Kommentar

Enhedslistens nationale drejning er uspiselig for socialister

EL’s taktiske alliance med DF minder – sat på spidsen – om det tyske kommunistpartis lejlighedsvise alliance med nazisterne før Hitlers magtovertagelse. Og ligesom i Tyskland vil EL ende med at blive taberen i det spil
EL’s taktiske alliance med DF minder – sat på spidsen – om det tyske kommunistpartis lejlighedsvise alliance med nazisterne før Hitlers magtovertagelse. Og ligesom i Tyskland vil EL ende med at blive taberen i det spil

Jens Dresling

5. juli 2016

Hvad bunder Enhedslistens taktiske alliance med Dansk Folkeparti i? spørger Aksel Færk (29. juni). Han anfører selv, at Enhedslisten ikke længere er et »europæisk venstreorienteret parti. Skibet Enhedslisten må have forvildet sig ud på nogle forkerte koordinater«.

Jeg er enig i denne påstand. Men Færk giver ikke noget svar på spørgsmålet om, hvad alliancen med DF egentlig bunder i.

For at forstå det, tror jeg, man må bruge en idéhistorisk tilgang. Svaret skal findes i den danske venstrefløjs binding til det nationale, som man første gang så med Socialdemokratiets ’Danmark for Folket’-politik i 1930’erne.

Den var forståelig og rationel på tidens præmisser, hvor de store politiske trusler var nazismen i syd og stalinismen i øst. Fra slutningen af 1930’erne og forstærket efter 1941 slog DKP ind på en folkefrontslinje, som under besættelsen ligefrem blev til en ‘national front’, der gik ud på i samarbejde med borgerskabet at smide tyskerne ud af landet. I det lys var den nationale linje forståelig.

Arven fra DKP

På mange måder holdt DKP dog siden fast ved det nationale – det kunne nu bruges mod f.eks. NATO – men kæden sprang for alvor af i 1971-72 under kampen om dansk medlemskab af EF. Her fremførte DKP rene nationalistiske paroler som »Her går grænsen!« og andet af samme skuffe. Folkebevægelsen blev partiets opfindelse og frontorganisation og organiserede også borgerlige i bedste folkefronts-tradition.

VS holdt sig derimod ude af denne ‘nationalisering’ af modstanden og slog kun på sociale argumenter mod EF. For VS var det afgørende, at velfærdsstaten ikke blev undergravet af det frie marked, og da det viste sig, at det ikke skete, og da Muren faldt, og Tyskland blev forenet, blev det klart, at der nu også var en geopolitisk grund for Danmark til at blive i EU.

Mit svar på Færks spørgsmål er altså, at den bizarre holdning, Enhedslisten indtager til EU, med krav om udmeldelse, er en idémæssig arv fra den gamle arbejderbevægelse, især fra DKP. Og man skal jo ikke glemme, at ‘gamle DKP’ere har spillet en stor rolle i Enhedslisten, der blev dannet i 1989 ved en sammenlægning af de tre partier, DKP, VS og SAP.

Når det svenske Venstrepartiet indtager samme holdning, passer det også med, at det har sit udspring i den partikommunistiske tradition – først Sveriges Kommunistiske Parti (SKP), så Venstrepartiet Kommunisterne (VPK) og nu blot Venstrepartiet.

På vej mod ny nationalisme

Derimod er det tyske Die Linke tilhænger af at arbejde i og prøve at forbedre EU, selv om dette parti bærer på den tungeste arv efter den kommunistiske tradition.

Denne kritiske, men konstruktive holdning skyldes måske, at tyske socialister af historiske grunde er de mest følsomme over for ethvert tilbagefald til nationalistiske og populistiske stemninger. For der er ingen tvivl om, at en opløsning af EU vil fremme den slags stemninger.

For modstanderpartier som Front National, Alternative für Deutschland og danske DF er kampen mod EU koblet sammen med kampen mod flygtninge og indvandrere, og en løsrivelse fra EU ville kridte banen op for en yderligere udvikling ad den vej.

