Læsetid 5 min.

En ny højre-venstre-akse

Socialdemokraten Bjarne Corydon sælger det fællesejede DONG til grådige spekulanter, og amerikanske, lavtlønnede arbejdere vil snarere stemme på Trump end storme hans Trump Tower. Begge dele er tegn på, at den traditionelle højre-venstre-akse er forældet, og at en ny må til
’Alternativet er et godt eksempel på et nyt samarbejdsparti, mens Liberal Alliance er fremtidens konkurrenceparti,’ skriver dagens kronikør.

’Alternativet er et godt eksempel på et nyt samarbejdsparti, mens Liberal Alliance er fremtidens konkurrenceparti,’ skriver dagens kronikør.

Casper Dalhoff
20. februar 2016

Forvirringen er støt stigende. Vi så en socialdemokratisk finansminister, Bjarne Corydon, erklære velfærdsstaten for død til fordel for konkurrencestaten, mens han solgte den fællesejede energisektor til en af finansverdenens grådigste og mest skruppelløse aktører.

Vi har liberale politikere, der på stribe undsiger den aktuelle håndtering af flygtningekrisen og slår til lyd for humanisme og ansvarligt samarbejde, mens de flygter til venstre.

En af de mest seriøse miljøministre siden Svend Auken – og inden Lars Løkke nedlagde samme ministerium – var en konservativ, Connie Hedegaard, der tog sit ansvar for global sammenhæng så alvorligt, at hun efterfølgende røg til tops i EU. Og i Venstre er splittelsen mellem det gamle Højskolevenstre og liberalisterne til at tage og føle på.

Jeg selv kan i dag finde mindst lige så mange politikere på den nuværende højrefløj, som jeg er enig med, som på den fløj, jeg ellers altid har identificeret mig med. Og det kaotiske rend af politikere frem og tilbage hen over midten de senere år tyder på, at jeg ikke er alene med den oplevelse. Højre-venstre er i den grad i opløsning både med hensyn til analyse, handling og identifikation.

Vi har derfor brug for en ny akse at orientere os ud fra, når vi skal analysere og vurdere verdens tilstand. Jeg har i hvert fald. En sådan ny akse er imidlertid allerede ved at tage form, og jeg tror, at den vil konsolideres i løbet af de næste 10-20 år.

Den gamle højre-venstre-akse for politiske anskuelser er utidsvarende på grund af pladsmangel, selvmodsigelser og manglende definitions- og identifikationskraft. Den nye akse kommer til at hedde samarbejde-konkurrence. Eller samarbejdssamfundet versus konkurrencestaten.

De megarige omfordeler

Det skyldes især tre forhold: For det første er de traditionelle arbejder- og kapitalistroller under udfasning, og at fastholde opdelingen af den simple grund, at der stadig findes både arbejdere og kapitalister, giver ikke mening, da vi finder både højre- og venstreorienterede i begge lejre. Rig-fattig, nord-syd, øst-vest, religiøs-sekulær, diktatur-demokrati og grådig-gavmild er alle sammen modstillinger, der i lige så høj grad giver meningsfulde akser at orientere sig efter i vores mangfoldige tid.

Det fører til det andet forhold: Globaliseringen – og dermed en babelsk mangfoldighed af kulturel, sociologisk og økonomisk indretning – er slået igennem på alle planer.

Selv den mindste genstand i min hverdag er resultatet af tusindvis af menneskers arbejde verden over med design, udvikling, produktion, uddannelse, personalepleje, energitilførsel, transport, fortoldning, beskatning (hvis mulig), salg, miljøvurdering, lovgivning, juridisk håndtering, myndighedskontrol, økonomistyring og meget andet. Det gælder fra den mindste teske til den dyreste Tesla. Og det gælder også oplevelser, holdninger, viden og sågar emotioner.

Endelig er der det tredje forhold: Den ekstreme akkumulering af kapital, der i dag er mulig og efterhånden synlig for alle, kan ikke håndteres gennem armlægning mellem det traditionelle højre og venstre. Billeder af rasende, venstreorienterede arbejdere, der stormer Donald Trumps højhus og kollektiviserer hans værdier, altså ejendele, er helt utænkelige – alene af den grund at rigtig mange af disse gode, lavtlønnede, amerikanske arbejdere (der sidste år tilsammen tjente, hvad Wall Streets matadorer fik i bonus) faktisk ville gøre ham til USA’s næste præsident, hvis de fik muligheden.

Så uretfærdigheden – og det uhensigtsmæssige – i en så grotesk ulige velstandsfordeling, som vi i stigende grad er vidne til, kan hverken forklares eller løses med udgangspunkt i den gamle akse. Også mange borgerlige finder uligheden forkert, ligesom flere af de megarige afviser skattelettelser og endda laver egne omfordelingsprogrammer.

Frit marked med fællesskab

Så hvad kendetegner nu yderpunkterne på den nye akse, samarbejdssamfund versus konkurrencestat? Konkurrencestaten bygger på den antagelse, at vi alle er hinandens konkurrenter, og at al økonomisk og menneskelig aktivitet handler om at vinde kampen: individer, grupper, organisationer og nationer indbyrdes. Her er grundfortællingen Darwins survival of the fittest (hvor ’fit’ fejlagtigt oversættes til stærk i stedet for tilpasningsdygtig).

