Kommentar

Er vi danskere virkelig sådan?

Vi har ikke nogen flygtningekrise, men en politisk krise, senest udstillet ved de udskældte asylstramninger, der har gjort Danmark til Europas ondskabsfulde landsbytosse, skriver Carsten Jensen
De danske teltlejre rummer et vigtigt budskab til de udmattede flygtninge, skriver Carsten Jensen: ’Du har vandret i cirkler og er endt i den samme teltlejr, du flygtede fra. Teltet er din skæbne.’

Mads Nissen/Ritzau Scanpix

29. januar 2016

Hvis du spørger regeringen og dens støttepartier, hvorfor der protesteres mod den udlændingelov, L 87, der i tirsdags blev vedtaget af et flertal i Folketinget, vil svaret lyde, at de misfornøjede er en flok totalt uvidende, i bedste fald naive, i værste fald bevidst samfundsundergravende tåber, der vil åbne Danmark for en invasion af uintegrerbare flygtningehorder.

Da Jens Rohde og Morten Helveg Petersen fra Radikale Venstre i Europa-Parlamentet pressede på for en høring, blev de af regeringens talsmænd beskyldt for undergravende virksomhed og illoyalitet over for Danmark. Skønt opposition er en grundlovssikret ret, var ordet ulovlig kun en millimeter væk. Den militante nationalisme har altid haft det skidt med demokratiet.

Se, der kommer de slæbende med deres kufferter tunge af diamanter. De er ikke flygtninge. De er diamantsmuglere. Sådan ser vores justitsminister Søren Pind på flygtninge.

Læs også: Det perfekte oplæg til nye flygtningeannoncer. Og så alligevel ikke

Kyniske spekulanter i vores velfærd. På jagt efter arbejdsfri indtægter lader ægtemænd deres koner i stikken, mødre deres børn. Sådan ser det konservative folketingsmedlem Naser Khader, denne megafon for gemenheden, på de syriske flygtninge, der engang var hans landsmænd.

De burde blive hjemme og kæmpe, siger han og bedyrer, at det ville han selv gøre, denne vendekåbe, der skifter politiske partier, som andre skifter underbukser. På hvis side ville han kæmpe i Syrien? Torturbødlen og massemorderen Assads på de ulige datoer, de fanatiske islamisters på de lige datoer?

Det er de to fronter, der er tilbage i en altødelæggende borgerkrig, og det er derfor, en befolkning, der begyndte med fredeligt at demonstrere til fordel for reformer og et mere åbent demokrati, nu er på flugt.

Vi sværmer for ordet nærområder, som er i kælen slægt med ordet nærmiljø. Det er din pligt over for Danmark, Europa, menneskeheden og dig selv at blive i nærområdet, siger vi til flygtningene. Dér er du tæt på dit hjem, dit sprog, en kultur, du kender og er fortrolig med.

Men de teltlejre i Mellemøsten, hvori millioner nu bor, og som truer sammenhængskraften i de overbelastede værtslande, er ikke noget nærmiljø. Det er slet ikke noget miljø, men destruktionsanstalter for alle menneskelige værdier, inklusive sprog, kultur og livsstil, skueplads for en overlevelseskamp af den mest brutale slags, som kun bliver skærpet af utilstrækkelige forsyninger af livsnødvendige fødevarer.

Læs også: Kvinden, der ikke ville rødme

Selv om den del af udlændingeloven L 87, der omhandler konfiskering af smykker og andre værdier, er blevet lempet og nu ikke længere omfatter de vielsesringe, som ingen muslimske flygtninge alligevel bærer, er hensigten stadig forstemmende tydelig.

Skal du beholde et smykke, må du bevise, at det har affektionsværdi. Den mere end halvt udtalte anklage er, at du ikke er værdig til den flygtningestatus, du påberåber dig.

Flodhestepisken

Vi behandler flygtninge lige så dårligt som vores egne kontanthjælpsmodtagere, forsvarer regeringen sig. Når det kommer til vores eget hjemlige bundskrab og Mellemøstens udskud, gør vi ingen forskel.

De skal alle sammen på lige demokratisk vis mærke, at vi ikke regner dem for en skid. Vi tørrer røv i jeres såkaldte menneskelige værdighed, er budskabet til både kontanthjælpsmodtagere og flygtninge.

En lille forskel er der dog: Kontanthjælpsmodtagere har ikke set deres hjem blive bombet og familiemedlemmers afrevne arme og ben ligge spredt ud over gårdspladsen.

De bliver heller ikke kropsvisiteret, når de møder op på socialkontoret. Og kontanthjælpsmodtageren kan i modsætning til flygtningen i det mindste svare igen, når han forulempes. Meget andet kan han heller ikke, men det gør dog altid en forskel i graden af afmagt.

Læs også: Danmark i egoismens førertrøje

Kendere af den retorik, der sigter mod at devaluere mennesker, vil se en kontinuitet til den forrige, socialdemokratisk ledede regering. Dengang var der en pause i angrebene på indvandrere og flygtninge.

Til gengæld måtte dagpengemodtagere og folk på kontanthjælp stå for skud som sabotørerne i konkurrencestatens sækkevæddeløb. Kun hårde økonomiske straffe kunne motivere taberne til at komme op af de starthuller, hvor de i indædt dovenskab sad fastgroede.

Nu har flodhestepisken fundet nye ofre. I paskontrollen fratager vores politikere med deres bevidst inkriminerende retorik flygtningene den sidste stump af menneskelig integritet, der måtte være tilbage. Som en utroværdig masse af svindlere, snyltere og kujoner, der kun fortjener vores foragt, bliver de lukket ind i vores land.

I dette land, som er så fuldt af tomme bygninger og nedlagte institutioner, venter der for mange af dem en teltlejr, et valg, de danske myndigheder bevidst har truffet, fordi teltet rummer et vigtigt budskab til de udmattede flygtninge.

Du har rejst gennem ørkener og med fare for at drukne krydset Middelhavet i utætte både, og du er ingen vegne kommet: Du har vandret i cirkler og er endt i den samme teltlejr, du flygtede fra. Teltet er din skæbne. Din fremtid er flugt. Du er på livstid dømt til at emigrere fra telt til telt, en evig hjemløs. Fat det så!

Europas landsbytosse

Udenlandske medier har beskrevet Danmarks forbløffende forvandling fra human velfærdsstat til Europas ondskabsfulde landsbytosse. De har fuldstændig ret. Danmark er blevet et afstumpet land med pigtråd om hjertet. Når britiske satiretegnere udstiller menneskeforagternes sande ansigter, bliver de følsomt forargede på Christiansborg.

Den grænseløse ytringsfriheds ellers så militante forkæmpere er krænkede. Vi er blevet misforståede, ynker disse uretfærdigt forfulgte sig, skønt Guardian-tegneren Steve Bells portræt af en oppustet Lars Løkke i brun jakke med påskriften »Venstre – probably the stupidest political party in the world« burde hænge i galleriet af officielle statsministerportrætter på Christiansborg.

Læs også: Det er Uffe Elbæks skyld

Ikke alle borgere i Danmark er som vores politikere. Fordi vi er opdragede som borgere i et demokratisk samfund, ved mange af os, at vi er medlemmer af et større fællesskab end det nationale. Vi er indbyggere på medmenneskelighedens, medfølelsens og menneskerettighedernes kontinent, og vi ved, at ingen kan unddrage sig sit globale ansvar.

Men vores store problem er, at så få politiske partier minder os om det. Ekstremisterne råber deres skingre budskaber. Fornuftens repræsentanter mumler eller tier.

Den anstændige borgerlige midte er gået i indre eksil, socialdemokraterne er moralsk brudt sammen. Krise er et alt for stort og løfterigt ord for den tilstand, det tidligere arbejderparti, der engang havde internationalt udsyn, befinder sig i. Dødskamp rækker ikke engang som karakteristik. Rigor mortis passer bedre.

Politisk krise

Vi har ikke en flygtningekrise. Europa har før kendt til flygtninge og formået at håndtere millioner. Vi har en politisk krise, og den består ikke i afmagt, men i europæisk uvilje til at dele ansvaret for flygtningestrømmen.

Hvis den Europæiske Unions 28 medlemslande i stedet for Finanspagten brugte deres betragtelige energi på en Menneskepagt, kunne vi de næste fem år tage mellem én og to millioner flygtninge årligt, og kontinentets befolkningstal ville stadig ikke øges med meget mere end et sted mellem én og to procent.

Vi er i problemets kerne: Den Europæiske Unions ødelæggende indre modsætning mellem Menneskepagt og Finanspagt. Da finanskrisen ramte i 2008, blev den himmelråbende løgn knæsat, at krisen skyldtes statsligt overforbrug og ikke et uansvarligt finansmarked, og derfor måtte kontinentets fattigste betale for bankernes selvpåførte krise med en massakre på de sociale ydelser.

Læs også: EP-formand: ’Grundlaget for EU er i fare’

På engelsk hedder det austerity, på dansk ’nødvendighedens politik’, men hvad denne neoliberale strategi end kalder sig, er den ikke andet end de riges krig mod de fattige, en krig, som EU ulykkeligvis har gjort sig til redskab for, og som har påført unionen et omfattende legitimitetstab.

Nødvendighedens politik er højrepopulismens bedste grobund. Mellem neoliberalisme og populisme består der en uhellig alliance, hvor der i stedet burde være en skånselsløs konfrontation, for det er markedskræfternes amokløb, der skaber marginaliseringen af hele befolkningsgrupper.

I stedet for at vende sig mod deres plageånder i finanscentrene, slutter de nye nationale underklasser op bag det ekstreme højre, hvor de ophidses til at vende sig mod den globale underklasse, der udgøres af indvandrere og flygtninge. Underklasse mod underklasse, det er opskriften på fremtidens slagsmål, mens astronomiske summer uanfægtet flyttes rundt på finanscentrenes computerskærme.

