Læsetid 3 min.

Enhedslisten fedtspiller med konkrete løsninger på flygtningekrisen

Flygtningekrisen kræver et forpligtende europæisk samarbejde, men frem for at gå ind og diskutere realistiske løsninger vil Enhedslisten hellere flage sin EU-modstand
23. januar 2016

Det er rigtigt, som Information skrev i går den 22. januar, at SF ikke er medunderskriver på en fælleserklæring om den europæiske flygtningesituation, som en række nordiske venstrefløjspartier har vedtaget. Enhedslistens Nikolaj Villumsen »undrer sig« her over SF’s manglende medvirken, for som han siger, er der tale om »nogle oplagte venstrefløjssynspunkter«.

Vist er der så, men problemet ligger ikke i, hvad der står, men hvad der ikke står. SF er fuldstændig enig i, at vi skal samarbejde om at undgå et kapløb mod bunden, redde den nordiske pasunion, lette familiesammenføringer, øge hjælpen i nærområderne, osv. Vi er også enige i, at der i Europa skal ske en bedre fordeling af flygtningene landene imellem. Men det ender i mundsvejr, når der skal tages stilling til, hvordan det skal foregå. Og det er præcis her, at der ligger en afgørende uenighed mellem SF og Enhedslisten.

Går uden om EU-samarbejde

Det er umuligt at løse den europæiske flygtningekrise uden et stærkere EU-samarbejde. Det er fint med et mere udbygget nordisk samarbejde, som manifestet lægger op til, men det er samtidig nødvendigt, at et sådant tilpasses et mere udbygget EU-samarbejde. Det spørgsmål går manifestet uden om som katten om den varme grød.

Det skyldes blandt andet, at Enhedslisten løber skrigende væk, hvis det antydes, at et europæisk samarbejde skal være overstatsligt og forpligtende. Men EU er et overstatsligt samarbejde, og Enhedslistens tilgang betyder, at partiet fraskriver sig muligheden for at bruge EU i flygtningepolitikken.

Derfor er der også i manifestet en række forblommede formuleringer omkring EU og det europæiske samarbejde. Der rettes en kritik af EU’s manglende handlekraft på området. Her er vi helt enige, men bør svaret så ikke være, at venstrefløjen går ind og arbejder på at forbedre EU-samarbejdet?

Der rettes en kritik af Dublin-konventionen. Vi er enige i kritikken, men der foregår netop nu et arbejde med at revidere Dublin-konventionen, hvor Kommissionen blandt andet forsøger at få en fordelingsnøgle indført. Bør venstrefløjen ikke gå ind og påvirke den diskussion? Ikke ifølge Enhedslisten, som hellere vil flage sin EU-modstand frem for at gå ind og diskutere løsninger i EU-regi.

Frivillige aftaler virker ikke

Enhedslistens Europa-politik er blevet ren taktik. Et eller andet sted ved man godt, at flygtningekrisen kræver forpligtende europæiske løsninger, og at kun EU kan være rammen for sådanne. Men man er så meget bundet af sin principielle EU-modstand, at man lancerer forskellige taktiske forslag, som skal give indtryk af, at partiet tager problemet alvorligt. Såsom forslaget om, at Danmark skal tilbyde at tage sin andel af flygtningene, hvilket er sympatisk, men jo ikke forholder sig til det politiske spørgsmål om en fordeling i EU.

Det samme gør sig gældende, når Enhedslisten og de andre medunderskrivere på fælleserklæringen om flygtningesituationen foreslår en nordisk løsning, som også er sympatisk, men som heller ikke tager fat på, hvordan vi kan få EU til at fungere bedre.

Og når de foreslår, at FN inddrages – igen er det en sympatisk tanke, men enhver med kendskab til FN ved, at forpligtende aftaler ikke er organisationens spidskompetence. Og hvorfor overhovedet inddrage FN i et stykke arbejde, som Europa rettelig selv burde håndtere? Hvordan kan man tro, at FN er bedre til at forhandle forpligtende aftaler end EU?

Der er ingen vej uden om et overstatsligt forpligtende EU-samarbejde, hvis Europa skal håndtere flygtningekrisen. Enhedslistens forslag om frivillige aftaler virker jo ikke, fordi de enkelte lande smyger sig udenom. Enhedslisten fedtspiller, når det kommer til konkrete løsninger.

Signe Munk er næstformand, og Holger K. Nielsen er medlem af Folketinget for SF

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Povl Thomsen
    Povl Thomsen
  • Brugerbillede for Mihail Larsen
    Mihail Larsen
Povl Thomsen og Mihail Larsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Venstrefløjspartiernes erklæring er retorisk så mærkværdigt et dokument, at det må have krævet en hel del besvær at skrive det. Der er så mange glidende, upræcise og inkonsistente formuleringer, at det for almindelige, klart tænkende mennesker er tydeligt, at disse partier ikke har nogen reel, realistisk politik, men kun luftige hensigtserklæringer. Bl.a. står der ikke ét ord om, hvordan det hele skal finansieres - ikke ét ord. Og der står heller intet om, hvorfor mon en stigende andel af de nordiske befolkninger går i en helt anden retning; hvorfor mon? Det må man da analysere, hvis man vil give troværdige svar.

