Kronik

Sociale medier gør os til let bytte for narcissistiske ledere

Sociale medier er afgørende for ledere som Trump. Ikke kun som effektiv kommunikationskanal, men også fordi de løst organiserede, splittede sociale systemer forvirrer vores tilknytning til hinanden. Konsekvenserne er manglende forståelse af egen adfærd og andres følelser, anonymisering og respektløshed, og det giver narcissistiske ledere let spil
Sociale medier er afgørende for ledere som Trump. Ikke kun som effektiv kommunikationskanal, men også fordi de løst organiserede, splittede sociale systemer forvirrer vores tilknytning til hinanden. Konsekvenserne er manglende forståelse af egen adfærd og andres følelser, anonymisering og respektløshed, og det giver narcissistiske ledere let spil

Thomas Iburg/iBureauet

6. februar 2017

Magten eller den politiske ledelse i et samfund er ikke en akkurat genspejling af samfundets værdier, påpeger Rune Lykkeberg (den 21. januar). Det hele, også valget af Trump, er mere kompliceret og afhængig af de systemer – f.eks. valgsystemet – som har sat magten i spil.

Alligevel hænger tingene sammen. Grundværdier, vilkår, samfundskultur, enkelte omkalfatrende begivenheder og organisation vil altid præge samfundets ledelse og vice versa.

Vil man forstå den mekanik, er det værd at konsultere historikeren Christopher Laschs provokerende analyse fra 1979 »The Culture of Narcissism. American Life in An Age of Diminishing Expectations«. 

Lasch beskriver den resignerende verdensanskuelse i det amerikanske samfund efter Vietnamkrigen, hvor 58.000 amerikanske soldater og to-tre millioner vietnamesere mistede livet. Følgen blev en manglende tiltro til autoriteter og deres beslutninger; et bureaukrati, som omdanner fælles utilfredshed til personlige problemer; grundlæggende utryghed, terapeutisering (her opstod PTSD-diagnosen) og en søgende, psykologisk tomhed.

Narcissistisk samfund

I den narcissistiske kultur er verden et spejl, hvor individet forventer sig genspejlet i andres opmærksomhed. Selvoptagethed og tilfredsstillelse her og nu er i centrum. Men den tryghed, som spejlet giver, er forbigående.

Læs også

Lasch baserer sig til en vis grad på psykoanalysen i sin beskrivelse af en udbredt narcissistisk reaktion hos mennesker i samfundet. Den væsentligste pointe herfra er, at de tidlige fantasier hos barnet om raseri og aggression over uopfyldte behov inderliggøres i overjeget (den internaliserede moralopfattelse). I et sådant samfund modificeres de ikke af mere godartede jeg-idealer, fordi alle autoriteter så grundigt er devalueret og utilstrækkelige.

Farvel til fælles ideer

De ændrede kulturmønstre betyder, at samvittighed, konstruktive fælles ideer og idealer mangler eller mistrives og efterlader rastløshed, umætteligt begær, misundelse, angst for aldring og afhængighed. Ifølge Lasch har de fremherskende samfundsforhold altså haft en tendens til at bringe de narcissistiske træk frem, som findes i forskelligt mål hos os alle.

Når man som psykiater beskæftiger sig med personlighedstræk og organisationer, er det udfordrende altid at være opmærksom på, at der er mange dimensioner af personlighedsformer. Der er grader af selvoptagethed og fællesskabsfølelse, og begge poler har en vis ret til at komme til udfoldelse. En vis grad af selvoptagethed og selvrefleksion (latent narcissisme) skader jo ikke, og fælles normer (stabilt overjeg) er gode, men skal ikke begrænse udviklingen af forskellighed.

Individualpsykologiske begreber, som f.eks. narcissisme, kan give nye refleksioner til forståelse af samfundsmæssige fænomener. Mange af de træk, som Lasch beskriver, er jo genkendelige: autoriteternes fald, overfladiskhed, utryghed, selvhjælpsfokus, politiks degenerering til show osv.

I den kliniske psykiatri er der ikke noget, som peger på, at den patologiske narcissisme er i stigning. Men de samfundspsykologiske tendenser kan forstærkes af narcissistiske ledere med behov for konstant anerkendelse, ustabil selvfølelse, arrogance og manglende evne til at håndtere kritik.

Når Laschs beskrivelse er relevant, er det, fordi den skaber en bevidsthed om psykologiske forhold i samfundet og de ydre pres eller trends, vi befinder os i og er med til at skabe. Trends, som ender med at blive normativ.

Overfladiske netrelationer

Spørgsmålet er, hvordan kulturtrækkene i samfundet har udviklet sig siden Laschs beskrivelse, og hvilke nye prægninger af samfundsborgerne, der kan være tale om. Er der blevet tilføjet nye lag til narcissismen?

Den amerikanske forfatter Paul Berman (Weekendavisen, 20. januar) mener, at der kan være sket en umærkelig ændring i værdier og ideer. En kulturkrise, som har haft held til at overbevise store menneskemasser om, at information findes på internettet og i de sociale medier, hvor rygter og ekstreme, forsimplede og splittende holdninger kommer til udtryk.

Uanset det aktuelle indhold i forbindelse med præsidentvalget i USA er der tale om upersonlige relationer, som medfører en kultur- og informationskrise. Mængden af overfladiske relationer er vokset voldsomt.

Sociale medier med Twitter, Facebook osv. er fyldt med beskeder fra personer, som vi aldrig kommer i nærheden af eller knytter os til, og derfor ikke er i stand til at mærke nogen form for reel gensidighed med. En stor informationsmængde er moderniseringens vilkår, men med den er tilknytningens nye, kollektive overfladeformer også kommet til at præge vores personlige vurderinger.

Flere socialpsykologiske studier tyder på, at vælgerne kun i begrænset omfang lader sig styre af rationelle overvejelser.
Læs også

Det er påvist i talrige psykologiske teorier og undersøgelser gennem tiden, at trygge tilknytningsrelationer er helt afgørende for en fornemmelse af overlevelsessikkerhed, ligesom de er grundlaget for, at vi kan gøre os nye erfaringer.

Som små er vi biologisk programmerede til tilknytning til de primære omsorgspersoner, det er en overlevelsesmekanisme. En face to face-kontakt. Uden biologisk og psykologisk nærhed klarer vi ikke livets første stadier. Der skal være nogen andre, som skaber trygge baser for os. En evt. forstyrret primær tilknytning kan give problemer resten af tilværelsen, men tilknytningen kan udvikles gennem hele livet.

Vennerne på Facebook

»Jeg har mange venner,« sagde en forstyrret narcissistisk patient til mig. »Det er venner på Facebook.«

»Hvor mange af dem ser du?« spurgte jeg.

