Kommentar

Efter stormen

TV 2-programmerne ’Moskeerne bag sløret’ har affødt en følelsesladet debat bestående af fordømmelse, foragt og afstandtagen. Til gengæld er fraværet af konkrete løsningsforslag slående
Debat
23. marts 2016

TV2-programmerne Moskeerne bag sløret har stormet over Danmark, og vi står tilbage med en rungende tinnitus – stormens eftermæle. Der har været nok imamer, der har taget afstand, nok politikere, der vil jævne moskeer med jorden, og nok seere, der i kor skriger: ’Skrid ud af landet’. Men hvor er debatten om konkrete løsninger?

Os, der til dagligt beskæftiger os med minoritetsproblematikker og bruger vores fritid på at kæmpe for minoritetskvinders rettigheder og integration af nydanskere og minoritetsdanskere, står tilbage med en frygt for, at programmerne ikke medfører ressourcer og reelle ambitioner om at komme problemerne til livs.

Nu hvor stormen har lagt sig, lad os da se på, hvilket grundlæggende problem, der danner fundament for den række af problemstillinger, som programmerne belyste, nemlig manglende tillid til myndighederne.

I programmerne ser vi, hvordan private muslimer kan gå til ’sharia-råd’ frem for at gå til myndighederne, og at de i nogle tilfælde bliver rådet til at undgå politiet. Men hvorfor? Hvorfor har vi danske borgere, der fravælger myndighederne til fordel for et imam-råd? Og hvorfor har vi religiøse autoriteter, som råder voldsramte til at undgå politiet?

Det skyldes, at mange af de minoriteter, vi har i Danmark, kommer fra samfund, hvor der er en udbredt mistillid og frygt for myndighederne, herunder politiet. De er opvokset i en virkelighed, hvor myndighederne ikke er til borgernes fordel, og det har vist sig, at sådanne tankemønstre ikke forgår, fordi de nu lever i Danmark. Dermed videregives disse tankemønstre til efterfølgende generationer. Det virker en smule naivt at forvente, at minoritetsdanskere, der kommer fra krig, fattigdom eller manglende skolegang, har ressourcer til at afskrive deres sociale arv uden hjælp.

Et andet aspekt, som ikke blev belyst i dokumentarserien, og som er meget udbredt, er udnyttelsen af myndighedernes frygt for æresrelateret vold og konflikter. Det er simpelthen blevet for nemt at udnytte myndighedernes hjælp ved at beskylde forældre eller ægtefæller for æresrelaterede konflikter. Man har hurtigt fundet ud af, at hvis man ønsker at flytte hjemme fra, få en lejlighed, få fuld forældremyndighed eller fjerne en ægtefælles mulighed for at interagere med børnene, så er den hurtigste og nemmeste løsning at opfinde en æresrelateret konflikt.

En tredje problemstilling er, at der internt i minoriteterne eksisterer strenge regler for, hvad man må og ikke må, hvad der er ærefuldt, og hvad der er skamfuldt.

Hvis en mand melder sin kone for vold, og hun anholdes, varetægtsfængsles eller dømmes, så vil både manden og eventuelle børn opleve en stor kulturel skam og mulighed udstødelse af deres interne samfund. Det samme gælder, hvis kvinder, børn eller forældre udsættes for vold. I disse minoritetssamfund møder vi ofte ofre, som opvejer volden, hvad end den er psykisk eller fysisk, med de sociale konsekvenser, en anmeldelse har.

Det er nemt for os udenforstående at fordømme og foragte sådanne tendenser, at tale om, at de burde ophøre. Men vi må se i øjnene, at disse tendenser eksisterer, og at vi kun kan afhjælpe dem med brobygning og ressourcer.

Jeg kritiserede de manglende løsningsforslag, så her vil jeg præsentere mit: Ansæt borgere med minoritetsbaggrund – religiøs eller etnisk – til at bygge bro og oplyse. Giv ressourcer til oplysning af minoritetsborgere om deres rettigheder, myndighedernes arbejde, muligheden for psykologhjælp mm Hjælp minoritetsborgere til at bekæmpe interne samfund, der bygges på ære- og skamprincipper. Og giv minoritetsborgere et bedre alternativ end imamerne, men under stadig hensyntagen til deres kulturelle og religiøse ståsted.

Nour Tessie Jørgensen er cand.mag. i islamiske studier

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Brockdorff

Danmark har lige siden indførelsen af den første integrationslov i 1999 brugt milliarder af kroner årligt på, at få muslimer fra alverdens mislykkede stater til at integrere sig positivt med den etniske danske kristne majoritetsbefolkning, der lige siden 1849 har valgt et verdsligt samfund med demokrati og folkestyre som politisk styreform, hvor alle borgere skal respektere de vedtagne sekulære love, hvad enten man bryder sig om dem eller ikke.

21 detaljerede integrationsplaner er det blevet til siden 1999 fra politikernes side, alt sammen i ønsket om at få integreret langt flere muslimske mænd og kvinder på såvel det private som offentlige arbejdsmarked. Men alligevel står vi i dag med titusinder af muslimske indvandrere og flygtninge i den erhvervsaktive alder, der lever en arbejdsfri tilværelse på overførselsindkomster fra andre menneskers arbejdsindsats. Og som aldrig nogensinde har villet lære at tale eller skrive et ordentligt dansk, så en hvilken som helst arbejdsgiver kan få glæde af dem i et fuldtidsjob.

Ingen af Danmarks i dag mere end 300.000 muslimer kan afvise den ubestridelige historiske kendsgerning, at det danske uddannelsessystem med sine dyrt betalte integrationsmedarbejdere fra Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og kommunerne med flere, har gjort alt for siden 1999 med den første integrationslov i hånden, at få samtlige muslimske familier inddraget i et socialt og kulturelt samt menneskeligt fællesskab med os etniske danskere, hvor demokratiet med sine i politisk flertal vedtagne love er gældende for alle, uanset etnisk og kulturel samt religiøs baggrund.

Alligevel har vi siden opstarten af Udlændingeloven i 1983 kun opnået, at få over 40 almennyttige boligområder forvandlet til religiøse parallelsamfund, hvor rigtig mange arbejdsløse mandlige og kvindelige muslimer i den erhvervsaktive alder lever en arbejdsfri tilværelse på overførselsindkomster. De ønsker bare at leve i hverdagen med hjemlandets patriarkalske familietraditioner, klankulturer og stammekulturer. Uden social, kulturel, arbejdsmæssig og menneskelig kontakt til os majoritetsdanskere, der har valgt gennem de sidste 50 år, at holde religionen adskilt fra arbejdslivet og uddannelseslivet.

