Kommentar

TTIP vil kommercialisere Nordens sundhedsvæsen

Dyrere medicin, farligere eksperimenter og hensynet til profit over patienthensyn er forventelige følgevirkninger i en frihandelsaftale mellem EU og USA, som også vil omfatte medicinske produkter og tjenester
Dyrere medicin, farligere eksperimenter og hensynet til profit over patienthensyn er forventelige følgevirkninger i en frihandelsaftale mellem EU og USA, som også vil omfatte medicinske produkter og tjenester

Line Ørnes Søndergaard

Debat
9. december 2015

For tiden diskuteres TTIP i Norden og i det øvrige Europa. TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership og er en frihandelsaftale, som EU og USA forhandler om at udmønte. Diskussionerne har især drejet sig om problemet med øget økonomisk og organisatorisk magt til allerede magtfulde multinationale selskaber på et sådant marked. Her har det vakt bekymring, at disse selskaber ser ud til at få tildelt en retslig status, der gør dem i stand til at omgå nationale reguleringer i forhold til velfærdsrettigheder, sikkerhed og bæredygtig grøn politik.

Tanken er, at ændrer sådanne reguleringer konkurrencevilkårene negativt for disse selskaber, vil en overnational voldgiftsdomstol kunne dømme den enkelte stat til at udbetale milliardstore kompensationer til de berørte selskaber.

Også medicinalindustrielle virksomheder vil blive omfattet. En national afvisning af et godkendt medikament vil således kunne udløse store erstatningskrav. Som medlemmer af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) vil de nordiske lande også blive involveret i dette overnationale frihandelsområde, hvilket i langt højere grad end noget, EU gør, vil kunne true vores nationale suverænitet på følsomme områder.

Hvad bliver de konkrete virkninger af en transatlantisk frihandelsaftale? Her skal vi hæfte os ved, at aftalens klare intention er at fremme markedsudvidelse, konkurrenceevne og kommercialisering af alle tjenester, også sundhedstjenester. Virksomheder og kapital af enhver slags skal gives frit spillerum.

Brikker i et markedsspil

European Consumer Organization (ECO) har netop udsendt en rapport om TTIP, sundhed og sygdomsbehandling, der afvejer de potentielle fordele mod de potentielle negative virkninger for patienter og brugere af sundhedstjenester. Én fordel, der fremhæves, er, at vi vil få et tættere samarbejde mellem sundhedsmyndighederne i EU/EØS og USA. Et sådant samarbejde vil kunne føre til bedre behandlinger takket være øget udveksling af innovativ medicin og erfaringer med behandling af forskellige sygdomme.

Men omvendt kan den forstærkede kommercialisering med dens konkurrencehensyn også føre til en tilvækst i farlige eksperimenter inden for behandlingsformer, kirurgi og medicinaludvikling, lyder det i rapporten. Mange europæiske medicinalprodukter bliver aldrig godkendt i USA, fordi de ses som farlige eller ineffektive. USA har et effektivt kontrolsystem med lægemidler, som Europa vil kunne drage fordel af ved harmonisering.

Dette er ECO’s vurdering, men realiseringen af fordelene kan som påpeget blive hindret af kommercialisering og fremvækst af en konkurrerende sundhedsindustri, hvor patienter bliver til brikker, der prisgives i et markedsspil.

TTIP sigter mod, at EU og USA harmoniserer deres definition på driftsøkonomisk betinget ’kommerciel fortrolighed’, med særlig vægt på at bevare fortroligheden inden for den farmaceutiske industri. Dermed vil patienters rettigheder blive underordnet stærke forretningsinteresser. ECO er bekymret for, at den i USA meget brede definition på kommerciel fortrolighed vil svække den udvikling i EU i retning af større åbenhed og transparens i forhold til kliniske behandlingsformer og medicin, som er kommet i stand gennem brugerpres og nye reguleringer på området. ECO frygter, at europæiske lande, de nordiske indbefattet, vil stå værgeløse i forhandlingerne over for de amerikanske kommercielle interesser, som lovfæstet beskytter medicinalvirksomhederne.

