Kronik

Stem nej i morgen – for demokratiets og retssikkerhedens skyld

Internationalt samarbejde kan og skal være forankret i befolkningerne. Derfor bør vi ikke blindt afgive mere selvbestemmelse til et EU-system, der er uigennemsigtigt og gang på gang har svigtet os
Internationalt samarbejde kan og skal være forankret i befolkningerne. Derfor bør vi ikke blindt afgive mere selvbestemmelse til et EU-system, der er uigennemsigtigt og gang på gang har svigtet os

iBureauet/Mia Mottelson

Debat
2. december 2015

Skal beslutningerne tættere på eller længere væk fra almindelige mennesker? Det er det afgørende spørgsmål ved folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet i morgen: demokrati og inddragelse af borgerne – eller det modsatte?

Internationalt samarbejde er helt nødvendigt i en globaliseret verden. Ikke kun, når vi skal bekæmpe kriminalitet eller hjælpe de hundredtusindvis af flygtninge, der kommer til Europa på flugt fra krig og undertrykkelse.

Vi kan ikke nøjes med at forholde os til de ting, der foregår inden for Danmarks grænser. Eller Europas grænser for den sags skyld. Der er behov for et stærkt og forpligtende samarbejde. Men demokratiet skal følge med. Grænseoverskridende problemer er ikke en undskyldning for at efterlade demokratiet hjemme bag ligusterhækken. Og det vil være resultatet, hvis vi afskaffer retsforbeholdet.

Uden retsforbeholdet vil EU nemlig bestemme over vigtige dele af retspolitikken. Det gælder også regler for strafniveauer, forældremyndighed, domstole og meget mere.

Hvis vi stemmer ja, vil EU bestemme over en lang række konkrete områder med det samme – de såkaldte 22 retsakter, der bliver valgt til. Og tilvalgsordningen, som ja-partierne ønsker at indføre, betyder også, at et flertal af politikerne kan vælge at opgive endnu mere selvbestemmelse senere uden at spørge befolkningen, når der skal vedtages nye regler i EU.

Der vil altså ikke komme flere folkeafstemninger, hvis der skal afgives mere suverænitet. Heller ikke selv om det skulle dreje sig om ændringer i ligestillingen mellem fædre og mødre, kriminel lavalder eller andet.

Og man kan ikke fortryde igen. En afskaffelse af retsforbeholdet betyder derfor også, at vi ikke kan vælge nye politikere, hvis vi ønsker en anden politik – fordi selvbestemmelsen er overført fra Folketinget til EU. Når et folketingsflertal først har overført selvbestemmelse på et område, f.eks. domstolenes indretning, vil et andet flertal i Folketinget senere hen ikke kunne gøre det om. Og vi kan stå tilbage med regler, som et flertal af det danske folketing og den danske befolkning ikke ønsker, men som vi ikke kan ændre på.

Enhedslisten ønsker det modsatte. Vi vil rykke beslutningerne tættere på befolkningen. Vi vil have mere borgerinddragelse. Vi vil have mere åbenhed og demokrati.

EU redder os ikke fra DF

Mange tror, at retsforbeholdet forhindrer Danmark i – i samarbejde med andre europæiske lande – at give flygtninge en ordentlig modtagelse. Det er heldigvis ikke rigtigt.

Til gengæld betyder retsforbeholdet, at vi ikke er tvunget til at følge EU’s katastrofale flygtningepolitik, der sigter på at holde flygtninge ude af EU frem for at hjælpe – med det resultat, at tusinder er druknet alene i år. Det er EU’s flygtningepolitik, der bygger pigtrådshegn rundt om Europa, og EU’s flygtningepolitik, der som det nyeste skud på stammen vil tage penge fra udviklingsbistanden og bruge dem til at betale afrikanske diktaturstater for at bygge mere pigtråd. Det er hul i hovedet, fordi det er det modsatte af at bekæmpe årsagerne til, at mennesker flygter eller migrerer. Krige, fattigdom, sult og klimakatastrofer, der gør hjem ubeboelige, kan ikke bekæmpes med EU’s ødelæggelse af de både, der kan bruges til at fragte mennesker over Middelhavet. Men kan det til gengæld i høj grad med udviklingsbistand – som EU nu vil bruge på pigtrådshegn.