Desværre er alt for mange muslimer herhjemme åbenlyst u-integrerbare i forhold til os ikke-muslimer, fordi de ønsker at leve med Koranen som en guddommelig lovreligion i hverdagen. De betragter denne hellige bog som hævet over det verdslige samfund, og det store flertal af etniske danskeres ønske om gennem de sidste 167 år, at vi alle i Kongeriget Danmark lever med demokratiet som politisk styreform på godt og ondt. Ikke efter nogen leveregler i den kristne Bibel eller den islamiske Koran – eller alle mulige andre hellige bøger.

”Moskeerne bag sløret” var en øjenåbner af dimensioner for ganske almindelige danskere, fordi dokumentarserien på TV 2 til fulde bekræftede de religiøse parallelsamfunds eksistens i almindelighed, og imamernes direkte modarbejdelse af enhver integration i særdeleshed. Her fik man lov til helt ind i sjælen at mærke, hvor lidt muslimer ønsker at leve i et frugtbart socialt og kulturelt samt menneskeligt fællesskab med det samme folkeslag, altså os danskere, som har givet dem og deres familier et liv med fred, velstand, frihed og personlige frihedsrettigheder for det enkelte menneske.

Ingen af landets muslimer kan derfor i anstændighedens og hæderlighedens navn bruge den simple undskyldning, som Nour Tessie Jørgensen fremturer med i denne klumme, at muslimer blandt andet opsøger de religiøse autoriteter i skikkelse af radikaliserede imamer, fordi de kommer fra en mislykket stat med krig, anarki, kaos, fattigdom og manglende skolegang, og fordi man ikke tror på myndighederne, herunder ordensmagten repræsenteret af politiet.

Nour Tessie Jørgensen peger så på det problem i sin klumme, at det er blevet for nemt for en muslimsk kvinde, at beskylde sine forældre eller ægtefælle for æresrelaterede konflikter, og så kan man jo tygge lidt over dèn påstand i relation til de muslimske kvinder, der hver dag sidder lammet af ensomhed og angst på landets få krisecentre, hvor de frygter at deres far, mor, brødre eller ægtefæller kommer for at hævne sig på dem, fordi de har besudlet familiens kulturelle og religiøse ære.

Men, kære Nour Tessie Jørgensen, uanset hvad der er ærefuldt eller skamfuldt i forhold til en muslimsk families patriarkalske familietraditioner, både med hensyn til kultur og religion, må og skal muslimske familier èn gang for alle lære, at her i Danmark har vi ligestilling for kvinder forstået på den måde, at når hun fylder 18 år, er hun ifølge dansk lovgivning et juridisk selvstændigt menneske, der har lov til at bestemme over sit eget liv. Og dèt faktum har muslimske flygtninge og indvandrere bare at respektere i demokratiets hellige navn – ellers må de anstændigvis rejse hjem igen til deres eget mislykkede land.

Hvis familien eller ægtefællen så alligevel fysisk og psykisk terroriserer en muslimsk kvinde, der ønsker at komme ud af et voldeligt ægteskab, eller bare ønsker at leve et liv uden religionen i det offentlige rum, ja, så må hun gå til de sociale myndigheder og politiet, hvis opgave det er at opretholde de gældende danske love. Kvinderne skal ikke hente støtte hos religiøse og radikaliserede imamer, der sidder og rådgiver dem ud fra sharialovene, hvor en kvinde betragtes som en andenrangs person, og ikke må gifte sig med den som hun ønsker at dele livet sammen med.

Tænk på Ghazala Khan-sagen fra 2006 i Slagelse.

Her blev hendes bror idømt 16 års fængsel for at dræbe hende på Banegårdspladsen i 2005, fordi hun var blevet gift med en mand uden familiens tilladelse. Faderen blev idømt fængsel på livstid, og syv andre familiemedlemmer blev idømt mellem 8-16 års fængsel i en sag om religiøs æresdrab, der var den første type sag i verden med en kollektiv straf til en muslimsk familie, og som også medførte udvisninger af landet for bestandig til flere af de straffede.

Ja, Nour Tessie Jørgensen, lad os ansætte nogle flere kompetente personer med en muslimsk baggrund til at bygge frugtbare broer og oplyse alle muslimske borgere i Danmark om deres personlige frihedsrettigheder. Det skal dog bare være sekulære demokratisk sindede muslimer, der på vegne af den danske stat fortæller enhver muslimsk familie, at de sammen med imamerne bliver straffet hårdt efter den gældende danske straffelovgivning, hvis de udøver vold eller drab eller psykisk terror mod et familiemedlem på grund af religiøse principper om ære og skam.

Men den etniske danske kristne og ateistiske majoritetsbefolkning skal under ingen omstændigheder bruge flere økonomiske ressourcer på at bekæmpe interne samfund med religiøse principper om ære og skam end vi allerede gør, for landets over 300.000 muslimer har bare at følge de til enhver tid udstukne sekulære love, vedtaget i folkeligt og repræsentativt flertal af en vælgerbefolkning på 4,1 millioner borgere.

”Respekt for loven gør, at frihedselskende mennesker kan leve i fred med hinanden”, sagde den legendariske amerikanske præsident John F. Kennedy (1917-1963). Hvilket i hans univers betød en indgroet respekt for de menneskeskabte vedtagne pragmatiske love med demokratiet og folkestyret som politisk styreform. Ikke sharialovene i en 1.400 år gammel bog som Koranen – eller de kristnes Bibel med Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente gennem mere end 2000 år.

Demokrati betyder lighed for loven for alle mennesker.

Lene Mortensen, Johan Clausen, Anders Jensen, Claus E. Petersen, Else Marie Arevad, Anders Barfod, Robert Kroll, Torben Pedersen, Kim Houmøller, Lasse Reinhold, Søren Lindved og Per Olsson anbefalede denne kommentar
Ib Gram-Jensen

De politikere, der vil fratage imamer deres statsborgerskab og udvise dem, "hvis de prædiker i strid med grundlæggende danske værdier" (Information 23. marts), er en ulige større trussel mod ytringsfrihed end nogen imam.

