Kommentar

Giv borgerløn og send kontrollørerne hjem

Det er noget pjat at frygte, at borgerløn vil få os til at opgive at gøre socialt udsatte til en del af fællesskabet. Det, som sætter dem uden for samfundet, er systemets mistænkeliggørelse
Det er noget pjat at frygte, at borgerløn vil få os til at opgive at gøre socialt udsatte til en del af fællesskabet. Det, som sætter dem uden for samfundet, er systemets mistænkeliggørelse

Molly Wittus/iBureauet

Debat
25. juni 2016

»Borgerløn er førtidspension med glasur«, skrev Gunvor Auken 17. juni i en kommentar i Information. Et mærkeligt udsagn fra en person, der foregiver at kende til praktisk socialt arbejde, bl.a. som bestyrelsesmedlem på Kofoeds Skole.

Arbejdet i bestyrelseslokalerne synes langt fra den virkelighed, jeg har oplevet i min direkte kontakt med eleverne på Kofoeds Skole.

Auken opfordres hermed til at komme ud af elfenbenstårnet og sætte sig ind i, hvad der reelt gælder for mennesker på skolen.

»Borgerløn er det samme som at sætte mennesker uden for samfundet,« skriver Auken. Men mennesker bliver ikke sat uden for samfundet, fordi de har til dagen og vejen uden at skulle stå med hatten i hånden.

Det vil Auken selv kunne forvisse sig om ved at se på, hvad der faktisk går for sig på Kofoeds Skole. Der kommer masser af mennesker, hvis forsørgelsesgrundlag er sikret.

Mennesker, der får førtidspension eller andre former for offentlig forsørgelse, trives og deltager i sprogundervisning, værkstedsarbejde, kreativt arbejde og forskellige former for håndværk, helt uden at blive tvunget til det.

Tågesnak dræner

Det, der sætter mennesker uden for samfundet, er den skærsild af nedværdigende og mistænkeliggørende behandlinger, de er udsat for, når de ikke kan klare sig og sine.

Alle, jeg har arbejdet sammen med gennem mine mange år som læge på skolen, har inderligt ønsket, at de ikke skulle piskes rundt i manegen i årevis af et system, der mener at vide, hvad der er bedst for dem, og som ovenikøbet bryster sig af, at de gør det for de stakkels syge og fattiges egen skyld.

De bliver drænet. De paternalistiske, tvangsbetonede tiltag har ikke bragt syge, svage, vanskelige, alternativt stærke og alternativt begavede bare i nærheden af arbejdsmarkedet. De syge er ikke blevet raske, tværtimod er de årelange forløb med til at fastholde og forværre symptomer på sygdom og elendighed.

Der er sågar mennesker, der dør under forvaltningens kamp for at finde frem til, om der ikke skulle gemme sig en lille ressource, der kunne bruges på det teoretiske arbejdsmarked, der kun eksisterer i flosklernes tågesnak.

Siden begyndelsen af 1990’erne har der konstant været et stort antal mennesker på overførselsindkomst, hvad enten man lokkede eller piskede. De bandbuller eller velmenende floskler, der er blevet dem til del, afhængig af de politiske vinde, har ikke rokket ved dette overordnede billede.

Hvad med at slippe kræfterne fri, have tiltro til de mennesker, det drejer sig om, hvad med at lade dem selv afgøre, hvilken hjælp de gerne vil have, uden at true dem med, at de mister deres forsørgelsesgrundlag, hvis de ikke makker ret?

Borgerkrigen er aflyst

Ifølge Gunvor Auken vil det medføre næsten borgerkrigslignende tilstande, hvis de der er i arbejde skulle betale til dem, der ikke er. Også det er noget sludder.

For det første gør de det i forvejen, overførselsindkomsterne kommer ikke ud af den blå luft. For det andet skal borgerlønnen selvfølgelig være universel på sammen måde som børnepenge, SU, folkepension, sundhedsydelser og alle de andre gode tiltag, der gælder for os alle. Det er hele kernen i velfærdssamfundet.