»De giver mig likes, det er det vigtigste,« lød svaret.

Når tilknytningen er grundlæggende forstyrret, kan vi reelt ikke se os selv udefra, forstå vores eget følelsesliv, eller forstå de andres. Vi kategoriserer andre ud fra forudfattede meninger eller klicheer, fordi vi mangler erfaring med at forstå andre mennesker igennem den trygge situation. En dårligt udviklet tilknytning skaber grundlag for store emotionelle, impulsive udsving og sort-hvide, polariserende holdninger.

Konsekvenserne af kollektive tilknytningsvanskeligheder, manglende forståelse af egen adfærd eller andres følelser, kender vi fra mobning i skoler, tilfældig vold, ledelsesmæssig devaluering af medarbejdere osv. Den manglende tilknytning medfører anonymisering og respektløshed i større grupper.

Måske er det på tide at forstå tilknytningsrelationernes betydning på en større skala, som et supplement til de narcissistiske, samfundskulturelle træk, som er så velbeskrevne hos Lasch. Informationsstrømme i myriader efterlader en pseudotilknytning, som på et splitsekund kan give en mening om de andre eller os selv: sympatier og antipatier, som vi ikke har en reel mulighed for at efterprøve eller få en dybere fornemmelse af. Vi er anonyme tilskuere til hinandens katastrofer – lokalt og globalt. Vi er lost in translation uden at vide af det.

Barack Obama sagde for nylig i sin afskedstale: »Hvis du er træt af at skændes med fremmede på internettet, så prøv at tale med en af dem i virkeligheden.« Det er her nysgerrigheden for andre kan vækkes, så tomhed og utryghed eventuelt kan afmonteres.

Hvis magten er præget af narcissisme, impulsivitet og polarisering, må vi erkende, at vi selv har været med til at vælge den. Samtidig er det nu nødvendigt at se på, hvordan de vanskeliggjorte tilknytningsrelationer skaber disorganiserede, splittende sociale systemer og lette spil for narcissistiske ledere.

Torben Heinskou er psykiater og overlæge

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Flemming Berger
 • Tanni Kromann
 • Runa Lystlund
 • Olaf Tehrani
 • Espen Bøgh
 • Per Jongberg
 • Anne Eriksen
 • Carsten Munk
 • Jan Weis
 • Kurt Nielsen
 • Mihail Larsen
Flemming Berger, Tanni Kromann, Runa Lystlund, Olaf Tehrani, Espen Bøgh, Per Jongberg, Anne Eriksen, Carsten Munk, Jan Weis, Kurt Nielsen og Mihail Larsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Relevant adressering af den digitale tidsalders demokratiske backlash - og fornemt at det aktuelle dyr i Åbenbaringen kun blev nævnt 3-4 gange i artiklen. Der er ikke brug for at pille i Trumps navle; der er brug for at forstå den perverse afvikling af vort spæde demokrati i konsekvens af vor moderne, digitalt mediebårne parlamentarisme. Samt den dubiøse forestilling om at vi forstår det hele med et blik og kan håndtere det med et klik, mens distraktionsafhængigheden og selvrealiseringsnarcissismen råder.

Karsten Aaen, Martin E. Haastrup, Anne Eriksen, Michael Friis, Jørn Andersen, Kurt Nielsen, kjeld jensen, Trond Meiring og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar
michael andersen

Den artikel anbefales af:

Erhvervslivet, bankerne, politikerne.embedsmændsværket, new public management og DJØF. Endvidere det kultur og værdiorienterede elite.

Eliten har absolut ingen interesse i at modarbejde de forskellige folkelige protestbevægelser, da de jo intet har at miste , eller har I.

1. Vækst er ikke længere lig med arbejdspladser.
2. Vi er stadig dikteret af neoliberalismens udbudspolitik på trods af at fremtidens samfund kommer til at mangle arbejdspladser ikke arbejdskraft som erhvervslivet har dikteret politikerne til at proitere.
3. Basisløn er stadig et tabu blandt de kloge, som de kalder sig selv, er måske bange for at den store omfordeling af skattekronerne til dem de sidste 25 år bliver fordelt mere socialt ansvarligt?
4. Den artikel og dens bekymring om de onde sociale medier er baseret på at den kan videreføre folk og bevægelser med forkerte holdninger.
5. Er det de jeres 34 millioner i gratis statsstøtte går til.

Twitter er fordummende

Twitter tillader kun oneliners; ultrakorte statements; uargumenterede påstande. Trump har nærmest gjort brugen af dem til sit varemærke, men også publicservice medier som DR og TV2 (og mange andre) anvender twitters løbende som undertekster, hvor nogle tilfældige mennesker får mulighed for at lufte deres spontane meninger i et sprog, der ikke tillader refleksion, nuancering eller kildekritik.

Medierne er dermed selv med til at befordre en fordummelse af den offentlige debat - og til en undergravelse af deres egen autoritet. Når de såkaldte 'sociale medier', der i rigt mål betjener sig af ekkokamre og 'bobler', bliver vigtigere end de kritiske, trykte medier, så er demokratiet i frit fald. Det bliver fuldkommen vilkårligt, uberegneligt, argumentresistent og manipulerbart. 'Nyheder' kommer så hurtigt, at de er væk igen, før man får mulighed for at gå dem logisk og kritisk efter i sømmene. De kommer som sværme af bier eller fugle, der instinktivt bevæger sig hid og did.

Den borgerlige offentligheds forfald (Habermas, Sennett) giver samtidig lettere adgang for personlighedsforstyrrede individer, der normalt vil kunne afsløres og stoppes, når det er muligt at afkræve dem sammenhængende, logiske og faktabegrundede argumenter. Den mulighed svinder ind, når pressen (der ideelt set skal fungere som kritisk korrektiv til magten - en 'fjerde statsmagt' så at sige ved siden af den lovgivende, udøvende og dømmende) overgiver sig til at kommentere på eller direkte formidle de atavistiske budskaber fra de 'sociale medier'.

Der er et vist håb i domstolenes vilje til at sige den udøvende magt imod, som vi lige har set i USA. Her slipper man ikke af sted med vilkårlige dekreter. Jeg håber, at det kan tjene pressen til inspiration, så den fastholder sin (magt)kritiske funktion og ikke bare lader sig flyde med og 'neutralt rapportere', hvad de sociale medier kaster op (sådan som vi så et eksempel på i forrige uges 'presseloge' på TV2, der burde tjene som et afskrækkende eksempel på holdningsløshed på journalistuddannelsen).