Ib Gram-Jensen

Glenn Lynge Andersen, Gert Romme, Poul Anker Sørensen, Hans Larsen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar

@ Ole Brockdorff.
Når jeg læser dine ord:
"Men, kære Nour Tessie Jørgensen, uanset hvad der er ærefuldt eller skamfuldt i forhold til en muslimsk families patriarkalske familietraditioner, både med hensyn til kultur og religion, må og skal muslimske familier èn gang for alle lære, at her i Danmark har vi ligestilling for kvinder forstået på den måde, at når hun fylder 18 år, er hun ifølge dansk lovgivning et juridisk selvstændigt menneske, der har lov til at bestemme over sit eget liv. Og dèt faktum har muslimske flygtninge og indvandrere bare at respektere i demokratiets hellige navn – ellers må de anstændigvis rejse hjem igen til deres eget mislykkede land." - så synes jeg, det klart afspejler vi danskeres - og hele den vestlige verdens - manglende indsigt i, at andre mennesker på denne klode lever efter andre normer end vi gør - og har ret til det!

Vil de bo hos os, må de naturligvis underordne sig dansk lov og ret, men vi bør - synes jeg - anerkende, at nydanskere har ret til i øvrigt at have deres egne værdier.

Dem kender vi ikke, dem forstår vi ikke - og vi forsøger jo end ikke at forstå dem.
Gjorde vi det - søgte at forstå - som Nour Tessie Jørgensen tydeligvis gør - så ville det hele nok gå meget bedre ;-)

Så havde vores forhold til især Mellemøsten i de seneste ti-år nok ikke udvikle sig så elendigt, som situationen er i dag, vil jeg mene.

Kurt Nielsen, Flemming Berger og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Peter Nielsen

Har ikke behov for at forstå sådan et usselt menneskesyn. Hvorfor skal vi tilpasse vores samfund efter ømskindede tilflyttere der for en dels vedkommende ikke engang ønsker vores samfund.
Det er direkte pladderhumanisme og vores blødsødenhed og forståelse har ikke virket i årtier. Nu er det på tide at skifte kurs.

Kent Thomsen, Lasse Reinhold og Per Olsson anbefalede denne kommentar
Jørn Petersen

Om man er det ene eller det andet gør ingen forskel i forhold til loven, vi lever i en retsstat.

Hvor man søger råd kan aldrig komme staten ved og de skal bare holde deres snude ude af det og kun kannibalisere på det som loven giver dem ret til, derunder om loven overholdes som tiltænkt.

Igennem mange tiår har staten udviklet sig til at se på borgerne som sutteflasker den lever af og de tomme smides væk, det har aldrig været meningen med staten og kommunerne.

Det har skabt en afstand mellem borgerne og staten og kommunerne, som har startet en bevægelse mod statens opløsning.

Når borgere ( af alle etniske baggrunde ) på den måde bliver en torn i øjet på staten og som staten prøver at eliminere, primært økonomisk, men også på alle andre parametre, ja så skaber staten sit eget grundlag for en borgerkrig og dem de forsøger at eliminere bliver flere og flere.

Sådan en stat kan kun skaffe sig fjender.

@ Peter Nielsen. "Hvorfor skal vi tilpasse vores samfund?" Nej, det synes jeg heller ikke, vi skal.
"Nu er det på tide at skifte kurs." Det er jeg enig i. Men skal vi påvirke "de fremmede", tror jeg, at det første, vi må gøre, er at søge at forstå dem ; - )

Peter Nielsen

Arne Thomsen, jeg synes det er en misforståelse at vi skal forsøge at forstå dem eller påvirke dem. De kommer hertil fordi de vil nyde godt af det samfund vi har opbygget gennem generationer. Når de så vælger at leve i en parallel verden, så er det for mig et klokkeklart tegn på at de ikke ønsker samfundet andet end at nasse på det - kort og godt.
Derfor kan man, som med gæster i sit hjem, henlede deres opmærksomhed på at enten følger de landets love og skikke, og ellers kan vi vise dem hovedøren.
Det behøver ikke være særligt kompliceret, hvis vi bare erkender at vores forsøg på at forstå og omfavne dem i årtier, ikke har virket efter hensigten. Skal vi møde dem med endnu mere forståelse og endnu mere empati, ja så ender vi med at fremstå endnu mere naive og idiotiske end vi allerede gør.
Vi har ikke inviteret dem indenfor - de har selv henvendt sig, og må derfor acceptere de regler vi har. Deres religion kan de praktisere som de ønsker dog ikke i det omfang det modarbejder det samfund der for en stor dels vedkommende giver dem mad på bordet og tøj på kroppen.
Jeg er træt af at humanister og venstrefløjen har taget ejerskab over integrationspolitikken. Hvorfor ikke anerkende at de skal indordne sig under vores samfundsnormer og ikke omvendt?
De stopper jo ikke med at flygte når de kommer til Bulgarien - de vil derhen hvor de kan få i pose og sæk uden at der stilles særligt skrappe krav. Og nej de krav vi stiller er slet ikke uoverstigelige - de er snarere rimelige. Indtil de er klar til at træde over døretrinnet til det samfund vi har, ja så må de bo i de dertil indrettede indkvarteringsmuligheder, hvad enten det er telte, skoler, haller eller lign.

Peter Nielsen

Hvad skal det overhovedet nytte at forsøge at forstå idioter som ønsker sharia eller anser kvinder for at være mandens ejendom - de har ingen plads i landet og burde smides ud - uden statsborgerskab.
Jeg er sikker på at de sagtens kan rejse til Sudan, Somalia og andre primitive samfund der har leveregler der harmonerer med disse fjolsers drømme.

erik mørk thomsen

Nu kan der uden det store besvær, findes kristen samfund, hvis syn på staten/rets samfundet, er lige så langt ude, som de værste musliner.
Når et folketingsmedlem, med kristen baggrund, siger, at det er i orden, at slå sine børn, er det hende ret.
Ikke noget om, hun overtræder danske værdi, specielt fordi hun tilhører et parti, der slå sig op på at beskytte dem.
At vi også fortiger, den lille racisme, der findes i det danske samfund, er også en sandhed.
Mine børn har fortalt mig, kom de gåden, med kammerater, af anden baggrund end dansk, hvad chancen for at blive stoppe af politiet, unødvendig, men bare for at gøre, meget stor.
Det var i 1990 erne, og dokumenteret mange gange, uden at der blev skredet ind, over for politiet.
Og behandler med folk, som "rådden", begynder de at opføre sig som "rådden" , og forventer bestemt ikke noget godt, af systemet!

Ole Rasmussen

Løsningsforslag?

Jeg tror ikke der er nogen løsning. Generationer dør, og andre tager over. De yngre må finde sig til rette i et andet samfund end det vi ældre kender. I mit liv er muslimer kun noget man ser på tv, så jeg ved ikke så meget om dem.