Der er bestemt behov for en fælles og mere solidarisk indsats. Både akut og på langt sigt. Men det bør være en anden end den, EU står for i øjeblikket. Og det er ikke retsforbeholdet, der forhindrer os i at gå forrest for at få det til at ske. Det forhindrer kun manglende politisk vilje fra et flertal i Folketinget. Vi kommer ikke uden om at tage en politisk kamp og vinde et flertal for en mere solidarisk flygtningepolitik. EU kommer ikke og redder os fra Dansk Folkeparti.

Og selv hvis man forestillede sig, at EU’s asylpolitik ikke var så hamrende asocial, har aftalepartierne bag afskaffelsen af retsforbeholdet lovet hinanden, at de aldrig vil vælge det til, uden at de alle er enige – det vil sige, at Inger Støjberg også skal overtales. Og jeg tror desværre, at helvede fryser til is, før hun vil gå ind for, at Danmark skal være en ledende kraft i en fælles indsats.

Retssikkerheden skal med

Afskaffer vi retsforbeholdet, fører det til mindre demokrati, mindre selvbestemmelse og mindre åbenhed. Og det fører også til dårligere retssikkerhed, fordi i alt 22 retsakter vil gælde uigenkaldeligt i Danmark. Det indebærer både mere overvågning af uskyldige borgere, men for eksempel også at italienske eller rumænske domstole vil kunne beslutte, at danske hjem skal ransages, og at danske borgeres ejendele skal beslaglægges – uden at danske domstole kan kontrollere beslutningsgrundlaget, og uden at vi er sikre på, at kravene i retsplejeloven er opfyldt.

Læs også: Rædselsscenariet: Demokratisk apati

Dermed kan 28 landes domstole med 28 forskellige standarder for retssikkerhed hver især gribe ind over for borgere i alle de andre lande. Blandt andet også i visse sager om skilsmisse og forældremyndighed. Det giver meget uforudsigelige regler for den enkelte, fordi ingen har overblik over, hvad reglerne i de andre lande er. Og mange EU-lande har store problemer med retssikkerheden og har slet ikke de samme standarder for rettigheder til almindelige borgere, som vi har i Danmark.

Eksempelvis udgiver Transparency International hvert år sit Corruption Perceptions Index. Danmark indtager som klodens mindst korrupte land en fornem førsteplads. Men EU-lande som Bulgarien, Rumænien, Italien og Grækenland – som i 2014 deler en ikke særlig flatterende 69.-plads med Swaziland og Senegal – er en anden sag. De domstoles afgørelser vil også skulle anerkendes og gælde over for danske borgere, der opholder sig i Danmark.

Med ved bordet

Det ville naturligvis være godt, hvis vi kunne påvirke de andre EU-lande i en positiv retning. Der er flere lande i EU, der stadig har forbud mod abort, og et flertal, som ikke tillader homo-ægteskaber. Derfor skal vi selvfølgelig samarbejde. Og vi skal lægge kræfter i f.eks. arbejdet i Europarådet, som netop handler om at fremme menneskerettigheder – i modsætning til EU, som ikke engang har tilsluttet sig menneskerettighedskonventionen. Men jeg frygter, at en afskaffelse af retsforbeholdet kan have den modsatte effekt – at Danmark sættes bagud, og vi forhindres i selv at gå foran med positiv og progressiv ny politik.

Læs også: Leder: Nej

Hvis vi vil sidde med ved bordet, når der laves ny lovgivning i EU, skal vi acceptere slutresultatet uanset hvad. Vi kan ikke forlade bordet igen. Det vil være et spørgsmål, som et flertal i Folketinget afgør uden at spørge befolkningen, og uden at vide på forhånd, hvilken lovgivning de siger ja til. Og vi skal blive enige med 27 andre meget forskellige lande, som også vil skulle have indflydelse.

Man kan frygte, at Danmark dermed kan blive forhindret i at tænke nyt og gå foran på retsområdet, for eksempel i forhold til retssikkerhedsgarantier, alternative strafformer, bedre LGBT-rettigheder og meget andet. Og vi skaber ikke positiv forandring ved at opgive egne rettigheder – det gør vi ved at gå foran, vise vejen og støtte de sociale og folkelige bevægelser i de andre europæiske lande.

