Kommentar

Stop hysteriet mod frihandel

Der er ingen grund til at frygte, at frihandelsaftalerne med USA og Canada vil frarøve danske politikere muligheden for at lovgive og regulere på vigtige områder som sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse
Der er ingen grund til at frygte, at frihandelsaftalerne med USA og Canada vil frarøve danske politikere muligheden for at lovgive og regulere på vigtige områder som sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse

Karl Johaentges

Debat
4. november 2016

Græsrodsbevægelser i Europa protesterer i disse uger mod frihandel i anledning af EU’s frihandelsaftaler med USA (TTIP) og Canada (CETA).

Selv efter det er lykkedes at få opbakning til CETA fra den belgiske region Vallonien, skal aftalen igennem et hajfyldt farvand, før den kan træde i kraft.

I flere EU-lande er både fagforeninger, miljøorganisationer, anti-globalister, protektionistiske lobbygrupper og venstrefløjsaktivister dygtige til at fremmane skrækbilleder af fæle canadiske virksomheder, der vil tvinge Danmark og andre EU-lande til at forringe vores regler for miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Dette skrækscenarium er ikke kun urealistisk. Det fortjener at blive pandet ned med fakta.

Velafprøvet voldgiftsystem

Frihandel hviler på klare regler og en effektiv håndhævelse af reglerne. Men græsrodsorganisationerne har set sig sure på det såkaldte ISDS-system for voldgifter, som ellers har været en fast del af international handelspolitik siden begyndelsen af 1960’erne.

Det typiske set-up for voldgifterne er følgende: Tre dommere, udpeget af investoren, staten og en uvildig tredjepart behandler en sag, hvor en virksomhed kræver erstatning fra en stat, der enten har udsat virksomheden for diskriminerende behandling i forhold til lokale konkurrenter, ekspropriation eller afskåret virksomheden fra at få en fair behandling i det det nationale retssystem.

EU og Canadas regering er med CETA-aftalen blevet enige om et voldgiftssystem, som vil være det mest gennemskuelige, demokratiske og forbrugervenlige nogensinde.

For det første bliver det kun EU-landene og den canadiske regering, der kan udpege voldgiftsdommerne. Man har således afskåret den private investor fra at udpege sin repræsentant.

For det andet slår aftalen fast, at EU-landene har suveræn ret til at regulere og lovgive på social-, miljø-, sundheds- og forbrugerområdet. Både EU-landene og Canada kan frit vedtage ændringer i lovgivningen på disse områder, også hvis det forringer private investorers indtjeningsmuligheder. Så klart har man aldrig før formuleret statens ret til regulering i EU’s handelsaftaler. Det er et vigtigt fremskridt, som bliver fortiet i skræmmekampagnerne mod aftalen.

For det tredje fjerner CETA uklarheden om, hvad der er en overtrædelse af »fair og lige behandling« af udenlandske investorer. Der er kun tale om en overtrædelse, hvis staten har nægtet investoren adgang til det nationale retssystem, udøvet grov diskrimination eller udsat investoren for fysisk tvang eller overgreb. Alt sammen handlinger, der ikke længere finder sted i Danmark eller andre velfungerende vestlige lande.

For det fjerde har man i CETA udryddet en uklarhed om, hvad der udgør ’indirekte ekspropriation’ – et begreb, der ellers har givet anledning til en del ISDS-sager i tidens løb. Indirekte ekspropriation er, når en stat via brandbeskatning eller lignende tiltag reelt udhuler en investors ejendomsret til sin investering.

I CETA står der sort på hvidt, at myndighedstiltag truffet med henblik på at beskytte folkesundheden, miljøet eller landets sikkerhed ikke er at betragte som indirekte ekspropriation.

Der er også andre forbedringer af ISDS-systemet i CETA, der viser, at EU-Kommissionen og den canadiske regering er gået langt i forsøget på at imødekomme bekymringerne fra bl.a. miljø- og forbrugerorganisationer.

Nul sager mod Danmark

ISDS-voldgiftssystemer er en del af alle Danmarks bilaterale aftaler om investeringsbeskyttelse – med i alt 43 lande – og i den nyligt indgåede frihandelsaftale mellem EU og Vietnam indgår også sådan et system.