Jeg anser assimilering som det eneste brugbare værktøj til at skabe sammenhængskraft, som det med succes er brugt i Frankrig, men mange fra ikke vestlige lande insisterer jo på den middelalderlige kultur, hvor en ko er mere værd end kvinden, så vi forbliver nok et multikulturelt samfund, med flere og flere parallel samfund.

Det med en dansk Imam udannelse er et slag i luften, og hvorfor skulle det danske samfund til at tolke Sharia. Det er de vist nok om at gøre i forvejen.

Jørgen Larsen

@Nour Jørgensen - Nu får Du det til at lyde som om, at flertallet af vores nye muslimske medborgere lige er ankommet til landet. Men sandheden er jo altså, at rigtig mange har været her i flere årtier. Man må forvente, at de har forstået, hvad forholdet mellem stat og borgere er i Danmark. Det er IKKE mit indtryk, at de i almindelighed mangler kendskab til Deres rettigheder.

Jeg finder dine bemærkninger om "udnyttelsen af myndighedernes frygt for æresrelateret vold og konflikter" betænkelig. Den fremsendes iøvrigt uden nogen form for dokumentation. Jeg skal ikke afvise, at det finder sted. Men det vel ikke et fundamentalt integrations problem?

Claus E. Petersen, Robert Kroll og Peter Møllgaard anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Det hele skal nok gå! Inden for ganske få år er statskassen tom for likvider til folkepension, S.U. hospitalsbehandling, børnehaver m.m. Til den tid ordner det hele sig i økonomisk kaos også for den nydende del af befolkningen, som mener sig berettiget i at modtage livsvarige gaver fra den hårdtarbejdende arbejderklasse. Spændende og udfordrende tider vi går i møde!

"Og giv minoritetsborgere et bedre alternativ end imamerne, men under stadig hensyntagen til deres kulturelle og religiøse ståsted." siger artiklens forfatter.

Hvis "hensyntagen til deres kulturelle og religiøse ståsted" betyder, at man skal respektere eller tage hensyn til
-minoritetens kvindeundertrykkelse
-minoritetens tilslutning til stening af utro kvinder som en god og rigtig straf
-minoritetens tilslutning til at manden bestemmer i ægteskabet og kvinden bare skal adlyde
-minoritetens sympati for fysiske straffe
-minoritetens afvisning af homoseksuelle som værende "rigtige mennesker" med samme ret som andre
- o s v o s v

SÅ må vi vist sige pænt nej - det er et aldeles uacceptabelt forlangende . Holdninger af denne type har ikke krav på respekt og hensyntagen.

Johan Clausen, Peter Møllgaard og Søren Hansen anbefalede denne kommentar
Jørgen Larsen

Knap halvdelen af kvinderne på landets krisecenter har indvandrer baggrund. Når man, som Nour Jørgensen, mere end antyder, at denne overrepræsentation ikke skyldes den udbredte social kontrol og vold mod kvinder, så må man anstændigvis forlange dokumentation.

Det er jo helt fint, at give minoritetsborgere et bedre alternativ, end imamerne. Nour Jørgensen mener tilsyneladende, at årsagen til alle disse problemer skyldes manglende oplysning. Man VED simpelthen ikke at vold er ulovligt, at mænd og kvinder er ligestillet m.m. Det lyder besnærende - det hele er kun et spørgsmål om oplysning.

Nour Jørgensen - vi HAR prøvet den fremgangsmåde og det skal vi selvfølgelig fortsætte med. Men nej tak - jeg hverken KAN eller VIL vise respekt eller hensyntagen til den slags holdninger. Det uanset om de kommer fra muslimer eller kristne.

Kasper Andreasen

Måske et af de bedre/bedste indlæg man har kunnet læse siden dokumentarserien påkaldte sig reaktioner (før og efter afsnittene blev sendt). Hvor TV2 præsterede meningsdannelse mere end journalistik i deres iscenesættelse af deres dokumentar, formår Nour Jørgensen faktisk at stille kritiske spørgsmål om, hvilken viden dokumentaren reelt set bidrager med.

Hvilket så går forbi næsen på størstedelen i kommentartråden. Ærgerligt. I stedet kommer så en lind strøm af stråmænd, vilkårlige generaliseringer (hvilket fra min side selvfølgelig i sig selv er en generalisering, det beklages) og mest sigende: "det jeg hører dig sige".

Generation Døv findes også på information.dk.

Kurt Nielsen, Mads Berg, Søren Veje, erik mørk thomsen, Curt Sørensen og Kasper Malskær anbefalede denne kommentar
Kristian Kolby

Håber TV2 laver en serie "DF bag kulissen"!

Mads Berg, Per Jongberg, Søren Veje, erik mørk thomsen og Curt Sørensen anbefalede denne kommentar
Peter Nielsen

Kasper Andersen den bibringer Inter nyt andet end bevis for ar moskeerne igennem deres virke er med til at skabe parallelsamfund.
Men du, som mange andre, er af den opfattelse at samfundet endnu en gang skal prøve at forstå. Hvad er dit forslag, for det nytter jo ikke at blive ved med det vi har gjort i årtier.
Hvorfor ikke bruge pisken nu og lade gulerødderne være for en stund. Blødsødenhed, sociale tilbud og andet FIA har jo intet gjort.
Det er let at kritisere hvis ikke man kommer med noget konkret tankespin der vil virke.
Hvorfor ikke prøve at vende det på hovedet? De er her som gæster og må forvente at tilpasse og aktivt søge integration. Det sker i al for ringe grad. Ingen del i samfundet betyder ingen penge fra samfundet.

Lasse Reinhold

"Det skyldes, at mange af de minoriteter, vi har i Danmark, kommer fra samfund, hvor der er en udbredt mistillid og frygt for myndighederne, herunder politiet"

Aha, så det eneste problem er, at de *endnu ikke har set lyset*. Simpelt problem.

Så vi må vise dem, at trygt kan gå til myndighederne for at få deres deres lesbiske datter gift med en dansk pige uden at frygte nogen repressalier fra staten.

Jep jep.

Jørgen Larsen

@Kasper Andersen - Du er hverken den første eller sidste, som forsøger at lukke en debat under henvisning til de øvrige deltagers manglende indsigt og saglighed. Du har naturligvis for længst gennemskuet det EGENTLIGE formål med TV2 dokumentaren. Det er også den strategi mange imamer har valgt. Jooo, der blev da ganske rigtigt afslørede kritisable forhold, men er det egentlige problem ikke TV2's motiver? Det er en velkendt strategi, som også benyttes af tryllekunstere - afledning.

