Klumme

Elitens skyld

Pia Kjærsgaards selvsplittede Danmark
19. august 2016

Folketingets formand overvandt sig selv og brød igen sin selvpålagte tavshed, den hun højtideligt proklamerede, da valgets omstændigheder spillede hende landets næsthøjeste embede i hænde.

Folketingets formand er hele tingets formand. Nationen, også den del der ikke kunne drømme om noget værre end at se lige netop hende i den stol, må af formanden forvente et vist mål af kløgt og besindighed.

I tidens løb har skiftende formænd fortrinsvis beskæftiget sig med Folketingets arbejde og søgt at højne institutionens anseelse. Egentlig politisk virksomhed med indfald og udfald har formændene i det store og hele holdt sig fra.

Derfor var det en for Pia Kjærsgaard usædvanlig moden beslutning, da hun samme dag hun fik overdraget klokken, lovede at melde sig ud af dagens debat, parat til et nyt kapitel af en hidtil politisk karriere i rappenskraldens tegn.

Løftet holdt ikke længe. Pia Kjærsgaard fornyede sig ikke i formandsværdighedens tjeneste. Forleden fik den atter hele udtrækket med galde i mundvigen, bekymret for Danmarks sammenhængskraft.

Landet splittes ifølge formanden i en københavnsk elite med flyvske visioner om åbne grænser, EU og globalisering – og på den anden side det jævne folk i provinsen, der betaler omkostningerne og derfor har krav på folkeafstemninger om alt det formanden ikke bryder sig om, og det er meget.

Eliten var altså atter bragt i spil af formand Kjærsgaard der afholdt sig fra at definere begrebet. I Kjærsgaards optik drejer det sig om en parasitær og arrogant herskende klasse i metropolen der lever hensynsløst højt på brave folk, de sande danskere af jord (og blod), trygge i tro og gamle værdier på landet i modsætning til den moderigtigt mondæne, snakkende, skabende (skabede) bynære elite.

Ligner klassisk antisemitisme

Uden at Pia Kjærsgaard, ifald hun læser disse linjer, skal misforstå noget, kunne følgende iagttagelse måske være af interesse: Denne kategoriske opdeling af mennesker, der ikke nødvendigvis har meget andet til fælles end spredte synspunkter og overfladiske fællestræk, ligner til forveksling mekanikken i klassisk antisemitisme. Læs blot Hannah Arendt.

Her kaster formanden avisen fra sig i afsky.

Ensidigt uden dokumentation i polemisk hensigt at udgrænse befolkningsgrupper med påstået bestemte egenskaber, hvoraf nogle er indlysende (de er jøder), andre horrible (de suger blod af kristne børn), atter andre forrykte (de er pestens årsag), afskærer videre debat om betimeligheden i påstande og metode.

Jamen, det er rigtigt at vi er jøder, men derfor drikker vi ikke kristenblod eller er smittefarlige! Svar: Jo det passer, for I indrømmer jo selv at I er jøder!

Pia Kjærsgaard vil ved eftertanke genkende mekanikken i egne udsagn om muslimers tro og hævdede fertilitet a la kaniner, fremmedartet kultur, etc.

Eliten, hvem fanden det så er, kan lige så lidt som jøder og muslimer og andre udgrænsede opponere mod påstanden om denne ubestemte befolkningskategori med påståede livsformer og hensigter.

Lige så lidt som jøderne vidste, hvem der skulle svare antisemitterne – den der følte trang til at tage til genmæle mod hadet kunne jo umuligt tale på alle jøders vegne – lige så ufremkommeligt er det at forestille sig nogen udtale sig på den elites vegne, som ingen ved – heller ikke Pia Kjærsgaard – hvem og hvor i virkeligheden er. Hvem skal stille sig op og sige:

»Kære lille formand, jeg vil gerne som medlem på elitens vegne have mig frabedt at eliten på samme måde som jøder og muslimer bliver slået sammen i én grå masse. Eliten er netop elite der ikke uden videre kan betragtes om én og samme person. Akkurat som provinsens jævne folk der også består af enkeltindivider, hvoraf nogen ved fintællingen måske kunne gå for elite. Ikke mine ord igen, hvad de bonderøve angår.«

Ovenstående er ikke et citat fra eliten, men et tænkt udsagn fra et tænkt selvbestaltet talerør for eliten, da det i forbindelse med denne artikel ikke har været muligt at få eliten i tale. Den var på ferie et sted i det globale.