Ser vi på, hvor mange sagsanlæg der gennem tiden har været rejst mod Danmark eller EU, siden det første ISDS-panel blev etableret i 1959, er det tydeligt, at kritikken mod CETA ikke har rod i virkeligheden.

På verdensplan er der opgjort 739 kendte ISDS-sager, og der har aldrig været rejst en sag mod Danmark. Frem til 2014 anlagde investorer uden for EU i alt 29 sager mod EU-lande, mens private investorer fra EU-lande i samme periode anlagde 327 sager mod stater uden for EU.

Europæiske virksomheder baseret i EU-lande er således langt de flittigste brugere af ISDS-systemet på globalt plan. Med andre ord har danske og europæiske virksomheder stor nytte af det internationale voldgiftssystem til at beskytte investeringer rundt om i verden.

Græsrodsaktivister bør anerkende det faktum, at en robust og gennemskuelig voldgiftsdomstol i CETA vil bidrage til at tiltrække flere canadiske investeringer til EU, herunder Danmark. De historiske erfaringer viser desuden, at aftaler som CETA vil bidrage til at løfte dansk eksport.

Samlet set vil CETA være en klar gevinst for Danmark – en gevinst for vores vækst, jobskabelse og produktivitet og dermed for finansieringen af vores velfærdssamfund. Hysteriet om CETA og TTIP bør afløses af en mere fornuftbaseret erkendelse af, at en friere verdenshandel er til gavn for Danmark.

Michael Bremerskov Jensen er chefkonsulent i afdelingen for EU & International, Dansk Erhverv

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Philip B. Johnsen

Michael Bremerskov Jensen vil have mere af det samme, Hvordan mon han selv syntes det går?

Jes Jessen, Steffen Gliese, Arne Lund, Sune Hansen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Ok men jeg håber Michael Bremerskov Jensen ved hvad CETA og deregulering betyder for mine canadiske venner og har fortalt dem det?

CETA liberaliseret såkalt frihandel:
Ved borgerne i Canada, at de smågrisene Danmark sælger til svineavleren i Canada, for for 70% vedkommende, er smittede med dødbringende, mellem mennesker smittende og uhelbredelige LA-MRSA CC398 bakterier.

Når Michael Bremerskov Jensen og Folketinget har indført bakterien med såkalt frihandel og liberaliserede regler brugt i CETA, fra salg af døde smittede dyr til forbrugerne eller levende til at videreudvikle produktionen i Canada, så kommer dødsfald, invalidering og sociale problemer for de smittede, der ikke kan blive raske, omkostninger til sygehusvæsen i milliardklassen til skatteyderne og risiko for Canada spreder bakterien til andre lande.

Amalie Zitthen, Kurt Nielsen, Torben K L Jensen, Flemming S. Andersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Philip B. Johnsen

Alle de danske problemer med LA-MRSA CC398 bakterier har jo intet med CETA at gøre.

Hvis danske smågrise er så livsfarlige, som du beskriver - hvilket jeg ikke har forudsætninger for at betvivle - så burde Danmark af egen drift stoppe eksporten til hele resten af verden.

curt jensen, Mihail Larsen, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Henrik Petersen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det er svært at tage de fremlagte påstande om frihandelsaftalernes lyksaligheder alvorlige,
når modstanderne betegnes som 'hysteriske'.

Einar Carstensen, Bjarne Bisgaard Jensen, Finn Hansen, curt jensen, David Zennaro, Arne Lund, Dorte Sørensen, Amalie Zitthen, Carsten Pedersen, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Philip B. Johnsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Sidsel Jespersen

I stedet for at forsøge at overbevise os om hvor ufarlig ISDS-mekanismen er, hvorfor ikke forklare hvorfor den anses for nødvendig?

Einar Carstensen, Troels Brøgger, Thomas Petersen, Finn Hansen, Arne Lund, Mads Berg, Kurt Nielsen, Henrik Hansen, Flemming Berger, Torben K L Jensen, Sune Hansen, Ole Henriksen, Lise Lotte Rahbek og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Kapitalisterne fokusere på de "hysteriske" fagforeningers, miljøorganisationers, anti-globalisters, protektionistiske lobbygruppers og venstrefløjsaktivisters kamp mod at: forringe vores regler for miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Modstanden udlægges som det en kapitalist forstår: egeninteresser - og der har vi skam slet intet at frygte, forsikres det.

