Klumme

Der er alt for meget gang i journalistikkens swingerklub

Det er blevet unaturligt naturligt, at journalister bliver spindoktorer for senere igen at blive journalister. Men den trafik sætter spørgsmålstegn ved habiliteten
Debat
7. september 2016

Så skete det igen. En centralt placeret journalist valgte at forlade journalistikken og gå ind i den hurtigst voksende journalistiklignende branche i Danmark: Kommunikation.

Berlingskes debat- og navneredaktør, Jesper Beinov, bliver ’særlig rådgiver’ – dvs. spindoktor – for finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Det er ikke første gang, Beinov vælger propagandaen frem for journalistikken. Han har tidligere været særlig rådgiver for tidligere videnskabsminister Helge Sander, og Claus Hjort nævner Beinovs dygtighed i den rolle som en vigtig grund til, at han fik jobbet.

Efter fire år som spindoktor i Videnskabsministeriet fik Jesper Beinov helt uproblematisk en journalistisk lederstilling på Berlingske.

Beinov er langt fra den eneste, der flittigt benytter den svingdør. Nogle journalister skifter klub og loyalitet, som var de fodboldspillere.

Det er selvfølgelig helt i orden for sportsmændenes vedkommende – deres erhverv har primært til formål at underholde og tjene penge. For journalister bør det derimod være et valg mellem to klart adskilte professioner: journalist eller kommunikatør.

I festtalerne ynder vi at hylde nyhedsmedier som andet og mere end underholdning og bundlinje. Ord som kritisk, uafhængig, den fjerde statsmagt og integritet bruges med stor patos og overbevisning. Men noget knirker.

Medierne har en særlig evne – vi lever jo af ord– til at bortforklare eller bagatellisere inhabilitet. Når en kendt studievært på DR eller TV 2 får tårnhøje foredrags- eller ordstyrerhonorarer fra en erhvervsvirksomhed, er ledelsen altid overbevist om, »at journalist eller studievært XX er i stand til at adskille de to ting«.

Men habilitet handler ikke kun om direkte og målbare interessekonflikter. Habilitet handler om, hvorvidt der – berettiget eller uberettiget – kan opstå tvivl om integriteten og uafhængigheden.  At der med Forvaltningslovens ord er »omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed«.

I Mediedanmark er der udviklet en unaturlig naturlighed over for dygtige fagjournalisters kortere eller længere svipture over i et ministerium eller en interesseorganisation: Det er helt i orden.

De udfører et vigtigt arbejde ved at hjælpe ministre eller organisationsformænd med at kommunikere. Konkret og strategisk.

Overløberne ynder selv at fremhæve, at de hjælper deres tidligere og fremtidige kolleger i nyhedsmedierne. Og i øvrigt tilegner de sig en uvurderlig insiderviden, som senere kan bruges journalistisk.

Men uanset alle de fine ord og lange argumenter er spindoktorer nyhedsjournalisternes naturlige modstandere. De er hinandens modsætning, hvis man definerer den ideelle journalists forpligtelse som det at tjene befolkningen, mens kommunikatører tjener arbejdsgivernes – her magtens interesser.

Det er der intet galt i, men problemet opstår, når de vender tilbage til journalistikken. Hvad enten det er til en central chefstilling i DR, som studievært på TV 2 eller som medlem af Berlingskes lederkollegium.

De er blevet klogere på politik og statsapparat, men deres fortid er en omstændighed, der er »egnet til at vække tvivl« om habiliteten. Dertil kommer, at de har tavshedspligt. En del af den viden, de har erhvervet sig – det drejer sig måske om helt centrale informationer for udfaldet af en journalistisk historie eller beslutning – må de ikke viderebringe.  

Jyllands-Postens netop fratrådte chefredaktør, Jørn Mikkelsen, er en af de få chefredaktører, der har været helt klar i spyttet. Han mente i 2015, da TV 2 ansatte en spindoktor som studievært, at »der bør være en betragtelig karensperiode«, og han var »overrasket over, at man så problemfrit åbenbart kan skifte frem og tilbage«.

Mikkelsen stod lidt alene med sin klare udmelding. Han blev kaldt puritaner. Måske er der behov for en anelse puritanisme, når det drejer sig om journalistik.

Lasse Jensen er mediejournalist.

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Puritanisme

Mange alvorlige debatter nulstilles af velvalgte ord. Her er "puritanisme" valgt. Men det handler om tillid og upartiskhed.

Alle de af Lasse Jensen nævnte journalister, spindoktorer og kommunikatører er formentlig stadig alle medlem af Journalistforbundet? Hvis det er tilfældet, kunne Journalistforbundet gå forrest mhp. at adskille ægte journalister fra propaganda- og spindoktorer. De sidstnævnte bør i givet fald ikke kunne være medlem af Journalistforbundet. Og her kan man indføre en meget lang karenstid eller andre restriktive regler for propaganda- og spindoktorers evt. genindtræden blandt journalister.

Allan Stampe Kristiansen, Eva Bertram, Mads Berg, Bjarne Andersen, Per Jongberg, Carsten Svendsen, Michael Kongstad Nielsen, odd bjertnes, Benny Larsen, Carsten Wienholtz, Jens Kofoed, Anne Eriksen, Steffen Gliese og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det er en problematik, som går igen i tidligere politikeres og embedsmænds nye ægteskaber med den private sektor,
som angiveligt har stor interesse i relationer og viden om praksis magtens 'maskinrum'.
En tidligere finansminister som bliver ansat i statens foretrukne konsulentfirma,
en anden exminister som bliver ansat i landbrugslobby,
en exstatsminister som nedsætter sig med privat rådgivningsfirma,
og var der ikke også noget med en eller flere topembedsmand som sprang i seng med den private sektor, som de i statens thjeneste havde som opgave at sætte gærde for?