Vores velfærdsydelser betyder sikkerhed for os selv og solidaritet med andre. Man ved jo, at selv de rige lever bedre og længere i samfund, hvor man beflitter sig på at lindre vilkårene for dem, der har for lidt. Hvad er der at slås om?

Og socialrådgivere skulle vel fryde sig. Det må da være elendigt at skulle fungere som statstyrede, kommunalt ansatte kontrollører, og der vil altid være brug for mennesker, der kan hjælpe og vejlede dem, som ønsker hjælp og vejledning.

Det må da være godt at kunne se frem til at udføre det fag, som man er uddannet til; nemlig at rådgive i forhold til de sociale love og regler.

Ligesom øgede forebyggende tiltag inden for sundhedsområdet ikke har gjort læger arbejdsløse, vil borgerløn ikke fratage socialrådgiverne arbejdet. Men kontrollørerne – de kan gå hjem og lægge sig.

Ellen Ryg Olsen er læge

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Grethe Preisler

Der lader til at være visse uenigheder mellem tilhængerne af UBI (Ubetinget {skattefri] Basisindkomst) om, hvad og hvem implementeringen af dette social- og sundhedspolitiske columbusæg skal gøre godt for. Og ikke mindst om, på hvilken måde dette columbusæg skal finansieres.

Før debatten om UBI går op i hat og briller igen mellem tilhængerne Niels-Simon Larsen (liste Å) og Leo Nygaard (Retsforbundet + Borgerlønsbevægelsen BIEN), tør man måske opfordre redaktionen til at afsætte en professionel journalistisk graver-gruppe til belysning af, hvori uenighederne består. Så vi ved, hvem vi som læsere af den mindst ringe dansksprogede avis og stemmeberettigede borgere i verdens lykkeligste land tør vove at beære med et kryds på stemmesedlen, næste gang der skal leges stoleleg på Christiansborg mellem kandidater fra de til den tid opstillingsberettigede politiske partier i lilleputlandet Danmark.

Mads Berg, Flemming Berger, Christel Larsen, Karsten Aaen og Lars Bo Jensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Borgerløn skal være universel.
Alt andet skal naturligvis være uændret og ikke modregnes og udhules på nogen måde.
Alle skal fra fødsel til død have ret til borgerløn og det skal ingensinde kunne fratages dem.
Og så kan den neoliberale dødsspiral prøve at fodre sine aktionærer med sin egen hale, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at aktionærer og kapitalister ikke kommer til at lide nogen nød, for kapitalister mister ingen magt ved at folk får ret til borgerløn - tværtimod - så får de frie, raske og aktive borgere, som FRIVILLIGT vil arbejde, men selv kan være med til at bestemme betingelserne.
I øvrigt takker jeg for en meget seriøs artikel med gode argumenter.

Grethe Preisler

@Jørgen Steen Andersen,

mener du universel på samme måde som FN's menneskerettigheder eller bare universel som arbejdskraft og andre varers fri bevægelighed inden for Schengen-området?

Grethe Preisler

Kære Leo Nygaard,

det skal du ikke være ked af (at dine tal for hvor mange offentligt ansatte, der kan overgå til fornuftig beskæftigelse, med dine egne ord er 'grebet ud af luften'). Så langt er 'alkymisterne' i liste Å's frit i luften svævende idelaboratorier vist ikke engang nået endnu med deres beregninger af cirklens kvadratur i form af udgifter og besparelser ved implementering af en skattefri offentligt finansieret UBI til medlemmerne af det klasseløse kreative iværksætterlav alias "prekariatet".

P.S. Du behøver ikke at gøre reklame for dig selv, jeg har jo for længst lovet at skrive under på din stillerliste, hvis du aspirerer til en plads som 'løsgænger i dolketinget' næste gang, vi skal til urnerne igen .... ;o)