Men kapitalisterne overser at modstandskampen også er solidarisk. Et begreb kapitalister ikke forstår rækkevidden af. Verden skal som helhed være et bedre sted at bo - eller vil verdens problemer blot fortsætte med at vokse.

"Frihandelsaftaler" er jo newsspeak for bilaterale toldunioner de rige lande imellem. Toldunioner, der skal holde resten af Verden uden for, og især BRIKS-landene, fra fadet. Målet er at vinge BRIKS-landen og resten af Verden - gerne ved hjælp af krigstrusler og regimeskifte - til at indtage rollen, som tilbagestående råstofleverandører. Toldunionen dumper arbejdslønne internationalt og også inden for toldmurene, samt skævvrider og specialiserer landenes produktion udfra kapitalisternes kortsigtede profitinteresser. Specialisering og produktionsopdeling aftalelandene imellem øger den indbyrdes strukturelle afhængighed, til skade for verdens samlede udvikling. Nej det er ikke smart at transportere halvfabrikata over den halve jord for at kunne monopolisere produktionsapparatet. Mest grotesk anskueliggjort med ungdyr der transporteres rundt på landevejene, fra fødsel, over opfedning og videre til slagtning et tredje sted. Vidensdeling og lokalproduktion er svaret på proftitbegærets vanvid.

Toldunionen er selve globaliseringens motor, og de vestlige kapitalisters redskab til fattiggørelse af arbejder- og middelklassen globalt. Billedet er tydeligt verden over: Trump, Brexit, global ungdomsarbejdsløshed, flygtningestrømme, miljønedbrydning osv.

Ren imperialisme.

Marxister og anti-globalister er de sande globalister, som ser behovet for at Verdens lande samarbejder. Vi ser ingen grund til at vestlige kapitalister nedkæmper den naturlige udvikling i Verden uden for toldmurene, for på den måde at styrke egen monopoltilstand og indtjening. Billedet skræmmer.

Valget står mellem Vestlige monopolistiske kapitalister, og så fagforeninger, miljøorganisationer, anti-globalister, protektionistiske lobbygrupper og venstrefløjsaktivister. Jeg er ikke i tvivl. Men det er slet ikke meningen demokratisk valg skal indblandes i monopolkapitalisternes aftaler. "Demokrati" er for dem kun nyttigt som argument når der skal argumenteres for fabrikeret regimeskifte i genstridige ressourcerige lande.

Søren Wegner, Finn Hansen, Mads Berg, Niels Duus Nielsen, Mads Aagaard, Amalie Zitthen, Kurt Nielsen, Esben Lykke, Flemming Berger, Martin Madsen, Torben K L Jensen, Sune Hansen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Tja Michael Bremerskov Jensen må gerne kalde mig for hysterisk, Michael Bremerskov Jensen ikke er læge og hysteri ikke brugt, men hvor skulle Michael Bremerskov Jensen kunne vide det fra, han interesser sig ikke synderligt for mennesker, det er nok mere global økonomisk vækst og afkast aktionærer i de største virksomhedder, ofte på befolkningens bekostning betalende regningen, der er Michael Bremerskov Jensen's metier.

Michael Bremerskov Jensen er chefkonsulent i afdelingen for EU & International, Dansk Erhverv, ikke overraskende uden videre fremgang for den globale vækst, når medmenneskelighed er fraværende.

Michael Kongstad Nielsen

Hvorfor skulle Canada og de 27/28 EU-lande behøve et ISDS-system overfor hinanden i en frihandelsaftale? Ingen af disse lande er kendte for at mangle klare regler og en effektiv håndhævelse af reglerne. Og når alle de undtagelser, som ifølge Michael Bremerskov Jensen er forhandlet ud af CETA´s ISDS-del (social-, miljø-, sundheds- og forbrugerområdet) og det mærkelige begreb ’indirekte ekspropriation’ er søgt afklaret til ikke at omfatte myndighedstiltag truffet med henblik på at beskytte folkesundheden, miljøet eller landets sikkerhed, så er det man må spørge: - hvad skal så med ISDS i CETA?