Læs også: Værsgo EU: Sådan kan vi fordele flygtningene

Overløbere som de to socialdemokratiske topfigurer, tidligere finansminister Bjarne Corydon og tidligere statsminister Helle Thorning, sammenfatter i deres karriereforløb den nuværende situations tragiske paradokser. Som fortalere for nødvendighedens politik mistænkeliggør de arbejdsløse og indvandrere, før de forlader Danmark for at lade sig ansætte i internationale topstillinger.

I tirsdags stemte Helle Thornings parti for danmarkshistoriens mest børnefjendske asyllov, i morgen er hun ansat som international generalsekretær for Red Barnet. Med en ven som hende behøver verdens børn ingen fjender.

Mærk efter

Debatten i folketingssalen op til afstemningen om L 87 udstiller afmagten. Skønt et flertal af partierne er EU-tilhængere, er der ingen, der nævner unionen og nødvendigheden af et sejt træk for fælles flygtningekvoter. Alle har opportunistisk tilsluttet sig skeptikerne. Det yderste højre er blevet den magnetiske pol i dansk politik.

Hvis du selv har et barn, så stil dig hen foran spejlet, når du har læst L 87, loven, der som en brutal menneskehandler forhindrer børn i at blive genforenet med deres forældre i tre afgørende år – og mærk så efter.

Læs også: Værsgo EU: Sådan kan vi fordele flygtningene

Er der ikke noget, som kommer helt nede fra bunden af din krop, med udspring i hver eneste af dine celler, som skriger i protest mod denne bureaukratiserede umenneskelighed? Er din indlevelse i en anden mor, en anden far, din instinktive omsorg for et fortabt barn ikke større og stærkere end den barriere, som er skabt af hudfarve, sprog, religion og kultur? Er denne lov ikke et overgreb på selve det, vi alle sammen godt ved, er meningen med livet, at tage vare på dets fortsættelse, børnenes lykke?

Foran spejlet er det så ikke det spørgsmål, der ubønhørligt må presse sig på for hver eneste af os: Hvad hvis det var mig, der havde mistet alt?

Eller er den afgrund, der skiller os fra flygtningene så uoverstigeligt stor, at spørgsmålet slet ikke kan stilles, fordi de ikke er mennesker som os?

Læs også: Rohde: Provinsielt ynk fra regeringen i asyldebat

Mener vi noget med ordet demokrati, så er det ikke bare, at vi aner, føler eller tror, men ved, at ligheden mellem mennesker er større end forskellene.

Der er så meget i den globale situation, der inviterer til afmagt. Men her kan vi gøre noget. Det er ikke en indsamling lørdag aften på tv. Det er ikke et girokort. Det er ikke en mønt i en indsamlingsbøsse.

Det er noget så konkret som et nødlidende menneske, der står lige foran os, midt i vore hjerters nærområde. Er en fremstrakt hånd ikke et bedre kommunikationsmiddel end en sømbeslået støvle? Har et menneske, der har mistet alt, ikke brug for hjælp til igen at finde fodfæste?

Skulle en lukket dør virkelig være det eneste svar på alle disse spørgsmål?

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Torben R. Jensen
 • Søren Cramer Nielsen
 • Carsten Søndergaard
 • Poul Brunhøj
 • Jes Enevoldsen
 • Olav Storm Jensen
 • Jan Bisp Zarghami
 • ingemaje lange
 • Torsten Jacobsen
 • christian clausen
 • Carsten Egede Hansen
 • Kurt Loftkjær
 • Holger Madsen
 • Jette M. Abildgaard
 • Michal Bagger
 • Runa Lystlund
 • Knud Chr. Pedersen
 • Kim Øverup
 • Per Jongberg
 • Benno Hansen
 • Anker Nielsen
 • Flemming Berger
 • Karsten Aaen
 • Ebbe Pedersen
 • Christel Lykke Sørensen
 • Jan Pedersen
 • Søren Jensen
 • Anders Vang Nielsen
 • Colin Bradley
 • Marianne Rasmussen
 • Karin Bennedsen
 • Ole Steensen
 • Pia Qu
 • David Zennaro
 • Olav Bo Hessellund
 • Kurt Nielsen
 • Britta Hansen
 • Jan Weis
 • Lars Jørgensen
 • Niels Duus Nielsen
 • Henrik Petersen
 • Søren Veje
 • Keld Sandkvist
 • Rasmus Knus
 • Maj-Britt Kent Hansen
 • Peter Wulff
 • Christian Mondrup
 • Jens Frederiksen
 • Gert Romme
 • Jørgen Wassmann
 • Dorte Sørensen
 • lars abildgaard
 • Tue Juncker-Løndal
 • Carsten Mortensen
 • Martin Madsen
 • Christel Gruner-Olesen
 • Steffen Gliese
 • Jørgen Steen Andersen
 • Maria Francisca Torrezão
 • Hans Larsen
 • Randi Overgård
 • Margit Tang
 • Philip B. Johnsen
 • Leif Koldkjær
 • Grethe Preisler
Torben R. Jensen, Søren Cramer Nielsen, Carsten Søndergaard, Poul Brunhøj, Jes Enevoldsen, Olav Storm Jensen, Jan Bisp Zarghami, ingemaje lange, Torsten Jacobsen, christian clausen, Carsten Egede Hansen, Kurt Loftkjær, Holger Madsen, Jette M. Abildgaard, Michal Bagger, Runa Lystlund, Knud Chr. Pedersen, Kim Øverup, Per Jongberg, Benno Hansen, Anker Nielsen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Ebbe Pedersen, Christel Lykke Sørensen, Jan Pedersen, Søren Jensen, Anders Vang Nielsen, Colin Bradley, Marianne Rasmussen, Karin Bennedsen, Ole Steensen, Pia Qu, David Zennaro, Olav Bo Hessellund, Kurt Nielsen, Britta Hansen, Jan Weis, Lars Jørgensen, Niels Duus Nielsen, Henrik Petersen, Søren Veje, Keld Sandkvist, Rasmus Knus, Maj-Britt Kent Hansen, Peter Wulff, Christian Mondrup, Jens Frederiksen, Gert Romme, Jørgen Wassmann, Dorte Sørensen, lars abildgaard, Tue Juncker-Løndal, Carsten Mortensen, Martin Madsen, Christel Gruner-Olesen, Steffen Gliese, Jørgen Steen Andersen, Maria Francisca Torrezão, Hans Larsen, Randi Overgård, Margit Tang, Philip B. Johnsen, Leif Koldkjær og Grethe Preisler anbefalede denne artikel

Kommentarer

Ole Rasmussen

"Men de teltlejre i Mellemøsten, hvori millioner nu bor, og som truer sammenhængskraften i de overbelastede værtslande, er ikke noget nærmiljø. Det er slet ikke noget miljø, men destruktionsanstalter for alle menneskelige værdier, inklusive sprog, kultur og livsstil, skueplads for en overlevelseskamp af den mest brutale slags, som kun bliver skærpet af utilstrækkelige forsyninger af livsnødvendige fødevarer."

Carsten Jensen beskriver jo på glimrende vis Danmarks fremtid. Om der går 2, 5 eller 10 år er det ikke til at vide.

Morten Simonsen, robert jensen, Jakob Bonde, René Pedersen, Kaj Spangenberg, peter fonnesbech, Claus E. Petersen, Kim Paulsen, Anders Jensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Ole Rasmussen, det er ikke en beskrivelse af Danmark om en række år !!
Det er den skræmmekampagne der får folk til at tilslutte sig partier som Venstre/DF, Socialdemokraterne til at gå i politisk sort og gør folk som Naser Khader til talsmand for et ellers hæderligt parti, Konservative.
Lovforslag L87 er den værste skamplet på dansk demokrati også selv om det rabiate højre , Venstre/DF, måtte luge ud i de mest kyniske forslag.
Venstre og DF er 2 sider af samme parti, Venstre danner Danmarkshistoriens mest skræmmende regering og DF fører taktstokken uden at tage ansvar.
Når vores nuværende regering skærer ned på U-lands-bistanden og fører krig når som helst og hvor som helst hver gang USA kalder skaber det nye flygtninge strømme.
Det er ikke kun flygtninge, det er mennesker i nød på flugt fra krige og fattigdom vi har påført dem.
Mennesker med fælles rettigheder som alle andre på denne jord. De har krav på værdighed og tryghed og et familieliv.
Neoliberalismens finanslakajer og spekulanter er de egentlig kriminelle. Deres politiske beskyttere og medløbere lige ledes.
Multinationale selskaber udfører kreativ skattetænkning og frarøver U-landende mange flere midler end den Ulands-bistand som de samme neoliberale tilhængere finder for høj !
Tak til Carsten Jensen for at sætte ord på det mange tænker og forhåbentlig begynder at handle efter det.
Ellers er der vist kun tilbage at citere dronningen: "Gud bevare Danmark"

Torben R. Jensen, michael parly pedersen, Birger Johansen, Runa Lystlund, Matawan Baiocchi, Flemming Berger, Hanne Ribens, Karsten Aaen, Anders Graae, Jan Pedersen, Nanna Wulff M., Pia Qu, Karin Bennedsen, Britta Hansen, Olav Bo Hessellund, Martin Mørch, John Andersen, Henrik Petersen, Birthe Gawinski, Jørgen Steen Andersen, Hans Larsen, Jørgen Wassmann og Mads Berg anbefalede denne kommentar

@Ole Rasmussen

Om Danmark så tager 20.000 flygtninge hvert år de næste 10 år, vil befolkningsforøgelsen udgøre under 4%.

Det er måske liige at en stund for tidligt at udråbe Danmark til et nyt Mad Max-scenarie på dén baggrund.

Den slags virkelighedsresistent sortsyn og fearmongering hører ikke hjemme blandt rationelle argumenter.

