Læsetid 6 min.

Vold mod kvinder er problemets kerne

Vi må prøve at forstå mænds vold mod kvinder og baggrunden for masseovergrebene i Köln. Kultur spiller en rolle – men hvilken?
Begivenhederne nytårsnat, da en stor gruppe mænd overfaldt kvinder i Kölns centrum, har skabt stor frygt og vrede. Men de dynamikker, der gør sig gældende i Köln er ikke nødvendigvis specielt enestående for hverken Köln eller den ’mellemøstlige’ gruppe, der er er kædet sammen med overgrebene.

Begivenhederne nytårsnat, da en stor gruppe mænd overfaldt kvinder i Kölns centrum, har skabt stor frygt og vrede. Men de dynamikker, der gør sig gældende i Köln er ikke nødvendigvis specielt enestående for hverken Köln eller den ’mellemøstlige’ gruppe, der er er kædet sammen med overgrebene.

Hermann J. Knippertz
8. januar 2016

Nyheden om masseovergreb og røveri mod kvinder nytårsnat i Köln er hård kost. Mindst 100 kvinder blev seksuelt forulempet af flere grupper på op mod 40 mænd. Det vækker afsky og er svært at begribe. Men det er vigtigt at slå fordommene fra, når vi prøver at forstå baggrunden for gruppeovergreb på kvinder i det offentlige rum.

Ifølge vidneudsagn blev overgrebene, som rangerer fra befamling til voldtægt, begået af unge mænd af ’nordafrikansk og arabisk afstamning’. Det rammer lige ned i den ængstelse, mange tyskere føler over det store antal flygtninge og migranter, Tyskland har modtaget det seneste år, og i den politiske elites frygt for en reaktion fra højrefløjen. Dertil kommer, at politiet indledningsvist meldte om en fredelig nytårsaften og først senere kastede lys over hændelsernes massive antal. Det giver næring til en del tyskeres mistanke om, at medierne sylter kontroversielle historier om flygtninge og indvandrere. I kølvandet er der tilmed meldt om lignende, men færre hændelser i Hamburg og Stuttgart.

Noget særligt uhyggeligt ved hændelserne er, at de ligner en ny form for organiseret kriminalitet. Ingen ved dog endnu noget om, hvor organiseret, eller hvordan. Det vides heller ikke, om de seksuelle krænkelser var hovedformålet, om de opstod spontant eller for eksempel skulle fungere som afledningsmanøvre for røverierne.

Hvordan skal man forholde sig til denne på alle måder ubehagelige sag?

Udvisker ansvar

Det er uacceptabelt at holde flygtninge som sådan ansvarlige for disse overgreb eller rejse en generel mistanke mod unge mænd af mellemøstlig herkomst. Men det er oplagt at tage relevante kulturelle aspekter med i betragtning.

Én teori om destruktiv maskulinitetskultur er helt oplagt at tale om her, nemlig, at den lukrerer på, hvad man kalde det ’moralfrie rum’. Ifølge social-kognitiv teori opstår et moralfrit rum i en social gruppedynamik, hvor vores moralske normer suspenderes i en bestemt sammenhæng. Når det sker, kan vi uden moralske skrupler foretage os ting, vi under andre omstændigheder aldrig ville drømme om.

Den amerikanske psykolog Albert Bandura har udviklet en model for de mekanismer, der sætter os i stand til at udøve vold mod andre, gennem såkaldt ’moralsk afkobling’. Det kan for eksempel være at placere skylden for volden hos dem, vi gør ondt, at udviske vores individuelle ansvar ved at handle i en gruppe, eller fornægte, at det, vi gør, er skadeligt. Ofte retfærdiggør vi volden over for os selv ved at omfortolke vores adfærd psykologisk, så den fremstår moralsk motiveret. Mange voldshandlinger retfærdiggøres netop også som handlinger i moralens tjeneste – i forsvar for ære eller omdømme, som beskyttelse mod ’moralfordærvende’ personer eller for at give ofrene en lærestreg, der skal retvise dem moralsk. Når man begår denne form for ’moralsk retfærdiggjorte’ overgreb, kan man altså i stedet for skam og skyld opleve den tilfredsstillelse, man føler ved at ’gøre det rigtige’, selv hvis handlingerne reelt er umoralske og direkte grusomme.

Studier viser, at ’moralsk retfærdiggjorte’ umoralske handlinger er nemmest at begå i fællesskab og mod nogen, man har lært at opfatte som mindre værd eller har vænnet sig til at omtale i nedladende eller umenneskeliggørende termer. Det er altså nemmere at begå vold mod ’de andre’ og nemmest, hvis disse andre både har lavere social status og opfattes som en trussel mod den moralske orden. Det kan forklare, hvorfor mænd i patriarkalske samfund udviser aggressiv seksuel gruppeadfærd overfor kvinder, der bevæger sig frit i det offentlige rum.

Tværkulturelt fænomen

Det er vores påstand, at næsten alle unge mænd uanset herkomst på et eller andet tidspunkt stifter bekendtskab med moralfrie rum – i skolegården, i omklædningsrummet, under aftjening af værnepligten, eller i forbindelse med en fest. Der er naturligvis stor individuel forskel på, om mænd trives eller frastødes af deres erfaringer med moralfrie rum, men de fleste vil nikke genkendende til i deres formative år at have deltaget i grupper med andre mænd, hvor kvinder er blevet omtalt i stærkt dehumaniserende termer, eller hvor fantasier om seksuel aggression over for kvinder er blevet mødt med social anerkendelse.