De mange ISDS-sager, som EU-lande hidtil har rejst mod lande udenfor EU, kan jo skyldes manglende tillid til god regeringsførelse, men det skulle jo ikke være tilfældet mellem Canada og EU. Så spørgsmålet til Michael Bremerskov Jensen og Dansk Erhverv må være:
Hvorfor behøver EU og Canada et ISDS-system overhovedet?

Einar Carstensen, curt jensen, Finn Hansen, Arne Lund, Dorte Sørensen, Mikael Velschow-Rasmussen, Flemming Berger, Sidsel Jespersen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Torben Lindegaard 09:09
Det kan du så selv tænke lidt over, hvis såkalt frihandel kommer ind i dine overvejelser, så lader du mig høre og vi kan fortsætte samtalen om CETA og fjernelse af regler, for at øge afkast til aktionærer, hvor regningen ofte havner hos forbrugerne.

Flemming S. Andersen

Var der ikke en videnskabelig undersøgelse for ikke så længesiden, der konkluderede samme vækst i lande uden for EU som for de lande i EU??

Det er altså brand-irreterende at folk bliver mistænksomme hver gang vi i hemmelighed diskuterer hvordan vi sniger amerikansk de-regaulering ind i EU. Ikke mindst når vi nu åbent kalder det en samhandelsaftale, selvom hovedparten af brødteksten i både CETA og TPPIP tilsyneladende ikke har meget med samhandel at gøre. Folk skal altså holde op med at blande sig i om der skal stå, at ingridienserne i deres baby-mad er genmanipulerede eller kræft-fremkaldende. Det skal vi producenter og distributøre nok selv holde styr på.

Einar Carstensen, Thomas Petersen, Steffen Gliese, curt jensen, Finn Hansen, David Zennaro, Arne Lund, Thora Hvidtfeldt Rasmussen, Kurt Nielsen, Flemming Berger, Ole Henriksen, Martin Madsen, Philip B. Johnsen, Flemming S. Andersen, Lise Lotte Rahbek og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

forsigtighedprincippet er åbenbart blevet en handles vare i EU. F..k Usa og F..k Canadas.. GMO tilgang.

Einar Carstensen, curt jensen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Rolf Clausen
Tak for at bringe manglende regulering på banen.

GMO Roundup NK603 Rat Glyphosate-based herbicides.

Baggrund:
Fra link:
"There is an ongoing international debate as to the necessary length of mammaliantoxicity studies, including metabolic analyses, in relation to the consumption ofgenetically modified (GM) plants [1]. Currently, no regulatory authority requires mandatory chronic animal feedingstudies to be performed for edible genetically modified organisms (GMOs), or evenshort-term studies with blood analyses for the full commercial formulations ofpesticides as sold and used, but only for the declared active principle alone. However,several 90-day rat feeding trials have been conducted by the agricultural biotechnologyindustry. These investigations mostly concern GM soy and maize that are engineeredeither to be herbicide-tolerant (to Roundup (R) in 80% of cases), or to produce amodified Bt toxin insecticide, or both. As a result, these GM crops contain newpesticide residues for which new maximum residue levels (MRL) have been established insome countries."
Link: https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0014-5

De ikke 'tilbunds undersøgte' skadevirkninger, af den manglende CETA, TiSA og TTIP med ISDS 'deregulering', de menneskelige omkostninger ved ureguleret brug af Roundup NK603 Rat Glyphosate-based herbicides.

Fra link:
"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser.

Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."

Link: http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sag...

Flemming S. Andersen

"Der er ikke noget, der tyder på, at EU-medlemslande har haft større økonomisk fortjeneste end lande, der står uden for unionen. Det viser et forskningsprojekt fra SDU"

http://www.sdu.dk/aktuelt/nyt_fra_sdu/eu-v%C3%A6kst

Så er der jo så spørgsmålet om vi får flere eller færre rettigheder af et handelssamarbejde.

I og med at vi kommer til at have mindre selvbestemmelse i et samarbejde, mener jeg helt klart at det skader den enkeltes indflydelse og muligheder.

Medlemsskab af EU har betydet større ulighed - de rige bliver rigere - under beskyttelse af toldunionen EU ...globalt oven i købet, da EU's virksomheder søger profit i de lande hvor korrupte/diktatoriske regimer sælger ud af ressourcer og billig arbejdskraft.

