Kommentar

Er terroristen et menneske eller blot et udyr?

Vi sætter meget få spørgsmålstegn ved politiets nedskydning af terrorister eller forsøg på at erklære dem vanvittige og spærre dem inde til livslang behandling. Men principperne for vores retssamfund kræver, at også terrorister dømmes for deres ugerninger ved rettergang
Anders Behring Breivik.

Anders Behring Breivik.

LISE AASERUD

Debat
6. juli 2017

Et af de vigtigste spørgsmål i vor tid er: Hvad er terror, og hvordan skal vi forholde os til terrorismen? Der går jo næsten ikke en uge, uden at der er terrorangreb i Europa. Terror er blevet en hverdagsbegivenhed. Men der er næsten ingen debat om, hvad terror er. Det er, som om vores holdning til terror ikke behøver at blive diskuteret.

Enten fortrænger man helt problemet, fordi det er for ubehageligt, eller også hævder man, at terror slet ikke er noget problem: Den er blot et vilkår for vores liv i den moderne verden, der er blevet mere dyster, eller man forklarer terror som en sygdom, der kan behandles som andre sygdomme.

Det sidste argument blev brugt af en række psykiatere, da Anders Behring Breivik i 2011 myrdede 77 mennesker, de fleste unge socialdemokrater ved et sommertræf i Norge. Nogle psykiatere ville have erklæret Breivik uegnet til straf for i stedet at spærre ham inde resten af sit liv som farlig for sine omgivelser. Men det endte med, at retten ikke fulgte dem og i stedet idømte Breivik den hårdeste fængselsstraf.

Politisk handling

På det seneste har man set, at terror kan planlægges af et meget naivt og umodent menneske som Kundby-pigen, der var fascinerenet af forestillinger om jihad, martyrdom og udryddelse af vantro. Men netop hendes umodenhed gør hende uegnet som eksempel på, hvordan en voksen terrorist tænker.

Siden angrebet på tvillingetårnene i New York den 11. september i 2001 burde det være klart, at terror normalt ikke kan forklares som udslag af naivitet for slet ikke at tale om sindssyge. Piloterne, der udførte dette angreb, så det som en politisk handling, i dette tilfælde som modreaktion imod USA’s dominans i Mellemøsten.

Nu er terrorbegrebet ganske vist blevet meget udvandet, men at begå terror betyder oprindelig – siden Robespierre anvendte det under Den Franske Revolution – at skabe rædsel for at fremme et politisk formål. Derfor burde vi ikke tale om terror, når der ikke er belæg for, at morderen har et politisk formål.

Men det betyder jo ikke, at vi ikke i dag oplever en stribe terrorhandlinger, det vil sige handlinger, der skal tjene et politisk formål. Spørgsmålet er, om alle disse mord blot kan betragtes som udslag af psykisk sygdom. For hvis man mener, terroristerne er syge, er der ikke langt til at anse dem for udyr, for hvem ingen menneskerettigheder gælder.

Vi har f.eks. i Danmark og England set, at politiet har likvideret terrorister uden bagefter at give nogen forklaring på, hvorfor man ikke kunne nøjes med at overmande dem, f.eks. ved at såre dem i benene.

Der blev ikke givet nogen forklaring på, hvorfor det engelske politi likviderede de tre gerningsmænd, der den 3. juni dræbte syv personer med bil og kniv på London Bridge og det nærliggende Borough Market. Politiet omringede dem, skød og dræbte dem alle tre otte minutter efter, at det var blevet hidkaldt.

Heller ikke nedskydningen af Omar El-Hussein i februar 2015 er blevet forklaret som nødvendig. Han dræbte Finn Nørgaard ved Krudttønden og Dan Uzan ved synagogen i Krystalgade, men kunne politiet ikke blot have fanget ham, da de fandt ham på Nørrebro?

Omar el-Hussein blev skudt på Svanevej 1 efter en menneskejagt natten til søndag den 15. februar. 

Omar el-Hussein blev skudt på Svanevej 1 efter en menneskejagt natten til søndag den 15. februar. 

