Læserbrev

Fri os for myter om frihandel

27. februar 2017

Jørgen Steen Nielsen kritiserer i Informations leder den 17. februar frihandelsaftalen mellem Canada og EU (CETA), som blev bakket op af et stort flertal i Europa-Parlamentet i sidste uge.

Jørgen Steen Nielsen er modstander af mere frihandel og vil gerne frabede sig omtale af CETA som en frihandelsaftale. Det er den angiveligt for lang til med sine »1.600 sider plus bilag« (den er ca. 1.100 sider inklusive alle bilag).

Som minister med ansvar for udenrigsøkonomien kunne jeg ikke være mere uenig i Jørgen Steen Nielsens modstand mod frihandel. Frihandel er godt og gør verden rigere og bedre. Hver fjerde danske arbejdsplads er knyttet til eksporten. Vores salg af varer i udlandet er vigtig for økonomisk vækst og velstand, beskæftigelse og stabilitet i dansk økonomi.

Og der kan ikke være tvivl om, at CETA er en frihandelsaftale. CETA fører til, at næsten al varehandel mellem EU og Canada bliver fri for told. Derudover bliver det nemmere at byde på offentlige indkøb og levere tjenesteydelser.

Endelig indeholder CETA bestemmelser, der skal sikre bæredygtig handel, miljøbeskyttelse og solide arbejdstagerrettigheder. Ifølge en analyse fra Udenrigsministeriet kan Danmark med CETA se frem til en årlig eksportvækst på over 2 milliarder kroner.

Jeg vil gerne hamre en pæl igennem en påstand, som florerer ikke mindst i Informations spalter: Vi får ikke dårligere fødevarer, ringere miljøbeskyttelse eller et forværret arbejdsmiljø af EU’s frihandelsaftaler. Det er da også en af grundene til, at CETA bakkes op af LO. Moderne frihandelsaftaler som CETA åbner op for handlen – men den gør den ikke lovløs eller ureguleret!

Jørgen Steen Nielsen overvejer, om der skal indføres mere told i handelsaftaler – ikke mindre – med henblik på at fremme bæredygtighed og værne om regional fødevaresikkerhed. Men at gå tilbage i tiden til høje toldmure gør os bare fattigere og butikshylderne kedeligere.

Hvis EU gribes af tidens protektionistiske strømninger og ikke længere sammen med højtudviklede lande som Canada sætter standarderne for verdenshandlen – så er det ræset mod bunden, der vinder. Vi har brug for aftaler som CETA.

Anders Samuelsen (LA) er udenrigsminister

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Torben Lindegaard
Torben Lindegaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Philip B. Johnsen

Kære Anders Samuelsen.

Fortællingen om kapitalisme, liberalisering og økonomisk forbrugsdrevet vækst, har ikke givet mening siden 1896, da Svante Arrhenius (1859-1927) beskrev den menneskeskabte globale opvarmning ved afbrænding af kul, olie og gas.
Read more: http://www.lenntech.com/greenhouse-effect/global-warming-history.htm#ixz...

Forbrugsdrevet økonomisk vækst er urentabelt, baseredet på den samlede bedste videnskabs verificerede data.
Se link:

De menneskeskabte klimaforandringer og vores 80/20 energi udfordring.
Going Beyond "Dangerous" Climate Change
Speaker: Professor Kevin Anderson
Chair: Professor Tim Dyson
Link: https://m.youtube.com/watch?v=-T22A7mvJoc

Fakta
"Drivhuseffekten er en populær betegnelse for atmosfærens evne til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordoverfladen. Det er altså en isolerende effekt, som betyder, at Jordens temperatur ved overfladen er højere, end den ville være uden en atmosfære.

Drivhusgasser er gasser i atmosfæren, der bidrager til drivhuseffekten. Det er først og fremmest vanddamp og kuldioxid (CO2).

Stigningen af CO2 i atmosfæren er primært på grund af udledninger fra fossile brændstoffer."

Kilde: IPCC, DMI
Link: https://www.ipcc.ch/

Jes Enevoldsen

Måske det er på tide at vi bliver lidt "fattigere" og at "butikshylderne bliver lidt kedeligere"

Lise Lotte Rahbek

Hvorfor lave exceptionelle "fri"handelsaftale med et eller flere rige lande,
istedet for at handle med alle de lande,
som har varer og services,
som vi har brug for?

Torben Lindegaard

@Lise Lotte Rakbek

Fordi alle de andre lande, som du beskriver, oftest er omgivet af en toldmur eller har beskyttet hjemmemarkedet med tekniske handelshindringer - så for at få gang i frihandlen skal en handelsaftale indgås.