Men husk nu - Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Det er ganske vist..

Allan Stampe Kristiansen, Eva Bertram, Mads Berg, Bjarne Andersen, Erik Feenstra, Per Jongberg, Leif Høybye, Carsten Svendsen, Michael Kongstad Nielsen, David Zennaro, Espen Bøgh, Tue Romanow, Christel Larsen, Carsten Wienholtz, Britt Kristensen, Anne Eriksen, Mikkel Nielsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Christian Nymark

Det er vitterligt ikke for at støde, hverken Lasse eller andre, men;
journalister er for retorikere, hvad sygeplejersker er for læger.

At kalde alle andre end journalister for 'kommunikations-medarbejdere' er at drive gæk med folk der nogen gange har brugt 5 år på en kanditat-grad, specialiseret i persuasiv kommunikation. Det er simpelthen et helt andet skill-set end det journalister kommer med - og bestemt IKKE en sub-fag indenfor journalistikken.

Faktum er at journalistik er allemandseje, et fag uden en filosofisk (og dermed videnskabenlig) baggrund og dybde, som gør sig anvendelig med sit folkelige sigte, men som ikke egner sig som en forståelsesramme for retorik og kommunikation i øvrigt.

At erhvervslivet så 'hellere' ansætter en dyr 'journalist' uddannet i kommunikation, fremfor en faglært journalist, er så en anden sag. Der må journalister måske også gribe i egen barm og prøve at forstå hvorfor det mon sker..

Lars Peter Simonsen

Kommnikation, på linje med økonomi og jura, er vel ikke en eksakt videnskab?

Lars Peter Simonsen

Kommunikation, undskyld!

Hvor galt kan det være, synes overløberne at tænke. Vi gør det bare for penge.

Anna Lønne Sørensen

JA, TAK, gerne meget mere af Mikkelsens 'puritanisme'. Objektivitet og 'armslængde-princip' giver jo efterhånden ingen mening...

Christel Larsen

Lise Lotte rahbek ; Men husk nu - Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Det er ganske vist..

Hvem har betalt for den undersøgelse?

Kim Houmøller, Lise Lotte Rahbek og Espen Bøgh anbefalede denne kommentar

Korruption

Lise Lotte Rahbek citerer ; "Men husk nu - Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Det er ganske vist."

Det afhænger nok af hvem der laver undersøgelsen og hvordan man definerer begrebet "korruption". Samtidig har vi danskere i årtier følt stor selvglæde over påstanden. Men er det mon korrekt? Hver gang vi oplever korruption eller korrumpering fejes det til side med påstanden om ingen eller ubetydelig korruption.

Allan Stampe Kristiansen, Lise Lotte Rahbek, Eva Bertram, Bjarne Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Lise Lotte Rahbek
07. september, 2016 - 09:30
Jeg synes ikke, at korruption er det helt rigtige ord, som flere andre også er inde på. Men der burde være en regeldannelse eller udvikles en kultur, så indflydelsesrige politikere efter afgang skal have en karensperiode af passende længde, inden de kan bestride job i det private, der er egnet til at påvirke demokratiets politik. I EU har man faktisk en 18 måneders-regel (tror jeg det er), men lige nu beskyldes Barroso for, selv om de 18 måneder er gået, at hans ansættelse hos Goldman Sachs er egnet til at skabe tvivl om EU´s institutioners habilitet, integritet og hæderlighed, når man kan forvente sådanne jobskift fra den absolutte top.

R ikke SL
Spørgsmålet er, hvem bliver taberen i det lange løb? Det bliver vores tillid til det politiske og det økonomiske system.

Det er allerede sket. Stor del af befolkningen har tabt tilliden til politikerne, fordi denne altid tilstedeværende politiske rådgiver lægger sig som en membran imellem politikeren og befolkningen. Til sidst fremstår politikeren som en glittet reklamesag fra Magasin, tandløs og indholdsløs.

Kim Houmøller, Allan Stampe Kristiansen, Mads Berg og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Niels Duus Nielsen

Korruption er et kuffertord, der dækker over mange forskellige handlinger. Se en forsigtig definition her: "misbrug af betroet magt for egen vindings skyld"

http://transparency.dk/korruption/definition/

At journalister bliver spindoktorer, og omvendt, kan vel betragtes som en særlig form for nepotisme, hvor det ikke er familierelationer, der er styrende for hvem, der ansættes, men derimod det netværk, personen indgår i, og dermed den indflydelse (magt) i medierne, vedkommende kan forventes at have.

Nepotisme er en form for korruption.

At en storleverandør af tjenesteydelser til statslig brug kan have stor nytte af at have fx en tidligere minister ansat er vel indlysende, på samme måde som våbenfabrikanter kan have stor nytte af at have pensionerede generaler ansat - folk der kender det statslige system indefra, og ved, hvem der skal smøres for at få en kontrakt i hus.

Det er en gråzone, der diskuteres, for i mange situationer er det kun naturligt, at en arbejdsgiver ansætter et menneske, der ved noget om det arbejdsområde, vedkommende skal beskæftige sig med.

Det store spørgsmål er bare, om vi som borgere kan være trygge ved vore politikere, når vi kan komme i tvivl om, hvorvidt de politiske beslutninger er udtryk for det muliges kunst, som det hævdes, eller de i virkeligheden er et forsøg på at gøre sig fortjent til en vellønnet stilling i et firma, der lever af at sælge sine produkter til staten.

Hvad er politikernes mål? At skabe et bedre samfund for alle, eller at få sig et vellønnet job, når de ikke længere er politikere?

Allan Stampe Kristiansen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar