Kommentar

Alternativets borgerløn er en fidus for de få

Med forslaget om borgerløn for kontanthjælps-modtagere risikerer Uffe Elbæks parti at afspore diskussionen om, hvordan vi kan skabe reel forandring til det bedre for mennesker på overførselsindkomst
17. februar 2016

Den seneste tids debat om borgerløn har blandt andet budt på Alternativets forslag om »en basisydelse uden modkrav, der skal erstatte kontanthjælpen«. (Politiko.dk, den 8. januar 2016). Kontanthjælpsmodtagere skal på den måde mødes med tillid frem for mistillid. Som Alternativets Josephine Fock begrunder forslaget: »Vi mener, at tiden er moden til forsøg med en egentlig borgerløn«.

Forslaget har – paradoksalt nok – på én gang skabt fornyet interesse for borgerløn, samtidig med at den oprindelige idé med borgerløn er bragt helt ud af fokus. Fra at indgå i en samlet vision om et helt andet samfund diskuteres borgerløn nemlig nu som en ’velfærdsordning’ på linje med kontanthjælp og andre kendte overførselsindkomster.

Ud over at selve begrebet ’borgerløn’ dermed udhules, så risikerer Alternativets forslag faktisk på den måde at fastholde kontanthjælpsmodtagere i en utålelig situation under foregivelse af, at problemet nu er løst. Pænere navn, samme skidt.

Herhjemme er forslaget om borgerløn nok mest kendt fra Niels I. Meyer, K. Helveg Petersen og Villy Sørensens Oprør fra midten, som udkom i 1978. Som Niels I. Meyer beskriver i Politiken den 8. februar i år, så indgik forslaget om borgerløn som integreret del af visionen om et »humant ligevægtssamfund«, hvor borgerlønnen »skulle ses i sammenhæng med afskaffelsen af tvungen arbejdsløshed gennem solidarisk deling af lønarbejdet«.

Læs også: Tiden er moden til borgerløn

Og netop her er vi ved kernen af det, der adskiller Oprør fra midtens oprindelige forslag om borgerløn fra Alternativets: Hvor borgerløn i Oprør fra midten er en rettighed for alle borgere i samfundet, er borgerløn i Alternativets forslag en rettighed alene for kontanthjælpsmodtagere. Og ikke mindst: Hvor borgerløn i Oprør fra midten indgår i en vision om et fremtidssamfund præget af solidaritet og social retfærdighed, er borgerløn i Alternativets forslag reduceret til en småjustering af en ordning, vi allerede kender, og hvor samfundet, også efter forslagets indførelse, grundlæggende forbliver det samme med alle de sociale uretfærdigheder, der nu engang findes i det.

Det erklærede mål med Alternativets forslag er ellers fuldt ud sympatisk: At kontanthjælpsmodtagere får bedre forhold. Forslaget er en offentlig ydelse uden »krav om omfattende kontrol og hyppige møder og aktiveringer til gengæld,« som det lyder fra Josephine Fock på politiko.dk. Men er ’borgerløn’ virkelig den bedste (og eneste) måde at opnå det på?

Hvis det først og fremmest er mistilliden og tvangen til aktivering, vi vil undgå, kunne vi jo f.eks. straks i dag gå i gang med at rulle nogle af alle de mange tvangs- og kontrolforanstaltninger tilbage, som de seneste årtier løbende er blevet indført for kontanthjælpsmodtagere (og andre på overførselsindkomst). Det kunne vi ovenikøbet gøre helt uden at skulle give det et fancy navn først og kalde det ’borgerløn’. Hvilket det i grunden heller ikke er. I hvert fald ikke i den oprindelige betydning af at være en rettighed, som gælder for alle.

Læs også: Borgerløn bør ikke være et politisk mål i sig selv

Hvad værre er: Hvis vi bruger kræfter på at finde på et pænere navn, altså ’borgerløn’, for noget, der i grunden stadig er det samme skidt, altså kontanthjælp, er det så meget andet end en yderligere hån mod de mennesker, vi ellers i den bedste mening slår os op på at hjælpe? Risikoen er, at fokus flyttes fra det, som faktisk burde optage os: At det nok ikke især er det at være tvunget til aktivering, men selve det at være tvunget til kontanthjælp, som er kontanthjælpmodtagerens største problem.

Fundamentalt problem

Da kontanthjælpsordningen i sin tid blev indført, var tanken, sådan som navnet antyder, at kontanthjælp skulle gives som en kortvarig økonomisk håndsrækning til mennesker i en akut vanskelig situation. I dag bliver ’kontanthjælp’ brugt, ikke som en ordning, der skal hjælpe et menneske tilbage på fode, men som permanent forsørgelse af personer, som af den ene eller den anden årsag ikke er i lønarbejde. ’Kontanthjælp’ er blevet discounterstatning for en række ordninger, der tidligere var del af vores kernevelfærd, såsom sygedagpenge, førtidspension, revalidering og dagpenge, men som nu er under støt og stadig afmontering.

Læs også: Tech-eliten får job til at forsvinde – nu taler de om borgerløn

Med forslaget om ’borgerløn’ for kontanthjælpsmodtagere risikerer Alternativet at afspore diskussionen om, hvordan vi kan skabe reel forandring til det bedre for mennesker på overførselsindkomst. For tror Alternativet virkelig, at aktivering, kontrol og hyppige møder på Jobcentret – hvor fornedrende, ydmygende og menneskefjendsk det end er – virkelig er kontanthjælpsmodtagerens værste problem? Eller er problemet med kontanthjælp langt mere fundamentalt? Og hvis det er, hvorfor gør Alternativet ikke noget ved det?