ECO er også bekymret for den større magt, som TTIP vil give industrielle forhandlingspartnere inden for sundhedssektoren. Stærke farmaceutiske koncerner vil kunne bestemme priserne på medicin og beskytte behandlingsmetoder ud fra fortrolighedsrettigheder og kommercielle hensyn.

Toppen af isbjerget

Profithensyn vil kunne tilsidesætte patienthensyn. I europæiske lande som de nordiske er det i dag sådan, at priser på medicin og medicinsk udstyr fastsættes efter forhandlinger med medicinalvirksomheder og ved offentlige udbud. TTIP vil give større forhandlingsmagt til den farmaceutiske industri, hvilket vil kunne indebære dyrere medicin for patienter og dermed formindsket tilgængelighed.

I velfærdsstater som de nordiske med universelle sundhedsrettigheder vil højere priser på avanceret medicin kunne gøre indkøb af denne så dyrt, at den bliver utilgængelig i patientbehandlingen. Det kender vi allerede fra kræftbehandling i dag, hvor visse patienter ’opgives’ på grund af høj alder eller andre grunde, men reelt forholdes livsforlængende behandling som følge af for høje medicinpriser.

ECO er fortaler for, at udløbstiden for et patents gyldighed bør afkortes i slutaftalen. Det er et krav, de nordiske land bør støtte. Jo længere patenttid, jo større risiko for, at billigere erstatningsprodukter med samme virkninger forsinkes unødigt.

Med TTIP vil den nordiske sundhedspolitik blive udfordret af de frie markedskræfter i et omfang som aldrig før. I dag aner vi kun toppen af isbjerget af alle følgevirkningerne ved frihandel med sundhed. Sideløbende med TTIP foregår endvidere de såkaldte TiSA-samtaler (Trade in Services Agreement) en multinational forhandlingsrunde om handel med tjenester, hvor 24 WTO-medlemmer, de nordiske lande indbefattet, søger at få en fælles aftale. Og i disse forhandlinger – det ved vi fra lækkede oplysninger – er også offentlige sundhedstjenester trukket ind som handelsprodukter.

Noralv Veggland er professor i offentlig politik ved Høyskolen i Lillehammer. © Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kan det snart blive mere deprimerende, hvad EU har planer om i vores navn ...

Flemming Berger, Stig Bøg, Bodil Waldstrøm, Torben Skov, Herman Hansen, Torben Arendal, Espen Bøgh, Steffen Gliese, Anne Eriksen og peter fonnesbech anbefalede denne kommentar

Jan Weis,
Uden EU ville Danmark, for længst og med 100% sikkerhed, have tiltrådt en slags frihandels- og samarbejdsaftale med USA. En aftale der med garanti ville være væsentligt ringere og end selv den dårligste aftale vi kan forhandle os frem til som del af et fællesskab med noget der ligner tyngde.
Dette burde vække seriøs bekymring da alt tyder på at den aftale vi får forhandlet på plads mellem EU og USA vil udgøre et frontalangreb på nærmest alt hvad der er klogt, ret og rimeligt.

Det er dertil ekstremt svært at forestille sig vores stupide, korrupte og dybt inkompetente danske politikere stå imod den seneste neoliberale bølge, med andet end symbolsk standhaftighed.
Også her ville Danmark, uden EU, have solgt ud på samtlige hylder - for længst.

Tinne Stubbe Østergaard, Erik Jensen og John Andersen anbefalede denne kommentar

Gorm Lerche,
denne din 100% sikkerhed kan du måske føre sandhedsbevis for? ...

Lise Lotte Rahbek

Jeg har ikke bestilt nogen frihandelsaftale.

Kurt Nielsen, Erik Jensen , Flemming Berger, Torben Skov, Torben Arendal, Laurids Hedaa og Dorthe Jacobsen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

" DE er skøre de amerikanere".
Citat, frit efter en vis tegneserie.

Flemming Berger, Dorthe Jacobsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Gorm, mener du ligesom Schweiz, Norge og Island?

Gorm Lerche, jeg forstår ikke hvad vores handelsbalance har med vores indre marked på sundhedsområdet at gøre - andet end meget indirekte påvirkning.

