Kommentar

Natur og miljø hænger uløseligt sammen

Et flertal af repræsentantskabet har to gange afvist Michael Stoltzes snævre politiske agenda, som han har fremført i en kronik i Information
Debat
3. maj 2017

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation. Vi arbejder for en rig natur og et rent og sundt miljø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har foreningsdemokrati.

Det vil sige, at vores 130.000 medlemmer vælger deres repræsentanter lokalt, og disse repræsentanter vælger så igen medlemmer til hovedbestyrelse og formandsposten hvert tredje år. Det er også repræsentantskabet, der beslutter, hvilket fokus foreningen skal have i sit årlige arbejdsprogram.

Det fokus er biolog Michael Stoltze ikke enig med flertallet i, hvilket fremgår af hans indlæg i nærværende avis. Til gengæld har et flertal af repræsentantskabet to gange afvist Stoltzes snævre politiske agenda.

Nu er Stoltze så igen på banen med kritik af Danmarks Naturfredningsforening, der i Stoltzes fortolkning arbejder for meget med miljøet. Sådan er det ikke. DN agerer i et land, der har noget af Europas mindste og ringeste natur. Danmark er samtidig et af ikke bare Europas, men verdens mest opdyrkede land idet landbrugsjorden udgør 60 procent af Danmarks areal, og hovedparten af den gødes og sprøjtes hvert år. Naturen er afhængig af aktiviteten på det store landbrugsareal.

For eksempel konkluderer EU Kommissionen, at vores bedste naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder– udgør en for lille andel af det danske areal. Og at selvom hensigten med Natura 2000-områderne er at beskytte naturen og fremme biodiversitet, er de alligevel udsat for landbrugets brug af pesticider og gødning.

Afsæt i fakta

Det samme gør sig gældende for den øvrige natur i Danmark, og realpolitisk er det nødvendigt at tage afsæt i disse fakta. Vores mål står fast: Vi vil have stoppet tabet af naturværdier og skabt balance mellem det store konventionelle landbrug, natur og miljø.

Økologi er en af måderne at få lettet trykket fra landbrugsproduktionen på. Ud over at beskytte vores grundvand, rummer en økologisk mark også 30 procent mere biodiversitet end en sprøjtet mark – hvor udgangspunktet til gengæld er tæt på nul. Men økologien kommer dog blandt andet agerhøns, harer og livet i vandløbene til gode. Økologi betyder således noget i et land, hvor to tredjedele af arealet er opdyrket.

Vi konstaterer, at det konventionelle landbrug med de nuværende støtteordninger ikke selv kommer med løsningerne, ligesom økologi ikke retter op på tabet af biodiversitet i det åbne land. Derfor arbejder vi selvfølgelig også målrettet på at få mere og bedre natur og ikke mindst på at få befolkningen til at interessere sig for biodiversitet. Vi har sammen med blandt andre nogle af Danmarks ypperste biodiversitetsforskere søsat Danmarkshistoriens største citizen science-projekt, Biodiversitet Nu.

Helhedsorienteret

Her indsamler helt almindelige borgere ny viden om en række arter. Den viden, der kommer ud af projektet, formidler vi videre til de lokale politikere og jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe i deres område. Vi har desuden fået forskere til at udarbejde et naturkapital-indeks for kommunerne, der giver bedre viden om naturens tilstand lokalt. Og så knokler vi ellers på – blandt andet med at stå vagt om vores frie kyster og med Grønt Danmarkskort – for at få mere og ikke mindre natur, som regeringen ellers lægger op til.

Det er en bred interesseorganisations privilegium at stille krav til både natur og miljø. Med æren som Danmarks største grønne organisation følger også en pligt til at være helhedsorienterede.

Så det er vi. Og der lyttes til os. Vi henvender os nemlig til beslutningstagerne med vidensbaserede helhedsløsninger, der typisk indebærer gevinster for både natur, miljø og klima og i øvrigt vil give borgerne fuld valuta for deres skattekroner i form af en rigere natur og et renere miljø.

Danmarks Naturfredningsforening samler på den måde tusindvis af ildsjæle i klare fælles mål. Nogle vælger at stille sig udenfor, men ingen skal være i tvivl om, at først og sidst er de medlemmerne og repræsentantskabet, der sætter kursen i Danmarks største grønne forening og vælger den præsident, der bedst sikrer, at den følges.

Ella Maria Bisschop-Larsen er præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her