Fascisme er ikke sandsynlig, men man kan sagtens forestille sig en række nationalstater med regeringer, der prøver at tørre deres sociale og økonomiske problemer, som skyldes den kapitalistiske udvikling (som de ikke vil bryde med), af på flygtninge og indvandrere. Det foregår jo lige nu for øjnene af os i et gammelt kulturland (Marx’ udtryk) som England.

Brexit går hånd i hånd med den nye nationalisme og populisme. Og når man lytter til den danske debat, er der ikke den store forskel til, hvad Søren Søndergaard og Pernille Skipper fremfører. De er naturligvis hverken nationalister eller racister, men essensen af deres retorik fremmer indirekte disse fænomener.

Enhedslistens taktiske alliance med DF minder, sat på spidsen, om det tyske kommunistpartis lejlighedsvise alliance med nazisterne før Hitlers magtovertagelse. Og ligesom i Tyskland vil Enhedslisten ende med at blive taberen i det spil.

Derfor er det relevant, når Aksel Færk sætter spørgsmålstegn ved, om socialister kan blive ved med at støtte et parti som Enhedslisten.

Claus Bryld er professor emeritus i historie og tidligere medlem af VS

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Olaf Tehrani
  • HC Grau Nielsen
  • Erik Karlsen
  • Saxe Lomholt
  • Poul Simonsen
  • Jørgen Mathiasen
  • Niels-Simon Larsen
  • Mihail Larsen
  • Poul Anker Sørensen
Olaf Tehrani, HC Grau Nielsen, Erik Karlsen, Saxe Lomholt, Poul Simonsen, Jørgen Mathiasen, Niels-Simon Larsen, Mihail Larsen og Poul Anker Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jørgen Larsen

@Bill Atkins - og Din sidste bemærkning afsløre endnu en gang den dobbelt standard som Du benytter. EU kan ikke anvendes som instrument for indførsel af socialisme (enig!), men det kan den danske statsmagt. DKP illusionen for fuld udblæsning - Nu under navnet EL.

Jørgen Larsen, uhyggeligt nok tænker internationalister, floffy-socialister og neoliberalister ens omkring Statens værdi i klassekampen. Den skal bare væk - Fra socialstat til minimalstat er kampskriftet. Den Stat som socialister finder så vigtig at beskytte, idet den er cementeringen af kultursocialismen ...arbejdere og bønders tilkæmpede samfundsrettigheder.

Proletariatet vil bruge sit politiske herredømme til efterhånden at fravriste bourgeoisiet al kapital, til at centralisere alle produktionsinstrumenter i statens hænder, dvs. i hænderne på proletariatet organiseret som herskende klasse, og til at øge mængden af produktionskræfter så hurtigt som muligt. (Karl Marx)

Ikke at alt hvad Marx skrev gælder i dag, men du bruger internationalismen til at angribe Enhedslisten for at være nationalschauvinistisk, og dermed i strid med den historiske socialisme, men som du kan læse, så er Staten også i historisk sammenhæng en vigtig brik i socialismens kamp for demokratisering af hele samfundet.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Det er ganske utroligt, så mange mennesker der er, der har travlt med at korrekse Enhedslisten - de er ikke selv medlemmer, stemmer næppe heller på partiet - men de er overbeviste om, at enhedslisten skulle agere anderledes.
Enhedslisten burde nemlig reformere EU på god socialistisk vis.
Hvis det er så let - hvorfor har I så ikke gjort det selv? Hvorfor våser I om en fortænkt alliance mellem DF og EL - mens I bakker op om den økonomiske politik, ført af Juncker og Merkell - der begge tilhører kristeligt-konservative partier?
Hvorfor vrøvler I om manglende solidaritet hos den del af venstrefløjen, og manglende realisme hos venstrefløjen, der går imod EU og helst så udmeldelse - mens Uffe Østergaard, den glade tilhænger, fabler om at bygge en mur omkring EU? Han forestiller sig virkelig - altså som et reelt projekt - at man kunne bygge en mur gennem Europa! Det kunne man så som ligeledes glad tilhænger tage fat på at debattere og problematisere - men det gør man så ikke ...
Hvorfor, oh hvorfor?

