Interview

’Spørgsmålet er, om man har tillid til Folketinget eller ej’

Bør Folketinget i fremtiden kunne afgive suverænitet på retsområdet til EU uden at spørge borgerne først? Nej, mener tænketanken NyAgenda – det er udemokratisk og i strid med grundloven. Ja, mener Tænketanken Europa – Folketinget er den højeste myndighed, og i en global verden er national suverænitet et forældet begreb
Bør Folketinget i fremtiden kunne afgive suverænitet på retsområdet til EU uden at spørge borgerne først? Nej, mener tænketanken NyAgenda – det er udemokratisk og i strid med grundloven. Ja, mener Tænketanken Europa – Folketinget er den højeste myndighed, og i en global verden er national suverænitet et forældet begreb

Molly Wittus/iBureauet

20. november 2015

De to EU-tænketanke NyAgenda og Tænketanken Europa sætter krydset hvert sit sted til folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december. Men hvad er det egentlig, vi skal stemme om?

»Vi skal stemme om, hvorvidt vi fremover vil lade et flertal i Folketinget tilvælge EU-retsakter (EU-love, red.) inden for retslige og indre anliggender. Det europæiske politisamarbejde (Europol) er anledningen til afstemningen, fordi vi risikerer at falde ud, men kernen er, om vi skal ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning,« siger Bjarke Møller (BM), direktør i Tænketanken Europa.

Men Lave K. Broch (LKB), der er bestyrelsesmedlem i den EU-kritiske tænketank NyAgenda, giver en lidt anden forklaring:

»Vi stemmer om, hvorvidt Danmark skal give EU mulighed for at få overstatslig magt inden for retsområdet. Tilvalgsordningen giver Folketinget en blankocheck til at afgive suverænitet inden for alle retspolitiske områder – det kan være strafferammer, den kriminelle lavalder, eller om Europol en dag skal blive til et FBI – det kan være ting, vi slet ikke kan forestille os i dag. Så det er svært at vide, hvad vi stemmer om. Hvis vi stemmer om en blankocheck til Folketinget, så mener vi, at det er et problem i forhold til grundloven,« siger Lave K. Broch.

I strid med grundloven

I sin nej-kampagne fremhæver NyAgenda grundlovens paragraf 20 stk. 2, der siger, at national suverænitet kun kan afgives ved en folkeafstemning eller ved fem sjettedeles flertal i Folketinget. Derfor er tilvalgsordningen ifølge Lave K. Broch udemokratisk og muligvis grundlovsstridig.

LKB: »Folketinget laver lovgivning inden for rammerne af grundloven. Der er et fundament, som Folketinget ikke bare kan ændre på.«

»På alle de områder, hvor EU får overstatslig magt, har Europa-Kommissionen – altså embedsmænd, som ikke er folkevalgte – monopol på at fremsætte lovforslag. Det svækker demokratiet. Hvad hvis EU skal have et føderalt politi, eller hvis EU skal bestemme den kriminelle lavalder?«

– Men hvis vi stemmer ja til tilvalgsordningen, er det Folketinget, der skal tage stilling til, om Danmark skal være med i den slags. Det er vel ikke noget, EU trækker ned over hovedet på os?

»Det er rigtigt, men borgerne får ikke en folkeafstemning om det,« siger Lave K. Broch.

En anden demokratiopfattelse

Den udlægning er Bjarke Møller fra Tænketanken Europa uenig i.

BM: »Man hører hele tiden, at folket slet ikke bliver spurgt. Jo, folket bliver spurgt den 3. december.«

»Folketinget er det repræsentative demokratis højeste parlament, så spørgsmålet er, om man har tillid til Folketinget eller ej,« siger Bjarke Møller og understreger også, at et ja til tilvalgsordningen ikke får konsekvenser for den kriminelle lavalder, som Lave K. Broch nævner.

»Det er en rendyrket skræmmekampagne,« mener Bjarke Møller.

