Kronik

Ingen undskyldning til Dansk Vestindien i mit navn

Ingen nulevende dansk statsborger eller den nuværende danske stat har haft andel i slavetiden. Indbyggerne i Vestindien har ikke selv været slaver. Derfor giver kravet om, at Danmark skal undskylde for sin kolonifortid ingen mening
Fest i gaden på St. Croix en gang mellem 1888 og 1893.

Fest i gaden på St. Croix en gang mellem 1888 og 1893.

Det Kongelige Biblioteks arkiv

Debat
12. januar 2017

Knap var statsminister Lars Løkke Rasmussen færdig med sin nytårstale, før kritikken af den manglende undskyldning for Danmarks slavefortid brød frem på de sociale medier. Enhedslisten var hurtigt ude med kravet om en undskyldning. Et krav, der i sin essens er både meningsløst og skadeligt.

Misforstå mig ikke. Jeg anerkender fuldt ud, at kravet om undskyldning intuitivt kan opfattes som sympatisk over for ofrene og deres efterkommere, men det giver bare ingen mening. At undskylde betyder, at man undtager den anden for skyld ved at tage skylden på sig selv. Det være sig såvel moralsk som juridisk.

Imidlertid består den danske stat af sine nulevende statsborgere, hvoraf ingen har andel i slavetiden. Og de nulevende efterkommere i de tidligere kolonier har ingen slavefortid, lige så lidt som de nulevende østrigere led under de osmanniske belejringer af Wien, spanierne under maurerne eller briterne under de danske vikingetogter. Det giver altså ingen moralsk mening at skulle påtage sig skylden for en forbrydelse uden hverken gerningsmænd eller ofre.

Dette argument vil givetvis blive mødt med, at det jo er STATEN og ikke du og jeg, som skal undskylde, men staten er jo summen af sine statsborgere. På godt og ondt vævet ind i historie og strukturer bevares, men stadig du og jeg. Dertil kommer, at slaveriet blev ophævet efter et oprør samtidig med, at den enevældige danske feudalstat blev afskaffet i det store europæiske revolutionsår sommeren 1848.

Den danske stat er altså lige så ansvarlig for slaveholdet, som den nye sydafrikanske stat med ny demokratisk forfatning er ansvarlig for dens forgænger apartheidstaten.

Ikke engang kongehuset kan direkte drages til ansvar, da slægten skiftede i 1863 fra de rige oldenborgere, hvor Frederik den 7. efterlod en betydelig formue til Grevinde Danner, blandt andet fremskaffet netop via de danske kronkolonier i Vestindien. Disse penge blev i øvrigt siden givet til kvindesagen, mens den nuværende Glücksburgske slægt ikke havde formue, da den kom til landet.

Det er de historiske fakta!

Livsfarlig nationalisme

Men hvorfor pokker er disse fakta vigtige i sagen om en undskyldning? Jo, det er de, fordi de netop afdækker, hvilket sidespor Enhedslisten er havnet på med sit krav om en undskyldning.

Hvis hverken borgere, stat eller kongeslægt kan gøres ansvarlige, så er der kun en diffus ide om, at skylden er nedarvet i nationen.

Væk er klasseperspektivet om, at de fleste af de nulevende danskere er efterkommere af bønder og fiskere, hvoraf en stor del er blevet pint og plaget af de samme herremænd, som har ejet andele i slavehandlen og de store handelskompagnier. Tilbage er en diffus nationalisme om et større os, hvor skylden går i arv.

Behøver jeg at sige, at den slags nationalistisk tænkning er potentielt livsfarlig. Hvis en nation kan pålægges nedarvet skyld, så kan andre nationer det også.

Resultatet så vi blandt andet op gennem 1990’erne med serbernes udrensninger af muslimer, som direkte blev begrundet med myterne om de osmanniske massakrer af serberne ved Solsortesletten i 1389.

Dette er den helt store idehistoriske anke mod kravet om en undskyldning. Venstrefløjen skal ikke abonnere på denne nationalistiske tænkning.  Men lægger vi idehistorien til side, er der også andre problemer med kravet.

Identitetspolitisk morads

Kravet om undskyldning er først som sidst et udtryk for den identitetspolitiske bølge, som i disse år vælter ind over den europæiske venstrefløj fra USA. Bevares, der har altid været identitetspolitik på den europæiske venstrefløj og heldigvis da. Seksuel frigørelse, kvindesag, arbejderrettigheder er alle udtryk herfor.

Det nye i den nuværende identitetspolitik er, at hvor tidligere bølger gik på at stille grupper lige og udviske forskelle og undertrykkelse, så graver den nye bølge grøfter og skaber forskelle baseret alene på hudfarve. Altså en ny racisme.

Vi har set det, når hvide (mænd) nægtes taletid og affejes med henvisning til white privilege uanset deres status i øvrigt, og når studerende i USA laver universitetsblokade på campus for at sikre arealer, hvor hvide nægtes adgang.