Men måske skulle Du bruge din kritiske sans til at genlæse dette afsnit:

"Et andet aspekt, som IKKE blev belyst i dokumentarserien, og som ER MEGET UDBREDT, er udnyttelsen af myndighedernes frygt for æresrelateret vold og konflikter. Det er simpelthen blevet FOR NEMT at udnytte myndighedernes hjælp ved at beskylde forældre eller ægtefæller for æresrelaterede konflikter."

Alle fremhævelser i ovenstående er mine. Det understreges altså af Nour Jørgensen som en af de fundamentale grunde til minoriteternes udbredte frygt og mistillid til myndighederne. Hvis Du læser lidt længere i hendes debatindlæg, så fremgår det tydeligt, at i VISSE minoritetskredse så er det egentlig ikke volden der er problemet. Det er ikke volden, der fører til ærestab - nej, det er ANMELDELSEN til offentlige myndigheder.

Undskyld mig, men JEG er altså af den opfattelse, at det er volden som er problemet og ikke tilbuddet om ophold på krisecenter eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Jeg har ingen problemer med ansættelse af minoritetsborgere som brobyggere. Men det er jo altså IKKE ligegyldigt om de bygger bro til sekulære eller religiøse værdier.

René Pedersen, Lasse Reinhold, Morten Pedersen og Peter Møllgaard anbefalede denne kommentar
Kasper Andreasen

@Peter Nielsen:
”den bibringer Inter nyt andet end bevis for ar moskeerne igennem deres virke er med til at skabe parallelsamfund.
Men du, som mange andre, er af den opfattelse at samfundet endnu en gang skal prøve at forstå. Hvad er dit forslag, for det nytter jo ikke at blive ved med det vi har gjort i årtier.
Hvorfor ikke bruge pisken nu og lade gulerødderne være for en stund. Blødsødenhed, sociale tilbud og andet FIA har jo intet gjort.
Det er let at kritisere hvis ikke man kommer med noget konkret tankespin der vil virke.
Hvorfor ikke prøve at vende det på hovedet? De er her som gæster og må forvente at tilpasse og aktivt søge integration. Det sker i al for ringe grad. Ingen del i samfundet betyder ingen penge fra samfundet.”

Hvordan ville du bruge pisken? Altså uden at fremme uønskede tendenser som radikalisering, fattigdom og parallelsamfund? Og omvendt hvordan ser du pisken kan fremme ønskede tendenser (integration på arbejdsmarkedet, ligestilling mellem kønnene, bedre uddannelse for alle, etc.)? Det er det jeg er interesseret i at høre.

@Jørgen Larsen:
”Du er hverken den første eller sidste, som forsøger at lukke en debat under henvisning til de øvrige deltagers manglende indsigt og saglighed. Du har naturligvis for længst gennemskuet det EGENTLIGE formål med TV2 dokumentaren. Det er også den strategi mange imamer har valgt. Jooo, der blev da ganske rigtigt afslørede kritisable forhold, men er det egentlige problem ikke TV2's motiver? Det er en velkendt strategi, som også benyttes af tryllekunstere - afledning.”

Jeg er ikke sikker på jeg har gennemskuet noget. TV2s afsløringer er naturligvis ikke uden værdi, og nogen af dem kræver ikke yderligere data for at blive diskuteret politisk. Men der er nu engang også en enorm selektivitet i hvordan forholdene udlægges, hvilket ses i disse to historier:

http://www.radio24syv.dk/udvalgte-nyhedshistorier/har-tv2-manipuleret-me...
http://journalisten.dk/tv-2-chef-afviser-have-manipuleret-med-moske-program

Når TV2s ansvarlige chef mener det er en ansvarlig, meningsfuld og tilsyneladende ikke afvigende redigering der er foregået her, så er det nærliggende at tro den type udlægning finder sted flere gange i dokumentarserien. Om glasset så er halvt fyldt eller halvt tomt, ændrer det ikke ved, at dokumentarserien er skåret til at sætte moskeer og muslimer på den politiske dagsorden uden at lade nuancer eller mere grundlæggende bagvedliggende problemer, forstyrre hvad der ønskes diskuteret.

”Men måske skulle Du bruge din kritiske sans til at genlæse dette afsnit:

"Et andet aspekt, som IKKE blev belyst i dokumentarserien, og som ER MEGET UDBREDT, er udnyttelsen af myndighedernes frygt for æresrelateret vold og konflikter. Det er simpelthen blevet FOR NEMT at udnytte myndighedernes hjælp ved at beskylde forældre eller ægtefæller for æresrelaterede konflikter."

Alle fremhævelser i ovenstående er mine. Det understreges altså af Nour Jørgensen som en af de fundamentale grunde til minoriteternes udbredte frygt og mistillid til myndighederne. Hvis Du læser lidt længere i hendes debatindlæg, så fremgår det tydeligt, at i VISSE minoritetskredse så er det egentlig ikke volden der er problemet. Det er ikke volden, der fører til ærestab - nej, det er ANMELDELSEN til offentlige myndigheder.

Undskyld mig, men JEG er altså af den opfattelse, at det er volden som er problemet og ikke tilbuddet om ophold på krisecenter eller anmeldelse til offentlige myndigheder. Jeg har ingen problemer med ansættelse af minoritetsborgere som brobyggere. Men det er jo altså IKKE ligegyldigt om de bygger bro til sekulære eller religiøse værdier.”

Jeg kan ikke finde en sammenhængende udlægning af hvad du skriver (og citerer) her. Dog kan jeg se en enkelt sætning jeg kan give et utvetydigt svar på: Nuir Jørgensen konstaterer på intet tidspunkt, at volden ikke er et problem. Hun placerer blot volden i konteksten af det miljø den finder sted i, hvilket overhovedet ikke burde være kontroversielt eller uønsket, hvis man ønsker at vide noget om fænomenet.

Jørgen Larsen

@Kasper Andreasen - Først og fremmest tak for svaret. Jeg kan - om ikke andet - konstatere, at vi tydeligvis fortolke billeder, ord og tekst forskellig. Selvfølgelig er TV2 udsendelsen selektiv og som alle andre fremstillinger kan det gå ud over nuancerne. Men jeg kan nu ikke se, at det ændre billedet af imamernes rolle.