Jan Weis, Bill Atkins, Grethe Preisler og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Jørgen Larsen

@Thora Hvidtfeldt Rasmussen - Det kunne jo måske hænge sammen med, at EL påberåber sig nogle værdier de reelt modarbejder. Så når Du ser dig omkring i EU - ser Du så en venstrefløj, der har sejret eller ser Du stærke nationalistiske bevægelser vendt mod arbejderklassen i andre Europæiske lande?

Da det tyske Socialdemokrati stemte for krigsbevillingerne i 1914 var det så af hensyn til den Internationale solidaritet eller ren og skær opportunisme? Når EL problematisere arbejdskraftens frie bevægelighed er det så af hensyn til den Internationale solidaritet eller ren og skær opportunisme? Som Du kan læse er der delte meninger om det spørgsmål. Jeg mener, at EL ofre den internationale solidaritet af hensyn til nogle rent nationale og populistiske formål. Når den Østeuropæiske arbejderklasse i dag har fået væsentlige bedre levevilkår, så er det ikke takke være EL - snarere tværtimod.

Jørgen Larsen, er det væsentlige bedre vilkår at skulle forlade familie og hjemegn for at trælle i andet land til en løn langt under gængs tarif ...nu må du sgu holde op med din forvridning af fakta.

Jørgen Larsen

@Bill Atkins - Nu er der vidst ingen som påstår, at livet væk fra familien er en dans på roser. Men har Du overvejet, at når de alligevel gør det så er det fordi alternativet er værre? Der er jo INGEN - hverken du eller jeg - der er fortaler for arbejde langt under gængs tarif.

Jørgen Larsen

@Bill Atkins - Kan se Du citerer Marx. Nu er jeg ikke tilhængere af, at man render rundt og slår hinanden oven i hovedet med Marx citater som 'bevist' på korrektheden af ens standpunkt. Men lige præcis det Marx citat bliver faktisk behandlet af Lenin i "Staten og Revolutionen". Her er hvad han har at sige om lige præcis den del:

"
Proletariatet har brug for staten, det gentager alle opportunister, socialchauvinister og kautskyanere og bedyrer, at dette er Marx’lære, men de “glemmer” at tilføje, at for det første har proletariatet ifølge Marx kun brug for en stat, der er ved at dø bort, dvs. en stat, der er indrettet således, at den straks begynder at dø bort og nødvendigvis må dø bort. Og for det andet, at den arbejdende befolkning har brug for en “stat”, dvs. “proletariatet organiseret som herskende klasse”.
"

Og

"
De småborgerlige demokrater, disse såkaldte socialister, der har erstattet klassekampen med drømmerier om klasseharmoni, forestillede sig også den socialistiske omformning drømmerisk, ikke således, at udbytterklassens herredømme bliver styrtet, men således, at mindretallet fredeligt underordner sig flertallet, når dette er blevet sig sine opgaver bevidst.
"
Og

"
Men hvis proletariatet har brug for staten som særlig tvangsorganisation mod bourgeoisiet, så påtvinger det spørgsmål sig af sig selv, om det overhovedet er muligt at skabe en sådan organisation uden i forvejen at tilintetgøre, uden at ødelægge den statsmaskine, som bourgeoisiet har skabt til sig selv. Det Kommunistiske Manifest fører tæt op til denne konklusion, og Marx taler om det, da han drager facit af erfaringerne fra revolutionen 1848 -1851.
"

Kilde: http://www.marxisme.dk/arkiv/lenin/1917/stat-rev/sr-02.htm

Nu behøver man ikke være enig med Lenin. Men jeg har altså en mistanke om, at Han nok ville have betragtet dit udsagn som kommende fra en floffy-socialister ;-).