Torben Heinskou, Allan Stampe Kristiansen, Flemming Berger, Runa Lystlund, Karsten Aaen, Martin E. Haastrup, Anne Eriksen, Jeppe Moritz Led, Jørn Andersen, Jan Weis, Lars N. Jensen og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Det giver ingen mening.

"Ikke kun som effektiv kommunikationskanal, men også fordi de løst organiserede, splittede sociale systemer forvirrer vores tilknytning til hinanden."

Det er muligt, men mig bekendt har narcissistiske ledere brug for veldefinerede relationer. Løst organiserede, splittede sociale systemer er svære at lede.

"I den narcissistiske kultur er verden et spejl, hvor individet forventer sig genspejlet i andres opmærksomhed. Selvoptagethed og tilfredsstillelse her og nu er i centrum. "

Det opnås kun i begrænset omfang med løst organiserede, splittede sociale systemer. Traditionelle medier er langt bedre til det formål, især hvis de har monopol på formidling.

For tiden savner jeg meget artikler el. debatter om modstanden mod Donald Trump, som virker meget koordineret og spredt over Europa. Der antydes ikke engang undren over, at der spredes mest mistillid til de, der påstås at have stor indflydelse på kommunikationen.

"Sociale medier med Twitter, Facebook osv. er fyldt med beskeder fra personer, som vi aldrig kommer i nærheden af eller knytter os til, og derfor ikke er i stand til at mærke nogen form for reel gensidighed med. "

Det er andre medier også. De fortæller endda sjældent, hvem de formidler beskeder fra, endsige hvad formålet er. En vigtig forskel er, at hver enkelt læser har langt større indflydelse på valget af kilder på sociale medier end på traditionelle medier. Ikke mindst giver sociale medier mulighed for valg af kilder, som andre medier ikke tilbyder.

Personligt blev jeg noget overrasket af en tweet fra en velrenommeret journalist fra USA i aftes. Påstanden var, at den eneste, som nu påstår, at Ted Malloch er spidskandidat til posten som USA's repræsentant hos EU, er Ted Malloch.
https://twitter.com/SpiegelPeter/status/828342322391871489.
Det er ikke det indtryk, europæisk presse har givet.
Det bidrager til et indtryk af, traditionelle medier i Europa ikke er pålidelige for tiden. Det ligner en tanke, at de helst formidler budskaber, som er til gavn for Ukraines regering, Islamisk Stat og andre oprørsgrupper i Syrien.
Andre steder har jeg læst undren over, Danmark får så meget positiv opmærksomhed internationalt, uden der er rationelle grunde til det. I mange tilfælde roses Danmark for noget, som andre lande gør mindst lige så godt.

Emil Urhammer, Hans Aagaard, Mikkel Schou og michael andersen anbefalede denne kommentar
Poul Sørensen

Facebook brugere vil måske gerne have det hele til at handle om facebook, men midt i overfladiskheden, så skulle man måske nævne at grundstammen i Trump's vægere er de kristne mødes i kirken mindst engang om ugen.
De kristne er organiseret om organistionen prolife, der ikke er facebookere.... Jeg tror ikke facebook er så overfladisk, men der er mange overfladiske diskusioner men de dækker over noget dybere og selvfølgelig vil den lille gruppe narcissister som er på facebook fylde forholdsvis meget....men de er ikke grundstammen i Trumps vælgerskare, det er de kristne der følger Jesus, helligånden, gud og den nationale stolthed.

Vibeke Rasmussen

En anden, mindre 'lærd' forklaring på fænomenet Donald Trump som USAs præsident kunne – og er efter min mening – i stedet være, at:

• flere amerikanere i udgangspunktet er mere tilbøjelige til at stemme Republican end Democratic.

• store dele af den amerikanske befolkning, udelukkende får deres nyheder gennem den voldsomt højredrejede, og manipulerende, Fox News. Eventuelt suppleret med Breitbart – hvis tidligere chef som bekendt nu er nærmeste rådgiver for Donald Trump og i øvrigt efter manges mening den mest magtfulde person i Det Hvide Hus – konspiratoren Alex Jones og hans Infowars, samt utallige højreorienterede radio-shows. Med meget mere i samme stil og politisk retning.

• de såkaldt etablerede nyhedsmedier har svigtet, bl.a. ved frem for fx at forlange pressekonferencer, i stedet medløberagtigt har stillet sig tilfredse med og flittigt citeret hans rablende tweets … og som valgkampen skred frem forsøgt at rationalisere, forklare og normalisere både dem og ham.

I parentes bemærket ansætter både NBC og CNN for tiden tidligere medarbejdere fra Fox News og Breitbart, så hele det amerikanske mediebillede synes i endnu højere grad end hidtil at være på vej mod højre.

• store dele af befolkningen blev begejstret over en person, der utilsløret 'svinede' den forhadte såkaldte elite – tilsyneladende uden viden eller bekymring om, at Donald Trump selv tilhører 'eliten', og at han i øvrigt angler efter at blive accepteret af også 'old money'-delen af den!

• store dele af befolkningen i løbet af valgkampen fandt det befriende, at de nu p.gr.a. Donald Trumps hæmningsløse, grænseoverskridende tilsvining af stort set alt og alle, nu fandt det legitimt også selv at kunne tilsvine alt og alle og dermed med en følelse af legitimitet nu helt åbent og offentligt kunne give los for egen indestængt følelse af underlegenhed, misundelse og ikke mindst had.

Allan Stampe Kristiansen, Anders Graae, Emil Urhammer, Runa Lystlund, Karsten Aaen, Anne Eriksen, Jeppe Moritz Led, Jens Erik Starup, René Arestrup, Britt Kristensen, Jørn Andersen, morten rosendahl larsen, Jan Weis, Mihail Larsen og Poul Sørensen anbefalede denne kommentar

Den ’kolde masse’ (Peter Sloterdijk, ”Masse og foragt”) har fået sin egen kommunikationskanal ’fakebook’ – masseindividualismen er den organiserede forladthed, kun forbundet via kabler og elektroner, hvor enhver er lige meget værd i sin værdiløshed – de er et råstof for det mediale herredømme, som få ønsker sig, men alle bliver en del af – se blot på det seneste katastrofale amerikanske præsidentvalg …

Kurt Nielsen, Espen Bøgh, Martin E. Haastrup, Anne Eriksen, Jørn Andersen og Mihail Larsen anbefalede denne kommentar

Forgiftning af den offentlige debat

Det værste ved sværmen af udokumenterede 'nyheder' er sådan set ikke, at de er falske. I enhver krig eller klassekamp vil der være propaganda, som giver ensidige og selektive informationer. Men til det formål har man bl.a. kildekritik, faktacheck og ideologikritik, som kan 'afsløre' løgnen.