Når større grupper af mænd samles, hvad enten det er virtuelt, som på Facebook, eller virkeligt, kan det moralfrie rum genskabes og aktiveres gennem sociale gruppedynamikker. Og så er vejen banet for seksuel chikane, gruppevoldtægt og hævnporno.

Fænomenet er ikke forbeholdt mænd af mellemøstlig herkomst. Tværtimod lader overgrebskultur og den gruppedynamik, der kan give sociale forudsætninger for masseovergreb på kvinder, til at være et tværkulturelt fænomen.

Selv om hændelserne i Tyskland er gruopvækkende i kraft af deres omfang, sker overgreb af lignende karakter jævnligt i og uden for Nordeuropa. Flere opsigtsvækkende sager har gennem de senere år bragt internationalt fokus på seksuelle gruppeovergreb i Indien, og i USA har en lang række seksuelle overgreb sat spot på universiteternes fraternity-kultur. I april sidste år blev 20 kvinder på et vietnamesisk badested isoleret, omringet og seksuelt forulempet af grupper på op til 70 mænd.

Fra Danmark kendes sagen om Aalborg Karneval, hvor tre kvinder sidste år blev voldtaget og yderligere to udsat for voldtægtsforsøg. Desuden er voldtægt og ’lettere’ overgreb som begramsning af kønsdele et fast tilbagevendende tema i nattelivet og på for eksempel Roskilde Festival.

Igen: Det betyder naturligvis ikke, at alle mænd deltager i moralfrie rum eller vælger at lade sig rive med i destruktive gruppedynamikker. Men den socialkognitive forklaringsmodel antyder ikke desto mindre, at der er god grund til at gå varsomt frem med at forklare masseovergrebene i Köln udelukkende med overgrebsmændenes etnicitet og kultur.

De kulturelle forskelle på tværs af Mellemøsten er så store, at generelle betragtninger om anerkendelsen af og respekten for kvinders autonomi ikke nødvendigvis giver mening. Det er også tvivlsomt, om de betragtninger kan overføres direkte på vestlige indvandrermiljøer.

Det handler om kvindevold

Men samtidig er det oplagt at inddrage kulturelle faktorer som graden af kvinders socialt accepterede bevægelsesfrihed i det offentlige rum, patriarkalsk samfundsstyring, tabuer omkring seksualitet, religiøse moralnormer og omfanget af den formelle ligestilling, når man leder efter forklaringen på disse fænomener.

De fleste anmeldelser om overgreb i Köln beskriver befamling af kvinder, hvor gerningsmændene hver især har kunne gemme sig i mængden. Det peger i retning af umodne forsøg på at ’røve’ en tabuiseret adgang til kvindekroppen, af at udøve socialt undertrykt seksualitet – eller magt.

Én forklaring på overgrebene i Köln kan derfor muligvis findes i kombinationen af det gruppedynamisk frembragte moralfrie rum og et kulturelt betinget forhold til køn og seksualitet, der rummer opfattelsen af den seksuelt frigjorte (’vestlige’) kvinde som promiskuøs og som en trussel mod den moralske orden.

Men det er vigtigt at erkende, at det er den organiserede form samt omfanget, snarere end overgrebenes særegne art, der gør hændelserne i Köln særligt bemærkelsesværdige. Seksuelle brud på kvinders kropslige autonomi både i form af begramsninger og grovere seksuel vold er socialt uacceptable i dansk kultur – men ikke desto mindre relativt almindelige.

Uanset om vores forklaringsmodel er korrekt, er det efter vores opfattelse afgørende at forsøge at forstå årsagerne til kønsbetinget aggressiv gruppeadfærd. Vi må tage tyren ved hornene i den offentlige debat – så åbent og ærligt som muligt. Netop så fordommene ikke får frit løb. Og det er essentielt at fastholde fokus på sagens kerne. Det handler om vold mod kvinder. For ingen af os kan leve med den manglende anerkendelse af kvinders ligeværd og ret til kropslig autonomi, som disse overgreb repræsenterer.

Siri Ranva Hjelm Jacobsen er cand.mag. i litteraturvidenskab og forfatter. Malte Frøslee Ibsen er ph.d.-studerende i politisk teori ved Goethe Universitet i Frankfurt am Main

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Anne Eriksen
  Anne Eriksen
 • Brugerbillede for Kurt Nielsen
  Kurt Nielsen
 • Brugerbillede for Gorm Lerche
  Gorm Lerche
 • Brugerbillede for Elisabeth Andersen
  Elisabeth Andersen
 • Brugerbillede for June Beltoft
  June Beltoft
 • Brugerbillede for Palle Yndal-Olsen
  Palle Yndal-Olsen
 • Brugerbillede for Niels Erik Nielsen
  Niels Erik Nielsen
Anne Eriksen, Kurt Nielsen, Gorm Lerche, Elisabeth Andersen, June Beltoft, Palle Yndal-Olsen og Niels Erik Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for John Christensen
John Christensen

Moralfri rum er vel ikke forbeholdt mænd, men er vel et almenmenneskeligt fænomem.

De fleste moderne kvinder har alligevel deres Smartphone i hånden 24/7, så overvågningen af disse grupper af voldsmænd burde relativt let kunne dokumenteres!

Gruppeoverfald af kvinder er TERROR!

Brugerbillede for Klavs Hansen

Fint, lad os tage tyren ved hornene.

Det handler ikke om vold mod kvinder. For eksempel er det veldokumenteret at partnervold går begge veje. Kvinder er stort set lige så slemme som mänd til at täve den elskede.

