Kommentar

Hvornår holder nationale politikere op med at fortrænge Europa?

Europa har fatale historiske erfaringer med nationalismens konsekvenser, så der er ingen grund til ikke at handle resolut, nu hvor den igen begynder at spire, skriver Suzanne Brøgger
Suzanne Brøgger i sit hjem.

Suzanne Brøgger i sit hjem.

Sofie Amalie Klougart

Debat
25. marts 2017

I Europa har vi udviklet et paradoks af rige, stærke – og skrøbelige – velfærdsstater, som ikke selv, enkeltvis, kan forsvare den europæiske humanistiske tradition med rod i oplysningstiden. Dette grundlag ser vi for tiden skride.

Hvordan skal Europa beskytte sig mod denne nationalistiske krampetrækning, et helvede som kontinentet har fatale historiske erfaringer med?

Europa er et eksperiment med sameksistens af forskellige nationaliteter og sprog. Derfor er spørgsmålet, hvilke grænser man bør ophæve, og hvilke der skal håndhæves som Europas ydre grænser, velvidende at grænser i en global verden ikke er, hvad de var. Mure og hegn hører fortiden til. Grænser på den nuværende jord er ydende, levende – og dermed skrøbelige.

I kø til Europa

Hvordan skal den europæiske kulturelle infrastruktur, den europæiske selvtillid, styrkes?

De klassiske arnesteder for europæisk kultur ligger mest udsat for influx af turister, flygtninge og immigranter.

Amerikanere, kinesere og japanere står i kø overalt i Rom. Hvorfor? Fordi Europa er blevet et eftertragtet museum? For at bevidne ’Romerrigets’ undergang? Immigranter strander på Lampedusa – flygtninge ankommer til Grækenland – demokratiets vugge.

Men hvis hele verden synes at mene, at Europa er det mest attraktive sted på jorden, hvordan kan det så være, at europæerne ikke selv er mere ivrige efter at tage vare på Europa og styrke den geniale opfindelse, som den europæiske civilisation samlet set må siges at være?

Er det ikke tid til, at Europa opdaterer sin gamle oplysningstid, menneskerettigheder og -pligter, som det kulturelle fundament hviler på?

Udviklingen globalt går mod bystater. Også i Europa. Det er hovedstæderne, der vokser som levende, dynamiske centre, mens udkanten udgør et stort, råbende spørgsmålstegn overalt.

Hvordan skal balancen mellem centrum og periferi stabiliseres?

Når højreekstremismen er et symptom på globaliseringens og robotiseringens omkostninger for alle de mennesker, der føler sig kørt over, hvordan kan flere fortabte mennesker i Europa indgives fremtidshåb?

Bør alle, der føler sig truet af indvandring, outsourcing og robotisering, have økonomisk kompensation for at leve i lande, de ikke længere kan genkende? Skal velfærdsstaterne opdateres?

Geografisk bevidsthed

Skal bevidstheden om Europas geografiske beliggenhed ikke aktiveres?

Burde Europa ikke gøre mere for udviklingen i Afrika, som det europæiske kontinent er forbundet med henover et levende hav af lig?

Rygtet i Rusland vil vide, at det er blevet forbudt i Europa at døbe børn. Hvorfor er kendskabet til russisk kultur ikke langt mere udbredt i Europa?

Skal der ikke handles og udveksles langt mere med det russiske civilsamfund som modvægt til cyberkriminalitet og hele den russiske misinformationsindustri?

Den fri forskning er i fare i USA. Klimaforskere får mundkurv på, miljøinstitutioner lukker. Er der dermed kommet en ny mulighed for fremdrift på klima og miljø i Europa?

Hvordan kan Europa stå samlet og fast over for højreekstremismen, i USA, i UK og i EU?

Hvor mange nationalistiske sammenbrud skal ske, og hvor mange flere naturkatastrofer, før de nationale politikere vågner op til dåd og ophører med at fortrænge Europa over for borgerne?

Suzanne Brøgger er forfatter og essayist.