Konkurrencestatens adfærd viser sig blandt andet i new public management – som, nyeste forskning nu viser, har slået fejl på stort set alle felter – et nærmest religiøst had til skatter – fællesskabet er frihedens fjende nummer ét – målstyring i alle former for organisatorisk adfærd helt ud i det absurde (for eksempel i form af nationale test i folkeskolen, som al ekspertise og de lande, der har prøvet det, fastslår kun gør eleverne dummere), privatisering af offentlige virksomheder i den (dokumenteret misforståede) opfattelse, at alt privat er godt, mens alt offentligt er skidt – og endelig massive nedskæringer på ydelser til og programmer for socialt udsatte og arbejdsløse i en afmægtig fortrængning af det faktum, at netop denne omsorg er en akslen i et erhvervsvenligt samfund.

Samarbejdssamfundet bygger på viden om og erfaringer med værdien af den rette balance mellem individuel foretagsomhed og ansvarlighed over for fællesskabet. De gamle teoretikere og fortalere for et frit marked betonede da også denne nødvendighed af etik, fællesskab og ansvarlighed som forudsætning for systemets sunde udvikling frem mod frihed og lykke for alle. Det har nutidens liberalister bare glemt – eller aldrig hørt om.

Teorierne og værdierne bag samarbejdssamfundet er humanistiske, naturvidenskabelige og spirituelle. Grundfortællingen er, at individ og fællesskab er hinandens forudsætninger, ikke hinandens modsætninger.

Samarbejdssamfundets adfærd viser sig ideelt set først og fremmest i den klassiske skandinaviske model: et frit marked i et balanceret fællesskab, der regulerer samfundslivet og erhvervslivet med udgangspunkt i, at et sundt erhvervsliv og høj velstand hviler på et samfund, hvor uddannelse, sundhed, omsorg, retssikkerhed, miljøbeskyttelse og infrastruktur er fælles opgaver, der sikrer virksomhederne de bedst mulige rammevilkår. Den danske andelsmodel er også et klassisk eksempel på, hvordan samarbejde i et frit marked har løftet et helt erhverv i en presset periode.

Alternativet versus LA

De gamle ismer vil fortsat eksistere mange år endnu, men man vil finde tidligere højre- og venstreorienterede forenede på samme side af samarbejds-konkurrenceaksen. Alternativet er et godt eksempel på et nyt samarbejdsparti, mens Liberal Alliance er fremtidens konkurrenceparti. Begge samler medlemmer og stemmer fra både det gamle venstre og det gamle højre.

Konsekvensen af den nye akse vil være en langt stærkere og mere anvendelig analyse af årsagssammenhænge og handlemuligheder i en kompleks verden, hvor vi alle ønsker ikke bare at overleve, men også at leve lykkeligt i velstand og sikkerhed med personlige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og materielle muligheder.

Aksen afskaffer eller erstatter ikke de gamle ismer og højre-venstre-aksen. Den rummer dem på en ny måde og tilbyder en forklaring på forskellen mellem velstand og fattigdom. Der vil fortsat være store menings- og interesseforskelle, men den nye akse vil gøre det lettere at navigere, når man skal forsøge at forstå verdens udfordringer og valgmuligheder både personligt og politisk.

Rasmus Aagaard er terapeut og medlem af Alternativet

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

 • Brugerbillede for Jørgen Wassmann
  Jørgen Wassmann
 • Brugerbillede for Jakob Bonde
  Jakob Bonde
 • Brugerbillede for Herman Hansen
  Herman Hansen
 • Brugerbillede for Kim Øverup
  Kim Øverup
 • Brugerbillede for Leo Nygaard
  Leo Nygaard
 • Brugerbillede for Niels-Simon Larsen
  Niels-Simon Larsen
 • Brugerbillede for Ole Steensen
  Ole Steensen
Jørgen Wassmann, Jakob Bonde, Herman Hansen, Kim Øverup, Leo Nygaard, Niels-Simon Larsen og Ole Steensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Peter Knap

"Den nye akse kommer til at hedde samarbejdssamfundet".
Måske, men rigtig meget peger på, at det nye i uhyggelig grad kommer til at ligne fortiden:
En lille ekstrem magtfuld klasse af overmennesker, en betydelig større klasse af mellemmennesker og en kæmpe klasse af undermennesker. Den store joker er resourcer og affald, der ser ud til at ville kuldkaste alle menneskets hidtidige erfaringer. Som verden tegner nu, følger den mønstret fra de første mennesker bosatte sig fast. Muligheden for at ophobe værdier, og med gavmilde gaver få andre til at beskytte sig, resten kunne leve som forsyningstropper eller dø.
Survival of the fittest skyldes ikke Darwin, men filosoffen Herbert Spencer, og er en total misforståelse af naturen. Noget er eller noget er ikke, og godt, ondt, bedste, nyttig, skadelig og lignende er en fuldstændig irelevant betragtningsform, hvor mennesket projicerer sin opfattelse ind i naturen.
Vi er og hvis vi fortsætter som hidtil, er vi, om om få århundrede, ikke, og det var det.

Ervin Lazar, Helene Kristensen, Nille Torsen, Flemming Berger og Niels Nielsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jørgen Steen Andersen
Jørgen Steen Andersen

Peter Knap 08:02
Jeg tror, at du har fat i noget der.
Jeg må have læst noget Herbert Spencer og se , om han kan bruges til noget.
På udenlandsk siger man:" in the end of the day" er der kapitalister, mellemmænd og arbejdere, som alle kæmper for at få til dagen og vejen.
Nogen mere end andre!
Derfor er din hypotese meget relevant:
""at det nye i uhyggelig grad kommer til at ligne fortiden"
Bortset fra at vi synker dybere og dybere ned i noget der ligner Rasmussens og Hansens sump til forveksling.
Det bliver nok stadig "fodslæber - og kyklopsamfundet" og ikke "samarbejdssamfundet", for det er nok det rene drømmeri og ønsketænkning.