Jørgen Larsen, Jørgen M. Mollerup og Peter Møllgaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jakob Hammer-Jakobsen
Jakob Hammer-Jakobsen

At beskylde ens politiske medspillere for fedtspilleri er næppe konstruktivt. Forslag til hvordan flytninge situationen løses er desværre fraværende ud over at det skal løses "i EU-regi". Prøv at skitsere løsningsmodeller som vi alle kan være sammen om, uden at forudsætte at hele EU-pakken skal købes samtidigt. Vi er mange der er stærkt skeptiske over EU's demokratiske potentiale.. Konfrontationssøgende retorik er sjældent befordrende for samarbejde.

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

To store probemer

Den nuværende 'flygtningekrise' (der i virkeligheden dækker over, at Europa både modtager en strøm af reelle flygtninge og almindelige migranter) har i det mindste to store problemer, der skal løses:

1) (gen)etablering af en effektiv ydre grænsekontrol, der allerede ved grænsen kan adskille flygtninge fra migranter f ø r de kommer ind i Europa (og med påfølgende afvisning af migranterne), der ikke har krav på asyl

2) en fordeling af de asylberettigede flygtningen mellem de europæiske lande efter nogle fordelingstal, der medtænker populationsstørrelse, velfærdsniveau, arbejdsmarkedsmulighder etc.

Ad 1) Grækenland og Italien har ikke vist sig i stand (eller villige) til at gennemføre den ydre grænsekontrol.

Ad 2) Flere europæiske lande har enten afvist at modtage flygtninge, eller forlangt, at det i givet fald bliver meget få - nogle har endda stillet krav om kun at modtage 'kristne', medens langt hovedparten af flygtningene er 'muslimer'

'Venstrefløjspartierne' kan ikke bidrag med nogen konstruktive svar på disse problemer af den ene grund, at de hellere vil slå knude på tungen end at sige: at disse problemer kun kan løses af EU. De har en nærmest religiøs EU-fjendtlighed og vil derfor heller tale om 'frivilligt, mellemstatsligt samarbejde' og 'FN' - selv om alle véd, at ingen af disse muligheder er reelle.

Det lader sig ikke gøre at etablere et 'ydre' grænseværn uden at man definerer, hvad 'indre' er. Men her kror venstrefløjspartierne sig, for de vil jo ikke gerne sige, at det drejer sig om EU. Nej, det drejer sig i stedet om 'Europa' (forstået som en gruppe suveræne nationalstater med hver deres 'grænser', hvoraf nogle endog slet ikke er medlem af EU). Hvad præcis er det for en 'ydre' grænse, der skal kontrolleres? Hvem skal gennemføre kontrollen? Hvem skal betale for den - herunder for returnering af uberettigede asylansøgere? Det er der kun én organisation, der kan, og det er EU. Ved at tale uden om dette forhold, lyver man i virkeligheden.

'Et frivilligt, mellemstatsligt samarbejde' vil omgående medføre, at så at sige alle de østeuropæiske medlemmer af EU vil melde hus forbi. (De skulle ellers bedre end andre kunne værdsætte hjælp til flygtninge.) Og i de resterende lande vil man sætte så snævre rammer for modtagelse af flygtninge, at det forslår som en skrædder i helvedet. Hvad med alle de flygtninge - formentlig over halvdelen af dem, der allerede er ankommet - der ikke ved en sådan 'frivillig' fordeling har fundet en modtager? Hvad med dem? Svaret blæser i vinden hos 'venstrefløjspartierne'.

De omtalte 'venstrepartier' har ikke noget troværdigt svar på disse to hovedproblemer. Tværtimod, så modarbejder de ustandseligt den eneste organisation, der vil være potentielt i stand til at løse dem - i Danmark så sent som ved den sidste folkeafstemning, hvor en sort-rød alliance spændte ben for ophævelsen af Danmarks retsforbehold i forhold til EU. Det er Weimar om igen.

Povl Thomsen, Karsten Aaen, Jørgen Larsen, Jørgen M. Mollerup og Torben Lindegaard anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jan Weis

Holger K. Nielsen, jamen har vi ikke haft ham før …
Hvad er det så lige, at EU skal ’gennemtvinge’ i vanlig antidemokratisk facon over for medlemslandene – en bedre fordeling? – at bruge EU i flygtningepolitikken vil kun gøre Danmarks problemer større, bringe endnu et uønsket bidrag til udhulingen af velfærdssamfundet …
Der er ingen vej uden om et overstatsligt forpligtende EU-samarbejde, påstås det, selv om det må betyde, at vi definitivt opgiver vores retsforbehold og overdrager mere selvstændighed til dette overstatslige monster og det uden folkeafstemning, men det er ikke et særligt attraktivt bytte blot for at redde EU’s manglende håndtering af ’flygtningekrisen’ …
Følger vi Holger K. Nielsens farlige råd, vil omkostningerne, både socialt og økonomisk, vokse os over hovedet, da vi så må regne med endnu flere indvandrere – men hold da op, hvor lyder det besnærende ’godt’ - det er det modsatte, der er brug for …