Indlægget er en del af bogen ’Hvis EU er svaret, hvad er så spørgsmålet’, som foreningen Nyt Europa udgiver i dag i anledningen af 60-året for Romtraktaten. Bogen kan hentes på foreningens hjemmeside.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Skal der ikke handles og udveksles langt mere med det russiske civilsamfund som modvægt til cyberkriminalitet og hele den russiske misinformationsindustri?"

Det skal der, og dette skal samtidig ske som en modvægt til vestlig misinformation, dobbelte standarder iht. politiske modstandere og massemedieret propaganda.

Europa kunne have stået fast overfor højreekstremismen, da USA førte krig i Vietnam (en højreekstremistisk terrorkrig), da man utidigt anerkendte Kroatien og Bosnien-Herzegovina, da adskillige medlemslande gik i krig i Afghanistan og Mellemøsten, da Libyen blev overfaldet, da Ukraine blev kastet ud i borgerkrig, da Syrien blev destabiliseret. Men Europa tager part i disse megabegivenheder, som er af klar højreekstremistisk, politisk karakter - omend kun hovedparten indebærer brud på krigens love, mennskerettigheder etc.

Europa skal ikke skamme sig, men superkapitalismen, den blinde økonomiske vækstfilosofi og markedsimperialismen er geopolitiske dødssejlere - og tilstanden i verden anno 2017 og fremad er betydeligt mærket af mere eller mindre højreekstremistiske, politiske megabegivenheder, som både vestlige og østlige statsmagter (og disses erhvervsliv) har ansvar for. Herunder de europæiske.

@ Suzanne Brøgger,

Jeg tror, du har meget ret i dine antagelser, men der er faktisk forskel på landenes forståelse af Europa - afhængig af, om man er borgeren eller den politiske elite.

Hvis man ser på landenes politiske elite, er der faktisk mange landes politikere, der går ind for Europas enhed. Og det er egentlig blot Storbritannien (før), Danmark samt Visegrad-landene der er modvillige medlemslande.

På samme vis med højreekstremismen. For også her er der nogle lande - ret få i øvrigt, hvor højreekstremismen virkelig blomstre, samt ret mange lande hvor den ligger på et lavt niveau.

Og de lande med omfattende højreekstremisme karakteriseres af 2 ting. - Dels et par lande hvor regeringen i ord og skrift holder sig i live ved at understøtte højreekstremismen. -Og dels lande hvor skiftende regeringer, på forskellig måde, har holdt en del af sine borgere ude af samfundet, og ladet dem marginalisere sig.

Og jeg ser ikke frihandel som nogen trussel for noget samfund - tvært om har det givet enorm velstand til samfundene i "begge lande". Og jeg kan se at nogle, igen ret få lande, har ignoreret sine borgere til fordel for andre økonomiske prioriteter. Og samtidig kan jeg se, at andre lande virkelig nyder godt at denne frihandel. F.eks. har Sverige kunnet sætte 394.000 udenlandsk fødte borgere i reelle og usubsidiære jobs siden 2008, og det kunne ikke gøres uden frihandel. Medens politikerne i f.eks. Danmark end ikke har evnet at sætte sine egne borgere i jobs.

Men jeg kan også indse, at frihandel skal ske på regulære vilkår:
- Hvis et produkt således bliver til i en produktion, hvor arbejdskraften har løn og arbejdsvilkår der er lave i forhold til landets leveomkostninger, må det beskattes med en tilsvarende importafgift, der kan tilbageføres til arbejderne.
- Eller hvis et produkt er blevet til ved at udnytte muligheden for misbrug af miljø, klima og/eller ressourcer, så må dette også importbeskattes med en nøje afmålt retfærdig afgift.
- Og så må transporten af produkterne og dens skader på miljø og selvfølgelig også indarbejdes i importafgiften.
For hvis man gør dette på en rimelig og retfærdig måde, vil mange produktioner blive flyttes hen til aftagermarkedet, og det vil give både velstand og arbejdspladser i Europa.

