Kronik

De krænkede danskere

Grimme mænd fra den aarhusianske moské har udstillet politikernes drømme om at lukke munden på dem, der tænker anderledes. Måske har venstrefløjen faktisk lært af egne fejl i 10 års debat om ytringsfrihed – men ingen har endnu konfronteret det helt store problem
I forlængelse af TV 2’s dokumentarserie ’Moskeerne bag sløret’ har flere politikere bl.a. Inger Støjberg krævet nedrivning af Grimhøjmoskeen. Men ifølge hvilken lov kan man nedrive bygninger, der tilhører anderledes tænkende, spørger dagens kronikør.

Linda Johansen

Debat
9. marts 2016

Efter tv-udsendelsen om de grimme mænd i moskeen i Århus har der været afholdt debatter på flere platforme om, hvordan man slipper af med dem. Disse ønsker fremsættes i en slags selvfremstillingsseancer, hvor mange forskellige debattører og politikere får lejlighed til at pege på sig selv og fortælle, hvem de er.

En række udmærkede personer såsom Naser Khader og andre borgerlige politikere og flere fra Dansk Folkeparti opfordrer til, at man lukker moskeen, fordi det, som de grimme mænd siger, er »samfundsundergravende«. Det er et skægt og bedaget udtryk fra folk, der bare er krænket.

Andre igen besværger, at de grimme mænd ikke har noget med islam at gøre. Men dem kan alle øjeblikkeligt spotte som åbenlyse svindlere. Islamdebatten får således lejlighed til at køre et par runder mere, nu også med behjertede forslag til, hvordan man skal uddanne og opdrage de troende. Det er det marginalt nye.

Læs også: Reaktionært bavl er ikke forbeholdt radikale imamer

Nogle forestiller sig, at man f.eks. kan rive et hus ned, så går ’problemet’ væk, eller det bliver i hvert fald mindre. Andre vil sende nogle i skole og sætte dem bedre ind i den Koran, som de i forvejen tror på og læser i, men som forslagsstillerne til dette filantropiske initiativ alligevel mener indeholder mysterier, der endnu ikke er blevet opklaret. Når man får løst dem, bliver alting meget bedre.

Hvordan disse nye og rare teologer skal få søgning efter endt skolegang i hver deres lille bod er et endnu uafklaret spørgsmål. Man overser helt, at de omtalte moskeer er frikirker og selvfølgelig kun vil ansætte reaktionære imamer og ikke demokrater, der er uddannet af en fjendtlig stat som den danske.

Vi vidste det godt

Der var egentlig ingen aktuel grund til at fremføre disse diskussions- og dagdrømmeritualer, for der var intet nyt i historien om de grimme mænd. Alt var kendt i forvejen: Vi vidste i forvejen, at de grimme mænd mange gange har forsvoret, at de har opfordret unge mænd til at deltage i folkemordsvolden på kristne og yazidier og andre mindretal i den syriske borgerkrig og i Irak. Men bemærkelsesværdigt nok er mange af dem, der er taget af sted, kommet i netop de grimme mænds moské.

Vi ved, at historien om at stene kvinder, der har forbrudt sig mod ægteskabets regler, bare er et utopisk ideal af en straf, som man naturligvis ikke kan indføre, før man lever i sit fordrømte kalifat. (Under Den Kolde Krig drømte kommunisterne i øvrigt også om et totalitært og morderisk kalifat, men det fik ikke nogen politikere til at foreslå at brænde huset i Dr. Tværgade ned og lukke Land og Folk.)

Læs også: Driv ikke hadfabrikkerne under jorden

Vi vidste i øvrigt også, at de grimme mænd fra Grimhøj går ind for moderat korporlig børneopdragelse, som der blev givet råd om i de fordækte optagelser. Men at skride ind imod en trosretning og rive moskeen ned, fordi man har afvigende pædagogiske principper, er måske at overdrive. En fløj i Dansk Folkeparti, som flertallet i partiet altid høfligt siger, de respekterer, har pædagogiske synspunkter, der på lige dette område ligner de grimme mænds. Men der er forskel.

I de krænkedes rolle

Så det er ikke for meget at hævde, at viser selvfremstillingsseancerne noget generelt ud over deltagernes forblindede filantropi, så er det, hvor lidt nogle af dem har lært af de seneste 10 års debat om ytringsfrihed. For det er rørende, at de, der har forsvaret Jyllands-Postens tegninger over for muslimer, der påstod sig krænkede, ikke kan se, at de nu selv er i de krænkedes rolle og kræver præcis det samme, som muslimer har krævet hidtil. Nemlig tavshed og tilintetgørelse af de udtryk, der krænker deres dogmer og identitet.

Det gælder for alle borgerlige politikere. Men muslimerne ville dog ikke have hele Jyllands-Postens hovedkvarter jævnet med jorden for 10 år siden, kun en undskyldning og lovning på aldrig mere at tegne uden at spørge først. Inger Støjberg er anderledes radikal med støtte fra Dansk Folkeparti og har på forsiden af aviserne fremsat sit ønske om at rive moskeen ned.

Og det er da også kun, fordi vi kender disse politikere og ved, hvem de er, at vi ikke kan tage deres drakoniske drømme alvorligt på nogen måde. For ifølge hvilken lov kan man nedrive bygninger, der tilhører anderledes tænkende? Og kan politikere beslutte dette og senere tage en retssag om det, som DF foreslår man skal ud fra princippet: Shoot now, pay later. Absurd.

Læs også: ’Den skulle ikke være repræsentativ’

At udstille sin afmagt og spille politisk klovn er således også en del af selvfremstillingsseancerne nu. Det ser ud til, at man bliver nødt til at fortælle, hvem man er, med stadigt nye midler. Men denne historie viser måske også, at venstrefløjen af alle har lært noget af egne fejl i 10 års debat om ytringsfrihed? Krænkelse er ikke nogen gyldig grund til at beskære andres ytringsfrihed, endsige et legitimt argument mod noget som helst. Således må man opsummere udmeldingerne fra Enhedslisten, SF og Alternativet til Berlingske den 4. marts.

For vi har tværtimod brug for større ytringsfrihed, videre rammer, fordi vi ikke længere lever i et monokulturelt samfund med minimale forskelle i holdninger og skikke, men i et globaliseret samfund, hvor alle må affinde sig med hinandens rædselsfulde holdninger og vanvittige skikke.