Ideen hermed er, at farvede skal have frirum fra deres undertrykkelse symboliseret alene ved synet af hvide studerende. Og vi ser det med bevægelsen for godtgørelse af fortidens synder med søgsmål og erstatningskrav såkaldt reparation, hvor nogle befolkningsgrupper påberåber sig en økonomisk særstatus som følge af deres forfædres ofre, og så er vi tilbage ved kravet om undskyldning.

At undskylde handler både om at påtage sig den moralske skyld, såvel som den juridiske, og her har flere peget på, at en undskyldning skal bane vejen for et øget politisk pres for store erstatningssummer og eventuelt civile søgsmål mod Danmark som stat.

Den organisation på de vestindiske øer, som arbejder mest ihærdigt for en undskyldning, har da også en direkte henvisning til reparationstrategien, skrevet det direkte ind i sit navn. Nemlig The African-Caribbean Reparations and Resettlement Alliance.

Igen er der her tale om den nye bølge af identitetspolitik, hvor skellene mellem racer bevares og uddybes i stedet for at bilægges. Skyldsansvar og offerrolle fastholdes over mange generationer og nedarves på basis af nationalitet og hudfarve. Det er stærkt kritisabelt.

Lær af historien

Vi skal benytte 100-året for salget af de vestindiske øer til at sætte fokus på den danske slavehistorie. Det var en grusom tid med enorme menneskelige konsekvenser. Men det skal ses i sin historiske kontekst, hvis vi skal lære af det.

Op gennem hele verdenshistorien har der været slaver. Da trekantshandlen med sorte slaver over Atlanten tog fart, var de eksisterende sorte afrikanske samfund dybt involverede, og der blev solgt slaver både til Mellemøsten såvel som over Atlanten.

Det var kort sagt normen dengang, og danskerne deltog nøjagtigt lige så grusomt som alle mulige andre, der ville have deres del af kagen.

Slaveriet ændrede også karakter i disse århundreder. Hvor farve ikke spillede den store rolle i slaveriet før denne tid, så medførte den nye slavehandel sammen med koloniernes fremkomst en ny racisme, hvor fattige hvide kunne tage til kolonierne og være frie og hævet over de sorte slaver. Raceteorier skulle legitimere dette med den sorte races underlegenhed som påstand. Den moderne racisme var født.

Netop derfor er det vigtigt, at der i dag sættes fokus på slaveriet og den medfølgende raceopfattelse. Et sådant fokus kan bruges til at forstå racismens ophav og gøre op med den i dag i stedet for at udskamme en nutidig befolkning eller grave nye identitetspolitiske grøfter. Skal der endelig peges fingre, så gå da materialistisk til værks og lad os se på, hvilke formuer, som i dag stammer fra slavetiden, om nogen?

Eller lad os tage fat i nutiden. Hvordan kan vi med vores nuværende viden om slaveri se stiltiende til den udbredte brug af slavelignende forhold for arbejdere hos Vestens nære allierede i de arabiske golfstater og andre steder i verden?

Gældsslaveri og undertrykkelse af arbejderrettigheder er fortsat udbredt i store dele af verden, som vi handler flittigt med. Sexslaveriet findes også både herhjemme og i mange af de ferieparadiser, vi besøger.

Hvis disse udfordringer skal løses, så kræver det fælles kamp og ikke, at den ene part pålægges en nedarvet skyld, eller at grøfterne graves dybere med det nye identitetspolitiske os og dem. Det gavner kun Trump og hans ligesindede.

Jakob Lindblom er cand.scient. pol og venstrefløjsdebattør

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Svennevig Christensen

Tak til Jakob for at løfte sløret for den nationalisme der følger lige i kølvandet på en dansk undskyldning for slavehandlen, og derfor også tak til statsministeren for ikke at give den undskyldning, for i stedet at sige:

"I år er det 100 år siden, Danmark solgte de Vestindiske Øer til USA. Og satte et punktum for et grusomt kapitel i vores historie. Mange af Københavns smukke gamle huse og palæer blev opført for penge tjent på slavers slid og udbytning på den anden side af jorden. Det er ikke en stolt del af Danmarkshistorien. Det er skamfuldt. Og det er heldigvis fortid."