I Enhedslisten er vi internationalister. Men vi er også demokrater, og vi insisterer på, at også internationalt samarbejde kan og skal forankres i befolkningerne. Vi skal tænke visionært uden blindt at afgive mere selvbestemmelse til et EU-system, der er uigennemsigtigt og gang på gang har svigtet de europæiske befolkninger.

Pernille Skipper er retsordfører for Enhedslisten

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

I bedste fald er kronikken skrevet mod bedre vidende, i værste fald… så er det virkelig slemt.

Den gentagne brug af Balkan-landene som skræmme eksempel på hvad en dansker kan komme ud for! I Detektor i går blev det påvist, at udleveringen sker i henhold til den europæiske arrestordre, som DK har været med i siden 2004. Det ændrer en opgivelse af retsforbeholdet ikke på.

Det hører også med til billedet, at hvis en dansker har begået kriminalitet i udlandet, at han/hun så bør udleveres til det pågældende land, og det kan lige så vel være Sverige, Tyskland eller et andet EU-land, og ikke Balkan-landene, som nævnes hver gang.

Hertil kommer, at udleveringen går begge veje. DK kan også begære en rumæner, spanier eller slovak udlevet, og det samme gælder husundersøgelser osv. Men I EL-optik da går det kun én vej, og man ser helt bort fra, at retssamarbejdet går begge veje.

Flere lande i EU har forbud mod abort, skriver Skipper. Det drejer sig om tre lande: Polen, Irland og Malta. Næppe troligt, at de tre alene skulle kunne få gennemført et generelt EU-forbud – heller ikke selv om den katolske kirke så ruller hele skytset ud.

Et flertal af EU-lande har forbud mod homovielser. Forkert det står 50-50, og heller ikke her er det troligt, at et forbud er forestående. Den globale tendens siger noget ganske andet.

EU har ikke tilsluttet sig menneskerettighedskonventionen, skriver Skipper. Igen forkert. For at fremme menneskerettighederne finansierer EU "Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder". Budgettet er på 1,1 mia. euro for perioden 2007-2013.

EU gøres ansvarlig for at flygtningene drukner i Middelhavet fordi EU rejse pigtrådshegn rundt om EU. Ja, men Skipper fortier at når flygtningene så er kommet ud på havet, så er der marineskibe til at samle dem op, det er muligt. Skipper har tidl. skrevet at skibene kun markerer EU’s grænser, men heller ikke det er korrekt.

Direkte kvalmende er det når EL fremhæver DK som noget helt særligt, og ”de andre” som tilbagestående, og med en retssikkerhed, der er langt, langt bag efter vores. Faktatjek vil afsløre, at dette ikke er tilfældet. DK er ikke den idyl længere vi var engang, nu er vi et land i Europa på godt og ondt. Retstilstandene fremstilles som forbilledlige, og vel er det også tilfældet i mangt og meget, men så tilbagestående er de andre nu h eller ikke. Faktisk har flere af ”de andre” overhalet os på en del områder.
Dette er blot en lille del af den kampagne EL har ført i forb. med afstemningen. Listen er desværre være længere.