Daniel Fruelund

Efter Obama valgte at stoppe den store Keystone XL olierørledning fra Canada til Nebraska, sagsøgte det Canadiske firma bag rørledningen, TransCanada den Amerikanske stat for 15 milliarder dollars (omregn selv til dansk valuta) under NAFTA frihandelsreglerne.

Så fortæl os igen hvorfor vi ikke skal være 'hysteriske'! Hele den her artikel er dybt arrogant og dybt godnat. Vi ved, at aftaler som TTP og TTIP kun minimalt handler om handel og mest drejer sig om, at opsætte regler der beskytter multinationale virksomheder mod demokratiske instanser. Vi ved også, at langt de fleste sager, der kommer op i disse hemmelige domstole falder ud til firmaernes fordel.

Så spørgsmålet er ikke hvorfor folk er imod frihandelsaftaler, men hvorfor Michael Bremerskov Jensen er så glad for dem. Måske han har glemt, at vi lever i et demokratisk civilsamfund og ikke et korporatistisk oligarki. Endnu.

Einar Carstensen, Jes Jessen, Thomas Petersen, Steffen Gliese, odd bjertnes, curt jensen, Finn Hansen, Lise Lotte Rahbek, David Zennaro, Niels Duus Nielsen, Mikael Velschow-Rasmussen, Flemming Berger, Bill Atkins og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Bill Atkins
Det er en vigtig pointe, hvem det er der bliver sagsøgt.

Det er fattige lande, på længdekredsen af jorden uden retsstat, der lider under CETA, hvis landet har underskrevet ISDS (Investor-state dispute settlement), de kan undertrykkes med ISDS voldgift retten ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), hvor kun firmaer kan sagsøge stater, det går ikke den anden vej, der er de fattige borger uden retsstat, henvist til deres eget ikke fungerende, 75% af alle ISDS sager, er ført fra de rige lande imod fattige lande.

Mellem landende med såkaldt frihandel som CETA og kommende TTIP, er handelshindringer fjernet, så der kan tjenes flest mulig penge, men med de samme nedregulerede nye regeler.

Hvis nu der ønskes regulering af, f.eks. GMO Roundup NK603 Rat Glyphosate-based herbicides, hvor produceret vare ikke ønskes forhandles i Danmark og et canadisk firma med filial i Sydamerika har forarbejdet soya til soyamel til eksport, hvor Danmark så er aftager, så vil borgerne ikke kunne dette, vi har en aftale med Canada, det er lovligt, men hvis det sydamerikanske land, der har underskrevet ISDS, vil stoppe brugen af GMO Roundup NK603 Rat Glyphosate-based herbicides bliver de sagsøgt.

Sådan fungere ny domstol i hele EU, uden mulighed for fremtidig demokratisk regulering, som Danmark har underskrevet og nu derfor er gældende for Danmark, som en overstatslig domstol, hvor ’du og jeg’ samtidig bliver bestjålet demokratiet og retsstat.
(Se link)
Link: http://youtu.be/M4-mlGRPmkU

Fra link:
"The majority of these legal instruments provides foreign investors with a substantive legal protection (including the right to "fair and equitable treatment", "full protection and security", "free transfer of means" and the right not be directly or indirectly expropriated without full compensation) and access to ISDS for redress against Host States for breaches of such protection. Some of these standards are framed in vague terms, given extensive discretion to arbitrators in their interpretation and application.
The overall number of known cases reached over 500 in 2012. Of these, 244 were concluded, of which approximately 42% were decided in favour of the Host State and approximately 31% in favour of the investor. Approximately 27% of the cases were settled.

Notably, only foreign investors can sue states under investment treaties, because states are the parties to the treaty, and only states can be held liable to pay damages for breach of the treaty. States have no corresponding right to bring an original claim against a foreign investor under such treaties, again because investors are not parties to the treaty and therefore cannot be in breach of it.
Thus, a decision in favour of the State means that the state has not been ordered to pay compensation, not that it has received any compensation from the investor, although costs can be awarded against the investor. A state cannot "win" in ISDS in the manner of a foreign investor - a state which wishes to sue a foreign investor does so through its own domestic courts, without the need for a treaty."
Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement

Philip B. Johnsen, Rent faktisk forholder jeg mig ikke til de juridiske fordele for virksomhederne inden for EU's toldbeskyttelse og WTO reglerne i øvrigt. Det er helt klart et vigtigt element, som også Daniel Fruelund beskriver. Mit fokus er mere omkring selve bytteforholdet mellem toldunionen EU og USA, og så Verden uden for. Delvist beskrevet i den såkaldte Afhængighedsteori.