Selvfølgelig er universel frihandel et smukt endemål; men se nu WTO, som stiler mod dette mål. WTO er kørt fast i globalt ævl og kævl - så nogen gange må vi være tilfredse med indfrielse af delmål.

Lise Lotte Rahbek

For mig er det ikke et delmål, Torben Lindegaard,
at de rigeste lande på en rund og begrænset klode lukker sig om sig selv og hinanden i 'fri'handelsaftaler, som dybest set ikke kommer andre til gode end de rigeste virksomheder af de rigeste lande. Hvorefter de sender fortjenesten i skattely.

Misantropien er så godt som komplet.

Laurids Hedaa, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring og Peter Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Hvis der var frihandel, var der ikke off-shore skatteunddragelse og de menneskeskabte klimaforandringer, men fakta er, de rigere bliver rigere og verden aldrig har været mere truet af en fremtid med global ulighed, nød og fattigdom i kølvandet på kapitalisme, frihandel og skatteunddragelse.

AS har åbenbart heller ikkelæst de 1.600 sider i CETA, for ikke én eneste gang fremlægger han noget konkret fra aftalens ordlyd, men kommer alene med postulater, som dem der dengang kom i forbindelse med handelsaftalen med Amerika, - "åh.. alle disse højt besungne løfter om mio. af arbejdspladser i såvel EU som Amerika det ville skabe", kun de naive kan tro på den slags slagstaler, og samtidig læse i medierne at alle arbejdspladserne går til Kina såvel de lavteknologiske, som de ikke længere så lavteknologiske - og efterhånden og højteknologiske; "ingen af disse arbejdspladser flyttes hjem for en handelsaftale med Amaerika", og selv om Trump presser på for at få flyttet arbejdspladserne hjem igen til Amerika, så sker der på den ene side ikke noget, og dertil kommer også afvisningen heraf fra den private sektor.

Lars Steffensen

"Hver fjerde danske arbejdsplads er knyttet til eksporten...."

"Vores salg af varer i udlandet er vigtig for økonomisk vækst og velstand, beskæftigelse og stabilitet i dansk økonomi..."

Den vigtigste eksport er for de fleste den eksport af arbejdspladser, som underminerer almindelige menneskers økonomi.

Endelig indeholder CETA bestemmelser, der skal sikre bæredygtig handel, miljøbeskyttelse og solide arbejdstagerrettigheder..."

Ja, men ikke nogen ret til kvalificeret beskræftilgelse til en løn der afspejler produktiviteten.

"... en påstand, som florerer ikke mindst i Informations spalter.."

Den påstand, som mest florerer er vel at markeds situationen for arbejdstagere er blevet dårligere og dårligere gennem 30 års globalisering. Og det er en påstand som er fint afspejlet af markedsprisen på lønarbejde.

Niels Duus Nielsen, Bjarne Jensen, Trond Meiring og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

De rige i særdeleshed skatteunddragere, får naturligvis fortsat ved off-shore handel økonomiske fordele af CETA, de ’kortsigtede økonomisk vækst’ politisk alternative fakta eller løgnen om forbrugsdrevet vækst, skal jo holdes i live, til skade for alle mennesker i verden, forstærket med den nye skadelige EU CETA såkalte ’frihandel aftale’ mellem EU og Canada, der nu kan opstarte tjæresand olieudvinding i Canada i samarbejde med Donald Trump.

"Olie fra tjæresand udslipper 23 procent mere CO2"
Link: https://ing.dk/artikel/olie-fra-tjaeresand-udslipper-23-procent-mere-co2...

EU’s ansvarsfralæggele er et globalt problem, hjulpet på vej, ved fortielse af kendt fakta også af hjemlige uansvarlige politikere, der ikke vil tale om fakta, vores 80/20 energi udfordring og de menneskeskabte klimaforandringer og skatteunddragelse.

Torben Lindegaard

@Lise Lotte Rahbek

Vi bliver aldrig nogen sinde enige; men måske bliver vi klogere, hva' ved jeg? - så jeg prøver lige en gang til.

Det holder ikke, at EU kun laver handelsaftaler med andre rige lande og handelsorganisationer.
TTIP er stendød, så dér røg det amerikanske argument - og hvor mange flere velstående lande med handelsaftale med EU, kender du?

EU har 6 færdigforhandlede aftaler på bedding - hvor kun handelsaftalen med Singapore er med et velstående samfund. Til gengæld er Singapore særdeles velstående - indrømmet.

http://www.europarl.europa.eu/news/da/news-room/20161014STO47381/efter-c...å-er-på-trapperne

I linket er også en liste over EU's igangværende handelsforhandlinger.