Jørgen Steen Andersen

Grethe Preisler 13:57
"Universel" er måske et unøjagtigt udtryk, men når jeg bruger det i denne sammenhæng betyder det, at den skal udbetales til alle uanset indtægt eller andre forhold, så kan ingen blive misundelige, når det gælder for alle og der er ingen bureaukrati ud over det nødvendige til at få pengene udbetalt, og som i dag, så skal udbetaling ske den sidste hverdag i måneden.
Arbejdstagerne bliver så mere uafhængig af vilkårlige og urimelige ønsker og krav fra arbejdsgiverne om arbejdsforhold, det være sig længde, pauser, løn og lign.
Så kunne jeg godt tænke mig at se et regnestykke, hvor alle kontrollanter og hele bureaukratiet bliver sat på et regneark og det sparede beløb bliver tilgængeligt for alle, men naturligvis bliver BNP lavere med det samme beløb, men det er et godt eksempel på, hvor unøjagtig BNP - målestokken er for værdien af varer og tjenesteydelser.
BNP bruges af højrefløjen til at legitimere neoliberalismen og de afledte konsekvenser.

Grethe Preisler

@Jørgen Steen Andersen,

at BNP-målestokken for værdien af varer og tjenesteydelser både bruges og fortsat vil blive brugt af højrefløjen til at legitimere neoliberalismen og dens afledte konsekvenser, kan vi ikke være uenige om. Men tror du 'højrefløjen' holder op med det, bare fordi 'venstrefløjen' siger "BØH"' og råber "UBI" i kor med Thomas Piketty?

Grethe Preisler

P.S. Det er efterhånden længe siden, "vi danskere" har haft underskud på handelsbalancen. Men se om det har bevæget højre- og midterfløjens økonomiske genier til at skåne syge og handicappede borgere og nedslidte industriarbejdere på gravens rand for 'arbejdsprøvinger' og 'jobtræningskurser' i stride stænger som betingelse for, at de kan fortsætte med at 'stå til rådighed for arbejdsmarkedet'på kontanthjælp frem for at tildele dem en regulær og anstændig helbredsbetinget førtidspension.

Mads Berg, Flemming Berger og Ebbe Overbye anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Grethe Preisler 16:05
Højrefløjen har jeg absolut ingen illusioner om, at de vil på nogen måde stoppe propaganda, hjernevask, misinformation og alle beskidte kneb for at fastholde deres magt til at lede og fordele arbejdet og optimere profit på alle mulige måder og under alle former.
Men mit håb er, at mennesker vil forstå på et eller andet tidspunkt at de er nyttige idioter, som mere eller mindre frivilligt lader sig udnytte til gengæld for deres frihed og ldt ussel mammon.
Underskud og overskud på handelsbalance og betalingsbalance bruges og misbruges - tænk bare på Claus Hjort Frederiksen og hans bekymrede udtryk, når han siger, at pengene skal være der - det skal de så kun, når det er nedskæringer i overførsler, det drejer sig om - ikke et ord om skattesnyd, momssnyd, spildte skattekroner på tog, it- systemer og projekter, som bliver skrottet, men kampfly og mange andre prioriteringer bliver naturligvis ikke nævnt.
Man må jo passe på ikke at snakke over sig.
Det er det her New public Management og neoliberalismen, som er de herskende ideologier - vel mest fordi det er effektive undertrykkelsesmetoder - men derfor bliver prekariat og alle, der kan krybe og gå i disse ideologiers hellige navn forfulgt og arbejdsprøvet.

Jørgen Steen Andersen

Leo Nygaard 17:34
Jeg skitserer det principielle, og nu bliver det vi skriver her vel ikke til lovforslag - over night - så detaljerne bliver der sikkert mange af, og det kan embedsmændene så regne på, men nu lige det med aldersgrænse, så er det upædagogisk at give børn så mange penge mellem hænderne som de voksne feks over atten vil få udbetalt, men lidt lommepenge udbetalt af Udbetaling Danmark vil være en god indføring og træning til voksenlivet UBI - Danmark.

Hvis alle overførselsindkomster (ex. SU) konverteres til, lad os sige, 10.000 kr. skattefrit om måneden, så ville det brutto koste 89,7 mia. kr. pr. år, ud af de totale offentlige udgifter på 1.103 mia. kr.

Sociale udgifter udgør i 2016, 44 % af de offentlige udgifter, hvilket svarer til cirka 485,3 mia kr. Altså ville en borgerløn på ovennævnte beløb (10.000 kr.), udgøre cirka 18,5 % af de samlede sociale udgifter.