I et oplæg fra 1997 om EU's indflydelse på vor fysiske planlægning citerede jeg den amerikanske retssociolog Joseph Weiler. Heri hed det:
"Kritikken af demokratiet i EU kan iflg. Weiler behandles med udgangspunkt i 4 spørgsmål:
Hvem udgør det europæiske folk - det europæiske demos? Er der eet eller flere?
Hvorledes er det politiske system (polity) skruet sammen? Er det unitært, føderalt, eller konføderalt - eller noget helt nyt?
Hvilken form for demokrati er der i Unionen? Direkte, indirekte, repræsentativt, korporativt - eller noget helt nyt?
Hvad bestemmer dette demokrati over? Hvor går grænserne for Unionens jurisdiktion?"
Intet af disse spørgsmål kan så vidt man kan se idag - næsten 20 år senere - besvares med blot antydning af præcision. Et ja og dermed en konsolidering af EU's nuværende karakter, vil uddybe den usikkerhed som nu hersker. Et nej kan MÅSKE være medvirkende til at fremtvinge de nødvendige afklaringer. Har lige set debatten på DR1. En ting ærgrede mig grusomt: Der var ingen af nej-partierne der så meget som antydede problemet, at vi stort set ikke kan vide, hvad EU er, hvad det er for en konstruktion vi afgiver suverænitet til. Håber at dette kan nå at komme ind de sidste to dage.
3 simple spørgsmål:
1) Ved du, hvem der bestemmer hvad i EU ?
2) Ved du hvordan beslutningsprocesserne forløber ?
3) Er du sikker på, at det vil blive ved med at være sådan ?
Kan du svare JA til alle 3 spørgsmål kan du vel trygt afgive din suverænitet, subsidiært lade de kommende folketing afgøre, hvad de finder bedst. Men husk, at på de områder, hvor du afgiver din suverænitet, ophører du med at være et politisk menneske.Har lige set debatten på DR1. En ting ærgrede mig grusomt: Der var ingen af nej-partierne der så meget som antydede problemet, at vi stort set ikke kan vide, hvad EU er, hvad det er for en konstruktion vi afgiver suverænitet til. Håber at dette kan nå at komme ind de sidste to dage.
3 simple spørgsmål:
1) Ved du, hvem der bestemmer hvad i EU ?
2) Ved du hvordan beslutningsprocesserne forløber ?
3) Er du sikker på, at det vil blive ved med at være sådan ?
Kan du svare JA til alle 3 spørgsmål kan du vel trygt afgive din suverænitet, subsidiært lade de kommende folketing afgøre, hvad de finder bedst. Men husk, at på de områder, hvor du afgiver din suverænitet, ophører du med at være et politisk menneske.

Jørgen Steen Andersen

Retssikkerheden er noget af det allervigtigste at værne om og være opmærksom på, for det er vores - borgernes - eneste værn mod vilkårlighed.
Hvem vil ikke gerne være sikker på at få en så retfærdig behandling som muligt, hvis man er så uheldig at blive retsforfulgt.
Det er helt uoverskueligt, at EU i al fremtid skal afgøre vores retspolitik.
Vi skal have en mulighed for at vælge politikere, som kan ændre politik efter et til enhver tid skiftende flertal.
Alt andet er udemokratisk.
I øvrigt synes jeg, at Pernille Skipper er en meget dygtig politiker.
Jeg tænker en del over, om man kan være i regering og udøve magt, som selvfølgelig er nødvendigt, men om man kan gøre det konsekvent og hele vejen med en høj moral, for det forekommer mig, at regeringer altid eller næsten altid får sig fedtet ind i lovgivning, så man tænker, så jeg tænker, hvordan de alverden er havnet i den suppedas.
feks familiesammenføringsproblematiken fra 1 år til tre eller
flygtninge skal vende foret ud på lommerne.
eller de usympatiske nedskæringer over for vel nærmest alle svage grupper.
Alle burde vide, hvor vigtigt det er for børn at vokse trygt op med sin familie, så den lovgivning fatter jeg overhovedet ikke.
Og slet ikke at et familieparti som de konservative kan gå ind for sådan noget.
Stem da endelig nej i morgen.

Thomas Andersen

Sikke en gang skræmmekampagne. Og som altid fra dette parti helt uden antydning af alternative holdbare løsninger.

Pernille Skipper lægger flot ud med at et NEJ er enste sikring af vores demokrati. Meget store ord, men husk lige at netop EL er det mest udemokratiske parti i vores folketing...:

--> EL er det eneste parti som ikke anvender sideordnet opstilling. Partiet - ikke vælgerne - bestemmer hvem af deres kandidater som kommer i folketinget.
--> EL er det eneste parti som ikke overlader det til dets folketingsmedlemmer at bestemme hvad som skal stemmes i vigtige sager. Her har deres hovedbestyrelse magten, en hovedbestyrelse som ikke er valgt af vælgerne.
--> EL ville være lykkelige for et snævert flertalsdiktatur bestående af EL, SF og S.

Og så har jeg end ikke nævnt alle deres drømme om en udemokratisk revolution. Ellers deres håbløse svar når de bliver spurgt om folketinget ville bestå hvis de fik absolut flertal.

PS skriver Der er behov for et stærkt og forpligtende samarbejde. Men demokratiet skal følge med.

