ser vi så ud om 20 år?

'Mennesker, der tror ... at de er muslimer'
Er muligvis hvad Albrechtsen møder i sin undervisning.
Men er de det ? Eller er det en barnevinklet forvildelse omkring hvad der har givet sociale point i fritid-familie-delen af deres liv hidtil ? Jeg hælder med min erfaring ang, teenageres 'religiøse' engagementer - fra mig selv og andre - mest til det sidste.

"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion."

Steven Weinberg, nobelpristager i fysik.

Sabine Behrmann, Anne Eriksen, Niels Duus Nielsen, Mihail Larsen, Merethe Hansen og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Kulturel inkompatibilitet

At være til grin er ikke spor morsomt, og slet ikke som unge mennesker, der skammer sig over deres forældres generation – og hvem har ikke prøvet det i en bestemt periode af deres opvækst, men det plejer heldigvis som regel at gå over …

Mange af de unge mennesker, der vokser op i ’parallelliteten’ kan sagtens få øje på, at deres kulturelle kapital ikke er så stor, som den, deres jævnaldrene uden for i samfundet er i besiddelse af, men da en revolution inden for murene ikke synes fremkommelig, den sociale kontrol er ubønhørlig, går de efter at ødelægge værtskulturen uden for i bare frustration over at være til grin med hele dette deres eget fremmedartede og utilstrækkelige kulturelle set-up i den moderne verden – næsten ligesom de små børn, der ikke under hinanden et bestemt stykke legetøj, eller voksne, der i en skilsmissesituation kan finde på at dræbe både ægtefællen og eventuelle børn, for modparten skal i hvert fald ikke mere have fornøjelsen, så ville nogen føle sig helt til grin, især, hvis konen stikker af med en anden galan …

Derfor ender alle velmenende tiltag, for at kompensere for denne kulturelle forskel, normalt samme sted uanset hvor i Europa, et fredeligt multikulturelt samfund er indtil videre noget nær en umulighed, hverken multi-kulti eller assimili, dertil er kulturene og børnene alt for forskellige, men med tiden måske en mulighed, når man har lært ikke at føle sig alt for meget til grin - og vise det …

Jørn Andersen, Niels Duus Nielsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Steffen Gliese
Hej. Hvis man giver minimumsløn så ryger hele ideen. Så bliver det kunstige job, som heller ikke tilskynder folk til at komme over i normale job, hvor jeg jo gerne vil have overenskomster. Indscanning er jo også noget som man nok ikke normalt ville have gjort, men situationen lige nu gør det nødvendigt. Forestiller mig, at man neddrosler i nedgangsperioder. Og man skal netop koble andre tiltag såsom uddannelse på.
Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor godt det vil være, hvis folk ikke sidder derhjemme og tænker, og tænker, og tænker. Hvis dette, eller andre lignende ideer, strander på overenskomster, så rammes alle. Også af bomber.

Anne-Marie Krogsbøll

Måske skulle man flytte kikkertens fokus fra problemet med religion og kikke lidt mere på den stigende ulighed og skæve koncentration af magt og økonomiske ressourcer, som har hærget planeten gennem årtier?

Hvad er det, der gør disse bevægelser tiltrækkende for et stigende antal unge? Kunne fanatisk fundamentalisme og radikalisering trives uden en gennemgribende oplevelse af uretfærdighed i dele af verdens befolkning?

Der vil altid være mennesker, der af den ene eller den anden grund tiltrækkes af sådanne bevægelser, men når det appellerer til så mange, så må vi se på de leveforhold, der gør, at disse mennesker føler, at fanatiske og blodtørstige religioner har noget godt at tilbyde dem - for det er trods alt ikke særligt logisk at føle sig tiltrukket af at skabe død og ulykke for andre.

Terror er forfærdeligt, men ondets rod tror jeg ikke skal findes isoleret i religiøse forestillinger. Verden er i tiltagende grad delt op i dem, der har ,og dem, der ikke har - både økonomi og magt - og det kan ikke undgå at skabe stor vrede og forbitrelse, hvis man oplever, at man ikke har mulighed for et ordentligt liv, og hvis man ser skruppelløse folk rage hæmningsløst til sig - som det gælder de superrige verden over, i det omfang de modarbejder en mere ligelig fordeling af goderne.

Hvem dræber i sidste ende flest? Terrorrister eller selskaber, der udnytter deres økonomiske magt til det yderste, hvorved de skaber sult, ulykker, miljøkatastrofer etc? Hvorfor sætter vi ikke lige så hårdt ind overfor den slags "terrorister"? Fordi de er mere usynlige for os, der lever langt fra deres rigmandsghettoer?