Så lad os ikke lade fordommene få frit løb. Lad os fastholde fokus på sagens kerne. Det handler om kvinders behov for at fortälle at de er ofre og mänd er nogle svin. Uanset om man nu skal opdigte hele historien, som Rolling Stones gjorde for nylig.

Men lad os da for guds skyld forsätte med den store fortälling om 'universiteternes fraternity-kultur' og mänds ondskab. For ikke at tale om at spärre mänd som Assange inde på ubestemt tid fordi forsmåede kvinder kan anvende det juridiske system til private hävntogter. Lad endeligt ikke facts forstyrre vores bekvemme verdensbillede.

Så kunne det jo väre man skulle slagte nogle hellige köer.

Claus Christensen, Flemming Berger og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

EU må lave en invasion i Libyen og oprette flygtningelejre dernede. Vi vil ikke have disse rødder her.

Integration er fuldstændig perspektivløst. De seneste oplysninger viser at kun 10 pct har en uddannelse der kan bruges til noget i Danmark.

Claus Christensen, Kaj Spangenberg, Lasse Reinhold, Britt Kristensen og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lilli Wendt

@Klavs Hansen,
Hvornår har kvinder sidst lavet Köln-lignende overfald med fuldbyrdede voldtægter, iturevet tøj og befamling "all-over"?
Det der er sket i de tyske byer (ligesom i Kairo) kan betegnes som systematisk kvinde-terror for at undergrave kvinders frie bevægelighed i samfundet.

Jørgen M. Mollerup, Jonathan Smith, Torben Kjeldsen, June Pedersen, Tina Sommer, Rikke Nielsen, sascha olinsson, Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid og Dagmar Christiandottir anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Bang

"Det betyder naturligvis ikke, at alle mænd deltager i moralfrie rum eller vælger at lade sig rive med i destruktive gruppedynamikker"
"For ingen af os kan leve med den manglende anerkendelse af kvinders ligeværd og ret til kropslig autonomi, som disse overgreb repræsenterer"

Her er vist tale om videnskabeligt flueknepperi.
Store flokke af unge utilpassede mænd uden fremtid og retning der går amok bør ses i et økonomisk/socialt og sikkerhedsmæssigt perspektiv . Indvandring er forlængst kørt af sporet og vi har for eksempel helt udeladt at sætte normale grænser for nye medborgeres opførsel.
Psykologiske teorier og den sædvanlige mandehaderstemning giver næppe forklaringer der kan bruges til at løse så omfattende problemer der bandes sammen i ovenstående artikel.

Flemming Berger, Dagmar Christiandottir, John Christensen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Nielsen
Niels Nielsen

"Fænomenet er ikke forbeholdt mænd af mellemøstlig herkomst."

Et eksempel fra Japan:

http://www.japantoday.com/category/opinions/view/safety-tips-for-foreign...

Og et eksempel fra USA:

http://www.irishtimes.com/sport/america-at-large-us-college-sport-s-frig...

Der er desværre tale om et meget menneskeligt - alt for menneskeligt - fænomen, der er udbredt over hele verden.

Jens Kofoed, Janus Agerbo, June Beltoft og Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Rasmus Knus

@ Henrik
Ikke flere (tossede) invasioner/interventioner/krige/etc, for nu at citere tidl. amerikansk forsvarsminister Robert Gates.

“In my opinion, any future defense secretary who advises the president to again send a big American land army into Asia or into the Middle East or Africa should ‘have his head examined,’ as General MacArthur so delicately put it,”

http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/26gates.html?_r=0

Torben Kjeldsen, Karsten Aaen, Flemming Berger og Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Rasmus Knus

Amerikanerne har jo ikke problemet - det har vi i Europa. Nu ved jeg ikke hvor meget gang der er i krigen i Syrien mere - den er vidst ved at stilne af. Så kan der måske oprettes nogle sikre zoner dernede.

Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

Der er tale om at en politiopgave ikke er blevet løst tilfredsstillende.

Grupper af mænd der forulemper sagesløse kvinder bør mødes med en klar politimæssig reaktion. Dels for rent konkret at beskytte kvinderne, og dels for at sætte et eksempel.

Konklusionen må pege på et for spinkelt politifremmøde måske affødt af en falsk følelse af tryghed generelt med tilhørende nedskæringer af budgettet.

med venlig hilsen
Lennart

Karsten Aaen, Peter Hansen, Dagmar Christiandottir og John Christensen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lasse Reinhold
Lasse Reinhold

@Henrik Brøndum, ja! Der er mange områder i Syrien, som ingen af parterne rigtig gider at eje fordi de er øde ørken. Besæt nogle af de områder med magt og gør dem til fredszoner, hvor folk kan flygte hen.

Det kan man gøre uden at blande sig i selve kampene ved frontlinjerne, hvilket man jo vil undgå fra jorden for ikke at ses som besættelsesmagt.

Brugerbillede for John Christensen
John Christensen

Kunne der oprettes moral FRIRUM, som en del af løsningen?
Et rum der slet og ret tager trykket, uden under- eller overtryk.

Henrik Brøndum........For min skyld gerne i Libyen, så er der ikke så langt hjem.....når trykket falder.

Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Lennart Kampmann

Du skriver normalt særdeles velovervejet - men her er du på tynd is. Netop nytårsaften og til karneval er vi alle (mænd tager jo stadig imod langt mere vold end kvinder) dybt afhængige af vores kultur og hvad der er passende opførsel. Politiet vil aldrig kunne klare at beskytte så mange mennesker der vil feste samtidig. Det vidste disse voldsmænd naturligvis godt - og defor valgte de at slå til netop denne aften.

Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Lasse Reinhold

Lyder umiddelbart fint for mig - jeg har ikke forstand på hvordan man besætter andre lande - men der kunne da komme en del gode job's ud af en sådan aktion.

Brugerbillede for Rasmus Knus

@ Henrik

Robert Gates betragtning om militærinvasioner i mellemøsten kan uden de store problemer overføres til også at gælde Europa (Vesten). En vestlig landstyrke i Syrien eller Libyen vil meget hurtigt blive skydeskive for alle de andre aktører med våben og vil - sandsynligvis - få konflikterne til at blusse op istedet for at stoppe dem. En af årsagerne er bekræftelsen af korsfarernarrativet som bl.a. bruges af IS til at rekruttere til Jihad, eller man kan kigge på de sidste femten års erfaringer fra Irak/Afghanistan.

P.s. Der er over tusind forskellige bevæbnede militser i Syrien p.t.

Brugerbillede for John Christensen
John Christensen

Og dog..........Frank Zappa lavede engang et nummer der hed noget i retning af "Sex in der Wurste (med umlau), doch darfur (med umlau) ist zu heiss"

God weekend trods alt!

Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Rasmus Knus

Jeg ser dette ikke vil være nogen "walk in the park". Men når Nordkorea kan etablere et lukket land kan EU vil gøre det samme? Det bliver godt nok kedeligt at bo i en sådan ørken - men det kan så forhåbentlig inspirere syrerne og andre til at tage deres skæbne i egen hånd - og få etableret et samfund der fungerer.

Brugerbillede for Charlotte Primdal
Charlotte Primdal

"ingen af os kan leve med.." Jo, mænd kan leve med det. Faktisk benægter de jo at overgreb overhovedet finder sted (medmindre det er de onde muslimer der begår dem). Det kan man se ved at læse kommentarsporet i en hvilken som helst debat om køn. Det er godt og rigtigt at tale om det, og der er ganske sikkert et lille segment af mænd der vil tænke over det og ændre adfærd. Men majoriteten vil stadig benægte det. Mit spørgsmål er nu: Hvorfor finder vi os i det?! Det er jo ikke sådan at en norm der vedører brutale overgreb ikke kan ændres. Det var f.eks normalt at give udviklingshæmmede det hvide snit indtil 1984 (det er f.eks belyst her i Information) - den slags vanvittige, inhumane overgreb tager vi jo da alle 100% afstand fra, her 30 år senere. Måske det var på tide at finde ud af hvilke handlinger der skal til for at få mænds overgreb mod kvinder stoppet.

Arenze Fischer, Dana Hansen, Torben Kjeldsen, June Pedersen, Tina Sommer, Rikke Nielsen, Karsten Aaen, sascha olinsson, Elisabeth Andersen og Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lilli Wendt

@Charlotte Primdal,

Vi er helt enige i at det skal stoppes - og det skal være nu!

Men, det er nu ikke alle mænd, der kan "leve med det". Der er rigtig mange mænd, som kæmper en god sag for kvinders ligestilling, og som aldrig vil kunne "leve med det" - tværtimod. Nogle af dem finder vi også her på debattrådene - gudskelov.

Jonathan Smith, Janus Agerbo, June Pedersen, Tina Sommer, Rikke Nielsen, Karsten Aaen, sascha olinsson, Britta Pedersen, Elisabeth Andersen, June Beltoft, Vibeke Rasmussen, Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid, Dagmar Christiandottir og Henrik Brøndum anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Børge Rahbech Jensen
Børge Rahbech Jensen

Fra dansk side er vold mod kvinder ikke problemets kerne. Et mere grundlæggnde spørgsmål fra dansk side er, at om problemer skal løses eller undgås. Det spørgsmål afgør, hvordan vold mod kvinder kan håndteres. Foreløbig ser det ud, som om Tyskland ønsker en pædagogisk løsning, hvor indvandrere orienteres om tysk kultur, mens Danmark ønsker en løsning, hvor muslimer nægtes indrejse, så problemet undgås. En lignende forskel kan også observeres i andre sammenhænge: I danske debatter kræves, at problemer fjernes, mens andre lande debatterer, hvordan problemer kan løses. Med andre ord vil mange danskere bare have ubehag til at forsvinde, mens andre accepterer ubehag og prøver at finde løsninger.

Brugerbillede for Rasmus Knus

@ Henrik

Det får du kun point for i kategorien "Fuldstændig Fri Fantasi" - den syriske virkelighed taget i betragtning.

Brugerbillede for Mikkel Nielsen
Mikkel Nielsen

Charlotte Primdal

Måske holdningerne fra visse mandlige debattøre skyldtes en alt for grov tendens til kategorisering, stereotypificering ud fra køn sådanne holdninger om køn har aldrig bragt noget positivt med sig. Sådanne holdninger er endvidere i bedste tilfælde endemensionelle for ikke at tale om stignatiserende.

Så det er soleklart folk reagere, det gør folk generelt uanset ophav hvis de oplever at bliver skåret over en kam.

Vi er nød til at forholde os konkret og ikke se noget som værende ophav i køn eller lignende konstruktioner, for sådanne kostruktioner forholder sig ikke til de utal af parametre der føre til sådanne moralsk forfaldne handlinger.

Såfrem der er tale om imigranter/flygtninge er det i sig selv ingen str. nyhed og burde ikke blive blæst op som det gør. For vi skal have for øje for hvor mange der har krydset de ydre europæiske grænser, vi snakker altså om et tal der er højere end indbyggertallet i kbh. det er med andre ord promiller der begår sådanne handlinger. Det er derfor vi skal være yderst påpasselige med sådanne endemensionelle holdninger - fordi flertallet holder sig på den moralsk korrekte sti. Havde majoriteten været skidt kale havde det ikke været 100 med titusindevis af overfal nytårsaften!