I artiklen står: priser på medicin og medicinsk udstyr fastsættes efter forhandlinger med medicinalvirksomheder og ved offentlige udbud. i EU

I USA må det offentlige sundhedsvæsen Medicare slet ikke deltage i den slags udbudsrunder. Det er medicinalindustrien der dikterer deres prise - af flere direkte kaldet røveri fra patienterne.

Her er en flig af problemet beskrevet:

http://www.huffingtonpost.com/ethan-rome/big-pharma-pockets-711-bi_b_303...

Hans Kvisgaard, Torben Skov, uffe hellum og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

PS.
Hvem er det, der har direkte gavn af en frihandelsaftale af denne art?
Er det civilbefolkningerne i USA og Europa som har efterspurgt flere varer til billig pris og uden bæredygtighedslabels? Er det befolkningerne som har bestormet regeringskontorerne med forespørgsler efter frihandelsaftaler, medicinaftaler og billigere Nike-sko?
Er det den enkelte borger på de to kontinenter, som vil få gavn af denne aftale?

Qui bono?
Det altafgørende spørgsmål.

Kurt Nielsen, Erik Jensen , Flemming Berger, Tue Romanow, Hans Kvisgaard, Laurids Hedaa og Dorthe Jacobsen anbefalede denne kommentar

Jan Weis,
Ja, naturligvis - der kan ikke føres meningsfyldt bevis for hypoteser.
Men hvis du kan pege på bare én eneste faktor der trækker i en anden retning, vil jeg blive svært imponeret.

Dennis Berg,
Nej. Danmark er ikke rigtigt sammenlignelig med Schweiz, Norge eller Island på dette punkt.

Bill Atkins,
Jeg forstår ikke helt hvad du mener. Min pointe, hvis du kan undskylde gentagelsen, er at Danmark uden EU, ville befinde sig i en væsentlig dårligere forhandlingsposition, hvilket utvivlsomt ville udmønte i en ringere aftale.

Hov, der skulle have stået: Nej, naturligvis ikke - til Jan weis

Det har vel aldrig drejet sig om borgerne, men om profit og videreudvikling af handel.
Allerede nu er vi prisgivet magtfulde multinationale selskaber og det eskalerer med stadig større hast i form af storm af nye (eller reetablerede produkter med nye navne).
Der indledes hver dag samarbejder i milliardklassen mellem store og små selskaber - det er fuldstændig grotesk, de penge der scores på denne måde.

Med den nuværende politiske begavelse og indsigt samt interesser er vi prisgivet - nej til TTIP !

Hans Kvisgaard, Bodil Waldstrøm, Torben Skov, Jan Weis, John Andersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Medicinalindustrien - hvis nogen skulle være i tvivl.

Hej Lise Lotte Rap,
Med al respect, så tror jeg måske at du har misforstået noget med TTIP. Eller også har jeg misforstået dig. Det er ikke meningen at TTIP skal gavne civilbefolkningen, hverken i EU eller USA. Det skal kun gavne de multinationale korporations som vil få mulighed for at underkende nationalstater i enhver tvist. Staten vil blive underordnet udenlandsk kapitalinteresser. Jeg syntes at det lyder skræmmende.

Kurt Nielsen, Erik Jensen og Hans Kvisgaard anbefalede denne kommentar

Hej Lise Lotte Rahbek
Undskyld stavefejlen i dit navn. There skulle selvfølgelig Rahbek

Tja EU startede jo også som en frihandels aftale og skulle aldrig aldrig være andet.

Kurt Nielsen, Torben Skov, Lise Lotte Rahbek og Jan Pedersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

John Andersen
Just min pointe, bare stillet som spørgsmål.

TTIP er et overnationalt, profitmaksimerende projekt, som kun kommer de allerede alt-for-store internationale virksomheder og aktionærer til gode. Det er lissom osse dem der har fundet på det.

Tinne Stubbe Østergaard, Kurt Nielsen, Erik Jensen , Torben Arendal, Hans Kvisgaard og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Danmark er direkte sammenligneligt med Schweiz.

Altså bortset fra alt det der med neutralitet, så de med god samvittighed (eller hvad?) lever fedt og godt på renter af røvet naziguld og systematisk undergravning af andre nationers skattegrundlag.
Men altså bortset fra det ?
Nåh ja og så alt det med deres verdensomspændende banksystem; i profitrate, fusk og kynisk udbytning af mennesker over alt, kun overgået af de amerikanske ditto.
Jo og så den geografiske position, selvfølgelig. Men bortset fra det ?