Brugerbillede for Anne Eriksen

Øøøøøøndigt billede!

Torben Skov, Helene Kristensen, Nille Torsen, Torben R. Jensen, Peter Ravn-Olesen, Flemming Berger, Allan Jacobsen og Arne Lund anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Nielsen

Spencer var en stor tænker, som i dag med rette er glemt. Heldigvis, for han vulgariserede evolutionsteorien. Desværre, fordi han er et godt eksempel på, hvordan klasseinteresser forvrænger potentielt frigørende tanker og vender dem til egen fordel.

Ligesom Skinners behaviorisme og wienerkredsens positivisme er Spencers scientisme i dag noget, som alle videnskabsmænd lærer at tage offentlig og eksplicit afstand fra, samtidig med at de stiltiende stadig følger de gamle, forlængst modbeviste teorier.

Anne Eriksen, Peter Knap og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Nielsen

Anne Eriksen, det er virkelig et yndigt billede, det ligner grangiveligt en reklame for en sit-com. Det er det måske også?

Brugerbillede for Jørgen Steen Andersen
Jørgen Steen Andersen

Niels Nielsen 10:34
Jeg har lyst til at fortælle dig, at det kunne jeg ikke have sagt bedre.
Jeg vil bare tilføje, at positivismen er noget af det mest overfladiske akademiske ævl, som har set dagens lys.

Brugerbillede for Henrik Brøndum
Henrik Brøndum

"Oprør fra Midten", "Borgerlige ord efter Revolutionen" .... og nu Alternativet.

Jeg kan ikke se det nye - og jeg kan heller ikke se hverken resultater til dato eller noget der tegner i horisonten af disse ganske vidst velmente tanker om at vi alle er søde og rare og vil hinandens bedste. Politik og deraf følgende lovgivning er kun nødvendigt når der er konflikter - så længe jeg er enig med naboen om hvor høj hækken skal være går det hele af sig selv.

Hans Aagaard, Helene Kristensen, Peter Ravn-Olesen, Andrea Uzan, Flemming Berger, ulrik mortensen, Grethe Preisler, Jørgen Steen Andersen, Jan Weis og Carsten Svendsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels-Simon Larsen
Niels-Simon Larsen

Jeg har meget svært ved at se, at Anders Samuelsen er inde i billedet for andet end en kort bemærkning. Det er måske taget lige efter, at han nødtvunget overgav sig til videnskabens forklaring om de menneskeskabte klimaforandringer.

For mig drejer det sig ikke om en højre-venstreakse, men om et grønt samarbejde i første omgang mellem EL og Alt. Her har vi allerede set, at der er stort sammenfald. Udfordringen for EL er det røde, som for det første er svært at definere i en moderne sammenhæng, og hvis EL kan, så at overbevise befolkningen og trække stemmer til sig. Her virker konkurrencesamfundet nådeløst.

Alt. skal man bare fortsætte med at dømme ude, så vokser det. Det er ikke et normalt parti på en akse. Det er et parti, der spørger, hvorfor tingene ikke kan være anderledes og vil forsøge at gøre dem anderledes. Det er der åbenbart mange, der er enige i.

Brugerbillede for Leo Nygaard

Aksen skal bøjes rundt til en cirkel, hvor yderfløjene næsten mødes.
Afstanden her imellem udfyldes med dem, der vil samarbejde på den tredje vej - den grønne vej.
Faktisk ikke noget nyt, men rart, at Rasmus Aagaard sætter nutidige ord på, når klodens tilstand begynder at kræve nødvendighedens politik - Survival of us all.
Ikke bare derfor, men for at retten og friheden skal ske fyldest.

Ingen kan bevare de stivnede positioner. Alle må indplacere deres dogmatik i den nye nødvendighed.
Så vil vi se Johanne, Anders og Uffe i omfavnelse i stedet for skænderi om irrelevante forskelle.

I 70`erne lød et valgslogan under overskriften - Ret og Frihed : "Det bedste fra socialismen og det bedste fra liberalismen."
Hvem sagde det ?

Brugerbillede for Carsten Svendsen
Carsten Svendsen

Spøjst at se to tidligere radikale men nu solidt plantede, på hhv. højre og venstre ben, i den hhv, blå og varme luft... :o)

Hans Aagaard, Helene Kristensen, Kristian Rikard og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Faisst

I min kommune, Halsnæs, har der også været nedskæringer over en bred front, og fx. har Social Styrelse i en ny undersøgelse konkluderet at " hvert tredje barn er udsat".
Alligevel fik vi en borgerlig borgmester sidste gang - bla. pga. fremgang til DF.

Ja, Ole Wedel red ind på en ged, men har vist desværre ikke så stor en politisk begavelse, at han formår at smide med mudder efter det etablerede (skønt han kommer fra et protestparti).

Jeg tror at kronikøren overser, måske med vilje, at rigtigt mange reelt se globaliseringen som en trussel, og at valget ikke står mellem hvordan man vil tilgå globaliseringen ( LA versus Alternativet), men mere vil vælge, om man ønsker globalisering eller ej.
I øvrigt har jeg aldrig set et "frit marked" . Jeg kender kun regulerede markeder - heldigvis!

Brugerbillede for Kim Larsen

Sjovt foto: en kvinde og en mand der tilsyneladende flirter med hinanden, mens den desillusionerede mand på højrefløjen åbenlyst ønsker lidt empati.