Og så berører du indirekte Europas forsvar. Og selvfølgelig skal man kunne forsvare sig, og meget tyder på, at det fremover må ske udenom USA - altså uden om Nato. Men i forhold til lande udenfor Europa tror jeg, at Europa skal satse på det humanitære. Altså skabe felthospitaler i krigsområder, skabe sikre korridorer, etablere skoler og erhvervsuddannelser for interne flygtninge, samt etablere objektive dokumentationscentre for pressen og krigsforbryderdomstolen. Og her vil det være nødvendigt med militær bevogtning, der kan slå effektivt og hård ned på alle krigsførende parter, der forsøger at hindre eller angriber dette. I det hele taget tror jeg, det vil tjene alles interesse, hvis Europa bliver kendt for sin humanisme - også udenfor Europa, og netop dette kan gennemføres i andre lande uden FN-mandat.

Søren Kristensen

The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.

Michael Kongstad Nielsen

Hvornår holdt europæiske politikere op med at fortrænge Afrika?
Jf. Suzannes alter ego,: Karen Blixen.

Poul Sørensen

Problemet er at vi opdrager børn til at være tilskuere til samfundet. Eksempelvis lægges der i faget billedkunst meget vægt på det teoretiske frem for det praktiske. Ungerne lære hvordan de kan nyde kunsten som brugere af kunsten istedet for udøvere af kunst. Lær ungerne at tegne og jeg vil garantere for at ungerne i deres fritid nok, selv skal slå de forskellige stil arter op på nettet. ( De vil også blive bedre murere, tømrere, designere)
- Vores samfund er udtænkt af skrivebords generaler og derfor står vores samfund på mange måder stille og utilfredsheden får lov til at slå rod - og det ender selvfølgelig i nationalisme eller noget andet usundt. Hvor mange mennesker er ikke blever reddet af at de er kommet i lære og har fået et fag som de har interesse for .... Den teoretiske verden er blevet en invasiv art.
"Der er noget galt i toppen, der er noget der trænger til at blive skiftet ud." John Mogensen

Merkel mødte forberedt op til Munich Security Conference 2017 og kunne fortælle at fra 1990 til 2015 var verdens bnp tredobbelt, hvilket også var tilfældet for USA. EU havde kun fordoblet sit og Kina var steget med 28 gange. EU var gået fra 31 % til 22 % af verdens bnp, USA fra 26 % til 25 % og Kina var steget fra 2 % til 15 %.
For et år siden skrev jeg en kort kommentar:
”For et år siden ( nu 2 år) hørte jeg socialdemokraten Gunter Verheugen (tidligere vicepræsident for Europa-Kommissionen, kommissær for erhverv og industri og EU-kommissær for østudvidelsen). Han kritiserede skarpt EU for at have forhandlet en omfattende handelsaftale med Ukraine uden at have inddraget dets største handelspartner Rusland. En strategisk partner, hvor man de sidste 10 år har forsømt dialogen. Vi har fået en deling af Europa. Efter 2 år ( nu 3 år) er der ingen fremskridt sket i Ukraine og med den nuværende regering vil der næppe ske noget. Han havde fra starten været skeptisk over den pro- EU opstand og mente dele af den var en tilrettelagt plan for regime change. Mange i EU ønskede at tro på, at det var pro- EU og pro- demokratisk. Han mente, at stort set ingen vidste, hvilken art aftale der var indgået.”
Europa er blevet et eftertragtet museum? Det var der en russisk intellektuel, der udtalte i Tyskland for et par år siden efter et besøg i Italien.
Eller som Nepper Larsen bl.a. skrev i Information:
I sit indædte forsvar for en styrket europæisk solidaritet og et nyt EU skriver Habermas, at uden tilbagekoblingen til en dynamisk politisk offentlighed og handlingsduelige samfundsborgere, så kommer det politiske management til at savne tilskyndelsen til overhovedet at søge at kontrollere og regulere den gevinstorienterede kapitals imperativer med demokratiske midler, herunder retssystemet, med henblik på at arbejde for overordnede politiske mål om social retfærdighed og lighed. Men stående over for kolossale og særdeles konkurrencebevidste kapitalinteresser, der er ude i overhalingsbanen, længe før det politiske niveau får nathuen af og morgentøflerne på, virker drømmen om den politiske viljesdannelses konstitution og de håbefulde bekendelser til de aktive Europa-borgere ikke just som et stærkt og samfundsfornyende alternativ.
Problemet med Habermas er, at han forestiller sig, at den revitaliserede EU-politik kan »penetrere« økonomien; men at han ikke vil eller kan se, at EU-politikken synes at være udset til at spille en fast birolle som smøremiddel og kompenserende bagtæppe for en altpenetrerende økonomi. Tankevækkende er det således at læse, at den kloge ugle ganske systemkonformt medgiver, at Europa og EU slet ikke kan klare sig uden vækst og konkurrenceevne.
Ved sidste valg til Europa-Parlamentet stemte 43% i hele EU.
Hvor mange sammenbrud skal ske, før EUvågner op til dåd og ophører med at fortrænge Europa over for borgerne?