Byen Dubai og de mange andre meget store byer, veje, broer bygninger på den arabiske halvø og for den sags skyld så forfærdelig mange andre stder i denne verden, er bygget af vor tids slaver og her skal vi, om Jakob også understreger, sætte ind, det er vores udstillede skam i dag, det er vores ansvar.

curt jensen, Troels Brøgger, Gustav Alexander og Svend Erik Sokkelund anbefalede denne kommentar
Jan Henrik Wegener

Noget andet er: Det er for så vidt anerkendelsesværdigt at man "mindes" den side af danmarkshistorien, der altså omfatter slavehandel og slaveri, og meget mere, idet riget har været en del af et "konglomerat" af forskellige besiddelser, hvoraf Grønland og Færøerne er tilbage. Men alt dette drejer sig jo om den mere "snævre" rigshistorie, om ikke den "nationale". På den anden side er der de ting der samtidigt skete andre stæder. For 1917s vedkommende især regimeskift/revolution i det Russiske Rige og dertil USAs indtræden i Første Verdenskrig. Begge dele skulle vel fortjene historisk behandling og diskussion, og ikke blot de rent "danske" affærer.

Svend Erik Sokkelund

Undskyld mig; er den undskyldning andet end venstrefløjens 'Se mig, se mig!'?

Steffen Gliese

Og jeg synes, at man selvfølgelig skal undskylde. Danmark er mere end sine borgere i dag, den er en stat, der historisk har foretaget politiske handlinger, der har haft og stadig har konsekvenser for ofrene. Man skal være meget bedre til at indrømme fejl og sige undskyld. Statsministeren er en position, ikke en person, og som sådan repræsenterer han den danske administration i fortid og nutid (men helst ikke for langt ud i fremtiden). Vi er notorisk dårlige til at håndtere den slags abstracta, men det bør vi ved Gud blive bedre til. Ellers ophører jo al moralsk forståelse.

Torben Skov, Allan Stampe Kristiansen, Robert Ørsted-Jensen, Søren Roepstorff, Bjarne Bisgaard Jensen, Estermarie Mandelquist, Ole Frank, Jette M. Abildgaard, Hans Larsen, Tor Brandt, Søren Jensen, charlie white og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Man er løbet tør for undskyldninger - måske er de også overvurderede?

David Henriksen

Kom nu bare med den undskyldning. I storbritannien enhver at det britiske emperium var en "demokrati-udbredelses mission" og de dårlige ting der kom som følge der af var bare lidt "collateral damage". Er det virkelig der vi er som danskere i dag? Se på Tyskland som har omfavnet sin skyld og gjort den til en del af sin identitet for at komme videre. Og så se på russerne som slagtede sig igennem revolutionen, 2. Verdenskrig og diverse konflikter med sine egne mindretal. Russerne har aldrig gjort noget galt, 2-300 år med britisk verdensherredømme ej heller, hvide amerikanere gjorde bare hvad der var i "tidens ånd" og danskerne det samme. Slaveriet var jo ikke vores skyld, det var bare sådan det var. Bevares, så er alle medløbere vel undskyld for al fremtid? For der var jo andre der gjorde det først? Man skal undskylde så man ikke får fremtidige generationer som mener det britiske emperie er noget at være stolt over eller russere mener at Estland og Letland kan frit annekteres.

curt jensen, Robert Ørsted-Jensen, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar

Undskyldninger er blevet et modefænomen.

Undskyldninger, der bygger på en diffus ( måske bibelsk/religiøs m v ?) forestilling om, at "skyld" nedarves fra slægtled til slægtled og at "kollektiver"/klaner/stater (som man tilfældigvis er født ind i uden egen vilje) på ens vegne skal undskylde for tidligere slægtleds handlinger er grundlæggende tåbelige.

( Vi er vist i øvrigt bestemt ikke til sinds at betale erstatning eller give undskyldning for f eks danske vikingers røverier, mordbrande, voldtægter m v i England, Frankrig m fl - og vi vil næppe afkræve Sverige eller England en undskyldning og erstatning for de gange de har banket os ? - bare for at nævne nogle enkelte eksempler.)

Troels Brøgger, Jesper Nielsen, Hans Aagaard og Michael Friis anbefalede denne kommentar
Christian de Thurah

Mig bekendt har efterkommerne af de vestindiske slaver ikke forlangt en undskyldning af efterkommerne af de afrikanere, der dengang solgte slaverne til europæerne. Kunne man ikke begynde der?
Eller er det noget helt andet, det handler om?

Charlotte Svensgaard, Jesper Nielsen, Hans Aagaard, Peter Bækgaard og Hans Holmegaard anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

"Imidlertid består den danske stat af sine nulevende statsborgere, hvoraf ingen har andel i slavetiden. ..."
Danmark var næppe blevet til hvad dk er uden slavetiden.

Allan Stampe Kristiansen, Steffen Gliese, Søren Roepstorff, Ole Frank og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Jeg er uenig i begrebet. Man kan ikke "sige undskyld" - men man kan bede om forladelse eller tilgivelse for at have gjort noget forkert. Som regel er dette dog ikke nok - man må også tage sin straf og love aldrig at gøre det igen.