Udgiften til borgerlønnen ville svare til indkomstskattebetalingen fra 747.500 personer.

http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=21121

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/gennemsnitsdanskeren

http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20049

Mads Berg, Flemming Berger og Christel Larsen anbefalede denne kommentar
Christel Larsen

Tak Per olsson.

En anden ting er vel at istedetfor at folk må flytte efter arbejde, må arbejdsgivere måske til at flytte efter arbejderne. Måske kan man slippe for den koncentrat af arbejdspladser i storbyer , ( kbh -århus) og få de sindsyge boligpriser nedaf, ved en mere jævn fordeling rundt om.

Mette Olesen og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Og, Per Olsson,

hvem kan med dagens danske prisniveau for tag over hovedet, lys og varme, mad på bordet, tøj på kroppen et cetera og så videre leve et bare nogenlunde anstændigt liv med alvorlige fysiske og/eller psykiske handicap for en skattefri 'borgerløn' på 10.000,- kr pr. md. uden at ligge andre skatteborgere end deres egne private kærester, børn og/eller gamle forældre økonomisk til byrde?

Herdis Weins

Grethe Preisler - vi er altså allerede nogen, der får udbetalt mindre end 10.000 om måneden i kontanthjælp - og ja, jeg har medregnet boligydelsen ! Til gengæld skal jeg så kontrolleres i hoved og hale, tør knap nok tilbyde en veninde at hun overnatte en uge hos i sommerferien - og skal hvert halve år levere 13 ugers gratis arbejdskraft på fuldtid. Skulle jeg kunne tiltuske mig nogle timers lønarbejde om ugen, bliver det modregnet krone for krone. det samme gælder jo også for folk på forskellige pensionsordninger, at indtægter modregnes - og hvis 2 folkepensionister slår pjalterne sammen, så er beskæres de også straks i deres indtægter.
Kan du se forskellen ?

Niels Duus Nielsen, June Pedersen, Eva Bertram, Flemming Berger, Povl Thomsen, Lise Lotte Rahbek, Christel Larsen, Ebbe Overbye og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Jeg glemte lige :- når jeg i perioder har været projektansat, så gårder et bureaukrati af dimensioner i gang, fordi jeg jo nødigt skulle få så meget som 1 krone uretmæssigt ubetalt. Så har jeg været udsat for kommunale trusselbreve med beskyldninger om socialt bedrageri, fordi løn udbetales bagud og kontanthjælp forud. Men det holder naturligvis nogle mennesker beskæftiget, fordi tanken om at jeg 1 enkelt måned skulle få et par 1000 kr for meget åbenbart er en trussel mod hele kommunens økonomi.
Det holder så også mig beskæftiget i lang tid med at sende dokumentation frem og tilbage - forvaltninger kan nemlig ikke selv finde ud af at videresende - og det holder mig søvnløs i ugevis, da jeg hverken har børn eller gamle forældre, der kan spæde til. Og skulle elskeren finde på at gøre det, er det socialt bedrageri, fordi så er vi samlevende, selv om han ikke bor her.
Igen - kan du se forskellen ?

Niels Duus Nielsen, June Pedersen, Eva Bertram, Mads Berg, Flemming Berger, Povl Thomsen, Lise Lotte Rahbek, Christel Larsen, Ebbe Overbye og Jørgen Steen Andersen anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Grethe Preisler 19:31
Hele den individualiserede, bureaukratiske administration af overførsler af boligsikring, børnepenge osv skal saneres, men det skal fortsat være gældende og udbetales sammen med UBI på 10.000 kroner.
Denne kunstige måde at få folk i arbejde ved at øge bureaukratiseringen må stoppes.
Vi skal have en mere naturlig politisk/ økonomisk samfundsform, som på mange måder bliver mere national og lokal, men naturligvis skal handel med omverdenen fortsætte i det omfang, det ikke er til skade for mennesker, dyr og miljø.
Men alle regnestykker som ensidigt kun har vækst som formål skal tilsidesættes til fordel for afbalancerede prioriteringer.

Grethe Preisler

@Herdis Weins, Jørgen Steen og Leo Nygaard m.fl.