Flemming S. Andersen

Jeg er ikke helt sikker på at Susanne Brøggers sådan lidt ophøjede position, både i socialklasse men ikke mindst i egne øjne, har gjort noget godt får hendes evne til at analysere og forstå, hvad der driver og motiverer de almindelige mennesker hun forsøger at apelere til, med elitens sprog og opskriftsamling.

Jeg tror andre har det på samme måde, og spekulerer på, hvorfor hun ikke bare fortsætter med at nyde den lette tilværelse hun er blevet tildelt, og blander sig uden om den virkelighed hun helt tydeligt ikke fatter en bønne af.

Holger Madsen, Hans Aagaard, Kim Houmøller, Per Torbensen, Lars Riber , Bjarne Bisgaard Jensen, Bjarne Frederiksen, Carsten Mortensen og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Modernister der forsøger at erstatte ideen med mennesket, som centrum for ideernes verden (den abstrakte stat) og traditionalister der forsøger at erstatte mennesket med ideen, som centrum for menneskenes helt reelle verden. Ingen af dem kan se hvad de selv eller modparten foretager sig.
Det har ikke været forgæves at Platon begravede hele verden i lort. All hail den første og den største!

Jeg var lige ved at flippe ud, men Flemming S. Andersen har heldigvis skrevet hvad der er at skrive.

David Henriksen

Lige til folk der har misforstået USAs BNP. Det har i høj grad været drevet af indvandring. Der burde altid blive korrigeret for befolkningstilvækst og fald når man sammenligner staters vækst. EU har først de seneste år fået voldsom befolkningstilvækst og det kun i nogle lande. USA har haft konstant vækst, uafbrudt siden de første Europæerer satte deres fødder der.

Robert Ørsted-Jensen

Det er sågu helt hyggeligt at være enig med Suzanne til en forandring

Mon "fredelige kristne og ateistiske" mennesker som Brockdorf vil stoppe våbenindustriens eksport af krige og handelshindringer, der forhindrer udviklingen i 3. verdens lande. Det kan godt være, at han mener, at Brøgger er historieløs og "hader" sit eget land men hans egen historieopfattelse forekommer noget selektiv for at sige det mildt. Det gør det en hel del lettere at være ikke-historieløs og "elske" "eget" land. Hvor vidt man kan eje sit eget land og indvandringen er det skrækscenaire, han udmaler, mangler han stadigt at godtgøre.

Christian de Thurah

Hvis man i Rusland tror, at det er forbudt at døbe børn i Europa, kan det da ikke være et tegn på, at vi ved for lidt om Rusland.

Per Torbensen, Hans Aagaard og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

@ Ole Franck
Hvis du finder vor tids største folkevandring fra underudviklede lande teknologisk som værdimæssigt uproblematisk er det dit valg.
Prøv at læse diverse statistikker der sagligt belyser samfundsudvikling nationalt som internationalt. (de begreber må du desværre acceptere en tid endnu..) og følg diverse debatter om de mangfoldige problemer den "almindelige" borger står med. Le Figaro, die Zeit, der Standard, Süddeutsche, Aftenposten og selv Guardian med tilhørende diskussionsfora vil give et indblik i hvad der tænkes og opleves i vore tidligere så verdensåbne Europa.
Det er iøvrigt udelukkende modererede indlæg så det er ganske saglige argumenter og holdninger du trygt ka bruge tid på at forholde dig til.
- Helt så romantiske som Brøgger er de dog ikke længere.. Det ebbede underligt nok ud i takt med løbende konkrete erfaringer med indvandrernes daglige adfærd, medbragte konflikter & sindelag ;)
Köln var blot en af øjenåbnerne..
Det er vel næppe blandt socialarbejdere, politibetjente, sygeplejerske eller skoledere fra Vestegnen, du eller Brøgger har jeres daglige gang eller udkomne..?