Nemme profitter ved røveri
Tør man frembringe den tese, at dette fænomen ”frihandel” i stor målestok er kapitalismens seneste mutation for at kunne holde den gående lidt endnu ved at gå på rov – nu skabes der muligheder for at anklage, læs angribe, suveræne demokratiske lande med henblik på at tømme disse for de midler, man ikke mere selv er i stand til mere at udbytte sig til – eksistensen af faldende profitrater får dem til at være kreative, og mange vil garanteret også kunne leve af det …

Ole Henriksen, Einar Carstensen, Troels Brøgger, Flemming Berger, curt jensen, Niels Duus Nielsen, Finn Hansen, Flemming S. Andersen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Jan Weis, ja, jeg tror du har aldeles ret i din iagttagelse. Allerede gode gamle Jack London havde gennemskuet spillet:

Jeg gengiver lige dette uddrag fra Månedalen, af Jack London:

Og sådan åd de og spillede fra Atlanterhavet til Stillehavet, indtil de havde hugget et helt stort fastland i sig. Når de var færdig med jorderne og skovene og minerne, vendte de tilbage, begyndte forfra og spillede om de små ting, som de muligvis hidtil havde overset, spillede om stemmeret og monopoler og brugte politikken til at beskytte deres krogveje i forretninger og andre ting. Og demokratiet var gået fanden i vold!
Og det blev den allergrinagtigste tid, den der nu kom. De tabende kunne ikke få flere penge at spille for, medens de vindende blev ved at spille med hverandre indbyrdes, De tabende kunne kun stå rundt omkring dem, med hænderne i lommerne, og se til.

Ganske godt set i 1913. Det Jack London ikke kunne forudse var, at pengene forlod guldfoden og blot blev til en uendelig mængde af grønne papirstykker, og senere til bytes, således at spillet kan blive ved indtil de "få" ejer hele produktionsapparatet. Målet er ikke helt klart for de "få" - det er selve spillet om, at blive matador, der passionerer dem ...helt uden hensyn til menneskehedens behov.

Flemming Berger, Flemming S. Andersen, Thora Hvidtfeldt Rasmussen og Jan Weis anbefalede denne kommentar
Mikael Velschow-Rasmussen

Jeg læste artiklen og tænkte .... hvordan forklarer man folk - der er så manipuleret bort fra den virkelige verden som forfatteren er - hvordan det hænger sammen i virkeligheden :-)

Heldigvis er indtil flere tråddeltagere allerede kommet med rigtigt gode pointer og saglige indlæg.
Information burde næsten være forpligtiget til at sætte forfatteren på plads med sandheden.

Forfatteren siger bl.a.:
- 1. ISDS systemet har fungeret siden 60'erne
- 2. I alle tvivlstilfælde vil investorer ikke kunne lægge sag an mod EU med det nye system. (Og staterne vil dermed være beskyttet).

ad 1:
- Som jeg læser det har Imperialisterne siden 60'erne kunnet slå den tredie verden i hovedet med nogen 'dirty tricks' (ISDS).
- Hvis det enkelte tredie verdens land skulle ha' fået den ide, at det ville beskytte sin egen ejendomsret og sit eget marked overfor udenlandsk invasion og tyveri kom man blot anstigende med ISDS.
Lidt lis'som de oprindelige indianere i USA tilsyneladende ikke selv ejede jorden - og nybyggerne derfor uden konsekvens blot kunne stjæle denne fra dem.
(sammenlign også fx. med hvordan USA historisk i opbygningen af sin dominans gjorde alt, hvad de kunne for at beskytte egne virksomheder imod konkurrence - og hvad der ville være sket, hvis der havde været et tribunal der havde slået USA i hovedet med grimme pengebøder, hver gang de gjorde dette :-)

ad 2:
- Som andre debattører skriver ... Så er der jo for hulen ingen grund til at ha' dette djævelske ISDS system !
(men intentionen er vel også, at dem der har skal gi's mere ... ejendomsrettigheder gælder tilsyneladende kun for de få (heriblandt multinationale selskaber) og slet ikke for masserne og almindelige mennesker).