Tag fjenden alvorligt

Noget andet er det tabu, som ingen af de forblindede hvide filantropister og religiøse svindlere har nævnt, og som berøres i Moskeerne bag sløret med unges vidnesbyrd på flugt i Danmark fra deres voldelige familier: Når det kommer til fysiske trusler og opfordringer til vold mod børn og unge, som enten opfører sig ’for dansk’, som det så smagfuldt hedder, eller har illegitime forbindelser med de foragtede danskere, så må man bruge den lovgivning, der findes på området. Men den omhandler ikke ytringsfrihed. Den handler om vold, trusler og tvang.

Her er der til gengæld brug for at meditere over, hvordan man behandler det helt store tabu og bekæmper det: indvandrerracismen mod den oprindelige befolkning. For det eneste prekære i udsendelserne er, hvordan de religiøse svindlere er med til at fastholde unge indvandrere i en kulturel tvang og religiøs terror ved at opfordre til hatecrimes mod børn og unge, der enten har illegitime forhold til danske unge eller overskrider deres kulturs racistiske og sexistiske tabuer.

At disse voldelige sanktioner hele tiden finder sted er et af de mange vidnesbyrd om, hvordan vores samfund fastholdes i en social, politisk og kulturel apartheid. Samfundet er først og fremmest delt på grund af aggressive og xenofobiske aspekter af muslimsk indvandrerkultur. Politisk handling må tilsige, at man adresserer disse problemer med sanktioner, der kan eliminere dem. Også selv om det er indvandrer- og islamdebattens helt store tabu, som ingen konfronterer. Terminologien skjuler ganske vist hadforbrydelser i eufemismen ’æresvold’, når muslimske unge udsættes for vold og trusler pga. deres illegitime forbindelse med de foragtede danskere.

Man må også tage sin politiske fjende alvorligt, når han fremfører sin ideologi. For det er udtryk for en paternalistisk racisme, når man tror, at sætter man ham bare i skole, så vil han indse, at det er bedst at gå ind for det liberale demokrati og være som én selv. Derudover er det også enfoldigt. For vi må vedkende os fjendskabet, det er ikke til forhandling, for det er blevet pånødet os gennem disse voldshandlinger, som unge muslimer bliver udsat for, når de forsøger at bryde ud af deres familiers xenofobiske kultur.

Men indtil videre er dette tabu endnu ikke blevet adresseret politisk. At gøre det nu kunne trods alt bringe islamdebatten videre.

Jens-Martin Eriksen er forfatter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mihail Larsen

Jeg kan også anbefale Frederk Stjernfelts artikel i Weekendavisen d. 5. ds., s. 2.

Claus Krogholm

Måske man også burde erindre sig, hvad allerede Holberg sagde: ”Man kand ved Straf og strænge Love hindre en Vantroende at fortplante sin Vantroe, og at forføre andre dertil: man kand med Magt tvinge ham til at underskrive alle Troens Artikle: man kand bringe ham offentligen til at fordømme og at tilbage kalde, hvad han enten haver talt eller skrevet mod en almindelig Troes Bekiendelse. Men, endskiønt man kand tvinge ham til at sige, at han troer, saa kand man dog ikke tvinge ham virkeligen til at tro"

Kurt Nielsen, Hanne Ribens, Søren List, Poul Erik Pedersen, Flemming Berger og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Det er efter min mening en god idé at italesætte overgreb motiveret af religiøse forestillinger som Hate crimes. I det omfang der er tale om et brud på dansk lovgivning, og dette lovbrud beviseligt kan siges at være religiøst motiveret, så bør det være muligt gennem lovgivning at påføre lovbryderen en tillægsstraf. Gerne en hård tillægsstraf. Omvendt må det samme så gøre sig gældende for mennesker der forbryder sig mod andre, blot fordi de har et bestemt religiøst tilhørsforhold. I og for sig er der jo tale om det samme.

Vi kan her i begyndelsen af det 21. århundrede ikke leve med, at mennesker i vores samfund forfølges på grund af deres tro eller deres mangel på samme.

Ole Brockdorff

Det mest pinefulde ved afsløringerne i dokumentarserien ”Moskeerne bag sløret” er ikke den racisme, det religiøse had og den kulturelle foragt som tusinder af u-integrerbare muslimer fra alverdens fejlslagne stater udviser i hverdagen over for os etniske kristne og ateistiske danskere, for dèt faktum har et stort flertal i majoritetsbefolkningen været klar over i de sidste 30 år, specielt dem som bor i eller omkring mere end 40 kriminalitetshærgede ghettoområder, hvor politiet reelt har opgivet at opretholde lov og orden i hverdagen.

Næh, det værste er den ubestridelige kendsgerning, at rigtig mange af de mere end 300.000 muslimer i Danmark lever en arbejdsfri tilværelse på overførselsindkomster fra statskassen, indtjent primært af den etniske danske majoritetsbefolkning, der står hver dag ude på de efterhånden få arbejdspladser i det private erhvervsliv, og knokler effektivt fra morgen til aften, så titusinder af muslimske familier hver måned kan modtage alverdens sociale ydelser til deres livsforsørgelse.

Mens arbejdsløse etniske majoritetsdanskere konstant får tudet ørene fulde om, at de skal være til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse for, at kunne modtage kontanthjælp og boligydelse samt andre sociale goder til deres livsforsørgelse, ja, så får muslimer i hobetal – mænd som kvinder – bare lov til at gå hjemme uden nogen aktivering overhovedet, så kontanthjælpen for dem nærmest er at betragte som fast borgerløn uden modydelse af nogen art.

To mangeårige kvindelige socialrådgivere har uafhængigt af hinanden fortalt mig, at den etniske danske majoritetsbefolkning vil få et chok, hvis Folketinget èn dag beordrer Danmarks Statistik til at gennemføre en særkørsel i de 98 kommuner om, hvem der har modtaget førtidspension siden den 1. januar 1999, da integrationen af muslimer blev overført fra Dansk Flygtningehjælp til kommunerne, og man dengang som nu stod med titusinder af muslimer i den erhvervsaktive alder uden for arbejdsmarkedet.