Peter Larsen, Hanne Ribens, Pia Qu, Marie Jensen, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen og Bjarne Falk Rangård anbefalede denne kommentar
Jørgen Wassmann

@MadsBerg

Vi er enige om, at befolknings forøgelsen i DK ikke er et umiddelbart problem.
Kan vi blive enige om, at integrations politikken (herunder sagsbehandlings tid) er ?
Kan vi blive enige om, at emigreringen til europa er øget ?
Kan vi (måske) blive enige om, at dette håndteres bedst, hvis europa samlet adressere og forsøger at håndtere denne emigrering ?

Mikkel Madsen, Hanne Ribens, Anders Jensen og Mads Berg anbefalede denne kommentar
peter guldmann

Carsten Jensen kan da ikke vide hvilke motiver der liger bag ved loven. Ligesom han heller ikke kan vide hvilke grunde der får forældre til at efterlade deres børn og rejse til Danmark. Hvor mange fattige flygtninge vil kunne flygte til Danmark. Jeg tror at de som kommer ikke er dem i størst nød. Dem der ikke har midler må blive tilbage i krig og elendighed. De bliver ikke nævnt af CJ men fakta er at uanset hvor humanistiske og velmenende vi tror vi er, kan vores gode og rigtige meninger ikke hjælpe, der hvor der er mest brug for hjælp.

Mikkel Madsen, Anne M. Lassen, Kaj Spangenberg, Thomas Poulsen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Kan vores gode og rigtige meninger ikke hjælpe. Men det kan vores dårlige og forkerte meninger til gengæld eller?

Elisabeth Andersen, Jan Pedersen, Colin Bradley, Karin Bennedsen, Carsten Mortensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Jeg er meget enig med Carsten Jensen i faktisk alt.
Det er et politisk problem.
Og austerity "Nødvendighedens politik", som neoliberale bruger som rambuk for at retfærdiggøre " de riges krig mod de fattige" har intet med politik at gøre.
Hvis noget er nødvendigt er det ikke politik, hvor der vælges imellem forskellige muligheder, men hvis noget er nødvendigt, så kan vi godt nedlægge Folketinget og den demokratiske beslutningsproces.
Jeg synes, at det er på høje tid at folketingsmedlemmerne bruger deres tid på at føre politik.
Politiske muskler skal bruges i EU til fælleseurpæiske løsninger på grænseoverskridende udfordringer og problemer.
Indlysende!

Runa Lystlund, Matawan Baiocchi, Elisabeth Andersen, Jan Pedersen, Søren Jensen, Benny Larsen, Pia Qu, Karin Bennedsen, Marie Jensen, Steffen Gliese, Mads Berg, Kim Paulsen og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Er vi danskere virkelig sådan? Spørger Carsten Jensen, og selvfølgelig er de ikke det - i hvert fald alle sammen.

Det kan jo godt tænkes, at man ikke selv kan se det, hvis man bor midt i det, for forandringerne kommer jo drypvis over tid efter salami-metoden. Men hvis man lever udenfor Danmark, og følger begivenhederne i Danmark på afstand, har den danske humanitære mentalitet forandret sig rigtig meget gennem de sidste 15 år.

Og denne opfattelse er vi ikke ene om, for i 2011 da Danmark lukkede grænserne, var det faktisk emnet, både på "nettet", og siden da har det er fortsat været emnet, når danskere tilfældigt mødes med andre danskere.

Hvornår det startede, ved jeg ikke, men nationale kriser samler jo altid befolkninger. Og Muhammed-krisen gav i hvert fald stort samling omkring en total ændring af de, i øvrigt fornuftige blasfemi-love.

I øvrigt er det da underligt, som en tidligere fransk kollega sagde over Skype forleden dag. At når danskerne laver tegninger, det latterliggør en hel verdensreligion, så skal de acceptere det. Men når et par britiske aviser tegner den danske premierminister som en slag nazist, så er det virkelig ondsindet.

Formentlig langsomt - måske uendelig langsomt for en dansk-boende - har mentaliteten ændret sig i Danmark. Vi kommer til Danmark nogle få dage om året, hvor vi bl.a. har biler og campingvogn til service. Og gennem de sidste 2-3 år har vi faktisk dagligt blevet mødt myter - fantastiske myter om udlændinge, der er så hårrejsende usandsynlige, at man tidligere kaldte dem for "bodega-snak" - eller fordrukkent sludder. Det er "hændelser", der åbenbart finder sted i hver eneste provinsby, - ingen kan sige præcist hvor, men alle har jo en "ven" eller en "farbror", der nærmest er øjenvidne til denne uretfærdighed mod danskerne. - Og så får de endda også lædermøbler, stor bil, platte-tv og computer.

Og hvis man viser blot det mindste tvivl om myternes sandhed, eller spørger nærmere ud til dem, bliver men bedt om at rejse hjem, hvor man kommer fra. Og på oplysningen om, at vi faktisk er danske skattebetalere, bliver vi ofte mødt med foragt og udtryk som; landsforræder, udlændingeelsker, danskerhader eller forræder.

Sådan var det i hvert fald ikke i Danmark for 15-20 år siden, og i disse år, bliver det faktisk hastigt værre og værre.

Og når man ser på danskernes totalt forandrede verdensopfattelse, kan man jo blot se på det fine gamle socialdemokrati, som mere end andre har skabt velfærdssamfundet, og som jeg har været aktiv medlem af i gennem mange år. Den perverse politik partiet nu står for, ville have været helt utænkelig for blot 10 år siden.

I øvrigt minder det om en gammel film, der hed "Min nabos søn". Den nærmest dokumenterede, at enhver kan blive helt uforsonlig og ganske uberørt torturbøddel, hvis det rette miljø for dette er til stede. Og i min optik, er det rette miljø tæt ved at være tilstede i Danmark.

Så til Carsten Jensens ganske relevante spørgsmål er mit svar, at sådan er hovedparten af danskerne desværre nok blevet. For man må holde sig det klart, at trods et meget stort mindretal har stemt for en helt anden politik, er der altså også et meget lille flertal, der har båret denne politik igennem.

Poul Brunhøj, Birger Johansen, Runa Lystlund, Flemming Berger, Karsten Aaen, michael parly pedersen, Hans Larsen, Anders Graae, Jørgen Wassmann, Ole Steensen, Steffen Gliese, Christian Mondrup, Martin Mørch, Anders Jensen, Kim Paulsen, Mads Berg, Jørgen Steen Andersen, Niels Duus Nielsen og Rasmus Knus anbefalede denne kommentar

Fantastisk og præcist formuleret - Tak for det Carsten Jensen.

Det er desværre blevet til den "Perfekte storm", hvor flygtningekrisen kommer ovenpå to årtier med først frygt for muslimer, der nu - via krig, ukritiske medier og terror - er blevet til ren angst. Den sidste tilstand er ikke rationelt styret, men kontrolleret af de overdrevne og truende aspekter som individet oplever.

Her hjælper ingen argumenter om medfølelse eller universelle rettigheder eller i øvrigt appeller til fornuft, hvilket den historiske parallel - Weimar og mellemkrigstiden viste. Med L 87 er Danmark på totalitarismens glidebane.

How low can we go?

Michal Bagger, Matawan Baiocchi, Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Jan Pedersen, Britta Hansen, Mads Berg, Jørgen Steen Andersen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar

Tak Carsten Jensen for en skarp og meget præcis kommentar i sin fulde ordlyd. Udvalgt citat: det faktum at "Udenlandske medier har beskrevet Danmarks forbløffende forvandling fra human velfærdsstat til Europas ondskabsfulde landsbytosse." Det fuldt fortjente nye renommé til DK. Der skal virkelig arbejdes hårdt for at komme tilbage til vort historisk gode udgangspunkt, som en human velfærdsstat; - også FOR de 20 procent dårligst stillede uanset om de af udenlandsk eller indenlandsk herkomst.

Runa Lystlund, Jan Pedersen, Ulla Nielsen, Britta Hansen, Mads Berg, Søren Johannesen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Frans Kristian Randlev Mikkelsen

Ond skinhellighed som Carsten Jensens bliver sikkert enden på Danmark. Og dernæst gradvist på al reel menneskelighed i verden. Til sidst een stor anonym masse, der modtager præcis lige meget næring og celleplads fra en stor ikke-diskriminerende humanismemaskine.

Anita Sørensen , robert jensen, Anne M. Lassen og Per Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

L87 i sig selv er et makværk af hovsa løsninger og kyniske tiltag.
Men regeringens markedsføring, de uærlige svar, løgnene, fortielserne som har præget regeringens kommunikation er næsten værre.
Kun 3 modige socialdemokrater nægtede at rulle de lovforslag til bage deres egen regering havde indført.
Der var også mange politikere der blev væk og derfor slap for direkte at tage et personligt ansvar.
Partibosserne klapper tingene af bag lukkede døre og folketings lemmingerne følger deres FØRER loyalt eller bliver væk.
ER L87 virkelig udtryk for folketings medlemmernes inderste overbevisning ?
Så ser det sort ud.
Men jeg så lige en opinions undersøgelse i Politiken hvor det kyniske flertal stod til tilbagegang.
Fremgang for Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre, så der er håb forude.

michael parly pedersen, Birger Johansen, Runa Lystlund, Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Karsten Aaen, Jørgen Wassmann, Britta Hansen, Kim Paulsen, Mads Berg, Jørgen Steen Andersen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Kim Øllgaard

Nu går Carsten Jensen da fuldstændig i selvsving.

robert jensen, Niels P Sønderskov, Lars Uhlott, Anne M. Lassen, René Pedersen, Kaj Spangenberg, Per Andersen, Claus E. Petersen, Anders Hede, Anne Eriksen og Anders Jensen anbefalede denne kommentar
Søren Johannesen

Det orkestrerede armod er en nødvendighed i et hvilket som helst tyrrani. Den arbejdende klasse skal fodres med billeder af forarmede arbejdsløse og flygtninge, således at de med frygt og panik i stemmen udbryder, nej der vil jeg ikke ned, lad mig bliver hvor jeg er så skal jeg nok adlyde - og må jeg bede om mere sikkerhed her i fængslet når nu vi er i gang ....