Kenneth Meyer

Menneskelighed

Udover at samfundet i disse tilfælde har afskåret sig fra at få en forklaring fra terroristerne selv på deres ugerninger, har man ikke benyttet sig af muligheden for at vise, at man ikke vil være lige så grusom som sine modstandere.

Terrorister må utvivlsomt mene, at de bekæmper et umenneskeligt samfund. Men vi må vise dem, at vi trods terror og ondskab fastholder, at ethvert menneske, uanset hvor bestialsk det optræder, har ret til at blive dømt af samfundet og ikke blot indespærret eller udryddet som et udyr.

Den holdning kunne være det mest effektive våben imod terrorismen, for den udtrykker en menneskelighed, selv over for de værste forbrydere. Her har det norske retsvæsen vist vejen, ved at domstolen dømte terroristen Breivik til fængselsstraf og ikke blot erklærede ham sindssyg.

Om man er enig heri, afhænger naturligvis af, hvad vi forstår ved terrorisme og en terrorist; det afhænger til syvende og sidst af vores menneskesyn. Selv om den internationale definition på terrorisme, som FN har ønsket siden 2003, aldrig er blevet vedtaget, må vi ikke opgive at besvare det grundlæggende spørgsmål:

Er mennesket blot et dyr, eller er det et væsen, der er værdigt til at blive dømt for sine ugerninger? Debatten herom er noget af det vigtigste netop i disse tider. Opgiver vi den, opgiver vi at forstå os selv som mennesker i et retssamfund.

Peter Kemp er professor emeritus i filosofi ved DPU.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Benno Hansen

"...kunne politiet ikke blot have fanget ham, da de fandt ham på Nørrebro?"

Nok lettere sagt end gjort!?

Kan man overhovedet diskutere dette uden at sætte sig i betjentenes sted? De vil nok gerne hjem til familien, og en pågribelse kan være meget risikabel. Så vidt jeg husker, skød terroristen imod dem.

Torsten Jacobsen

For mit vedkommende finder jeg det nu ganske betryggende, at politiet prioriterer egen og andre potentielle ofres sikkerhed højere, end Peter Kemps naive opfordring til 'at skyde efter benene'.

Måske Peter Kemp skulle interviewe de politifolk, som rykker ud i forbindelse med terrorhandlinger, inden han så skråsikkert konkluderer at de har for vane at 'likvidere' de terrorister de konfronterer?

Desuden forstår jeg ikke hvorfor kun politisk motiveret terror fortjener betegnelsen 'terror'? Ligesom jeg tillader mig at tvivle på Peter Kemps præmis om, at alle terrorister bekæmper et (i deres egen selvforståelse) umenneskeligt samfund. For militante islamistiske terrorrister er der efter sigende tale om en bekæmpelse af et ugudeligt samfund og dets ugudelige indbyggere?

Gad gerne vide, om terroristen plager sig selv med det samme spørgsmål ...

Marianne Bjerg

@ Torsten Jacobsen

"For militante islamistiske terrorrister er der efter sigende tale om en bekæmpelse af et ugudeligt samfund og dets ugudelige indbyggere?"

Falder du ikke selv i gryden her?

"Efter sigende" er relateret til andenhåndsviden og derfor har du ikke nogen reel mulighed for at opnå viden om reelle sammenhænge, med mindre "terroristen" bliver domfældet via en retssag og derved muligheden for at blive hørt.

Det er netop Kemps præmis, at når terroristerne skydes (likvideres) kan du ikke vide hvilken bevæggrund de har - hvilket derfor skaber de præmisser du anvender (efter sigende) if. til at inddrage religiøsitet som afgørende faktor.

Desuden konkluderer Kemp ikke at det er en vane at likvidere terrorister, men konkluderer at det i de seneste sager er hvad der reelt er sket - hvilket igen forhindrer større viden (samt forståelse) så vi undgå (for)domme på baggrund af "efter sigende".