Der er jo ingen af de problemstillinger som Nuor Jørgensen fremhæver, der er nye. Det skulle da lige være den chokerende påstanden om, at det er blevet for nemt at få myndighedernes hjælp eller som det så smagfuldt udtrykkes:

"..., så er den hurtigste og nemmeste løsning at OPFINDE en æresrelateret konflikt"

Faktisk, så bekræftiger hun jo indirekte de påstande, der i årvis er fremsat om VISSE minoritetes miljøer. Det vil næppe være muligt for en etnisk dansker, at skrive det samme. Det ville i den grad være kontroversielt. Men når Nuor Jørgensen gør det, så placerer hun blot volden i en kontekst som vi tilsyneladende ikke har set før?

Jeg er overbevist om, at Nuor Jørgensen tager afstand fra voldsanvendelse. Men jeg er IKKE overbevist om, at hun og ligesindede er de rigtige brobyggere.

Peter Nielsen

Kasper Andreasen, der er mange aspekter i "pisken". Først og fremmest skal vi kun give midlertidigt ophold til flygtninge. Det kan være at det kan strække sig over 10 eller 20 år, men det vil have den fordel at vi kan stille en række krav til en egentlig integration og statsborgerskab i DK. Det er vigtigt at holde for øje at statsborgerskab i DK ikke er en ret man har bare fordi man har været i landet i generationer.
Vi skal naturligvis stille krav om at der læres dansk, og det er ikke nok at man kan præsentere sig selv, man skal lære det. Man skal lære om værdierne og om det samfund der definerer Danmark. Man skal finde sig et job og vise at man kan varetage et job over en længere periode. Når man har vist at man kan sproget, kender til arbejdskulturen, og at man kan forsørge sig selv, så kan man søge om statsborgerskab. Dette skal ske på samme vis som i dag. ( Jeg har intet problem i at man tager job selvom man er på midlertidigt ophold - det skal ske på samme vilkår som for alle andre). Når man får statsborgerskabet, så underskriver man en juridisk bindende aftale om at man vil overholde dansk lov, og i det tilfælde hvor man overtræder straffelovgivningen annulleres ens statsborgerskab og man udvises for bestandigt til det land man kommer fra. Såfremt landet ikke er i stand til at modtage en pga. krig, så må man tilbage til et center og vente der. Samtidig ryger man tilbage på samme vilkår som andre der venter på at bevise at de er i stand til at få et statsborgerskab. Det vil give en del personer med statsborgerskab som kan annulleres. Denne mulighed vil først forsvinde efter 2 generation er kommet til verden. Dvs. hvis man træder ved siden af så rammer det ens børn som også vil stå for udsendelse sammen med forældrene.
De der allerede er i landet indkaldes til statsamtet og får 2 valgmuligheder. enten skrives der under på en midlertidig statsborgeraftale eller også fratages statsborgerskabet med det samme. Dette skal ske for at understrege at det at være statsborger ikke er en ret, men noget man skal gøre sig fortjent til.
Er du forhindret i at virke i samfundet fordi din religion eller kultur står i vejen for det, så kan du ikke få statsborgerskab, så er du på midlertidigt ophold indtil du kan sendes ud igen. Uanset hvor mange børn man har og får under midlertidigt ophold, så skal familierne udsendes ved først kommende lejlighed.
Er du analfabet så kan du ikke få statsborgerskab - du skal først have taget en uddannelse og vist at du kan begå dig som andre i samfundet. Analfabetisme er ikke en tilstrækkelig årsag for ikke at gennemføre de fremsatte krav.
Du vil i bund og grund kunne blive dansk statsborger med skærpede krav og sanktionsmuligheder. Forstår du ikke det, så bliver du ikke en del af Danmark.
Begår dine børn kriminalitet, også efter deres 18 fødeår, sanktioneres du på lige fod med dem, og vil ligeledes blive udvist og frataget dit statsborgerskab.
Kriminalitet straffes på lige vilkår med alle andre, dog betyder det at du sendes ud af landet omgående, og evt. straf skal afsones i udrejsecenter under lås og slå.
Der er tale om en solidarisk sanktion, hvor familien hæfter for hinanden. Det er måske ikke solidarisk som sådan, men jeg skal love dig for at det vil sætte tingene i perspektiv og få folk op af stolene og i gang med at bidrage til samfundet. Dem der har for få hjernevindinger til at forstå betydningen af dette, og forholder sig negativt til kravene, eller som begår kriminalitet, de er ude af den danske ligning.
Er det demokratisk? Sikkert ikke, men det vil en sharia tilhænger vel ikke tage så tungt nu når vedkommende ikke vedkender sig demokrati alligevel. En kriminel indvandrer der har fået statsborgerskab eller en kriminel efterkommer, burde vide bedre, så der er ikke brug for en større diskussion.
Formentlig vil en Advokat som Bjørn Elmquist råbe op, men eneste modargument er at vi gør forskel på mennesker. Det gør vi måske, men omvendt så vil helt klare linjer fra dag et betyde at kriminalitet har en skærpende konsekvens og de personers bidrag til samfundet må anses for irrelevant i forhold til den aftale et statsborgerskab blev tildelt på. Derfor er aftalen om statsborgerskab overtrådt, og resten er lige ud ad landevejen.

Ole Rasmussen

Vil man som en ikke vestlig indvandrer bo og opholde sig i Danmark er det at kunne sproget dansk en forudsætning for at være her. Derfor er man med en opholdstilladelse automatisk indskrevet på en sprogskole. Det gælder for alle, børn som gamle, mænd som kvinder. For tyrkere, thailændere og alle andre, og i det regi skal man assimileres. Her skal man også have muligheden, at sige fra overfor eventuel undertrykkelse i familien, og gør man ikke det, så må det være fordi man ikke vil. Vi kan jo ikke gøre noget ved folk som ønsker at pine sig selv. Det ændrer dog ikke ikke på, at kvinder skal arbejde, også hvor der er andre tilstede. Omvendt skal vi sikre deres valg, hvis de søger væk fra undertrykkelse og sharia. Fravælger man helt at integrere sig bliver man smidt ud. Børn og unge under 18 år kræver en særlig opmærksomhed så som familiens forsøg på indoktrinering, børnearbejde, omskæring, tvangsægteskaber mv.

Peter Nielsen

Ole Rasmussen, det giver sig selv hvis man anskuer statsborgerskab som noget man skal gøre sig fortjent til, og hvis man tildeler det på et betinget grundlag.
Du slipper for alskens tåbelige projekter der alligevel ikke virker. Når konsekvensen af ikke-deltagelse er gjort klar, så vil det naturligvis anspore folk til at blive en del af samfundet. For dem der har et problem med betingelserne, der vil konsekvensen være simpel - intet statsborgerskab og ultimativt udsendelse til der hvor de kommer fra.
Simpelt valg...