Brugerbillede for Ole  Brockdorff
Ole Brockdorff

Det er fantastisk her anno 2016, at høre Holger K. Nielsen revse Enhedslistens ”fedtspilleri” omkring konkrete løsninger på den europæiske flygtningekrise, når man tænker på, at den samme mand for bare 24 år siden kraftigt anbefalede danskerne at stemme nej til den første folkeafstemning om Maastricht-aftalen, og hvor SF-politikeren førte sig frem i alle medierne under sloganet ”Holger og konen siger nej til unionen”.

Året efter blev den samme politiker så pludselig en nøglefigur i tilblivelsen af det nationale kompromis og de fire forbehold, så vi alligevel blev tilknyttet unionen ved den anden folkeafstemning, og i dag kan Holger K. Nielsen og SF tilsyneladende ikke få nok af konstruktionen Europas Forenede Stater, som de europæiske vælgerbefolkninger i 27 medlemslande aldrig nogensinde har fået lov til at tage stilling til, men er tvunget ind i på grund af politikernes totale misbrug af det repræsentative demokrati.

I dag står det europæiske kontinent så midt i en omfattende krise med over èn million flygtninge og migranter fra alverdens fejlslagne stater i Mellemøsten og Afrika, takket være Dublin-forordningens totale sammenbrud, takket være forbundskansler Angela Merkel i Tyskland, og takket være EU-kommissionens fuldstændige svigt gennem de sidste 15 år med at sikre de ydre grænser, som de i sin tid lovede at opretholde, hvis blot alle EU’s medlemslande stemte ja til Schengen-aftalen om fri bevægelighed over grænserne.

Sverige lagde som det første EU-land ud med at knuse intentionerne i Dublin-forordningen, da man i 2015 meddelte hele verden, at samtlige syrere ville få permanent opholdstilladelse, hvis bare de selv kunne finde frem til den svenske grænse, og i september kom forbundskansler Angela Merkel så på banen med sin verdensberømte sætning ”Wir schaffen das” (Vi klarer det), og lod derefter hundredtusinder af flygtninge og migranter strømme ind over den tyske grænse.

Nu står de samme to lande så og brokker sig over, at de øvrige EU-medlemslande ikke følger den samme åbenhedspolitik og kræver oven i købet, at lande som for eksempel Danmark skal hjælpe Sverige og Tyskland med at aftage tusinder af flygtninge og migranter, alt sammen organiseret gennem et overstatsligt forpligtende EU-samarbejde som det Holger K. Nielsen foreslår i denne klumme.

Kort sagt ønsker den tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, der i dag promoverer sig i befolkningen som international humanist, at det danske folk ikke længere skal kunne bestemme, hvem og hvor mange flygtninge, der med diverse FN-konventioner og EU-menneskerettigheder i hånden, skal kunne bosætte sig i nationalstaten Danmark med deres familier, og naturligvis med økonomisk livsforsørgelse og bolig fra dag 1 på danskernes regning.

Enhedslisten er fuldt ud på linje med SF i holdningen om, at danskerne ikke længere skal kunne bestemme, hvem og hvor mange flygtninge vi skal tage imod, men partiet er blevet politisk og taktisk ”fanget” af deres egen generelle modstand imod det samme EU, der ellers opfylder alle betingelser for deres visioner som internationale humanister om, at kunne forvandle Danmark til en grænseløs multikulturel stat i ly af demokratiet som politisk styreform.

Så, ja, Holger K. Nielsen og Signe Munk, måske "fedtspiller" Enhedslisten ganske rigtigt, men de holder trods alt fast på en rimelig demokratisk linje i spørgsmålet om fordeling af flygtningene i Europa, når de understreger ønsket om, at det skal gennemføres i kraft af frivillige aftaler mellem EU-medlemslandene, fordi nationalstaterne selvfølgelig i den sidste ende skal kunne bestemme, hvor mange flygtninge de ønsker at tage imod.

Men så langt er Holger K. Nielsen altså nået politisk og menneskeligt i sin personlige udvikling gennem de sidste 24 år, at han fra at tordne mod konstruktionen Europas Forenede Stater i foråret 1992, i dag kraftigt anbefaler den samme union med sin kommission af ikke-folkevalgte embedsmænd – der aldrig står til ansvar over for vælgerne – at de nu skal kunne sidde i Bruxelles og styre fordelingen til EU-landene af millioner af muslimske flygtninge fra Mellemøsten og Afrika.

Nej, Holger og Signe, EU og FN skal ikke bestemme over Danmarks flygtningepolitik.

