Hvis jeg er inhabil, er vi alle inhabile for Vorherre

Information krænker god presseskik med sine historier om, at jeg var inhabil og korrupt i forbindelse med, at jeg i Promilleafgiftsfonden for Landbrug deltog i behandlingen af en ansøgning, jeg selv havde forfattet
Debat
13. oktober 2016

Hvis jeg skal starte med høflighed og pli, må jeg rose dagbladet Information for at interessere sig for dansk landbrugs fremtid. Der er behov for denne interesse. Passer vi ikke på bøndernes konkurrenceevne, vil store landområder forgå i afvikling og fattigdom.

Men så vidt, desværre, roserne til Information.

I den senere tid har dagbladet nemlig i sin omtale af mig og Foreningen Bæredygtigt Landbrug bragt sig i modsætning til avisens formålsparagraf, der taler om ”det frie ord” og ”redelig information”.

Redaktionens kloge by-djøf’ere har længe haft et horn i siden på os bønder. Af en artikel 5. marts 2016 fremgår eksempelvis, at Information åbenbart ønsker monopol på ordet ”bæredygtigt”. Dette fine ord skal vist helst udtales andagtsfuldt, mens man drikker cafe latte i storbyerne. De byer, hvis fosfatudledninger – i øvrigt og desværre – er en af samtidens største tikkende bomber under vandmiljøet.

Lad os lade fosfat ligge og i stedet se på beskyldningerne mod mig, som stod at læse i Information i tre artikler fra 26.-28. september. Der er tale om ’korruption’, fordi Flemming Fuglede Jørgensen »åbenlyst har befundet sig i en interessekonflikt, da han i 2014 skulle vurdere en ansøgning til Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Det var nemlig ham selv, der havde skrevet ansøgningen«.

For at kunne nå frem til denne konklusion var Informations redaktion desværre tvunget til bevidst at udelade den anklagedes side af sagen. Beskyldningerne har ingen substans, og de andre medier fornemmede velsagtens denne manglende troværdighed hos dagbladet, hvis oplag omtrent er på fysisk størrelse med et par gammeldags mini-halmballer.

Imidlertid er avisens holdninger forklædt som nyhedsjournalistik. Derfor dette svar.

At jeg skulle have begået strafbar ’korruption’, således at jeg er kriminel, vil aldrig finde medhold ved en domstol i en retsstat – og foreløbig er der end ikke nogen politianmeldelse. Grunden er den simple, at jeg er uskyldig.

Og selv hvis der var noget om palaveren, selv da havde dagbladet alligevel brudt de vejledende regler om god presseskik. Disse foreskriver, at »oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende«.

I dette tilfælde glemte Informations journalister at forelægge korruptions-beskyldningerne for mig. Godt nok blev jeg midt i et møde kontaktet telefonisk af en journalist. Mit svar var kort og afvisende, idet jeg dog gerne ville diskutere selve indholdet af den forskningsrapport, som er sagens kerne.

Avisens korte deadline var falsk og urimelig, for den første artikel udkom fire dage senere, 26. september. Hermed brød Information den presseetiske regel om, at »forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare«.

Nu er ’korruption’ som nævnt strafbart efter dansk ret, og derfor er det yderligere graverende, at Information 26. september og de følgende dage skrev, at jeg ikke ønskede »at kommentere min egen rolle yderligere«.

Sagen er, at jeg fik ikke rigtig chancen. Den 26. september kl. 18, da jeg kom ud fra et møde i Promilleafgiftsfonden i København, lå der en telefonbesked om, at jeg skulle ringe til Information. Dette viste sig at være alt for sent i forhold til avisens deadline. Da jeg kom hjem sen aften, lå der en mail, hvori en af avisens Cavling-prisvindere af egen drift havde fastsat en deadline for mig til kl. 16.30. Man sad med indtryk af, at når deadline var passeret, kunne et svar være ligegyldigt.

Igen forsømte avisen i øvrigt at konfrontere mig med den påståede ’korruption’, og herefter blev avisens fejl sågar markedsført, som var det min egen skyld: »Det har ikke været muligt at få en kommentar.«

Den 27 september kl. 8, efter jeg for længst var taget hjemmefra, var der sendt en mail fra Information om en kommentar til en artikel. Igen alt for sent til, at jeg kunne kommentere på noget som helst.