Her er et link, der viser EU's igangværende handelsaftaler:

http://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/politikker/eu-udadtil/handelspolitik/inf...

EU har en række frihandelsaftaler kørende - markeret med grønt på kortet - og ikke een med rige samfund.
For at sige det rent ud, så opfatter jeg dine kvababbelser som et opkog af 1972-argumenterne omkring De riges Klub - og det har stadigvæk intet hold i virkeligheden.

Torben Lindegaard

@Espen Bøgh

Vi kan ikke både give u-lande markedsadgang - og så samtidig brokke os, når de rent faktisk får solgt deres varer på vores markeder. Det er en selvfølge, at den lokale produktion ikke længere vil være konkurrencedygtige med visse produkter - og måske slet ikke konkurrencedygtige og derfor må lukke.

Det er klart, at når eksempelvis handelsaftalen med Vietnam forhåbentlig snart bliver implementeret, så vil europæiske producenter blive konkurrenceudsatte fra endnu en konkurrent , og en halsstarrig konkurrent er jeg bange for - og et antal arbejdspladser vil blive nedlagt i Europa.

Men det kan vi da ikke beklage os over - det kommer modsvarende Vietnam til gavn - og vi kan ikke opføre os som Colbert'ske merkantilister fra det 17. århundrede.

Lise Lotte Rahbek

Torben Lindegaard
Sådan der. Vi bliver næppe enige om andet end at det er mandag i dag og at vi ikke er enige.
Bevisbyrden for dine påstande og holdninger kan du selv løfte og du er helt sikkert længere inde i detalje stoffet end jeg. Påstande om kvababbelser fra 1972 ligeså.

Så vidt jeg kan orientere mig, er frihandel og frihandelsaftaler et ideologisk begrundet fænomen, som man kan have tiltro til eller ej, alt efter hvor man befinder sig både politisk og formuemæssigt. Jeg er ikke tilhænger eftersom jeg ikke tror på det frie handelsmarkeds velsignelser for fattigrøve som jeg selv. Du har et andet og mere positivt syn på frihandelsaftaler og på det frie uhindrede marked.

Niels Duus Nielsen, Trond Meiring og Egon Stich anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Man kan blot fra tråden konstatere, at der ikke er nogle tilhængere af CETA, inklusiv Anders Samuelsen, Liberal Alliance og ejeren af liberal ubalance Lars Seier Christensen, der har det mindste interesse i fakta om CETA.

Der har ulejliget sig det mindste med fakta om tjæresand olieudvinding i Canada, off-shore skatteunddragelse problematikkerne, den store globale kapitalkoncentration, den stigende ulighed ikke mindst i EU, profit frem for sundhed, som i vores hjemlige svine-MRSA CC398 skandale, 80/20 bæredygtig energi problematikkerne og de menneskeskabte klimaforandringer og CETA der er ny drivkraft for ulykkerne.

Der er sort fup og svindel klassisk liberal ubalance.

Torben Lindegaard

@Lise Lotte Rahbek

Vi er også enige om, at frihandel er et ideologisk begrundet fænomen.
Nogle nationaløkonomer mener, at det er mere end det - men dem om det.

Jeg vil ikke vove den påstand, at jeg ikke går i frihandlens påvirkninger af vores dagliglivet på vore breddegrader; men især går jeg op i, at vi skal dele vores EU-velstand med den øvrige verden ved at give markedsadgang - men naturligvis skal indvirkningerne på vores arbejdsliv være håndterbare over tid.

De meget omtalte syersker fra Ikast og Herning er forlængst erstattet af syersker bl. a. Bangladesh, der arbejder under hårrejsende elendige forhold.
Vi skal give markedsadgang til textilprodukter fra også Bangladesh, og vi skal stille krav til fabrikkernes arbejdsmiljø og arbejderrettigheder, sådan at EU markedsadgang kan fungeres som den gulerod, der får investeringerne på disse områder til at ske.

At udelukke alle textilfabrikker fra Bangladesh vil virke direkte kontra.

Ulandssekretariatet har en oprørende og oplysende artikel om "Bangladesh’ arbejdere og civilsamfund under pres"

http://www.ulandssekretariatet.dk

@ Torben Lindegaard

I nutiden syntes jeg nu ordet kapitalisme og grådighed parret med deregulering nærmest er sammenlignelig med din omtale af de "Colbert’ske merkantilister " eller lidt i den ikke så fjerne fortid og nylige nutid, om deregulering - krisen i Amerika grundet værdiløse papirer, eller som i Reagan tiden med "trickle-down" økonomiens vidunderlige gave til amerikanerne med tusinder af arbejdspladser.