Brugerbillede for Lasse Glavind
Lasse Glavind

"Det er Weimar om igen", skriver Mihail Larsen som konklusion på den EU-dolkestiksmyte om venstrefløjens 'ansvar for alle ulykker' han i helt samme Weimar-ånd er så ivrig fortaler for.

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Weimar om igen

Jeg foreslår Weimar. En skrøbelig, tysk statskonstruktion, der skulle få Tyskland på fode økonomisk og politisk efter 1. verdenskrig, men som blev undergravet fra højre (nazisterne) og fra venstre (kommunisterne), indtil den brød sammen - og banede vejen for en genoptagelse af den nationale rivalisering mellem de europæiske stater.

Dengang - som nu - hånede repræsentanter fra højre og venstre konstruktionen for ikke at kunne magte de mange politiske og økonomiske udfordringer - alt imedens de samme grupper ihærdigt gjorde, hvad de kunne for at forhindre den i det.

Tænk over det - og smør det hånlige smil af munden, hvis eller når EU må give op og nationalstaterne begynder at konkurrerer om at skyde (fælles) problemer fra sig (det kunne være regulering af marked og skat, bekæmpelse af kriminalitet og miljøforurening og meget mere, men også f.eks. husning af flygtninge - dengang jødiske, i dag muslimske) og genoplivning af revanchistiske ideologier (Polen og Ungarn især).

(Klippet fra et andet indlæg om Titanic-billedet på EUs nuværende krise.)

Brugerbillede for Bill Atkins

Der er ingen vej uden om et overstatsligt forpligtende EU-samarbejde, hvis Europa skal håndtere flygtningekrisen.

Det er magtfordrejning når demokratiske centralistiske organer i EU ikke kan samarbejde om løsning af humanitære vigtige spørgsmål uden at udøve tvang overfor aftaleparterne. Drop flertalsdiktaturet og fokuser på en bred løsning - det er en menneskelig katastrofe skabt af blandt andre EU-lande. EU har ingen moralsk pondus i den sag. Få arbejdshanskerne og involver flest muligt i løsningen.

Enhedslisten kan man stole på.

Brugerbillede for Jan Weis

Larsens ’dolkestødslegende’ er patetisk historieforfalskning, for kommunisterne modarbejdede ikke Weimarrepublikken, men de reaktionære højrekræfter, der arbejdede på, at republikken skulle bryde sammen og det wilhelminske militær igen overtage magten – derfor blev Liebknecht og Luxemburg myrdet af Reichwers banditter …

Per Torbensen, Torben Skov og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Arne Lund

Hensigtserklæring og ikke ret meget andet. Ser bort fra, at der er enorme forskelle på regeringerne i de nordiske lande - hvordan skal fx Venstre og DF kunne blive enige med de svenske Sosser med de forskelle i menneskesynet der gør sig gældende.
Holger K har desværre ret når han endnu engang påpeger, at EL har et urealistisk syn på hvordan flygtningeproblemet skal kunne klares. At sætte FN i stedet for EU er urealistisk, og vil i så fald have lange udsigter, om overhovedet. FN har ingen magtmidler, der kan bruges overfor de genstridige lande, der ikke vil tage deltage i en fælles fordeling. Det har EU dog trods alt - hvis ellers så EU ville bruge dem.
Skulle det forunderlige ske, at EU tog sine magtmidler i brug for at få en ligelig fordeling af flygtningene, så skulle EL være de første til at hyle op om EU's autoritære tendenser, og at EU knægter demokratiet og ikke respekterer befolkningernes afgørelser. Det må så i EL-optik også gælde det yderst reaktionære polske flertal, jvfr. kronik af Søndergård og Skipper forud for afstemningen d. 3.12.
ek vil

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Om Weimarrepublikken i en skruestik mellem højre og venstre

Se bl.a. "Propyläen Weltgeschichte", b. 9, s. 343 f. [Propylën Verlag 1960], der taler om Weimarrepublikken "im fortwährenden reuzfeuer der Extreme von links und rechts". Og specielt om kommunister hedder det: "Die KPD, die in deb Wahlen der zwanziger Jahre meist etwa zehn Prozent der Stimmen erhielt, gehörte so von Anbeginn zu der heftigsten Gegnern der Republik."

Så meget om 'patetisk historieforfalskning'.

Brugerbillede for Lasse Glavind
Lasse Glavind

Måske det var en idé, hvis de venstreorienterede EU-tilhængerne forholdt sig til deres egen afmagt - ikke ved at kritisere de endnu mere afmægtige med endeløse stråmandsargumenter og tvivlsomme historiske paralleller - men ved at se indad, analysere og spørge sig selv, hvordan det er lykkedes (for de overalt sejrrige tilhængere af EU) at vende et EU-positivt Europa til det modsatte?