Heldigvis var de øvrige medier opmærksomme på Informations halte ganger af en historie. Faktisk begik avisens journalister dyrplageri ved at trække denne ganger af stald i den form, den var i.

Jeg beskyldtes også for at være inhabil, men for det første kunne hverken jeg eller Bæredygtigt Landbrug på beslutningstidspunktet vide, hvorvidt vi siden hen kunne drage nytte af beslutningen i Promilleafgiftsfonden. Det var vores ansøgning, javist, men vi var reelt uvildige, fordi ansøgningen kunne ikke i udgangspunktet komme os til gode.

For det andet er det studie fra CBS, som beslutningen mundede ud i, ikke nødvendigvis fordelagtigt på alle fronter for Bæredygtigt Landbrug. Vi er ikke nødvendigvis enige med forskerne, men vi respekterer dem, fordi de ser ud til at være sagligt og fagligt velfunderede. Det er en forholdsvis ny ting i dansk landbrugsforskning.

Information kunne dog stadig henvise til et par af de talrige københavnske professorer, Carsten Henrichsen og Michael Gøtze, som kalder mig inhabil. Især Gøtzes udtalelser er dog ekstreme nok til, at det danske samfund vist har truffet sin sidste habile beslutning i det hele taget: »Flemming Fuglede Jørgensen kan godt være inhabil, selv om han ikke selv har en personlig fordel eller interesse« i beslutningen.

Hermed er alle eksistenser på denne jord inhabile for Vorherre.

Hermed kan ethvert flertal i det danske folketing have habilitetsproblemer, alene fordi et flertal kan træffe beslutninger.

Sagen er – og det måtte selv Information erkende – at på møderne i Promilleafgiftsfonden overholdt jeg standard praksis som defineret af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og hans NaturErhvervstyrelse. De er tilsynsmyndigheder for Promilleafgiftsfonden. Men over for de reelt ansvarlige er Information forbavsende tolerant. Velsagtens fordi man her har at gøre med samme blødhåndede bureaukrattyper, som Informations redaktion består af.

Information har derimod ret i, at Styrelsens regler her for nylig har fået kritik fra Rigsrevisionen. Måske bør reglerne ændres. Men at kalde mig ’korrupt’, fordi jeg har fulgt disse landets love og skikke, som generelt opstod længe før min indtræden i Promilleafgiftsfonden, er at gå alt for langt.

Og her når vi frem til Informations værste presseetiske brist. Utilstrækkelig kildekritik over for personer, hvis udsagn »kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt«.

Hvis Information vil klandre mig noget, burde avisen fra første færd have ’afsløret’, at organisationen Landbrug & Fødevarer, inklusive SEGES, Økologisk Landsforening, forbrugerorganisationen Tænk, samt forskere fra universiteterne har i de sidste fire år behandlet en serie egen-ansøgninger til over 400 millioner kroner. Den fuldstændige ’afsløring’ har vi endnu til gode, selv efter en artikel 10. oktober.

Hvis vores enlige ansøgning på 1,5 millioner kroner var ’korrupt’, hvordan står det så til med de øvrige 400 millioner kroner?

Informations manglende kildekritik anskueliggør, hvordan denne og andre aviser tilsyneladende først og fremmest ønsker at få ram på Bæredygtigt Landbrug. Formålet er at kriminalisere en ny landmandsorganisation, som med viden og hårdt arbejde har opbakning i brede dele af det landbrug, der er en bærende kraft i dansk økonomi.

Information har ikke leveret afbalancerede og redelige oplysninger. Uvederhæftigt at bringe til torvs at jeg skulle være ’korrupt’, er i strid med god presseskik og moralsk forkasteligt overfor mig og min familie.

Flemming Fuglede Jørgensen er formand for Bæredygtigt Landbrug

SVAR:

Da Information første gang kontaktede Flemming Fuglede Jørgensen, afviste han at udtale sig om sin egen dobbeltrolle.

Det har derfor ikke været muligt at præsentere ham for alle de kritikpunkter, der har været bragt i avisen, inklusive formuleringen om »korruption«.

Det er ikke korrekt, at Information gav Flemming Fuglede Jørgensen en kort svarfrist til at udtale sig til den første artikel.