Jørn Petersen

Der er kun en ting der gør sig gældende for at kunne leve i danmark, respekt og anerkendelse af retsstaten.

Hvad politikkerne ellers finder på er racistisk og udsprunget af det de er bange for.

Assimilere, er at gøre lige eller tilpasse, og det betyder at det går begge veje og at der ikke er en opskrift eller køreplan for det, det er det som sker når forskellige kulturbærere lever sammen i mange generationer.

Kasper Andreasen

@Jørgen Larsen (og Peter Nielsen):
Jeg takker også for dit svar.

”Selvfølgelig er TV2 udsendelsen selektiv og som alle andre fremstillinger kan det gå ud over nuancerne. Men jeg kan nu ikke se, at det ændre billedet af imamernes rolle.”

Det ændrer ikke billedet, det er jeg formentlig enig i. Jeg påpeger blot TV2 har to grimme vaner (som de så igen deler med mange andre medier). (1) De ’laver’ og skærer nyheder til sådan, at de ved de vil provokere og skabe debat. Det er i sig selv ikke særlig slemt. De fleste medier skal jo vinkle deres historier. Problemet opstår når (2) TV2 bevidst skubber de øvrige 80 % af historien til side, men stadig lader som om man har 100 % af historien. Det som jeg mener Nour Jørgensen fremhæver som er interessant, er at historien om imamers rådgivning og adfærd ikke kan stå alene, men skal suppleres med vinkler som både kan være kulturelle, etniske og socioøkonomiske. Det kan godt være det ville gøre debatten langt mindre entydig og gøre det sværere for politikere at navigere i deres dundertale. Kort sagt: Breaking news elementet som TV2 har været bannerfører for i mange år forsvinder. Men det ville gøre os langt klogere på hvem de mennesker vi lever sammen med er.

”Der er jo ingen af de problemstillinger som Nuor Jørgensen fremhæver, der er nye.”

Det er meget muligt. Det ville egentlig være mærkeligt andet. Men i den offentlige debat druknes og bagatelliseres kompleksiteten der ligger i de relationer som former såkaldte parallelsamfund. Enten så er der tale om parallelsamfund (de borgerlige partier, nogle gange Socialdemokraterne) eller også er det ikke vigtigt at snakke om (Radikale) eller også er de partier ikke i stand til at sætte dagsordenen, men kan kun reagere (SF, Alternativet, Enh.). Når det som det oftest gøres omtales det som parallelsamfund, bliver associationen en krystalklar sammenvikling af ortodoks Islam (religion), ghetto (almennyttige boligområder), kriminalitet (utryghed), socialt bedrageri, arbejdsløshed, passiv forsørgelse, æresrelaterede konflikter, osv. Så er det bare jeg siger, at parallelsamfund som et begreb der kan anvendes politisk, bliver problematisk hvis det indbefatter alle disse elementer. Det gør det næsten umuligt at have berøring med de konkrete steder, når man som en del af et påstået parallelsamfund altid er et skridt fra at være et samfundsundergravende element og i øvrigt ikke kan erklære, at man blot bor i et fattigt område, at de fleste familier i områder bor i relativ isolation eller, at der hersker en ond cyklus mellem manglende kvalifikationer, offentlig forsørgelse og kriminalitet.

Jeg vil i stedet opfordre til, at man ser parallelsamfund som et af mange mulige resultater af de dynamikker som former de såkaldte ghetto-områder. De ting som også former dem er således A-, B- og C-boligmarkeder, kultursammenstød og identitetstab, et stadig mere komplekst arbejdsmarked, begrænset geografisk mobilitet, fattigdom, koncentrationen af psykisk syge og invaliderede, m.m. I stedet for at tro man har forstået hvad problemets kerne er, burde man stille sig langt mere åben for hvordan ”ghettoen” er kommet til at se ud som den gør.

Der er en stor ironi i, at Dansk Folkeparti – som er et parti der er født ud af, at man fra det rige Danmark ignorerede problemet med HVORDAN man skulle integrere gæstearbejdere og flygtninge, et parti som først og fremmest er mikrofonen for utilfredsheden med ikke at kunne tale om det problem – i dag har gjort det umuligt at tale om dette problem på nogen meningsfuld måde, jf. ovenstående.

Uden at jeg skal gøre Peter Nielsen til DF-vælger mod hans vilje, er følgende et fuldstændig acceptabelt niveau for den landspolitiske debat ikke bare hos DF, men latent også hos Venstre:

”Hvorfor ikke bruge pisken nu og lade gulerødderne være for en stund. Blødsødenhed, sociale tilbud og andet FIA har jo intet gjort.”

Jørgen Larsen

@Peter Nielsen - Det er da vidst større lighed mellem dig og disse anti-demokratiske og religiøse kredse, end Du egentlig forestiller dig! Har Du været på studietur i Nordkorea?

Jørgen Larsen

@Kasper Andreasen - Vi kan i hvert tilfælde være enige så langt, at der IKKE er nogle enkle og simple løsninger. Vi skal selvfølgelig stå fast på vores sekulære retsstat - også overfor folk af etnisk dansk herkomst, som i Deres vildfarelse er foretaler for genindførsel af afstraffelse baseret på oprindelse - altså i realiteten den æres og skamkultur de hævder de bekæmper.

Vi taler meget - om med rette - om de udfordringer vi har med integration. Men når det er sagt, så glemmer vi undertiden også de fremskridt der er gjort. Personligt tror jeg, at vi kun kan fastholde den positive udvikling ved at stoppe/mindske indvandringen. Vi behøver først og fremmest tid til, at integrere dem der allerede er i landet.

Peter Nielsen

@Jørgen Larsen, næ men kunne godt tænke mig en all inclusive ferie i dette syge land.
Men for at gøre det let at forstå for dig, så er jeg arg modtander af at tildele nogen flygtninge statsborgerskab bare fordi de kommer hertil.
Det er noget man, så længe man ikke er 2. eller 3. generation i landet, skal gøre sig fortjent til gennem handlinger.
Hvorfor er det så ufattelig og uoverkommelig et krav? Hvis du vil være her så burde det sørme være en smal sag at overkomme dette.
Hvad er det du er så ked af? Er det forkert at forlange noget? Er det en ret at være dansk statsborger?
Dit største problem er at du ved at det er en effektiv løsning, men din livsanskuelse forbyder dig at acceptere en så simpel løsning. Jeg behøver ikke kende noget til dit politiske ståsted andet end at jeg med sikkerhed kan sige at du mener det er en ret og dermed kan vi ikke stille krav - jeg mener det er noget man skal gøre sig fortjent til og noget man kan miste igen.
hvorfor giver vi ikke midlertidigt asyl? Det kunne vi gøre i 90´erne uden at venstrefløjen gik i epileptisk anfald - hvorfor ikke gøre det igen. når der er ro på, så er det farvel og tak for denne gang.
simpelt og ganske humant.