Samfundets fremmeste daglige repræsentanter initierer næppe diverse konflikter blot ved at passe deres arbejde..

Per Torbensen, Hans Aagaard, Kim Houmøller og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar

LR - tak for opfordringen - tyg du dig bare selv igennem dine spredte forslag. De er sikkert udvalg med objekitv omhu fra din side. I øvrigt vil det være spild af tid, hvis indlæggende, du referer til, er ligeså gode som dit og Brokdorfs. At du ser Köln som en øjenåbner er jo fantastisk men for hvad? Dine afsluttende antagelser må også stå for din egen regning. At du ikke forholder dig til skismaet mellem påstanden om "de fredelige kristne og ateistiske" samfund og for eksempel våbeneksporten er meget sigende for dit indlæg.

Poul Sørensen

Har genlæst artiklen... det hele drejer sig om uddannelse og ikke ret meget om det Christiansborg politikerne kalder politik. Er det de laver på Christiansborg politik.... udvikler politikerne på deres politik, så vidt jeg har forstået så er det lobbyister der skriver en stor del af lovene....Hvis en politiker ikke følger hendes/hans spindoktors råd, så er de færdige.... og nu har hele forestillingen taget en ny dimension fordi russerne kan hacke sig ind på politikernes email og udgive sig for at være deres spindoktor ... kan det blive surrealistisk.... de politikere som vi har valgt til at underskrive lobbyisterns lov og optræde som spindoktornes talene aber er nu teknisk set russiske agenter....
- hvordan kan man ungå at blive utilfreds og stemme politikerne ud. Vi har som vælgere alt muligt ret til at stemme vores politikere ud af folketinget og det gælder dem alle samme stort set.... men vi har ikke ret til at stemme nogen andre demagoger ind i stedet for.

Mihail Larsen

Må jeg anbefale en artikel?

Læs Morten Beiters anmeldelse >i>Et menneske kommer sjældent alene i sidste nummer af Weekend avisens tillæg "Ideer", s. 8-9 af

Jeanette Varberg, Mennesket har altid vandret, Gyldendal 2017.

Artiklen og bogen giver et tilbageblik på, hvordan folkevandringer i tidens løb har påvirket Europa - helt frem til og med i dag.

Mihail Larsen

Plebs

Enhver diskussion af et hvilket som helst interessant emne kan blive aflivet, når bodega-danskerne tager fat. Kan de ikke prutte og ræbe et andet sted?

Mihail Larsen

Det drejer sig interesse

- hvilket etymologisk betyder: inter fælles og esse væren eller anliggende.

Når vi deltager i den offentlige debat, sidder vi så - i overført betydning - på et værtshus, hvor vi lufter vores individuelle, uforgribelige (og måske alkoholpåvirkede) meninger uden hensyn til andres meninger? Eller nærer vi en respekt for fællesskabet, så vi formulerer vores synspunkter på en måde, der kan forstås af vores modpart og inviterer til åben diskussion?

Det (neo)liberalistiske samfund har inviteret os til at være os selv nærmest og selvtilfredse med vores egoistiske prioriteringer. Det ser ud til, at denne strategi har virket. Også blandt dem, der har mindst grund til at være tilfredse med situationen - plebejerne. Det kaldes falsk bevidsthed.

Robert Ørsted-Jensen

Vi kunne også nævne din ven Pittelkow. Hvilket herligt ægte dansk navn er det?

Sören Tolsgaard

Robert, hvilket formål mener du Dannevirke oprindeligt tjente?

Og mener du mon, at elektroniske kredsløb er ligeså pålidelige som guld og sølv?

Og mener du forresten alvorligt, at folk i Middelalderen kom hertil ligeså langvejs fra og i tilsvarende antal, som i dag?