Stop, stop, stop! - hvis det kun er de - i h.t. Per Olssons regnestykke - 747.900 overflødige kommunale papirnussere og skrankepaver, der skal spares væk og sættes på 'overførselsindkomst' på lige vilkår med de udfaldstruede langtidsledige for at få regnestykket til at gå op, så er jeg da med på ideen om at indføre UBI til alle danske borgere med virkning fra finansåret 2017.

Det er jeg sikker på, at ikke engang Claus Hjort Frederiksen vil have noget at indvende imod, når han skal til at forhandle kommunale budgetreduktioner efter grønthøster-metoden med repræsentanterne fra KL i løbet af eftersommeren.

Jørgen Steen Andersen

Leo Nygaard 21:24
Ja, med tiden, men folk skal også kunne følge med og forstå, hvad der sker.
Der bliver jo meget, som bliver ændret og som i dag med reformer, der reelt er besparelser og nedskæringer, så er folk naturligt skeptiske, så information og en længere indkøringsperiode er fornuftigt, også for at følge virkningerne og eventuelt justere.

Det ville være befriende at få ryddet op i diverse offentlige tillæg/tilskud, men hvordan man vil kompensere for boligydelse, børnepenge, friplads i institutioner og det særlige pensionstillæg, i tilfælde af implementering af borgerløn, ved jeg ikke på stående fod.

@Grethe Preisler:

De 10.000 kr. er et ganske arbitrært beløb, som naturligvis kan justeres op eller ned, alt efter temperament.

Flemming Berger, Christel Larsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

@Grethe Preisler:

I øvrigt er min pointe ikke, at der skal fyres 750.000 offentligt ansatte, for at få råd til borgerløn. Jeg konstaterer blot, at finansieringen svarer til skattebetalingen fra 750.000 personer. Men borgerløn vil, i tilfælde af implementering, være en ganske stor årlig post på de offentlige udgifter, og at gøre borgerlønnen til en permanent, lovfæstet ret, kan være risikabelt, sådan rent budgetmæssigt.

Jeg vil ikke udelukke, at der kan hentes noget bidragende synergi, hvis der ryddes op i de nuværende bureaukratiske ordninger, men borgerløn vil stadig være en ordentlig mundfuld.

Grethe Preisler

@Per Olsson,

godt ord igen Per O - som pensioneret skrankepave og papirnusser i den statslige sektor syntes jeg bare, at dit regneeksempel med det indlagte link til tegnefilmen fra Danmarks Statistik var så illustrativt og morsomt, at du fortjente en cadeau for den kunstneriske udførelse .. . ; o)

.

morten andersen

Glimrende artikel. Gunver Auken fremstår som en reaktionær gås.

Jørgen Steen Andersen

Per Olsson 22:00
Nu er der et par gange nævnt, at skattebetalingen fra 750.000 personer skulle svare til borgerlønnen på 10.000 kroner, men det er jo kun tal, som svæver lidt udenfor en kontekst.
Og jeg synes ikke, at nogen bekymret - som over et overtræk på madbudgettet eller for den sags skyld bankkontoen - nidkært som Claus Hjort Frederiksen skal bremse en anden økonomisk verdensorden inden den over hovedet er kommet igang.
Som med alt andet her i livet er det ikke økonomien, som skal afgøre prioriteterne.
Det er omvendt.
Vi skal spørge os selv og hinanden, hvordan vi vil indrette os og leve vores liv efter vores ønsker, og så indretter nationaløkonomien sig nok efter det.
Danmark gik fallit i 1813 og siden har der også været store problemer, så mon ikke UBI i et velhavende samfund skulle være til at håndtere.
Den hidtidige hysteriske, grådige og altædende samfundsform skal afløses af ren luft, rent vand, fødevarer af god kvalitet og mennesker med tid, empati, solidaritet og en meget mere rolig levemåde med musik, kunst, sport og alle mulige sunde interesser.

Jørgen Steen Andersen

En ny guldalder skal være målet for det progressive politiske arbejde.