At tillægge en gennem 30 år fuldstændig marginaliseret og betydningsløs venstrefløj 'skylden' for EU's krise er ikke alene forkert og ukonstruktivt, det er også totalt patetisk, når kritikken formuleres af en realpolitisk katastrofe som Holger K. Nielsen.

Niels Nielsen, Flemming Berger og Keld Albrektsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jan Weis

Så meget for manglende nuancer
Der er vistnok, efter normale begreber, forskel på at være politiske modstandere af noget - og så aktivt bekæmpe noget med våben i hånd …
I KPD’s forhold til parlamentarisme og demokrati var man splittede, da man ville erstatte det ’borgerlige demokrati’ med en socialistisk rådsrepublik, men alligevel deltog trods det i valgene – og så udførte de ikke nogen attentater mod republikkens lovligt valgte regering …
Anderledes blev republikken, som sagt, aktivt modarbejdet af højrekræfter, der ikke anerkendte regeringens legitimitet, bl.a. via attentat på den liberale udenrigsminister Rathenow – men han var jo også jøde, ligesom Karl og Rosa …

Brugerbillede for Bill Atkins

Jeg har aldrig forstået, at når den marxistiske arbejderbevægelse siger fra overfor klassesamarbejdet mellem arbejdere og kapitalister, bliver de udråbt som anti-demokratiske jfr. eksemplet med Weimarrepublikken, der viste sig at være en meget svag demokratisk konstruktion oprettet med henblik på, at splitte de tyske arbejdere, så de ikke fulgte i de russiske arbejderes fodspor fra revolutionen 1917, og det virkede: Den 30. januar 1933 blev Hitler udnævnt til kansler for Weimarrepublikken, uden at have mere end 30% opbakning. Så meget for det borgerlige demokrati.
Kommunister havde set rigtigt.

Torben Skov, Niels Nielsen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jan Weis

Ifølge ovennævnte larsenianske dolkestødslegende er kommunisterne vel også skyld i nazisternes magtovertagelse ... ;-)

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Ja.

18. juli 1930 var kommunister og nazister enige om at fremprovokere nyvalg, som førte til en femdobling af nazistiske mandater i Rigsdagen, der hereefter reelt ikke kunne fungere. Men inden da havde de da også deltaget i forskellige opstande mod den siddende regering - opstande som gik i sløjfe med nazistiske modopstande. Noget, der alt i alt svækkede republikken og gjorde den skæbnesvangert afhængig af hæren og i sidste ende af den aldrende præsident, general Hindenburg, der traf beslutningen om at udnævnte Hitler til kansler.

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Ja.

Blandt andet p.gr. af Weimarrepublikken lykkedes det ikke de tyske kommunister at gentage Lenins kup i Tyskland - et kup, der udmanøvrerede al opposition i dumaen (et kunststykke, som Hitler lavede en variant af i Rigsdagen). Tyskland undgik dermed et måske langvarigt kommunistisk diktatur som dét, Sovjetunionen måtte døje med. Til gengæld fik Tyskland - takket være de benspænd, som nazister og kommunister fra deres side udsatte Weimarrepublikken for - et nazistisk diktatur.

Brugerbillede for Mihail Larsen
Mihail Larsen

Men ...

lad os nu ikke ende i en diskussionsklub om Weimar-republikken. Jeg bragte selv emnet på banen, ganske vist, men min hensigt var at sætte fokus på det forhold i nutiden, at EUs svækkelse først og fremmest skyldes, at institutionen angribes fra to sider samtidigt: fra nationalistiske højrepartier og socialistiske venstrepartier. Igennem den indflydelse, som disse partier har i de respektive lande på, hvem der skal have regeringsmagten, så bliver indenrigspolitiske problemer transponeret over på EU i form af modvillighed. Også selv om det ikke direkte har noget med EU at gøre; EU er blevet en bekvem Prügelknabe.

Torben Lindegaard og Jørgen M. Mollerup anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bill Atkins

Tyskland undgik dermed et måske langvarigt kommunistisk diktatur som dét, Sovjetunionen måtte døje med.

Det sovjetiske system blev bekæmpet af de kapitalistismens militærmagter fra dag et, ikke mindst Nazismens fremkomst satte pres på det Sovjetunionens sikkerheds- og militærudgifter. Hvis tyskerne havde haft held med at oprettet et kommunistisk Sovjettyskland havde verden undgået ca. 100 mio. menneskers frygtelige og alt for tidelige død.
Ja man må godt nok være kommunistforskræket for at tænke så uempatisk.

Brugerbillede for Michael Kongstad Nielsen
Michael Kongstad Nielsen

Weimar var resultat af Versailles, en fredsslutning, der på alle måder indeholdt grobund for en ny krig.
På en måde fandt man aldrig løsningen på at skabe fred. FN var det nærmeste. Men når USA fandt FN irrelevant, så måtte krigen som mentalitet fortsætte, og det er faktisk baggrunden for den aktuelle flygtningesituation.

Brugerbillede for Torben Lindegaard
Torben Lindegaard

@Grethe Preisler

Selvfølgelig skal du ikke have ondt af nogen eller noget -
hverken Jean-Claude Juncker eller EU.