Brugerbillede for Ole Lund Petersen
Ole Lund Petersen

Det er egentligt morsomt når Rasmus Aagård taler om at de traditionelle arbejder og kapitalistroller er under udfasning? i en verden hvor de rige bliver rigere og arbejdere (lønarbejdere) betaler prisen. Se bare på Alternativet som stadig benytter begrebet skattelettelser for skatteforringelser f.eks. med indførsel af håndværkerfradraget, hvor de rige kan trække ydelsen fra og lønmodtagerne derved skal betale mere til den fælles kasse. Det er der ikke meget alternativt over. De er og bliver et højreorienteret parti en i ny forklædning.

Hans Aagaard, Helene Kristensen, Flemming Berger og Roselille Pedersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Arne Lund

Uffe Elbæk har svært ved at tro sine egne øjne, når han ser Johanne SN og Anders S. i præ-clinch. Han tænker: "Fortsætter de mon? Og for åbent tæppe?" Ja, hvem ved hvad de to EU-modstandere mon kan finde på".
Uffe Elbæk tænker således fordi han ikke kender de billeder, taget sidste år under valgkampen, hvor JSN og Inger Støjberg sad på Højbro Plads og spiste petit fours mens de latrede noget så hjerteligt.
http://www.bt.dk/fra-editorial/stoejsenderen-og-den-evige-elevraadsforma...

Brugerbillede for Peter Knap

Ole Lund Pedersen. Ganske morsomt, men ikke desto mindre har RS ret på det punkt. De gamle arbejdsroller fosvinder. Når arbejdet forsvinder. Der skal nytænkning til. At afløse privatkapitalisme med socilkapitalisme fungerer ikke. Det har jo været forsøgt, hvorfor et svar ikke kan findes på venstrefløjen, selv om det skam er både intelligente og fornuftige mennesker, der findes der.
Globalisering er et grimt dyr. Vores rige danske familier er kun en flig af af de moderne rigmænd, der blandt andet tæller en del i den 3. Verden, folk for hvem danskere er lige så ligegyldige, som beboerne i en Indisk provins er for os.
Slagord og fine paroler er håbløse våben i kampen. Vi kan som nogle håbe på, at en pøbel med høtyve vil hjælpe en omfordeling på vej. Men igen, det har hidtil kun skabt en ny overklasse.
Min ide til løsning ligger i at at finde en vej til gøre familien selvforsynende. Det overflødiggør handel og knækker dermed pengeøkonomien/magtønonomien.

Brugerbillede for Jørgen Steen Andersen
Jørgen Steen Andersen

Peter Knap 13:21
Desværre må jeg bedrøve dig med at det nok har lange udsigter.
Det bliver nok desværre efter en nedtælling til zero of a kind.
Tror du kapitalisterne frivilligt går med på dit forslag og hvis ikke, hvad så ?
Dine analyser er stort set rigtige nok, men jeg må indrømme, at lige den løsning tror jeg ikke så meget på.
Men fat mod Antonius.
Du arbejder på en løsning, så jeg ser frem til nye forslag.

Brugerbillede for Peter Knap

Jrøgen Steen Nielsen. Jeg ved kapitalisterne ikke går med frivilligt. De har dog det problem, at deres vækstbehov er ved at knuse dem og os med. Det bliver mere og mere synligt for hver måned der går, og selv storkapitalister begynder at forstå der er problemer forude.

Vibeke Hansen, Philip B. Johnsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Knap

Jrøgen Steen Nielsen. Jeg ved kapitalisterne ikke går med frivilligt. De har dog det problem, at deres vækstbehov er ved at knuse dem og os med. Det bliver mere og mere synligt for hver måned der går, og selv storkapitalister begynder at forstå der er problemer forude.

Brugerbillede for Bill Atkins

Vi der ikke tilhører pengeliten, de miljøliberale, Alliance-segmentet, de neoliberale, de postliberale eller de konservative, vil gerne gøre opmærksom på, at alle jeres fortænkte samfundseksperimentelle ideer kan I stoppe ....t op!

Brugerbillede for olivier goulin
olivier goulin

Ja, billedet ligner et shot fra en Sitcom. Et af den slags billeder, man kan læse en masse historier ind i - men som sandsynligvis nok er helt udramatisk, når det kommer til stykket. Fotografen var enten vaks på aftrækkeren.
eller bare meget heldig. Men godt billede.

Jeg tror personligt, det handler om Anders Samuelsens nye skjorte.

/O

Brugerbillede for Henning Wettendorff
Henning Wettendorff

Eksempelvis "nationale test i folkeskolen, som al ekspertise og de lande, der har prøvet det, fastslår kun gør eleverne dummere"

Testene har efterhånden også været brugt nogle år herhjemme - og i en spritny rapport, der danner grundlag for kommende dansk OECD-afrapportering på skoleområdet, fremgår det stik modsatte, med henvisning til en Rambøll-testevaluering fra 2013:
“the national tests generally seem to improve the performance of the students.” (s.83)

http://www.kora.dk/media/4936308/10932_oecd-country-background-report-de...

Brugerbillede for Herdis Weins

Vi der HELLER ikke tilhører pengeliten, Alliance-segmentet, de neoliberale, de postliberale eller de konservative, vil gerne gøre opmærksom på, at alle samfundseksperimentelle ideer modtages meget gerne.
P.S. - jeg ved ikke, hvem de miljøliberale er, så dem har jeg udeladt.

Niels-Simon Larsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Bill Atkins

Et blik i de miljøliberales Alternativets partiprogram viser, at der i konklusionen om det sociale system i Danmark står : (Bør læses med eftertanke) Et enklere system vil kunne kanalisere de mange ressourcer, som i dag bruges til at diagnosticere og kategorisere individer, ind i mere produktive aktiviteter.