»Hovedprincippet på det strafferetlige område er, at EU laver fælles minimumsregler og fælles procedurer for indsatsen imod den grænseoverskridende kriminalitet. Danmark kan stadig have højere rettigheder og højere strafferammer, og den nationale strafferet kan bevares.«

– Men er det ikke et demokratisk problem, at Folketinget i fremtiden får ret til at afgive suverænitet på områder, som vi ikke kender til endnu, når det nu står i grundloven, at suverænitetsafgivelse kræver et kvalificeret folketingsflertal eller en folkeafstemning?

»Det afhænger af, hvilken demokratiopfattelse man har. Hylder man direkte demokrati som i Schweitz, eller tror man på det repræsentative demokrati? Nej-siden forestiller sig, at man skal have folkeafstemninger om alle mulige EU-retsakter, men der er også en masse andre ting herhjemme, som vi ikke stemmer om – skattelov for eksempel. Det har vi overdraget til politikerne, og så kan vi til gengæld sætte dem fra bestillingen,« siger Bjarke Møller.

»Selv om folk har mistillid til politikerne og partierne, har de faktisk tillid til Folketinget som institution,« uddyber han.

I en meningsmåling, som Tænketanken Europa har fået lavet, svarer 54 procent af vælgerne, at de har tillid til, at Folketinget kan håndtere tilvalgsordningen, fortæller han.

– Så et ja den 3. december vil styrke det repræsentative demokrati på bekostning af det direkte demokrati?

»Ja, det kan man godt sige.«

Bjarke Møller mener desuden, at den traditionelle debat om national suverænitet er forældet.

»Der er en række grænseoverskridende problemer, som vi de facto ikke har suverænitet til at håndhæve. Man har formel suverænitet, men hvis man ikke kan håndhæve den i praksis, så mister man den. Organiseret kriminalitet er international, ligesom virksomheder er det, så de nationale myndigheder er magtesløse alene,« siger Bjarke Møller.

»Ulrich Beck (tysk sociolog, red.) har talt om zombienationalisme, der er en form for zombiesuverænitet: en symbolsk måde at forstå politik på. Men ved at dele suverænitet med andre EU-lande kan vi genvinde noget af det tabte.«

Afgivelse af magt

– Lave K. Broch, hvad siger du til argumentet om, at både virksomheder og kriminalitet i dag flyder frem og tilbage over grænserne, og at det derfor giver dårlig mening at tale om national suverænitet i traditionel forstand?

LKB: »Ja, vi lever i en globaliseret verden, hvor Danmark skal samarbejde med andre, men vi skal heller ikke bare følge med uden at tænke. Det er et kæmpe problem, hvis globaliseringen afskaffer demokratiet. Borgerne skal jo føle, at de kan forandre ting,« siger bestyrelsesmedlemmet i NyAgenda.

»I dette tilfælde er det jo ikke samarbejde, men afgivelse af magt. I Norge har man for eksempel valgt ikke at indgå i EU’s terrorliste, så de har ikke PKK, Hamas, De Tamilske Tigre eller FARC på terrorlisten, og de har brugt den frihed til at være fredsmægler og fået FARC og Colombias regering til at gå til forhandlingsbordet.«

– Så ved at stå udenfor, kan vi have andre standarder og agere mere frit – men der ligger vel også en stor magt i at stå sammen? Ellers er vi jo bare et lille land i en stor verden …

»Hvis det handlede om at være stor, kunne vi jo blive en stat i USA. Jeg mener, at der findes noget, der hedder småstatsmagt og eksemplets magt, som når Norge vil gå længere på klimaområdet end EU, og når de vil lave fredsmægling.«

– Hvad skal vi så gøre, hvis vi gerne vil samarbejde med andre i Europa, men ikke vil have en tilvalgsordning?

»Vi skal have mellemstatsligt samarbejde. EU er jo ikke interesseret i, at Danmark bliver et fristed for menneskehandel og kriminalitet. Det er i EU’s interesse at samarbejde. EU har mellemstatslige aftaler om Europol med 18 lande, blandt andet Norge, Island, Schweiz, Colombia og Rusland, så jeg er helt sikker på, at EU vil indgå en aftale med Danmark,« siger Lave K. Broch.