Ak, ak Jørgen Larsen, du har åbenbart ikke fattet betydningen af at citere. Man anvender primært citater for at sikre at begge parter bibringes en fælles forståelse - udgangspunkt - for det der diskuteres, og hvis du havde gennemlæst Det kommunistiske manifest, eller min debat andet sted her, så ville du vide, at jeg netop kan citerer Karl Marx, fordi hans Stats-begreb er et led i en proces (hvilket man i øvrigt ved analytisk læsning af citatet 09:42 også kan finde implicit i hans formulering) - en proces hvor vi i Danmark qua vores socialdemokratiske samfundsgrundlag kun er kommet til trin 1:

https://www.information.dk/comment/1141763#comment-1141763

..et trin som vi rent faktisk i disse år risikere, at internationalismens absolut tomme floskler og benhårde kapitalisme, som accepteres bredt fra vestrefløjen og ud til højre, presser os væk fra, gennem at få opbakning til konkurrence- og minimalstaten, i forhåbning om at vi æder de andre svagere landes økonomier.

Sören Tolsgaard

Jørgen Larsen –

”De småborgerlige demokrater, disse såkaldte socialister, der har erstattet klassekampen med drømmerier om klasseharmoni, forestillede sig også den socialistiske omformning drømmerisk, ikke således, at udbytterklassens herredømme bliver styrtet, men således, at mindretallet fredeligt underordner sig flertallet, når dette er blevet sig sine opgaver bevidst.”

For mig at se er dette citat (og flere af de andre) et selvmål fra din side, som netop rammer de EU-tilhængere, der mener at kunne samarbejde med Junckers elitære EU, idet underklassen vha. hårdt trængte og mange steder ikke eksisterende fagforeninger forventes at kunne udbygge sin overnationale position og hale sig op ved hårrødderne med parlamentariske midler - i en situation, hvor mange har fået livsgrundlaget grundig undermineret.

Mange unge har ikke oplevet andet end politisk resignation og forlorenhed. Det er rystende, selv for ikke-socialister af human observans, at høre vellønnede og overfladisk empatiske TV-værtinder interviewe uheldige borgere, som har mistet livsgrundlaget pga. endnu en social reform, som skal give anledning til yderligere konkurrence. Tak, fordi du fortalte din historie, og nu fodboldresultaterne.

Konflikten er større, end disse EU-tilhængere gør sig klart. De sidder stadig mageligt og synes ikke at fatte, at de udstødte ikke er i stand til at samarbejde med de politiske kræfter, som har nedkaldt en så massiv deroute vha. ”fri bevægelighed”, EU-elitens dogme om øget konkurrence og løntryk, at
der ikke længere skimtes mulighed for parlamentarisk indflydelse.

UK’s folkeafstemning markerer, at mange har fået nok. Det er ikke muligt at samarbejde med de kræfter, som har tilladt millioner af migranter at underbyde og overflødiggøre det hjemlige B-hold i konkurrencens og frihedens hellige navn. Iværksættes der ikke et oprør eller revolution fra neden, er der ingen ende på den import af billig arbejdskraft, hvormed spekulanterne vil underminere den sociale orden og statsmagten, blot de selv kan profitere derpå.

EU giver de besiddelsesløse en platform, mens de, der fortsat ønsker at indgå kompromis med magthaverne i Bruxelles, for min skyld gerne må fortsætte deres bestræbelser, men naturligvis ikke kan forvente parallelløb med de, for hvem katastrofen og et akut behov for oprør er en realitet.

Konsekvensen er for EL og menige medlemmer af mange andre partier på begge fløje, at vi kun kan komme videre ved at melde fra, gerne via en national/nærdemokratisk folkeafstemning om netop dette spørgsmål.

Sören Tolsgaard

EU giver de besiddelsesløse en platform => EL giver de besiddelsesløse en platform.