Her vil det nemlig blive afsløret i fuld skala for hele nationen, at over halvdelen af de omkring 240.000 udstedte førtidspensioner er givet til muslimer i den erhvervsaktive alder, skønt de kun repræsenterer under 10% af befolkningen. Kommunernes sagsbehandlere med vigtige beslutningstagere som blandt andet de ansatte socialrådgivere i spidsen, har gjort det i en blanding af misforstået humanisme og regulær intellektuel dovenskab, for dermed er man sluppet for besværet med integration af mange u-integrerbare muslimer.

Ifølge mine to kvindelige socialrådgivere er det èn af de væsentligste årsager til, at vi anno 2016 står med et omfattende parallelsamfund af muslimer fra hele verden, fordi man ikke har presset de muslimske familier til at forstå, at uanset hvad de har gennemgået af traumatiserende oplevelser i hjemlandet kan de ikke forvente, at den etniske danske majoritetsbefolkning skal gå på arbejde hver dag fra morgen til aften, og tjene penge hjem til deres livsforsørgelse, at også de som muslimer – både mænd og kvinder – skal være til rådighed på arbejdsmarkedet for at kunne modtage overførselsindkomster.

Hvis samfundets ledende socialchefer og integrationsarbejdere gennem årene havde fastholdt nogle ufravigelige regler over for alle muslimer om, at de skal være til rådighed for arbejdsmarkedet på linje med kristne og ateistiske danskere, uanset deres patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer, ja, så ville samfundet i dag stå med en bred oplyst befolkning af sekulære muslimer, der ikke kunne manipuleres, hjernevaskes eller socialt kontrolleres af ekstreme imamer i moskeerne, som – ifølge dokumentarserien hos TV 2 – beviseligt prædiker had og afstandstagen til den samme befolkning, der har givet dem beskyttelse, asyl og familiesammenføring gennem mere end 30 år.

I stedet har de ansvarlige myndigheder gennem årene bare lukket øjnene i uhyggelig politisk korrekthed, og på uansvarlig vis slået enhver social og økonomisk lighed og retfærdighed i stykker ved at lade kontanthjælp og førtidspension samt andre overførselsindkomster være nærmest borgerløn for muslimer. Alt imens en dansk slagteriarbejder gennem 40 år får at vide som en 58-årig nedslidt mand, at han ikke kan få en førtidspension, men sagtens kan klare et nyttejob eller såkaldt ressourceforløb frem til pensionsalderen som 65-årig.

Så, nej, det hjælper ikke et klap, at lukke moskeerne ned gennem politisk lovgivning, for vi har allerede i dag alt for mange stærkt troende u-integrerbare muslimer, der blot ønsker at leve i deres eget daglige univers med hjemlandets patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer, og de vil altid kunne finde lokaliteter til at bede sammen fem gange om dagen til Allah.

Men hvis vi ikke snart som et kristent funderet land med demokrati og folkestyre vedkender os, at vi dagligt bliver undergravet af stærkt troende muslimer i de lokale samfund, og for hvem islam er lovreligion, der står over alle sekulære demokratiske vedtagne love, ja, så ender vores børn og børnebørn op med i fremtiden at blive en regulær slavehær for alverdens muslimer, der bare går rundt og lever en arbejdsfri tilværelse, indlogeret i moderne 4-værelses lejligheder i byerne, og i huse med haver og ligusterhæk på landet, uden at bidrage med noget som helst andet end religiøst had og kulturel afstandtagen til os kristne og ateistiske danskere.

Er det virkelig den fremtid humanisterne ønsker for deres egen befolkning?

Lars Jensen, Kent Thomsen, Tina Sommer, Hans Aagaard, Lars Riber , Per Torbensen, Erik Jensen , Søren Lindved, robert jensen, Jakob Schou Kupferberg, Anders Barfod, Lasse Reinhold, Kim Houmøller, Jørn Andersen og Jørn Petersen anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Det er svært at finde steder hvor muslimerne har spillet med åbne kort, hvor de fortæller åbent hvad de bruger deres imaner til, når det drejer sig om svære familiære ting som utroskab eller opdragelse af børn.

Hvis en forening fremtræder med skjulte dagsordener, er det retsmyndighedernes opgave at finde ud af om det er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Specielt hvis der modtages offentlig støtte bør formål og virke være meget åbent.

Når vi taler om skjulte dagsordener, må det antages at de frimurer loger som findes, ligeledes får et grundigt eftersyn af deres formål og virke.

Modtages der ikke støtte, bør retssystemet sikre at foreninger loger og andre sammenslutninger virker inden for lovgivningen i virke og mål, selv om disse er forbeholdt medlemmer.

En del af den frihed vi dagligt kæmper for, betyder at vi alle er lige for loven, men også at vi respekterer loven den anden vej.

Dorte Sørensen

Hvis der er sagt noget , der ikke holder i byretten - så må sagen da for en domstol. Er det ikke det som flere DFér mv. har prøvet .
MEN Danmark har vel STADIG ytringsfrihed og religionsfrihed. Eller er de også blevet begrænset som forsamlingsfriheden, der har fået politites mulighed for forebyggende tilbageholdelse.
PS: Har ikke set TV-2s udsendelser, da jeg har fravalgt TV-2.

Der burde være rigeligt at tage fat på.
Hvor muhammedsatire var bør imamsatire være – voksne selvkloge langskæggede mænd med forbindinger om hovedet eller et hvidt perforeret elefantpessar, lattervækkende folkefærd, der rigtigt har fået indrettet sig på selvbehagelig og ofte på kriminel vis ude i paralleliteterne med alle ’omkostningerne’ betalt af andre end dem selv med fri adgang til kommandosex …
https://www.google.dk/search?q=imam+satire&newwindow=1&sa=X&rls=com.micr...

Kurt Nielsen, Søren Lindved, Jørn Andersen, ulrik mortensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Mihail Larsen

Hån, spot og latterliggørelse er en bedre respons end ytringsforbud.

Peter Møllgaard, Hans Aagaard, Flemming Berger, Carsten Wienholtz og Thomas Andersen anbefalede denne kommentar

@Ole Brockdorff en uendelig svada bare for at sige, du ikke kan lide muslimer!
Hvor Jens-Martin Eriksen interessante artikel fik hjernen i omdrejninger, så fik dit uendelig lange, kedelige og uanvendeligt DF indlæg, hurtigt sat den på standby!