Europa a la carte

– Bjarke Møller, nej-siden peger på, at vi kan få såkaldte parallelaftaler på de enkelte retsområder. Er det ikke en bedre model for Danmark?

BM: »Nej, for vi er ikke sikre på at få en ordning, der er lige så god som tilvalgsordningen – jeg ved godt, at mange siger noget andet, men det er vi ikke. Ingen kan sige, hvor lang tid det vil tage at få, eller hvilke vilkår det vil ende med, for det skal igennem Europa-Kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet.«

»Parallelaftalerne er et ekstremt usikkert kort, der præsenteres som et alternativ. Den samarbejdsaftale, Norge har fået med Europol, giver dårligere vilkår for det norske politi. Dansk politi har ret til at søge direkte i Europols informationssystem, men det må norsk politi ikke,« siger Bjarke Møller og kalder tilvalgsordningen »unik«.

»Det er cherry picking. Engang sagde nej-siden, at vi skulle have et Europa a la carte, og det får vi så et tilbud om nu. Det står lige foran os, vi kan bare sætte os ved bordet.«

– Lave K. Broch, er tilvalgsordningen ikke det Europa a la carte, som I på nej-siden altid har ønsket jer?

LKB: »Jeg har aldrig ønsket mig, at EU skal have overstatslig magt inden for retspolitikken. Når ja-siden siger samarbejde, mener de jo, at EU skal bestemme. Når jeg siger samarbejde, mener jeg mellemstatsligt samarbejde, hvor EU-domstolen ikke har kompetence, og hvor Danmarks stemme er ligeværdig.«

»Danmark har 1,1 procent af stemmerne i EU’s Ministerråd og under to procent af medlemmerne i Europa-Parlamentet. Danskerne vil samarbejdet, men de vil ikke den overstatslige union,« siger Lave K. Broch.

»Vi kan opsige mellemstatslige aftaler, vi kan have tre behandlinger i Folketinget og have en offentlig debat. Det kan vi ikke i EU. Når noget er overstatsligt, kan EU uden folkeafstemning eller grundig debat vedtage lovgivning, som er bindende for danske borgere.«

»Hvis vi om fem år opdager, at EU’s flypassagerregistre er til skade for menneskerettighederne eller privatlivet, kan Folketinget ikke ændre på det, selv om 179 medlemmer gerne ville.«

Bjarke Møller er uenig.

BM: »Alle EU-lande er forpligtet til at overholde menneskerettighederne, og der er en række EU-regler, som giver tiltalte ekstra retssikkerhed med tolke- og advokatbistand i retssale.«

»Uanset om det bliver et ja eller et nej den 3. december, vil alle danskere, der rejser med fly til EU-lande eller til USA, kunne ende i det nye PNR-register over flypassagerer, men siger vi ja til tilvalgsordningen, kan Danmark få indflydelse på det. PNR bliver et vigtigt redskab i kampen mod grænseoverskridende terrorisme, ligesom efterforskningskendelsen, arrestordren og Europol også er det,« siger Bjarke Møller.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritiske, seriøse og troværdige.

Se om du er enig – første måned er gratis

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Kurt Nielsen
  • Jørgen Wassmann
  • Anne Eriksen
  • Jørgen Steen Andersen
  • Flemming Berger
  • Niels-Holger Nielsen
  • Torben Selch
  • Lise Lotte Rahbek
Kurt Nielsen, Jørgen Wassmann, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, Torben Selch og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne artikel

Kommentarer

Per-Olof Johanssson

Nej da - det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man har tillid eller ej til Folketinget. Folket kan kun dispensere fra Grundlovens § 20 ved at lave Grundloven om efter de gældende regler. "Det afhænger af, hvilken demokratiopfattelse man har. Hylder man direkte demokrati som i Schweitz, eller tror man på det repræsentative demokrati? Nej-siden forestiller sig, at man skal have folkeafstemninger om alle mulige EU-retsakter.." siger Bjarke Møller. Det er ikke noget Nej-siden 'forestiller sig'. Det er Grundlovens krav til afgivelse af suverænitet at det kun kan ske 'i nærmere bestemt omfang'! Basta! "Muligvis grundlovsstridig" siger Lave K. Broch. Han kan godt droppe 'muligvis'. Om vi efter et 'ja' kan føre retssag på det grundlovsstridige, er vel tvivlsomt, når vi ikke har en forvaltningsdomstol. https://perolofdk.wordpress.com/2015/10/28/eu-flertallets-prokuratorkneb...