Der er intet fysisk til for global velstand, planeten rummer alt hvad vi har brug for og i rigelige mængder - men solidariteten og lysten til at dele udebliver ....

Hvem skal lave Kongens mad, sy Kongens tøj, bygge hans paladser, passe hans børn og gøre rent og rydde op efter ham, hvis alle mennesker på planeten har alt hvad de har brug for?

Det skal kongen naturligvis selv!
Den mest skræmmende og angstprovokerende tanke en konge overhovedet kan tænke!
Han spørger sine rådgivere hvad kan vi gøre for at forhindre denne velstand?
- min herre, kig ud af vinduet, vi gør det allerede

Tak Carsten Jensen
Jeg nyder altid at læse dine synspunkter.

Steffen Gliese, Calle Hansen, michael parly pedersen, Torben Selch, Runa Lystlund, Matawan Baiocchi, Kim Øverup, Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Jan Pedersen, Carsten Mortensen, Britta Hansen, Christian Mondrup og Anders Jensen anbefalede denne kommentar
John Andersen

At et flertal af vore politikere kunne stemme for en så umenneskelig lov, som adskiller flygtninge fra deres familie i 3 år eller mere, er for mig ufatteligt. DF og til dels venstre politikere kan jeg forstå, da de har udtrykt en vis afstumpethed over for de svage. Men når socialdemokraterne kan gøre det, tænker jeg på globalistens motto. ”Finance them, infiltrate them, led them, take them over & destroy them”. Det har muligvis været hensigten fra Mette Frederiksens side og Helle Thorning-Scmidt. Begge disse ”damer” har fralagt sig socialdemokratiske værdier, hvis de nogen sinde har haft dem.

Mads Berg, Steffen Gliese, michael parly pedersen, Elisabeth Andersen, Flemming Berger, Jan Pedersen, Jørgen Steen Andersen, Britta Hansen, Søren Johannesen og Anders Jensen anbefalede denne kommentar
Frans Kristian Randlev Mikkelsen

Man kan kun konkludere, at Jensen og hans fans synes, det er fedest, at Islam ødelægger livet for sine muslimer og deres omgivelser. De vil jo forbyde os at forsvare os imod denne livsødelæggelse, der har ødelagt deres egne lande og nu tager fat på vores.
Det tyder på, at 'de kulturradikales', 'venstreorienteredes', 'humanisternes' modstand mod Kristendommen ikke har været båret af modstand mod 'religion' og 'overtro', men simpelthen af had til Gud og menneskenes kontakt med Gud. De kan godt lide Islam, fordi den fjerner menneskenes kontakt med Gud og sender den endnu længere uden for rækkevidde. Bare en 'religionen' gør det, kan de godt lide 'religionen'.

Ole Brockdorff

Carsten Jensen kommer her med en afskyelig patetisk og manipulerende klumme om sit eget fædreland, der til fulde dokumenterer hans ubændige had til nationalstaten og alle de etniske majoritetsdanskere, som ikke er på linje med ham og hans ligesindede om, at Danmark lige så meget tilhører en syrer, libaneser, palæstinenser, somalier, afghaner, iraker eller hvem som helst andre fra alverdens fejlslagne stater, der kan finde vej til vores land gennem et netværk af internationale professionelle menneskesmuglere.

Her sidder vi med et Danmark som gennem de sidste 33 år med Udlændingeloven af 1983 har givet asyl og statsborgerskab til flere hundredtusinde mennesker fra alverdens mislykkede stater uden demokrati og menneskerettigheder, og som fra dag 1 af deres ankomst til Danmark som påståede flygtninge, er blevet livsforsørget økonomisk af danskerne gennem velfærdsydelser, primært indtjent af den til enhver tid eksisterende arbejdsstyrke i det private erhvervsliv, som overvejende består af den etniske danske majoritetsbefolkning.

Jeg må gerne stå op klokken 06.00 om morgenen, gå på arbejde i det private erhvervsliv som virksomhedsejer eller lønmodtager, knokle løs for at tjene en månedsløn hjem, betale verdens højeste skatter og afgifter, så 2,2 millioner borgere uden for arbejdsmarkedet kan modtage 300 milliarder kroner i overførselsindkomster, og knap 800.000 offentlige ansatte kan få løn, ferie, pension og frynsegoder for 330 milliarder kroner, men jeg skal ifølge Carsten Jensens humanistiske livssyn bare holde min kæft lukket og blande mig fuldstændig uden om, hvad statens indtjente midler bruges til, når vi taler om den førte udlændingepolitik.

Hvis jeg så alligevel skulle finde på, at protestere over politikernes løbende prioriteringer af midlerne fra bruttonationalproduktet, herunder en uansvarlig indvandring af fremmede mennesker i ly af flygtningekonventioner, som på længere sigt ødelægger mit land socialt, økonomisk, kulturelt og menneskeligt, ja, så bliver jeg af Carsten Jensen og hans ligesindede brændemærket som et ”skimlet kældermenneske”, selv om et stort flertal af den danske vælgerbefolkning længe har ønsket et stop for migranter og flygtninge, der passerer 6-7 andre landegrænser på vejen frem mod Danmark.

”Ikke alle borgere i Danmark er som vores politikere. Fordi vi er opdragede som borgere i et demokratisk samfund, ved mange af os, at vi er medlemmer af et større fællesskab end det nationale. Vi er indbyggere på medmenneskelighedens, medfølelsens og menneskerettighedernes kontinent, og vi ved, at ingen kan unddrage sig sit globale ansvar”, siger Carsten Jensen.

Hvilket globalt ansvar taler du om, Carsten Jensen?

Der står ikke nedfældet nogen som helst steder i FN-menneskerettighederne eller andre konventioner, at en selvstændig nationalstat som Danmark ikke må sætte nogen grænser og betingelser for, hvad man forventer af mennesker på flugt, når de kommer til vores grænse og søger om asyl, hvor mange vi ønsker at tage imod, og hvad vi kan tilbyde dem for en periode, for intet samfund er forpligtet til at ødelægge deres eget land på grund af mennesker på flugt, hverken demografisk, politisk, kulturelt eller nationaløkonomisk.

Hvem siger i øvrigt, at Danmark er medlemmer af et større fællesskab end det nationale i et sådant omfang, at vi bare årligt skal blive ved med at optage milliarder af kroner i lån hos udlandet for at få ”husholdningsbudgettet” til at køre rundt, så titusinder af flygtninge og indvandrere fra alverdens totalitære regimer, bare kan gå rundt og leve en arbejdsfri tilværelse på overførselsindkomster, indtjent primært af den etniske danske majoritetsbefolkning?

Ja, det gør forfatter Carsten Jensen og andre selvudråbte internationale humanister, der selv har deres socialt og økonomisk på det tørre, og som aktuelt har mere travlt med at hjælpe alle mulige andre folkeslag end deres eget, nemlig en masse påståede flygtninge, der kommer strømmende hertil på grund af sekteriske krige i deres eget land, hvor man ikke kan finde ud af at leve i fred og fordragelighed med hinanden gennem brugen af demokratiet og folkestyret som politisk styreform.

Alle disse mennesker kommer fra allerede etablerede flygtningelejre i Tyrkiet, Libanon og Jordan, fordi de ønsker bedre sociale og økonomiske vilkår, ikke fordi de længere er på flugt, men fordi de internationale menneskesmuglere fortæller dem, at oppe i Danmark modtager du store ydelser i overførselsindkomster og integrationshjælp, som du aldrig kommer til at opleve i dit eget land, og du får oven i købet familiesammenføring betalt af den danske stat.

I det øjeblik alverdens krigsflygtninge fra Mellemøsten forlader de nævnte etablerede flygtningelejre, og strømmer mod de europæiske lande i primitive både over Middelhavet, er de ikke længere at betragte som ægte politiske flygtninge, men som økonomiske migranter, hvoraf langt de fleste overhovedet ikke kender begreber som demokrati og menneskerettigheder, fordi de er vant til at leve med stammekulturer og patriarkalske familietraditioner.

Dokumentationen for denne påstand er blevet rigeligt bevist de sidste par måneder, hvor strømmen af ”flygtninge” er aftaget ganske betydeligt på grund af stramningerne i udlændingeloven, men alligevel prøver Carsten Jensen og andre selverklærede humanister, at give et indtryk af de tilkomne ”flygtninge” som nogle forfulgte mennesker, der lige er styrtet ud af Syrien for et par dage siden med kuglerne piftende om ørerne, og som med nød og næppe er sluppet igennem til den danske grænse.

”Mener vi noget med ordet demokrati, så er det ikke bare, at vi aner, føler eller tror, men ved, at ligheden mellem mennesker er større end forskellene”, og så kan man jo tænke lidt over denne vanvittige pseudointellektuelle svada fra en mand, der ikke selv på noget tidspunkt har kunnet stave til ordet demokrati, fordi han aldrig nogensinde selv har respekteret andre folks mening og den ubestridelige kendsgerning, at det store flertal i vælgerbefolkningen ikke ønsker Kongeriget Danmark omdannet til en multikulturel stat med fri indvandring og asyl til alle med deraf følgende ubegrænsede flygtningestrømme.

I stedet vælger forfatter Carsten Jensen som tidligere, at udskamme og dehumanisere sine egne landsmænd, hvis de tillader sig at være uenige med ham i hans uansvarlige livssyn om, at Danmark lige så meget tilhører alle mennesker fra samtlige kulturer i verden, at vi skal give asyl til alle, der kan nå vores grænse, at vi danskere skal forstå, at Danmark ikke er kun danskernes land, men alle menneskers land.