Nej, det værste er, hvis løgnen bliver den nye normaltilstand. Hvis alle lyver og der opstår en skamløs konkurrence om at lyve overbevisende, eller som the Guardian skriver, at der opstår et nyt "fake news ecosystem":

https://www.theguardian.com/media/2017/feb/06/liberal-fake-news-shift-tr...

Hvis modparten konsekvent snyder, kan det være fristende at gøre det samme - for ikke at være håbløs naiv. Derfor kan man nu konstatere, at produktionen af 'fake news' spreder sig over hele det politiske spektrum og i stigende grad også anvendes af venstrefløjen.

Dét er ikke den rette medicin!

Kurt Nielsen, Martin E. Haastrup, Niels Duus Nielsen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Produktionen af 'fake news' er bare den seneste mutation i kapitalismens dødskamp ...

Allan Stampe Kristiansen, Bill Atkins, Martin E. Haastrup og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Poul Solrart Sørensen: "(...) men midt i overfladiskheden, så skulle man måske nævne at grundstammen i Trump’s vægere er de kristne mødes i kirken mindst engang om ugen."

Der er meget, der kunne nævnes. Blandt andet fik Donald Trump meget gratis reklame af traditionelle medier, som gerne formidlede hans kontroversielle udsagn, og han havde sit eget reality-show på tv.

Det kan nævnes, at Donald Trump besøgte Louisiana under en oversvømmelse, mens Clinton var fraværende. http://elections.ap.org/content/donald-trump-surveys-damage-flood-strick... contra http://edition.cnn.com/2016/08/22/politics/hillary-clinton-louisiana-flo....

Disse tre faktorer har intet med sociale medier eller kristne kirker at gøre. Til gengæld er de gode eksempler på faktorer, som ignoreres i debatter om USAs seneste præsidentvalg.

ulrik mortensen

Sociale medier - ikke bare onde. En væsentlig årsag til Obamas to sejre var de sociale medier: "A major success factor for Obama’s victory was how Obama’s campaign used social media and technology as an integral part of its strategy, to raise money, and, more importantly, to develop a groundswell of empowered volunteers who felt they could make a difference." Raport fra Stanford:
https://people.stanford.edu/jaaker/sites/default/files/tebrmay-june-obam...

FOR MEGET OG FOR LIDT FORDÆRVER ALTING
Skribenten har som overordnet værdi fællesskab med levende mennesker; men et fællesskab, broderskab er også en stærk kontrolinstans, som bremser alternative idéer og initiativer, som sociale medier kan give plads til.

Martin E. Haastrup, Niels Duus Nielsen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Ovenfor er der linket til to artikler, hvoraf den ene i rosende vendinger fortæller om Donald Trump, og om storheden i at han under valgkampen gav sig tid til at besøge Louisiana, der på dét tidspunkt havde været udsat for store oversvømmelser. Samtidig bliver Hillary Clinton hånet for ikke at have gjort det samme.

Det andet link forklarer Hillary Clintons fravær. Men denne artikel: Trump drops in for a photo-op selv om statens guvernør havde frabedt sig besøg – viser nok endnu tydeligere forskellen på de to versioner, man som læser/vælger blev præsenteret for:

"Donald Trump wins the thousand-meter Empty Show Of Compassion event today as he and running mate Mike Pence dropped in on Baton Rouge, Louisiana, to nod and look concerned about all the flooding. And also to sign some Make America Great Again hats, despite Gov. John Bel Edwards's request that he not visit the state for political purposes."

På et af de få billeder, lynvisitten afstedkom, ser man Donald Trump 'hjælpe til' med at uddele … modellervoks!

Mens den første udlægning blev bragt i stort set samtlige større 'etablerede' medier, blev den sidste hovedsageligt bragt i mindre udbredte web-baserede, her bloggen CrooksAndLiars. Ikke at der nødvendigvis er en generel forskel på de to typer medier … men kan en af versionerne her mon betegnes som 'fake news'? Eller er der bare, med Donald Trumps talsperson Kellyanne Conway berømmelige betegnelse, tale om 'alternative fakta'?

Poul Sørensen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Anne Eriksen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Jens Erik Starup

De traditionelle medier fører vist klart, når det drejer sig om at viderebringe Trump's tweets.

Børge Rahbech Jensen

Vibeke Rasmussen ignorerer fuldstændig befolkningen i Louisiana, og begår dermed samme fundamentale fejl, som Hilary Clinton begik. Det var på det sociale medie Quora, jeg først læste om Donald Trumps besøg og Hilary Clintons fravær. Det blev påstået, at Donald Trump kom to gange. Jeg forstod, forskellen blev opfattet på den måde, at Donald Trump var nærværende, mens Hilary Clinton dybest set ikke gad USAs befolkning.

"Mens den første udlægning blev bragt i stort set samtlige større ’etablerede’ medier"

Kilder? Jeg har ikke læst om det i danske medier. Jo mere jeg læser, des mere står det klart, at Hilary Clinton er langt mere narcissist, end Donald Trump er.

------------
Leo Nygaard:
"Måske en trøst og et håb, at flere via overfladiskhedens medier inspireres til seriøs fordybelse."

Det er off-topic. Mig bekendt er det mest totalitære stater, der prøver at forbyde sociale stater, og totalitære stater ønsker kun fordybelse på et begrænset grundlag, som sikrer befolkningens fulde accept af statens dogmer. Mit indtryk er, at danske universiteter og gymnasier også fungerer på den måde, og dansk presse kun er kritisk i det omfang, det passer til Folketingets debatter. Faktisk er dansk presse ofte mest kritisk mod den danske befolkning.

Vibeke Rasmussen

Børge Rahbech Jensen ignorerer fuldstændig, eller opdager ikke, at jeg faktisk prøvede at få hans henvisning til om ikke ligefrem 'fake news' så i hvert fald voldsomt partiske/ skævvredne nyheder, til at fremstå som om han så sagen fra to sider.

Beklager. ¯\_(ツ)_/¯

Poul Sørensen, Anne Eriksen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Vibeke Rasmussen: I så fald var det malplaceret. Ingen af linkene om Louisiana var "fake news". Det vigtige var, at befolkningen i Louisiana var vælgere til USAs præsidentvalg. For dem var det næppe "fake news", at den ene præsidentkandidat havde været nærværende, mens den anden ikke havde. Følelser er ikke rationale, og det vil være en stor fejl at forkaste dem som "fake news" eller "alternative news".
Iflg. http://www.politico.com/2016-election/results/map/president vandt Donald Trump den kreds, men den er vist normalt republikansk. http://www.270towin.com/states/Louisiana

I forhold til "fake news" er min pointe fortsat, at det er mest fatalt, når det spredes af traditionelle medier, især når de ikke anfægtes. På sociale medier er adgangen til andre kilder nemmere, og befolkningen er mere spredt på forskellige kilder. Fx. har Donald Trump 24 mio. følgere på Twitter svarende til 7% af USAs befolkning el. 1.200 gange Informations daglige oplag.
Mit indtryk er, at ingen spreder flere "fake news" end de store, danske nyhedsmedier, og det er et langt mindre problem end de emner, der ikke tages op.