Anita Ulrich er antropolog

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Jakob Silberbrandt
 • Niels Duus Nielsen
 • Søren List
 • Flemming Berger
 • Ejvind Larsen
 • Kurt Nielsen
 • Erik Christensen
 • Toke Karstens
 • Vibeke Rasmussen
 • erik mørk thomsen
 • Morten P. Nielsen
 • Carsten Svendsen
 • Heidi Larsen
 • ulrik mortensen
 • Jørgen Steen Andersen
 • Ervin Lazar
 • Ole Steensen
 • Søren Rehhoff
 • Grethe Preisler
Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Søren List, Flemming Berger, Ejvind Larsen, Kurt Nielsen, Erik Christensen, Toke Karstens, Vibeke Rasmussen, erik mørk thomsen, Morten P. Nielsen, Carsten Svendsen, Heidi Larsen, ulrik mortensen, Jørgen Steen Andersen, Ervin Lazar, Ole Steensen, Søren Rehhoff og Grethe Preisler anbefalede denne artikel

Kommentarer

Også jeg er imod egentlig borgerløn i den form, som den er beskrevet.

Men samfundet har altså også ansvaret for nogle borgere der er hægtet af udviklingen, nogle på grund af et belastende psykisk eller fysisk handikap. Samt nogle andre, der er hægtet af på grund af mangel på kompetente forudsætninger for at få et job. Og endelig må man indse, at man har skabt et samfund, der ikke har jobs til alle borgere

For begge gruppers vedkommende er det altså samfundets ansvar, at der findes en rimelig løsning. Og det er indlysende at alle muligheder omkring øgning af uddannelse og kompetence skal afprøves. Men derefter må man indse, at dette ikke kan klare problemerne i alle tilfælde.

Men hvad koster det egentlig at yde borgerløn? Ja, det kommer an på både beløbet og antallet, samt hvad den enkelte i øvrigt modtager i forvejen. Men hvis man forestiller sig, at disse uheldige borgere skal have 100.000 DKK mere pr. år, end de modtager i overførte indkomster, rækker 20 mia. DKK = 1% af årets BNP til 200.000 borgere. Og skal de blot have 75.000 DKK mere, rækker det til 300.000 borgere.

Og så er dette i øvrigt ikke den reelle omkostning. For dels vil omkring 68-70% straks havne i statskassen i form af skatter, moms og punktafgifter. Og dels vil disse ekstra penge ude i forbruget genererer efterspørgsel på varer og tjenester, - altså sætte arbejdspladser i gang samt på denne måde give øget indkomster i statskassen.

Kaj Spangenberg, Torben Kjeldsen, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Dennis Berg og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Jeg forstår simpelthen ikke kritikken. Læser man først Josephine Focks indlæg i Politiko d. 8/1 2016, vil man se hende citeret for følgende:

"Basisydelse uden modkrav er første skridt, men i Alternativet er vi ikke afvisende over for at gå videre. Vi mener, at tiden er moden til forsøg med en egentlig borgerløn eller ubetinget basisindkomst (ubi), som fænomenet også kaldes. Med ubetinget basisindkomst modtager alle borgere en grundydelse, der sikrer en basal levestandard, uden at man skal leve op til systemets mangfoldige kontrolforanstaltninger".

Og læser man så Niels I. Meyers indlæg i Politiken d. 8/2-2016, vil jeg da gerne høre præcis hvilke dele af hans skriv, som Anita Ulrich forestiller sig at Alternativet er uenige i?

Hvorfor gør Alternativet ikke noget ved 'kontanthjælpens fundamentale problem', spørger Anita Ulrich til sidst. Et besynderligt spørgsmål, i og med at Anita Ulrich ikke ulejliger sig med at definere, hvori dette fundamentale problem består. Og fordi at et enkelt blik på fordelingen af mandater i folketinget, burde kunne forvisse Anita Ulrich om, at Alternativet ikke har 90 mandater.

Det er muligt at Alternativet har stemt imod forslag, der kan løse dette udefinerede 'fundamentale problem' med kontanthjælp. I så fald er det gået min næse forbi, og jeg ser frem til at blive oplyst.
Men hvis det ikke er tilfældet, så må jeg konstatere at Anita Ulrich, af guderne må vide hvilke årsager, foretrækker at yppe kiv blandt venner, frem for at rette sigtekornet mod den fælles modstander. Det er trist.

Per falk Hansen, Morten Pedersen, peter fonnesbech, Sabine Behrmann, Mogens Højgaard Larsen, Niels Duus Nielsen, Randi Christiansen, Sup Aya Laya, Ane Jette Thomsen, Ejvind Larsen, Jens Thaarup Nyberg, Torben Skov, Erik Christensen, Toke Karstens, Bruger 200861, Jens Kofoed, Dennis Berg, Ivar Nielsen, Niels-Simon Larsen, Jesper Frimann Ljungberg og Søren Fosberg anbefalede denne kommentar
Annette Hjort Knudsen

Tak for et fint indlæg i debatten om borgerløn. Jeg er langt hen ad vejen enig i din kritik af Alternativets forslag men synes alligevel, at partiet fortjener anerkendelse for det grundlæggende forsøg på at frisætte kontanthjælpsmodtagerne fra den handlingslammelse, overvågning og uværdige behandling, som de pt. udsættes for. Den målsætning er prisværdig og bør anerkendes for, hvad den er. Og det gør du jo sådan set også.

Hvis vi, som du foreslår, skal drøfte "hvordan vi kan skabe reel forandring til det bedre for mennesker på overførselsindkomst", tror jeg det er selve skellet mellem "dem på overførselsindkomst" og "vi der arbejder", der skal blødes op. Det skal i langt højere grad være muligt at graduere sin arbejdsindsats og -indkomst efter livsforhold i øvrigt - uden først at skulle "kvalificere" til gruppen af "overførselsindkomstberettigede".