Robert Ørsted-Jensen

Krig og forsvar er det enkle svar. Vi har i det meste af de 1000 år der nævnes haft fælles møntfod elektroniske kredsløb burde være et fremskridt ikke et tilbageskridt. Ja de såkaldte hunnere kom her i mindst lige så store mængder og vi er alle blandede og hvis du lader din dna teste vil du utvivlsomt som os andre opdage at du ikke er fuldblods dansk - det er der Inge af os der er. Ikke alene har vi haft arbejdskraftens frie bevægelighed i de der 1000 år vi har også haft kapitalens fri bevægelighed. EU arbejder mod en genoprettelse af det normale på et nyt og bedre reguleret og mere fredeligt niveau efter at vi i en periode på 100 til 150 har måttet hennemleve en yders blodig nationalistisk periode. Ja den blodigste periode i menneskehedens historie blev varslet af nationalismens og nationalstatens oprettelse. Det kommer tættere på sandheden. Selvfølgelig skal man regulere indvandring og man skal især lære at stille minimumskrav til kulturel tilpasning hvad angår respekt for den ytringsfrihed og det demokrati vi hr kæmpet så hårdt for. Vi ska så sandelig ikke ofre oplysningstidens idealer på et fanatisk religiøs alter.

Robert Ørsted-Jensen

Det ærke danske familienavn Tesfaye siges at stamme fra Etiopien. Det ærke danske navn Pittelkow har sin oprindelse i Tyskland/Polen - sådan kunne vi blive ved og ved - jo vi er skal åh så danske er vi ikke?

Men pointen er ikke at indvandring i stor målestok ikke er et problem der skal tages alvorligt - kun at det ligesom er bare lidt trættende at folk der fører sig frem med firkantede synspunkter lige som glemmer at se sig selv lidt i spejlet.

@OF Har du ikke nogle seriøse argumenter eller konkrete eksempler på det urimelige i at hele Vesteuropa vender sig mod masseindvandring fra især Mellemøsten?
Humanisme & demokrati har jo indbygget mulighed for at destruere eget væsen.
At du og talrige andre ideologisk blindt holder jer for pæne til at løse væsentlige integrationsproblemer er jo ærgerligt. Det bliver antallet af ghettoer og asociale beboere ikke færre af.
Forståelses dagsordenen har jo længe spillet fallit.
At du ikke bryder dig om mine holdninger er ligeså ligegyldigt som forudsigeligt..
Hvis du afviser venstreorienterede Guardian som værd at læse samt linksliberale der Standard er det dit problem. Det bliver begavede indlæg fra såvel højre som venstre orienterede ikke færre af.
Forventer du at debattere med enige, eller gider du ikke at præsentere saglige indlæg?

Robert Ørsted-Jensen

Riber "Köln var blot en af øjenåbnerne.." Riber pressen har forlængst erklæredt disse sage for fabrikationer Bild har4 offentligt erkendt at sagen i nytårs aften var løg og detsamme er sket med Köln sagen. Dette er ikke ensbetydende med at jeg ikke mener at der er problemer, men vi bør holde os til virkeligheden https://www.theguardian.com/world/2016/jan/31/teenage-girl-made-up-migra...

Sören Tolsgaard

Robert Ørsted-Jensen -

Ordskvalder fra din side .. "de såkaldte hunnere kom her i mindst lige så store mængder" .. såvidt vides kom hunnerne aldrig hertil, højst enkelte "gener" via en tysker eller polak, det har ingen sammenligning med nutidens indvandring af titusindvis af asiater og afrikanere i løbet af en generation. Der er ikke i NV-Europa foregået noget tilsvarende før. Dannevirke blev bygget for at forhindre angreb, og når som helst prøjserne drog i felten for at rane til sig, gjorde vi vort bedste for at smide dem ud igen. Og englænderne har meldt dig ud af klubben nu, de ønsker selv at bestemme i eget hus.

Sören Tolsgaard

dig = sig;)

Robert Ørsted-Jensen

Tolsgaard - det er et tyndbenet udsagn - nej dannevirke var ikke en grænsepost med toldere selvom i nationalromantiske nationalkonservative altid gerne vil ha det til at se sådan ud - sådan noget med ugræs sydfra.