Ja, det kan ingen være uenig i. Men forpligtende kræver jo netop at landene i EU pooler vores fælles suverænitet, ellers er det jo netop ikke tale om et forpligtende samarbejde. Og demokratiet skal følge med - ja selvfølgelig skal det det hvorfor det er godt at EU i dag på mange områder er mere demokratisk end vores hjemlige folketing...:

--> Al ny lovgivning i EU skal igennem to kamre.
--> Al ny lovgivning skal vedtages af 50 % af stemmerne i parlementet, 55 % af landene og 65 % af bofolkningen. Meget bedre beskyttelse af mindretal end det danske folketing kan præstere.
--> EU er mere åben end det danske folketing (hvis man gider at se efter).
--> EU har langt bedre regler for lovgivningsprocessen end det danske folketing (hvilket den seneste måneds lovgivning i Danmark viser med al tydelighed).
--> EU's ministre (kommisærer) skal godkendes på deres kvalifikationer (hvilket også kunne være en ganske god ide i Danmark).
--> Hvert land har én kommisær, en fantastisk fordel for de mindre lande.

PS skriver Uden retsforbeholdet vil EU nemlig bestemme over vigtige dele af retspolitikken. Det gælder også regler for strafniveauer, forældremyndighed, domstole og meget mere.

Skræmmekampagne af værste skuffe. Uden retsforbeholdet vil EU lovgive på det hjørne af vores retspolitik som omhandler grænseoverskridende problemer. F.eks. minimum strafferammer for grænseoverskridende kriminalitetsformer, fælles regler for hvilket lands lovgivning som skal bruges ved grænseoverskridende tvister (f.eks. forældremyndighed), minimumsregler for processer ved domstolene (retsakter som Danmark brude tilslutte sig).

Og så glemmer PS helt at hvis vi stemmer NEJ, så får Danmark absolut ingen indflydelse på nogen retsakter. Heller ikke de retsakter vi eventuelt skulle opnå parallelaftaler om.

PS skriver Der vil altså ikke komme flere folkeafstemninger, hvis der skal afgives mere suverænitet. Heller ikke selv om det skulle dreje sig om ændringer i ligestillingen mellem fædre og mødre, kriminel lavalder eller andet.

Endnu mere skræmmekampagne af værste skuffe. Der er intet i de eksisterende retsakter (både dem vi tilslutter os og dem vi ikke tilslutter os) som peger i denne retning. Kriminel lavalder er et indre dansk anliggende, og denne har ikke været udfordret selv om Danmark fuldt ud har deltaget i den Europæiske arrestordre siden 2004. Ligestilling er nævnt i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder og man skal vist tilhøre EL for at skræmme med EU lovgivning i mod dette.

PS skriver Og man kan ikke fortryde igen. En afskaffelse af retsforbeholdet betyder derfor også, at vi ikke kan vælge nye politikere, hvis vi ønsker en anden politik – fordi selvbestemmelsen er overført fra Folketinget til EU. Når et folketingsflertal først har overført selvbestemmelse på et område, f.eks. domstolenes indretning, vil et andet flertal i Folketinget senere hen ikke kunne gøre det om. Og vi kan stå tilbage med regler, som et flertal af det danske folketing og den danske befolkning ikke ønsker, men som vi ikke kan ændre på.

Ja, når vi har indgået i det forpligtende samarbejde som hun ønsker at indgå, så fanger bordet. Det er de spilleregler som de øvrige 27 lande med deres suverænitet har tilbudt Danmark. Tilgengæld for denne lille afståen fra at kunne fravælge i tide og utide får vi fuld medindflydelse på retsakterne, får vi fuld kontrol over hvilke retsakter vi ønsker at deltage i, får vi fuld kontrol over hvornår vi ønsker at tiltræde. Og vi får endda den option at vi kan vælge at stå uden for forhandlingen af nye retsakter hvis vi vil bibeholde retten til at stå uden for. Vi får også lov til at have danskere ansat på ledende poster i Europol, Eurojust og Schengen. Og vi kommer med i Europol, Eurojust og Schengen som fuldgyldige medlemmer på linje med alle øvrige EU lande, ikke som Norge som selv er yderst utilfreds med deres tilknytning til Europol.