Men.......

Jeg er godt nok lidt betuttet over den voldsomme modstand mod EU i f. ex. Frankrig og Italien.
For slet ikke at snakke om i Danmark - især Messerschmidt går mig på nerverne.

Niels Helveg hævder i dag i JyllandsPosten, at der ingen vej er uden om endnu en folkeafstemning, hvis vi vil med i det europæiske politisamarbejde. Dette er ubærligt.
Vi kan hverken få særaftale eller parallelaftale - ifølge Helveg:
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8387801/loekke-maa-erkende-at-d...

Så må vi bare blive udenfor politisamarbejdet.
Vi kan ikke blive ved med at stemme om det samme - det minder alt for meget om Maastricht og de 4 forbehold. Ikke flere underlige opt in modeller.

Næste gang vi stemmer om noget omkring retsforbeholdet skal det være om fuld ophævelse - ellers lader vi det stå til evig tid.

Brugerbillede for Mikkel Bech

Hver eneste gang der er artikel, der kritiserer EL for ikke at mere end en studiekreds, ender tråden altid på afveje. Mon det er det, der lærer i studiekredsene?

Brugerbillede for Bill Atkins

@Torben Lindegaard, tror du ikke EU's upopularitet i Sydeuropa skyldes at finanskrisens arbejdsløshed er blevet parkeret i de Sydeuropæiske lande. Tilhængerne af EU taler her i tråden meget om at EU's lande skal stå sammen om problemerne. Det gælder dog åbenbart ikke arbejdsløsheden som er dobbelt til tre gange så høj i Sydeuropa som i Vesteuropa og som ikke værdiges en eneste kommentar. Håbløst elitært. EU har svigtet.

@Mikkel Beck, jeg tror ikke du skal være bange for din sidste kommentar trods sin manglende relevans er i stand bringer tråden på afveje,..

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

@Torben Lindegaard,

Niels Helveg ha-tja-bom-bom-bom Petersen? Brødrene Rasmus og Mortens fædrene ophav.
Det er muligt, at 'gamle' Helveg, som i mine unge dage hed unge Helveg, i dine øjne er en stor statsmand. Men beklager, det er han så ikke i mine. Der er efterhånden ved at være lidt for meget familieforetagende over De Radikales folketingsgruppe efter min smag, og ingen af gamle K. Helveg Petersens efterkommere når familiedynastiet stramfar til sokkeholderne.

Indavl er noget skidt, se bare hvordan det er gået med de gamle kongefamilier, der bliver dummere og dummere og ringere og ringere til deres embeder for hver generation. Men forsørges skal de jo, hvad enten de duer til deres høje embeder eller ej, så det .... ; o)

Brugerbillede for Torben Lindegaard
Torben Lindegaard

@Grethe Preisler

Stor statsmand og stor statsmand............ja, ja, bevares.

Jeg holder mest af Morten Helveg.
Alene det, at han orker at diskutere med en type som Messerschmidt er ret imponerende.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

@Torben Lindegaard,

Hvis du gad sætte dig ind i det, diskussionen handler om, nemlig det danske retsforbehold og det demokratiske underskud i EU, var der en chance for at du kunne tages alvorligt. Men ærlig talt - en henvisning til noget Niels Helveg har udtalt i Jyllandsposten, den er lidt for langt ude. Tror du så også på den med, at vi bliver oversvømmet af barneskændere og pædofile, fordi et flertal af de danske vælgere, der ikke lige sidder i folketinget eller aspirerer til at komme ind i varmen på Borgen, stemte nej til ophævelse af retsforbeholdet den 3. december?

Brugerbillede for Bill Atkins

Ole Rasmussen, at være underlagt konkurrencens tyranni er blandt andet at underbyde andres pris for at få en ordre eller et job.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

Er det ikke ved at være lidt trivielt, for ikke at sige patetisk, at høre de to store tabere fra 'den intellektuelle venstrefløj i Rød Blok' ved folketingsvalget i juni 2015 (SF & RV) jamre i kor over danskernes manglende sans for deres anbefaling af 'den nødvendige politik'?

Det lader ikke til, at de har fattet andet, end at det enten må være dem selv der ikke ikke har forklaret sig godt nok, sidst de agiterede for afskaffelse af et eller flere af 'de danske forbehold'. Eller også må det være EL's skyld, at de ikke kan skaffe sig ørenlyd i folkedybet for, hvor vigtigt det er at 'lytte til eksperterne', før man som vælger sætter et kryds på en stemmeseddel.

At det kunne være dem selv, der har tilbragt for mange år i de beskyttede værksteder bag murene i Christiansborg og Berlaymond-bygningen til at vide, hvordan det står til med velfærden for almindelige mennesker i Udkants-Danmark, falder dem åbenbart ikke ind.