Jeg er derfor varm fortaler for borgerløn - bl.a. af følgende grunde (pladsen tillader jo ikke en længere afhandling :-) ):

* Vores høje produktivitet tillader det - vi har råd - borgerløn er en fordelingspolitisk udfordring ikke en økonomisk.
* Miljøhensyn påbyder det - vi har ikke miljømæssigt råd til mere materiel vækst, den materielle produktivitet, vi har brug for og miljømæssigt kan tillade os, må vi dele værdiafkastet af
* Kvalitativ vækst forudsætter det - de frisatte ressourcer (fra miljøskadeligt lønarbejde i den materielle produktion) vil give en øget omsætning af immaterielle ydelser (service, kunst, kultur, medborgerskab) - og dermed måske i virkeligheden også en styrket økonomi?
* Demokratiet forudsætter det - hvis vi ikke kan mødes i øjenhøjde, uanset vores varierende evne og held til at kapre en arbejdsplads på et stadigt mere presset arbejdsmarked, ryger en helt basal demokratisk grundforudsætning. Ikke bare vores økonomiske lighed, men også vores personlige frihed og fællesskabsfølelse sættes under pres, hvis enhver blot kæmper for sig selv.
* Kun en reel betingelsesløshed kan frisætte borgeren fra den overvågning og kontrol, som vil være nødvendig i ethvert system, som sætter betingelser for sin velfærdssikring. Det skal jo i så fald nødvendigvis kunne godtgøres, at betingelsen er opfyldt.

- alt i alt vil en ubetinget basisydelse til alle borgere i et givet samfund resultere i et styrket demokrati med mere frihed, mere lighed og et styrket broderskab, når den materielle velstand, der i stadigt stigende grad skabes af automatiseret snarere end arbejdsbaseret produktion, anerkendes som et resultat af en fælles indsats (også historisk set) i et fællesskab, der ikke etableres på bekostning af den enkeltes frihed.

Bemærk venligst, at borgerlønnens basale lighed også giver plads til den ulighed, der følger af, at nogle vælger at tage et lønarbejde og dermed forbedre sin personlige økonomi. Der vil uden tvivl stadig være rift om arbejdspladserne.

Hvis der skal eksperimenteres med borgerløn, må det derfor ske – ikke ved at ændre vilkårene for en defineret gruppe borgere, som man først skal ”kvalificere” til at tilhøre – men ved at etablere og udforske afgrænsede økonomiske kredsløb, der inddrager alle typer borgere. Det vil kunne synliggøre de fordelingstekniske udfordringer og faldgruber ved en betingelsesløs basisindkomst, så vi kan få dem undersøgt og løst.

Når det er sagt, så er jeg langt hen ad vejen enig med

Torben Kjeldsen, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Dana Hansen, Laurids Hedaa, Erik Christensen, Karsten Aaen, Ivar Nielsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Min umiddelbare mavefornemmelse er at borgerløn ville være selvfinancierende. Hvis det blev kombineret med en afvikling af BigMother Staten og den semiprivate industri, der er vokset op omkring den.

// Jesper

Anders Kristensen, Tor Thrysøe, Flemming Berger, Torben Skov, Bruger 200861, Jens Kofoed og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Det, der gør denne debat besværlig er (og her har vi jo diskuteret emnet i mange år efterhånden) den med hønen og ægget: Skal vi have det gode samfund først, inden vi indfører UBI, eller skal vi indføre UBI, uden at have det nye samfund?
Man kan vel se sådan på det, at de skal gå hånd i hånd. Indfører man UBI uden at have det nye samfundsperspektiv med, går det galt, og indfører man det nye samfund skal vel bestå af noget konkret fx UBI.
Derfor må man begynde et sted vel vidende, at man blive kritiseret for ikke at have begyndt et andet sted. Som jeg ser det, vil Alt. gerne gå i gang med UBI, fordi samfundsperspektivet ligger der implicit.

Sabine Behrmann, Niels Duus Nielsen, Ejvind Larsen, Annette Hjort Knudsen og Ivar Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen, Bent Gregersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Skal man rette en kritik mod Alternativets forslag om, at en 'borgerløn' i første omgang skal erstatte kontanthjælp, så kan man sige at partiet dermed uforvarende kommer til at sende diskussionen om UBI i en forkert retning fra starten.

Det er en misforståelse at forestille sig, at UBI er en social ydelse, som har som hovedsigte at hjælpe eller frisætte underklassen. UBI skal frisætte alle mennesker i dette samfund, ikke mindst de mange som i dag de facto er lønslaver. De mange, som ikke har andet valg end at søge det arbejde, hvis vilkår - arbejdsdagens længde, rammerne for arbejdet, kriterierne for succes i arbejdet - i udpræget grad defineres af mennesker som de intet har til fælles med, og som de i mange tilfælde slet ikke kender.

At man er lykkedes med at definere dette de facto slaveri som 'frihed', er på en og samme tid et imponerende kunststykke socialpsykologisk set, og det måske mest fordømmelsesværdige i hele vores kultur.

Vær ikke i tvivl: UBI er en enorm trussel mod det eksisterende samfundshierarki, og derfor vil mange ridefogeder i toppen af samfundspyramiden - ikke kun arbejdsgivere - kæmpe i mod indførslen af UBI med næb og kløer. Hvordan skal de hævde sig, hvis ikke de fortsat bæres oppe af et tavst og taknemmeligt folk?

"Hvad skal komme først?", spørger Niels-Simon Larsen. Det gode samfund eller UBI? Men stiller man spørgsmålet sådan op, kommer man ingen vegne. UBI er integreret i det gode samfund, og derfor en forudsætning for at træde ud af industrialiseringen og ind i vores tid.

Ridefogederne vil fortælle os, igen og igen, at UBI er vejen til helvede. Vores samfund kan slet ikke rumme frisatte mennesker. I sidste ende fortæller de os, at mennesker ikke kan tåle at blive sat fri. At vi mennesker lever bedst i et bur af gæld og arbejde.

Det er løgn, naturligvis.

Martin Madsen, Jakob Trägårdh, Christian Nymark, Esben Lykke, Peter Wulff, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Laurids Hedaa, Flemming Berger, Teodora Hansen, Ejvind Larsen, Erik Christensen, Niels-Simon Larsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Herdis Weins, Annette Hjort Knudsen, Steffen Gliese og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

- men ellers må jeg indrømme, at jeg er mest tilbøjelig til at følge Anita Ulrichs forslag om at retablere velfærdstaten og dens borgergarantier.

Kontanthjælp med fører "krav om omfattende kontrol og hyppige møder og aktiveringer" - Der, hvor kæden for alvor falder af og udstiller kontrolhysteriet er, at det hurtigt bliver en ren rutine foranstaltning for såvel sagsbehandler som kontanthjælpsmodtager. Noget som bare skal gøres og overstås.