Kurt Nielsen, Mads Berg, Christian Mondrup, Karsten Aaen, Carsten Wienholtz, Niels Duus Nielsen, Gert Romme, Ole Frank, Christel Gruner-Olesen og Henrik Petersen anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Ole Brockdorff,

Mon ikke dine kilder har misforstået et eller andet i forhold til indvandrere på førtidspension? Jeg kan i hvert fald ikke få dine tal til at stemme med f.eks. denne artikel fra et medie, som ikke just kan betegnes som indvandrer-venligt:

http://denkorteavis.dk/2014/dyr-udlaendingepolitik-over-en-tredjedel-af-...

Men bevares, måske ved dine kilder noget, som skribenterne på den korte avis ikke ved? I så fald vil de sikkert gerne vide det.

Med det sagt, er de tal som den korte avis og andre medier har lagt for dagen vedrørende indvandrere på førtidspension, jo bestemt deprimerende læsning. Der er i og for sig ingen grund til, uden dokumentation, at puste dem yderligere op..

Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Henrik Petersen

@Ole Brockdorff: Hadefuld og nedladende tale, som ikke peger noget fornuftigt sted hen.

Godt forslag at man går fra Muhammedtegninger over til Imamtegninger.

Mads Berg, Niels Duus Nielsen, Ole Frank og Jørgen Garp anbefalede denne kommentar

Ja, lad os bruge satiren og latteren til at udstille holdninger, der er så antikverede, de ikke engnag hører hjemme i Mellemøsten længere.
Kan ikke huske, hvor jeg læste det for nyligt, men en stormufti eller noget lignende hade udsendt en meddelelse - på FB og Twitter - hvor han opfordrede de unge, engelske muslimer til at drage i hellig krig mod vesten.
Han fik masser af reaktioner tilbage - men måske ikke lige dem, han havde regnet med.
For de skrev massivt tilbage a la: "Kan det ikke lige vente, for Man U spiller en vigtig kamp på lørdag og jeg har billetter" Så blev han helt stille.

Med begrebet "kristent land" forsøger Ole Brockdorff behændigt at springe i 2 kældre, idet dette kun giver sig til udtryk ved højtidelige lejligheder såsom jul, påske og begravelse. Ellers er landet sækulariseret og kendskab til kristen dogmatik er yderst begrænset. Der er sålededes ikke tale om andet end endnu et forsøg fra manden på at grave grøfter, hvor de ikke bør være.

Kurt Nielsen, Mads Berg, Karsten Aaen og Carsten Wienholtz anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Leo Nygaard,

Så om tallet for indvandrere på førtidspension er godt 30.000 eller godt 140.000 er, må jeg forstå på dig, hip som hap: Problemstillingen er den samme?

Jamen i så fald: Velkommen til det post-faktuelle samfund. Du føler dig tydeligvis allerede hjemme..

Torsten Jacobsen

Leo Nygaard,

jeg forstår hverken dit spørgsmål eller dit regnestykke.

Antal indvandrere tildelt førtidspension:
Ole Brockdorff siger 120.000 (ikke 140.000. som jeg kom til at skrive, sorry).
Den Korte Avis siger godt 30.000 (ikke-vestlige indvandrere+efterkommere)

Det er da alt andet end en ubetydelig forskel?

Som allerede medgivet, så er det deprimerende at kunne konstatere, at indvandrere er stærkt overrepræsenteret i statistikkerne for tildelingen af førtidspension. Det er der utvivlsomt flere grunde til, og hvilke grunde der er tungest vejende kan diskuteres. Men lad os dog lade være med at opfinde tal til lejligheden.

Torsten Jacobsen

Ahh, nu ser jeg hvorfor det kniber med forståelsen for mit vedkommende. Jeg blander vist æbler og pærer: Ole Brockdorff taler ikke om antallet af indvandrere og danskere på førtidspension i dag, men om fordelingen i tildelingen af førtidspensioner de sidste 16 år.

Jeg iler med en undskyldning for at have forplumret den del af debatten unødigt.

Undskyld.

Ole Brockdorff

Torsten Jacobsen, jeg er helt fortrolig med de tal fra Danmarks Statistik, der blev trykt i Den Korte Avis den 29. april 2014, men ikke desto mindre fastholder mine to kilder blandt socialrådgiverne, at tallet af udstedte førtidspensioner til muslimer er langt højere, fordi man ikke medregner alle dem i statistikken, der gennem årene har fået dansk statsborgerskab, og det har Danmark i perioden 1979-2016 givet til over 200.000 muslimer plus deres efterkommere, men en særkørsel hos Danmarks Statistik vil kunne blotlægge det konkrete tal.

Mine to socialrådgivere holder ligeledes fast på deres holdning om, at de mange udstedte førtidspensioner til muslimer har gjort sit, at vi gennem årene har fået en bred mislykket integration, ganske enkelt fordi kommunernes indsats med integration er blevet stoppet i samme øjeblik de fik tildelt en førtidspension, alt sammen i en skøn blanding af misforstået humanisme og intellektuel dovenskab fra de sociale myndigheders side.

Det har så beklageligvis passet mange praktiserende muslimer godt, fordi de hellere vil leve i deres eget univers med hjemlandets patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer, og med sharia-loven som ledestjerne i hverdagen. Og derfor har moskeernes rabiate imamer haft let spil til at påvirke dem til kulturel og religiøs afstandstagen over for den etniske danske majoritetsbefolkning – og udøve omfattende social kontrol mod dem i hverdagen.

Jørgen Garp, det er ikke mere end 48 timer siden, at jeg besøgte min dygtige muslimske tandlæge gennem syv år, så den med at jeg ikke kan lide muslimer har intet på sig, og til Henrik Petersen kan jeg blot sige, at jeg ikke oplever mine personlige meninger om muslimer som hadefuld og nedladende tale, idet jeg udelukkende forholder mig pragmatisk til den opståede afsløring med dokumentarserien hos TV 2.

Og, nej, Ole Frank, jeg forsøger ikke at grave nogle som helst grøfter, men forholder mig udelukkende til den konkrete dokumentarserie hos TV 2, der lige op i hovedet på os alle sammen fortæller, at vi sidder med imamer herhjemme i moskeerne, der om nogen udtrykker sig hadefuldt, foragteligt og nedladende om alle os etniske majoritetsdanskere, der gennem de sidste 33 år har brugt milliarder af kroner på muslimske flygtninge og indvandrere.