Og for at komme evt. indvendinger i forkøbet: Nej, jeg mener IKKE, at terrorisme på nogen måde er undskyldeligt, eller vi bare skal tåle terrorisme, eller at vi ikke skal forsvare os. Men vi skal finde ondets virkelige rod for at kunne gribe effektivt ind, og ondets rod er efter min opfattelse IKKE bare religion.

Vi er nødt til at beskytte os (men indenfor retsstatens rammer), og gøre, hvad vi kan for at forebygge flere terrorangreb her og nu. Men det bedste middel mod radikalisering og terror PÅ LÆNGERE SIGT tror jeg ikke er at dæmonisere og fokusere ensidigt på en religion - vi må sideløbende med den akutte indsat arbejde indædt på at skabe gode leveforhold for så mange som muligt, og arbejde for en mere retfærdig samfundsorden - hvilket indbefatter at begrænse ulighed og de økonomiske tyranners magt via indgreb i økonomiens skruppelløse hærgen.

Derved kan vi undergrave Islamisk Stat nedefra, for det er de færreste, er er villige til at blive blodtørstige selvmordsbombere, hvis de selv har et meningsfuldt liv at miste.

Sabine Behrmann, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Niels Erik Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Erik Nielsen

@Lasse Reinhold: Spørgsmålet er, hvordan vil Danmark have, at det ser ud om 20 år, og hvordan opnår Danmark det? Danmark kunne begynde i dag.

Hint: Mentaliteten fra DF og ISIS er gift for integrationen, deres "os" og "dem" diskurs er det første, der skal sættes på porten.

Jørgen Wassmann, Sabine Behrmann og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

sorry...neddrosler i opgangsperioder og omvendt

Niels Erik Nielsen

Anne-Marie Krogsbøll: "Men det bedste middel mod radikalisering og terror PÅ LÆNGERE SIGT tror jeg ikke er at dæmonisere og fokusere ensidigt på en religion - vi må sideløbende med den akutte indsat arbejde indædt på at skabe gode leveforhold for så mange som muligt, og arbejde for en mere retfærdig samfundsorden - hvilket indbefatter at begrænse ulighed og de økonomiske tyranners magt via indgreb i økonomiens skruppelløse hærgen. "

Sådan!

Sabine Behrmann og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

så "flugten fra islamisk stat" fra 2015 i går på DR2. Jeg har det stadigvæk fysisk dårligt.

Assimilering virker

Danmark rummer allerede mange assimilerede mennesker fra forskellige nationaliteter og forskellige religioner - både nogle, der er kommet som flygtninge og migranter i 16-1700 tallet, og nogle der er kommet inden for det sidste halve århundrede. Mange af dem er tilmed så godt integrerede, at de har formået at kravle op i de øverste socialklasser.

Der har været bump undervejs - specielt med jøderne - men forhindringerne har da i høj grad været nogen, vi selv skabte i form af anti-semitisme. Den slags findes i dag i det danske samfund kun blandt nogle højreorienterede tosser - og så desværre mere udbredt blandt landets muslimer, der samtidig er den immigrationsgruppe, der er dårligst assimileret.

De to ting hænger sammen: Manglende assimilering til dansk kultur OG praktisering af anti-semitisme. Skal jeg være lidt kontant, så adskiller nogle muslimske grupper her i landet (og andre steder) sig fra andre immigrationsgrupper ved en ringe respekt for anderledes tænkende og troende. En anti-holdning, der blot kulminerer i hadet til jøder.

Der må være grunde til, at (nogle) muslimer til forskel fra alle andre har svært ved at assimilere sig. Når andre kan assimileres, er det ikke assimileringen som sådan, der er noget forkert ved. Vi har behov for en grundig sociologisk analyse af dette helt specielle fænomen. Sæt nogle forskningsmillioner af til formålet!

John Robert Parkins

..........less than 2% of all terror attacks
are carried out in the name of Islam
you´re more chance of being killed
by a bee sting a peanut or
the NHS "National Health Servic".

@ Parkins

Bliv endelig ved med at gøre 'terror'-begrebet så altomfattende, at enhver tale om den ender i vrøvl.

@ Parkins (2)

Nabo A terroriserede nabo B; de var uenige om hækkens højde. Det hele stod på i uger og måneder og førte til verbale slagsmål.

Fint, det registrerer vi lige i listen over tilfælde af terror.