Desuden arbejder jeg til dagligt med Muslimer og kvinderne er ligeså moralsk forfaldne som mændende, der er nul forskel - flere af dem er ligeså aggresive både fysisk og verbalt! Er det specielt kulturel det vil jeg være påpasselig med at konkludere eftersom forskellen er til at tage at føle på i forhold til etniske danskere eller dem med østeuropæisk herkomst. Hvad der er til fælles er dårlig opvækst vilkår der kan få dem til at reagere uhensigtsmæssigt men derfor kan der stadig være noget godt i dem. Vi skal lære at adskille handlinger og individer, formår vi ikke det løser vi aldrig problemet

Anne Eriksen, Flemming Berger og Dagmar Christiandottir anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

@ Henrik Brøndum
Det er politiets opgave at sikre ro og orden. Samfundskontrakten er at vi er afvæbnede og politiet sørger for vores sikkerhed. Hvis ikke politiopgaven kan løses, hvad skal befolkningen så gøre?

Spørg i Sønderjylland hvorledes man opfatter politiets indsats i forbindelse med berigelseskriminalitet og drag herefter en tråd til de mange stemmer på DF.

Hvis vi ikke har en politiindsats, der sikrer ro og orden, vil problemet blive projiceret over på fremmede generelt. Det er ikke ønskeligt. De seksuelle overgreb skal bringes for en domstol, med tilhørende udmåling af korrektiv behandling.

Med venlig hilsen
Lennart

Anne Eriksen, Jan Weis, Karsten Aaen og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Rasmus Knus

Jamen det kan sagtens være du ret i det. Har du et forslag til hvordan vesten kommer af med disse rødder - eller mener du som Børge Rahbech Jensen at det er nødvendigt at uddanne sig ud af problemet? Jeg personligt tror ikke et sekund på dannelse/uddannelsesideen - men lad os nu antage det er en farbar vej.

Hvordan skal der komme koner til disse mænd? I forvejen er der ingen vestlige kvinder der gider gifte sig med de rødder vi selv har frembragt. Forestiller I jer - at niveauet bare kan løftes flere etager med et par kurser? Vi kommer til at se en gentagelse af scenariet fra slutningen af firserne - hvor der hentes kusiner fra hjemlandet i en lind strøm til offentlig forsørgelse.

Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Lennart Kampmann

Ikke uenig - men den model baserer sig jo på den forudsætning - at langt flertallet i befolkningen bestræber sig for at overholde loven. Vores kultur indebærer beruselse, dans og fest til nytår og karneval - hvor kvinder behandles med respekt selvom de går med netstrømper. Hvis større grupper af flygtninge/indvandrere ikke kan indordne sig under dette - må de straks retur til Mellemøsten. Klyngebomber eller ej.

Brugerbillede for Rasmus Knus

@ Henrik

Man kunne jo starte med at gøre som i Norge og forklare de nyankomne flygtninge, hvordan dette land fungerer kulturelt og sociologisk (ifølge artiklen i NYT er det på vej i DK?), istedet for bare at forvente en automatisk socialisering af flygtningene. Hvis man derefter ikke kan finde ud af, at opføre sig ordentligt, så er det - som Lennart skriver - en opgave for politi og retsvæsen. Det er sådan samfundet er indrettet.

http://www.nytimes.com/2015/12/20/world/europe/norway-offers-migrants-a-...

Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

@ Henrik Brøndum
Det er netop din konklusion der er problemet: Hvis vi har et politi, der er tilstrækkeligt bemandet, vil vi kunne sikre at der er plads til forskellighed. Vores kultur er ikke så pletfri og romantisk som du giver indtryk af. Man bliver ikke automatisk et dannet menneske af at have et dansk pas.

Når den gode opdragelse svigter, skal der være et politi til at gribe ind. Opgaven er at forhindre overgreb og pågribe gerningsmænd. Alternativet er at befolkningen bevæbner sig selv, først med peberspray, siden med mere slagkraftige våben og så havner vi i en situation som vi ser det i Oregon. Det harmonerer ikke med såkaldte danske værdier. (vel heller ikke tyske...)

med venlig hilsen
Lennart

Brugerbillede for Mikkel Nielsen
Mikkel Nielsen

Kampmann

Politi har begrænset effekt, dette ses i lande hvoraf der er langt str. fokus på politi som en altafgørende foranstaltning. Politi kan derfor aldrig stå alene og vil aldrig have den samme effekt som internaliseret selvdiciplin/kontrol.

Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

@ Mikkel Nielsen
Den umiddelbare konklusion på det må være at kvinder så i overvejende grad bør bevæbne sig og forberede sig på at skyde først, fremfor at vente på politiet.
Med venlig hilsen
Lennart

Brugerbillede for Martin Sne

Tjo - har lige læst at 52% af kvinderne på det danske arbejdsmarked har oplevet krænkelser af seksuel karakter - så... ja, lad os tale om et kulturelt problem.

Dana Hansen, Torben Kjeldsen og sascha olinsson anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

@Lennart Kampmann

Du nægter at lytte. Halvdelen af befolkningen skal være ansat i politistyrken hvis de skal kunne klare alle mulige - med al respekt "mindre sager" nytårsaften.