Skal statsministeren på vegne af den danske stat bede om forladelse for Danmarks tidligere forbrydelser? Det kan han vel godt, og helt sikkert udstede et troværdigt løfte om ikke at gøre det igen - men begge dele klinger lidt hult hvis der ikke følger nogle penge med (straf). Danmark giver selvfølgelig u-landshjælp, hele regnestykket bliver kompliceret.

Jeg synes dog det ville være flot at staten købte et af Frederiksstadens Palæer - og stillede det til rådighed for slavernes efterkommere til en ferietur til København - nok også med rejse og forplejning betalt, men detaljerne er der nok nogle embedsmænd der kan udrede.

curt jensen, Mikael Velschow-Rasmussen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

Værre var det, at dk solgte dets Vestindiske besiddelser, uden hensyn til de handlede.

curt jensen, Steffen Gliese, Hans Holmegaard og Sascha Olinsson anbefalede denne kommentar

Kære Jens Thaarup Nyberg (kl 13.20).

Danmark har såmænd ikke haft behov for slaver udefra - bønderne udførte en masse gratis tvangarbejde for herremændene o s v.

I øvrigt , så er Pyramiderne i Ægypten, Colosseum i Rom , Akropolis i Athen og mange ande ting IKKE bygget af overenskomstmæssigt aflønnet arbejdskraft med tillidsmænd , samarbejdsudvalg o s v
- slaveri har været en generel lovhjemlet foreteelse over alt i verden i gamle dage (-det er ikke et dansk fænomen).

Gustav Alexander

Hvorfor skulle vi undskylde? Jeg synes den multikulturalistiske venstrefløj bliver dobbeltmoralsk i disse situationer. Snakkes der om immigration el. flygtninge, er de færreste "vensterorienterede" - såfremt falsk,identitetspolitisk 'tolerance' har noget med socialisme at gøre - der bekender sig til normative idéer om nationalitet el. etnicitet. Når det kommer til "danskhed" i disse situationer, synes småborgerne må venstrefløjen imidlertid at der er en klart definerbar "danskhed", som kan spores til slaveriets tid og kan sætte os selv i forbindelse med disse vore "danske" forfædre, hvis synder vi i lys af det moderne samfundsetik har arvet. Tænk hvis multikulturalisterne applikerede samme normative kulturbegreber på mellemøstlige flygtninge!

Det er vel en af den politiske verdens største ironier at venstrefløjen genintroducerer arvesynden.

Søren Jensen

Jeg synes vi skal undskylde for slaveriet og undskylde for at undskyldningen først kommer nu. Løkkes argument om at hverken han eller andre levende danskere er eller var slaveejere er tåbeligt. Med en undskyldning, viser vi officielt at vi er blevet klogere, men det er måske i virkeligheden der Løkkes hund ligger begravet.

Ole Frank, Steffen Gliese, Jette M. Abildgaard og Tor Brandt anbefalede denne kommentar

Jeg kan ikke komme i tanker om en kontekst hvori man ikke potentielt har noget at vinde - og intet at tabe - med en undskyldning.
Hvis en undskyldning viser sig overflødig, har den heldigvis ikke forvoldt nogen skade. Bortset fra hvis man medregner den tåbelige æresfølelse som noget, man skal tage hensyn til.
Æresfølelser har i modsætning til undskyldninger forvoldt stor skade gennem tiderne.

Allan Stampe Kristiansen, curt jensen, Steffen Gliese, Bjarne Bisgaard Jensen, Ole Frank, Sascha Olinsson, Jens Thaarup Nyberg og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar
Jens Thaarup Nyberg

@Robert Kroll
Vi har en fælles fortid med indbyggerne i de tidligere danske besiddelser i Vestindien. Skal vi kunne se dem i øjnene må vi gøre op med denne fortid.

Torben K L Jensen

Jeg synes heller ikke at der er nogen grund til at undskylde mordene på : De amerikanske indianere- på : The aboriginals i Australien - armenierne i Tyrkiet - NaziTysklands holocost - atombomberne mod Japan - Det er historie og nu må vi videre som et kendt dansk parti har for vane at sige om deres fejltagelser.
Nu er det på sin plads at give en undskyldning for det jeg just har skrevet med den sidebemærkning :
Der findes ikke nogen undskyldninger der er store nok for det der skete i fortiden vel vidende at de samme personer stadig begræder henrettelsen af en stor socialist : Jesus.

Benny Larsen, Steffen Gliese, Ole Frank, Jette M. Abildgaard, Jens Thaarup Nyberg og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Man kan måske undskylde at man har solgt øerne i- ncl. de da ikke særligt slavebundne beboere - for økonomisk gevinst, hvis man vil beklage noget merkantilistisk her. Afviklingen af kolonirigerne var ren kommers. Der er enorm 'heim ins reich' - emigration fra Afrika til Europa i dag, ligegyldigt hvor glade eliterne dernede er for deres - deres - selvstændighed. Eksempelvis.