Peter Nielsen

@ Kasper Andreasen, jeg er ikke DF vælger - stemmer LA og formentlig Det Nye Borgerlige hvis de kommer ud af starthullerne. Nu må vi se.
Min holdning til vores udfordringer omkring integration er at vi er bange for at se problemerne i øjnene.
Der er ikke nævneværdige problemer med asiater, vesterlændinge osv. men vi har problemer med mellemøstlige folk - primært muslimer. Derfor er det dels religiøst og dels kulturelt betinget.
Jeg og samfundet har intet behov for at klemme et par tusinde af disse ind i samfundet. De bidrager jo med absolut intet. De er en omkostning fra de kommer til de dør ( eller rejser igen). Hvorfor ikke ekskludere dem fra dag 1, når nu vi kan. jeg gider ikke at betale til dem og det tror jeg heller ikke du gør. Lad os tage krøblingen af en talsmand fra Grimhøjmoskeen.... 14 børn, det er vel en anelse over gennemsnittet herhjemme. Manden er ikke en positiv kraft i det danske samfund. Det var slet ikke behov for at have ham her i landet, hvis vi havde sorteret i de besøgende ved vores grænser fra den første dag.
Med disse enkle og letforståelige krav, er det ens for alle - er du svensker, amerikaner eller syrer. Det er samme sæt regler. Jeg vil samtidig også vædde at svenskeren og amerikaneren har 1000% større chance for at blive til noget godt her i landet, hvor syreren har 100 % chance for at blive et problem her i landet.
Hvem skal vi satse på....?
Vi skal selvfølgelig lade syreren bevise sit værd i samfundet, og det har vedkommende al mulighed for.
simpelt og sindssygt effektivt.

Hold nu op. Det er ikke løsningsforslag, der mangler. Det er implementeringen af de, der er. En hel del af de ting, der har vakt forargelse i 'Moskeerne bag sløret' er allerede ulovlige enten at opfordre til eller at udføre eller begge dele. Politiet har bare - som sædvanligt - ikke opdaget det (vel stort set som de eneste i landet).

Resten skal bare have lidt tid - og vi kan så hjælpe det lidt på vej ved at vise, hvor uovervindeligt det værdisæt (f.eks. at alle er lige for loven(!), der er knyttet til grundloven, er.

Kasper Andreasen

@Jørgen Larsen:
”Vi taler meget - om med rette - om de udfordringer vi har med integration. Men når det er sagt, så glemmer vi undertiden også de fremskridt der er gjort. Personligt tror jeg, at vi kun kan fastholde den positive udvikling ved at stoppe/mindske indvandringen. Vi behøver først og fremmest tid til, at integrere dem der allerede er i landet.”

Det tror jeg ikke jeg er uenig i. Men min bekymring er, at når man taler om at mindske indvandring, så bliver det let en glidebane i forhold til at tale om, at indvandrerne selv bærer på problemet. Selvfølgelig kommer flygtninge og migranter med en vis bagage, men der hvor det virker til for alvor at være kikset med integrationen har været i kraft af den både frivillige og tvungne koncentration af flygtninge og migranter i almen nyttige boligområder. På den ene side har man inden for disse i øvrigt meget mangfoldige grupper søgt mod eller blevet i fællesskaber man kendte. På den anden side har boligmarkedets udvikling mod parcelhuse/ejerboliger, forfejlede sociale boligbyggerier fra 50’erne til 70’erne, kommunernes anvisningsret, outsourcing og skiftende magthaveres mangel på fremsyn og interesse for hvordan indvandrere og flygtninge bosatte sig og levede i Danmark alt sammen fremmet koncentrationen af etniske minoriteter af ikke-vestlig herkomst bestemte steder og med en vis isolation (selvvalgt og påtvunget) til følge. Mit argument er således blot, at dette ikke er en naturlig følge af indvandring.

@Peter Nielsen:
”Jeg er ikke DF vælger - stemmer LA og formentlig Det Nye Borgerlige hvis de kommer ud af starthullerne. Nu må vi se.
Min holdning til vores udfordringer omkring integration er at vi er bange for at se problemerne i øjnene.
Der er ikke nævneværdige problemer med asiater, vesterlændinge osv. men vi har problemer med mellemøstlige folk - primært muslimer. Derfor er det dels religiøst og dels kulturelt betinget.”

Som sagt ville jeg ikke skyde dig i skoene at du stemmer det ene eller det andet. Det jeg var interesseret i var måden der blev ræsonneret på. Pisken bliver et værktøj man skal bruge fordi denne tilsyneladende homogene gruppe opfører sig uhensigtsmæssigt og de hidtidige indsatser har ikke lykkedes.

Det grundlæggende problem jeg ser, er, at man går fra at se en korrelation (”hov, det er faktisk kun MØ’er/muslimer der volder rigtige problemer”) til at sige, at der er en kausalitet (”det må være fordi de ER MØ’er/muslimer). Jeg siger ikke det ikke er en komponent. Kultur, traditioner og religion (eller mangel på samme) er jo trods alt noget vi som mennesker falder tilbage på som en del af vores ritualiserede levevis. Men som jeg beskrev ovenfor er der mange grunde til at integrationen af ikke-vestlige indvandrere volder problemer. Hvis man endelig skulle have en teori om den rolle kultur, tradition og religion har, så er det som en reaktion på fejlslagen integration. Det er et spørgsmål om hvordan den pågældende gruppe og personerne i gruppen vælger at leve isolation mere end hvorvidt de vælger det.

Endvidere vil jeg mene, at hvis man ønsker at fremhæve, at der er en forskel på integrationen af personer med oprindelse i (Sydøst og Syd) Asien og personer med mellemøstlig/afrikansk oprindelse, bør man også fremhæve, at der i Danmark noget hvis ikke langt færre med den førstnævnte afstamning end den sidstnævnte.

PS: MØ’er er blot min dovne måde at skrive folk med mellemøstlig oprindelse. Jeg tvivler på nogen fra Mellemøsten ville insistere på deres identitet som mellemøster eller mellemøsteser.