Kurt Nielsen, Kaj Spangenberg, Holger Madsen, Tue Romanow, Anne Eriksen, Flemming Berger, Michael Madsen, Troels Brøgger, erik mørk thomsen, Liliane Murray, Janus Agerbo, Lise Lotte Rahbek, Michael Kongstad Nielsen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Et JA den 3.12 er reelt en total afskaffelse af rets-forbeholdet.

Torben Skov, Holger Madsen, Anne Eriksen, Flemming Berger, Liliane Murray, Torben Selch og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Kan man have tillid til et Folketing der fuldstændig ignorere mere end 250.000, - underskrifter (Dong)?

Kan man have tillid til et Folketing der kun meler egen kage, mens folket skal finde sig i, at den ene politiker efter den anden, Holst, som det sidste eksempel, ikke kan holde fingrene fra andre folks penge?

NEJ! Løkkes løfter har ingen gang på jord. NEJ!

Kurt Nielsen, Kaj Spangenberg, Anders Graae, John Victor Lorck, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Holger Madsen, Steffen Gliese, Tue Romanow, torben west, Erik Pørtner Jensen , Keld Albrektsen, Anne Eriksen, Finn Thøgersen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, randi christiansen, Michael Madsen, erik mørk thomsen, erik winberg, Liliane Murray, Torben Selch og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

I en meningsmåling, som Tænketanken Europa har fået lavet, svarer 54 procent af vælgerne, at de har tillid til, at Folketinget kan håndtere tilvalgsordningen, fortæller han.

54 % er dælme ikke meget at prale af.
Det må omvendt sige, at vi er 46% af danskerne, som IKKE har tillid til at Folketinget kan administrere landets mandat i EU.

Kaj Spangenberg, Anders Graae, John Victor Lorck, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Holger Madsen, Steffen Gliese, Tue Romanow, Keld Albrektsen, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, randi christiansen, Michael Madsen, Nanna Wulff M., Liliane Murray, Torben Selch, Janus Agerbo, Niels Nielsen og Jørgen Wassmann anbefalede denne kommentar
Christian RW Christensen

POJ: "Om vi efter et 'ja' kan føre retssag på det grundlovsstridige, er vel tvivlsomt, når vi ikke har en forvaltningsdomstol."

Der er ingen tvivl om at højesteret kan pådømme loves overensstemmelse med grundloven. Dette slået helt fast med tvind-dommen for en del år tilbage. Danmark har derfor intet behov for forvaltaltningsdomstole, så bare rolig.

Endelig! en artikel der rammer plet på hvad denne afstemning egentlig handler om. Uanset om man mener ja eller nej.
Tillid til ja-sigerne, der påpeger at valget handler om europol? nixenbixen.

Det lugter fælt omkring den tiltalende Europol-pizza. Tror der ligger en selvdød TTIP/ISDS rotte gemt under, der har spist for meget pesticid montsanto-gmo.

Carsten Wienholtz, Torben Skov, Janus Agerbo, Tue Romanow, Anne Eriksen, ingemaje lange, Henrik Klausen, Jørgen Steen Andersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, randi christiansen, Michael Madsen, Lise Lotte Rahbek, Jens Jørn Pedersen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Jeg har ikke tillid til det nuværende Folketing!
De politikere. der kæmper for at få magten for umiddelbart efter vil overlade den til andre, har jeg aldrig forstået. Er de bange for magten?
Tiden er kommet til at afvikle EU!
EU er et pamperi og korrumperet.
Det kan vi ikke forsvare!

Carsten Wienholtz, Torben Skov, Holger Madsen, Janus Agerbo, Anne Eriksen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, Michael Madsen, Liliane Murray, Lise Lotte Rahbek og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar

Det er dybt ejendommeligt, når folk siger, at de ikke har tillid til Folketinget .

