Kommentar

Folk ved godt, at 42 timer om ugen er mere end 37

Fagbevægelsen er for alvor ude af trit med virkeligheden, når en forhøjelse af den ugentlige arbejdstid – tilmed gennemført på et snævert grundlag – markedsføres som en historisk sejr
Fagbevægelsen er for alvor ude af trit med virkeligheden, når en forhøjelse af den ugentlige arbejdstid – tilmed gennemført på et snævert grundlag – markedsføres som en historisk sejr

Finn Frandsen

Debat
29. april 2017

Det nye overenskomstforlig fejres af fagbevægelsen som en historisk triumf.

Ifølge formanden for HK, Simon Tøgern, bør det ses som et udtryk for, at »medlemmerne ikke lod sig narre af den skræmmekampagne, der prøvede at fordreje aftalen om systematisk overarbejde ved at skabe myter om en 42-timers arbejdsuge«.

Og med 85,6 procent jastemmer i HK privat er det tilsyneladende lykkedes Tøgern at overbevise de ansatte i servicesektoren om, at det skulle være en ’myte’, at arbejdsgivere vil gøre brug af deres nye beføjelser og udnytte bestemmelsen om systematisk overarbejde til i praksis at indføre en 42-timers arbejdsuge. Hvornår har arbejdsgivere da også forsøgt at udnytte deres beføjelser maksimalt?

Anderledes vanskeligt har det tilsyneladende været at overbevise lønmodtagerne med de mest nedslidende jobs, nemlig byggeriets faggrupper under 3F, hvor hele 77 procent stemte nej.

Dette på trods af at gruppeformanden for Byggegruppen i 3F, Kim Lind Larsen, i sin anbefaling til medlemmerne forsøgte en underlig orwellsk manøvre vedrørende protokollat 41, bestemmelsen om systematisk overarbejde: »Da der skal betales fuld overtidsbetaling, og alt overarbejde skal afspadseres som hele dage, så er det ikke en udvidelse af arbejdstiden.«

Det er muligt, at Larsen mener, at der kompenseres behørigt, og at arbejdstid i byggeriet bør udregnes efter en abstrakt kalkule, der har med årsbasis at gøre, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det den reelle ugentlige arbejdstid (og grænserne for denne), der diskuteres, og 42 timers arbejde om ugen er alt andet lige mere end 37 timers arbejde om ugen.

Sæsonarbejde

Som flere fra byggebranchen har været ude at pointere, så er én af de væsentligste grunde til, at byggeriet vil være først med at omsætte mulighed til virkelighed, hvad angår systematisk overarbejde, at der fortsat i høj grad er tale om sæsonbetonet arbejde.

Med gummiparagraffen om systematisk overarbejde, åbnes der op for, at der i praksis kan pålægges merarbejde i hele spidsbelastningsperioden for byggeriet, som af åbenlyse grunde er sammenfaldende med den periode, hvor beskæftigelsen i forvejen topper.

Mange har altså fortsat udsigt til at gå arbejdsløse en større eller mindre del af vinterhalvåret, det ændrer denne aftale intet ved, tværtimod. Og da det er mester, der suverænt bestemmer, hvornår afspadseringen skal finde sted, og tilmed ’efter aftale med medarbejderen’ har mulighed for at lægge dette i forlængelse af et ’opsigelsesvarsel’ – en pudsig term for 3F’s medlemmer, der i praksis ingen opsigelsesfrist har, men kan fyres fra dag til dag – vil det sandsynligvis resultere i, at systematisk overarbejde vil blive normen i store dele af byggeriets højsæson, og at tvungen afspadsering kommer til at foregå ved sæsonens slutning, hvor beskæftigelsen i byggeriet alligevel aftager markant.

Eftersom mester ingen interesse har i at lægge afspadsering i højsæsonen, vil det nok ikke være svært at nå til ’enighed’ med medarbejderen om at lægge det i et ’opsigelsesvarsel’, hvorved det kommer til at figurere som en slags påtvunget opsparing, snarere end som reel afspadsering. Så arbejdere i byggeriet, der nu har udsigt til en arbejdsuge på 42 timer samt forøget risiko for tidlig nedslidning og mindre rådighed over egen tid, har altså god grund til at være utilfredse.

De fleste ansatte i byggeriet er hverken mere eller mindre ’lige’ end Tøgern og Larsen, de har bare mindre komfortable arbejdsvilkår, dårligere løn-, ansættelses- og pensionsforhold, men de kan godt se forskel på 37 og 42.

De kan også godt se, at den eneste ’myte’ er fagbevægelsens egen – den om arbejdsgivere, der ikke vil gøre brug af de redskaber, de får stillet til rådighed, over for genstridige arbejdere. Og der er, som stilladsarbejder Thomas Strømsholt rammende udtrykker det til DR i forbindelse med en blokade af 3F’s hovedkontor i København, ikke tale om noget ’formidlingsproblem’: »Vi er ikke dumme, vi ved godt, hvordan den virkelige verden er. Det kunne være, at de skulle komme ud i den.«

På ja-fløjen kan man imidlertid næsten ikke få armene ned oven på valgsejren, og den ’historisk høje’ valgdeltagelse på hele 51,3 procent, hvoraf hele 57,2 procent stemte ja. Betragtet fra en mindre jubeloptimistisk vinkel betyder det, at mindre end 30 procent af alle organiserede lønmodtagere aktivt har valgt overenskomsten til, medens godt 70 procent har fravalgt den, enten ved at stemme imod eller ved simpel udeblivelse.