Godt man skal høre en hel del hjemmebrygget pjat før ørerne falder af.

Gorm, alle lande har deres unikke forhold. Men hvis du sammenligner de tre tidligere nævnte lande, så er der store indbyrdes forskelle på dem, men de klarer sig alle nu alligevel temmelig godt.

Kravene til TTIP fra Amerikansk industri udhuler hele vort kendte demokratiske grundlag, og alene kravet om erstatningsgaranti imod politiske beslutninger viser det er helt hen i vejret.

Senest har Indien været udsat herfor, på baggrund af et forbud mod et produkt grundet stærk mistanke om et stof der var til ugunst for folks sundhed ved indtagelse af produktet.

Den garanti der ønskes via en sådan sidedomstol der kan idømme stater erstatningsansvar imod en værgelovgivning, som er til ugunst for en virksomheds indtjening eller forventede indtjening, er aldeles vanvittig.

Tænk blot på hvis en investor invester sine penge i aktier, og kræver en garanti fra børsen om sikkerhed for indtjening(gevinst) såvel ved en stigning, - men omvendt også direkte mod tab, som børsen så skal erstatte, - den investor ville blive til grin med sine krav, og i øvrigt totalt afvist!

Det ville i øvrigt også være et totalt brud med de såkaldte ofte hyldede markedskræfter, at der både kan være gevinst, men også tab, hvoraf sidstnævnte i stedet så vil kunne afkræves regeringer i de pågældende lande, så hvor er disse markedskræfter og deres frihed så henne, som de højt besungne værdier som tilfældet er(?), - når risikoen er fjernet!

I forvejen er der for mange amerikanske virksomheder tale om en helt upassende indstilling til skattebetaling i de lande hvori de opererer, og tjener deres penge, og oveni købet kaldes multinationale selskaber.

De er overhovedet ikke multinationale, for de er nemlig slet ikke nationale overfor nogen stat eller anden myndighed, - de er alene rundet af gevinstmaksimering til dem selv(ejerne), resten vil de intet have med at gøre, og heller ikke politikken i de enkelte lande.

For nylig flyttede 3.840 mia. $ hjemsted væk fra Amerika til skattely for at undgå beskatning, og man må nok regne med flere vil følge efter i den kommende tid.

Tilbage er så kun de og den almindelige arbejder til at betale for Amerika via deres skat på arbejde, - den samfundsskat som virksomhederne undgår, og dermed heller ikke vil være med til at betale til det stolte Amerikas forsvar og militær.

Den liberale tese(en selvopfunden sandhed, der ikke kan bevises) er, lad de andre betale for samfundet hvis de vil det, vi vil kun skumme fløden via salg af vore produkter uden at betale skat til de samfund vi tjener vores penge fra og af.

- Fanden må tage sig af resten!

Bruger 202025, Tinne Stubbe Østergaard, Kurt Nielsen og Hans Kvisgaard anbefalede denne kommentar

Gorm Lerche, din kommentar 10:31 forekommer meget generel i forhold til artiklens fokus på sundhedsudgifterne, men hvis dit fokus, - i modsætning til hvad jeg opfatter, - alligevel ligger på sundhedsugifterne, så er din bemærkning om, at Danmark ville forhandle noget der - som du skriver : med garanti ville være væsentligt ringere og end selv den dårligste aftale vi kan forhandle os frem til under ledelse af EU helt hen i vejret ...hvorfor jeg svarer dig, at det er svært at forhandle en aftale der er ringere end at medicinalindustrien selv sætter sine priser ...hvis du forstår? Ellers læs mit link.!

Dennis Berg,
Jeg mener egentlig bare at der er for store forskelle på de nævnte lande til at retfærdiggøre argumentet om at også Danmark ville klare sig fint alene - eller uden EU.
Det forekommer tvivlsomt at de nævnte lande har opnået gode unilaterale aftaler med USA.
Jeg indrømmer dog at jeg ikke har rigtig godt kendskab til disse aftaler.
Men fx var Norge, så vidt jeg husker, nummer tre efter Canada og Israel til at spilde en fuldstændig vanvittig del af deres oliekroner på den seneste udgave af amerikansk mord-tech.
Grundlæggende opfatte jeg USA som en nation på steroider der absolut ingen problemer har, med at trække andre ned i sølet, hvis de kan spinde guld på det.
Jeg kan ikke se et realistisk scenarie hvor Danmark ikke ville have tabt væsentlig mere end vi, uundgåeligt vil gøre, med den foreliggende struktur for TTIP.