Men der var givet stammer fra også vores område involveret både i de romerske legioner og i deres ødelæggelse af Varus samme. Alle danskere har en blandet baggrund, det er uafviseligt. Men jeg er ikke uenig med dig i at de store indvandringer - ikke mindst den økonomiske - er et problem for Europa. Blot kan du ikke hverken løse eller hindre dette uden EU og overnationalt samarbejde. Det er ganske enkelt ikke noget du kan forhindre, med mindre du er indstillet på at isolere Danmark helt som salig DDR bag pigtråd, landminer og skydefælder.

EU er igen løsningen - ikke problemet - men det er åh så let for alle parter at gøre EU til scapegoat

Nej hunnerne kom ikke til Danmark, men det er heller ikke særligt afgørende, da vi danskere jo konstant har blandet os med dem sydfra - og det går så sandeligt meget meget langt tilbage. Krigergravende ved vikingeborgen trellebog er bare én blandt utallige dokumenterbare bevidnelser at vi også på dette tidspunkt hentede folk op fra det der nu er Ungarn, Polen og Rumænien.

Sören Tolsgaard

Naturligvis skal der samarbejdes, i Europa og globalt, det er vi ikke uenige om, men at afgive den nationale suverænitet til fordel for en overnational EU-elite, der tiltager sig stadig mere magt til at undergrave nationerne, det bliver vi nok ikke enige om.

Der må være grænser for, hvor langt vi skal gå mht. "arbejdskraftens" bevægelighed og "fordeling" af flygtninge efter Merkels model. For vi ved jo, at Tyskland dikterer, mens de allerede overbelastede lande i NV-Europa vil forblive de foretrukne mål, som uforholdsvis mange vil søge til, mens fordelingskravene smudrer. EU kan jo ikke modarbejde den frie bevægelighed.

Eliten drager mange fordele af at undergrave den nationale suverænitet. Alt skal udliciteres eller sælges til oversøiske spekulanter, og midt i den babyloniske forvirring får vi at vide, at det er en uundgåelig udvikling beroende på diverse EU-aftaler.

Lad os nu se. UK har meldt sig ud, befolkningen har fået nok. Vel vidende, at det kan koste noget på den økonomiske bundlinje, er det den almindelige borgers ønske om ikke at blive rendt over ende, som har ført dertil.

Noget lignende er tilfældet i mange andre EU-lande, hvor man ikke bliver spurgt. Jeg hørte en debattør gøre gældende, at hvis vi modtager mange flere syd- og østeuropæere (de unge og driftige naturligvis), så kan SØ-Europa få plads til flere indvandrere fra Asien og Afrika. Ikke sært, om mange frygter en sådan udvikling. Neuropa.

Men det er antagelig, hvad EU-eliten mere eller mindre åbenlyst har på tegnebrættet.

Robert Ørsted-Jensen

Du gør akt til et enten eller Tolsgaard hvor det oftest er og bør være et både og. Tag bare suverenitetsafgivelse, snakken om eliter er populisme snak ikke andet og suveranitetsafgivelse og føderalisme (hvis du spøger mig) bær aldrig være generel men begrænset til politikområder hvor det er den bedste løsning på længere sigt. Men SEL inden for et politik område bør det ofte ikke være absolut.

Robert Ørsted-Jensen

Det er også besynderligt som man nu pludselig har glemt Europas store jødiske befolkning som Danmark og hertugdømmet også modtog i så store mængder fra at der var reguleringer og at det igangsatte en jødefejde med yderst ubehagelige og omfattende antisemitiske optøjer i 1813 og i 1819-20 hvor statsbankerotten og arbejdsløshed havde grebet om sig. Der er også fra reformationskrigene og fre grupper sydfra ikke mindst hugonotterne fra Frankrig der søgte permanentophold i Danmark i til store nok til ar vi kan se det i navnene i vores telefonbøger. Jeg selv kender flere danske med franskklingende navne fra den periode. Jeg underkender ikke at der fortiden er en stor gruppe af fremmede og at man er nød til at finde løsninger der gør dette tåleligt og begrænser i stafet men jeg græmmes over korttidshukommelsen ikke mindst fra folk der har efternavne der tydeligt vidner om at de ikke selv er rene danskere. Vi ser adskillige af dem på barrikaderne med tysk og polsklibgende "danske" navne. Hvad fanden sker der i folks hoveder?