Vibeke Rasmussen

Børge Rahbech Jensen

Faktisk troede jeg, fejlagtigt kan jeg nu forstå, at du seriøst prøvede at belyse sagen fra to sider ved at linke til 1) en artikel, der overdrevent positivt beskrev Donald Trump, og 2) en artikel der mere neutralt (ikke ligefrem positivt, men det var der nu meget lidt, der var i løbet af valgkampen) forklarede Hillary Clintons udsættelse af et besøg. Har du overhovedet læst artiklen i dit andet link? Der står bl.a.:

"But [Louisianas Guvernør] Edwards also responded to critics of Obama, and by association Clinton, who called for them to visit the state. He explained that it would be better for the President to visit later on, once relief efforts had progressed, because the security and logistical demands of a presidential visit would have taken away resources. Edwards also praised the federal government's aid in response to the flooding.

In her statement, Clinton also called on supporters to help with relief efforts, and warned about the potential connection between flooding and the spread of the Zika virus."

Så i et forsøg på at understrege den pointe, som jeg fejlagtigt troede, du havde, linkede jeg til en artikel, der endnu tydeligere var en modsætning til dit første link, nemlig en meget Donald Trump-kritisk artikel. Jeg beklager igen, at jeg på den måde prøvede at udstille dig som værende upartisk.

Min pointe var, at forsøge at pege på hvor svært det i mange tilfælde er blevet at skelne mellem faktuelle, falske og alternative nyheder. For ligesom jeg ikke ukritisk accepterer indholdet i dit første link, gætter jeg på, at du nok heller ikke ukritisk accepterer indholdet i den artikel, jeg linkede til? Men hvem har ret? Og hvem skal afgøre, hvem der har ret? Helt generelt?

Det er ikke længere så absurd, som man ellers kunne ønske sig, at betegne den tilstand "vi", medier såvel som mediebrugere, er havnet i, som noget nær et alternativt nyheds-univers, hvor Kellyanne Conways idiotiske "alternative facts", måske slet ikke er så idiotisk, når det kommer til stykket. Hvilket efter min mening er dybt beklageligt.

I øvrigt gælder mine ovenstående kommentarer og henvisninger udelukkende amerikanske medier.

Poul Sørensen, Anne Eriksen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

»Hvor mange af dem (vennerne) ser du?« spurgte jeg.

»De giver mig likes, det er det vigtigste,« lød svaret.

Hvor forstyrret i hovedet kan man mon blive ?

Mon ikke Leonard Cochen udtrykte det meget godt i sangen "The Future" med ordene; "Things are going to slide, slide in all directions", Narcisisme, identitetsløshed/-søgen(mærkevaren), anerkendelse(Facebook), holdningsløsheden(samfundsværdier), pålidelig medie information, moral og etik skred - alt sammen i en pærevælling.

R ikke SL
Måske er Trump bare en nyttig hånddukke for storindustrien og pengemagten i USA, ført frem af Steve Bannon, som "propagandaminister". Den økonomiske magt kender hans svagheder og benytter sig af hans udadfarende væsen. Alt imens han skaber sig, kan de personer/sammenslutninger, der står bag ham ændre, for dem, samfundmæssige hæmmende love, mens vi andre forarges over hans narcissistiske tendenser. Han er røgen, der hæmmer indblik. Han har allerede suspenderet økonomisk tilsyn til dels. Alle, der står tæt på ham er nogle af de mest magtfulde mennesker i USA. Her er Facebook og Twitter et glimrende sted for magteliten, at udtrykke sig. De ansætter bare ligeledes nyttige idioter til arbejdet. Dette arbejde kunne kaldes digital propaganda, lobbyarbejde og manipulerede nyheder. Disse nyheder når ud til mange.

Niels Duus Nielsen, Flemming Berger, Kurt Nielsen, Trond Meiring, Peter Jensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

...og de såkalte sociale medier er da vel også ejet og kontrolleret af magthavere, direkte af ejerne, selskabene der driver dem, som heller ikke er uafhængig af statsmagterne og den internationale kapitalismes diktatur og magtkonforme "politiske korrekthed."

Niels Duus Nielsen, Kurt Nielsen, Runa Lystlund, Peter Jensen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Søren Lystlund, du har ret, i hvertfald så langt, at Wall Street er bedøvende ligeglade med hvem der sidder på magten i USA - Trump eller Hillary - bare det ikke bliver en socialist som Bernie Sanders.

Runa Lystlund, Trond Meiring og Peter Jensen anbefalede denne kommentar

"Mit indtryk er, at ingen spreder flere "fake news" end de store, danske nyhedsmedier, og det er et langt mindre problem end de emner, der ikke tages op."

Vi har idag kun begrænset journalistisk - og langt mere nyhedsproduktion. Mediehuse tegner de store nyhedsdiskurser ... og som Børge Rahbech Jensen pointerer, er udeladelse af væsentlige, politiske emner særdeles problematisk for folkeoplysningen, ligesom dissociering og ensidighed i formidlingen er det.

Mediehusenes fremvækst har betydet at diversitet/mangfoldighed i journalistikken er eroderet; uafhængige og undersøgende journalister er idag et fåtal, hvor flertallet er ansatte i koncerner, hvis nyhedslinjer tegnes oppefra; af hhv. redaktionel ledelse og bestyrelse. Tiderne, hvor ihærdige og idealistiske journalister talte magten midt imod og drev kritisk, respektløs journalistik er forpassede ... for såvidt at disse kunne få bredere dele af befolkningerne i tale. Træerne forsvinder billedligt talt i skov på skov på skov af 'breakende', farverige nyhedsblokke, som typisk indeholder messende meddelelser om sort og hvidt.

Kurt Nielsen, Børge Rahbech Jensen og Trond Meiring anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Leo Nygaard: "Jeg taler om snæversyn og udsyn."

Snæversyn leveres i rigeligt mål af Europas traditionelle medier. Sociale medier bidrager til udsyn. Problemet er bare, at de sociale medier ofte bidrager til uønsket udsyn, hvor snæversyn ønskes.