Per Torbensen, Jan Weis og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Robert  Kroll

EL har helt åbenbart intet som helst reelt at byde på i denne sag om flygtninge / migranter /asylsøgere. (EL er generelt en ideologisk "antikvitetsbutik" uden værdi for dagens samfund.)

De varmeste EU tilhængere og EU-Kommissionen tilbyder en løsning , men " blander kortene" sådan, at der samtidig sikres større , uigenkaldelige kompetencer til det overstatslige EU samarbejde - man bruger flygtningene som en slags gidsler, som kun hjælpes , hvis EU-kommissionen får sin vilje m h t det "overstatslige".

Der er af mange særdeles gode grunde anledning til at skabe et solidt og bæredygtigt EU, men lige her og nu, så bør EU koncentrere sig om at få ryddet op i det bestående, inden man går videre med nye kompetenceområder og udvidelser.

Flygtningekrisen/migrationen kan alligevel ikke klares inden for de europæiske grænser - der er mange millioner mennesker, der har det meget skidt, er undertrykte, er ramt af konflikter o s v , og krigsflygtninge er ikke nødvendigvis dårligere stillede end ludfattige mennesker i fejlslagne stater.

Lad os først prøve med et samarbejde i EU-regi men uden "overstatslighed".

Brugerbillede for Kent Thomsen

EU blev i sin tid dannet, dels for at gøre intern handel nemmere, men i endnu højere grad for, ved hjælp af ugennemtrængelige toldmure at sikre Europa mod at blive oversvømmet af billige oversøiske varer, herunder navnlig Afrikanske landbrugsprodukter. Næsten et helt kontinent, hvor man kan høste to gange om året og arbejdskraften er uhørt billig, var og er en grum udsigt for en dansk Mercedes 300-landmand. Og nu, hvor murene har virket i 4-5 årtier, og Afrika er totalt smadret, er Trin 2 så iværksat: "Deres varer vil vi godt nok ikke ha´, men deres arbejdskraft er mere end velkommen." Og straks smider især Sverige og Tyskland sig fladt ned på maven for erhvervslivets og kapitalmagtens forlangende om en million stk. bange, billige og medgørlige arbejdstagere til fordeling.

Og her skal man så læse, at to fremtrædende SF-politikere mener, at EU skulle være løsningen...! Jeg vil kalde dem magthavernes - den finansielle sektor og erhvervslivets - nyttige idioter.

Brugerbillede for Bill Atkins

@Robert Kroll er du med din klodsede indledning 8:54 bange for at du med din konklusion: Lad os først prøve med et samarbejde i EU-regi men uden "overstatslighed". ...skulle blive taget for at støtte Enhedslisten?
...eller har du bare ikke læst artiklerne:

I erklæringen opfordrer de fem partier rent faktisk til en øget fordeling af ansvaret for flygtninge i Europa. Blandt andet står der, at »[så] mange europæiske lande som muligt bør deltage i en fælles solidarisk fordeling af flygtninge«. Men der står ikke specifikt, at samarbejdet skal være forpligtende på overnationalt niveau, som SF har ønsket.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

Breaking news fra Maskinrummet på Christiansborg

Fortvivl ikke kære landsmænd. I dag skal udenrigsminister Kristian Jensen og lidt af hvert-minister Inger Støjberg til Bruxelles og lægge svesken på disken vedrørende Regeringen Løkke Rasmussen-Thulesen Dahls masterplan til løsning af krigs- og fattigdomsflygtningeproblematikken i Danmark.

Om alt går vel, og Kristian og Inger vender hjem med EU-Kommissionen, -Rådets og -Parlamentets blå stempler i deres rødbedefarvede danske diplomatpas, får vi en rigtig god løsning i morgen, så regeringen kan regere videre til almenvellets gavn uden flere ureglementerede tacklinger fra EL-stalinisternes banehalvdel.

Brugerbillede for Bill Atkins

@Ole Rasmussen, jeg ramte med min formulering 9:12 den konkrete situation lidt skævt. "Ræset mod bunden" skyldes EU-landenes indbyrdes konkurrence om at stramme grænseovervågning mest, og skære mest i de sociale ydelser til asylansøgere, for på den måde at skubbe problemet over til nabolandene.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

Ja, ja Trond Meiring,
Eget held er godt, men danskens uheld er jo heller ikke at foragte, når man som norsk nordmand fra Norge sidder på toppen af Dovrefjell og lægger planer for repatriering af kisterne med Ludvig Holberg og 2x Wessels jordiske rester i Nidarosdomens krypt.

Brugerbillede for Torben Lindegaard
Torben Lindegaard

@Kent Thomsen

Kul- & Stålunionen blev dannet for at forebygge krig i Europa ved at få landene til at sammenflette deres økonomier.

Det argument er stadig validt - for mig i hvert fald.

Det er ikke særlig svært at blive bekræftet i troen.
Udstyret med "Major & Mrs Holt's Battlefield Guide" brugte jeg for et par år siden en uges tid på at besøge mindesmærker og gravpladser fra Somme Slaget.
Indtrykket var aldeles overvældende.