Vælgerne sammensætter mindst hvert 4 år folketinget på demokratisk vis - og tinget afspejler vælgernes holdninger.

Hvis man mener Folketinget er ude af takt med Folket/vælgerne - skal vi så afskaffe demokratiet og blive fascister eller genindføre enevælden eller oprette et kalifat, eller lade Paven bestemme eller HVAD ???

Er man demokrat, så må man på demokratisk også være demokrat, når ens egne ideer ikke får støtte fra et flertal - man kan ikke "nøjes" med at være demokrat, når man selv og ens venner er "ved fadet".

Troels Brøgger

@Robert Kroll
Jeg er principielt enig med dig, men fordi det er en beslutning som rækker langt udover en folketingssammensætnings rækkevidde, mener jeg at det er forkert at tale om at "der ikke er tillid til Folketinget".
Sandheden er snarere at der ikke er tillid til alle mulige fremtidige folketings sammensætninger, en mistillid der er god grund til, eftersom det der bestemmer et folketings sammensætning er meget mere og meget andet end EU spørgsmål.

Kurt Nielsen, Kaj Spangenberg, Carsten Wienholtz, Holger Madsen, Janus Agerbo, Torben Selch, Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Robert Kroll
Ejendommeligt?
Jeg kalder det erfaring.
Hvis man tilstrækkelig mange gange har oplevet, at det der før et valg var partiet politik, efter et valg pludselig er onverteret til den diamentralt modsatte politik af den der hævdedes før valget,
så kan man komme med alle de undskyldninger og bortforklaringer, man kan hive op af lommerne.

Det repræsentative demokrati er blot en narresut.
Den reelle magt ligger hos de, som sidder på pengene.

Kurt Nielsen, Carsten Wienholtz, Torben Skov, Steffen Gliese, Janus Agerbo, Tue Romanow, Keld Albrektsen, Anne Eriksen, Hans Larsen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, Michael Madsen, Niels Nielsen og Liliane Murray anbefalede denne kommentar

Robert Kroll, det er ikke valget der ikke er demokratisk, det er hvad politikerne gør bagefter der er udemokratisk.

Kurt Nielsen, Carsten Wienholtz, Janus Agerbo, Tue Romanow, Keld Albrektsen, Anne Eriksen, Jens Falkenberg, Hans Larsen, Jørgen Steen Andersen, Flemming Berger, Niels-Holger Nielsen, Niels Nielsen og Nanna Wulff M. anbefalede denne kommentar
randi christiansen

"Bør Folketinget i fremtiden kunne afgive suverænitet på retsområdet til EU uden at spørge borgerne først? Nej, mener tænketanken NyAgenda – det er udemokratisk og i strid med grundloven. Ja, mener Tænketanken Europa – Folketinget er den højeste myndighed, og i en global verden er national suverænitet et forældet begreb"

Allerede her i den indledende tekst er jeg nærmere et bommesislag, end jeg kan huske før at have været : den såkaldte tænketank europa vover sig offentligt frem med en påstand om at " .. i en global verden er national suverænitet et forældet begreb". Det nærmer sig en form for landsforræderi således at mene, at et af folkets værn mod skiftende parlamenters magtmisbrug, grundloven, nu er irrelevant og kan bortses fra.

Så må man da ellers nok sige, at banen lige blev kridtet op, og svesken kom på disken.

Man har jo nok haft heftigt på fornemmelsen, at disse understrømme er endog meget stærke, siden den daværende statsminister poul schlüter udtalte, at den stendøde union ikke var fejet ind under gulvtæppet, men denne helt utilslørede hovmodighed er nu alligevel et i særklasse rystende anslag mod vort ellers så højt besungne demokrati.