I den korte samtale med Flemming Fuglede Jørgensen gav Information på intet tidspunkt udtryk for, at han skulle svare inden for en bestemt frist.

Da Information mandag 26. september ville følge op på dagens artikel, bad Information ham pr. mail og telefon om at svare senest 16.30. Mailen så Flemming Fuglede Jørgensen først om aftenen. Næste morgen kontaktede Information ham igen for at få en kommentar.

Her svarede hans ægtefælle, at han ikke havde tid til at besvare mailen før om aftenen. Det gjorde han dog ikke. Flemming Fuglede Jørgensen har dermed haft mulighed for at svare på kritikken tre gange.

Flemming Fuglede Jørgensen mener, at Information har fokuseret på Bæredygtigt Landbrug frem for de andre medlemmer af fondens bestyrelse, fordi avisen skulle have et horn i siden på organisationen. Det er ikke korrekt.

Information har fokuseret på organisationens ansøgning, fordi pengene fra ansøgningen blev brugt til at finansiere et forskningsprojekt på CBS, som er blevet kritiseret for at være uvidenskabeligt og tendentiøst. Derfor var det interessant at få belyst, hvordan projektet blev finansieret.

Information har også, mandag 10. oktober, bragt en artikel, hvori flere andre af bestyrelsesmedlemmerne i fondens dobbeltroller bliver afdækket.

Vores jord – vores mad

Danske landmænd er tynget af gæld og global konkurrence, og hver dag må en eller flere heltidsbedrifter dreje nøglen om.

Forbrugerne tager samtidig afstand fra de stedse større industrilandbrug og forlanger mere dyrevelfærd, mindre kemi og lokalt producerede fødevarer.

I en ny serie sætter Information i samarbejde med P4-regionerne i Danmarks Radio fokus på, om der er en anden vej for dansk landbrug.

Seneste artikler

 • Tænk, hvis landbruget har en fremtid

  21. oktober 2016
  Meget går den gale vej for de hårdt trængte danske landmænd, som skildret i Informations serie ’Vores jord – vores mad’. Men der eksisterer mange muligheder for at bane vej for omstilling til et mere robust og bæredygtigt landbrug i ny nærkontakt med forbrugerne. Tænk hvis vi greb dem
 • ’Ikke så afgørende, om landbrugs-produktionen består, og landmanden forgår’

  18. oktober 2016
  Eksporten er afgørende for, om der kan skabes liv og beskæftigelse i landdistrikterne, uanset at antallet af bedrifter bliver ved at falde hastigt, mener miljø- og fødevareministeren
 • Bønderne rykker ud og investorerne ind i EU

  12. oktober 2016
  Landbrugsjord opkøbes af kapitalstærke investorer over alt i EU. Det sætter fart på strukturudviklingen, så det bliver stadig sværere for lokale landmænd at købe og drive landbrugsbedrifter, og fødevaresikkerheden risikerer at blive undergravet, advarer Europa-Parlamentet
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Fuglede kommer ikke med ét argument mod Informations påstand om at han var inhabil.

Kenneth Graakjær, Erik Bresler, Jens Kofoed, Søren Andersen, Karsten Aaen, Jan Persson, Steffen Gliese, Dina Hald, HC Grau Nielsen, Flemming S. Andersen, Niels Duus Nielsen, Erik Nissen, David Zennaro, Torben Lund, Jens Erik Starup, Einar Carstensen, Tue Romanow og Estermarie Mandelquist anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Inhabil formand prøver at skabe det vand han vil svømme i.

Formand Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) synes at gribe til primitive værktøjer i sin forsvarstale for, hvad jeg personligt anser som indlysende inhabilitet i lovens forstand (jeg ser bort fra den vejledning, som FFJ har henvist til):

Kraftige postulater om Informations generelle holdninger til Bæredygtigt Landbrug.

Karakterisering af nyhedsjournalistik som holdningsjournalistik.

Hidkaldelse af FFJ's Vorherre.

Hidkaldelse af overdommerstatus i relation til god presseetik.

Hidkaldelse af andres tilsvarende inhabilitet.

Krænkelse af FFJ's ret til kommentere Informations udsagn om hans inhabilitet.

Fremhævelse af at det er københavnske professorer, som mener, at han er inhabil. Man efterlades den opfattelse, at jyske professorer skulle have en anden holdning. At der altså er et skel mellem hovedstad og provins.