------------------
Vibeke Rasmussen: "Har du overhovedet læst artiklen i dit andet link? "

Jeg forholdt mig stadig til, hvordan det blev opfattet af vælgerne i Louisiana. Linkene var bare tænkt som dokumentation for påstande, jeg havde læst på det sociale medie Quora som svar på et spørgsmål om, hvorfor Hilary Clinton tabte præsidentvalget. Er det virkelig så svært at forstå, at nogle vælgere oplevede Donald Trumps nærvær og Hilary Clintons fravær i en svær tid?

"Min pointe var, at forsøge at pege på hvor svært det i mange tilfælde er blevet at skelne mellem faktuelle, falske og alternative nyheder."

Det giver ingen mening i forhold til Louisianas befolkning, som var dem, jeg forholdt mig til. Det var jo hverken dig eller mig, der skulle stemme ved USAs præsidentvalg. For befolkningen i delstaten var både Donald Trumps besøg og Hilary Clintons besøg meget faktuelle nyheder, som blev verificeret direkte. Dem, Donald Trump formede modelervoks sammen med, var næppe i tvivl.

Faktisk er det kommet så langt ud, at det er nødvendigt at læse Donald Trumps tweets for at vide, om de er refereret korrekt. Det er ikke engang blandt mine største udfordringer, som kun indirekte er relevante for denne debat.

En af mine udfordringer er, at mens danske medier er meget optagede af Donald Trump, må jeg ty til sociale medier for at finde ud af, hvad EUs udenrigschef Federica Mogherini laver. Det viste sig, hun var på rundrejse i Mellemøsten, mens Donald Trump indførte det meget omtalte indrejseforbud fra syv udvalgte lande. Tidligere havde hun brugt lejligheden under et møde i Davos til at snakke med Irans udenrigsminister om bl.a. Syrien. Det synes de store, danske medier åbenbart ikke er særlig vigtigt. Hun er endda kun en af 27 Europa-kommissærer.

En anden udfordring er, at selvom dansk presse gerne fortæller om alvorlig terrortrussel mod Danmark, fortæller den intet om, hvorfor efterforskning af terror tager mindst et år i Danmark, uden det fører til en dom for terrorisme. I forhold til Christiansborg kan jeg konstatere, at pressen gerne stiller kritiske spørgsmål, som passer til en debat i Folketinget, men intet fortæller om fx, hvem, der mødes med hvilke udvalg og ministre, ikke forholder sig kritisk til de udsagn, der er bred enighed om, og ikke fortæller om statens støtte til erhvervslivet.
Bl.a. tages for gode varer, at effektivitet og økonomisk vækst handler om beskæftigelse, selvom det objektivt set er forkert. Før folkeafstemningen i december 2015 blev det taget for gode varer, at EU bare kunne lade Danmark fortsætte som medlem af Europol, selvom det ville være i strid mod både EUs traktat og Danmarks grundlov. Efter mine begreber er det misinformation og falske nyheder. Det er også fake news, at Danmark har verdens højeste skattetryk, når den påstand er baseret på skatter i forhold til BNP, selvom skattetryk normalt beregnes som skatter i forhold til indkomster. Spørgsmålet er, om det også gælder udsagn om påståede trusler mod en offentlige orden. Det minder mig om, at Naser Khaders udfald mod muslimer ikke bare tages for gode varer, men det også accepteres, at Naser Khader selv ikke drager konsekvenser af sine holdninger. Det er mest ubehageligt, fordi pressen har direkte adgang til de folkevalgte politikere på Christiansborg, og har direkte indflydelse på den førte politik. Det er ikke godt, hvis et lands lovgivning er baseret på falske nyheder. Faktisk er påstandene om falske nyheders ophav ikke engang troværdige, men tages alligevel for gode varer helt ind i Europa-Parlamentet.

Nogle ikke-svar

Trond Meiring [02:55] og [03:01]

Drop det religiøse sprog og giv klare svar: Nævn de omtalte monopolmedier ved navn - og forklar, hvordan de er ejet eller styret af magthaverne. Gerne detaljeret og konkret.

Charlotte Svensgaard

De aller fleste medier kan bruges og misbruges af narcisistiske ledere - uanset om det er twitter eller et statskontrolleret medie i et hel eller halv diktatur, sådan er det med medier.
Og de aller fleste leder (som går efter magt) har en massiv rem af huden når det kommer til narcissisme, i følge min erfaring.

Philip B. Johnsen

Vibeke Rasmussen og Mihail Larsen
Jeg vil ikke gå ind i nu, hvad der er årsagen til befolkningen ikke stemmer på Clinton, udfordringerne generelt, der ikke addresseres om man vil, da ingen anden gør det, men konstater, at det må antages være årsagen til, at det fortsættter.

Jer er ikke uenig i den kritik der nævnes, jeg savner focus på, hvad der er gået galt politisk og hvodan der findes løsning?

Nogen har misforstået, hvad det er der foregår, eliten taler sort om, at der er et opgør med eliten, the establishment og de indspiste, drain the swamp, det er da på tide, der kommer lidt styr på, hvem det er, der undertrykker hvem og hvorfor halvdelen ikke stemte til valget.

Fakta om valget i USA.
231,556,622 stemmeberettigede.

(46.9% stemte ikke til valget.)

25.6% stemte på Clinton.
--25.5% stemte på Trump.-- vinder af valget.
1.7% stemte på Johnson.

Trond Meiring, Flemming Berger og Kurt Nielsen anbefalede denne kommentar

Lidt om kritisk yderlighed ved Uffe Kaels Auring:
"En fremtrædende, velafprøvet og -underbygget hypotese om mainstream-medieindholdets politiske karakter lyder, at medierne afspejler de politiske (og evt. økonomiske) magthaveres synspunkter og perspektiver, mens afvigende synspunkter og mindre magtfulde aktører er ekskluderet eller marginaliseret i mediebilledet. Inden for mainstream-medieforskningen er Daniel C. Hallin og Lance W. Bennett nok de mest fremmeste internationale repræsentanter for opfattelsen. 1

En beslægtet hypotese er, at såkaldt ”principiel kritik” kun i yderst ringe omfang indgår i mainstream-mediernes behandling af vestlige og allierede staters udenrigspolitiske adfærd, mens ”taktisk kritik” forekommer i varierende omfang, alt efter hvor høj en grad af elitekonsensus det givne emne er omgærdet af. Denne hypotese er man især optaget af i den mere radikale (og marginaliserede) gren af medieforskningen, hvor Edward S. Herman og Noam Chomskys Manufacturing Consent – The Political Economy of the Mass Media nok står som hovedværket. Denne anden hypotese er på sin vis en indholdsmæssig specifikation af førstnævnte."
http://medieoplysning.dk/?p=959

Niels Duus Nielsen, Trond Meiring, Flemming Berger, Kurt Nielsen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Peter Jensen, Bernie Sanders - socialdemokrat. Ja, men trods alt en ærlig en af slagsen, som giver folk en stemme og en fornemmelse for, at der er et alternativ til Wall Streets tre politiske fløje: Konservatismen, Trumps højrepopulisme og Hillarys neoliberalisme.