Carstens Jensens ubændige had til sit eget lands blotte eksistens som nationalstat samt alle os i Kongeriget Danmark, som tillader sig at være uenige i hans globale humanisme på bekostning af sin egen befolkning, hans manglende skelen til nationens politiske og historisk-kulturelle baggrund, hans ligegyldighed over for nationaløkonomien, hans manglende stillingstagen til de massive kulturelle og religiøse problemer, der følger med strømmen af flygtninge og migranter, fortæller en grim historie om en æreløs og kulturløs mand, hvis moralske kompas for længst er gået totalt i smadder.

Men uanset hvor meget Carsten Jensen lægger sin egen danske majoritetsbefolkning for had, og nedgør dem under alverdens foredrag på skoler eller universiteter i Europa, så viser historien og al statistik, at Danmark gennem de sidste 33 år trods alt har taget sin del af flygtninge fra alverdens mislykkede totalitære regimer, gjort alt for at integrere dem positivt med de samme velfærdsrettigheder som danskerne, og har som tak for vores åbenhed fået 40 kriminalitetshærgede ghettoområder med religiøse parallelsamfund, der ikke eksisterede før Udlændingeloven af 1983 blev en realitet.

Hvornår er der nogen som forsvarer Danmark som danskernes land?

Anita Sørensen , Martin Sørensen, Søren Lindved, robert jensen, erling jensen, Niels P Sønderskov, Anne M. Lassen, Hans Aagaard, Kaj Spangenberg, Per Andersen, torben - nielsen, Kim Houmøller, Morten Pedersen, Claus E. Petersen, Anne Eriksen, Frans Kristian Randlev Mikkelsen og Anders Jensen anbefalede denne kommentar

Selvom man er uenig i ait lands politik, kommer jeg aldrig til at forstå man kan være så hadsk mod sit eget land.
Jeg havde dét på samme måde med Lars Seier da han turnerede rundt med fortællinger om vores meget høje skatter. Hvorfor dette behov for at nedgøre vores eget land?
Hvis Carsten Jensens holdninger havde været dominerende, havde det da også være ækelt hvis nogen i opposition rejste rundt og fortalte skræmmehistorier om dem til udlandet.

Man kan godt forvente noget loyalitet uden at man skal på nogen måde være enig. Så kæmper man på hjemmefronten om at få flertal for sine ønsker. Man beklager sig ikke til udlandet hvor man nedgør sit land.

Anita Sørensen , Kristian Rikard, Martin Sørensen, Anne Schøtt, Niels P Sønderskov, Anne M. Lassen, Anders Jensen, Morten Pedersen, Claus E. Petersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

"Teltet er din skæbne" - og hold fast, det lykkedes at finde det helt rigtige ynkelige billede med en stakkels flygtning i snevejr - ingen af landets bloggere (brokhoveder), inklusive N, kan nå op i de højder, som CJ her lægger for dagen.
Jeg er enig i, at landets regering er inkompetent og at EU ikke er til meget gavn for nogen, udover erhvervsliv og handel (penge og magt).
Resten er totalt ude på overdrevet af udpenslende jammer.

"Kontanthjælpsmodtageren kan i modsætning til flygtningen i det mindste svare igen, når han forulempes" - og hvad hjælper det? Danmark er blevet samfundsfjendtlig over for egne borgere og kun nedskæringer inde for alt - sygehuse, kommuner og ledige/ kontanthjælpsmodtagere.
Vi giver flere asyl end andre lande og Sverige planlægger at hjemsende halvdelen?

Kristian Rikard, Tina Sommer, June Pedersen, Anders Jensen, Morten Pedersen, Claus E. Petersen og Helene Kristensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Forskellen på, om man tegner en karikatur af et fantasifoster eller et rigtigt menneske burde være ret indlysende. Vil der også rejse sig et ramaskrig, når en tegner en dag tegner en karikatur af Spaghettimonstret? Så vidt jeg ved, er denne religion godkendt i Danmark.

Når man klager over, at danskerne er så onde, bør man måske prøve at sammenligne flygtninges forhold i Danmark og i de øvrige lande omkring:

http://politik.tv2.dk/2016-01-25-saa-meget-faar-asylansoegere-i-andre-eu...

http://www.avisen.dk/udlandet-er-enige-med-stoejberg-vil-ogsaa-have-en-s...

Faktisk er vi forfærdelige danskere ikke anderledes end borgerne i resten af Europa, men nogen har åbenbart interesse i at gøre danskerne til prügelknabe for selv at undgå at komme i søgelyset.

Anita Sørensen , Martin Sørensen, Gitte Roe, Tina Sommer, June Pedersen, Hans Aagaard, Anders Jensen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Fascismen begynder altid med kærlighed til symbolerne på menneskenes bekostning.

Mads Berg, Flemming Berger, Karsten Aaen, michael parly pedersen, Niels Duus Nielsen, Colin Bradley, Anne Eriksen, Carsten Mortensen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Helene Kristensen, forskellen er præcis den, at man ved at tegne en religiøs autoritet rammer utallige mennesker dybt ned i deres identitet, mens man ved at tegne et konkret levende menneske rammer én, der kan forsvare sig selv her og nu.
Man lammer folk mentalt, når man angriber deres tro.

Mads Berg, Birger Johansen, Flemming Berger, Anders Jensen og Nanna Wulff M. anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

For øvrigt har jeg mere ondt af de kvinder, børn, handicappede, fattige, som ikke har det fysiske og økonomiske overskud til en lang rejse til Europa. Det er dem der sidder i flygtningelejre og æder græs for at overleve en dag mere, mens de unge mænd i flygtningelejre i Danmark klager over mad og indkvartering.

Anita Sørensen , Martin Sørensen, Søren Lindved, Gitte Roe, Niels P Sønderskov, Anne M. Lassen, Tina Sommer, June Pedersen, Hans Aagaard, Kim Houmøller og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
michael parly pedersen

Mange tusinde tak Carsten Jensen, hvor er det dog dejligt at du stadigvæk holder ud og og vedholdende taler den dæmonisering af nødstedte mennesker imod, som efterhånden er løbet helt og aldeles løbsk. På en utrolig fin og præcis måde udtrykker du mange af de tanker jeg selv har gjort mig, og får tillige med udtrykt noget af den forbitrelse og vrede, som godt og grundigt er ved at hobe sig op i mig. En vrede over den kynisme der hersker i både de såkaldte røde og blå partier. "Vi tørrer røv i jeres såkaldte menneskelige værdighed." Ja præcis, det er jo det mange danske politikere uden skam i livet råber ind i folks åbne ansigter. Ikke kun flygtninge og migranters ansigter, men også kontanthjælpmodtageres, hjemløses og andre af samfundets mest udsatte gruppers. Et eller andet sted kommer hele den såkaldte flygtninge krise jo egentlig ganske belejligt, da man på den måde kan aflede opmærksomheden fra de store finansielle magtcentre der skummer fløden og trives vel uanset om dele af verden er ved brænde op. Hvor er det dog vidunderligt at have nogle syndebukke, når f.eks. unge mennesker ikke er istand til at finde en en bolig der er til at betale for en normal indkomst - det er jo flygtningenes skyld, de stjæler boligerne - også selvom de nu bliver indkvarteret i telte. Det skyldes da i hvert tilfælde på ingen måde, at spekulanter uden nogen som helst restriktioner har fået frit slag til, at bygge boliger som de nu selv lyster, uden at skulle afsætte visse arealer til almennyttigt boligbyggeri, som også mennesker på lavindkomster har råd til at betale. Og sådan afledes opmærksomheden hele vejen igennem og på mange andre felter, så de grundlæggende årsager til tingenes skæve tilstand ikke opdages. Flygtningenes ulyksaglige situation er selvforskyldt, og har ingen som helst oprindelse i meget af det kaos vi med vores krigsførelse har bibragt Mellemøsten eller Afghanistan - en krigsførelse der helt og aldeles ude af kontrol og kun gavner de store våbenkarteller. En forvredet fortælling om vores egen medvirken til kaos bygges nu op sten for sten - eller bortcensureres eller fortrænges helt - og en kollektiv psykose, hvor mennesker fra Mellemøsten fremstår som laverestående, onde og udspekulerede væsner, skal nu indpodes i vores hoveder, så vore eget historiske bidrag til ulykkerne bliver visket bort. Med flygtninge og terrorister som undskyldning kan man nu indføre overvågning og indføre love der indskrænker demokratiet. Og som du også giver udtryk for, så kan underklasse få lov til at rive hovedet af underklasse, mens overklassen mæsker sig og klapper hinanden på ryggen og rummet for en ekstrem og snæversynet højrenationalisme udvides. Helt storslemt bliver det, når de partier og politiske grupperinger der tidligere har forsvaret de svage i samfundet, enten er medløbere til det som sker, eller tror alt kan vendes gennem parlamentarisk arbejde fra en kontorstol, uden at skulle bevæge sig ud på gader og stræder og snakke med folk, så denne uhyggelige udvikling kan bremses.

Bent Gregersen, Mads Berg, Birgit Horn, Steffen Gliese, Matawan Baiocchi, Kim Øverup, Flemming Berger, Anders Graae, Kurt Nielsen, Jan Pedersen, Niels Duus Nielsen, Peter Wulff, Jørgen Steen Andersen, Britta Hansen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Steffen Gliese - så er det dælme da godt, at Jens Jørgen Thorsen og Monty Python, for slet ikke at snakke om Dave Allen - ikke er aktive i dag, tænk alle de mennesker der ville blive lammet og ramt dybt ned i deres identitet.