Er nået vidt

En anden elite, den der dyrker idræt, spiller fjerbold eller kører væddeløb på cykel, har længe i selskab med den kongelige elite, kronprinsen med viv samt udvalgte medlemmer af Folketinget opholdt sig i Brasilien for at glo på den elite, hvis elite mere eller mindre på speed og steroider opnår ret til at kravle op på en skammel for at få en stump metal for ulejligheden. Men den elite er næppe hvad folketingsformanden mener splitter det danske land.

Der skal nogen til at formulere modsætninger i et samfund, reelle som falske. Den rette politiker, demagogen der kender sin besøgelsestid og i ord og handling kan splitte og svække det folk vedkommende ønsker at beherske, kan nå vidt.

Her kan kun få hævde at Kjærsgaard, der er nået vidt, ikke har været leveringsdygtig. Rent bortset fra hendes mangeårige splittende stigmatisering af muslimske medborgere var hun førhen voldsomt imod svage danskere. Dengang i Fremskridtspartiet hvor invalidepensionisterne, som de hed i Mogens Glistrups glade dage og udgjorde bevægelsens jøder og muslimer, kunne få en skovl, kunne de, og selv tjene til føden.

Invalidepensionisterne splittede i de tider takket være skattetrykket Danmark. Det var budskabet fra Fremskridtspartiets skattefornægtende elite, til hvilken en yngre indigneret, demagogisk ferm Pia. K. i sin allerede da veludviklede offerrolle unægtelig hørte.

Invalidepensionisterne kunne dengang ikke tage til genmæle i Kjærsgaards nidkære forsøg på at splitte sit land i dem og os.

Formanden kan nu påberåbe sig hvad angår danskhed og velfærd – i og med der var flere stemmer i en modsat holdning – at hun siden blev klogere. Hvornår bliver hun det igen? Hvis nogen spørger eliten i og uden for provinsen sker dét sent.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.

Prøv en måned gratis.

Klik her

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Tino Rozzo
  • Christian Mondrup
  • Malan Helge
  • Hans Larsen
Tino Rozzo, Christian Mondrup, Malan Helge og Hans Larsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Som Britta Schall-Holberg skrev i Berlingske i går om Pia Kjærsgaard:

- Og hvad så lige med fruen selv? Hun sidder på landets højeste embede, hun har stået i spidsen for DF i snart en menneskealder, hendes mand er regionsmedlem og statsrevisor. Familien bor i Gentofte og har sommerresidens i Grækenland.
Hvordan mener hun, at hun er bedre til at vurdere folkets temperatur end den magtelite, hun håner?

http://www.b.dk/kommentarer/svar-til-pia-kjaersgaard-et-embede-paa-afveje

Malan Helge, Lise Lotte Rahbek, Maj-Britt Kent Hansen, Marie Jensen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Metz2go – Kartoffeltud-spanking ad libitum - det er efterhånden feset ind, at det er en flok 'skiderikker', som Rifbjerg nåede at sige, lige inden han måtte stille træskoene - eller som kun Vinn kan sige det - en flok 'Buksemariusser' …

Michael Kongstad Nielsen

Hvis man søger på ordet "elite" på nærværende site, matcher det 6887 artikler.
Information er storbruger af ordet og begrebet, der klinger godt til café latte-gentrificering.

Mihail Larsen

Nationalismens selvmodsigelser

Når Pia Kjærsgaard og andre ligesindede minder os om vores danske kulturarv, er det jo ikke almuens og pjalteproletariatets historie hun tænker på. Det er den danske kongerække. Altså den herskende klasses historie - indtil for nylig. Det er Gud, konge og fædreland. Mon ikke det er de samme, der læser "Se&Hør", "Billedbladet" og tilsvarende magasiner, som også stemmer på Dansk Folkeparti?

Det er for så vidt forståeligt nok, at en historisk marginaliseret og deklasseringstruet samfundsgruppe finder særlige håb i ideologiske og religiøse fantasmer. Måske skulle vi lære lidt af Marx, der i stedet for at håne disse mennesker, empatisk satte sig i deres sted og herfra dekonstruerede deres falske bevidsthed? Vi må tilbage til kulturradikalismen, før den blev arrogant.

Det gælder imidlertid nok ikke i forhold til populismens førende talsmænd og -kvinder. De skal have den skrappe lud, for de burde vide bedre.