...Men at det skulle føre til ansættelse i job eller bare give et "kærligt skub" i den rigtige retning. Glem det.

Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Bruger 200861, Ebbe Overbye og Jens Kofoed anbefalede denne kommentar
Annette Hjort Knudsen

For min skyld kan vi godt kalde det "basisindkomst" - etikken er vel ikke det væsentligste. Dog kan jeg godt lige begrebet "borgerløn", fordi det understreger fællesskabet bag. Basisydelse er en teknokratisk betegnelse, hvorimod borgerløn gives og modtages af autonome, ansvarlige, demokratisk sindede medborgere med både værdighed og integritet i behold. Og de bibetydninger kan jeg godt lide.

Men som sagt: det skal ikke skille os ad. Betegnelsen er ikke så vigtig som substansen :-)

Mon ikke det blot er en illusion hos alternativet, for så meget "magt" har politikerne slet ikke i '2detfrie marked" på liberalismens betingelser, - her gælder nemlig helt andre betingelser.

"Borgerfattigdom skal bære byrden for vores ustyrlige grådighed og rigdom", for de kan og vil ikke se fattigdom på de eksklusive hoteller der rejser rundt og bor og nyder livets opvarten på, og hvor hverdagens store og svære beslutning er, om det skal være rubin- eller diamantringen de skal købe, man da beslutningen er for vanskelig køber de én af hver.

Lars Bækgaard

Det nuværende system bygger på den antagelse, at vi kan skabe og bevare fuldtidsbeskæftigelse til alle, der kan skabe markedsværdi, der berettiger dem til mindstelønnen eller mere.

Dette kan kun lade sig gøre, hvis den økonomiske vækst er stor nok til vedvarende at skabe flere arbejdspladser, end den teknologiske udvikling afskaffer. Det er ikke sandsynligt, at dette kan gøres uden at ødelægge naturgrundlaget.

Det nuværende system er handlingslammet ift. de, der af den eller anden grund ikke er tilstrækkeligt produktive til at “fortjene” mindstelønnen på markedsvilkår.

Kort fortalt er det nuværende system ikke i stand til at give et realistisk svar på spørgsmålet:

Hvordan sikrer vi alle mennesker adgang til føde, tøj og husly (og ande basale fornødenheder) uden at piske, fornedre og forarme et stort antal mennesker og uden at ødelægge vores fælles livsgrundlag?

Kritik af potentielle løsningsmuligheder er systembevarende, hvis kritikken ikke ledsages af konstruktive forslag.

Vi har akut behov for at ændre vores økonomiske system, så den ødelæggende vækst erstattes af en bæredygtig og kreativ fremstilling af ikke-destruktive produkter og services.

Ubetinget basisindkomst til alle kan være et vigtigt bidrag til dette og hvorfor ikke starte med et ydmygt eksperiment i forhold til kontanthjælpsmodtagere?

Idag opfattes vi alle (pånær de med tilstrækkelig formue) som ressourcer der er til rådighed for et arbejdsmarked, der ødelægger mennesker og miljø. Virksomheder har en indiskutabel ret til at få leveret den nødvendige arbejdskraft.

Hvis vi alle via en basisindkomst har ubetinget ret til et basalt eksistensgrundlag uden at skulle stå til rådighed for grådighed og miljøødelæggelse, vil virksomhederne blive tvunget til at behandle de ansatte ordentligt.

Hvis dette kombineres med krav om bæredygtighed i produktion og forbrug, vil vi være på vej mod et samfund, der ikke ødelægger mennesker og miljø.

Martin Madsen, Torben Kjeldsen, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Laurids Hedaa, Teodora Hansen, Erik Christensen, Bruger 200861 og Annette Hjort Knudsen anbefalede denne kommentar

" Eller er problemet med kontanthjælp langt mere fundamentalt?" spørger Anita Ulrich og lader svaret blafre i vinden.
Jeg kan eller oplyse om, at selve det at være tvunget til aktivering fanden fløjte mig er det værste.
At være tvunget til 13 uger at udføre noget nær idiotarbejde - det er meget lidt aktivering, der faktisk har et indhold og noget,d er ligner en mening - uden at få løn for det, samtidigt med at man kan høre om "kollegernes" ferieplaner og nyindkøb, at skulle bruge penge på transport til og fra aktiveringsstedet + daglig madpakke, at skulle være vidne til et fællesskab, som man aldrig rigtig bliver en del af, fordi man er væk igen lige om lidt - jo det er altså det værste, så jeg begriber ganske enkelt ikke Anita Ulrichs udfald mod Alternativet.Hvorfor det at være tvunget til kontanthjælp i sig selv skulle være værre end tvunget til dagpenge som sådan, ved jeg ikke - bort set fra at dagpengesystemet er mere fleksibelt.
Men mistilliden og de verbale øretæver og nedladenhed den ledige bliver mødt med er stort set den samme.
P.S. Jeg har stadigt til gode at høre politikere fra SF og EL, der ellers har talt med store bogstaver om dagpengeforringelserne gå skridtet videre og tale med lige så store bogstaver om de vilkår, kontanhjælpsmodtagere har.
Hvad dælen nøler I efter ?

Dennis Berg, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Randi Christiansen, Tina Sommer, Trine Schmidt Nielsen, Laurids Hedaa, Flemming Berger, Teodora Hansen, Ejvind Larsen, Erik Christensen, Niels-Simon Larsen, Karsten Aaen, Ebbe Overbye og Annette Hjort Knudsen anbefalede denne kommentar

Egent initiativ og motivation uden offentlig ydmygelse gennem kontrol vil have mindst lige så stor en effekt og sandsynligvis mere. I et demokrati er mennesket ukrænkelig - Men altså bare ikke på kontanthjælp. Selv når du er fængslet efter en af Danmarks mest alvorlige love, straffeloven, er du udsat for meget mindre kontrol og overvågning end på kontanthjælp. Det er en destruktiv tankegang, som er afledt af det blå tankesæt til at kontrollere almindelige mennesker.