Ligeledes må jeg venligst gøre Ole Frank opmærksom på, at kristendommen står indskrevet i Danmarks Riges Grundlov af 1849, og så længe den evangelisk-lutherske kirke står nedfældet her, er og bliver Danmark et kristent land som vi bør værne om. Hvad enten man er kristen eller ateist. Og vi bør under ingen omstændigheder lade os underminere af islam som politisk og religiøs lovreligion – for så vender grundlovens fædre sig for alvor i graven – og vi mister livet som frie mennesker.

Danmark har med kristendommen som katalysator trods alt udviklet sig til et civiliseret og oplyst samfund gennem hundrede af år, og gennem især de sidste 70 år har vi lært, at religion skal dyrkes som en privatsag. At vi alle skal respektere de vedtagne sekulære love. At vi ikke skal anvende Biblen som en lovreligion i lighed med Koranen. At ingen kristne skal føle sig hævet over demokratiet som politisk styreform – og hjertelig tak for dèt fra en kristen frihedselskende dansker som jeg – men så må den samme ufravigelige regel også gælde landets muslimer.

Jeg er imidlertid helt på det rene med, at Danmark i dag rummer masser af gudløse mennesker blandt den etniske majoritetsbefolkning, der er hamrende ligeglad med Gud og Jesus og Biblens ord. Imidlertid bør samtlige ateister herhjemme trods alt være opmærksomme på den farlige udvikling med omfattende muslimske parallelsamfund, hvor patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer dominerer. Kombineret med rabiate imamer i moskeerne, der – som dokumenteret af TV 2 – kraftigt opfordrer muslimer til at holde sig kulturelt, religiøst og menneskeligt langt væk fra os etniske kristne og ateistiske danskere.

Men hvis tendensen med afstandstagen fra muslimernes side til os etniske danskere i de mange parallelsamfund får lov til at fortsætte uhæmmet i de kommende år, også på grund af den aktuelle øgede tilgang af flygtninge og indvandrere fra alverdens fejlslagne muslimske stater, og hvis ingen gør noget alvorligt ved integrationsproblemerne, ja, så får vi et politisk ustabilt og defragmenteret land, hvor vi etniske majoritetsdanskere ender med at blive et ødelagt, underkuet og splittet folk i vores forfædres land.

Hvad med at vi alle tænker lidt på vores børn og børnebørns fremtid?

Kent Thomsen, Tina Sommer, Hans Aagaard, Per Torbensen og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Ole Brockdorffs skriv bør opfattes som en seriøs bekymring som deles af rigtig mange danskere, det er ikke rimeligt bare at hænge ham ud som DFer (og så skal han ikke tages seriøs).

Budskabet om at muslimer forfordeles i forhold til danskerne er ikke forkert og det er heller ikke rimeligt at det sker.

Mange jeg har snakket med har sjældent set en muslim i kommuners tiltag overfor ledige.

Mange enlige unge under 30 (etniske danskere) er skubbet helt ud af systemet og lever fra hånden til munden og tilfældige sofaer mens de boliger de skulle bo i går til muslimerne, for det er nemmere at sparke til en dansker end en muslim, sparkene til muslimerne eksisterer kun i medierne.

Så mens der gives gratis ophold til muslimer får de danske arbejdsløse og de svage unge sparket, men det er jo nok ikke jeres familie det går ud over, så nyd latten på cafeen mens i fordømmer dem som tør kalde en spade en spade.

Jørn Andersen, Kent Thomsen, Tina Sommer og Hans Aagaard anbefalede denne kommentar
olivier goulin

Tue og Tony har gode råd til de grimme mænd i Grimhøjmoskeen:
Lær af Saudiarabien: Begynd at bore efter olie, og hvis I finder noget under Grimhøjmoskeen - så er alt tilgivet jer.

https://www.youtube.com/watch?v=TLVLZb_u5b4

/O

Ole Brockdorff - de kilder, du henviser til ændrer nada. Om det så stod skrevet i neonlys på himlen hver aften, at "Danmark er et kristent land" ændrer det ikke en tøddel ved den kendsgerning, at det ikke er tilfældet. For det første kan et land ikke være "kristent" heller ikke selv om en anløben regering forsøger at gøre det til en del af regeringsgrundlaget og det står i Grundloven. Et lands indbyggere kan være kristne, hvilket heller ikke lader til at være tilfældet for så vidt det handler om tro og dogmer, hvilket, som jeg tidligere anførte kun findes i meget begrænset omfang i Danmark.
Dit forsvar for dit grøftegraveri er ynkeligt og kan ikke en gang skaffe dig en stilling i det kommunale jobcirkus med ansvar for samme-

Kurt Nielsen, Tino Rozzo, Mads Berg og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Jeg har altid haft det underligt med Jens-Martin Eriksens indlæg; min fornemmelse er at han i virkeligheden har en slags nationalistisk dagsorden, som han er vældig god til at intellektualisere. Denne fornemmelse bliver tydelig i citatet

"At disse voldelige sanktioner hele tiden finder sted er et af de mange vidnesbyrd om, hvordan vores samfund fastholdes i en social, politisk og kulturel apartheid. Samfundet er først og fremmest delt på grund af aggressive og xenofobiske aspekter af muslimsk indvandrerkultur. Politisk handling må tilsige, at man adresserer disse problemer med sanktioner, der kan eliminere dem. Også selv om det er indvandrer- og islamdebattens helt store tabu, som ingen konfronterer. "

Af citatet er det klart, at Eriksen mener at den adskillelse mellem folk, som finder sted i dag, skyldes at "muslimsk indvandrerkultur" er aggressiv og xenofobisk. Med andre ord: de nationalistiske strømninger og al forskelsbehandlingen er en berettiget reaktion på "de andres" kultur; det var "dem" der begyndte, og nu kommer der en nødvendig reaktion fra "os".

Kurt Nielsen, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen, Poul Erik Pedersen, Marie Jensen og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Af ren nysgerrighed.

Hvad er virkningen paa Danmarks oekonomi, hvis vi giver f.eks.en mia til en mindrebemidlet befolkningsgruppe (mindrebemidlet for kunne anage at pengene bliver brugt i modsaetning til at blive investeret i boersspekulationer) ?