Jens Thaarup Nyberg

@odd bjertnes
dk vel ikke ligefrem solgte sydslesvig-

Philip B. Johnsen

FN’s verdenskonference mod racisme, Nkosazana Zuma kunne erklære konferencens slutdokument for enstemmigt vedtaget.

Fra link:
"I slaveri-spørgsmålet blev der langt om længe også enighed. Her besluttede konferencen bl.a. at erklære den transatlantiske slavehandel for en forbrydelse mod menneskeheden, som synderne – heriblandt Danmark , burde sige undskyld for.

Hertil kommer, at vestlige lande vil støtte og samarbejde med Afrika om at udvikle sig i en positiv økonomisk retning i fremtiden – det indebærer bl.a., at det internationale samfund skal overveje gældsslettelse."

Link: http://www.information.dk/58502

Respekt for mennesker kultur og samfund gælder desuden ikke alene for fortidens slaver fra Afrika, men også de danske slaver anno 2017, jeg fatter f.eks. ikke tøj produceret på fabrikker med børneslavearbejdere på 17 timers akkordløn overhoved 'må' sælges i Danmark, det samme med olie og soya fra selskaber, der behandler mennesker som slaver, nok er 'nok'!

Fra link:
"Produktion af sojabønner til danske grise lægger beslag på et areal i Sydamerika på størrelse med Sjælland.

Samtidig bliver foderet produceret med sprøjtemidler, der er forbudt i EU. En højere andel af lokalbefolkningen bliver syge af kræft end andre steder, og børn bliver født med misdannelser. Regnskov bliver ryddet, og klimaet lider under den intensive sojabønne-produktion, viser rapport."

Link: https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/eu-politiker-vil-have-eu-ind-i-sa...

Nutidens danske slaver i Danmark.
Regeringens afstumpet, diskriminerende og gammeldags forhold til handlede kvinders forhold, hvor der ses i mellem fingrene med dehumanisering af kvinder og asylansøgere mf.

"Dårlige forhold for ofre for sexslaveri"
Danmark adskiller sig negativt fra de fleste andre europæiske lande i forhold til vidnebeskyttelse og asyl til de ofre, som vidner mod bagmænd.

Manglende mulighed for vidnebeskyttelse og asyl til ofre, der vidner mod bagmænd."

Link: http://www.q.dk/aktuelt/kultur/trafficking-danmark-er-en-magnet-kvindeha...
Center for Menneskehandel Statestik 2015
http://media.wix.com/ugd/f49d5e_a98c2a5adff14f43b3dd384cfef6dd51.pdf

Steffen Gliese, Jette M. Abildgaard og Sascha Olinsson anbefalede denne kommentar
Karl Aage Thomsen

Kurt B. C. Du har meget ret i, at der er mange nulevende der lever fedt af vores fhv. Slaveri ovre there. Der skal ikke mange undersøgelse til for at finde ud af de.nulevende slægter, der har arvet deres formue optjent på slaverne af deres forfædre, som nok ikke vil aflevere deres formuer desangående til fhv. Slaveslægter ovre there, så en undskyldning er sgu da billigt sluppet.
Fhv. Journalist, Katho

Steffen Gliese, Claus Oreskov og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

@Henrik Brøndum, dags dato kl. 13.21

i modsætning til medlemmerne af det stenrige engelske kongehus ejer medlemmerne af det danske ikke ret meget selv. Amalienborgpalæerne er ligesom fx. Eremitageslottet og Fredensborg Slot i forvejen statens ejendomme, og der er derfor intet behov for, at staten eksproprierer dem og køber dem tilbage af kongehuset, hvis vi beslutter at indrette en feriekoloni i Danmark til glæde for olde-, tip- og tip-tipoldebørn af de danske og afrikanske beboere på De vestindiske øer, som fulgte med i købet, da vi solgte øerne til USA i 1917.

Men ideen er da god, så hvad med at indrette fx Fredensborg Slot til ferierekoloni for sorte, hvide og brune vestindere af dansk oprindelse som kompensation for vore koloniale forfædres ugerninger mod deres? Der er rigeligt med plads at gøre godt med på Fredensborg Slot, og så kunne de royale efterkommere i lige linje af Gorm den gæve Gamling og Thyra Dannebod, som vi ikke har råd til at have gående til pynt i dyre domme på statens regning til evig tid, jo tilbydes nyttig beskæftigelse på Feriekolonien Fredensborg Slot som køkkenpersonale, tjenere, barnepiger, gartnere og hvad der ellers skal til af personale, på overenskomstfastsatte løn- og arbejdsvilkår .... ;o)

Hans Holmegaard

Skal vi sige undskyld må det være for at have solgt øerne med indbyggere for ussel mammon - den ultimative slavehandel. Tak til det radikale venstre!