Ja, Mihail, hvad stiller vi egentlig op med dette sprængfarlige Hansi Hinterseer segment - et oldgammelt projekt fra før kulturradikalismens moderne gennembrud - et samfundsproblem, som aldrig rigtigt er blevet løst, men stadig kan splitte ethvert forsøg på at skabe civiliserede forhold i omgangen med hinanden - 'brandstifterne' har kronede dage og næsten sejret ...

Michael Kongstad Nielsen

Pia Kjærsgaard ser noget rigtigt, når hun er bekymret for, at nationens befolkning er ved at brække over i jævne udkantsdanskere og overlegne københavnereliter. Det samme sker i Storbritannien (BREXIT), Frankrig, Tjekkiet, USA, overalt, hvor man ikke er opmærksom på det, og ikke ønsker at gøre noget ved det. Se det rød/blå USA, hvor farverne er vendt om i forhold til her. Clintons blå i storbyerne, Trumps røde på landet.

Mihail Larsen

Selvopfyldende profeti

Når man selv i årtier maner modsætningerne frem, er det ikke ganske indlysende, med hvilken ret man så kan påberåbe sig dem som et beklageligt krisetegn.

Det er for så vidt, i mindre skala, historien om Trump endnu en gang. Når republikanerne igennem nogle årtier har dyrket konspirationsteorier og lagt demokratisk valgte politikere for had, så burde det ikke komme som en overraskelse for dem, at Trump kommer på banen.

Mihail Larsen

I øvrigt mener jeg ...

at Pia Kjærsgaard er uværdig til at beklæde posten som Folketingets formand. Ikke p.gr. af hendes meninger, men fordi hun misbruger sit embede til at lufte dem. Man kan ikke være hele Folketingets formand, hvis man polemiserer mod eksplicit mod nogle af det partier og erklærer, at "de ligger, som de har redt".

Pia K.'s bitterhed mod eliten vokser støt efterhånden som hun må indse, at lige meget hvor højt på strå, hun kommer, og hvor mange hofballer hun kaster glans over, vil den ægte elite stadig ikke have noget med hende at gøre.
En opkomling som hun kan aldrig blive en af deres.
Ganske vist er hun pt. Folketingets formand, men der er jo ingen i hele landet - herunder eliten - som ikke ved, hvordan hun blev det - og det aftvinger absolut ingen respekt.
Muddergrøften vil altid hænge ved.

Jens Erik Starup

Pia K. tager fejl på et afgørende punkt.
Eliten har aldrig nogen skyld. I hvert fald ikke i egen indbildning.

Flemming Berger og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Er der noget Grimm: "Askepot", eller H. C. Andersen: " Hun duede ikke" over følelserne for Pia Kjærsgaard?

Jens Erik Starup

@Jan Weis.
Den Store Danske: elite, det mindretal, der indtager toppositionerne inden for samfundets forskellige sektorer, herunder den økonomiske elite, den politiske elite, embedsmandseliten og den militære elite. Begrebet betegner tillige de bedst præsterende eller mest talentfulde inden for velafgrænsede grupper, fx elitesoldater og eliteforskere. Oprindelig også brugt om varer af udsøgt kvalitet.

Michael Kongstad Nielsen

Eliten findes indenfor alle sportsgrene, fx. forskning v/ Milena Penkowa,
eller erhverv v/ IT Factory, direktør Stein Bagger

Masse og foragt

Skældsordet ’elite’ er et, den forskelsløse kolde masse har lanceret, de tåler ikke noget, som rager ud over deres egen minimale socialt betingede horisont, noget der kunne skabe en vertikal forskel i samfundet, noget som går imod dette socialdemokratiske ligemageri – og alligevel brøler de på eliteidrætsfolk og fodboldspillere fra stadiontribunerne eller til rockkoncerter, hvor de er helt på det rene med, hvem der tilhører musikeliten – her optræder de kortvarigt igen som den varme masse med et truende skrålefænomen senest hørt i gaderne i ’30-ernes Tyskland …

Den indifferente kolde masse ledes af foragt for alt, som ligger ud over deres egen slavetilværelse med masser af TV- serier og lørdagskyllingen som ugens ’hofret’, som intet har at gøre med kvalitet – de tåler ingen forskelle, og denne foragt er naturligvis gensidig selv om alle postuleres at være født lige med deres prekære fælles udgangspunkt for tilværelsen –

Inter faeces et urinam nascimur.

alle nedstammer fra tilfældet og ingen må derfor lade som om, at de er højvelbåren, man tåler ikke denne såkaldte ’elite’, der har læst flere bøger eller er i stand til at citere Kant – man foragter dem …

Grethe Preisler

Eliten og Massen - det kan siges meget kort:

Hvis folketingets nye forkvinde, fru Pia Kjærsgaard med entourage, er inkarnationen af det 21. århundredes royale, politiske og intellektuelle elite i Danmark, så takker jeg Gud for min ydmyge herkomst som efterkommer af jævne danske fiskere, husmænd og landsbysmede i tusind led.

@Grethe Preisler - ikke helt skævt set, at du netop her nævner wannabee elitepianisten med massehoffet af kolde skiderikker … ;-)

Jens Erik Starup

Ja, det er sikkert rart at høre til de stuerene.
Det er da vist godt for selværdet, at man ikke mener alle befinder sig i den gruppe.

Niels Duus Nielsen

Jens Erik Starup, nu er det jo en stor fordel, at "elite" er et relativt begreb uden præcise grænser, så man selv kan afgøre, hvem man synes tilhører eliten. Ligesom ordet "stueren", hvor der også er frit slag for fortolkning, med mindre man taler om hunde. For hvis din hund skider på gulvet er den ikke stueren, uanset hvor meget den selv påstår det modsatte.

Hvis begrebet virkelig skal have brod i polemisk sammenhæng, skal man dog tilføje det adjektiverede substantiv "selvudnævnt", for dermed understreger man både, at man tager afstand fra disse barbarer, og at man anerkender, at der faktisk findes en sand elite.

Metaforer er en fantastisk ting, når man ønsker at skille sig ud fra den brede masse. Selv anvender jeg - som man kan se - gerne gummibegrebet "barbarer" om de eliteforskrækkede. Det er også et dejligt grænseløst begreb.

"Bar bar bar" er oldgræsk for "bla bla bla", så hvis vikingerne havde fundet på begrebet, ville vi nok kalde politikerne for "blablaer". Hvilket jo er en meget dækkende betegnelse for denne meget talende befolkningsgruppe. 90% af den kommunikation, politikerne står for, kunne snildt erstattes af "bla bla bla".

Måske skulle de overveje at lave en sprogreform, jeg tro der kan spares rigtig mange ord, og hvad der er sparet er jo tjent. Man kunne lave fortrykte pressemeddelelser om enhver situation, hvor der blot står "bla bla bla", og dermed spare en formue på spindoktorkontoen.

Jens Erik Starup

Rent ud sagt Niels Nielsen, så flytter Metz følelsesladede skriverier nok ikke mange stemmer fra DF til S. Det har vist ej heller så stor praktisk betydning, da de to partier i mange sammenhænge er at ligne ved to alen ud af det samme stykke.

Selvudnævnt ’elite’

Visse næppe stuerene massedyr på savannen og deres påståede manglende sammenhængskræft i samfundet kunne nemt forklares med selvsamme masses foragt for det ekstraordinære og overordentlige – netop de lysende stjerner, som af og til stiger op på himlen og bringer de nødvendige forskelle for tålelige liv og civiliserede omgangsformer, som massedyret selv mangler ...

Det er nogen gange ligesom, når nogle kvinder, uanset hvor de kommer fra, men higer efter at komme til at tilhøre ’eliten’, begynder at blive forelskede, f.eks. i en elitepolitiker med et blakket rygte eller en tugthuskandidat, først rakker de ham ned for derefter at falde dånende i hans arme – eller er det omvendt? – klassenissen som markør følger altid med … ;-)

Grethe Preisler

Det bliver en sorgens dag for Kære lille Pia K, når hun engang som velaflagt PolitikerPensionist må takke af og tage afsked men sin entourage af stovte livvagter fra FætterPet og trofaste Gentlemen of The Press m/k fra Den Fjerde Statsmagt med skudklare kameraer og mikrofoner parate til at opfange hver en fjert, der udgår fra hendes højt placerede bagparti ... ;o)

Michael Kongstad Nielsen

Eliten vil helst ikke kendes ved sig selv. Den holder lav profil, indtil det bliver nødvendigt at skrue bissen på. Eliten vil ikke finde sig i at blive miskendt. Så skal udkantsidioterne nok få kam til deres hår. Eliten er særdeles udvidelsestruet. Alle vil gerne være elite i dag. Og hvis nogen synes, at nu er der vist snart ikke plads til flere i eliten, så er de i fare for at blive dømt ikke-stuerene.