Brugerbillede for Lennart Kampmann
Lennart Kampmann

@ Henrik Brøndum
Jeg nægter bestemt ikke at lytte. Hvis en nation er baseret på love må der være udpeget et antal hjælpere, der sikrer at disse love overholdes, ellers er alt omsonst.
En politichef, der ikke har en ordentlig plan for det ekstreme, bør gå af. Det er hans(hendes) opgave. I øvrigt er Kölns politichef gået af (http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8354452/politichef-i-k...), det vidner om enten selverkendelse eller korrekt politisk pres.

At gøre overgrebene på kvinder til en sag om fremmede er forkert. Der er tale om et politimæssigt svigt, og det er forbandet at det skal resultere i fremmedhad. Der er sikkert nogle ubehagelige typer blandt en million flygtninge, men 1000 ud af 1 mio. er trods alt blot en promille. Jeg nægter at tro at flygtninge er værre mennesker end os.

Problemerne opstår primært fordi man ikke vil allokere ressourcer. Når man sparer på betjent-bemandingen, risikerer man uro. Om det er liderlige mænd eller fodboldfans er i den forbindelse underordnet.

med venlig hilsen
Lennart

Brugerbillede for Vibeke Rasmussen
Vibeke Rasmussen

Uden direkte sammenhæng med hændelserne i Köln m.m., men alligevel en tanke værd, da det også har med 'synet på kvinder' at gøre: Da jeg ved 15-tiden klikkede mig ind på information.dk, kunne jeg læse følgende overskrifter til artikler, der stort set alle var illustreret med billeder af mænd:

’Vi skal ikke være de onde i eventyret’
Illustration en mand

Politikere og eksperter vil lukke deleøkonomiens skattehul
En mand

Pensionsselskab presses for at opgive investering
Mænd

USA: TTIP vil svække EU’s landbrugseksport
En mand

Tarantino voldtager vores moral
En mand

Hævntørst, bedrag, vold og død
To mænd én kvinde

Dødsangstens evige ungdom
En mand

Sherlock Holmes på vrangen
To mænd

Den danske agitator, der ville forbedre de fattiges kår
En flok drenge

Hvor ingen siger ’endskønt’ eller går og forelsker sig
En mand

Vi ser teater og forstår ingenting
En mand og en kvinde

Mesterdirigent og ubønhørlig modernist
En mand

Venner under totalitarismens åg
En mand

Charlie lever, men står alene – status ved en massakres årsdag
En mand

’Venstrefløjens islam-forsvarere er også racister’
Mænd

’Ideen om den kollektive muslim er et perverst fantasiobjekt’
En mand

Det franske sorgarbejde
En mand

Hvordan skal man formidle store tanker tænkt af en nazist?
En mand

Fotos vi tog i 2015
En mand

’Jeg drømmer, at jeg dør’
En mand

Kampen for en gravplads på en ø fuld af lig
To mænd

Desuden portrætter af Carsten Jensen, VeryLonlyLuke, Flemming Rose, Gideon Grif. Senere på dagen er kommet billeder af mænd i forbindelse med artikel om droneangreb og om opkøb af Børsen … men fortsæt selv.

Den opmærksomme læser vil naturligvis med fuld ret kunne indvende, at nogle af artiklerne faktisk handler om mænd, så …! Ja, netop.

Og de kun to illustrationer, der også viser en kvinde, er fotos fra henholdsvis en film og et teaterstykke og altså ikke fra den virkelige virkelighed.

Det må være op til den enkelte, hvordan man opfatter den unægteligt skæve kønsfordeling i Informations billedvalg; personligt undrer jeg mig bare. Og synes egentlig, det burde få (billed)redaktionen til at gøre sig nogle overvejelser.

Anne Eriksen, Kristin Marie Lassen, Kristian Rikard og sascha olinsson anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Jensen

Ingen vil påstå, at der ikke begås voldtægt af mænd med rødder i vores danske/vestlige samfund, men majoriteten kommer aldrig i nærheden af en sådan adfærd, så det er et useriøst angreb på mænd i almindelighed, at benytte den anledning til at kræve adfærdsændringer af majoriteten. Der findes ingen norm hos os om, at det er i orden at overfalde kvinder, tværtimod har der altid været en stærk norm om, at det ikke er i orden. Men som med alle andre normer, overholdes de ikke af alle individer.

Den begivenhed som fandt sted i Køln, har ingen lighed med nogen som helst adfærd, som har været udvist af mænd fra vores kulturkreds. Til gengæld er det en direkte gentagelse af en udpræget kvindehadsk adfærd, som man har set mange eksempler på i de lande og områder, som gerningsmændene formentlig kommer fra.

Med et holdningsmæssigt udgangspunkt i en blanding af feminisme og multikulturalisme, vil forfatterne aflaste disse gerningsmænd, og især deres kulturelle baggrund, ved at tørre problemet af på alle mænd, og vel især hvide vestlige mænd, som i disse politisk korrekte kredse ses som ansvarlige for alt ondt i verden. Ikke alene er dette selvfølgelig dybt usympatisk i sig selv, men det lader også de europæiske kvinder i stikken. De må, såvel som samfundet i det hele taget, i praksis nødvendigvis forholde sig til, at migrationen har medført, at vi i vore byer oplever en meget konkret trussel med kvindehad, vold og anden kriminalitet, som er blevet indført fra andre kulturer.