Det er svært at mene noget entydigt om for og imod virkningen/konsekvensen af det ene eller det andet. Noget der dog altid slår mig i disse store "undskyldnings spørgsmål" er at det er "gerningsmanden" der skal vurdere om en undskyldning er på sin plads eller ej og i denne debat som i den Grønlandske, er det os der vurdere om ofrene kan bruges en undskyldning eller ej ................ og det er en bagvendt præmis. Især hvis man udbredte den til andre skyldsspørgsmål også.
Jeg aner ikke hvad der er det rigtige. Der er mange gode pointer i artiklen, men hvem ved hvad der kunne være sket på Balkan hvis Serberne havde fået en undskyldning for Solsortesletten på et tidspunkt!
Samtidig mener jeg at det er jordens dårligst argument at ofrene i dette tilfælde jo ikke selv var slaver og derfor ikke har lidt under slavetiden. Hvem er det der kan udtale sig om betydningen af ikke at kende sin slægt, hvor man kommer fra osv osv og så ovenikøbet blive "solgt" igen via en landhandel. Jeg kan ikke vurdere det, men man kan konstatere at det i DK bliver vigtigere og vigtigere år for år, at kunne dokumentere sit danske sindelag via en speciel hjertebanken og forståelse af vores kristne kulturhistorie. Så for os er det rigtigt vigtigt, men vi mener åbenbart ikke at det er vigtigt for dem!!

Peter Bækgaard

Jeg vil gerne undskylde for vikingernes uhæmmede vold og plyndringer samt seksuelle udnyttelser af alle de har overfaldet.
Blah....

Thomas Petersen, Jesper Nielsen, Hans Aagaard og Hans Holmegaard anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Arvesynd
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ifølge den kristne tradition er arvesynd[1] den almene tilstand af syndighed i mennesket (mangel på hellighed) som mennesker fødes i (Salme 51:5).

Henrik Pedersen

Undskyldning - goddav min bare - det rækker ikke !

Vi bør i stedet tilbyde eller snarere pålægge samtlige sorte indbyggere i de tidligere danske kolonier fri hjemrejse til de områder i deres elskede afrikanske kontinent, som deres forfædre blev tvangsudskrevet fra.

Olav Bo Hessellund

"...staten er jo summen af sine statsborgere..."

Nej, staten er de love og regler, der regulerer relationer og vilkår for borgere på et geografisk afgrænset territorium med dertilhørende institutioner - og må ikke som her i artiklen forveksles med samfundet.

Måske en detalje, men ikke uvæsentlig i praksis. Den danske stat er en 168 år gammel organisation, og der er intet til hinder for, at den juridiske og politiske enhed staten udgør kan undskylde, beklage eller be' om tilgivelse, hvis der ellers er politisk vilje til det. Det har andre stater gjort, Tyskland, Australien og Canada (så vidt jeg husker). Japan har derimod stadig problemer med sine relationer til Kina og Sydkorea, fordi de ikke vil undskylde ugerninger begået overfor disse lande under 2. verdenskrig.

Søren Roepstorff, Erik Pedersen, Anne Eriksen og Jens Thaarup Nyberg anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

I dag 98 år senere, skal det lokale parlement på Sankt Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan stadigvæk spørge kongressen i USA om lov, i en række af beslutninger, men ingen af lokalbefolkningen på øerne, har stemmeret i USA.

Fra link.
"As part of the United States, the US Virgin Islands are an organized, but unincorporated territory of the US. The islanders are considered US citizens, but they cannot vote in the US Presidential elections. The Democratic Party of the Virgin Islands, the Independent Citizens Movement (ICM) and the Republican Party of the Virgin Islands are the main political parties on the islands. All other candidates run as independents in the races.

The US Virgin Islands elect a delegate to Congress but this delegate cannot participate in floor votes but they are able to vote in committee.

For the islands, at a more territorial level, elect 15 senators for a two-year term to the unicameral Virgin Islands Legislature. The selection of the senators is by district; seven senators are elected from the St. Croix district, seven from St. Thomas and St. John and then one senator at-large who must be a resident of St. John.

The islands also elect a territorial governor every four years. Prior to 1970, the President of the US appointed the governor. The islands also have both a District Court as well as a Superior Court. The judges are appointed by the both the President and the governor.

The US Congress has offered a choice to the citizens of the islands to be independent, status quo, or statehood. None of these have attracted enough interest or voter turnouts so the islands will stay at their current status of territory to the US. It has been suggested that the possible future Puerto Rican statehood might set the ball in motion for other territories to increase their political interest in their status."

Link: http://www.adventure-life.com/caribbean/virgin-islands/articles/virgin-i...

Independent Citizens Movement of the Virgin Islands (ICM Party).
"The people of the Virgin Islands have a right to choose their own destiny. This includes, but is not limited to, their own constitution and laws regulating the relationship with their neighbors in the areas of trade, culture, and technology."