Sondring mellem strafbar og lovlig korruption.

Osv.

Det eneste formildende, som jeg kan sige om FJJ ageren, er at den ikke er ualmindelig. Jeg mindes en del politikere m.m., som ikke har formået at gå uden for døren, når sammenblandingen af egne og fællesskabets interesser er åbenlys. Det er måske det, som får FFJ til at påstå, at hvis han er inhabil, så er vi alle. FFJ bør måske koncentrere sig om egne inhabile handlinger. Præcis som det er forvaltningsrettens udgangspunkt.

Om FFJ er korrupt i lovens forstand, har jeg ikke nogen mening om, men jeg har en følelse af, at der er andre, som måske kunne mene, at der er antydninger af korrumpering af FFJ's sjæl. Korrumpering forstået som fordærvelse.

.

Søren Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Erik Nissen, Jan Persson, Erik Jensen , HC Grau Nielsen, Hans Larsen og Torben Lund anbefalede denne kommentar

Det kan undre, at formanden for storbønderne bruger så megen energi på et bette dagblad, "hvis oplag omtrent er på fysisk størrelse med et par gammeldags mini-halmballer."

Man må sidde tilbage med opfattelsen af, at den lille avis har trådt på en øm tå.

Erik Bresler, Kenneth Graakjær, Søren Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Erik Nissen, Michael Kongstad Nielsen, Søs Dalgaard Jensen, Jan Persson, Steffen Gliese, Erik Jensen , HC Grau Nielsen, Hans Larsen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Nanna Wulff M.

Trump om igen!

Erik Bresler, Erik Nissen, Michael Kongstad Nielsen, Søs Dalgaard Jensen, HC Grau Nielsen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Nådada, ligefrem Vorherre. Nu drejer denne sag sig jo ikke om de presseetiske regler og Informations overholdelse af samme, som det synes at fremgå af 'Bæredygtig Landbrug's svar (alene navnet?). Det drejer sig om habilitet og korruption, og derom har 'Bæredygtigt Landbrug' intet at berette, udover altså at de er helt igennem uskyldige på alle områder og for Vorherre. Så skal der lige afleveres et par perfiditeter om oplag på størrelse med minihalmballer og blødhåndede bureaukrattyper undervejs. Men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at der sidder en samling folk (både hård- og blødhåndede typer med hjerner som minihalmballer) og administrerer en ordentlig stak penge for en sektor, hvis bæredygtighed (i al almindelighed) sådan set er til at overskue. Og bemærk venligst, at det ikke er deres egne penge, de tildeler hinanden. Det er fællesskabets midler, samfundets midler, og der gælder altså lige visse regler for, hvordan man i denne sammenhæng kan opføre sig i et ordentlig samfund. Det ville have besmykket formanden for 'Bæredygtigt Landbrug' at forholde sig til disse habilitetsregler og deres rimelighed på dette område, i stedet for at klandre Information for påstået overtrædelse af de presseetiske regler.

Søren Andersen, Benta Victoria Gunnlögsson, Søren Rehhoff, Karsten Aaen, Jan Persson, Flemming Berger og HC Grau Nielsen anbefalede denne kommentar
Søren Rehhoff

Nu er det for det første Knut Gotfredsen fra Transparency International Danmark, der kalder det der er foregået i Promilleafgiftsfonden for korrupt. Men udover det udelukker det, at man fulgt reglerne til punkt og prikke jo ikke korruption. Reglerne kan jo være lavet på en måde, så de giver mulighed for korruption og der er åbenbart noget der tyder på, at Fødevareministeriet tolker Forvaltningsloven og reglerne om inhabilitet på en lidt alternativ måde. Underligt at Flemming Fuglede Jørgensen ikke selv kan se, at der er er nogen habilitetsproblmer forbundet med, at han er med til at godkende en ansøgning, som han selv har skrevet under på.

Søren Andersen, Erik Nissen, Karsten Aaen og Jan Persson anbefalede denne kommentar

Det er undertegnedes egen førstehånds erfaring gennem rigtig mange års nært samarbejde med landmænd, at de har en uskyldigt udseende blind plet hvor andre tydeligt ser en økonomisk indbringende og klart lovstridig indhabilitet.