Flemming Berger, curt jensen, Finn Hansen og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Bækgaard

Michael kongstad Nielsen. Af samme grund som man også har domstole.

Niels Duus Nielsen

Jamen, Peter Bækgaard, vi har allerede domstole, hvorfor så ikke lade retsvæsenet afgøre evt. tvister? Hvorfor have et særligt klageorgan, der oven i købet behandler sagerne bag lukkede døre?

Thomas Petersen, Flemming S. Andersen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Jeg vil give Michael Bremerskov Jensen helt ret. Der er ingen grund til hysteri omkring CETA og TTIP – almindelig sund fornuft burde være mere end nok til, at få stoppet det vanvittige projekt.
De eneste som, i mine øjne, virker mere og mere hysteriske er de folk som forsøger, at overbevise befolkningen om at der intet er, at frygte….

New Zealands regering besluttede i år at udskyde indførelsen af nye lovkrav til sundhedsoplysninger på cigaretpakker. Beslutningen skyldtes, at regeringen vil afvente udfaldet af en international voldgiftssag mellem tobaksgiganten Philip Morris og Australiens regering om lignende forhold.
Det amerikanske mineselskab Lone Pine sagsøgte i 2012 Canadas regering, fordi den canadiske provins Québec havde indført et moratorium mod udvinding af skiferolie. Lone Pine kræver 1,7 milliarder kroner af Canada for brud på Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta.

I 2012 indledte det svenske energiselskab Vattenfall og andre sagsøgere en sag mod Tyskland, fordi landet havde besluttet at udfase atomkraft. Vattenfall forlanger en kompensation på 35 milliarder kroner af Tyskland for sine tab i forbindelse med udfasningen. Sagen er endnu ikke afgjort.
Det franske medicinalfirma Servier og to andre firmaer sagsøgte i 2010 Polen med krav om 1,8 milliarder kroner i kompensation. Polen havde tilpasset sine medicinallove til EU’s regler, og nu kunne nogle af Serviers lægemidler ikke længere godkendes. Polen blev dømt til at betale 30 millioner kroner.
Det hollandske forsikringsselskab Eureko stævnede i 2003 Polen. Landet havde ved en planlagt privatisering af det statsejede forsikringsselskab PZU først udpeget Eureko som mulig aktionær og siden opgivet privatiseringen. Eureko blev ved et forlig i 2005 tilkendt erstatning på knap 16,4 milliarder kroner.
I 2009 indledte Vattenfall en sag mod Tyskland. Vattenfall havde i 2007 skrevet kontrakt med Hamburg om at bygge et kulkraftværk og mente, at de tyske myndigheder havde gjort projektet urentabelt med skærpede miljøkrav. Sagen endte med et forlig.

Ingen grunde til hysteri ;-)

Troels Brøgger, Jes Jessen, Thomas Petersen, Flemming Berger, Hans Jørn Storgaard Andersen, curt jensen, Niels Duus Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Kan ikke finde på mere at skrive, alle de kloge ord jeg selv kunne finde på er allerede sagt (skrevet. Øv!
Så jeg må nøjes med at sætte stjerne der.

Hans Jørn Storgaard Andersen

Mikael Velschow-Rasmussen skrev bl.a.: hvordan forklarer man folk - der er så manipuleret bort fra den virkelige verden som forfatteren er - hvordan det hænger sammen i virkeligheden :-)

Så tænkte jeg - efter at have læst de alenlange indlæg igennem før Mikaels: Er der ingen der ved, hvad forfatteren til artiklen laver - udover at skrive artikler til Information?

Michael Bremerskov Jensen er chefkonsulent i afdelingen for EU & International, Dansk Erhverv står der jo efter artiklen - og så er jeg så gammeldags at tro, at han ved mere om frihandelsaftaler end samtlige debattører her i tråden ;-)

Jeg ved ikke noget, så jeg tyr altså til de, der ved noget. Sådan er det i et repræsentativt demokrati - find nogen, du forstår, som du stoler på - og længere er den sådan set ikke.

Generelt vil jeg dog tillade mig at sige om frihandel, at det er en forudsætning for et Danmark, der er med på noderne, dvs. handel, import, eksport osv.
Var det ikke præcis det, EF i sin tid stod model til - og som ingen fsv. betvivler i dag, selvom man så finder andet at brokke sig over med de åbne grænser, flygtningestrømme osv.