Bill Atkins,
Jeg forsøgte blot at gøre folk, specifikt de EU-skeptiske, opmærksom på at en væsentlig del af deres modstand(mod EU-projektet), i mine øjne, synes at bygge på nogle svært urealistiske forestillinger om udviklingen, såfremt vi ikke havde været medlem af EU.
Dette gælder også, og måske i særdeleshed, for sundhedssektoren. Hvor tilnærmelse til amerikanske tilstande vil betyde et katastrofalt skridt baglæns.
Som påpeget af den gode Hr. Weis, kan jeg ikke fremføre konkrete beviser for denne opfattelse.
Jeg finder dog alligevel at den er rigeligt begrundet i henvisningen til vores politikeres mærkværdige fascination ved tilstanden på den anden side af sundet.

Der var helt sikkert store fordele for Danmark, da vi befandt os på et mellemstatsligt niveau; men på en lang række områder har det været den danske befolkning til ulempe, at den stadig tættere harmonisering tvinger overstatslighed igennem: sygesikringen, arbejdssøgning i udlandet - både for lønmodtagere, der søger ud, og i forhold til dem, der kommer hertil.
At dansk økonomi tilbage i 70erne blev smadret pga. oliekriserne, var vel egentlig unødvendigt, hvis vi i første omfang havde været hurtigere til at sætte udnyttelsen af vore egne kendte reserver i gang - ligesom vi nu undlader at sætte al ressourcer ind på en omlægning af vores el- og varmeforbrug til først og fremmest vedvarende energi.

Det er vel også dette valget den 3. December handlede om?

"Danmark er direkte sammenligneligt med Schweiz."

Det eneste Danmark og Schweiz er sammenlignelige med er størrelsen.

"...Mange europæiske medicinalprodukter bliver aldrig godkendt i USA, fordi de ses som farlige eller ineffektive. USA har et effektivt kontrolsystem med lægemidler, som Europa vil kunne drage fordel af ved harmonisering."

Hvem har læst Peter Gøtzsches bog om medicinalindustrien i USA? Jeg har!

At man i USA har et mere effektivt kontrolsystem er en "sandhed" med modifikationer. Hvem end der har researched denne artikel, har ikke gjort sig særlig meget umage med at præsentere alle sider af samme sag.

Kurt Nielsen, Flemming Berger, Lise Lotte Rahbek og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

Gorm:
Man behøver jo ikke at pantsætte sig til USA, som vi gør lige nu.

Ivan Breinholt Leth

Gorm Lerche
09. december, 2015 - 10:31
"Uden EU ville Danmark, for længst og med 100% sikkerhed, have tiltrådt en slags frihandels- og samarbejdsaftale med USA."
Men 100% er så alligevel ikke 100%, for det hele afhænger af vores "politikeres mærkværdige fascination" af USA.
Det helt specielle ved TTIP er, at private virksomheder ifølge aftalen skal kunne sagsøge suveræne stater for en lovgivning som virksomhederne anser for 'skadelig' deres interesser. Der er noget jura her som forekommer særdeles uklart. Hvis en ophævelse af retsforbeholdet kræver en folkeafstemning, så må det også gælde for en overnational domstol? Det er så vidt jeg kan se afgivelse af suverænitet, og derfor ikke et spørgsmål om danske politikeres evt. fascinationer. Hvis der ikke er tale om afgivelse af suverænitet, kan det danske Folketing vælge at blæse på, hvad en sådan domstol måtte dømme. Hvis EU vælger at tilslutte sig TTIP, kan EU så på Danmarks vegne afgive suverænitet til en overnational domstol? Eller skal der en folkeafstemning til i Danmark?