Desuden er det vel Kemps agenda at skabe præmis'en om at alle er mennesker, uanset deres handlinger samt bevæggrunde derfor.

Men det er måske ikke helt så vigtigt at søge terroristens bevæggrunde via anholdelse/retssag hvis det er en militant islamist (og dermed religion) der står bag .... efter sigende?

Og så er vi tilbage ved spørgsmålet - hvem er offer og bøddel - og hvem har definitionsretten?

Niels Duus Nielsen, Steffen Gliese og Per Klüver anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Marianne Bjerg,

Min primære anke er Peter Kemps gentagne anvendelse af begrebet 'likvidere', når han omtaler politis og sikkerhedsstyrkers akutte indsats mod våbensvingende mordere.

'Likvidere' er et for mig at se urimeligt og injurierende begreb at anvende i denne sammenhæng, med mindre Peter Kemp da ligger inde med beviser for, at politiet i de eksempler han fremhæver har dræbt mennesker, som i drabsøjeblikket ikke udgjorde nogen trussel mod nogen.

Det er muligt at Peter Kemp ligger inde med sådanne beviser, men i så fald fremlægger han dem ikke. Altså må jeg formode, at hans gentagne anvendelse af dette begreb (som samtidig udgør en væsentlig præmis for hele hans argumentation) er ideologisk motiveret snarere end funderet i faktiske forhold.

Det er, som du retteligt anfører, et spørgsmål om definitionsret. Og der mener jeg Peter Kemp burde holde sig for god til uden videre at anføre, at politifolk likviderer, dvs. myrder terrorister.

Bemærk for eksempel dette afsnit, hvor Peter Kemps undren over politiets urimeligt hårde fremfærd kun lader sig forklare med den slags bagklobskab, man vel kun som mageligt henslængt filosofiprofessor, fjernt fra verdens akutte realiteter, kan præstere:

"Der blev ikke givet nogen forklaring på, hvorfor det engelske politi likviderede de tre gerningsmænd, der den 3. juni dræbte syv personer med bil og kniv på London Bridge og det nærliggende Borough Market. Politiet omringede dem, skød og dræbte dem alle tre otte minutter efter, at det var blevet hidkaldt."

Peter Kemp kvalificerer sin undren med en henvisning til, at de tre gerningsmænd jo 'kun' var bevæbnet med knive, da de efter påkørslen fortsatte deres angreb på forbipasserende. Så hvorfor dog ikke blot overmande dem? Spørgsmålet er så henrivende naivt og uden sans for de faktiske omstændigheder, at man må korse sig og fortvivle på Kemps vegne: For var det nu i dét øjeblik sikkert, at d'herrer terrorister 'kun' var bevæbnet med knive? Tillod situationen overhovedet, at man i ro og mag' overmandede' tre(!) terrorister, som - da politiet ankom - fortsat var i gang med at myrde ubevæbnede civile?

For Peter Kemp er sagen imidlertid klar: Terroristernes døde, fordi politiet likviderede dem!

Hvad terroristernes motivation for at dræbe ubevæbnede og i situationen forsvarsløse mennesker er, finder jeg i grunden mindre interessant. Når først er menneske er nået dertil, er der ikke meget menneske tilbage. Det betyder dog naturligvis ikke, at vi i et civiliseret samfund skal undlade at behandle et sådant menneske menneskeligt. Så langt er jeg i og for sig enig med Peter Kemp.

Men når jeg så alligevel reagerer på Kemps bemærkning om, at terrorister (åbenbart altid?) i egen selvforståelse bekæmper et 'umenneskeligt samfund', så er det netop fordi han - efter min mening - igen gør mulighedsrummet alt for lille.

Niels Duus Nielsen

En af grundene til at politiet skyder for at dræbe er, at nogle terrorister går med bombevest, så at skyde dem i benene er ikke godt nok. At denne frygt måske er overdrevet, kan så diskuteres.

Men at terrorister også er en slags mennesker har vi Dostojevskijs ord for. Prøs at læse hans "De Besatte", som giver en glimrende psykologisk analyse af, hvad der bevæger terrorister.