Noget tyder altså på, at fagbevægelsen for alvor er ude af trit med virkeligheden, når en forhøjelse af den ugentlige arbejdstid – tilmed gennemført på så snævert et grundlag – markedsføres som en historisk sejr.

Fagbevægelsen har med overenskomstforhandlingen igen med al tydelighed understreget, at den blot er et ’organ for kapitalismen’, og ikke længere repræsenterer arbejdernes interesser. Hvis det virkelig havde været tilfældet ville der lige nu have været effektueret generalstrejke.

Spørgsmålet oven på forhandlingerne synes derfor at være, hvordan erkendelsen af fagbevægelsens begrænsninger kan give anledning til nye organisationsformer hinsides den socialdemokratiske (løn-) arbejdsforherligende fagbevægelse, der mest af alt fremstår som en parodi på den historiske arbejderbevægelse, når den knap 150 år efter Slaget på Fælleden anbefaler en genindførelse af ’slavetimen’.

Dominique Routhier ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og tidligere uddannet murer

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kim Houmøller

Simon Tøgern - Du har helt glemt din faglige baggrund. H.K. er ingen fagforening sagde min gamle far, og han fik ret. I er klasseforrædere, der stikker medlemmerne i ryggen med de 42 timers arbejdsuge. Det er helt utilgiveligt, og tegn på i bør skiftes ud. Alt korrumperer til syneladene, også L.O.

Bjarne Bisgaard Jensen, Carsten Wienholtz, Anders Reinholdt, Steffen Gliese, Torben Skov og Hans Larsen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Det er en aldeles absurd konstruktion, at fysisk hårdtarbejdende er under samme overenskomst som kontoransatte. Det må ene og alene være opstået som en overlevelsesmanøvre for fagforeningsansatte, som ellers så deres job blive overtaget af de gule fagforeninger. Tro ikke jeg er gul, jeg er så rød som jeg kan blive. Men nu ses det jo tydeligt, at man svigter de hårdtarbejdende. Men italesættelse af fiaskoer som succeser er åbenbart den nye trend.

Christel Gruner-Olesen, Carsten Wienholtz og Torben Skov anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

ja, Michael Pedersen, det er den slags problemer, der skal løses strukturelt, så de ikke kan lade sig gøre.

Sören Tolsgaard

michael pedersen -

Jo, nu om dage kan man importere fattige slavearbejdere, som er villige til hvad som helst, men er det mon et rimeligt og holdbart grundlag at opbygge et civiliseret samfund på?

Lise Lotte Rahbek, Bjarne Bisgaard Jensen, Per Torbensen, Carsten Wienholtz og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Poul Anker Sørensen

Noget tyder altså på, at fagbevægelsen for alvor er ude af trit med virkeligheden.
Den socialdemokratisk ledede fagbevægelsen har med overenskomstforhandlingen igen med al tydelighed understreget, at den blot er et ’organ for kapitalismen’, og ikke længere repræsenterer arbejdernes interesser.
Det er ganske sikkert for at sikre samarbejdet med Dansk folkeparti (som aldrig bliver stuerene)
ifølge en tidligere Statsminister, der vidste hvad han talte om.
Og som er det største parti i blå blok.
Det er derfor på høje tid, at danske lønmodtagere effektuerer en generalstrejke.
Nu må det da snart være nok!!

Steffen Gliese

Og, Poul Anker Sørensen, her kan lønmodtagerne så for alvor profitere af statens torskedumme ansættelsespolitik, der har udfaset tjenestemandsstillinger uden strejkeret.

Poul Anker Sørensen

og Steffen Glise det forstår jeg ikke helt, hvad mener du?

Dorte Sørensen

Hvorfor mener fagforeningenstop, at det er fint at arbejdsgiverne efter forhandlinger om overarbejde ikke kan nå en enighed med tidligsfolkene på arbejdspladsen bare kan udstede ordre om 42 timer i mange uger til en overtidsbetaling på X kr. (60) for at kunne tilbageholde den ordinære timebetaling til afspaseringstidspunktet. Kan denne måde ikke sammenlignes med mange arbejdsgiveres udnyttelse af dagpengesystemet, hvor folk blev sendt hjem på dagpenge når der ikke var arbejde. Som jeg husker det blev denne trafik tildels standset - hvis ja hvorfor skal arbejdsgiverne så nu have lov at tilbage holde den ordinære løn med udbetaling i afspaserings tidspunktet?
Det er ikke det største problem, men metoden undre mig.

Steffen Gliese

Jeg mener, Poul Anker Sørensen, at den samfundsbeskyttelse, der lå i den manglende strejkeret til offentlige ansatte på vigtige områder, ikke findes mere og derfor ikke står i vejen for, at en generalstrejke vil ramme hårdere end nogensinde før.

Laue Traberg Smidt

På de faglærte områder og på alle de områder hvor højtlønnede 3Fere stemte nej til overenskomsten (ex stilladsområdet) er akkordarbejde alt dominerende. Det er vanskeligt at tage protester alvorligt, når de kommer fra områder, hvor antallet af ugentlige arbejdstimer ikke er relevant.