Jeg mener 650 mia. kr. på et bræt ...og helt uden lyst til at diskutere konsekvenser. Det er for uigennemtænkt til mig. Det kan være decideret livstruende.

Brugerbillede for Herman Hansen

Det generer mig ikke det mindste, at nogen kan svømme i penge, hvis de har gjort sig fortjent til det. Herre gud, lad dog barnet.

Men det generer mig i aller højeste grad nogen har for lidt, bliver sat på gaden, udnyttes, misbruges, sulter, dør af en banal sygdom eller det, som er være.

...Det for mig virkelig helt op i det røde felt.

Brugerbillede for Michael Kongstad Nielsen
Michael Kongstad Nielsen

Billedet:
- jeg mener helt bestemt, Johanne kilder Anders under skægget.
Uffe har for et øjeblik lagt empatien til side.

olivier goulin og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Philip B. Johnsen
Philip B. Johnsen

Rasmus Aagaard har skrevet en god og rammende beskrivelse, af den politiske opbrydning globaliseringen er ved at skabe.

Jeg er enig, at flertallet i befolkningen faktisk ønsker, i alt fald en mindre global ulighed og gode mulighedder for udannelse for ungdommen generelt, samt at ideologier i og for sig kun forplumrer vejen dertil.

Men problemet er ikke den brede befolkning vel?

Problemer er nok nærmere, det nuværende og EX-Goldman Sachs segmentet, der ikke represantere befolkningen, men finanskapitalismens the filthy few 'too big to jail.

Alle ved at dem kan politikkere ikke røre de store forbrydere, men hvad er løsningen?

Stop Bjarne Corydon politikker segmentet, der gjorde det klart i Deadline, for en tid siden:
"Skattely brugt i DONG salget til Goldman Sachs, er den virkelighed vi i Danmark må leve med, sådan fungere det internationale marked, hvis handlen ikke gennemføres vil EU give bøder, for uretmæssig forhaling af handelen" den med indbygget skattely ikke sandt?

Sidste gang de centralt placerede i finanssektoren blev for grådige, kostede det borgerne DKK 400 milliarder i samfundsøkonomiske omkostninger.

To ord.
Organiseret kriminalitet.
Forbyd det!

Niels Nielsen, Michal Bagger, jens Lysdal, Mikael Velschow-Rasmussen, Anne Eriksen, Helene Kristensen, Peter Knap, Karsten Aaen, Jørgen Steen Andersen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Leo Nygaard

Det lader ikke til at flertallet her mener, at Rasmus Aagaard kommer med noget særligt interessant.
Det er jo egentlig en forudsigelse om en ny politisk polarisering.
Jeg prøvede 11.20 at illustrere en grafisk, politisk model for dette.
Ikke at den er ny, tværtimod meget gammel, bare ikke naturlig begrundet som nu - af nødvendighed.
Men bedre sent end aldrig.

Brugerbillede for lone bording

Lykketoft er lidt mere konkret - en stærk velfærdsstat som den danske skaber stabilitet og udjævner markedspriser og styrer og financierer en stor del af det private marked via et højt skattetryk og lønmodtagernes pensionskasser - problemet var at Corydon ikke kunne forklare danskerne at danskerne selv via deres pensionskasser er medejere af Goldmann Sachs - der bare er en større pengetank - der var heller ikke mange der helt fattede at boligejernes renter var afhængige af reformer der lagde flere skatter på syge og arbejdsløse - mens det offentlige forbrug til udenlandske konsulenthuse bare steg og steg - det er også svært at forstå for de hårdtarbejdende danskere at det er kinesere der både producerer og forbruger de varer som danske aktionærer ( også lønmodtagernes pensionsfonde) tjener milliarder på - vores politikere har uld i mund mens de forsøger at skjule vores guld i krisemyter - sådan er det at være både forgyldt og forkælet

Brugerbillede for Bill Atkins

lone bording, du får det til at lyde som om Lykketoft og Corydon er af samme politiske overbevisning. De to står for to forskellige politiske synspunkter: socialstat eller minimalstat ...bortset fra at Corydons politiske projekt mest drejede sig om hans egen person.

Lykketoft siger her:
»Ja, det er en kilde til stor sorg for mig, at de socialdemokratiske partier i Europa ikke har kunnet holde den fane. Med min uddannelse og baggrund som finansminister er det mærkeligt, at der er så ringe politisk forståelse for, at nedskæringspolitik er at sætte vognen foran hesten – forudsætningen for nogensinde at få styr på finanserne er, at man får folk i arbejde.«
http://www.information.dk/557265

Det er utænkeligt at Bjarne ville have sådanne overvejelser. Socialdemokratiet er et skizofrent parti - hvilket er Blå Bloks held ...og vores ulykke.

Per Torbensen, Torben Skov, Niels Nielsen, Anne Eriksen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Philip B. Johnsen
Philip B. Johnsen

International organiseret økonomisk kriminalitet.
Der er ikke andet at sige.

Jeg siger tak til Bernie Sanders med ønske om 'Bernie' må blive Amerika's kommende 45. Præsident.

Fra link."Bernie Sanders' 10 Ways To Mess With The Economy."

1. Stop corporations from using offshore tax havens to avoid U.S. taxes. Each and every year, the United States loses an estimated $100 billion in tax revenues due to offshore tax abuses by the wealthy and large corporations. The situation has become so absurd that one five-story office building in the Cayman Islands is now the “home” to more than 18,000 corporations.
The wealthy and large corporations should not be allowed to avoid paying taxes by setting up tax shelters in Panama, the Cayman Islands, Bermuda, the Bahamas or other tax haven countries. The first bill that I introduced in the Senate (the Corporate Tax Dodging Prevention Act) would raise more than $580 billion over the next decade by eliminating the most egregious corporate offshore tax haven abuses.