Kurt Nielsen, Carsten Wienholtz, Jørgen Steen Andersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Tror jeg sq ik ville være så underholdende liliane - det betyder faktisk et slagtilfælde, som jo kan være livstruende, men indrømmet, jeg brugte ordet, fordi jeg synes, det er et sjovt ord og ville egl, som du opfattede, associere til den tilstand, hvor man lader sin harme få frit løb i højeste gear - jeg føler mig faktisk komplimenteret af at du tror, det kunne være underholdende, det kunne det sagtens være

Michael Kongstad Nielsen

Man kan da godt have tillid til det folketing, vi selv har valgt og ligesom må leve med. Men hvis medlemmerne pønser på at afskibe dele af deres beføjelser til fremmede magter, siger grundloven heldigvis stop. Enten 5/6 deles flertal eller folkeafstemning. I det aktuelle tilfælde betyder et JA befolkningens JA til overdragelse af kompetencer på alle retlige områder, ikke kun de 22 valgte. Alle fremtidige retsakter vil blive gældende i Danmark efter et JA, og kun på baggrund af et simpelt flertal i folketinget.

Kurt Nielsen, Carsten Wienholtz og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

"Den udlægning er Bjarke Møller fra Tænketanken Europa uenig i.
BM: »Man hører hele tiden, at folket slet ikke bliver spurgt. Jo, folket bliver spurgt den 3. december.«

Ja, og for sidste gang

»Folketinget er det repræsentative demokratis højeste parlament, så spørgsmålet er, om man har tillid til Folketinget eller ej,« siger Bjarke Møller og understreger også, at et ja til tilvalgsordningen ikke får konsekvenser for den kriminelle lavalder, som Lave K. Broch nævner."

Tillid? Til gengæld for et af folkets sidste værn mod inkompetente politikere - kontrol er desværre stadig nødvendigt. Demokrati? Ville være en god ide (gandhi)

B.m er fuld af uvederhæftige udsagn :

Nej, du kan ikke garantere, at et ja ikke får konsekvenser for fx den kriminelle lavalder, fordi det netop afhænger af et folketingsflertal - og hans svar på følgende er oprørende :

"Men er det ikke et demokratisk problem, at Folketinget i fremtiden får ret til at afgive suverænitet på områder, som vi ikke kender til endnu, når det nu står i grundloven, at suverænitetsafgivelse kræver et kvalificeret folketingsflertal eller en folkeafstemning?

»Det afhænger af, hvilken demokratiopfattelse man har. Hylder man direkte demokrati som i Schweitz, eller tror man på det repræsentative demokrati?"

Grundlovens tekst er entydig og afhænger ikke af hvilken demokratiopfattelse, man har.

"Nej-siden forestiller sig, at man skal have folkeafstemninger om alle mulige EU-retsakter, men der er også en masse andre ting herhjemme, som vi ikke stemmer om – skattelov for eksempel."

Og forsøger sig med at latterliggøre nej siden - totalt uvederhæftigt, manipulerende og direkte dumt.

"Det har vi overdraget til politikerne, og så kan vi til gengæld sætte dem fra bestillingen,« siger Bjarke Møller"

Politikere kan meget hurtigt nå at lave en masse irreversible ulykker - som fx et ja den 3/12.

Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Liliane Murray, Lise Lotte Rahbek og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Randi Christiansen,

Ikke for noget, som man siger, men 'bommesi' er en ældre dansk betegnelse for en kraftig jerseyvævet bomuldsvare i metermål med opkradset vrangside, af hvilket man bl.a. fremstillede dame- og børneunderhylere med lodden vrang. Ad dunkle veje er glosen apopleksi (lægelatin for slagtilfælde) via forvanskningen i folkemunde til 'poppelsi' så senere blevet yderligere forvansket og -dansket til 'bommesislag'.

Så på sin vis kan man godt sige, at 'et bommesislag' er noget i retning af 'et slagtilfælde med lodden vrang'. Og det må da være et syn for guder og folk, der ikke er født i Danmark og har dansk som modersmål og førstesprog ;o)