Poul Sørensen

Børge Rahbech Jensen
Så sent som i går aftes var der interview med Trumps vælgere i bible bæltet og en af disse vælgere ville endda gå så langt som at mene at han talte ligesom Trump fordi han også var en mand og jeg går her ud fra at det var pyssy grabber kommentarene som den pågældende ville forsvare.... Trump er en helt i bible bæltet ... måske ikke for præsten, men for resten af meningheden..... Jesus, gud, helligånden og den protestantiske kirke valgt Trump både som person og som politiker..... og du kan roligt regne med at de kristen stemmer for hans genkomst om 4 år.... ellers skal rigtigt meget gå galt for disse mennesker er på linje med Trump.

Philip B. Johnsen

Peter Jensen
Der er et rimeligt synspunkt syntes jeg, der i sig selv efterlyser, hvorfor politikere ikke syntes, at kunne beskrive en farbar vej, til løsning på udryddelse af global ekstrem fattigdom og den befolkningstilvækst, der følger med ekstrem fattigdom, på den lange bane, men nu mere i kølvandet på de menneskeskabte klimaforandringer, har kurs mod en eskalering af problemerne, med øget såkaldt 'frihandel' som 'alternative fakta' til løsning på problemerne eller kortsigtede økonomiske interesser om man vil.

Ansvaret er politisk, en indspist politikerskare og presse, vil jeg kalde det.

Mihail Larsen skriver som ide-historiker tvivlende om det vi alle kan se hver dag - mediernes manipulering og monopolisering ...hvorfor mon. Hvorfor mon Putin og Kina bruger mia. på Soft Power og Trump hysterisk forsøger at tilkæmpe sig initiativet i medierne. Mon det er fordi medierne er styret fra Wall Street.

Det er faktisk ikke mange artikler der findes i medierne om det guldbur de befinder sig og slet ikke om dem der fordre dem gennem tremmerne, men her er en

http://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-me...

Flemming Berger og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

Philip B. Johnson, ansvaret - for så vidt at dette kan gøres entydigt - er vel hos de, som har muligheder for at forandre på udviklingen ... både når det gælder de etablerede massemediers primitiviserende nyhedsproduktioner og de sociale mediers eksistentielt og psykologisk forarmende forførelser.

Og når jeg henviser til Uffe Kaels kritiske gennemgang af Carsten Jensen kritik af bl.a. den offentlige, danske mediedebat af vort krigsengagement i Afghanistan, skyldes det dels at de sociale mediers diskurser ofte udvikles med tilsvarende blinde vinkler ... og dels at de sociale mediers kommunikation ofte er inspireret/influeret af etablerede mediers nyhedsprodukter.

Vibeke Rasmussen

Børge Rahbech Jensen

At læse Quora – endnu et socialt medie hvor stort set hvem som helst kan skrive/påstå stort set hvad som helst – giver ikke tilstrækkelig viden til at kunne udtale sig skråsikkert om, hvordan den 'røde', altså republikansk ledede, stat Louisianas 4 1/2 million indbyggere opfattede, hvad nyhedsmedierne under valgkampen fortalte dem.

Det er også svært at tage din argumentation seriøst, når du linker til en artikel, som du ikke selv har læst, men som du tilsyneladende tror, sætter Hillary Clinton i et negativt lys. Tværtimod forklarer og forsvarer artiklen hendes – og daværende præsident Obamas – beslutning om at lytte til guvernørens opfordring til politikerne om ind til videre at holde sig væk! En artikel som desuden nævner, hvordan hun viser både omsorg og indlevelse i situationen ved at opfordre til at hjælpe og minde om risikoen i forbindelse med oversvømmelser af spredning af Zika-virus. Jeg forstår ikke helt, hvordan det i dine øjne gør hende til narcissist!?

Desuden medvirker du efter min mening til at sprede, skal vi sige 'upræcise oplysninger', når du beskriver, hvordan "Donald Trump formede modelervoks sammen med" indbyggerne. Nej, han gjorde da ikke! Han tog til Louisiana for at få taget fotos! Af sig selv! Bl.a. ét hvor han tilsyneladende 'hjælper til' med at losse nødhjælp fra en varevogn. Som – tilfældigvis? – var lastet med pakker af modellervoks. Helt ærligt, er det næppe modellervoks, nødlidende efter en oversvømmelse har størst behov for! Så enten 'køber' man Donald Trumps forsøg på at se engageret og empatisk ud i den situation, eller også gør man ikke. Du gør åbenbart, jeg gør ikke, men hvem af os ser det sande billede? Hvad er fakta, hvad er falsum, hvad er 'alternative' fakta?

Børge Rahbech Jensen

Vibeke Rasmussen:

"(....) hvad nyhedsmedierne under valgkampen fortalte dem."

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan Louisianas befolkningen oplevede det, pressen fortalte dem. Selv hvis de slet ikke fulgte med i, hvad pressen fortalte, vidste de nok, hvad der skete i deres egen stat, og hvem kandidaterne til præsidentvalget var. Hvorfor er det så svært at forstå?

"Det er også svært at tage din argumentation seriøst, når du linker til en artikel, "

Det er næppe min skyld endsige mit ansvar. Det må du selv rode med. Fakta er, Hilary Clinton table præsidentvalget, og præsidentvalget blev gennemført i henhold til USAs lovgivning. Det forholder du dig overhovedet ikke til.

"Desuden medvirker du efter min mening til at sprede, skal vi sige ’upræcise oplysninger’, "

Det kaldes ytringsfrihed. Jeg formoder, det begreb trods alt er kendt. Jeg er ikke journalist, og har forhåbentlig aldrig givet mig ud for at være det. Hvorfor fortæller du ikke, hvad din interesse er?

"Nej, han gjorde da ikke! Han tog til Louisiana for at få taget fotos! Af sig selv!"

Ja, han gjorde det af sig selv. Det er hele pointen. Han traf et valg, mens den anden kandidat traf et andet valg. Igen: Hvor svært kan det være? Har du slet ingen forståelse for andre mennesker? Er det sort snak, at mennesker, der møder op på eget initiativ trods en borgmesters opfordring, når en befolkning er i nød, formentlig får mere respekt end mennesker, der bliver væk?

"Du gør åbenbart, jeg gør ikke, men hvem af os ser det sande billede? Hvad er fakta, hvad er falsum, hvad er ’alternative’ fakta?"