2. Establish a Robin Hood tax on Wall Street speculators. Both the economic crisis and the deficit crisis are a direct result of the greed and recklessness on Wall Street. Creating a speculation fee of just 0.03 percent on the sale of credit default swaps, derivatives, options, futures, and large amounts of stock would reduce gambling on Wall Street, encourage the financial sector to invest in the job-creating productive economy, and reduce the deficit by $352 billion over 10 years, according to the Joint Committee on Taxation.

3. End tax breaks and subsidies for big oil, gas and coal companies. If we ended tax breaks and subsidies for big oil, gas, and coal companies, we could reduce the deficit by more than $113 billion over the next ten years. The five largest oil companies in the United States have made over $1 trillion in profits over the past decade. ExxonMobil is now the most profitable corporation in the world. Large, profitable fossil fuel companies do not need a tax break.

4. Establish a Progressive Estate Tax. If we established a progressive estate tax on inherited wealth of more than $3.5 million, we could raise more than $300 billion over 10 years. [I] introduced the Responsible Estate Tax Act that would reduce the deficit in a fair way while ensuring that 99.7 percent of Americans would never pay a penny in estate taxes.

5. Tax capital gains and dividends the same as work. Taxing capital gains and dividends the same way that we tax work would raise more than $500 billion over the next decade. Warren Buffett has often said that he pays a lower effective tax rate than his secretary. The reason for this is that the wealthy obtain most of their income from capital gains and dividends, which is taxed at a much lower rate than work. Right now, the top marginal income tax for working is 39.6%, but the top tax rate on corporate dividends and capital gains is only 23.9%.

6. Repeal all of the 2001 and 2003 Bush tax breaks for the top two percent. In January, Congress finally repealed the Bush tax breaks for the top one percent—households making more than $450,000 a year. But the Bush tax breaks have been continued for the top two percent—households with incomes between $250,000 and $450,000 a year. Repealing the Bush tax breaks for all of the top two percent would reduce the deficit by about $400 billion over the next decade. After President Clinton increased taxes on the top two percent, the economy added over 22 million jobs. After President Bush reduced taxes for the rich, the economy lost over 600,000 private sector jobs.

7. Eliminate the cap on taxable income that goes into the Social Security Trust Fund. If we are serious about making sure that Social Security can pay all of the benefits owed to every eligible American for the next 50 to 75 years, we don’t do that by cutting benefits, we do that by scrapping the cap on taxable income so that a millionaire and a billionaire pay the same percentage of their income into Social Security as someone making $40,000 or $50,000 a year. Right now, someone who earns $113,700 a year pays the same amount of money in Social Security taxes as a billionaire. This makes no sense. Applying the Social Security payroll tax on income above $250,000 would ensure that Social Security remains solvent for the next 50 years. This plan would only impact the wealthiest 1.3 percent of wage earners; 98.7 percent of wage earners in the United States would not see their taxes go up by one dime.

8. Establish a currency manipulation fee on China and other countries. As almost everyone knows, China is manipulating its currency, giving it an unfair trade advantage over the United States and destroying decent paying manufacturing jobs in the process. If we imposed a currency manipulation fee on China and other currency manipulators, the Economic Policy Institute has estimated that we could raise $500 billion over 10 years and create 1 million jobs in the process.

9. Reduce unnecessary and wasteful spending at the Pentagon, which now consumes over half of our discretionary budget. Much of the huge spending at the Pentagon is devoted to spending money on Cold War weapons programs to fight a Soviet Union that no longer exists. Lawrence Korb, an Assistant Secretary of Defense under Ronald Reagan, has estimated that we could achieve significant savings of around $100 billion a year at the Pentagon while still ensuring that the United States has the strongest and most powerful military in the world.

10. Require Medicare to negotiate for lower prescription drug prices with the pharmaceutical industry. Requiring Medicare to negotiate drug prices, similarly to what the VA currently does, would save more than $240 billion over 10 years.

Link: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/08/08/bernie-sanders-10-way...

Niels Nielsen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jes Enevoldsen
Jes Enevoldsen