Anita Sørensen , Kristian Rikard, Tina Sommer, René Pedersen, Hans Aagaard og Anders Jensen anbefalede denne kommentar
Britta Hansen

Her er det jo, at cirklen lukker sig, når Anne Eriksen skriver: 'EU ikke er til meget gavn for nogen, udover erhvervsliv og handel (penge og magt).' Det er jo netop et land som Danmark, der vil gå egen gang og ikke vil være del af et europæisk samarbejde om flygtninge. Så kan det jo være svært for EU at 'gavne nogen'...

Carsten Jensens indlæg er en skarp afregning med efterhånden 20 års neoliberalisme og tiltagende kynisme i landet. Og tak for den! Den fremhæver de menneskelige værdier, uden hvilke Danmark bliver det fattige land, der reflekteres i bl.a. den internationale presse med stærke og utvetydige satiretegninger.

Jeg vil gengive min kommentar af 28. januar, 2016 - 15:49 under artiklen 'EP-formand: ’Grundlaget for EU er i fare’'

'Til alle, der tror, at lille Danmark selv kan klare sin 'flygtningekrise' og ikke ønsker indblanding udefra:

Det vi har set siden sidste år, og det vi ser nu er det rene ingenting over for, hvad vi må vente i de kommende årtier og inden for dette århundred.

I dag er der ca. 60 millioner flygtninge i verden. Mange af dem internt fordrevne (altså i deres egne lande). Fagfolk på flygtningeområdet regner med, at der ikke kun vil være mange flere millioner og hundrede millioner med tiden, men milliarder - især på basis af klimaforandringerne, der bl.a. også vil medføre krige og andre væbnede konflikter, og menneskene vil blive nødt til at flygte.

Held og lykke, Danmark, med at tage smykkerne fra dem og stoppe dem, der når så langt ved grænsebommen!'

Bent Gregersen, Mads Berg, michael parly pedersen, Matawan Baiocchi, Niels Duus Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Karin Bennedsen

Tak til Carsten Jensen for en fantastisk artikel, der er som balsam ovenpå den hadske flygtningedebat og L 87.

Mads Berg, Birgit Horn, michael parly pedersen, Steffen Gliese, Matawan Baiocchi, Flemming Berger, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Jan Pedersen, Niels Duus Nielsen, John Andersen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Ole Brockdorff
Jeg deler din bekymring, det er kun starten af en eskalerende udvikling, men Ole Brockdorff det betyder vel, der må handles på udfordringerne, man skal lige huske på, at vores menneskefjendske flertal i folketinget, der ingen respekt har for syriske børns rettigheder, har heller ikke respekt, for deres egne børn og børnebørns rettigheder.

Vores politikkere lyver for borgerne om Danmark, som foregangsland i klimakampen der vil føre til mange flere flygtninge.

Det er bekymrende, at svaret på udfordringerne er overgreb på de svagest mennesker på denne jord, dem der intet ejer, flygtninge der af nød må bede om hjælp i Danmark.

Man kan sige du har ret, med hendsyn til vores økonomiske udfordringer med flygtninge, der er kommet til Danmark, du kalder det, "manglende skelen til nationens politiske og historisk-kulturelle baggrund, hans (Carsten Jensen) ligegyldighed over for nationaløkonomien, hans manglende stillingstagen til de massive kulturelle og religiøse problemer".

Jeg vil påstå det er danskernes frygt og manglende vilje til, at møde de ny ankommende, der er problemet, at der overhoved ikke manglende vilje fra de nyankomne til, at yde en indsats for at få et bedre liv, tænk på hvad de kommer fra alt de er gået igennem for at give deres børn en chance, alt andet er tåbelig frygt baseret fordom.

Det der får verdens ledere, de mest prominente i kampen mod krig og forfølgelse, Kofi Annan, Ban Ki-moon og vores egen Mogens Lykketoft til, at kritisere Danmark og løfte et øjenbryn og andre tegne en tegning, er frygten der gennemsyre de danske politikkere og den kujonagtige nægtende vilje til, at møde udfordringerne og kæmpe for en bedre fremtid.

'Danmark anno 2016'

DF og S vil føre apartheid flygtninge politik, hvor børn og voksne deporteres til et isoleret fangeskab i koncentrationslejer, med pigtråd og forvisning om, at skulle det lykkes flygtningene, at flygte igen, bliver de naturligvis returneret til koncentrationslejer!

Jeg fatter ikke Folketinget syntes mennesker i nød ikke bør ses som en resurse, der er ovenikøbet lavet beregninger der viser, hvis S og DF fik deres modbydelige koncentrationslejer, ville omkostningerne være meget større end, at have dem på kontanthjælp, hvilket da heldigvis ikke er nødvendigt, hvis de kommer i arbejde, får danske venner og børnene bliver udannet osv.

Hvor der er vilje er der vej, men frygten skal styre Danmark, ret ryggen og mød udfordringerne med konstruktiv handling, langsigtede bæredygtige mål, opbygget på fremtidssikret og realistisk politisk vision og politisk veldefineret strategi for realisering.

Det forventes antallet af syrere, der er flygtet ud af Syrien i 2016, vil nå 4,7 millioner mennesker, hvor ca. 50% er børn, 16 millioner i og uden for Syrien er i akut nød og har brug for nødhjælp.

FN modtog sidste år, 50% af det beløb FN bad om til denne nødhjælp.

Det er virkelighedens verden!

Link: https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/qui...

(S,DF) 'koncentrationslejre'
Link: http://www.information.dk/telegram/558806

'Regeringen vil en ikke bæredygtig fremtid.'
Fra link:
"Der bør 'ikke' være begrænsninger for, hvor meget olie og gas, der må pumpes op af den danske undergrund"

"Enhedslisten, SF og Alternativet er de eneste partier i Folketinget, som mener, at der bør sættes en begrænsning på, hvor meget der må pumpes op i alt."
Link: http://www.information.dk/555935

Fra link: "200 millioner klimaflygtninge inden 2050. Allerede i dag findes der såkaldte klimaflygtninge – fra Alaska til Stillehavsøerne. Vi bør med andre ord ikke undervurdere, hvor stort et bidrag vedvarende energikilder kan give til sikring af fred og sikkerhed."
Link: http://raeson.dk/2015/100-dage-til-cop21-hvor-er-det-sikkerhedspolitiske...

Bent Gregersen, Mads Berg, Karsten Aaen, Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Søren Johannesen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

@Anders Hede:
> Selvom man er uenig i [s]it lands politik,
> kommer jeg aldrig til at forstå man kan
> være så hadsk mod sit eget land.

Tak for denne korte og præcise beskrivelse af hvad der adskiller en nationalist og en humanist.

Flemming Berger, Kurt Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

Britta Hansen, jeg skrev "Jeg er enig i, at landets regering er inkompetent og at EU ikke er til meget gavn for nogen, udover erhvervsliv og handel (penge og magt)".
I den betydning var det ikke flygtninge, jeg talte om.
Hvilke lande vil gerne samarbejde i EU? Om flygtninge/ asylansøgere.
Jeg betragter EU som en del af de mekanismer, der gør det vanskeligt i dagligdagen, fordi det er forretningsint., der prioriteres.
Carstens Jensens skriv handler om flygtninges/ indvandreres vilkår efter hans opfattelse og "Danmark er blevet et afstumpet land med pigtråd om hjertet" og levner ikke hverken sympati eller håb for danskerne.

Hvordan er vi danskere? Hvad er arabere for nogle mærkelige nogen? Hvad føler jeg ved billedet af en druknet dreng eller en splittet familie? Det betyder alt sammen ikke så meget i den foreliggende situation, hvor løsningen naturligvis er, at flygtningefamilier ikke skal splittes, men mange af dem i stedet burde blive hentet til Europa i en redningsaktion. Vi burde også i langt højere grad støtte flygtninge i nabolandene til Syrien.
Vi bør dog heller ikke bare lade borgerkrigen fortsætte. Der er måske allerede nu en kvart million syriske mænd i europæiske lande. Der er dermed grundlag for i løbet af et års tid at optræne en betragtelig militær styrke, som sammen med vestlige specialstyrker vil kunne løse problemet.
Den polske udenrigsminister har foreslået noget lignende. Jeg har godt nok hørt, at den polske regering er udemokratisk og højre-populistisk. Vist nok. Så hvad er det nu for noget? Sende hjem? Er det et inhumant forslag?

Philip B. Johnsen

Tobias Hiort-Lorenzen

Neokolonialisme.
Vesten kan ikke samarbejde med vores Mellemøstens illegitime magthavere længere, som Vesten har støtte med våben og millitære alliancer for billig olie, der kun berigede de af os udvalgte magthavere, der plejede, at kunne holde deres befolkningerne, af frygten for deres fysiske magt udøvelse, støtte af våben og alliance, undertrykte uden fundamentale menneskerettigheder, men uden olie, som Vesten ikke længere vil betale for, nu vi er blevet selvforsynende, forårsager forskydning i magtbalancen, derfor kommer flygtninge problemerne, helt op til vores egen hoveddør.
Årsag og konsekvens.

Syrien har desuden mange etniske og religiøse grupper, grupperinger og stammer, inklusive kurdere, armeniere, assyrere, tyrkere, kristne, drusere, alawitiske shiaer og arabiske sunnaer alle med deres ønsker for fremtiden i Syrien, men ikke med sikkerhed, et flertal for demokrati og retsstat.

Hvem skal flygtningene trænes til at støtte i væbnet kamp, siger du?

Flygtningene er ofre for krig og proxykrig, hvor Danmark er en vigtig medspiller, Danmark sammen med USA og Storbritannien, skabte Dash (IS).

Fra link:
"MALCOLM NANCE: Well, the biggest misperception now we’re here on the first anniversary of ISIS taking the city of Mosul, and the biggest misperception that the media has certainly fostered is that ISIS is this new group, which has appeared out of nowhere, they have blitzed across the Middle East, and they have managed to take large swaths of Iraq and Syria and when, in fact, ISIS is the same group and a conglomeration of groups that we’ve been fighting since the day we invaded Iraq in 2003.