Johan Clausen

Religions debat - Ventrefløjens akilleshæl.
Det mest tragiske og (mener jeg) grunden til vores krise er at venstrefløjen historisk set var bannerfører for et sekulært og ateistisk samfund hvor de abrahamitiske religioner blev set for hvad de var.

Lad de borgerlige og 'status quo' magthaverne om at være kristne og tilbagestående. Så længe at de kristne dogmer ikke længere skal tvinges over os. Viden og fornuft vil sejr i sidste ende.

Enhver der kastede de sociale dogmer og den eksklusion, de religioner prædiker af sig, blev set som en sejr. Hvilket jeg stadig mener at det er.
Kampen for et lige samfund overfor loven i dette land, er en social-demokratisk/socialistisk sejr vi 'venstrefløjs tilhængere' godt kan være stolte af uden at skamme os.

De tog moralen tilbage og sagde at mennesket kan og vil leve i fred og fordragelighed uden en gud til at diktere rigtigt og forkert. Så snart du får det dikteret stoler du ikke på din egen og er derfor nem at manipulere. Og 98% af alle mennesker tror jeg er født med indbygget empati.
Håber at i har læst hele strofen om Marx's 'opium for folket' for den går lige i kødet på hvor undergravende for ligestilling og demokrati, en befolkning uden en selvbevidst moral er.

Nu kommer venstrefløjens krise og I må bære over med mig. Mange betegnelser, grupper og 'kasser' passer kun i periferien. Der er mange nuancer, og jeg er ikke skarp på skrift.

Desværre blev venstrefløjens værdipolitik kuppet af kulturradikale der mener at de rettigheder kvinder og minoriteter har i dagens Danmark er en selvfølge.
De har taget mantraet om international solidaritet og gjort det til noget misforstået multikuturelt hvor minoriteter kun skal beskyttes og aldrig italesættes.
Det skaber parallel-samfund med 'de gamle' dogmer, mest af alt på grund af de forskellige religioner der mener at have billetten til himlen eller paradis.

Ghetto'er og søgen mod hvad vi kender som et 'hjem' ligger i vores natur. Hvilket ikke har noget med religion at gøre. Spørg en antropolog eller en psykolog om hvorfor for det skal jeg ikke gøre mig klog på.
'Ude godt, hjemme bedst'.
I Harlem i New York troede jeg at latino'er var i deres egen ghetto. Men der er getto'er i getto'erne. En pind til Colomianere, en til Argentinerne ect, ect...
Vi har vores egne rundt omkring i verdenen hvor de insistere på gris til jul.

Men vi kunne se og hører og mærke den 'baggage' som mange fra de muslimske samfund tog med sig og vi blev forargede over at det kunne ske (igen) i vores land. Men det har ikke noget med deres etnicitet at gøre. Vi var og er stadig også forargede over mange kristne sekter.

Nogle 'kloge' i fremskridtpartiet lugtede dog hurtigt at en markant del af venstrefløjen blev ignoreret af de kulturradikale og DF blev til. Varm luft og en ventil for venstrefløjens frustration.
DF indså hurtigt at venstrefløjen ikke ville kendes ved dem. De var ikke stuerene. Så de blev blå (og tog alle stemmerne med sig) imens venstrefløjen så det som en sejr?
De prædiker stadig social økonomi selvom det er umuligt for dem at gennemfører.
Og ventrefløjen mistede rigtig mange der ikke købte sangen om et 'multikulturelt samfund' hvis det betød mere lovreligion.
Men problemet er stadig det samme.

Personligt kan jeg ikke se hvorfor jeg skal vise respekt overfor en tankegang der tangere fascisme.
En tankegang Danmark og mange andre lande allerede har haft en bitter kamp imod en gang før. Den er bare lykkeligt glemt af de 'selv samme' folk der vandt den.
Desværre betyder det at jeg nu er partiløs.

Hver ikke bange for at støde folk, men tag en ærlig diskussion uden direkte at fornærme.
Sober debat. Det er sådan vi kommer videre.
Husk at det er socialt selvmord for mange religiøse (specielt for kristne og muslimer) hvis de siger fra så hav tålmodighed, men lad hver med at bagatelliser hvor stor indflydelse religion har på deres moral og dagligdag. Det er kun en fornærmelse for de millioner af mennesker der lever en daglig kamp imod det.

Tak hvis I læste med. Håber at den store del af under/middelklassen DF har kuppet kan vindes tilbage hvis I igen tør at sige fra overfor undertrykkelse og eksklusion - uanset etnisk baggrund eller religiøse forhold.

Der findes et land, en af vores venner og isaer vores STOREvens ven, hvor man ikke bare snakker om disse ting, men faktsik efterlever dem. Et af de eneste tre lande ioevrigt, der have godkendt Talibanregimets Agghanistan.

Nej, nu er jeg sgu ved at være træt af at læse alle de løgne der flyder rundt i kommentarfeltet. Hvis vi ser bort fra integrationsydelsen, som de Nyankomne flygtninge bliver tildelt, så gælder der nøjagtigt samme regler for ALLE arbejdsløse danskere, uanset etnisk og religiøst tilhørsforhold. Så, Ja muslimer skal også i aktivering og jeg ved at de også kommer det, både fordi jeg selv har været i aktivering med muslimer og fordi jeg igennem mit arbejde har set masser af eksempler på flygtninge, der blev se et i praktik og løntilskud. Ligesom de fleste andre ledige danskere ville de hellere have et job på almindelige vilkår og mange af dem har fået det. De kører bus, gør rent og slagter kyllinger og er fandeme myreflittige, hvis de får lov til at arbejde. I den gruppe af ikke vestlige flygtninge, som jeg arbejder med har en del været udsat for tortur og vold, som de færreste danskere kan forestille sig. Nogle er for ødelagte til at kunne arbejde, ganske få søger førtidspension men det er sgu svært at få nu om dage. Måske ligger der en forklaring på en overrepræsentation af ikke vestlige indvandrer i antallet af danskere på førtidspension i at disse hovedsagligt er flygtninge. PTSD er mere udbredte blandt flygtninge end blandt folk, der ikke er flygtet fra krig og forfølgelse og det kan være svært invaliderende.
Hvor jeg dog træt af DF'ernes bedrevidende bodegabrovten. Det bedste argument er åbenbart altid at, de, der ikke stemmer DF og hader muslimer er elitære og ikke ved noget om LIVET for de AUTENTISKE Danskere, der drikker filterkaffe og spiser gris HVER DAG. Nej, DF'erne ved sgu ikke altid bedre hvordan tingene hænger sammen. Danskere, der bor ved siden af, arbejder med og på andre måder omgås muslimske indvandrere har ofte en mere nuanceret tilgang til dem.
Hvor er det frustrerende at en seriøs artikel skal følges af et kommentar felt, der kører helt af sporet.