...Kontrol er ikke andet end en hævnagt fra samfundets side.

Steffen Gliese og Annette Hjort Knudsen anbefalede denne kommentar

Ubetinget basisindkomst for alle, arbejdende eller ikke, justeret efter behov, og ikke noget mere, i en økologisk og cirkulær økonomi.
Så slipper vi for den evige lønskamp, sammen med inflation, produktions- og forbrugsvækst, og deraf følgende økologiske og sociale problemer.

Teodora Hansen og Annette Hjort Knudsen anbefalede denne kommentar

En basisydelse kun for kontanthjælpsmodtagere utilfredsstillende. Selvfølgelig vil alle have adgang til denne, ikke kun kontanthjælpsmodtagere (ønsker man af en eller anden grund at lave noget andet end lønarbejde, kan man sige sit job op og få basisydelse), men der er alligevel en kæmpe ulempe, som også kontanthjælpen har: disincentivet til ekstra indtjening (dvs. arbejde). Hvis man ved at tjene penge mister sin kontanthjælp/basisydelse, kan det skabe en barriere til arbejdsmarkedet, specielt hvis man ikke kan tjene markant mere end ydelsen.

Det er derfor, at basisydelsen skal gives til ALLE borgere, og der skal ikke modregnes hvis der tjenes penge ud over. Det vil betyde, at alle, uanset situation, ville kunne få noget ud af at arbejde, uanset hvor lidt - barrieren er forsvundet. Det betyder selvfølgelig, at skattesystemet skal lægges om, så man får de samme indtægter ind. Der vil man nok skulle lave en stejlere skattesats-trappe end man har nu, samt gøre den lidt længere (dvs. mere topskat).

Der er en fare ved at give basisydelse kun tuk kontanthjælpsmodtagere: De svageste borgere i samfundet vil befinde sig på kontanthjælp (selvom der også er en del stærke af forskellige grunde), og det kan risikere at give et forkert billede af, hvordan basisydelse virker. Min frygt ville være, at en stor del af disse modtagere er så svage, at de stadig ikke vil rykke sig markant, og så risikerer man at få det billede, at folk bliver passiviserede af basisydelsen, hvorefter man så afskaffer den igen.

Men selvfølgelig vil ydelsen være åben for alle, og hvis flere så vælger at bruge den, vil der være flere stærke imellem. Man kan nemt forestille sig, at nyuddannede ville prøve at skabe en virksomhed, hvis de havde den ro, som det ville give at have økonomisk sikkerhed. Så måske er min frygt ubegrundet.
Uanset dét, så bør en basisydelse gælde for alle, uanset indkomst. Det vil også hjælpe på solidariteten i sådan et system. Vi har jo set igen og igen, hvor nemt det er at få folket til at hade kontanthjælpsmodtagerne, men det ville nok blive sværere, hvis det kostede dem 10-15.000, samt sikkerheden, at afskaffe den.

Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Slettet Bruger og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar

...I øvrigt, så er debat indlægget som snydt ud af næsen på Liberal Alliance som forlængelse af deres stræben efter at skabe lønninger i Danmark på 70 kr. i timen for tjeneste personale til Danmarks velhavere.

erik mørk thomsen

Når man læser Alternativet for om borgerløn, må man konstatere, at den sidste "hattedame" ikke er afgået ved døden.
De skulle heller bruge deres tid, på alle de nedladenhed kontrol funktioner og tåbelige aktivering, som arbejdsløse/kontantmodtager bliver udsat for.

Har læst længe med på sidelinjen omkring borgerløn/basisindkomst og jeg har stadig ikke set nogen sætte et tal på hvor meget (eller hvor lidt) den evt. skal være på i kroner og ører.

Hvad med folk der ikke har mulighed for at gå ud og tage et arbejde, de kronisk syge på kontanthjælp, pensionisterne, førtidspensionisterne? Altså alle os der ikke har en jordisk chance for at forbedre vores situation og dermed ikke har mulighed for at gå ud og tjene mere en basisindkomst/borgerløn?

Min bekymring går på, at en evt. basisindkomst/borgerløn bliver så lav, at rigtig mange grupper får dårligere vilkår end i dag, hvis alle borgere som udgangspunkt skal have denne basisindkomst/borgerløn.

Som sådan er jeg ikke modstander, jeg ved bare for lidt i forhold til hvor jeg selv er placeret i samfundet... Og jeg bliver ikke klogere des mere jeg læser om det, tværtimod.

Kent Thomsen, René Skov, Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Lars Bo Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Henrik Brøndum

Hvis borgerlønnen skal kunne betales - vil den blive så lav at dem der kun har borgerløn ikke har råd til egen lejlighed men må bo på værelse (eller i et skur på landet). Resten af lønnen vil gå til den billigste mulige mad. Alt tøj købes som genbrug, ingen cigaretter, ingen medier, ingen offentlig transport, højst en brugt cykel. Det niveau synes jeg ikke man skal byde et menneske der f.eks. er født blind, er blevet gammel eller på anden måde ingen indkomst kan tjene selv.

Selv den mest passionerede landsbyromantiker og anarkist må da kunne sige selv - at hvis det var så nemt bare at fyre hele administrationen og skrotte alle reglerne - så var det allerede gjort.

Men tanken fortjener et eksperiment - ikke i Finland hvor vinteren er hundekold - men f.eks. i Portugal. De andre EU-land burde så bidrage med noget finansiering. Der må desværre nok værre en regel om at UBI kun gælder for de allerede bosatte - og måske et bestemt antal indvandrere om året.

Erik Mørk Thomsen -
Jeg kan ikke se noget "hattedame" ved Alternativets forslag.
Det er der derimod over politikere fra Mette Frederiksen hele vejen over blå blok, der er så iiiiiiiiiiiiiiinderligt bekymrede over de ledige mentale tilstand, at de synes, de så sandeligt med vold og magt nærmest skal opleve arbejdets lyksageligheder, selv uden løn og rettigheder.

Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Laurids Hedaa og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

Kære Herdis
Som du selv gør opmærksom på i et andet indlæg, hvad med dem, der ikke har mulighed for at tage et job, skal de leve, af de 8.000 kr. om måneden, som Alternativet foreslår?
Hvad med boligsikring - børnepenge - medicintilskud til kronisk syge - o.s.v. ?
Ryger disse ting ved borgerløn?
Skal lønnen sættes ned for alle, for at få råd til forslaget, og vil det, være med et fast beløb, således de lavtlønnede, skal bære den største byrde, ved forslaget?
Mange spørgsmål, ingen svar, typisk for hattedamer, som nu, som dengang, hvor de husere i VS.
Men eller har du ret i dine bemærkning, om de blå, fra Mette F. og udaf.

Hans Aagaard, Laurids Hedaa og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Jeg tror modsat, at det i høj grad vil være de svageste, der får lejlighed til at sælge deres arbejdskraft i et samfund med basisindkomst - bl.a. fordi efterspørgslen efter arbejdskraft vil blive styrket, når de stærkeste kan vælge selv at indrette deres arbejdsliv imellem tilbøjelighed og behov.

Annette Hjort Knudsen

Der rejses rigtig mange relevante spørgsmål i denne tråd - og alt det må selvfølgelig komme an på en prøve. Eksperimenter i mindre lukkede økonomiske kredsløb vil derfor være en god start.

Bare fordi det er svært, er der jo ingen grund til at lade udfordringen ligge. Selvfølgelig kan vi finde det rigtige økonomiske niveau, den rigtige afgrænsning og de rigtige løsning på alle de andre problemer. Måske svarene skal være så flexible, at de kan tilpasses, når omstændighederne kræver det?

Vi kommer jo nok under alle omstændigheder til at prøve os lidt frem. Ingen af os kan gå på vandet - men der er ingen grund til at skyde en god ide ned, blot fordi den er vanskelig og uden tvivl vil møde stor modstand fra dem, der lukrerer på tingenes tilstand. Lad os tage udfordringen op i stedet for og udvikle de løsninger, der skal til.

Jakob Silberbrandt, Laurids Hedaa og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Spændende debat. Det er jo det hele, der skal laves om.
1. Social-økonomiske foretagender skal hjælpes i gang over hele landet.
2. Landbruget skal omlægges til økobrug (social farming).
3. Bylandbrug-eksperimenter skal opmuntres.
4. Det finansielle system, hvor der bliver lavet penge ud af den blå luft, skal saneres.
5. Synet på, hvad der er eller ikke er produktivt arbejde skal revideres. I øjeblikket er tusindvis af mennesker beskæftiget med at lave finansielle numre af alle mulige slags til stor skade for alle i sidste ende.
6. Masseturisme skal afskaffes som den naturødelæggende faktor, den er. Vandre- og cykelture samt havkajakker begunstiges.
7. De sportsgrene, der forurener mindst, skal opmuntres eller gøres gratis.
8. Selvhjælpsteknikker og selvhjælpsgrupper skal tilgodeses.
9. Tegnerekvisitter skal være næsten gratis, og det skal dansesko også. Nå, ja, og musikinstrumenter selvfølgelig. Biler skal stort set ikke være til at betale.
10. Tilbud om borgerløn for alle.

Niels Duus Nielsen, Randi Christiansen, Laurids Hedaa, Ejvind Larsen, Erik Christensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

...Mennesker med et blåt tankesæt kan kun se omkostninger ved borgerløn, for hvor skal pengene da komme fra - Men at styrte verden ud i en altødelæggende krig har de selv samme ingen økonomiske kvaler ved.

Dennis Berg, Niels Duus Nielsen, Laurids Hedaa og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Leo Nygaard, tak for svar. Jeg er dog nysgerrig på at vide, hvem skal have mindre og hvem mere? Hvad niveau taler vi om at folk skal have om året? Taler vi at jeg som førtidspensionist skal gå fra ca. 217.000 kr om året (før skat og eksl. boligsikring) til fx 100.000 skattefrit (eksl. boligsikring) eller hvad forestiller du og andre tilhængere jer? I må da have en forestilling om hvor høj eller lav den skal være, hvis systemet skal være bedre end det vi har nu.

Jeg er oprigtigt nysgerrig, for i mine øjne kan det her være en farlig vej for politikere at forringe vilkårene for rigtig mange.

Hans Aagaard, Flemming Berger, Karsten Aaen og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Marianne Bjerg - da der ikke er et udbredt ønske i befolkningen om at få indført rendyrket socialisme hverken i dag, imorgen, i overmorgen - eller i det hele taget i en overskuelig fremtid - så bliver man sgu nok nødt til at begynde i de rammer, der er - ellers bliver det aldrig til andet end drømme.

Niels Duus Nielsen, Ejvind Larsen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Problemet er jo i høj grad, at med det vælde, vi har i dag, der får vi aldrig regnet tingene igennem objektivt. Det er jo blevet en forretning, en karriere vej, at opbygge administrative strukturer, der skal kontrollere og uddele offentlige midler.
Ledighed er blevet en industri, alt sammen noget der tæller godt på BNP, selv om det hovedsagelig fremstiller lommeuld, for dyrbare skattekroner.

F.eks. en arbejdsprøvning kan koste et sted mellem 30-100.000 kr. Og så skal der lige et mentor forløb med også.. 50-70.000 kr og og og ... det løber hurtigt op.
Desuden så kunne de driftige private virksomheder, som lever af statskassen jo så bare lave noget rigtig privat virksomhed. Så ville det jo give ekstra skattekroner oven i hatten igen.

// Jesper

Dennis Berg, Jakob Silberbrandt, Laurids Hedaa, Flemming Berger, Carsten Svendsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Marianne: Hvordan er det nu det hedder i digtet: ... indtil nogle begynder at bygge en by, der er blød som en krop.
Det er sådan, du skal se det. Socialisme og solidaritet, ja, lad os få noget mere af det. Det er der bare ingen, der vil yde noget til. Enhedslisten har brugt 25 år. Hvor mange vil du have? I 1848 udkom Kapitalen. Det ene socialistiske land efter det andet har smadret sig selv, nu sidst Venezuela. Hvad er det for en socialisme I EL-folk tror på? Er det DKP-fraktionen, Internationale socialister, det gamle SAP, KAP, PAP, pis og papir eller den bløde, røde mellemvare a la Johanne?