The Terrorists of Iraq, is that the former regime loyalists, almost 100,000 of them, who were all taken away from their jobs by Ambassador Bremer’s General Order Number Two, went underground and have been fighting us for the last 13 years, nonstop. However, al-Qaeda in Iraq, which started in 2003, as well, has taken over the upper-level management of these groups. And so, what we have is we have, technically, a mega group of all the former regime loyalist insurgent groups, all of the Iraqi Islamic insurgent groups and the foreign fighters who have used Syria as a base camp. And they now are called ISIS."
Link: http://www.democracynow.org/2015/6/10/war_for_decades_to_come_1

Fra link:
Den 20. marts 2003 angreb amerikanske tropper Irak. Begrundelsen for invasionen og den efterfølgende besættelse var, at Iraks leder, Saddam Hussein, truede verdensfreden med et stadigt voksende våbenarsenal og atomvåben, og at regimet havde forbindelser til terrornetværket al-Qaeda.

I FN var der ikke flertal for en krig mod Irak, og den blev således gennemført uden FN-mandat, men med støtte fra Storbritannien, Australien og Danmark.

Siden har det vist sig, at grundlaget for at gå i krig ikke holdt: man fandt ikke atomvåbnene, og en forbindelse til al-Qaeda kunne ikke påvises.
Link: http://www.faktalink.dk/titelliste/irak-krigen/

Den 18. marts fremsatte daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) på regeringens vegne “Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak” (B 118) (se kilder).

Forslaget lød:
“Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.

Forslaget blev vedtaget den 21. marts. Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti stemte for."
Link: http://www.faktalink.dk/titelliste/irak-krigen/baggrund-for-krigen

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, skulle i efteråret 2015 og foråret 2016 have været afhørt om det juridiske grundlag for at gå i krig i Irak.

Fra /ritzau/ link
"Tony Blair er den først af de ledere, som stod i spidsen for beslutningen om at gå i krig, som nu erkender, at krigen delvist har været med til at forme Islamisk Stat.

- Det er klart, at du kan ikke friholde os, som fjernede Saddam Hussein i 2003, for ansvar for situationen i 2015, siger Blair i et interview med CNN."

/ritzau/ link:
http://www.information.dk/telegram/549767

Danmark kan ikke betegnes, truet af IS, af krigsflygtninge med deres børn på armen eller konventionerne, men antageligt langt mere truet, af en ledelses krise i Danmark, USA og EU der ikke tager ansvar for de underliggende problematikker, der også indbefatter klimaforandringerne.

Mads Berg, Torben Selch, Henrik L Nielsen, Karsten Aaen, Kurt Nielsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Ole Vagn Christensen

Carsten tak for en nøgtern analyse. Et godt udtryk du bruger for at illustrere hvordan det står til.
Når vi behandler flygtninge som vi gør er det fordi som det siges i Regeringens og DF og socialdemokraternes retorik, for sådan behandler vi også vores kontanthjælpsmodtagere,
Hermed mener de tre partiers ledelse at så skal vi alle se dem karikaturtegnet som engle med hvide vinger.
Men det der er dem uforståeligt er hvorfor befolkningen og kunstnere ikke ser dem på den måde.
Tak for det du har skrevet Carsten det hjælper befolkningen til at forstå at de er ikke engle med hvide vinger. Men tre grimme monstre.

Birgit Horn, Britta Hansen, Steffen Gliese, Jan Pedersen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
peter fonnesbech

Ja, og vellykket integration af flygtninge er jo ikke noget som skal lykkedes, for så har regeringen DF og den øvrige blå blok jo ikke længere noget projekt.

Det er vel en af hovedårsagerne til at de agere ,som de gør.

Mads Berg, John Andersen, Steffen Gliese og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
René Arestrup

Carsten Jensen vs. Ole Brockdorff. Moralsk patos over for bastant nationalisme. Det er ekstremisme i hver sine ende af skalaen. Det er uforenelige psykologiske tilstande, som, uden smålig skelen til - endsige interesse for - nuancer, ser verdenen gennem de selektive filtre, nogen eller noget tildele dem begge på et givet tidspunkt i deres respektive liv. De har begge ret og de tager begge grueligt fejl. Det sørgelige er, at det er en erkendelse ingen af dem nogensinde vil nå frem til.

Philip B. Johnsen

René Arestrup
Du har mening, men intet indhold, du er ikke fra regeringen vel?

Bent Gregersen, John Andersen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Ole Vagn Christensen

Philip kan godt forstå du spørger om Rene er en ulv i fåreklæder. Når man ser på hans argumentation eller mangel på samme.

Philip B. Johnsen

@René Arestrup
Man glemmer nemt, at der er flertal i folketinget for L87, at regeringen har brugt rigtig mange penge på reklame for umenneskeligheden under L87 kom ud til hele verden, at Danmark ikke ønsker flygtninge, Peter Thagesen (DI) fortalte igår morges på DR2, at 'alle' skal tale L87 ned, at den er misforstået, men er den nu også det?

Sandheden er nok, at hverken modstandere af L87 eller regeringen har interesse i at tale, f.eks. høringssvarene ned, regeringen vil have færre flygtninge og skræmme dem til forståelsen at de er uønskede, imens f.eks. undertegnede vil have regeringen søger løsning på de underliggende problematikker og stopper regeringens mishandling af børn.

Men René Arestrup er der nu også en sandhed midt i mellem eller bliver det næste skridt for frygt regimet (S,DF) 'koncentrationslejer'
Link: http://www.information.dk/telegram/558806

Fra link:
"Børns liv og overlevelse sættes på spil. Nogle vil dø. Andre vil få livsvarige skader.
Sådan lyder et udpluk fra en stribe høringssvar, der er kritiske over for regeringens forslag til en ny udlændingelov, der blandt andet strammer betingelserne for at få familiesammenføring. Herunder følger ti centrale citater om børn fra høringssvarene:

UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat:
»Forsinkelse og usikkerhed kan være ekstremt skadelig for børns sunde udvikling. Set fra barnets perspektiv er enhver tidsperiode markant længere i et barns liv end i en voksens liv«.

Dansk Socialrådgiverforening:
»Lovforslaget kolliderer således på flere punkter med et ansvarligt hensyn til børnenes tarv og må som nævnt være i modstrid med Børnekonventionen, der netop har barnets tarv som udgangspunkt. Dansk Socialrådgiverforening finder det yderst kritisabelt, at lovforslaget medfører ændringer, der kan være direkte skadelige for de berørte børn og unge«.

SOS mod Racisme:
»Desuden vil det betyde, at nogle af børnene vil være blevet voksne og ikke længere får mulighed for familiesammenføring. Og at andre vil dø på grund af krig, sygdom eller sult, inden de tre år er gået, og således ikke kan komme til Danmark som familiesammenførte«.

Red Barnet:
»Red Barnet mener ikke, at det er humant at lade den resterende sårbare familie tilbage i tre år, og at forslaget potentielt og helt bogstaveligt kan bidrage til, at børns liv og overlevelse sættes på spil«.

Dansk Psykolog Forening:
»Samlet set fraråder Dansk Psykolog Forening en forringelse af adgangen til familiesammenføring. Den primære årsag er, at der er en betragtelig risiko for, at stramningerne vil medføre livslange skader på børnenes udvikling – herunder både psykiske tilstand og kognitive formåen«.

DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur:
»Såfremt situationen i et krigshærget land som Syrien ikke stabiliseres inden for en nær fremtid, vil disse børn og familier uvægerligt blive en del af det danske samfund på et senere tidspunkt. Vi vil som samfund da (før eller siden) blive konfronteret med familier, der lever i dysfunktion på grund af både børn og forældres symptomer«.

Institut for Menneskerettigheder:
»Instituttet fremhæver, at der vil være tale om særligt grove krænkelser i sager om familiesammenføring mellem børn og forældre og henviser i den forbindelse til, at der udtrykkeligt fremgår af Børnekonventionens artikel 10, stk. 1, at ansøgninger fra et barn eller dettes forældre om indrejse med henblik på familiesammenføring skal behandles på »en positiv, human og hurtig måde af deltagerstaterne«.

Dansk Flygtningehjælp:
»Da herværende lovforslag lægger op til en bevidst adskillelse af mindst den ene forælder fra børn i hjemlandet, ses lovforslaget ikke at harmonisere med Børnekonventionen«.
Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital:
»Traditionelle familiemønstre opbrydes og fører til, at børn vokser op i et uklart familiemiljø med usikre forældreroller, tvetydige beslutningsprocesser og mistrivsel, der påvirker skoleliv og holdning til livet i Danmark. Børn, der vokser op uden beslutningsstøtte med handlingslammede forældre, har svært ved at indgå i sociale relationer som voksne«.

Børnerådet:
»Der er overhængende fare for, at de foreslåede ændringer medfører, at de flygtningebørn, der efterfølgende ankommer til Danmark, vil være traumatiserede i en sværere grad end under de nuværende regler."
Link: http://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/ECE3006400/nogle-v...

Bent Gregersen, Mads Berg, Jørgen Steen Andersen, Henrik L Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Nogen folketingspolitikere påstår at L87 er misforstået.

Det diskvalificerer simpelthen folketingspolitikerne og den samlede statsadministration et fremstille en lov(tekst), der kan misforstås. Mere udueligt kan det ikke blive!

Eller også er det bare bekvemt for disse politikere at blive betragtet som dumme (i betydningen 'ubegavede') for derved at kunne undgå at skulle tage ansvaret for indholdet.

Lad dem ikke slippe afsted med det.