Jonathan Smith, Sven-Åge Westphalen, Lilli Wendt og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thora Hvidtfeldt Rasmussen
Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Jeg synes, det er en artikel, der forplumrer problemet. Der er rapporter om, at der har været overgreb i flere byer - fra Helsinki om, at overgrebene blev forhåndslækkede til politiet; altså forlydender om, at overgrebene var planlagte og koordinerede.
Jeg har meget svært ved at få ind i mit hoved, at det virkelig er tilfældet; jeg har brug for en journalistisk behandling af det fænomen i stedet for generelle betragtninger om mænd og sexisme - dette her ligner noget helt andet.
Altså, et ønske til aviserne: Hvis der er hold i forlydenderne om planlægning, så belys det. Hvis der ikke er, så belys hvordan de rygter er opstået!
Men lad være med at blande hverdagssexisme eller kultur ind i det. Seksuelle masseoverfald på store grupper af kvinder med frarøvelse af deres ejendele er ikke noget, man gør imod sin egen kultur - det er noget man gør mod folk, man hader. Hvis det er planlagt, så er det endnu mere en hadforbrydelse - bevidst hævn mod europæere af begge køn og ikke en kulturel fejltagelse.

Jonathan Smith, Sven-Åge Westphalen, Lars Dahl, Nille Torsen og Lilli Wendt anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nille Torsen

Artiklen sætter begivenheden i Køln ind i en generel kontekst om køn. Dette er akademisk set meget interessant, men løber risikoen for at "normalisere" det der skete, ved at sige at "der skete noget ondt i en ond verden". Dette er naturligvis ikke forfatterens hensigt. Jeg synes ikke at de kvindelige ofre for forbrydelsen i Køln fortjener at få at vide at det i virkeligheden var ganske normalt det der skete, og at det akademisk set blot var et udtryk for verdens tilstand. Det svarer i virkeligheden til at bagatallisere det det de blev udsat for.

Det der er behov for, er en dyberegående analyse af det der specifikt skete i Køln, Helsinki og flere andre steder nytårsnat. Politiet i Finland siger at de aldrig har været ude for noget lignende. Det er derfor ikke særligt hjælpsomt overfor ofrene, at reducere diskussionen til en diskussion om kærestevold.

Vi har set mønstret før på det afrikanske kontinent. Når unge mænd ikke kan finde et arbejde, rammer det dem ikke kun på deres udkomme, men også på deres identitet. Ligesom i gamle dages Danmark regnes man ikke for "voksen" hvis man ikke kan stifte familie. De fleste (99,9%?) affinder sig med det, men et lille mindretal sætter sig udenfor samfundets normer. De sætter sig måske op i bagladet på en lastbil med en maskinpistol, ikke fordi de som udgangspunkt er onde, men fordi en dårlig identitet er bedre end ingen identitet. Der kræves kun ganske få af den slags unge mænd for at destabilsere et helt land eller en hel region. I øjeblikket kæmper nogle af verdens største militære magter med al deres isenkram mod ca. 30.000 unge mænd der kalder sig Islamisk Stat.

Det er blevet sagt igen og igen, at det eneste folk dybest set har brug for, er et arbejde der kan betrygge deres tilværelse. Det er ovenikøbet skrevet ind i den danske grundlov. Hvis folk kan få betrygget deres tilværelse, har de også muligheden for at opnå en social identitet, for at stifte familie og at tage ansvar for det omgivende samfund. Desværre passer det ikke ind i regnearkene i den økonomiske religion som tager udgangspunkt i pengestrømme og ikke i mennesker, og Europa flakser som et møl mod den brændende flamme.

Sven-Åge Westphalen, erik winberg, Lilli Wendt og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Søren S. Andersen
Søren S. Andersen

Det er ikke vold mod kvinder, men vold i det hele taget, der er problemet. Langt de fleste voldsforbrydelser rammer mænd. Når man fremfører dette synspunkt, bliver man som regel mødt med det argument, at det lidt er mænds egen skyld, at de bliver overfaldet, fordi de bliver overfaldet af andre mænd. En logik, der mest af alt hører til i en psykiatrisk sygejournal.

Jeg har mistet troen på, at mennesket er et fornuftvæsen. Vi lever i en vanvittig verden, hvor jeg - der aldrig kunne drømme om at voldtage nogen - bliver tildelt et medansvar for de voldtægtsforbrydelser, der finder sted, og hvor jeg får at vide, at det delvist er mig egen skyld - fordi jeg er en mand - hvis jeg som sagesløs bliver overfaldet på gaden.

Hvis jeg havde haft en hund ville jeg sige: "Jo bedre jeg lærer menneskene at kende, jo bedre kommer jeg til at synes om min hund"

Brugerbillede for Charlotte Primdal
Charlotte Primdal

@Søren S Andersen
Det er fordi mænds vold mod mænd ikke skal bruges til at tage fokus fra mænds seksuelle vold og vold mod kvinder. Tag mænds vold mod mænd op i en anden kontekst og jeg lover dig at folk gerne vil diskutere det.

Sven-Åge Westphalen og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Søren S. Andersen
Søren S. Andersen

@ Charlotte Primdal
Måske problemet snarere er, at feministerne og deres medløbere benytter enhver lejlighed til at føre hetz mod mænd i al almindelighed og ikke vil forstå, at enkeltindivider kun er ansvarlige for, hvad de selv foretager sig. Mandehad og vilde generaliseringer er ikke vejen frem, men blokerer bare for saglige initiativer til løsning af problemerne. Det er der desværre mange, de ikke helt har forstået.

Sagt helt banalt er problemet ganske enkelt, at en stor del af menneskeheden består af nogle dumme svin. Derfor vil verden altid være fuld af drab, vold, overgreb og voldtægter. De er ikke de sociale strukturer, det er galt med, men mennesket som sådant.