Steffen Gliese

Jeg tror, vi skal den modsatte vej - væk fra den fri næring.
Da borgerskabet kæmpede sig fri i 1700-tallet, var det imod adelen og får at lejlighed til at bestemme selv uden at skulle stå til regnskab overfor en besiddende klasse, der i øvrigt ikke sjældent var mere forarmet end borgerne.
Nu har vi demokrati, og den fri næring giver en særlig klasse af besiddende borgere en magt over det store flertal i befolkningen af lønmodtagere - herunder en betydelig ret til at bestemme over, hvordan værdierne i samfundet skal investeres.
Vi kan ikke fortsætte med en produktion, hvor det kun er en vilkårlig og lunefuld - ikke sjældent usund - efterspørgsel, der bestemmer, vi må sikre, at samfundets ressourcer bliver brugt fornuftigt og fremadrettet på produkter af stadig større lødighed og med stadig mindre beslaglæggelse af folks i realiteten ganske korte liv.
Forslaget er mao., at hvis man vil tjene penge på de goder, samfundet stiller til rådighed i form af arbejdskraft, uddannelse, infrastruktur m.m.m., må man ansøge og indgå en forhandling med det demokratiske samfund, så man forpligter sig til at gøre gavn til gengæld for det, man lukrerer på.

Jørgen Steen Andersen

Leo Nygaard 12:39
UBI skal op på ca 12.000 til 15.000 om måneden skattefrit, hvis ikke folk ender med at få færre penge udbetalt end i dag, og hvis du fjerner så at sige det universelle ved at lave forskellige satser afhængig af den i dag gældende ydelse, så fjerner du også det retfærdige og indfører bureaukrati i udbetalingen,, hvilket jeg mener skal undgås.
Så vidt jeg kan skønne - men er der ikke en, der er god til tal, som vil regne på det - så ser økonomien fornuftig ud, fordi UBI skal modregnes disse ret mange ydelser og rigtig mange bureaukrater kan gå hjem og lave noget mere fornuftigt end at genere almindelige hæderlige mennesker, og deres løn skal også modregnes - og så fylder de heller ikke på vejene i myldretiden.
Men da højrefløjen ikke bryder sig om at blive afsløret i undertrykkelse, manipulation og disciplinering af befolkningen til ingen verdens nytte og er nervøse for at mennesker begynder at tænke selv og i stort omfang måske kan klare sig sejv uden babysitter døgnet rundt, så bliver det ikke med en smal venstreregering at der kommer til at ske noget progressivt.

Herdis Weins

Jørgen Steen Andersen -
"Men da højrefløjen ikke bryder sig om at blive afsløret i undertrykkelse, manipulation og disciplinering af befolkningen til ingen verdens nytte og er nervøse for at mennesker begynder at tænke selv og i stort omfang måske kan klare sig sejv uden babysitter døgnet rundt, så bliver det ikke med en smal venstreregering at der kommer til at ske noget progressivt."
Det bliver sgu heller ikke med en S-regering, ledet af nyttejobopfinderen Mette Frederiksen, der er åndeligt beslægtet med Claus Hjort Frederiksen - med mindre den bliver vældigt afhængig af Å og EL.

Mads Berg, Lise Lotte Rahbek og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Herdis Weins 15:20
Ingen kan vel for alvor være i tvivl om, at Socialdemokraterne i vore dage hører med til højrefløjen.
Det har de jo tydeligt vist i lovgivningsarbejdet.
Forstå det hvem der kan, og ovenikøbet prøver de at bilde os ind, at de er et venstrefløjsparti.
De sidder mellem to stole i et krampagtigt og uskønt forsøg på at blive det store borgerlige midterparti, men tag ikke fejl - de vil føre samme politik som Venstre og Thulesen Dahls neoliberale parti.
Og så vil Mette Frederiksen føre finanspolitik som en gammeldags husmor har husholdningsbudget.
" Tæring efter næring " og " Pengene skal være der"
Det er der ikke meget fantasi og nytænkning i.
Et lands finanspolitik er altså ikke det samme som et husholdningsbudget.
Det bliver ikke Mette Frederiksen, som indfører borgerløn, nej jeg er bange for at hun vil fortsætte, hvor LLR slap og indfører reformer, som hun får til at lyde som forbedringer, men er det modsatte.