Bent Gregersen, Jørgen Steen Andersen, John Andersen, Britta Hansen, Steffen Gliese, Anne Eriksen, Flemming Berger, Jan Pedersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Du har ret, Johnsen, i at ulighed er en underliggende problematik.Det problem bliver næppe mindre af det umiddelbare problem, som er krigen. Vi har da både et ansvar og interesse i at påvirke dynamikken sådan så den krig holder op, hvis vi kan. Varig fred betyder at befolkningsgrupper som er i mindretal ikke bliver undertrykt eller forfulgt, går jeg ud fra. Derimod kan man ikke kræve af nogen, at de skal vælge at organisere sig i et repræsentativt demokrati.

Olav Bo Hessellund

Gert Romme: "Men hvis man lever udenfor Danmark, og følger begivenhederne i Danmark på afstand, har den danske humanitære mentalitet forandret sig rigtig meget gennem de sidste 15 år."

For mere end 30 år siden gjorde Benny Andersen den samme iagttagelse. Baggrunden var de erfaringer, hans daværende kone, som var fra Jamaica, var udsat for herhjemme i 80'rne:

Danmark
en gang besat af gale germanere
snart besat af besatte danskere
mit land beboet af rygge
mit land hvor der jævnligt
er rift om sko
der er for små
mit land med skrumpehorisont
forvekslet med verdens navle
Danmark
mit skulende land
bliv voksent og stort
slå øjnene op
slå armene ud
så vi kan rette ryggen
ved at tilhøre dig
(H. C. Andersens land, 1985)

Det med de små sko, skrumpehorisont og svinelandet kan føres endnu længere tilbage, til 30'rne, hvor Halfdan Rasmussen, omend med andre ord, beskrev de knap så idylliske sider af livet i dannevang (digtene "Slavesang" og "Danskeren", skrevet i nogle af hans få anfald af ondt lune).

I øvrigt er det, du kalder "den danske humanitære mentalitet", såvidt jeg kan se, ikke svær at gennemskue, som det den netop ikke altid er. Læs romaner som Henrik Pontoppidans "De dødes rige" el. Hans Scherfigs "Frydenholm", som begge bygger på faktuelle tildragelser. Man kan også minde om det officielle Danmarks holdning til tyske flygtninge, som i 30'rne af politiske el. religiøse grunde naivt troede, de kunne finde et fristed i Danmark. Behandlingen af den kvarte mill. tyske flygtninge lige efter anden verdenskrigs slutning kan vist heller ikke siges at falde ind under kategorien "humanitær". Historikere har dokumenteret, at flere tusinde tyske børn døde i lejrene, fordi de blev nægtet dansklægehjælp.

Med nogen ret kan man sige, at det nuværende folketingsflertal følger en tradition, som har rødder tilbage i vores historie - en uerkendt tradition, hvis man kan tale om noget sådant. Fortrængning er måske det rette ord.

Mads Berg, Britta Hansen, Steffen Gliese, Grethe Preisler, Torben Selch, Kurt Nielsen, Henrik L Nielsen, Karsten Aaen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Kaj Spangenberg

Efter at have læst Carsten Jensens artikel endnu engang må jeg lige sunde mig.
Han flyder over med galde imod danskere og det danske samfund - smider om sig med skældsord - og mener, at vi bare har at tage imod alle uindbudte tilrejsende og sørge for deres livslange ophold på danske skatteborgeres regning.
Jo mere jeg sunder mig efter læsningen, jo mere synes jeg, den er en skandale! Sjældent har jeg mødt en intellektuel person som C.J., der i den grad skider i egen rede.

Anita Sørensen , Anders Jensen, Martin Sørensen, Frans Kristian Randlev Mikkelsen, Anne Eriksen og Anne M. Lassen anbefalede denne kommentar
Matawan Baiocchi

Med mine fremmede øjne læser jeg om L87, som bliver et milepil i DK historie og i mit syn på denne land hvor jeg flyttede til for 40 år siden. DK regering, du har taget et skridt for meget mod Egoland. Lukkethed. Smålighedsnationtrip. "Hjælp de kommer!". Man kunne sige: "Vi kan ikke hjælpe mere", men Lortelov87 er en etisk skandal. Det er selvfølgeligt i perfekt DF stil, men S! Sven Aukens parti er blevet hjærteløs... Tak, CJ, for at sætte fingeren ind i såret, som du plejer. Det gør ondt, men man ser bedre hvad handlinger betyder...

Britta Hansen, Mads Berg, Birgit Horn, Jørgen Steen Andersen, John Andersen, Karin Bennedsen, Steffen Gliese, Runa Lystlund og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Kaj Spangenberg

Tror Matawan Baiocchi, at flertallet af de danske politikere og den danske befolkning er onde mennesker? Det er så nemt at være god på andres regning, men flertallet i folketinget og flertallet af danskerne frygter med god grund for, at den velfærdsstat - som det har taget generationer at opbygge - risikerer at kollapse.
Til hvis gavn? I givet fald ikke til gavn for asylansøgerne!
Danmark er ikke et indvandrerland i stil med USA, Canada, Australien, New Zealand, Israel etc. Vi er en nationalstat (af den slags, som Carsten Jensen foragter), og flertallet af dette lands indbyggere mener altså, at Danmark skal forblive dansk, selv om vi hjertens gerne tager imod gæster og et begrænset antal indvandrere.
Det er jo heller ikke helt ligegyldigt med hvilken kultur og sædvaner, de nye indvandrere kommer, vel?
Det har Sverige glemt. Svenske politikere troede, at bare landet er stort, så her er plads nok. Og nye mennesker giver økonomisk kraft (forudsat at de kommer i arbejde, men det gør flertallet af migranterne i Sverige ikke). I dag føler mange svenskere sig fremmede i eget land.
Den skæbne skal ikke overgå Danmark. Men selvfølgelig skal vi hjælpe mennesker i nød - men ikke nødvendigvis ved, at de trænger ind gennem vor åbne dør.
I Sverige havde man midt i al euforien som "humanistisk stormagt" glemt kulturen og sædvanerne.
Det betaler Sverige en høj pris for.
Og, forresten Matawan Baiocchi: - Aner du ikke, at stort set samtlige såkaldte "flygtninge" ikke kommer fra krigens helvede, men fra lejre i sikre lande som f.eks. Tyrkiet, Libanon og Jordan?
Kun fordi Grækenland og Italien ikke har passet på EU's åbne grænser, er disse mennesker strømmet ind i Europa. Men her er de ikke længere flygtninge. De er migranter, som rejser rundt og søger efter et land, der giver dem de bedste vilkår.
Veidste du slet ikke det?
(Og hvis du vidste det, hvordan pokker kan du så have en mening som ovenstående?)

Runa Lystlund

R skriver ikke SL
Til Ole Brockdorff mm. Navnet siger det hele.
Jeg har i langt over 30 år arbejdet røven ud af bukserne i det private erhvervsliv, samtidigt med, at jeg underviste i en 7 årig periode på en højere læreanstalt og var også forældre på samme tid. Jeg valgte det selv. Der var ikke nogen, der tvang mig.

Jeg tjente mange penge. Jeg betalte 73% i skat af den sidst tjente krone og ved du hvad, jeg synes det var ok. Jeg er så begunstiget, at have fået en god lang videregående uddannelse og arbejder i et fag og med et arbejde, som jeg holder meget af. Andre mennesker har været mindre heldige end jeg.

Jeg har arbejdet meget, fordi det gjorde mine forældre også, fordi jeg ville, fordi jeg beskæftiger mig med noget jeg holder af og jeg har betalt min skat med glæde. Jeg er også stået op klokken 6 om morgenen, som du, ofte har jeg arbejdet nætter igennem. Og jeg har ikke så pokkers ondt af mig selv, som du har. Nogle mennesker synes de er så fantastiske, at de hverken behøver dele med gud eller fanden, ej heller betale tilbage til samfundet, det samfundet har ydet dem. Vi skal bare have og have. Vi har fuldstændigt mistet fokus.

Mange har glemt, at de har modtaget gratis uddannelse, SU, gratis lægehjælp, gratis tandlæge til de var voksne. Jeg har aldrig modtaget SU, har selv betalt mit studie, fordi jeg ikke var dansk statsborger. Jeg synes I skulle holde op med den ynk. Taknemmelighed er en by i Rusland for alt for mange.

Ak nej det er så rart at distancere sig fra de mindre bemidlede, fordi man selv er guds gave til landet, ikke? Tænk bare på vores bronzekuglestøder Joakim B. Olsen. Har han ydet noget? Hold op med dette jammer, ville I/du heller være ledig, eller på bistand
Vær lidt taknemmelig i stedet.

For tre år siden ramlede min verden sammen, jeg fik en livstruende sygdom. Jeg gik ud af et firma hvor jeg var partner. Jeg var i en behandling, der varede over et år. Nu fik jeg noget for mine skattepenge og jeg var taknemmelig for den behandling jeg fik.

Vi mennesker vil gerne have skattelettelser, således at vi kan købe endnu mere og forbruge, større hus, større køkken, stor dyr bil, fjernsyn i alle værelser og vores børn skal aldrig lide nød med nogle gadgets mm.

Hvordan hænger alt det forbrug sammen med vores klodes tilstand. Vi rige køber bæredygtigt design og hvad vi nu bilder os ind. Det er for det meste fis i en hornlygte, fordi det bare er salgstaktik, det er noget jeg har forstand på.

Hvordan bliver det med vores børn, vi de give os en dødlig sprøjte, fordi vi bliver en "ældrebyede", således at de kan slippe af med os, så de kan få endnu mere?.

Del dog med nogen og føl dig/jer godt tilpas.

Vi er blevet så usolidariske, at det gør ondt.

Der kommer mere og mere teknologi, der gør mange af os overflødige, vores politikere er så visionsløse, at det gør ondt. En slags borgerløn bliver vi nød til at se på efterhånden.

Mads Berg, Anders Jensen, Steffen Gliese, Calle Hansen, Karin Bennedsen, Grethe Preisler, Kurt Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Sider