I hvert fald i Nordeuropa, mens et østeuropøisk A-hold naturligvis griber chancen for migration og lønstigning, uanset om det sker på bekostning af det nordeuropæiske B-hold, og Østeuropa formentlig savner mange af de arbejsduelige (fødselsraten er lav), hvis fravær fastholder det tilbageværende B-hold i fattigdom og mafiaøkonomi.

Super formulering, Sören Tolsgaard, der præcist italesætter situationen:

Konflikten er større, end disse EU-tilhængere gør sig klart. De sidder stadig mageligt og synes ikke at fatte, at de udstødte ikke er i stand til at samarbejde med de politiske kræfter, som har nedkaldt en så massiv deroute vha. ”fri bevægelighed”, EU-elitens dogme om øget konkurrence og løntryk, at der ikke længere skimtes mulighed for parlamentarisk indflydelse. ...min fremhævning ;-)

Grethe Preisler

Desillusionerede førstegenerationsakademikere og mønsterbrydere fra det lavere selvstændigt erhvervsdrivende provinsborgerskab søger sugar-daddies og sugar-moms med velpostrede bankkonti i skattely til at hjælpe sig videre i karrieren.

Blakket fortid som selskabstømmer, bolighaj, sidegadevekselerer og investerings- og skatterådgiver for nyrige oligarker med ondt i pengetanken ingen hindring for opfyldelse af moms og daddys ønsker om at fremstå som økonomiske eksperter, kunstmæcener, kulturpersonligheder og/eller meningsdannere på højt intellektuelt niveau i den borgerlige presse.

Billet Mrk
Angrende Venstrefløjsere

Gud bevare den danske champignon

Har lige åbnet en bakke fynske økologiske champignons med rodnet og med et kæmpe dannebrogsflag på emballagen, i tryg forvisning om, at ikke være med til at understøtte giftigt sprøjtede produkter fra Sydeuropa – affaldets fri bevægelighed – hold ud derovre på vores fine Fyn! …

Men hold da op, Hansen, har du ikke hørt om EU’s snapidé med lortets frie bevægelighed også støttet af danske ’specialister’ på politikområdet globaliseret renovation og affaldshåndtering - nu er du altså også blevet en champignonædende nationalist – giv agt, kjøvenhavnereliten kommer efter dig for praktisering af en politisk ukorrekt dansknational opførsel …

En gang var der et slogan herhjemme under symbolet en Torshammer – Køb dansk – men dén går sku ikke længere … ;-)

Grethe Preisler

Dejlig er den fane blå
lyst det er at se derpå!
Hvor de gyldne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
os fra jorden op til sig.

(Nu bliver vi nok snart sat i skammekrogen igen Bølle)

Jørgen Larsen

@Sören Tolsgaard - Hold nu op med alt det vrøvl. Jeg 'samarbejder' ikke mere med Junckers EU, end EL samarbejder med Liberal Alliance fordi de er i folketinget. Det er jo bare et forsøg på, at undgå en diskussion af sagens kerne. Fuldstændig som når Bill Atkins stempler alle afvigende opfattelser som neo-liberale tilhængere. At sidstnævnte står fuldstændigt afklædt i forhold til de marxistiske klassikere burde tydeligt fremgå af denne og andre tråde. Bemærk, at det er IKKE et argument for gyldigheden af det ene eller andet standpunkt. Det er ganske enkelt en konstatering.

Ja, der er bestemt dele af den vesteuropæiske befolkning, der er under pres. Som det fremgår i andre tråde, så tror jeg bestemt ikke man skal undervurdere betydningen af den vrede og afmagt. Dels overfor arbejdskraftes frie bevægelighed, globalisering, immigration m.m. Kapitalismen og EU er i krise.

Men er det revolutionære svar og fokus virkelig en tilbagevenden til nationalstatens grænser. Altså til fort Danmark, Frankrig, Storbritannien m.m. Tror du helt seriøst, at det globale pres vil blive grundlæggende forandret af et sådant tilbageskridt. Den amerikanske arbejderklasse er udsat for præcist det samme udviklingspres - også her er svaret jagten på immigranter eller tidens 'jøder'.