Tinne Stubbe Østergaard, Kurt Nielsen og Erik Jensen anbefalede denne kommentar

Dennis,
Jeg er helt enig og min pointe er netop at vi har pantsat vores suverænitet i samarbejdet med USA, selvom det på ingen måde er nødvendigt og selvom det ikke giver fordele overhovedet - faktisk det præcis modsatte - Eller Fogh fik fordel, Danmark gør ikke.
Årsagen til at vi har gjort dette er at den dominerende majoritet blandt de bærende danske politikere lider under en selektiv patologisk fascination af USA.

Lad mig så spørge hvad tror du disse dybt USA-fascinerede danske politikere havde gjort, hvis Danmark ikke havde været med i et regionalt fællesskab ?

Ivan mfl.
!00% er et retorisk forsøg på at udtrykke 'meget stor sandsynlighed'.
Som nævnt tidligere er det ikke muligt at føre bevis for hypoteser men jeg har efterhånden stillet en del hjælpe-spørgsmål for at illustrere den, i mine øjne indiskutabelt, meget store sandsynlighed.
Har du eller andre gjort tanker om disse ?

Jeg er bekendt med TTIP og de mange problemer der følger med. Det min opfattelse at TTIP, selv uden ISDS, vil være en katastrofe for Danmark og Europa.
Der skal nok være enkelte brancher eller faggrupper der kan forvente lidt ekstra indtjening på kort sigt.
Men TTIP vil , igen med 100% sikkerhed ;) betyde systematisk erosion af samtlige bærende sociale, miljø- og værdimæssige danske og europæiske traditioner.

Helt overstående er så yderligere den pointe at Danmark, uden det europæiske fællesskab, med alle de fejl og mangler dette indeholder, ville befinde sig i en væsentligt ringere forhandlingsposition og at vores USA-fascinerede politikere ville have solgt langt mere ud, end tilfældet bliver med TTIP forhandlet mellem to nogenlunde ligeværdige spillere.

Gorm:
Som sagt tidligere, så er Norge, Schweiz og Island (som eksempler) meget unikke i deres sammensætning og meget forskellige fra hinanden. Alligevel formår de alle at klare sig godt. Er det ikke mærkværdigt?
Er Danmark så svagt stillet i forhold til dem (og i så fald, hvorfor?), at vi ikke kunne gøre noget lignende? Uden at pantsætte os til USA?

Dennis,
Nej, det kan jeg ikke udelukke. Men jeg mener ikke det er realistisk, da alt for mange faktorer taler i mod.
Jeg har ikke sat mig ind i de nævnte landes aftaler om handel og lignende med USA, og må tage dit ord for at de er gode. Jeg mener dog fortsat at de alle tre befinder sig i væsentligt anderledes strategiske positioner end Danmark. Hvilket, i mine øjne, gør meningsfuld sammenligning besværlig.

Dernæst så har vi jo allerede pantsat vores suverænitet i partnerskabet med USA. Og dette på trods af det hverken er et strategisk behov - vi har jo det europæiske fællesskab og NATO hvis Putin efterfølges af en psykopat. Og det er heller ikke en alliance der bidrage til tryghed og sikkerhed i Danmark.
Så hvorfor ?
Årsagen, i mine øjne, er at meget stærke kræfter i Danmark forventer at lukrere helt urimeligt på denne alliance.
De bærende danske partier er allerede købt og betalt af disse interesser og da politik primært, hvis ikke udelukkende, styres af kortsigtede økonomiske interesser kan jeg ikke et eneste god grund til at forestille sig at de ikke ville sælge totalt ud, hvis de fik chancen.
Her fungere EU, trods fejl og mangler, som den rettesnor der modvirker det totale udsalg.

Efter min mening ER EU udsalget. Kommisionen er ikke demokratisk og følger den neoliberalistiske linje, som USA har udstukket. Det er i høj grad EU som har solgt ud - solgt os ud - og uafhængighed fra EU kunne resultere i en større selvstændighed.
Jeg vil ikke udelukke, at man gennem parlamentariske ændringer i de toneangivende EU-lande kunne ændre EU i en mere selvstændig retning (og det kunne være et alternativ til at forlade unionen, vente på ændringer), men det har lange udsigter.

Bruger 202025, Kurt Nielsen og Peter Hansen anbefalede denne kommentar