Lallaglade historier fra kapitalen for drømmeklassens børn om "solrige fremtidsudsigter", - som viste sig kun og igen at tilgodese deres egne økonomiske interesser - FØRST OG FREMMEST!

Vores valg står mellem en politisk demokratisk samfundsorden, eller, og som det ser ud til vi er på vej hen, en ren kapitalistisk samfundsorden der alene styrer ud fra deres egne økonomiske ønsker og behov, som England og store dele af Europa engang var bekendt med, og hvor militæret og politiet holdt pøbelen i skak og i fattigdom.

Enten må vi sætte noget i stedet for eller også er ovennævnte fremtidsudsigten, - og den bryder jeg mig altså ikke om, for her gælder og betyder menneskelige værdier iblandt pøbelen intet for en hysterisk rig overklasse.

Philip B. Johnsen

Frihandel er typisk set politisk beskyttet international kriminalitet.

Når de store ofte internationale virksomheder understøttes i nye frihandelsaftaler, er dette de største virksomheder, der ikke betaler skat, da de benyttet off-shore skatteunddragelse konstruktioner.

Resultatet af manglende skatteindtægter, bliver velfærdssamfundet og de sociale sikkerhedsnet svækkes, ansættelses forhold bliver mere usikre og lønninger er faldende, i takt med usikkerheden for medarbejderne stiger.

Det er konsekvenserne af typisk liberalisering af love i forbindelse med oprettelse af frihandel.

Fakta om frihandel og koncentration af velstand.
"200 mennesker forvalter med deres respektive firmaer omkring 47 billioner dollar svarende til 60 procent af verdens samlede BNP."

Link: https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2017/02/taler-saa-kapitalis...

Hr. Udenrigsminister. Der må jo stå et eller andet på de mange sider, som ikke helt tåler dagens lys, og som hr. udenrigsministeren springer let og elegant hen over.

Der kan vel egentligt kun være Frihandel, når det sker er markedet som sådan. Marked retter det hele og er ufejlbart, siges jo fra ellers fra den kant, hvor udenrigsøkonmiministeren eller er hjemmehørende.
WTO-aftalen fro fri handel omgås gerne, når det er til ulempe for de store koncerner og de rige lande.
WTO har nemlig fordele og indeholder selvbeskyttelsesmuligheder for fattige lande. Dér handler det sig mere om fri handel, som har stoffet til at gøre alle rigere, hvis man var rede til at betale faire priser og give faire vilkår. Hvilket jo ikke sker, da man unddrager sig WTO og i stedet for handler som herefter beskrevet:
De handelsaftaler, som den europæiske union har forhandlet med en række afrikanske lande er kun kommet i hus derved, at EU ganske enkelt har truet disse lande til at indgå på delvis meget ufordelagtige regler for dem.
Ja. velstandstigninger især hos vore egne overklasser og det samme i udviklingslandene. Gennemsnitlige stigninger i levestandard og rigdom er som at sidde "med røven på en hed komfurplade med fødderne i kold vand".
Udenrigsøkonomiministerens pæl rammer forbi: naturligvis er ikke alt, som kommer fra USA noget skidt; men hvis vi skal acceptere megen af det "foder", som vil komme til at fylde vore forretningers hylder op og trænger derved gode, men evt bedre og dyrere varer ud, har kun medicinalbranchen fået en fordel. I øvrigt er der også i dag fri adgang til efter europäiske regler acceptable varer fra USA og hele verden. Men tilbage til sætningern forinden: hvis nu de europæiske konsumenter ikke gider købe USA-ædelse, så har deres producenter - som bekendt - via tilstedeværelse i Kanada og på basis af Ceta-aftalen alle mulgheder for at føre en erstatningssag mod hvert enkelt land, hvor de ikke fik den forventede omsætning - eller har de kritiske eksperter, som anser dette for ret sandsynligt, allesammen ingen forstand, mens den læserbrevskrivende "ekspert" alene har ret? - Næppe!
Den sidstnævntes bemærkning om moderne frihandelsaftaler som lovlydige og regulerede markeder viser jo, at det netop ikke er " frie markeder". Hvorfor altså så blåøjet?
Endeligt: hvorfra skal de "flere" arbejdsplader komme fra? - Den forventelige konkurrence på et større marked vil helt sikkert bevirke, at færre, men større virksomheder vil udkonkurrere mindre, måske langt bedre firmaer. Disse større firmaer kan dernæst på grund af monopolgevinster i aftaleområdet kunne udkonkurrere tredje landes virksomheder ved at underbyde dem og således være med til at ødelægge den såkaldt "frie handel" også i andre lande end i "aftaleområdet", hvilket vil gøre en hel del mennesker fattigere er som dér. .