Fundamentet for en sikker og rolig økonomisk vækst, der kommer alle til gode takket være vort fine udligningssystem, det er ganske enkelt handel.

Flemming S. Andersen

Hans Jørn Storgaard Andersen

Jeg synes du har helt ret når du skriver:

" jeg så gammeldags"
" der ingen der ved, hvad forfatteren til artiklen laver "
"Jeg ved ikke noget, så jeg tyr altså til de, der ved noget"
" samtlige debattører her i tråden"

Undskyld Hans Jørn, Jeg kunne ikke lade være

Flemming S. Andersen

Hans Jørn Storgaard Andersen

Jeg synes du har helt ret når du skriver:

" jeg så gammeldags"
" der ingen der ved, hvad forfatteren til artiklen laver "
"Jeg ved ikke noget, så jeg tyr altså til de, der ved noget"
" samtlige debattører her i tråden"

Undskyld Hans Jørn, Jeg kunne ikke lade være

Hans Jørn Storgaard Andersen. Man kunne også sige, at hvis du ikke ved noget, så søg denne viden. Det er da også rimelig gammeldags, sådan som jeg forstår det.
Mit problem er, at jeg har læst en artikel skrevet af en person som jeg godt forstår, men som jeg ikke stoler på og derfor har jeg undersøgt flere andre kilder – og længere er den sådan set ikke.

Handel kan være godt, frihandel kan ikke.

I aften kommer der en thriller om TTIP på ARD. En journalist skal interviewe en whistleblower, der kender til baggrundsforhandlingerne. Interviewet er dårligt kommet i gang, inden journalisten overfaldes og da hun kommer til sig selv er interviewpersonen væk.

• Der Thriller um das umstrittene Freihandelsabkommen macht greifbar, welche Gefahren für Demokratie, Verbraucherschutz und viele Lebensbereiche von TTIP ausgehen und wie schwer es ist, sich dagegen aufzulehnen.

(Der plejer at være danske undertekster på kanalen).

Klokken 20:15 ...

Michael Kongstad Nielsen

Forbered jer nu blot til morgendagens højmesse, så skal alt nok gå godt.

Nu må det efterhånden være slut med disse ideologiske arrogante udsagn om alt og alle, der ikke lægger sig fladt ned på maven i benovelse over der liberalisters opfattelse af frihandelsaftaler, og forhandlernes overlegne intellektuelle stade, der ikke må anfægtes.

Når blækket er tørt på papiret - fager bordet, sådan som det har gjort mange gange før, og desværre med meget uheldige virkninger for borgerne bagefter, - og lige så sikkert er det, at ingen vil kendes ved ansvaret.

Hvorfor i øvrigt altid det hemmelighedskræmmeri omkring disse forhandlinger, og hvorfor ikke være åbne i stedet for, når man nu "så mange gange har været uheldige med store aftaler", hvor klogskaben i den politiske sfære ikke rakte til den kommercielle sfæres bagvedliggende interesser, som ikke harmonerede med den virkelighed der kom ud af det, og som politikerne ikke havde forudset, og ikke vil indrømme de ikke er egnede til i den kommercielle sfære.

Der er intet "hysteri", kun en angst for I tosser igen laver de samme fejl som tidligere - uden at være blevet klogere af fortidens fejltagelser I begik, men klar til atter at begå nye fejltagelser!

Jens Erik Starup

For det andet slår aftalen fast, at EU-landene har suveræn ret til at regulere og lovgive på social-, miljø-, sundheds- og forbrugerområdet, skriver chefkonsulenten.
Det vil jo så nok sige, at regulering og lovgivning på alle andre områder, kan medføre voldgiftssager.
Jeg må konkludere, at chefkonsulenten derved ikke ligefrem beroliger mig.

"Frihandel" mellem verdens to rigeste markeder??
Det er ikke frihandel ...det er monopolisme - udbytningens redskab.

EU’s åndselite stopper frihandel med UK
Den frie aftaleret vil Juncker Moloch også ophæve – charmerende fyr som altid – og så er der ham dér staklen Oettinger – sikke et hysterisk selskab -
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/juncker-warnt-firmen-i...