Lad os nu være realister og drømme om det, der kan lade sig gøre. Danskerne nåede at blive socialdemokrater og nu er de helt blå i hovedet efter at få vækst. Det elskværdige, enkle og venlige samfund, vil de heller ikke have, men nu begynder vi, og når de ser det, spørger de sig selv om, hvorfor det ikke er kommet noget før. Alternativet er foran. Grøn front!

Dennis Berg, Randi Christiansen, Laurids Hedaa, Ejvind Larsen og Herdis Weins anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Torsten Jacobsen
17. februar, 2016 - 09:54
"Jeg forstår simpelthen ikke kritikken.... "
A. Ulrich:
"Fra at indgå i en samlet vision om et helt andet samfund diskuteres borgerløn nemlig nu som en ’velfærdsordning’ på linje med kontanthjælp og andre kendte overførselsindkomster."
...
"Hvis det først og fremmest er mistilliden og tvangen til aktivering, vi vil undgå, kunne vi jo f.eks. straks i dag gå i gang med at rulle nogle af alle de mange tvangs- og kontrolforanstaltninger tilbage, som de seneste årtier løbende er blevet indført for kontanthjælpsmodtagere (og andre på overførselsindkomst). Det kunne vi ovenikøbet gøre helt uden at skulle give det et fancy navn først og kalde det ’borgerløn’ ..."

Det er der så ikke 90 mandater til - men begrebsforvirringen er truende.

Marianne Bjerg - forventer du, at "folket" en dag pludselig siger - dælme, vi vil sgu have socialisme ?
Andelsforeninger og kooperativer på lokalt plan, ja det er der som regel god tilslutning til, men socialisme som styreform på nationalt eller internationalt plan? Det har man igen og igen fravalgt, så det er ikke engang en drøm - det er utopi.
Altså må man begynde i de rammer, der er.

Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

I USA mener de, selv danskerne i Elk Horn i Iowa, mener at vi herovre i lille DK er socialister. Fordi staten klarer så meget for os. Jeg kan godt sige hvad jeg vil og drømmer om: jeg drømmer om det DK der var i 1970erne, hvor vi var begyndt at bygge en velfærdsstat op som faktisk hjalp folk, også folk, der havde arbejde, hus og bil, indtil de kunne klare sig selv igen. Den førte politik, der har været siden i hvert 1996-1998 og helt sikkert siden 2004-2006 handler om at de store internationale koncerner skal have flere penge end godt er; deres managers skal have meget mere i løn, bankernes, især i store globale banker skal direktørerne have flere millioner dollars eller euro i løn pr. år. Samtidig med millioner i fratrædelsesaftale mm. og mv.

Og ja, som jeg opfatter Leo Nygaard og andre så er det sådan at alle på UBI vil få cirka 100.000 kr. pr. år skattefrit. Der er ingen boligsikring, ingen børnecheck, ingen feriedagpenge, ingen dagpenge, kun UBI på 100.000 skattefrit pr.år. sådan cirka. Og videre ingen efterløn, ingen folkepension. Og til det sidste kan jeg kun sige det her: Så vil vi igen se store forskelle på lavtlønnede og højtlønnede i deres tredje alder, fordi højtlønnede selv sparer op til deres pension.

Jakob Silberbrandt og Jesper Frimann Ljungberg anbefalede denne kommentar
Niels-Simon Larsen

Hvis vi nu tænker os en kapitalisme skåret ned til sokkeholderne, er det så ikke acceptabelt?

EL var igennem en diskussion for et par år siden, om man måtte eje sin tandbørste?
Hvis der skal reguleres helt ned i den mindste detalje, bliver det hele sindssygt bureaukratisk.

Jeg ved godt, at det ikke tiltaler alle at lave opskriften, mens man laver maden, men det er Alternativets vej. Der, hvor vi sætter fødderne, bliver der en vej.
Jeg er åben over for andre metoder. Er der nogen, der har en?

Niels-Simon Larsen

Hvis vi nu tænker os en kapitalisme skåret ned til sokkeholderne, er det så ikke acceptabelt?

EL var igennem en diskussion for et par år siden, om man måtte eje sin tandbørste?
Hvis der skal reguleres helt ned i den mindste detalje, bliver det hele sindssygt bureaukratisk.

Jeg ved godt, at det ikke tiltaler alle at lave opskriften, mens man laver maden, men det er Alternativets vej. Der, hvor vi sætter fødderne, bliver der en vej.
Jeg er åben over for andre metoder. Er der nogen, der har en?

Ja, det er højt besynderligt at i 1970'erne, hvor der var langt mere manuelt og ufaglært arbejde - da kunne man leve med, at folk gik ledige uden at skulle straksaktivere dem.
Nu hvor vi bortrationaliserer arbejdsfunktioner og job for at effektivisere, hvor industrirobotter har overtaget en mængde arbejde og hvor digitalisering fjerner masser af HK-arbejde - så får alle ondt i en vis legemsdel, hvis ikke de ledige bliver jaget rundt i manegen fra dag 1. De skal fandme ikke gå her og spille fandango for "vores" penge, så derfor må alt fra ufaglærte unge til 60-årige akademikere sættes til at flytte papkasser fra en hylde til en anden eller samle papir op.
Så kan de lære det, kan de. Hvad det egentlig er, de skal lære - udover det åbenbart åh så saliggørende at stå op om morgenen - står hen i det uvisse, da der ikke kommer job ud af hele hurlumhejen. Men så kan de leverpostejmads-smørende arbejdere da trøste sig med om morgenen, at ikke blot har de ledige langt færre penge og udsættes for foragt - de har det heller ikke sjovt.