En ’shoot-to-kill’ strategi har også den umiddelbare fordel, at der ikke bliver nogen retssag, hvor arbejdsmetoder og efterretningshemmeligheder kunne blive oprullet eller afslørede i en retssal …

Charlotte Svensgaard, Christoffer Pedersen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Torsten Jacobsen

Niels Nielsen skriver:

En af grundene til at politiet skyder for at dræbe er, at nogle terrorister går med bombevest, så at skyde dem i benene er ikke godt nok. At denne frygt måske er overdrevet, kan så diskuteres.

Men netop dén diskussion er vel rent akademisk for de mennesker som - i situationen - har nok at gøre med at overleve og/eller nedkæmpe morderne?

Monday Morning Quarterbacks er der nok af....

Niels Duus Nielsen

Torsten Jakobsen, det er ikke så simpelt som du tror. Nogle af de terrorister, som er udstyret med en bombevest, er også udstyret med en slags dødemandsknap, som skal holdes nede, for at bomben ikke skal gå af. Så når man skyder dem ned, slipper de dødemandsknappen, hvorefter det siger bum. Dette er så absolut ikke en akademisk diskussion for de politifolk, som skal trykke på aftrækkeren, især ikke, hvis de er tæt på bombemanden.

Torsten Jacobsen

Niels Nielsen,

Nej, det er sgu ikke en akademisk diskussion for de mennesker, som akut må forholde sig til andres vold, og derfor reagere under de specifikke omstændigheder, som den vold udfolder sig under. Vi er ganske enige, tror jeg. I parentes bemærket undrer jeg mig så over din anbefaling af vores Monday Morning Quarterback ovenfor, som fra bag sin computerskærm og det tilhørende bagklogskabens klare lys, kan erklære enhver magtudøvelse fra myndighedernes side en konspiration om...ja hvad, egentlig?

Niels Duus Nielsen

Mine anbefalinger følger ikke noget system, nogle gange betyder det at jeg er enig, andre gange at jeg finder at indlægget er et godt argument, selv om jeg er uenig.

I Jacob Fengers tilfælde var det sætningen: "Er man tilstrækkelig veluddannet, reflekterende, tolerant og etisk oplyst, må man også uden direkte information om det, slutte sig til at noget ikke stemmer" som fik min anbefaling.

Og Peter Kemp fik en anbefaling, fordi han udtrykker en holdning, som jeg deler: "Men vi må vise dem, at vi trods terror og ondskab fastholder, at ethvert menneske, uanset hvor bestialsk det optræder, har ret til at blive dømt af samfundet og ikke blot indespærret eller udryddet som et udyr."

At det så ikke er så ligetil i praksis kan vi godt blive enige om. Men så handler det vel netop om at have diskussionen, og ikke bare vænne os til at likvidere terrorister. De bærer jo ikke alle bombevest.

Jens Thaarup Nyberg

"Udover at samfundet i disse tilfælde har afskåret sig fra at få en forklaring fra terroristerne selv på deres ugerninger, har man ikke benyttet sig af muligheden for at vise, at man ikke vil være lige så grusom som sine modstandere."
Ja, det er ren terror.

Christoffer Pedersen

Er det ikke kun terroristens mor der bliver ked af han/hun afgår ved døden?

Jens Thaarup Nyberg

Nej, Christoffer Pedersen.

Christoffer Pedersen

Nå nej Jens Thaarup Nyberg der kan også være søskende og evt en far. Det får så ikke mine tårer til at rende...

Randi Christiansen

Er terror kun, når man bruger vold og våbenmagt? Eller kan vi også tale om strukturel vold/terror - som fx miljø-og socioøkonomisk undertrykkelse. Og hvem har definitionsretten mht hvilken form for terror, der er værst.

Kæmper palæstinenserne en frihedskamp, eller er de terrorister ... og hvad med de sunnimuslimer, som efter koalitionen af de villiges - bush, blair & fogh - indblanding i interne irakiske forhold blev negligeret på det dummeste, og hvis kamp for borgerrettigheder dermed blev starten på den såkaldte krig mod terror. Hykleriet og (selv)bedraget kender åbenbart ingen grænser.