Brugerbillede for Torben Selch

Geopolitisk går problemet helt tilbage til Sovjetunionens forsøgt på nedkæmpning af udbredelse af den hårde islamisme - dengang Taliban - Men USA forsynede dem med jord-til-luft håndbårne missiler, så de kunne nedskyde russiske helikoptere en-masse. Det var starten på afarterne Al-Quida og senere ISIS og 17 andre. De engelske imperialister forud havde fundet ud af at Afghanske fundamentalister kan man bare ikke ændre på - men valgte at lade dem være sig selv. Nedbrydningen af de mellemøstlige stater (7 lande på 5 år) som Wesley Clark har fortalt om, som var på tegnebrættet i '98 altså 3 år fyr 9/11 - har smadret alle strukturer, som har kunne holde disse kræfter i skak.

Det menneskesyn som disse unge arabere (sandsynligvis) løber rundt med er nemlig ikke et nyt fænomen - det kaldes i de arabiske lande for "traditionals" - oftest hos den del af den arabiske kultur som er mest tilbagestående, uuddannet og lever på middelalder-agtigt traditionelt - Nemlig at kvinden anses som en investering, en kamel, et muldyr, et fødedyr - og måden at styre 'sin' ejendom på er - 'domestic' vold af grov karakter, seksuel udnyttelse af grov karakter. Mændene sidder gerne på deres flade bagdel, spiller brætspil og drikker te - imens konerne laver det hele - maden, ungerne, indkøb, henter brænde, maler kornet, styrer bålstedet og bager brødet.

Dette er i dyb modsætning til det moderne arabiske menneske - med uddannelse, kultur, musik og dyb samhørighed og ligeværdighed mellem mand og kvinde.

Fænomenet kendes også ved at mange enlige gamle mænd ofte ex-pat englændere og andre udfarende, direkte søger disse arabiske og afrikanske 'traditionals' unge kvinder - som de kan bruge som æsler - slaver og udøve deres sexuelle modbydligheder. Selv mødrene gennembanker deres døtre for at hærde dem til et liv som giftefærdig kvinde i en alder af 15-17 år. Ellers overlever de ikke.

Hvis der skal til at kommer 2-3 millioner af disse unge mennesker op igennem Europa, så tror jeg godt vi kan melde pas - det er en for stor opgave.

Skulle man teste disse unge hvorledes om de var inde for pædagogisk rækkevidde, tror jeg man kunne spørge krydscheck-psykologisk ind til hvorledes de anser det perfekte parforhold, ægteskab og det perfekte forhold mellem mand og kvinde - så tror jeg man kunne opdele dem i traditionals og ikke-traditionals. Er de traditionals - tror jeg godt man kan opgive dem på forhånd og sende den del retur - Den opgave kan Europa ikke magte.

Brugerbillede for Lars Dahl

Jeg ser situationen på banegårdspladsen, som berigelseskriminalitet. Røverne benyttede sig af en for dem - og for politiet - kendt fremgangsmåde.
I vores kulturkreds er det ikke ualmindeligt, at kriminelle bruger den fremgangsmåde at holde billeder af ofrenes børn op for dem for at få deres vilje.
Jeg er enig med Brøndum i, at man næppe når langt ved at forsøge at 'uddanne' sig ud af disse organiserede kriminalitetsproblematikker. Vi er her i landet heller ikke kommet langt med trafickere, rockere og narkohandlere på den bane - til trods for at mange af dem tilhører hvad nogen forestiller sig er 'vores kulturkreds.'
Jeg er bange for, at denne 'kulturkreds-/fremmedheds"-betragtning spærer for at udtænke, hvad man kunne gøre.
Og. Nej jeg har ikke noget bud på, hvad der praktisk kan sættes i gang.

Brugerbillede for Torben Kjeldsen
Torben Kjeldsen

Der foregår overgreb, herunder seksuelle overgreb i alle samfund. Seksuelle overgreb er stadig mest dominerende mod kvinder, men også mod mænd. Formerne er 'helt banalt' sociologisk forskellige, fx massevoldtægts udbredelse, men er altid koblet til magt, klasse og grundliggende værdier i det pågældende samfund. Om man vil det eller ej, enten benægtet udfra en pladder national konservativ tilgang eller blot som almindelig diskursblind for kønsundertrykkelse, så foregår der selv i 'smukke lille uskyldige Danmark', desværre mange former for kønsdiskriminerende handlinger i sprog og adfærd både i offentlige rum, i familier og på arbejdspladser. Overgrebene er både psykiske og fysiske. Mange 'diskursblinde' opfatter ikke de sproglige former som overgreb, men det er de helt faktuelt slut. OG helt banalt, det er altid modtagerne af et budskab der bestemmer fortolkningen og hvad det gør ved en! Så hændelserne i Køln og andre steder, hvor lignende har foregået, har åbenbart både en sexistisk karakter, som i sin grund kan være knyttet til etniske og klassemæssige grunde, men måske også en 'simpel' grund i at udøve vold og røveri. Fuldstændigt ubegribeligt groft og bestialsk. Det er det tyske politis opgave at opklare og finde de skyldige. Vi alle brug for en opklaring og forklaring. Indtil da så lad andre med viden fortolke disse hændelsers grund. De kunne som nævnt have deres grund i noget så 'forfærdeligt' som grov kriminalitet og vold, hvor hovedgrunden måske skyldes klasse og etnisk repression, ekskludering, forråelse, fattige opvækstvilkår og klasseskel og så et lille dryp etnisk 'farve'. Sexisme findes, vold i relation til dette og vold i 'almindelighed' herunder røveri findes, og er et kulturelt og strukturelt problem, som skal bekæmpes, uanset hvor og i hvilken form.