Og hvis PS virkelig ville underbygge sin argumentation kom hun med en lang række eksempler på nuværende EU lovgivning hun gerne ville være foruden. Jeg har ikke set en sådan liste. Jeg har ikke hørt at hun gerne vil ud af f.eks. Schengen (i sig selv 100 retsakter). Så i praktikkens verden er den suverænitet vi beholder grænsende til ubetydelig. Og prisen for at beholde denne ubetydelige suverænitet er at vi stiller os selv i den totale udemokratiske situation at vi ingen indflydelse har på vores retslige samarbejde med de øvrige 27 lande.

Og hvis vi beholder vores suverænitet - som PS ønsker - så beholder det resterende EU jo også deres suverænitet. Alle ønsker om parallelaftaler bliver et hundrede procent på deres betingelser. Spillereglerne bliver fortsat et hundrede procent defineret af dem. Og hver gang spillereglerne ændres kan vi i lille Danmark bruge vores fantastiske suverænitet til at vælge mellem accepter eller forsvind. Det er dette som PS kalder demokrati!

Om retssikkerhed skriver PS Og det fører også til dårligere retssikkerhed, fordi i alt 22 retsakter vil gælde uigenkaldeligt i Danmark.

Sikke en gang vås. Retssikkerheden i Danmark afhænger da ikke af om noget lovgivning er uigenkaldeligt, retssikkerheden afhænger da af om den lovgivning som er vedtaget er fornuftig. Og mange af de 22 retsakter vil jo medføre øget retssikkerhed. Det bliver veldefineret hvilken lovgivning som skal følges i skilsmissesager. Det bliver lettere at få sine penge igen fra grænseoverskridende kriminalitet. Det bliver lettere at få udbetalt skyldig løn fra lokale afdelinger af udenlandske selskaber når disse går konkurs. Og mange flere.

Og PS skriver videre om retssikkerhed men for eksempel også at italienske eller rumænske domstole vil kunne beslutte, at danske hjem skal ransages, og at danske borgeres ejendele skal beslaglægges – uden at danske domstole kan kontrollere beslutningsgrundlaget, og uden at vi er sikre på, at kravene i retsplejeloven er opfyldt.

Dette er skræmmende ensidigt og direkte forkert. Danske domstole får også adgang til at bestille efterforskning i andre lande. Og med erfaringerne fra den Europæiske arrestordre som Danmark har været fuldt ud med i siden 2004 bruger Danmark sådanne muligheder langt oftere end omvendt. Og uanset hvem som bestiller efterforskning på dansk grund vil det ske efter kravene i den danske retsplejelov! Det vil således fortsat være danske politibetjente som skal forestå efterforskningen! Og som skal opføre sig efter reglerne i den danske retsplejelov.

Og PS skriver Der er flere lande i EU, der stadig har forbud mod abort, og et flertal, som ikke tillader homo-ægteskaber.

Skræmmekampagnen når nye højder. Der er tre lande der stadig har forbud på abort. Og kun halvdelen af landene har forbud mod homo ægteskaber, end andel som heldigvis er faldende.

Pernille Skipper er en dygtig og seriøs politiker (selvom jeg helt grundlæggende er dybt uenig med hende). Jeg fatter ikke at hun kan få sig selv til at skrive så mange tåbelige ting som hun udemærket ved er helt forkerte.

Hvem mon ved mest om EU og Dansk Forfatningsret?

Juristen Pernille Skipper eller panikken i kommentatersporet?

uffe hellum, Steffen Gliese, Torben Skov og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Jens Jørn Pedersen

Støt JA-sigerne, stem NEJ!

Jens Jørn Pedersen

Stem JA for at reducere demokratiet!
Stem NEJ for at bibeholde demokratiet!
Ved at stemme JA øges centraliseringen.
Ved at stemme NEJ reduceres centraliseringen.
Samarbejde kræver suveræne individer. Ved at afgive suverænitet reduceres samarbejdet til at udføre ordrer fra Bruxelles.
På sigt vil et JA resultere i, at Folketinget bliver en lokaladministrator i provinsen Danmark. Det man vil have til rådighed er bevillinger fra Bruxelles. Det vil kunne sammenlignes med det kommunerne har til rådighed i Danmark efter kommunalreformen og skattereformen.

Torben Arendal og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Stem blankt - og forlang en helt ny afstemning med alle retsakterne

Jens Jørn Pedersen

kære arne lund, det løb er kørt for længe siden!