Mads Berg, Niels Duus Nielsen, Keld Albrektsen, Sabine Behrmann, Karsten Aaen og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Kasper Andreasen

"Samfundet er først og fremmest delt på grund af aggressive og xenofobiske aspekter af muslimsk indvandrerkultur."

Jeps. Sociologer, integrationskonsulenter, statistikere, økonomer, antropologer, socialrådgivere, socialarbejdere, psykiatere, historikere, jurister og andet kravl, der faktisk har brugt tid og kompetencer på at studere og arbejde i rammen "virkeligheden" har ikke nået den rigtige, endelige, grundlæggende og kritiske konklusion. Det har Jens-Martin Eriksen så, bistået af sin demente historieforståelse og en dybt tendentiøs koblingsevne.

P > 5 % som man siger i (samfundsvidenskabelig) forskning.

Mads Berg, Steffen Gliese, Niels Duus Nielsen, Karsten Aaen og Poul Erik Pedersen anbefalede denne kommentar

I de seneste år har der været afsløringer fra ex-rockere om et parallelsamfund, hvor man er arbejdsløs på kontanthjælp, mens man har en livsstil med dyre biler og boliger. Hvor man har nogle fuldstændigt forskruede æres- og loyalitetbegreber, hvis overtrædelse fører til dummebøder og/eller fysisk afstraffelse. Hvor tæv er en naturlig måde at omgås ulydige kvinder på .De der er kommer med insider oplysningerne lever under jorden med falsk identitet og evig frygt. Og rockernes kriminalitet fodres hver eneste dag af vores hykleriske narkolov.
Hvor mange harmdirrende politikere har stået på folketingets talerstol, er kommer med næsten grundlovsstridige lovforslag, hvor mange Tv-udsendelser med skjult kamera har det affødt, hvor mange alenlange debattråde på diverse medier har det ført til ?
Det kunne fandme være sjovt at sammenligne.
I forbindelse med, der skulle komme nogle flygtninge til Nyborg - og en rockerklub samtidigt ville etablere et klubhus, blev Fyens.dk oversvømmet af indlæg om , at man hellere have et rockerklubhus med højt hegn - (hvorfor er det lige, de har brug for det?) - da rockerne er søde og venlige mennesker, der ikke har noget udestående med nogen, mens man aldrig ved, hvad flygtninge kan finde på.
Det siger alt om, hvor afsporet den almindelige debat er blevet - og det har DF altså været stærkt medvirkende til. Det er ikke til at komme uden om.
Jeg kan i øvrigt fuldt ud tilslutte mig Marie Jensen kommentar - hendes erfaringer er lig mine - og må gøre opmærksom på, at kommuner fortolker aktiveringsregler forskelligt. Så det at man har talt med mange i sin daglige omgangskreds (der som regel er relativ geografisk begrænset) er ikke en generel indikator.
Skal der snakkes om, at nogle reaktionære imamer prædiker ting, der dælme skal have modstand? Ja det skal der for fulde tryk, de skal have svar på tiltale 24/7 - men uden at det bliver brugt til muslimbashing i al almindelighed.

Mads Berg, Niels Duus Nielsen, Keld Albrektsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Morten Vesterbro-Hansen
hvor er det dejligt at se, du selv er fuldstændigt renset for fordomme og per se stempler alle, der har en anden holdning end dig.
P.S. Jeg tror at Venligboerne i udkantsdanmark - det var vist faktisk der, der startede - gerne vil have en oversættelse af din kommentar. De kender sjældent til de vine og madretter, du omtaler - og en del af dem tjener en årsløn, der ikke knapt kan betale en måneds husleje på Østerbro - og de undrer sig gevaldigt over, at et parti, der angiveligt bekymrer sig om de svageste i samfundet, støtter et parti, der 24/7 udtænker nye tiltag for at gøre livet svært for samme.
P.S. Det kan selvfølgelig også være mig, der ikke har forstået, de eneste svage i dagens Danmark er pensionister, der ikke har mere end folkepensionen (der bestemt skal have hjælp) og beboerne på Inges Kattehjem.

Mads Berg, Niels Duus Nielsen, Erik Jensen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Kære alle. Bekymringer er der mange af,kan jeg forstå. Men det er bare som at det er de personer, der råber højest der har magt og agt her DK i disse år. Også når det kommer til integration af flygtninge og indvandrere i DK. Og vi der er arbejdet indenfor integration i mange år, f.eks. som dansklærer for voksne flygtninge og indvandrere i mange, ved altså godt, at der er en hel udfordringer og opgaver, som endnu ikke er løst. Personligt mener jeg at det skyldes at man gjorde en række fejlgreb i 1970erne og 1980erne, som man så endeligt! rettede op i 1998-1999-2000.

Og har det ikke altid været sådan, også før 1.01. 1999, hvor kommunerne overtog ansvaret for integrationen, at kommunerne bestemte, om man skulle have førtidspension? (jeg spørger fordi jeg ikke ved det).

Det man rettede endeligt op i 1998-2000 var det her: 24-års regel, så udenlanske folk (statsborgere) ikke kunne blive gift, før de var 24 år, obligatorisk sprogskoleundervisning til flygtninge og familiesammenførte flygtninge, aktivering, obligatorisk af flygtninge, i et tre-årigt forløb for integrations ude i kommunerne. Ofte sker der det at flygtningene har 15 timer om ugen hvor de går på sprogskole, og så har de 15-20 timer om ugen i et integrationsprogram i kommunerne. Og jeg ved at at helt fra 1999-2000 og helt op til nu (altså 2015-2106), der trækker kommunerne altså i kontanthjælpen, hvis flygtningene ikke passer deres skole, uden gyldig grund. (f.eks. hvis de bare bliver væk fra undervisningen. Og det ved jeg, fordi jeg selv har set det....og hørt elever fortælle om det).