Jørgen Larsen siger:
At undertegnede står fuldstændigt afklædt i forhold til de marxistiske klassikere burde tydeligt fremgå af denne og andre tråde.

Benægter du at både Karl Marx og Lenin påpeger at Staten er en vigtig brik i revolutionsprocessen?

Karl Marx opstiller 10 punkter til diskussion vedrørende nationalstaternes plan for proletariatets overtagelse af produktionsmidlerne:
---
Disse foranstaltninger vil naturligvis være forskellige i de forskellige lande. skriver Karl Marx og han skriver videre:

Men for de mest udviklede lande vil følgende foranstaltninger sikkert i almindelighed kunne anvendes:

1. Ekspropriation af grundejendommen og anvendelse af jordrenten til statens udgifter.
2. Skat efter stærkt stigende skala.
3. Afskaffelse af arveretten.
4. Konfiskering af al ejendom, der tilhører emigranter og oprørere.
5. Centralisering af kreditten i statens hænder ved hjælp af en nationalbank med statskapital og absolut monopol.
6. Centralisering af transportvæsenet i statens hænder.
7. Forøgelse af nationalfabrikkerne og produktionsmidlerne, opdyrkning og forbedring af jord efter en samlet plan.
8. Lige arbejdstvang for alle, oprettelse af industrielle armeer, særlig inden for landbruget.
9. Forening af landbrug og industri, gradvis ophævelse af modsætningen mellem land og by tilstræbes.
10. Offentlig og gratis opdragelse af alle børn. Afskaffelse af børns arbejde i fabrikker i den nuværende form.
---
(Det kommunistiske manifest)

I dag er disse punkter i vist omfang forældede, men at floffy-socialister*) som Jørgen Larsen, Robert Ørsted-Jensen, Aksel Færk, og Claus Bryld sætter spørgsmålstegn ved Enhedslistens fokus på forsvar af den danske Stat, som er under angreb af den neoliberale politik i EU, omfattende: konkurrencestat, minimalstat, privatiseringer,løndumping, nedskæringer og New Public Management ..det er vel det nærmeste man kommer klasseforræderi i moderne tid.

*) En floffy-socialist er en erklæret socialist, der forfægter ikke-socialistisk politik som var det socialisme og som derfor helst undgår debat om denne politik.

Sören Tolsgaard

Jørgen Larsen -

"Hold nu op med alt det vrøvl. Jeg 'samarbejder' ikke mere med Junckers EU, end EL samarbejder med Liberal Alliance fordi de er i folketinget. Det er jo bare et forsøg på, at undgå en diskussion af sagens kerne."

Javel, og kunne vi så også undgå, at EL's afstandtagen til EU tages til udtryk for samarbejde med DF, så ville en del være vundet. At advokere for remain betyder ikke nødvendigvis at advokere for Juncker, og at advokere for leave er heller ikke ensbetydende med at advokere for DF.

At man som EU-modstander af visse EU-fortalere her (jeg husker ikke hvem) betegnes som hjernedød, er at skyde over målet. Og at betegne en foreløbig selvstændig løsning mht. arbejdskraftens bevægelighed som tilbagevenden til nationalistisk støvletramp, synes at være temmelig unuanceret.

