Læserbrev

Læserbreve

Læsebreve fra dagens avis
Debat
7. marts 2016

Information bidrager til magtmedløb

Christian Harlang, advokat

I et indlæg i Information den 27. februar kalder Rene Cambo Lunn domstolens hidtil behandling Anne Lunn-sagen og Informations ensidige artikel »Arven efter enken« fra den 16. januar for et justitsmord. Betegnelsen ’justitsmord’ bør anvendes med yderste forsigtighed, men i dette tilfælde er der dækning.

Sagen drejer sig om annullering af de bestemmelser, Anne Lunn havde truffet om sin arv, og hvorledes hun ville leve sine sidste år. Retslægerådet, der ifølge loven skal anvendes til bedømmelse af lægefaglige spørgsmål, er i retssagen blevet skåret bort.

Det er fast praksis, at ved lægefaglig tvivl skal Retslægerådet udtale sig. Tvivlen i denne sag gik på om der, som antaget af en professor i demenssyge, alene var tale om en alderdomssvækket – ikke dement – person, eller om der, som antaget af en speciallæge, hvortil den konkurrerende familie havde bragt den ældre kvinde, var tale om en svært dementsyg person.

Det enøjede i Information og journalist Line Vaabens vinkling er at skrive historien ud fra kun det ene synspunkt. Eksempelvis ved at bruge betegnelsen »dement kvindes millionarv«.

I stedet for at fokusere på de retssikkerhedsmæssige problemer bliver sund fornuft fortrængt af en underholdende overflade.

Hvorfor afskæres Retslægerådet? Har dette sin rod i, at en udtalelse fra Retslægerådet kunne betyde, at der i retssystemet hidtil er begået grove fejl mod sagens oplysning? Hvad ville det betyde for de involverede dommere, hvis deres fejl blev blotlagt? Hvorfor er sagen hidtil blevet afgjort ud fra kun den ene sides ensidigt indhentede lægeudtalelse? Hvad er den principielle betydning for ældre personers selvbestemmelse i fremtidens Danmark?

Ved blindhed over for centrale spørgsmål om retssikkerhed og journalistens egen bias svigter Information sandheden til fordel for farverig underholdning og magtmedløb. Et af virkemidlerne er den skæve vinkling i forhold til mig som advokat. Derudover optræder der decideret usand-heder i et sådant omfang, at det desværre er mig umuligt at forsvare mig inden for den spalteplads, der stilles til rådighed.

Læserne kan i stedet fordybe sig i sagens realiteter på Annelunn.simplesite.com eller afvente, at der med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet bliver mulighed for at indbringe sagen for Højesteret, der efter praksis ikke afskærer Retslægerådet om at udtale sig som lægefagkyndigt uvillig.

Åben døren til det kødfri køkken

David Pedersen, kampagneleder Kødfri Mandag
Mickey Gjerris, bioetiker og medlem af Det Etiske Råd

Da skuespilleren Leonardo DiCaprio for nylig modtog sin første Oscar, brugte han sin sparsomme taletid på et vigtigt budskab: »Klimaforandringer er virkelige, og de sker lige nu. Det er den alvorligste trussel mod vores art, og vi må arbejde sammen og ikke udskyde handling på dette område.«

Det bedste sted at starte er ved at reducere vores kødforbrug.

Vores husdyrproduktion dækker 14,5 procent af vores samlede udledning af drivhusgasser, ifølge den videnskabelig undersøgelse Climate Change and Food Systems, der blev udgivet i 2012.

Der er imidlertid to vigtige indsatsområder på vejen mod en mere klimavenlig kost: Som borgere skal vi have mere viden om husdyrproduktionens rolle i klimaregnskabet og dermed en bedre forståelse for, hvor meget vi selv kan gøre på området. Dernæst skal der kultiveres en lyst til at udforske det grønne køkken og en vilje til at ændre vores kostvaner.

En større viden kan bidrage til en større forståelse for vores egen rolle i klimaforandringerne og give mennesket en oplevelse af, at den enkelte rent faktisk kan gøre en forskel.

Vi skal huske på, at de afgørende politiske aftaler, som vi går og venter på først kommer, når vi stemmer på politikere, der faktisk vil forandringer. Og det sker næppe, før vi selv har mod til dem.

Uanset hvordan man vender og drejer problemet, så begynder og slutter det hos borgerne. Det er let at miste modet i lyset af klimaforandringerne.

Her er en chance for at få lidt af det tilbage. Det kræver bare lidt madmod – åben døren på klem til det kødfri køkken.

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her