Mange elever fra f.eks. Palæstina (Libanon står de som regel opført som at de kommer fra, Bosnien, Afghanistan, Irak og Iran har svære psykiske problemer og har derfor besvær med at lære dansk; det tager dem en del del længere tid at lære dansk end f.eks. en ingeniør fra Polen eller en veluddannet familiesammenført kvinde fra Brasilien. Og måske har man nok især i 1980erne og 1990erne taget for let? på at tildele folk førtidspension, bare de havde en del skavanker. Og man så måske slet slet ikke de resurser, også ligger her. Hos disse mennesker. Man skal have meget mod og mange psykiske og mentale resurser for at bryde op fra det kendte og begynde at bevæge sig ud i det ukendte - mod et fremmed og ukendt land. Men med reformen af 2003 og reformen af 2014 af førtidspension er der jo lukket næsten totalt for førtidspension - for alle.

Mange af de ting folk f.eks. skriver på Facebook eller på EB's Nationen handler om ting, de har hørt eller set eller kender til; læser dem lidt nærmere efter, finder man så ud af at det er ting der er sket for 25-30 år siden, eller 15-20 år siden, eller i 1990erne, før 1998-2000, hvor jeg mener, at der kom rimeligt godt styr på integrationsindsatsen herhjemme. Mange folk synes heller ikke at kende til at integration er en proces, hvor der måske skal gå 20-40 år, før man ligesom synes, at man er så tryg ved det det danske samfund, at man kan gå ud i det. Og det uanset om man kommer som flygtning fra Afghanistan, Syrien, Irak, eller Libyen, Palæstina eller Bosnien.

De problemer vi har med integration i dag mener jeg skyldes en fejlslagen integrationspolitik i 1970erne, 1980erne og 1990erne indtil 1998-1999. Min erfaring er den her: siger man som lærer at elever fra fra arabiske eller mellemøstlige lande skal noget, så gør de det. Og siger man som leder af en folkeskole, at I skal komme til samtlige forældremøder, I skal gøre dette eller hint, ja så kommer forældrene til de tyrkiske, til de somaliske, til de irakiske og til de iranske børn.

Mads Berg, Niels Duus Nielsen og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Jeg kan kun supplere Karsten Aaens kommentar -
på Sprogskolerne i " min tid" i 90'erne førtes detaljerede protokoller over fremmøde til undervisning - og med detaljerede mener jeg, at vi virkeligt skulle udregne i % - for sent fremmødte til undervisning, for tidlig afgang der fra ude "gyldig grund" skulle udregnes på procenttal med 2 decimaler - af samme grund var lærerværelset udstyret med adskillige lommeregnere.Udregningen gjaldt både de skemaer,d er blev sendt til kommunen og dem, der blev endt til amtet.
Og for stort fravær førte til træk i udbetaling !!!!
Jeg underviste på hele Fyn - og gennem mit daværende fagforeningsengagement, har jeg haft kontakt med sprogskoleundervisere fra hele landet - og der herskede samme praksis.
Det samme gjaldt, når indvandrere/flygtninge var i aktivering.
Så jeg undrer mig gevaldigt over, der forsøges at skabes et billede af, at de regler,der gjaldt for danske ledige på kontanthjælp eller dagpenge, ikke gjaldt for "fremmede".
Det gjorde de.
P.S.
Når Ole Brockdorff ikke forstår, hvorfor mange flygtninge lander på førtidspension, så er det en mangel på forståelse for, hvad mange flygtninge har været igennem og hvordan de oplevelser har påvirket deres indlæringsevne m.m.
Krigsoplevelser- for slet ikke at nævne politisk forfølgelse, angsten for - eller reelle oplevelser med fængsel ( og evt. tortur) - gør noget ved folks mentale ydeevne.
Men det er åbenbart svært at forstå for danskere, der i hele deres levetid aldrig har oplevet krig og er vokset op med et socialt sikkerhedsnet.

Per Hansen, Mads Berg, Niels Duus Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Lad mig i øvrigt gøre opmærksom på, at DF fortjener al den foragt, de udsættes for her på disse sider og mere til.
Men "bekymrer" sig om de ledige, men stemmer for forringelse af dagpenge. Man "bekymrer" sig om de fattigste på kontanthjælp, men stemmer for en ekstrem forringelse af deres vilkår.
Og de af DFs vælgere, der selv bliver ramt af disse forringelser, men stadigt stemmer på dem, fordi de tror på, muslimerne er den største trussel mod velfærdssamfundet, ikke den nye regnearksideologi, der har grebet politikerne, fortjener også foragt for at falde for populistiske paroler.

Erik Jensen , Per Hansen, Mads Berg, Sabine Behrmann, Niels Duus Nielsen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Og lige for at præcisere mit eget standpunkt:

Jeg har anbefalet Jens Martin Eriksens skriv, fordi jeg er enig med ham i, at imamer, der prædiker reaktionært bavl selvfølgelig skal kritiseres, fuldstændig ligesom reaktionære præster er blevet og bliver kritiseret.

Men at nogle religiøse ledere har tabt hovedet berettiger ikke til at kritisere en hel befolkningsgruppe. Det ville jo svare til, at man kritiserer alle menige socialdemokrater for Stalins forbrydelser, og det er der vel ingen, der kunne finde på?

Jørn Petersen

Herdis Weins
10. marts, 2016 - 00:06

Hvis vi glemmer at lytte eller lytter med foragt er vi vel ikke bedre end dem vi foragter og vi fastholder dem i deres had.

Vreden er forståelig, men afskriver vi den gode dialog vil de leve for længe og det har allerede stået på for længe, så på med vanten og smil til det onde og vis der er en anden vej.

Venligst

En fan

Søren Kristensen

Det er vel med de religiøse grimme mænd ligesom med narkomaner, at det mindste man kan gøre er at stresse dem lidt og selvfølgelig tilbyde dem noget behandling, hvis de virkelig ønsker at komme ud af det. Ligegyldighed eller passivitet vil altid blive opfattet som et svaghedstegn.

steen ingvard nielsen

Interessant indlæg: det kunne være interessant at se nogle tørre tal på hvor mange, man kan putte ind i denne radikaliserede kategori? Når almen viden er, at langt de fleste muslimer, læser ligeså lidt i koranen som vi læser i Bibelen! Vi kunne sikkert også få det til at se ud som om alle pæredanskere var havde ekstreme holdninger, hvis medierne og politikerne kun beskæftigede sig med det område! Af danskheden!