Samme anskuelsesundervisning får man i Polen, når man besøger kz-lejr museerne.

Hans V Bischoff skrev d. 2.10-72 i den højre forsideleder, at Ja eller NEJ til EF handlede om, hvorvidt man havde lyst til at være sammen eller ej.
Og det havde han - og det har jeg også.
Citatet er fra hukommelsen.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

Misforstå mig ret, eller helst ikke, men sådan er det jo. Ligesom salig Holberg, Wessel og Sandemose (med klædeligt beskeden sammenligning iøvrigt) er jeg ligeså, reserveret patriotisk til Danmark, mit andet hjemland, som til bjerg- og tågeriget nordpå.
Send Sandmose i ekvipage for at hjemsøge morsingerne!

Brugerbillede for jens peter hansen
jens peter hansen

Efter mordet på udenrigsminister Rathenau i juni 1922 var der ved hans begravelse de største demonstrationer i Berlin og andre store byer i Weimarrepublikkens historie. Fra KPD til Zentrum deltog partierne i manifestationerne til støtte for republikken, mens det ultranationale DNVP lavede moddemonstrationer. De næste år blev republikken faktisk, med tilbagefald undervejs, styrket, men den økonomiske krise i 1929/30 hvor amerikanerne trak deres penge ud af Tyskland resulterede i massearbejdsløshed og fortvivlelse. Herefter brød republikken sammen. KPD og Nazisterne hjalp med til at vælte vognen og de demokratiske partier som havde mistet tilslutning i befolkningen kunne ikke dæmme op for den sociale deroute og massearbejdsløsheden og magtede ikke at arbejde målrettet for demokratiets opretholdelse. Det problem hele Europa nu står over for kan ikke løses uden at demokratiske partier/ demokratiske lande giver sig i forhold til hinanden, analogien til Weimarrepublikken er måske noget overdrevet, men ikke uden interesse, for hvis ikke EU kan finde én eller anden løsning, så er kolossens impotens kun overgået af FN. At partier der ønsker at komme ud af EU appellerer til samme organisation er imidlertid grotesk og udstiller EL's rådvildhed. Man må derfor håbe på demokratiske og moderate kræfters vilje til at søge et realistisk og stærkt kompromis inden for EU.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

Ellers tak, Trond Meiring,
vi har skønlitterære drukmåse nok i Danmark i forvejen.

Lad for himlens skyld Jantelovens dansk fødte Orlando Furioso og fortolker hvile i fred i sin moders fødeland, hvor han efter eget ønske tilbragte det meste af sit voksne liv og skrev sine bedste bøger, før han drak sig ihjel på Sørlandet.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

Jo, forresten så har de på Mors sikkert også fået nok at høre om Janteloven. Men ligevel pinligt at vi bare sejler tossede, fortrinsvis illiterære drukmåser ud for at drikke kaffe, købe digtsamlinger og gå til kunstudstilninger, med spritbåden, til det nordjyske og dronningens Københavsdruk, trup eller hvad det nu hedder.

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

@Trond Meiring,

Send dansk-norske Anders Behring Breivik (iført bombebælte og kommandørdress) med dronepost fra Norge til Schweiz. Og dump ham uden faldskærm over Den Globale Politiske, Økonomiske og Kulturelle Elites konferencecenter i Davos, næste gang de holder topmøde for at redde stumperne af verdensfreden og -økonomien. Så skal vi fredlige og fredselskende skandinaviske vikinger nok selv finde ud af at dele vores territorier med resten af klodens befolkning uden unødvendig blodsudgydelse, før Syndfloden kommer og drukner os alle sammen.

Brugerbillede for Trond Meiring
Trond Meiring

Det var for mig ukendt, at Danmark må dele byrden med Norge, for at have fostret denne Breivik.
Men skal da fascisterne også høste hæder og stemmer, for kapitalismens bekæmpelse?
Hvis han bliver løsladt, som han næppe nogensinde bliver, står det ham frit at rejse til Nord-Korea som selvmordsbomber, eller også la det være. Dronepost?

Brugerbillede for Grethe Preisler
Grethe Preisler

Efter hvad 'spjældaben Anders Behring Breivik' skrev i det 'Manifest', han lagde ud på internettet, før han begav sig ud på sin militære mission på Utøya, var han bl.a. blevet inspireret til sin 'heltedåd' af så prominente danske kulturpersonligheder som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, Venstre, medstifter og medlem af Det danske Trykkefrihedsselskab Lars Hedegård og EU-parlamentarikeren Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

Om han ligesom medlemmerne af det dansk- norske kongeslægt også kunne føre sine kødelige aner tilbage til Harald Blåtand, som kristnede Danerne, og hans norske frænde Olav den Hellige, meldte 'Manifestet' ikke noget om. Men det må vel kunne opklares ved hjælp af moderne genealogiske og genetiske 'værktøjer' ;)

Sider