At EU's inderkreds gungrer med tunge advarsler er vist mest et tegn på, at man er bange for, at andre lande skal få gode ideer af UK's ønske om større selvstændighed. Den hårde linje kan dog vise sig at befordre den modsatte virkning i EU-skeptiske kredse.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen

Jørgen Larsen - når jeg ser mig omkring i EU ser jeg bestemt ikke en venstrefløj, som har sejret - jeg ser et EU, traktatligt bundet til at føre en økonomisk politik, der er alt andet end venstreorienteret.
Jeg ser en politik, der giver arbejdskraften fri bevægelighed - men som samtidig har lavet en lovgivning, der svækker fagforeningernes mulighed for at opretholde anstændige lønninger.
Det er aldeles tydeligt, at lovgivning, der giver arbejdsgivere lov til at arbejde i andre lande, uden at give den overenskomstmæssige løn fra dette land - den lovgivning er gennemført, det må fagforeningerne ikke blokere for.
Men der er derimod ikke gennemført nogen lov, der skal kontrollere disse arbejdsgivere; ingen kontrol med skatteunddragelse - ingen aftaler, der forhindrer den nedadgående spiral for virksomhedsbeskattelse.
Det er fantastisk smukt, at arbejdeskraften har fået fri bevægelighed over grænserne - men samtidig er de også blevet fritstillet fra den beskyttelse, der lå i kollektive overenskomsters beskyttelse af mindstelønnen ...
Når enhedslisten er imod dette, så er det, du kalder det "stærke nationalistiske bevægelser vendt mod arbejderklassen i andre Europæiske lande?". Du ved, det regnes faktisk normalt ikke for et fremskridt at få lov til at rakke rundt i Europa for at arbejde med fysisk hårdt arbejde til en løn, man ikke kan forsørge sin familie for - det ER faktisk ikke særlig attraktivt at bo fem i et kælderværelse eller fire i en skurvogn ... mens familien er tusindvis af kilometer væk ...
Hvad krigsbevillinger angår, så ved jeg ikke, om du har bemærket, at EL stemmer imod?
Og så tager du fejl på endnu et punkt: De østeuropæiske arbejdere har ikke fået bedre vilkår. Prøv at sætte dig ind i, hvordan levevilkårene er i dag for arbejdere i Bulgarien - eller Rumænien ...

Jørgen Larsen

@Thora Hvidtfeldt Rasmussen - Skal vi ikke lige prøve, at skille skæg fra snot. Der findes ganske rigtigt eksempler på mildt sagt elendige og usle arbejdsforhold som ingen af os kan eller skal forsvare. Men flertallet aflønnes faktisk indenfor overenskomsten - omendt i den lave ende. Så dit billede er retorisk smart - det er bare ikke i overensstemmelse med det generelle billede.

Der findes faktisk ikke dokumentation for, at den østeuropæiske arbejdskraft medfører social dumping eller øget lønpres. Noget kunne snare tyde på, at østeuropæerne varetager ANDRE (og hovedsagelig dårligere betalt) arbejdsopgaver, end danskerne. Når det er sagt, så tror jeg da, at det faktisk medfører et øget lønpres - også selv om det ikke objektivt kan dokumenteres.

Men helt ærligt - kan vi ikke snart bevæge os væk fra den skurvogn. Der er faktisk en stor dele af de danske lønarbejdere, der er i direkte konkurrence med bl.a. østeuropæisk arbejdskraft UDEN at denne østeuropæisk arbejdskraft er tilstede i Danmark. Det vil en udmelding af EU ikke ændre på. Danmark er en meget lille og åben økonomi. Vi har bestemt INGEN interesse i et lukket Europa.

Nu skrev jeg faktisk om bedre levevilkår i de østeuropæiske lande. Bevares ikke i dem alle, men jeg tror altså du får svært ved at fastholde påstanden om, at der ikke er sket en massiv velstands stigning i mange østeuropæiske lande. Det skyldes bl.a. adgang til et marked med mere end 500 millioner forbrugere (meget mod EL's anbefaling - ikke sandt). Vesteuropa har nok tiltrukket østeuropæisk arbejdskraft, men østeuropæisk arbejdskraft har også tiltrukket virksomheder.

EU har 40.000 ansatte til en befolkning på 500 millioner - det er virkeligheden om det såkaldte bureaukratiske EU. Du kan jo prøve at regne lidt på, hvor mange det offentlige Danmark har til en befolkning, der er knap 100 gange mindre. Indrømmet de to tal kan ikke helt sammenlignes, men jeg tror det er et rimeligt sikkert gæt, at det danske bureaukrati er væsentlig større.