Alternativet er kommet i Folketinget som oppositionsparti, hvilket jo gør det lettere at stå på sine (naive) velmenende synspunkter. Skulle de blive støtteparti for en kommende SD ledet ny regering, vil de samme dilemmaer, som EL har gennemlevet blive hverdagen. Alt. har jo en stærk grøn profil. Hvis partiet får muligheden for at være med til at føre en sådan politik ud i livet, vil det vise sig om de hører til på venstre- eller højrefløjen. Kun en venstreorienteret økonomisk politik kan sikre at man for alvor gør noget ved klimaforandringerne. Der skal reguleringer til som sætter det frie marked mere eller mindre ud af kraft. (Oksekød smager pragtfuldt, men det er rigtig skidt for klimaet, så det må brandskattes eller reguleres på anden vis. Frivillighed løser det ikke.) Alternativet sender velmente opfordringer til den siddende regering om at være rimelig og opfører sig "ordentligt", men sjovt nok fortsætter Venstre-regeringen med at føre højreorienteret politik så det basker. Højre/Ventre og kapital/arbejde er mere end nogensinde brugbare kategorier til at forstå vores verden.
Lad os lige tage Aagårds eksempler: Corydon er socialdemokrat men fører højreorienteret politik. Løsningen er let: Corydon er højreorineteret og SDs økonomiske politik er ditto. Højre/Venstre eksisterer skam stadigvæk. Det bliver ikke opløst af, at SD fører en politik, de ikke "burde" i forhold til vores gamle selvforståelse om at SD hører til til venstre for midten. - Venstre går hele vejen i flygningepolitikken for ikke at miste stemmer til DF. At der er nogle (få) som ikke vil følge med betyder ikke, at Højre/Venstre er opløst. At populistiske partier/politikere har medvind fra de nederste lag i samfundet (Trump/DF/Le Pen) er der ikke noget nyt i. Det er der mange gode forklaringer på, men det ændrer ikke ved at Trump/DF/Le Pen osv. hører til på højrefløjen. Fra vores snævre danske udsyn kan det måske se ud som om kapital/arbejde modsætningen er ophævet/modereret, men med globaliseringen er modsætningen blevet internationaliseret. Prøv bare at spørge dem som har lavet vores T-shirts eller løbesko i Sydøstasien eller Mellemamerika om de ikke lever kapital/arbejde modsætnigen 24 timer i døgnet.
Tilbage til det "grønne". Der er mange private firmaer, som i defineringen af deres "values" går ind for "bæredygtighed". En nyligt refereret undersøgelse her i bladet påviste i hvor høj grad der er tale om varm luft. Kapitalens "miljøpolitik" bliver lavet i marketingafdelingen, hvis man ikke lige hører til dem, som kan tjene penge på at formindske Co2 mængden.
Det bliver ikke "samarbejde" der skal til for at forbedre denne verden. Det bliver konfrontation. Dem der tjener penge på at hente olie op, lave våben, levere oksekød eller andet unødigt bras vil ikke "samarbejde" de vil kæmpe indædt for deres mulighed for at tjene penge på lige meget hvad.
På et tidspunkt vil Alternativet også blive konfronteret med at vælge at stå højre eller til venstre.
Synspunktet om at højre/ventre eller at ideologierne er "døde" er altid kommet fra højre (idet det sikrer status quo: det kapitalistise samfund). Lad os håbe det ikke også er tilfældet denne gang....

Brugerbillede for H.C. (Hans Christian) Ebbe
H.C. (Hans Christian) Ebbe

Befriende (men også lidt deprimerende) at læse nogle omtale samarbejdssamfundet...noget jeg har tænkt lige siden jeg hørte om konkurrencesamfundet den gang i gymnasietiden midt i firserne...jeg har aldrig forstået hvordan det kan skabe sammenhængskraft og burde derfor ikke kunne være en del af samfundets lederes overvejelser. Deprimerende fordi samarbejdssamfundet ikke er en del af vores samfunds ledere.

Brugerbillede for Bill Atkins

Kristian Rikard

Danmarks statistikbank, "Sociale udgifter"

... jeg er klar over at tallet er meget meget brutto, men det er jo et oplæg til diskussion.

Brugerbillede for Touhami Bennour
Touhami Bennour

Sysifus mod Karl Marx, det var altid Sysifus der vand; som I Hegel dialektik den anden negation betyder tibagevenden til første tese, eller som det conservative I Danmark siger" forandre for at bevare". Alle systemer slået fejl og hvad er¨årsagen? man kan søge, jeg tror årsagen ligger I DESPOTISMEN alle minsker er tyranner og undertykker andre, selvom de har selv kempet mod tyranniet. Det er et paradox.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Connie Hedegaard er konservativ ja; men i glemmer alle sammen, at der er forskellige former for konservative: nationalkonservative, socialkonservative, liberalkonservative. Connie Hedegaard er socialkonservativ, måske med en lille smule nationalkonservativ i sig. De Konservative har alle dage stået vagt om den danske natur, og taget vare på den, fordi de mener, at den danske natur (især klitterne) er unik, og vi skal passe godt på den, så vi kan give den videre til næste generation, den uberørte danske natur. Og derfor er de konservative sådan set med på det grønne hold her.

Bjarne Corydon er socialdemokrat ja; som alle socialdemokrater er han også realist. Og realiteten ude i den barske virkelighed i dag i 2016 eller 2012 eller i 2014 er den her: markedet fungerer på en bestemt måde. Og vil man have en partner som Goldmann-Sachs ombord (og det ville man åbenbart - hvorfor ved jeg egentlig ikke), så er er der helt klart nogle ting, man må indstille sig på er anderledes end her i DK. Sådan er det. Og ja, det kan lyde hårdt, men verden er nu engang sådan som verden er. Og ikke sådan som vi i vores idealistiske humanistiske centrum-venstre syn på verden gerne så at verden var. (Måske bliver den sådan engang, men lige nu er verden altså verden).

Og realiteterne i verden er den: konkurrence er godt. Konkurrencestaten er god. For hvem bliver så spørgsmålet? For kapitalinteresserne i denne verden er mit svar. For de store globale koncerner er mit svar. Og for de store globale danske virksomheder. Og socialdemokraterne har altid gjort det som var bedst - og er bedst - for kapitalismen - ligemeget hvilken form, kapitalismen har antaget. P.t. og lige nu har kapitalismen antaget den form der hedder konkurrencekapitalismen, hvor stater konkurrerer om de laveste priser, den højeste vækstrate, de bedste skoler, det bedste sundhedssystem mm. og mv.
Og netop derfor giver det mening, at Corydon, en socialdemokrat, sælger en del af Dong til Goldmann-Sachs, netop fordi socialdemokraterne altid har været villige til at sælge ud af, skal vi kalde det, arvesølvet, for at få del i goderne fra kapitalismen. Det nye er, at socialdemokraterne har købt finanskapitalens argumenter om besparelser på det sociale område (før i tiden ville social-demokraterne bruge pengene fra et salg til f.eks Goldmann-Sachs til alles bedste), fordi socialdemokraterne dybest set vil kapitalismen - og det kapitalistiske system. Og det er bl.a. derfor
kun 20-25% af vælgerne stemmer på dem. Måske fordi en hel del vælgere har gennemskuet socialdemokraterne....