Den vil vokse yderligere, når vi begynder at registrere, hvordan ægtefæller 'terroriserer' hinanden, og der er rigeligt med nye tilfælde, hvis vi også inddrager den 'terror', børn udøver mod hinanden i børnhaverne.

vi skal nok ikke bygge store boligområder mere. På den korte bane bliver kvadratmeterprisen lav, men på den lange bane koster de tusindfold mere på alle mulige andre kontoer. Når de nuværende forfalder, skal de ikke repareres.

Forskning i assimileringsproblemer

I betragtning af problemernes (voksende) størrelse - og internationale omfang - så er det millioner, der er givet godt ud.

Men det er vigtigt at advare mod, at pengene havner i lommerne på nogle af de faglige milieuer, der ganske vist beskæftiger sig med en bred vifte af race-, integrations- og kulturproblemer, men i dag konsekvent forsøger at bortforklare, at der skulle være noget specielt problem. Altså milieuer, der selv har en multi-kulti agenda, hvor alle modsætninger benægtes, bortforklares, dysses ned eller omskrives til idyl.

Den første betingelse for enhver kritisk forskning er, at man erkender problemet.

John Robert Parkins

..........the IRA (The Irish Republican Army) once grimly warned: “You have to be lucky every time; we only have to be lucky once.”

"It takes a certain kind of person to believe what no one else believes. To be ruled by ideas for which you have no evidence (and which therefore cannot be justified in conversation with other human beings) is generally a sign that something is seriously wrong with your mind. Clearly, there is sanity in numbers. And yet, it is merely an accident of history that it is considered normal in our society to believe that the Creator of the universe can hear your thoughts, while it is demonstrative of mental illness to believe that he is communicating with you by having the rain tap in Morse code on your bedroom window. And so, while religious people are not generally mad, their core beliefs absolutely are. This is not surprising, since most religions have merely canonized a few products of ancient ignorance and derangement and passed them down to us as though they were primordial truths. This leaves billions of us believing what no sane person could believe on his own. In fact, it is difficult to imagine a set of beliefs more suggestive of mental illness than those that lie at the heart of many of our religious traditions."

Citat fra side 72 af bogen "The End of Faith" af Sam Harris.

Anne-Marie Krogsbøll

John Fredsted:
""The End of Faith" af Sam Harris."

Måske gør jeg bogen uret (har ikke læst den), men selv om jeg ikke selv er religiøs, så kan jeg ikke lade være med at stille spørgsmålet: Hvor rationelt er det lige at tro, at man kan opnå "The end of faith" ved at forsøge at bevise, at tro er irrationel?

Det er efter min opfattelse dybt irrationelt.

@Anne-Marie Krogsbøll: Det er heller ikke hans pointe. Hans pointe er, at denne form for irrationalitet er nødt til at ende, hvis vi skal undgå ragnarok - eller som det står på bagsiden af bogen: "... Sam Harris asserts that in the shadow of weapons of mass destruction, we can no longer tolerate views that pit one true god against another."

Tag nu bare eksemplet med Indien og Pakistan, begge atommagter: "The two countries have since fought three official wars, suffered a continuous bloodletting at their shared border, and are now poised to exterminate one another with nuclear weapons simply because they disagree about 'facts' that are every bit as fanciful as the names of Santa's reindeer." [Citat fra siderne 26-27 af bogen.]

Proportionsforvrængning - ja, - også i de opfattelser, vi omgiver os med til daglig.
Den politiske arena med slagsmål, spil for galleriet og interessekonflikter. Nu har vi forhøjet beredskab? Men borgerne mærker selvfølgelig ikke noget til det.

Har vi haft terror? Det var i hvert fald en meget kraftig reaktion, der kom ud af det.
Der er en dyne af mere eller mindre velmenende opfattelser, krav og nedskydning af bestemte politiske retninger.
Der er tale om menneskeligheder egenskaber - og i stedet for at anerkende de reelle problemer og hvor lidt, vi kan forudse og undgå (det kan ikke undgås - men optrappes kan det) så er der tale om "pretence" - "We are pretending"!

Det lyder som en bog, jeg gerne vil læse, "The End of Faith"!

Vestlig dekadence
Her er bandet, der spillede i Paris i fredags, klart at de unge af anden religion følte et forbud mod at deltage i ’fornøjelserne’, så hellere end at frigøre sig for de snærende bånd plaffe alt det dekadente ned – i ’60’erne gik vi bare ned til Storkespringvandet og sang vore egne sange og de gamle blev bare olme, når de så disse langhårede, der skulle have ’skåret deres organer af’ derude i Christiania’ – men dog ikke skydes … ;-)
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=55426

Sider