Kurt Nielsen, Liliane Murray, Jørgen Malmgren, Nanna Wulff M., Hans Larsen, Anne Eriksen, ingemaje lange, Michael Kongstad Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Niels Nielsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Hvis EU er sådan en god ting, hvorfor har ja partierne så behov for at lyve om konsekvenserne før hver eneste afstemning?
Vi stemmer ikke om 22 retsakter, vi stemmer om den totale afskaffelse af retsforbeholdet.
Første gang jeg var til EU afstemning, fik jeg at vide at det ikke kunne blive en glidebane, traktaterne og deres indhold kunne ikke ændres uden enstemmighed blandt alle lande.
Nu har vi ingen indflydelse på at Europol, og hvad som helst andet, flyttes til et overstatsligt samarbejde. Hvad blev der af indflydelse og enstemmighed?
Der vil ja siden nok sige at den manglende indflydelse er en konsekvens af vores forbehold. Hvorfor gav vi så EU lov at fortsætte efter vores nej til Maastricht, hvis det virkelig stiller os så dårligt som land?

Jørgen Steen Andersen, Janus Agerbo, Liliane Murray, randi christiansen, Anne Eriksen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Tak grethe, for at udvide min sproglige viden - mit intuitive ønske om at bruge det sjove ord på trods af, at det måske ikke var helt præcist, gav sq bonus. Et slagtilfælde med lodden vrang - det må være noget helt særligt, og gerne mindre risikabelt end de almindelige af slagsen.

Kurt Nielsen, Anne Eriksen, Liliane Murray og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar

Hvis vi har demokrati, vil det betyde at folket har valgt endnu et skridt mod fascisme og diktatur. Mon folket ved det?

Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Torben Skov og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Det er fantastisk, som en tilhænger kan sige, at national suverænitet er et forældet princip - mens han af al magt arbejder på at gøre E¤U til en nation, en sammenslutning med alle nationens rettigheder overfor de enkelte borgere ...
Samtidig er spørgsmålet om tillid til folketinget og sammenligningen med skatteloven absurd.
For ja, hvis vi er utilfredse med finansloven, så må vi arbejde mod at få et andet flertal næste gang - er flertallet der, så kan vi vippe de bamle politikere ud og få en ny finanslov.
Men har et folketing afgivet suverænitet til EU, så kan man ganske rigtigt lade være med at stemme på dem næste gang - det ændrer bare ikke ved suverænitetsafgivelsen. Derfor har grundloven gjort sit for at gøre detsværere at afgive suverænitet, så at det ikke skal ske ved en tilfældig meningsbølge.
Hvis Bjarke Møller virkelig er så glad for det repræsentative demokrati, hvorfor vil han så lægge bestemmelsen af noget så vigtigt som retssikkerhed over i et system, styret af embedsmænd i kommissionen? Hvorfor ser han ikke faren der?

Jørgen Steen Andersen, Carsten Wienholtz, Anne Eriksen, randi christiansen, Liliane Murray, Janus Agerbo, Lise Lotte Rahbek og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar

Ved et nej, kan vi skifte mening, og vende tilbage til muligheden.
Hvis vi stemmer ja, er der ingen fortrydelsesret, bordet fanger, og vi sidder fast i EUs cirkus fyldt med karriereklovne.

Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Kaj Spangenberg, Carsten Wienholtz, Torben Skov, randi christiansen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Der er god grund til at overveje om selve grundlovsafstemningen er grundlovsstridig, da den bemyndiger Folketinget til at afstå suverænitet udenom bestemmelserne i selve Grundloven, som konsekvens af afstemningen den 3. december - læs mere:

http://www.avisen.dk/blogs/clausjansson/forstaa-eu-afstemningen-paa-60-s...

Kurt Nielsen, Jørgen Steen Andersen, randi christiansen, Michael Kongstad Nielsen og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar

@ Claus Jansson,

Har jeg forstået det ret, at for at afstemningen skal være indenfor grundlovens rammer, er vi rent faktisk nødt til at ændre grundloven først, og ved grundlovsændringer kræves der så ikke afstemning 2 på hinanden følgende gange? Jeg ved det ikke, men mener engang at have læst det.

Mon ikke briterne er næsten lige så interesserede i at se hvad der kommer ud af den danske afstemning den 3/12, som vi selv er?

Jeg bor godt nok i Sydjylland, men jeg har hverken valgt Lysende Salige som statsminister eller de Sejlende som det 'ansvarsbærende' parti. Ej heller har jeg valgt kvinden med lillepigehestehalen eller konen i muddergrøften. Jeg har slet ikke valgt Holst den Hellige eller Esben den Gode...