Det er stadig ikke mit ansvar. Det eneste relevante billede er, at Donald Trump vandt og Hilary Clinton tabte USAs senete præsidentvalg. Det er det eneste, bl.a. du og jeg skal forholde os til. Du vælger så at gribe fast på én del af en mulig forklaring, mens de to andre punkter, jeg nævnte, ignoreres. Med den argumentation, du selv leverer, vil jeg foretrække, at du ikke tager min argumentation seriøst. Du har tydeligvis et personligt forhold til Hilary Clinton og kan slet ikke overskue, at hun kunne gøre noget som helst forkert. Dermed udviser du præcis samme adfærd, som Donald Trump anklages for: Alt, der ikke passer til din personlige holdning, er falske nyheder.

----------------------
Poul Solrart Sørensen: Donald Trump er helt så mange steder. Det er også påstået, han er helt for mange i den hvide middelklasse og mange hvide, der har mistet sit job.

----------------
Leo Nygaard: " Du mener altså at Facebook er bedre end Information, Jyllandsposten, partimedlemsskab, højskoler, fagpresse og litteratur.?"

Jeg mener, du vrøvler. Så enkelt er det.
Information og Jyllands-Posten bringer stort set de samme historier. De kan med fordelt suppleres med historier fra sociale medier. Partimedlemsskab giver i sagens natur kun partiets holdninger. Højskoler og faglitteratur kan med fordel suppleres med sociale medier, hvor bl.a. nyere forskning kan formidles. I litteraturen ændres bøger i sagens natur ikke, mens de står på reolen.

Igen: De sociale medier er mest en udfordring for de, der har behov for fastholdelse af kendt viden, eller ønsker kontrol med de informationer, der formidles.

Atkins

Tak for den gode oversigt over de fortrinsvis amerikanske mediers ejerskab. Ingen tvivl om, at de er dominerende, og at de kommercielle.

Men de er kun blevet gode forretninger, fordi nogen gider læse eller se dem. Og hvem er det nu lige dét er: Folket.

Hvor irriterende det end er (for dig) at erkende, at der findes et fænomen, som Marx har navngivet til 'falsk bevidsthed' (og som Frankfurterskolen i rigt mål har kritiseret som 'kulturindustri'), så er det et faktum (ikke et 'alternativt', men et rigtigt), at de fleste mennesker har behov for en følelse af lykke, tryghed og illusion ('opium for folket').

Derfor er det et fejlspor hele tiden at henvise til 'magthaverne', der undertrykker folket, uden samtidig at forklare, hvordan de slipper af sted med 'at sælge varen'.

Men bortset fra det, så er selv i kapitalistiske lande dele af pressen systemkritiske. Hvorfor har de ikke enorme oplagstal? Hvorfor er Information ikke større end Jyllandsposten? Ingen tvinger nogen til at købe Information eller Jyllandsposten. Er det 'magthaverne', der er på spil? Hvad er det blevet af A-pressen? Er den blevet aflivet af 'magthaverne'?

Og endelig. Hvordan kan det så nu forklares, at magthaverne i USA skælder ud på 'mainstreampressen' og beskylder dele af den for at være socialistisk eller endog kommunistisk? Vi taler om New York Times, f.eks. Hvad er der gået af magthaverne?

"Derfor er det et fejlspor hele tiden at henvise til ’magthaverne’, der undertrykker folket, uden samtidig at forklare, hvordan de slipper af sted med ’at sælge varen’."

Fraset de mere specifikke ejerforhold medier og magthavere imellem, så er der hér et ganske habilt eksempel på hvordan 'varen' kan leveres af medier, som er med til at sætte diskurserne::

http://www.kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1445

Det vil maks koste dig 10-15 minutter at læse det, Mihail.

Bill Atkins, Niels Duus Nielsen, Trond Meiring og Flemming Berger anbefalede denne kommentar
Flemming Berger

Peter Jensen 17.17 Mange tak for henvisningen;den var yderst interessant og for mit vedkommende meget belærende.

Mihail Larsen, jeg siger ikke i denne her forbindelse, at det er : ’magthaverne’, der undertrykker folket, ...det er noget du siger.

Det jeg siger er, at magthaverne undertrykker og forvansker de informationer, der når ud til folket. Det er en helt bevidste fejludlægning fra din side, Mihail Larsen, som er i overensstemmelse med den sofisme, der ofte kendertegner påvirkningsdebatten, der jo altså i sin videste form drejer sig om "blød magt", der er et anerkendt element i stormagtstrategier helt på linie med "militær magt" og "økonomisk magt".

Og uden samtidig at forklare, hvordan de slipper af sted med ’at sælge varen’. skriver du Mihail Larsen. Nyheder tygget og renset for ubehagelige sandheder og os selv, de sælger nu engang bedre end sandhederne. Hvis du har læst på mit link over medieverdenens "Four Big", så har du vel ikke kunnet undgå at se at "Walt Disney" er en af de fire store. Massepsykologi er sat i magthavernes tjeneste.

Mihail Larsen, din ignorering af den "bløde magts" påvirkning - som jo også foregår gennem universiteternes forskning og rapportering - og dens betydning, er ikke en samfundsvidenskabelig position værdig.

Peter Jensen

En meget interessant analyse, der bestemt giver stof til eftertanke. Blot ikke til svar på, om Information og Politiken tilhører en monopolpresse, der er ejet eller styret af magthaverne.

Artiklen er grundig, men også énsidig. Den eftersøger konsekvent kilder, der kan demontere den i vestlige medier fremherskende vurdering.

En stor del af kildevurderingerne beror på 'troværdighed', og efter Putins og Ruslands legendariske løgnagtighed omkring erobringen af Krim (som de senere selv har indrømmet offentligt), kan det ikke undre, at kritiske medier er forbeholdne eller skeptiske over for russiske 'forklaringer'.

Peter Jensen, netop den type nyheder som gasangrebet i Ghouta, Ruslands angreb på Georgien, Ruslands nedskydning af MH17, kaldes i soft-power-teminologi for "strategiske nyheder". Når der er gået et stykke tid, omtales de af samtlige studierværter (mundtlige envejs-udsagn er ikke nemme at imødegå) som beviste kendsgerninger.

Mihail Larsen, du tager også fejl vedrørende "Opium for folket". Det udtryk brugte Marx om religion som eskapisme. Ikke om folks misinformation.

Trumps løfter til arbejderne i rustbæltet er 'opium'. De bliver glade, fordi de tror, at det løser deres problemer. Det gør det ikke. Trump planlægger en deregulering af den amerikanske banksektor og har i øvrigt møbleret sin regering med milliardærer, der har tjent deres formuer på at udbytte arbejderne.

Sider