Jørgen Larsen

@Thora Hvidtfeldt Rasmussen - Skal vi ikke lige prøve, at skille skæg fra snot. Der findes ganske rigtigt eksempler på mildt sagt elendige og usle arbejdsforhold som ingen af os kan eller skal forsvare. Men flertallet aflønnes faktisk indenfor overenskomsten - omendt i den lave ende. Så dit billede er retorisk smart - det er bare ikke i overensstemmelse med det generelle billede.

Der findes faktisk ikke dokumentation for, at den østeuropæiske arbejdskraft medfører social dumping eller øget lønpres. Noget kunne snare tyde på, at østeuropæerne varetager ANDRE (og hovedsagelig dårligere betalt) arbejdsopgaver, end danskerne. Når det er sagt, så tror jeg da, at det faktisk medfører et øget lønpres - også selv om det ikke objektivt kan dokumenteres.

Men helt ærligt - kan vi ikke snart bevæge os væk fra den skurvogn. Der er faktisk en stor dele af de danske lønarbejdere, der er i direkte konkurrence med bl.a. østeuropæisk arbejdskraft UDEN at denne østeuropæisk arbejdskraft er tilstede i Danmark. Det vil en udmelding af EU ikke ændre på. Danmark er en meget lille og åben økonomi. Vi har bestemt INGEN interesse i et lukket Europa.

Nu skrev jeg faktisk om bedre levevilkår i de østeuropæiske lande. Bevares ikke i dem alle, men jeg tror altså du får svært ved at fastholde påstanden om, at der ikke er sket en massiv velstands stigning i mange østeuropæiske lande. Det skyldes bl.a. adgang til et marked med mere end 500 millioner forbrugere (meget mod EL's anbefaling - ikke sandt). Vesteuropa har nok tiltrukket østeuropæisk arbejdskraft, men østeuropæisk arbejdskraft har også tiltrukket virksomheder.

EU har 40.000 ansatte til en befolkning på 500 millioner - det er virkeligheden om det såkaldte bureaukratiske EU. Du kan jo prøve at regne lidt på, hvor mange det offentlige Danmark har til en befolkning, der er knap 100 gange mindre. Indrømmet de to tal kan ikke helt sammenlignes, men jeg tror det er et rimeligt sikkert gæt, at det danske bureaukrati er væsentlig større.

Jørgen Larsen

@Bill Atkins - Nej, jeg tror ikke, men baser mig på den faktuelle viden der faktisk findes. Du kan jo eksempelvis læse her https://www.information.dk/indland/2015/01/oesteuropaeerne-virkelig-loen....

Bemærk i øvrigt følgende bemærkning:

"
Selv om man ikke står med den rygende pistol, der dokumenterer sammenhængen, mener senioranalytiker Jens Sand Kirk fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at det må påvirke danske arbejderes vilkår.
"

Jeg er sådan set, som det fremgår af min kommentar, ikke uenig med Jens Sand Kirk. Så de eneste der tror i denne her sammenhæng er sådan set dig. Bemærk i øvrigt, at et stigende antal østeuropæer naturligvis også afspejler sig i en stigning af sager.

Fakta er, at protesterne mod kapitalisternes importerede migrantarbejdere blandt EU's lavtlønsarbejdere er så massive, samt at arbejdeskøberne vil ikke gå med til øget arbejdspladskontrol og kædeansvar.

Jørgen Larsen

@Bill Atkins - Nej fakta er vel snarere, at protesten mod arbejdskraftens frie bevægelighed er massiv blandt lavtlønsarbejdere i Vest- og Nordeuropa. Det er på mange måder forståeligt - især når man har en venstrefløj, der hyler i kor med den yderste højrefløj om at samle sig bag de nationale faner, som svaret på globaliseringen.

Sider