Men hvem taber så i konkurrencestaten? det gør alle de ufaglærte og de faglærte som skal konkurrere med f.eks. polakker eller måske flygtninge? til en (meget) lavere løn end de skal have. Og derfor ser de f.eks. dansk folkeparti som en mulig udvej her i DK.

Niels Nielsen, Helene Kristensen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Karsten Aaen

Ang. de konservative. På mandag den 22.februar 2016 bliver de konservative 100 år. Per Stig Møller har det her at sige om De konservative:

"Ifølge Per Stig Møller bliver partiet født til en latent tilstand af indre uro. Ideen for partiets stiftere, de dengang unge løver John Christmas Møller og Aage Kidde var at skabe et parti for den unge middelstand i byerne.»Deres analyse var, at vi var i gang med en udvikling, hvor der kom flere og flere fra landet ind til byerne. Til erhvervsvirksomhederne, kommunerne og det offentlige. Der ville blive flere og flere HK’ere og folk fra middelstanden og den lavere middelstand. Det var dem, de ville satse på, fordi Venstre havde bønderne, Socialdemokratiet arbejderne og det radikale husmændene. Og de så jo rigtigt«, siger Per Stig Møller.Men han springer straks videre til konfliktens arnested. »Så skete der det, der egentlig ikke var meningen for Kidde og Christmas Møller. At det gamle Højres industrimagnater og storgodsejere gik med. Derved havde du pludselig den gruppe og de små erhvervsdrivende samlet i én gruppe. Der havde du kløften: skulle du føre politik for det store hartkorn og erhvervsliv eller skulle du føre den for de små og mindre i samfundet? Der ligger den hele tiden«."
kilde: http://politiken.dk/magasinet/interview/ECE3075467/den-kloevede-konserva...

Og det er jo lige præcis derfor præster, gymnasielærere, kontorchefer, og andre personer i både den højere og lavere middelstand var konservative i 1950erne og til dels i 1970erne også. Og her har man også den politiske splittelse, det konservative folkeparti er født med; splittelsen mellem især de socialkonservative og de liberalkonservative. de socialkonservative findes især på Frederiksberg og udgør vel omkring 2-3% af befolkningen; de liberalkonservative findes vel især i Jylland, og udgør vel også 2-3% af befolkningen.

Sådan som jeg ser det er der ikke brug for en ny højre-venstre akse; den gamle fungerer ganske udmærket, hvis man forstår hvordan konservatisme er forskellig fra liberalisme eller socialisme eller socialdemokratisme.

Niels Nielsen, Anne Eriksen, Bill Atkins og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peter Knap

Jes Enevoldsen. Jeg har med forbløffelse set og stemt på skiftende politiske konstalationer siden 60'erne. Efter min overbevisning er det naivt at tro på, at de hoveder, gerne stavet med ø, for alvor kan vil kunne gå aktivt ind i de nuværende problemer, for slet ikke at tale om at løse dem. Deres tankegods stikker alt for dybt i den tidlige industrialders filosofi på alle fløjene.
Så det gode Alternativ er en åbning for at få tankerne bragt på højde med nutidens problemstillinger.
Jeg har bemærket en skinger tone fra en del kommentatorer, men I må vel føle jer truet på jeres ideologiske grundlag.
Det behøver I ikke. Mange, jeg har talt med, som også har stemt på Å, har grundlæggende kun det tilfælles, at vi ønsker en åben og udogmatisk diskussion af problemerne. Og det er faktisk et rigtigt godt udgangspunkt for et frugtbart fællesskab.

Brugerbillede for Bill Atkins

Peter Knap du er ret ukonkret: Mange, jeg har talt med, som også har stemt på Å, har grundlæggende kun det tilfælles, at vi ønsker en åben og udogmatisk diskussion af problemerne.

Peter Knap så har du jo ikke fulgt debatten her på sitet. Konkrete diskussioner er No Go - og industrialder eller ej - så er 'arbejde' sammen med 'beskatning' stadig grundlaget for samfundets værdiskabelse, og værdifordelingen mellem lønmodtagere og kapitalejere.

Vi lønmodtagere er omgivet af en række borgerlige partier fra S mod det yderste højre, som ikke kan åbne munden uden ordet "skattelettelser" bliver brugt i hver anden sætning - partier som i øvrigt heller ikke er i diskussion med Å, men ser dem som et behageligt bolværk mod Ø's retorik. Jeg mener inden man opgiver en "skinger ideologi så er det vel naturligt at ville vide hvad man får istedet?

Konklusion i Alternativets socialpolitik som jeg gerne vil have uddybet og gerne med tal og eksempler:

Et enklere system vil kunne kanalisere de mange ressourcer, som i dag bruges til at diagnosticere og kategorisere individer, ind i mere produktive aktiviteter.

Brugerbillede for Søren Kristensen
Søren Kristensen

- Det´ gas, der bliver selvfølgelig ikke noget valg foreløbig, Johanne, vi vil jo gerne beholde dig så længe som muligt. Men det skal du ikke sige til Lars.
- Er det virkelig rigtigt Anders, du er bare SÅ sød!

Sider