Flemming Berger, Jakob Silberbrandt, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Niels-Simon Larsen og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar

Skulle Alternativet få parlamentariske opbakning,, til det samfund de lover befolkningen, ved eksv. et chok-valg om 3 uger - og tilmed begynde at gennemføre dette samfund - så ville Alternativet stå overfor nøjagtig de samme økonomiske og politiske problemer, som der har vist sig ved alle socialistiske eksperimenter ude i Verden

...husk kapitalisterne er om muligt endnu mere afhængige af, og fokuserede på, deres magt over markdet og markedsøkonomien, som af ejerskabet til produktionsmidlerne.

..med mindre naturligvis, hvis Alternativets ændringer i klassesammenhæng er helt neutrale, både økonomisk, produktivt og vækstmæssigt.

Men vi kommer nok til at lægge øre til meget sludder endnu.

Leo Nygaard, tak for svar omkring beløbet.
Mit spørgsmål omkring beløbet havde og har intet at gøre med "hvad får jeg ud af det". Jeg havde ikke set beløb nævnt af jer tilhængere, derfor brugte jeg mit eget ståsted i samfundet at have noget at sammenligne ud fra. Nu har jeg så fået tal på bordet. Tak for det. Nu ved jeg hvad jeg har at forholde mig til.

Men jeg fastholder stadig, at det her kan blive en glidebane for de politikere vi har, at det kan få dem til at strikke noget møg sammen, pakke det ind i glitret papir for at sælge det til alle andre end dem det reelt kommer til at gå ud over, nemlig os der er på overførselsindkomst (sådan som de har gjort med alt andet på den front de sidste 25-30 år). Uanset hvor tillokkende det umiddelbart kan lyde med borgerløn/basisindkomst, så tvivler jeg stærkt på det bliver i min tid det bliver indført.

Jesper Frimann Ljungberg

@Bill Atkins.

Jeg tvivler på at Alternativet ville magte større omvæltninger. Det kræver.. sådan det lange swoop..
Jeg mener dog at, hvis man nu lod dogmerne ligge og så lidt praktisk på tingene, så ville man IMHO kunne nå meget ved at bruge hovedet.
Vi (de almindelige borgere) ejer indirekte en meget stor del af erhvervslivet. Vi har bare ikke de tools, der skal til for at kunne udøve den magt som vores indirekte ejerskab burde give os.

Personlig mener jeg, at hvis man skattefritog f.eks. tildeling af medarbejder aktier op til f.eks. 10.000 kr om året, og forbedrede småaktionærers muligheder for at samle deres stemmer sammen også for aktier i pensions depot. Så ville vi 'almindelige' mennesker kunne få lidt mere indflydelse.
Det ville være sundt for samfundet IMHO, det kunne måske endda lugte lidt af ØD.

// Jesper

Michael Kongstad Nielsen

Bill Atkins, - 18:24
Som jeg forstår det, lover Alternativet ikke befolkningen noget som helst, men stiller opbygningen af en ny politik, og et nyt samfund, i udsigt, hvis man sammen med andre arbejder for det i overensstemmelse med partiets grundlag og principper.
Som Niels Simon rigtigt siger, er det en del af principperne, at vejen ikke er givet på forhånd, og facitlisten findes ikke. Derfor kan "kapitalisterne" ikke planlægge et passende modangreb, for de ved ikke, hvad de skal angribe. Det samme gælder sådan set kommunisterne. Det nye samfund udvikler sig gennem laboratorier, debat og samtaler, diskussion og politikudvikling. Ingen ved, hvor det ender. Alternativet blander sig i europæiske strømninger ansporet af græske Syriza, spanske Podemos og mange andre. Kapitalisterne aner ikke deres levende råd.

Niels-Simon Larsen

Lad os nu se lidt kritisk på de varer, der ligger på disken. Der er Retsforbundet (Leo), EL og Alt. SF taler ingen om her. S og R gemmer sig.
Til Leo vil jeg sige, bare kom stærkt frem. Til EL, kom nu med noget spændende, så I får en masse stemmer. Til mine egne i Alt., lad os fortsætte, for det går jo fint.

Det er ikke Alt., der har et problem. Det er EL, og det er der ingen, der er kede af her åbenbart. Hvorfor slår vi ikke stemmeprocentkludene sammen og begynder at danne en grøn blok? Det er sgu da vores eneste chance for at vippe de store og små svindlere.

Tænk på Bernie, der nu samler amerikanerne til et amerikansk folkehjem. At såkaldt rød blok her hele tiden vipper omkring 50% er da en skandale.

Jesper Frimann, jeg ved ikke om et aktiedemokrati - eller fondsocialisme - som det også kaldes - er en del af Alternativets politiske projekt, men hvis ikke den internationale kapitalisme føler der ikke er fri adgang til profit her i landet, så vil første bølge mod den danske økonomi være, dalende international investering her i landet, spekulation mod kronen med faldende valutakurs til følge, nedvurdering fra AAA-lånestatus, stigende kapitalflugt, stigende renteniveau, og er det ikke nok, så vil handelsaftaler gå uden om Danmark. Det vil som vi ser ude i verden også ske hvis det er socialistisk økonomi der lanceres, ...men men socialisterne er andeledes forberedt på modtræk, så som nationalisering af finanssektoren og af livsvigtig og strategisk erhvervsproduktion osv.

Alternativet foretrækker slet ikke at kommentere den slags økonomiske vanskeligheder - bortset fra hånlig foragt overfor dem der rammes - og det kan jo få en socialist til at tvivle på om der er vilje bag Alternativets politik... Ligesom du selv antyder: sådan det lange swoop.. ...hvilket kan være katastrofalt for demokratiet i tilfælde af en dyb økonomisk krise ...

Christian Nymark, Flemming Berger og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Michael Kongstad Nielsen. Derfor kan "kapitalisterne" ikke planlægge et passende modangreb, for de ved ikke, hvad de skal angribe.

De eneste jeg har set kapitalister ikke rigtig har kunnet angribe er taleban... selv ikke militært.

Til Niels-Simon Larsen ...kom nu med noget konkret. Opinionstal er nok det mest floffy, man som politisk parti kan henvise til...

Sider