Jens Jørn Pedersen

Thomas Andersen, du skævvrider vist efter al evne.
Det virker, som om du ikke kender til betydningen af begrebet demokrati.
Det du omtaler er fjerndemokrati, som vi ikke har nogen som helst indflydelse på.
Jeg kan anbefale dig at læse Hall Kocks bog: Hvad er demokrati.

Steffen Gliese og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar

Thomas Andersen

Hvem betaler dig løn for at sprede dit ja ud over det hele og nedgøre alle andre som ikke er enige.

Det begynder at virke lidt søgt.

Thomas Andersen

@Rasmus Knus, Jens Jørn Pedersen og Jørn Petersen

Fantastiske argumenter i kommer med! Jeg lægger mig flat ned! Eller måske jeg blot skal konstatere at Pernille Skippers skriv fortsat står som endnu et grimt eksempel blandt de mange skræmmekampagner som denne valgkamp har bragt.

Jens Jørn Pedersen

Kære Thomas Andersen
Min opfattelse er ikke, at Pernille Skipper skræmmer, men hun oplyser de facto!
Men at sige, at Danmark er for lille til at stemme nej. Hvor stor skal man være for at stemme nej?

Thomas Andersen

@Jens Jørn Pedersen
Hvis du har den opfattelse, så må det jo være let for dig at finde fejlene i mit indlæg (15:31). Eller i Arne Lund's indlæg (11:04). Jeg lytter gerne hvor vi tager fejl...

Jens Jørn Pedersen

Kære Thomas Andersen
"Ja, det kan ingen være uenig i. Men forpligtende kræver jo netop at landene i EU pooler vores fælles suverænitet, ellers er det jo netop ikke tale om et forpligtende samarbejde. Og demokratiet skal følge med - ja selvfølgelig skal det det hvorfor det er godt at EU i dag på mange områder er mere demokratisk end vores hjemlige folketing...:"
Hvis man afgiver sin suverænitet, så kan man ikke tale om samarbejde, men at indgå i de problemstillinger, som andre sætter op.
Det er ikke det væsentlige at løse de problemer, andre sætter, men at finde problemerne.
Hvis vi er kommet så langt, at det nogen kalder demokrati i EU er bedre end de vi har i Danmark, så er det got' nok' skit'!
Det kan vi jo så arbejde på at få forbedret, men at ændre processerne i EU er ikke noget, vi kan gøre noget ved.

Jens Jørn Pedersen - "Det kan vi jo så arbejde på at få forbedret, men at ændre processerne i EU er ikke noget, vi kan gøre noget ved."
Næh især ikke hvis vi følger EL's anbefaling og melder os ud af EU, så mister vi enhver mulighed. Bliver vi der imod i EU - med risiko for at få snavs på fingrene - så er der dog en reel mulighed for at vi kan være med til at ændre på tingene til det bedre - hvad der afgjort er hårdt tiltrængt.
Ved at melde os ud, så overlader vi den vigtige kampplads som EU-institutioner til liberalisterne og
højrekræfterne. Er det et alternativ, du vil anbefale?

90% af det danske folk er blevet fattigere af at være med i EU og det er kun eliten som kan se noget godt i den konstruktion ,,, ja og så lige deres proselyttere.

De nære fællesskaber der hvor det kunne vokse og gro er knuste og når der opstår noget godt hos folket i folket, bliver der presset regler ned over det og det bliver udnyttet kommercielt, det var så den græsrodsbevægelse og vi endte foran fjernsynet igen.

Hvis nogen er så naive at tro der bliver plads til liv ved til stadighed at centralisere alle beslutninger, så tager de fejl.

Det eneste der vil give udvikling hos den enkelte er de nære fællesskaber de fællesskaber som er fri for centraliseringen og junglen af regler, altså langt mere selvstyre og beslutningskraft i små enheder.

Jørn Petersen
Nu er jeg så gammel, at jeg har en meget klar erindring om tiden før DK kom med i EU, og er derfor ikke i tvivl om, at der siden da er sket en betydelig velstandsstigning. Den skyldes både nationens egne fortjenester, og at det øgede handelssamkvem og andet med vore europæiske naboer.