Christoffer Pedersen

Tror de fleste mener terrorisme er når uskyldige civile, som ikke opholder sig i en krigszone bliver dræbt på grund af noget de ikke har den fjerneste forbindelse til. Lettest at blive ved med at kalde tingene ved rette navn.

Randi Christiansen

Lige præcis christoffer, "uskyldige civile" er kodeordene - og hvornår er man så det? Konkurrencestaten er jo fx een stor krigszone, alles kamp mod alle, som det er ret vanskeligt at unddrage sig. Dvs, at den strukturelle vold tager mange 'uskyldige civile' med i købet og forårsager kædereaktioner en masse, hvoraf een er kamikaze, selvmordsvåbenet, også kaldet terror.

Hvilket i og for sig er sandt nok, men terrorfortællingen og dermed fjendebilledet bliver ensidig og underbelyst og har dermed optrappende effekt - det modsatte af hensigten og forklaringen på, hvorfor terror ikke effektivt kan bekæmpes med vold og våbenmagt men kun ved at fjerne årsagerne. Og hvis den øvelse skal lykkes, er det nødvendigt at foretage en langt dybere analyse af terrorens væsen og ophav end den magtens fortælling, som mainstream media så kritikløst viderekolporterer. Den rene hjernevask.

Christoffer Pedersen

@Randi Christiansen
Der vil altid være mennesker der vil begå terror fordi nogen mener noget er forkert. Og årsagerne spænder fra simple tosser over hjernevaskede fanatikere til kloge mennesker, der begår terror for at opnå noget fornuftigt. Men ligegyldigt hvor godt vi tror vi forstår baggrunden for terroristens handlinger, så er det terrorister forbrydere af værste slags.
Det er utopi at tro på årsagerne kan fjernes i løbet af de næste par århundreder. Og tvivlsomt om det sker før solen brænder ud.....

Niels Duus Nielsen

Christoffer Pedersen, du har nok ret i, at terror som sådan ikke kan forhindres, da mennesker er forskellige, og der vil altid være nogle, som fx føler sig så forfordelte i samfundet, at de går amok.

Men der er vel ingen grund til at hælde benzin på bålet?

Ligesom vi har indført en lang række færdselsregler med det formål at nedbringe antallet af trafikofre, og så lever med, at det ikke er muligt helt at eliminere trafikdrab, så kan vi vel indføre en række sociale regler, som forhindrer diskrimination, og en række økonomiske - fordelingspolitiske -regler, der tillader folk at leve et værdigt liv, og ad den vej minimere antallet af terrorofre.

At der altid vil være idioter er da ikke et argument for slet ikke at foretage sig noget.

Jens Thaarup Nyberg

Christoffer Pedersen; 09. juli - 19:06
Nåh ja, og de kan rende og hoppe ?

Randi Christiansen

Jens - " ... spænder fra simple tosser over hjernevaskede fanatikere til kloge mennesker, der begår terror for at opnå noget fornuftigt."

Noget fornuftigt? Det kan da kun være, hvis det omgivende samfund undertrykker med ufornuft - hvilket, jeg ikke troede, at du mener, legitimerer terror? Nuvel, mht resten : tosser og hjernevaskede fanatikere - som du mener, altid vil være der, altså bare sådan ud af den blå luft - må man jo adressere den sygdom, som de udtrykker med deres adfærd, ligesom man adresserer andre sygelige afvigelser. Og at disse afvigere altid vil udgøre en truende mængde i et ellers sundt samfund, er din påstand, som vi ikke kan få verificeret, sålænge samfundet ikke er sundt, hvorfor jeg mener, det giver mere mening at antage, at et sundt samfund ikke skaber terrorister.