Simon Lindgaard, Ole Christiansen, Mette Olesen, lars søgaard-jensen, Mads Berg og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Jørgen Steen Andersen

Leo Nygaard 22:27
"Der er tale om samme ydelse for alle. Denne ydelse erstatter den overvejende del af alle på listen."
Den udmærkede oversigt, du har skitseret med de forskellige ydelser på listen er kendetegnet ved forskellige ydelser med et stort bureaukrati som følge som det er i dag.
Der vil stadig være et omfattende bureaukrati, hvis den ydelse som udbetales i dag skal erstattes af UBI på 10.000 kroner og så skal beløb, som i dag er over de 10.000 kroner - hvis ydelsen ikke skal blive lavere end i dag - de penge skal så lægges til de 10.000 kroner.
Det er da bureaukratisk.
Jeg forestiller mig et enkelt system med udbetaling af det samme beløb til alle uanset tidligere ydelser, hvor få vil modtage mindre, men det overvejende flertal vil få ca det samme, som de plejer.
UBI vil så blive højere end de 10.000 kroner.
Det er ikke så afgørende.
Det vigtige er, at bureaukratiseringen falder bort og provenuet skal medvirke til at finansiere borgerlønnen.
Og det bliver transparent, og alle er sikre på at ingen får hverken mere eller mindre end andre.

Meget interessant debat. Tak, kære medlæsere af den mindst ringe for på lødigste vis at debatter UBI på en intelligent og informativ måde. Præcis som debat , når den fungerer, gerne skal gøre: Nemlig gøre os alle lidt klogere.

Mange tak for det :)

Bh Mads Berg

Bastian Barx

Jeg er stadig ikke overbevist. Jeg synes stadig borgerløn er bundhamrende naivt. Det er som om, at borgerløns tilhængerne ikke har tænkt den helt til ende. Men jeg ville da være frisk på at vi afprøvede det i Danmark, så ville jeg sige mit arbejde op læne mig tilbage og nyde livet. Ja, det mener jeg seriøst. Jeg har i forvejen levet en fjerdedel af mit liv på overførsels indkomster, og vil helere have mere frihed og mere tid til mig selv, end flere penge. Sådan er vi mange der har det.

Det Ellen Ryg Olsen glemmer i hendes artikel, det er at, i det borgerløn vil gælde alle danske statsborgere, så vil det have meget mere langt rækkende rækkende konsekvenser for en masse mennesker, end bare at hendes sociale tilfælde på Kofoeds skole, får fred for at blive jagtet rundt af sagsbehandlere.

Mette Olesen

Hvis nogen er interesserede i at vide hvad dem, der beskæftiger sig seriøst med basisindkomst-emnet går og laver? http://samfundstanken.dk/ubi/ http://overskudssamfundet.dk/ubi/ http://basisindkomst.dk/. Der bliver debatteret en masse og tænkt en masse og analyseret en masse. Det er ikke utopi. Det er ikke vanvid eller naivt. Det er fremtiden.

Grethe Preisler

Ovenstående 'Byggevejledning til din egen Perpetuum Mobile' kan ikke noksom anbefales
....... ;o)

Simon Lindgaard

Fantastisk artikel. Det er på tide vi gør op med idéen om at alle skal klare sig selv, og indse at et samfund kun kan bestå, hvis alle i samfundet er interesseret i samfundets bedste. Som det er nu, er det rag-til-sig og pas dit. Hvis vi skal gå ind i fremtiden stærkere, er vi nødt til at betragte alle lige og se potentialet i alle.

Jeg er selv langtidsledig, ikke fordi jeg ikke ønsker at arbejde, men fordi jeg ikke er skabt til at lægge fliser eller bygge tag eller være kassedame i Føtex, og fordi systemet ikke evner eller har indsigt nok til at pege mig i den rigtige retning.

Jeg synes borgerløn er genialt. Derved kan folk finde deres fodfæste uden at blive stirret i ryggen. Hvis skatteyderne har et problem med at deres skat går til rehabiliteringen af mennesker der er blevet tabt på gulvet, så er de jo slet ikke interesseret i landets og folkets bedste, og så har vi ikke et samfund, vi har et system.