Jeg har faktisk mest lyst til at frasige ethvert ansvar for hvad der foregår i Folketinget.

Jørgen Steen Andersen, Anne Eriksen, Anders Graae, Niels Nielsen, Torben Skov, Holger Madsen, Lise Lotte Rahbek, Liliane Murray og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Karl Aage Thomsen

Tillid til folketinget, det har sgu ikke haft de sidste 25 år. Det er jo det rene anarki, de leverer. En dag da regeringen fik i sind, at intet måtte ske, dasatte de i Tinget ind den tyvende komite.
Katho

randi christiansen

Hvad der leveres på tinge
Er kun udtryk for ringe
Bevidsthed om livets
Love og sande værdier

Anne Eriksen, Liliane Murray og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Præcis nu, gør DR nyheder alt for at skræmme borgerne til at vælge "Europol" for at kunne opspore/ bruge registre - vi skal sige "ja" - det er for sølle...
DF og Støjberg klip bliver også fremdraget som skræmmeeksempel - hvor sølle.
Stem nej og behold lidt indflydelse!

Liliane Murray og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Ligesom man ikke kan ændre grundloven med simpelt flertal, så burde en sådan afstemning, heller ikke kunne ændre Danmarks forhold til EU, med afgivelse af suverænitet, ved simpelt flertal.

Men som set før, hvis det bliver et 'nej', så vil der ikke gå mere end et par måneder, så vil der komme en ny afstemning, og en til, og en til, indtil vi ruller om på ryggen og gi'r os. For politikerne har allerede bestemt, og de tager det ikke så nøje med demokratiet, og vil fortsætte med afstemninger, indtil de får det resultat som de har besluttet de vil have.

Carsten Løffmann

Hvorfor er er en alt eller intet diskussion og valg? Hvorfor stemmes der ikke kun om Europol? og så lade det andre retsartikler stå urørt. Vi mangler meget en simplificering og konkretisering af hvilken indflydelse et JA måtte have på en lang rækkeområder. En slags hvis JA så :.... og hvis :NEJ så....
Hvad vil der ske på familieområdet, ligestillingsområdet, hvad er EU's holdning og regler omkring bopælsforældre, børnebidrag, barselsorlov. Jeg har selv en opfattelse af at Norden er langt fremme omkring ligestilling.. men har jeg ret? Hvad er kønsfordelingen af bopælsforældre i EU? Hvad er beløbenen for børnebidrag etc etc. Tager vi udgangspunkt i Oliversagen ... er EU grundlæggende holdning at mor altid skal have bopælen selvom hun bor i Østrig og barnet har opvækst og ophold i Danmark? Hvad er det vi reelt skal sige JA til?

randi christiansen

Det er jo komplet latterligt af ja partierne at basere deres kampagne på, at vælgerne selvfølgelig kan have tillid til deres løfter. Selvfølgelig kan vi ikke det - det er der lang erfaring for, at vi ikke kan. Som morten rævbagøret messerschmidt selv sagde i går aftes, så må løftet kunne skrives ind i lovteksten, hvis vi skal kunne tage det alvorligt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det ikke en potte pis værd.

Det er ikke uden grund, at retsforbeholdet blev designet i sin tid. Det er et fuldstændig afgørende område at have suverænitet over. Hvis det ophæves, er nationalstaten danmark fortid, en tom skal med kransekagefigurer på toppen. Finito, færdig, historie - men måske er vi allerede solgt, og denne afstemning kun et forsøg på at fremtvinge en formel folkelig 'underskrift'. Dette så afgørende område nedtones og belyses ikke ordentligt. Der tales udenom af japartierne, den offentlige samtale stækkes både tids-og mediemæssigt, så den nødvendige information og tid til fordybelse, til at forstå, hvad det egl drejer sig om, forhindres. Blot endnu eet blandt mange eksempler på skandaløs inkompetent forvaltning af det som i stadig ringere omfang kan kaldes vort land.