Randi Christiansen

Sry, ovenstående er til christoffer

Christoffer Pedersen

@Niels Nielsen
Nej selvfølgelig skal der ikke hældes benzin på bålet.
Du har da helt ret i det sandsynligvis ville begrænse terrorismens omfang hvis de regler du foreslår var indført på globalt plan. Men det er de ikke og det er det jeg mente med det er utopisk, at tro Kina, Iran, Afghanistan, Pakistan, Nordkorea....osv får indført disse regler de næste mange, mange år. De årsager som bunder i andre ting - fx at terroristen er sindssyg (inkl religiøse fanatikere) hjælper regler ikke på.
@Randi Christiansen; Jeg kan godt betro dig at jeg ville udføre meget terror hvis jeg skulle gøre det ud fra de fornuftige ting JEG synes det omgivende samfund undertrykker. Men det afholder jeg mig fra.
Du siger det ikke kan verificeres sålænge samfundet ikke er sundt. Men fordi DU ikke mener samfundet er sundt er det ikke ensbetydende med alle andre er enige med dig. Der findes mig bekendt ikke en idelogi som ALLE er enige i er den bedste. Og så vil der altid være basis for uenighed. Og overvej hvor langt vi er fra en enig verden når mange mente både Islamisk stat og Nazi tyskland var "sunde" samfund!

Randi Christiansen

Christoffer, der er ellers bred enighed om, at de miljø-og socioøkonomiske kriser eskalerer globalt og lokalt men selvfølgelig, for den rene med skyklapper på er alting rent. Og læg mærke til, at jeg ikke advokerer for en bestemt ideologi, som vil løse problemerne men for, at inden man begynder at tale løsninger, må man i det mindste forstå problemet til bunds. Det gør man ikke i den nuværende italesættelse af terror, som kun formår at se splinten i de andres øje men ikke bjælken i eget og derfor ikke evner funktionelle løsninger - i fx den helt uantagelige, forbryderisk ignorante håndtering af irak spørgsmålet efter invasionen, der i sig selv var illegitim. Koalitionen af de villige og deres medløbere har ansvaret for etablering af islamisk stat og efterfølgende kampen mod den, men lykkes alligevel med at tørre det af på modparten. Bedrag i storskala.

Og for at nævne en anden forbrydelse, som er ansvarlig for endnu større flygtningestrømme, nemlig udplyndringen af afrika, som vi netop har fået eksemplificeret i historien om danske pensionskassers entreprise med et finansieringsselskabs lyssky forretninger, aka udplyndring, af mozambique. En kæmpestor skandale, men tager de danske pensionskasser ansvar? Bliver der fx sendt kompensationsmia baglæns? Det ville ellers være en rigtig god ide med bæredygtigt, ligeværdigt samarbejde med udviklingsøkonomier, som kunne skabe job og basal overlevelse i de afrikanske lande, der - udover at være ramt af klimakatastrofer pga respektløs og ignorant omgang med naturressourecerne - også udplyndres af en uhellig alliance mellem udefrakommende aktører - som fx de danske pensionskasser - og indenlandske kriminelle.

Den selverkendelse, som må foregå den nødvendige miljø-og socioøkonomiske omstilling, er den første vej til forbedring, men det synes der ikke at være den store villighed til hos de ansvarlige, og så længe det ikke er tilfældet, må vi derfor bevidne stadig mere katastrofale ikke-løsninger, herunder terror, som også rammer civilbefolkningerne. Kunne det i det mindste undgås, og kampene begrænses til slagmarken, men det er åbenbart ikke muligt.

Og således fortsættes våbenindustriernes dødsspiral i menneskehedens indbyrdes kampe nu med de farligste våben nogensinde og i hænderne på så primitive bevidstheder, at man kunne fristes til at tro, at ekstraplanetare entiteter i stedet for selv at angribe sætter biotopens indbyggere til at bekæmpe sig selv. Så langt ude er det, der foregår, og du mener, det kan diskuteres, hvorvidt menneskeheden befinder sig i den største krise nogensinde? Tag skyklapperne af bror mand og vågn op til en virkelighed, der kræver den største åndsnærværelse, hvis vi skal overleve som art her på planeten.