Niels Duus Nielsen og Ole Christiansen anbefalede denne kommentar
Simon Lindgaard

Til Leo Nygaard, jeg vil med glæde afkræfte dine udløbne, kassebaserede post 90'er samfundsidéer.

1 - De "lediges" antal vil stige betydeligt af forskellige grunde.
- Måske. I en periode. Dem der arbejder med noget de elsker, vil fortsætte med det. Dem der arbejder slavearbejde for at få råd til huslejen, kan endelig få fred i sindet til at finde ud af hvad de vil, gøre noget de elsker, og derved bidrage til samfundet med kvalitet og entusiasme. Udvikling kan ikke ske ved tvang, og det har det aldrig gjort. Alt hvad der har skubbet vores samfund i den rigtige retning, er gjort af folk med ild i sjælen og vision. Ikke Inga, rengøringsdamen eller Christian, kasse assistent.

2 - Mange dårligt lønnede vil foretrække en lavere levestandard frem for slave arbejde til ringe betaling.
- Hva'?
3 - Man skal yde før man kan nyde. Nydende borgere er dårlige samfundsborgere.
- Lykkelige borgere er gode samfundsborgere. Er det ikke et middelalderligt menneskesyn? Hvis du er lykkelig, så gider du ikke? Hvorfor går folk så på arbejde?
4 - De dovne skal mødes med krav og betingelser, som tvinger dem over i en form for beskæftigelse - reelle jobs eller støttede skånejobs.
- Den floskel har vi hørt utallige gange. Det virker ikke. Tvang har aldrig båret frugt. Det er krænkende og ydmygende, og man har ikke lyst til at bidrage til noget, der straffer en. Hvad er et reelt job? Det er ikke penge der får samfundet til at køre rundt, det er ønsket om lykke og fremgang for alle. En ting vi desperat mangler i nutidens pas-dig-selv-og-betal-din-skat samfund. Der er ingen dovne mennesker, der er mangel på udnytning af alternative ressourcer.
5 - Befolkningen generelt vil ikke betale skat til folk, der ikke vil arbejde.
- Befolkningen generelt vil ikke betale skat. Punktum. Og den holdning kan ikke bære et samfund. I mine 6 år i ledighedssystemet har jeg ikke mødt 1 eneste person, der ikke vil arbejde. Men mangel på empati, omsorg og forståelse gør, at de ikke kan finde stabilitet nok til at finde et arbejde. De er overladt til dem selv og kaldt dovne, eller tvunget ud i ligegyldig aktivering, der absolut intet har at gøre med det virkelig liv, og da slet ikke giver en følelse af at betyde noget. Det er nemt nok at vente til glasset er fuldt, og så brokke sig over at det løber over.
6 - UBI vil reducere forståelsen for at betale så stor en skat til velfærdssamfundet.
- Tværtimod. Man kan faktisk mærke, at ens skat gør en forskel. Det er jo lige til.
7 - Den individuelle UBI vil fjerne den gensidige forsørgelsespligt.
- Ja. Og?
8 - Hvad skal alle de overflødige offentlige ansatte så lave - modtage UBI ?
- Ja. Det er jo det den er der for. Så kan de videreuddanne sig og faktisk bidrage med noget der kan gøre en forskel.
9 - Det er nødvendigt, at staten hjælper svage borgere, så de kan klare et samfundsgavnligt lønarbejde.
- Staten hjælper ikke svage borgere som det er.
10 - Hvor meget får jeg. Ydelsen må ikke være lavere end de ydelser jeg får nu.
- Det bliver den nok ikke. De har allerede barberet meget af ydelserne
11 - Jeg har betalt mit A-kasse bidrag og har ret til dagpenge i to år.
- Nu handler det mere om os som et land, og ikke dig som enkeltperson. Hvis du virkelig ikke kan se længere end til din egen næsetip, så igen, hvordan kan samfundet bestå hvis det er højeste aspiration? At få din kage?

Denne skyldnermentalitet, at man skal skamme sig over alt, bliver vores undergang. Det handler om det menneskelige plan, ikke det finansielle eller politiske. For fanden!