Jeg tilhører absolut ikke nogen elite - befinder mig i lavtlønsområdet - og jeg er ikke proselyt for nogen økonomisk magtelite. Så spar mig for generaliseringer.

Jeg er meget skeptisk overfor EU, og har været det gennem alle årene. Alligevel mener jeg, at DK taber hvis vi fortsat står udenfor det fællesskab som vore naboer har om at løse konkrete problemer: flygtninge, miljø, kriminalitet, skattesvindel oma.

De nære fællesskaber du taler så meget om, virker ret luftigt, kan du ikke konkretisere det lidt mere. Lyder lige så luftigt som EL's snak om parallelaftaler.

EU er ikke et fællesskab, det er en centralistisk overbygning som vi danskere efterhånden har overladt alle beføjelser, det på alle områder og nu vil man så have hele retsområdet ind under EU også, så kan man godt påstå at vi er region nord i det stortyske rige, så har de opnået hvad de ikke magtede med vold men med økonomi.

Luftigt tja det kommer vel an på hvordan man læser indlægget.

De fleste mennesker ønsker ikke et liv hvor de pukler for kapitalen fra morgen til aften, for så at dejse omkuld når de kommer hjem, uden tid til deres børn eller det lokale fællesskab.

Så de visions løse politikere vi har retter sig ikke efter folkets ønsker men retter sigtekornet ind efter kapitalisternes ønsker og du har jo haft rig lejlighed til at følge den udvikling de sidste 20 år, hvor en stor del af befolkningen har fået lov til at betale for den fest, tillykke det er så ikke dig.

Hvis vi havde politkkere som tog vare på danmark og dets folk, ville vores land ikke blive voldtaget af landmænd og finansfyrster, der kun ønsker at drive rovdrift på vores land og dets befolkning.

Så ville vores dejlige land blive styret decentralt og der ville være masser af lokale fælleskaber hvor folk havde tid til at tage sig af samfundet, og ikke betale andre for det, andre som er fløjtende ligeglade med folkets trivsel.

Så husk Hr. Lund .... FOLKETS TRIVSEL ER DANMARKS STYRKE

Jørn Petersen - "region nord i det stortyske rige" - Come on, det der er forbenet 70'er retorik. Verden har bevæget sig en hel del siden da,
Du har et alvorligt forklaringsproblem i forhold til om vi har de politikere, vi vælger. For det gør jeg da ud fra, at du er enig i? Eller har vi nogle politiker, som vi ikke vælger?
Hvad er det for nogle politikere du mener vi ikke har?

Verden har bevæget sig en del og ikke noget godt sted hen og vi er ved at blive reduceret til en region, sådan er det bare (nyere retorik, lånt af Vestager).

Vores politiske system trænger i den grad til en fornyelse, fordi det har udviklet sig til ikke at være repræsentativt for et snit af befolkningen, så da systemet ikke sikrer det, er de politikkere vi har, ikke dem som alle har lyst til at stemme på.

Så der er ikke noget forklaringsproblem der kan rettes mod en enkelt person.

Men kom ind i kampen Hr. Lund du kan da heller ikke være tilfreds med den visions løse forvaltning af danmark.?

Jørn Petersen - er skam allerede "inde i kampen" - om end vi forstår noget temmelig forskelligt ved vendingen. Jeg har valgt at udtrykke mig mere konkret end med rygmarvsbetingede fraser såsom "region nord i det stortyske rige" - den slags er ubrugelig.
Det eneste vi vist kan blive enige om, er, at de vestlige demokratier trænger til fornyelse.
Hvordan du har tænkt dig det skal ske er jeg ikke blevet klogere på, eftersom du ikke svare på
om vi da ikke har de politikere, vi vælger?

Nedgørende kan man jo altid være Hr. Lund men igen du kan have de holdninger du vil.

Fornyelse kommer når den enkelte erkender det og sammen med de mange finder ud af at det er på tide. Men fornyelsen må gerne være forankret i folket og ikke politiske foreninger, som ikke varetager folkets interesser.

Politikere vælger vi helst ud fra hvad de mener de kan få gennemført, og så bliver vi skuffede og snydt, så nej vi har ikke de politikkere vi valgte.

"vi har ikke de politikkere vi valgte" - Temmelig morsomt. Jeg griner videre i en anden tråd..