Claus Oreskov

Jakob Lindblom beder os jo om at være historieløse!

Philip B. Johnsen, Robert Ørsted-Jensen, Palle Yndal-Olsen, Olav Bo Hessellund, Steffen Gliese og Ole Frank anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Danmark må da for søren også påtage sig USA´s skyld!

Philip B. Johnsen

Michael Kongstad Nielsen
Årsag og konsekvens.

Robert Ørsted-Jensen og Palle Yndal-Olsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Ja, jeg er uenig I alt det der undskyld - halløj.
Man er ikke historieløs, fordi man ikke undskylder forrige generationers fremfærd. Man kan være ok., hvis man indser fremfærdens fejl. Men skyldsbetyngethed for nulevende i den sammenhæng er tåbeligt, det giver ingen fremdrift for nogen der kender historien.

Henrik Pedersen - gå du bare i gang med at få det sat i værk. Det skal blive spændende at se, hvad du får organiseret.

Det lyder ligetil. Men hvis 'at undskylde' virkeligt "betyder, at man undtager den anden for skyld ved at tage skylden på sig selv", så er undskyldninger jo noget forfærdeligt moraliserende noget, som vi vitterligt gør bedre i at undgå. "Undskyld, at jeg smadrede din vase. Det var virkeligt ikke din skyld, at jeg smed den på gulvet, - for du har da vel lige overvejet, om det mon ikke var din skyld, ikke?" - Eller: "Undskyld, at jeg stjal fra din pung, mor, - for du har da vel overvejet, om jeg ikke får for få lommepenge, ikke?" - Det bliver mere grotesk med de grovere tilfælde, voldtægter, mord, etc.

Forkert præmis -> forkert ræsonnement.

Torsten Jacobsen

He, der er mange, ser jeg, som med glæde vil vedkende sig arven, men ikke gælden.

"Alt dette vi i Danmark gennem generationer har bygget op...", lyder det, når mindre heldigt stillede fra fjerne verdensegne vil have blot en smule del i Danskens overflod...

Men undskylde? Kompensere? "Hvad har vi dog med fordums tid at skaffe?"

Der findes vist et ord for den slags...?

Robert Ørsted-Jensen, Palle Yndal-Olsen, Mikael Velschow-Rasmussen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Hvad er det Torsten Jacobsen vil klandre de mange for, og hvor kommer det mystiske citat fra?

Torsten Jacobsen

Det 'mystiske citat' er en parafrasering over et ofte gentaget argument i den offentlige debat - et argument som skam også ofte finder vej til disse venstresnoede spalter - som fremføres til moralsk forsvar for rimeligheden i opretholdelsen af Danskens overflod, især i mødet med såkaldte 'bekvemmelighedsflygtninge'.

Den slags troede jeg da egentlig Michael Kongstad Nielsen var dreven nok til på egen hånd at læse mellem linjerne?

Henrik L Nielsen

Nogen gange må man se på hvad det betyder for den anden part. Måske giver en undskyldning ikke mening ud fra vores perspektiv? Men måske gør den fra de Vestindiske Øers?

Tyskland undskyldte løbende i årene efter Nazisternes fald, og det gav mening, men giver det mening at tyskerne skal undskylde til os i dag? Nej for vi er som nation kommet videre. Men kineserne vil stadig have Japan til at undskylde. For i deres kultur betyder det en hel del, selvom vi måske ikke alle kan forstå det.

Så spørgsmålet er vel, om kulturen i de tidligere danske besiddelser gør at en undskyldning er meningsfuld? Det må vel være dét, der er væsentligt, hvis danskerne, som flertallet her, ikke kan se en grund til at undskylde, og hvis der ikke er en kvalificerende årsag til at undlade at undskylde. At der så er andre, der også burde unskylde er egentligt irrelevant.

Claus Oreskov

Selvfølgelig bliver et folk historieløs når de ikke vil vedkende sig historien, som deres historie. nå vi siger det var de andre ja så er det ikke længere vores historie. Og læg venligst mærke til, at denne attitude kun forfægtes overfor upopulære temaer!

Palle Yndal-Olsen, Henrik L Nielsen, Robert Ørsted-Jensen, Torsten Jacobsen og Olav Bo Hessellund anbefalede denne kommentar
Robert Ørsted-Jensen

Undskyldninger af denne art handler om at tage ansvar for sit lands egen historie. Det handler ikke om noget andet. Det er beklageligt at man det er nødvedigt at argumentere for dette over for en person der selv mener han er venstreorienteret. I USA, Canada of Australien er det kun det yderste højre som påstår at det her handler om at nutiden tager ansvaret for fortidens synder. Ingen tysker i magfuld position idag har det mindste ansvar for nazzitidens forbrydelser - så hvorfor skal de bygge museer og mindesmærker i dyre domme? At påstå at de dermed tage personligt ansvar for forbrydelserne er både et tåbeligt og et uansvarligt argument. De sår som disse forbrydelser skabte er stadig levende og åbne, de er ikke fortid. At undskylde på sin nations vegne er med til at hele dem.

Robert Ørsted-Jensen

Det er især åbeligt og uansvarligt når de samme mennesker er villige til at fremhæve alle de der gode ting som deres nationnhar bedrevet, ting som de heller ikke selv har ydet det mindste for at opnå

Else Marie Arevad, Palle Yndal-Olsen og Claus Oreskov anbefalede denne kommentar

En undskyldning i denne komplicerede sammenhæng giver ikke meget mening, når beslutningshavende er landets Statsminster/ Folketing uden "folkets" mellemværende - hvorfor grave grøfter, er det ikke bedre med at arbejde med forståelse for fortiden?

Michael Kongstad Nielsen

Danmark var som kolonimagt betragtet yderst diminutiv. Hvis vi skulle påtage os kollektiv skyld på Europas vegne for kolonitiden, er der virkelig mangel på proportion. Men det er ikke proportion, der angles efter her, det er en hel masse andet. Det er afstandtagen fra ens eget land i forskellige sammenhænge, der kommer til udtryk i denne påførelse af skyld, og fastholden i ældgammel skyld for dette land, som man har et horn i siden på, og som bor undskylde for det ene og det andet. Da Bismarck indkaldte til konference i Berlin 1884-85 om Afrikas deling blev Danmark nødt til at invitere sig selv, så ubetydelige var vi. Lidt havde Christian d. 4. også sat i gang i Indien, og på en måde var Norge jo også en dansk besiddelse, men ikke noget at undskylde for, eller hvad? Og ovenfor nævnes også vikingerne, ja, på et tidspunkt styrede Danmark det meste af England, og mange engelske ord kommer direkte fra dansk,

Lad fortid være fortid, errindret men i fred, det er min mening, og lad ikke synden gå i arv.

Robert Ørsted-Jensen

Diminitiv? Skibe under dansk flag var storleverandør af slaver til HELE vestindien og man leverede også til sydstaterne. Danmark havde før Nielsons angreb på København en af verdens største handelsflåder. Det var derfor man blev angrebet!

Hvad statsministren hedder og hvilket parti han eller hun repræsenterer er sagan uvedkommende. Det er EMBEDET der er det afgørende - ikke personen

Hvorherrebevars venner - hvis vi talte om USA Australian eller Tyskland ville I pludselig kunne se hvad i her er blinde for. Det her handler ikke m at pådrage sig skyld - det handler om at tage ansvar for sit lands historie og for historie som sådan.

Palle Yndal-Olsen, Ole Frank og Henrik L Nielsen anbefalede denne kommentar
stefan kjær jensen

Hvor mange af jer, der går ind for en officiel undskylding til Amerikansk Vestindien, er villige til at undskylde for andre, danske vederstykkeligheder som f.eks. Valdemar Sejr's korstog mod de baltiske slaver? Det lyder måske som et banalt spørgsmål, men jeg vil bare vide, hvor langt bagud "arvesynden" kan gå.

Vil I også finde jer i, at jeres efterkommerer skal stå til regnskab for jeres synder? Et andet måske banalt spørgsmål.

Hvordan påtage sig ansvaret som folk/ enkeltperson, hvilket jeg er enig i, ved en underskriftindsamling eller lignende?

Robert Ørsted-Jensen

Folket kan ikke og bør ikke påtage sig et kollektivt ansvar. Enkelt personer kan og vær påtage sig ansvar for historien. Det bør staten også gøre. Men officielle beklagelse og undskyldninger er et statsligt matter. Desuden er det dobbeltmoralske at hylde sig selv for andres kamp i fortiden - med kanoner eller bare - som mange her - velfærdsstaten - hvis man ikke også acceptere ansvar en historisk korrekt fremstilling af uhyrligheder samt en undskyldning op statens/landets vegne til de levende mennesker som stadig bærer byrden af disse handlinger.

Robert Ørsted-Jensen

Stefan - du behøver ikke gå længere tilbage end til oplysningstiden hvor bevidstheden ogcregler for optræden er klar og rimeligt kollektiv. Oplysningstidens idealer er både der kriterie der udstikker international lov og det er også netop det du med en statslig ubdskyldning giver dit tilsagn til. Fra oplysningstiden og frem var der ikke længere nogen undskyldninger.

Robert Ørsted-Jensen

Anne Eriksen - mfl. De fleste af vores forfædre var knoldesparkende livegne der levede under en enevældig kongemagt støttet af en protestantisk kirke. Demokrati tog først sine første spæde skridt i 1848 - dette er derfor et statsligt anliggende - det er - et anliggende for kongehuset (som startede dette gilde) og statsministeriet der som institution var ansvarlig.

Sider